menu denk mee beslis mee maak mee

One Essence

talentontwikkeling voor urban dansers

Stichting Kunst in Beweging
23 februari 2018 tot 28 februari 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

One Essence

talentontwikkeling voor urban dansers

afbeelding van Hanneke van de Weele

Ingediend door:

Hanneke van de Weele

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we dit project zo goed mogelijk evalueren?

Wat ga je doen?: 

Urban dans is een verzamelnaam voor een hoeveelheid aan dansstijlen die eind jaren zestig en gedurende de jaren zeventig zijn ontstaan in de Verenigde Staten. Sommige van deze stijlen zijn afkomstig uit de hip hop cultuur zoals breakdance en hip hop. Andere stijlen vinden hun oorsprong in de soul, disco of gay scene. Wat deze stijlen met elkaar gemeen hebben is dat ze als social dance ontstaan zijn in het  underground circuit van thuisfeestjes, clubs en straatfeesten. Deze dansvormen zijn allen ingebed in hun eigen subcultuur met eigen codes, muziek en mode. De urban dansstijlen vormen echter geen gesloten geheel en binnen de verschillende stijlen is er sprake van uitwisseling, vooral de laatste jaren. Veel huidige dansers beheersen dan ook meerdere stijlen.

Het bijzondere van de urban dans is het open en universele karakter ervan. Jong en oud, man of vrouw, iedereen kan deelnemen. De urban dans snijdt door elke leeftijdslaag, afkomst en sociale klasse heen. Zelfs dansers met een lichamelijke beperking kunnen de top bereiken en een professionele carrière realiseren. De urban culture is niet aan landsgrenzen gebonden en is een wereldwijd fenomeen, geholpen door internet en goedkope vliegtickets. Deze openheid en universaliteit vergroot de aantrekkingskracht van urban dans op jongeren.

One Essence

De oprichtters van One Essence willen voor jong urban danstalent afkomstig uit de provincie Gelderland, een plek creëren waarbij zij zich, naast de danslessen die zij bij hun eigen dansschool volgen, verder kunnen ontwikkelen in verschillende urban dansstijlen en het maken van theaterproducties. Ook worden de deelnemers optimaal voorbereid op deelname aan een vervolg mbo urban dansopleiding. Bij succes wil One Essence uitgroeien tot een urban dans vooropleiding voor danstalent uit oost Nederland waarbij de leerlingen kunnen doorstromen naar vervolg urban dansopleidingen. Er is al de mogelijkheid om na afloop van het  traject in het tweede jaar van deze MBO opleiding te starten.

Het programma van One Essence bestaat uit verschillende programmaonderdelen. De coachings en repetities vinden 30 keer op vrijdag avond plaats en 5 keer per jaar op zondag. Er komen diverse urban dansstijlen en –technieken aan de orde, waaronder hiphop, popping, locking en breakdance. Ook is er veel aandacht voor de eigenheid van een leerling en het ontwikkelen van een eigen bewegingsstijl.  Freestyle lessen vormen dus ook een groot onderdeel van het programma. Daarnaast zullen de leerlingen buiten het lesprogramma regelmatig optreden op kleine en grote podia, meedoen met urban dance battles of andere activiteiten. Tot slot wordt elke leerling ook op individueel niveau gecoacht, aansluitend bij zijn of haar talent waarbij de ouders worden betrokken.

Tijdens het traject vinden de volgende activiteiten plaats:

 • Maken van voorstelling en deze op minimaal 8 plekken opvoeren
 • Battle event waarbij de deelnemers ook bij de organisatie betrokken worden
 • Netwerkbijeenkomst voor aanverwante organisaties, dansscholen en geïnteresseerden

Er wordt niet verwacht dat alle deelnemers doorstromen naar een dansvakopleiding. Na afloop zal er een groep van jongere talenten zijn die potentie hebben om door te stromen naar een opleiding of een voortrekkersrol te spelen in het amateurveld. Daarnaast zal er een tweede groep zijn die bestaat uit jongeren die door dans hun bewegingstaal willen ontwikkelen zonder dat ze door willen stromen. De vaardigheden die ze geleert hebben zijn echter wel belangrijkheid in hun ontwikkeling. Creativiteit, samenwerking, probleemoplossend vermogen zijn skills die bijdragen aan hun toekomst.

Positionering en uitzonderlijkheid

Op het gebied van talentontwikkeling bestaat het aanbod in Geldeland uit grotendeels incidentele - trajecten voor jonge urban dansers tussen de 15 en 25 jaar. Uit gesprekken onder andere tijdens projecten op scholen en workshops met deze groep jongeren bleek dat er nog een sterke behoefte te bestaan aan een vervolgtraject waarbinnen zij zich verder kunnen ontwikkelen, praktijkervaring op kunnen doen en zich verder kunnen voorbereiden op een professioneel bestaan in de creatieve industrie en/of een kunstvakopleiding. In veel gevallen ontbreken hier echter nog voldoende faciliteiten voor: structurelere begeleiding door coaches, verbreding van het artistieke spectrum, professionele optreedmogelijkheden, repetitieruimtes. One Essence biedt hier voor de mogelijkheid.

Ook is er de vraag vanuit de doelgroep naar structurelere begeleiding die aansluit bij hun (individuele) behoefte. Het gaat dan om danstraining, les in dansstijlen en het ontwikkelen van een eigen stijl en ook om coaching en begeleiding van keuzes in de loopbaan. One Essence biedt urban dans talenten de kans zich te ontwikkelen, deels in groepslessen, deels in individuele trajecten. Met deze individuele trajecten onderscheidt One Essence zich onder andere van de dansscholen en vormt hiermee een aanvulling voor de dansscholen. Opgedane ervaring bij One Essence kan weer meegenomen naar de lessen bij de dansscholen.

De dansscholen in de provincie vormen de plek waar kinderen en jongeren kennis kunnen maken met urban dans, en eventueel kunnen doorgroeien naar bv wedstrijdteams. Bij de dansscholen ligt vaak de focus op het aanleren van choreografieën en niet op het gehele spectrum, het totaalpakket wat iemand een urban dansers maakt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een eigen signatuur en improvisatievermogen. One Essence is plek waar een talent extra lessen kan volgen in vrije tijd, het is een aanvulling op het aanbod en moet gezien worden als schakel tussen de dansschool en een professionele dansopleiding.

Daarnaast is talentontwikkeling is een containerbegrip geworden. Het is niet alleen het verder ontwikkelen van iets wat je goed kan bijvoorbeeld dansvaardigheden en techniek  (skills). Talentontwikkeling is ook een traject waarbij de handelingsmogelijkheden en sociale participatie van jongeren vergroot wordt. Met andere woorden talentontwikkeling is niet het primaire doel. Het beoogde resultaat is sociale participatie en actief burgerschap. Deze uitkomst impliceert dat jongeren in het kader van talentontwikkelings kansen aangereikt krijgen om te leren in allerlei sociale verbanden te participeren en als gevolg daarvan een gevoel van welbevinden ervaren. Bij One Essence wordt naast dansskillz bijvoorbeeld ook aan empowerment gewerkt.

Uitzonderlijk aan de werkwijze van One Essence is het integreren van nieuwe coacingsmethodes als 21st century skills en ATB (Action Type Benadering) in de lesmethodes. 21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Computational thinking, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Communiceren, Samenwerken, Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap), Zelfregulering. Action Type Benadering is een methode die afkomstig is uit de sportwereld waarbij het handelen van de sporter op één lijn met wie hij als uniek persoon is en wat hij nodig heeft wordt gebracht. Een totaalbenadering die het individueel cognitieve emotionele/mentale en motorische verbindt.

One Essence realiseert dat zij niet de enige plek zijn waar een voortraject aangeboden wordt. Maar het aanbod bevindt zich vooral in de Randstad.  Wij verwachten dat jonge dansers niet naar de Randstad zullen gaan als de mogelijkheid ook hier aangeboden wordt. Daarbij is de mogelijkheid om bij verschillende dansopleidingen door te stromen.

Doelstelling en doelgroep

One Essence richt zich allereest op leerlingen uit het voortgezet onderwijs uit de provincie Gelderland. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor leerlingen uit het basis onderwijs op basis van motivatie.

Een tweede doelgroep betreft theater- en festivalprogrammeurs, artistiek leiders van dansgezelschappen en programmeurs van jongerencentra en poppodia. Zij zijn degenen die potentieel talent in een latere fase een kans kunnen geven. Zij worden door de One Essence geïnformeerd over de activiteiten.

Met de (eind)voorstelling richt One Essence zich op een jong en breed publiek afkomstig uit Gelderland.

One Essence heeft de volgende doelstellingen:

• Het stimuleren van de actieve beoefening van urban dance.

• Het stimuleren en bevorderen van originaliteit en creativiteit binnen de urban dance, zowel qua choreografie als qua presentatie en techniek.

• Het verbeteren van de carrièreperspectieven van jonge talentvolle (amateur) urban dansers

Met als onderliggende gedachte dat leerlingen die de One Essence vooropleiding succesvol gevolgd hebben kunnen doorstromen naar een vervolgdansopleiding. 

Een sterke basis

One Essence is een initiatief van urban dansers  Roche Apinsa & Daniel Louis en Studio 26. Beide partijen zijn al lange tijd werkzaam in de urban dance scene en constateerden dat er in het oost Nederland de afgelopen jaren bij jonge danseres een grote belangstelling  voor Urban dans is ontstaan maar dat er weinig mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van dit jonge talent.

Studio 26

Studio 26 is samenwerkingspartner van het ROC Rijn IJssel in Arnhem voor de opleidingen Artiest Dans show, Artiest Dans urban en de Nederlandse musical academie. Tevens verzorgt Studio 26 praktijklessen op diverse andere mbo-opleidingen, waaronder bij Helicon mbo-opleidingen in Velp en Cirque CIOS van het Friesland College in Heerenveen. Studio26 is ook actief binnen het primair en voortgezet onderwijs enverzorgt workshops en interdisciplinaire projecten op tal van scholen in de regio. Studio 26 is sinds 2015 de trotse eigenaar van een gloednieuw pand op landgoed Larenstein in Velp. Hier heeft zij de beschikking over diverse dansstudio’s, muziekstudio’s, een theaterzaal voor 200 bezoekers en diverse multifunctionele ruimtes.

Hanneke van der Weele (studio 26)

In 1992 rondde Hanneke van der Weele de opleiding Docent Dans aan de Dansacademie in Arnhem (het huidige ArtEZ) af. Na een aantal jaar te hebben lesgegeven, is zij zich steeds meer bezig gaan houden met het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden en het integreren van podiumkunsten binnen basisonderwijs en middelbaar (beroeps)onderwijs. De samenwerking het ROC Rijn IJssel en diverse middelbare scholen zijn hier mooie voorbeelden van. Ze zette het mbo-dans op de kaart met het ontwikkelen van de opleidingen Artiest Dans show en Artiest Dans urban. Daarnaast adviseert Hanneke culturele instellingen in binnen- en buitenland. Inmiddels is zij een veelgeprezen expert op het gebied van cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling.

Milly Trouerbach (studio 26)

Na haar opleiding aan de Dansacademie Arnhem (het huidige ArtEZ) begon Milly Trouerbach aan een lange carrière als dansdocente bij verschillende dansscholen in binnen- en buitenland. In Berlijn heeft ze vanaf 1988 naast het runnen van een eigen dansschool ook als danseres en choreografe gewerkt bij het Berliner Tanzensemble en de Kelvin Hardy Dance company. Van 2007-2008 tot en met het seizoen 2013-2014 was zij coördinator van de Masterclass opleiding van Studio26 en Stichting Kunst in Beweging. Daarnaast is zij vanuit Studio26 eindverantwoordelijk voor het praktijkprogramma MBO Artiest Dans Show en Artiest Dans Urban. Momenteel volgt Milly de trainingen Mindset Coach o.l.v Jackie Reardon en zij is inmiddels intermediate mindset coach met licentie. Milly is sinds april 2016 gestart met het volgen van Actiontypetrainingen o.l.v. Peter Murphy. Bij deze trainingen gaat het om voorkeuren in menselijk gedrag op zowel cognitief, emotioneel/ mentaal als motorisch niveau. Lichaam en geest zijn één. Door het toepassen van Actiontype is het mogelijk om techniekvorming af te stemmen op de individuele motoriek. Bovendien wordt duidelijk hoe cognitieve, emotionele, mentale en motorische voorkeuren binnen de persoon verbonden zijn. Zo kan maatwerk worden geboden in het ontwikkelingsproces van de leerlingen en studenten.

Daniel Louis (coach en initiatiefnemer)

Daniel is een zeer gepassioneerde danser. Passie is niet alleen zijn leidraad in zijn dans, volgens hem is dat ook puur- en rauwheid. Zijn brede visie en perfectie leidt hem vaak tot unieke creaties. Op het gebied van Hip-hop en House dance heeft hij zijn eigen stijl gecreëerd.  Momenteel geeft Daniel les op de ROC dansopleiding te Utrecht. Naast hier dansleraar te zijn is hij op deze opleiding ook een coach voor de leerlingen. Daniel heeft ook les gegeven op diverse dansscholen van MOVES Dancewarehouse in Amsterdam en Almere. Daniel geeft les in de vorm van choreografie maar ook les in de vorm van de zo geheten 'freestyle class'. Freestyle class houdt in dat elke danser een unieke bijdrage heeft in deze les. Het maakt niet uit of je net begint of al je hele leven danst in deze les kom je bij elkaar en ga je op avontuur in je eigen dans. Zijn nieuwe uitdaging op dit moment is Social Dance zijn eigen dansschool in Zwolle en in Lelystad. Ook doet hij mee aan verschillende battles op internationaal niveau.

Roche Apinsa (coach, choreograaf en initiatiefnemer)

Roche Apinsa is een van Nederlands beste locker en experimentele hip hop dansers. Hij was finalist bij een groot aantal wedstrijden als Everybody Dance Now, Spin Off, Funkin Stylez en Juste Debout. Daarnaast is Roche Apinsa actief als coach en docent. Hij coachte en choreografeerde voor meerdere finalisten van Everybody Dance Now, Holland’s Got Talent en So You Think You Can Dance. Voor de voorstellingen Loud! en Billy Elliot coachte hij enkele dansers. Daarnaast was hij docent bij Moves Almere en de Utrechtse Dans Academie. Hij is de oprichter van Mind Body & Soul School of Art en academy voor jong urban danstalent.  Hij trad onder meer op met eigen werk bij De Nederlandse Dansdagen en het Karavel Festival in Lyon. Hij toerde met Mighty Society van Eric de Vroedt van Toneelgroep Amsterdam wat hem inspireerde onderzoek te doen naar de theatrale mogelijkheden van urban dans. Hij maakte onderdeel uit van Dutch Soul Supply en vormt nu met Ruben Chi het duo Ghetto Funk. Dit seizoen danst Roche in het stuk Ignite van Shailesh Bahoran en werkt aan zijn solo Urrol.

Samenwerkingspartners

Er wordt voor de werving met de volgende scholen samengewerkt:

 •     Underdog dance production .
 •     Dansschool in klarendal, Arnhem
 •     Het olympus college dansklas op het vmbo in Arnhem zuid
 •     Het rhedens talenten klas Vmbo en havo in Dieren
 •     Elevate in Ede
 •     The urban accademy Nijmegen

Daarnaast wordt met de volgende organisaties samengewerkt:

 •     Cultuur kust in Harderwijk
 •     Artez Arnhem
 •     Rijn ijssel Arnhem
 •     Creative college Utrecht
 •     Cultuur Mij oost
 •     Rijnstad

Met deze organisateis wordt samengewekt op het gebied van doorstromen van talent en het reflecteren van het project.

Werkwijze

Voorbereiding

De werving vindt plaats in samenwerking met lokale de dansscholen. Met hen wordt persoonlijk contact opgenomen en de docenten worden geïnformeerd over de plannen van One Essence. Daarnaast wordt One Essence gepromoot via de sociale media en de achterban van het docententeam en Studio 26. In de periode voorafgaand aan de auditie periode worden regelmatig workshops en kleine evenementen georganiseerd zodat geïnteresseerden kennis kunnen maken met de docenten en de werkwijze van One Essence. Deze activiteiten zullen ook in de lokale media worden aangekondigd. Via de docenten van de lokale dansscholen zullen potentiele kandidaten uitgenodigd worden zodat ze met One Essence op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken.

Om  uiteindelijk toegelaten te worden zal er eerst auditie moeten worden gedaan. De auditie is tevens belangrijk om deelnemers een persoonlijk traject aan te kunnen bieden. Maximaal aantal deelnemers is 50. Zij worden in 2 groepen verdeeld opdat ze genoeg en de  juiste aandacht krijgen voor hun ontwikkeling.  Naast de auditie zullen de volgende aspecten ook meegenomen worden.

 •     Motivatie
 •     Talent
 •     Discipline
 •     Fysieke capaciteit

Trainingen

In de lessen worden o.a. volgende onderdelen behandeld:

 •     Basicstechnieken van Urban dansstijl: Hip-Hop, Housedance, Popping, Locking en Breakdance
 •     Choreografie en freestyle
 •     Workshops in Afrikaanse en moderne dans
 •     Fysieke en conditionele trainingen
 •     Ontwikkeling eigen dansstijl
 •     Coaching traject
 •     Begeleiding showteam, battles en diverse theaterproductie.
 •     Persoonlijke competenties zoals zelfvertrouwen en uiting van emoties
 •     Samenwerking
 •     Leren feedback geven, ontvangen en verwerken
 •     Cultuurhistorie
 •     De lesonderdelen worden verwerkt in lesthema’s.
 •     De volgende thema’s worden behandeld:
 •     Back to basics (danstechnieken voor iedere stijl)
 •     Toepassing danstechnieken in choreografie en freestyle
 •     Verdieping in de dansstijlen en ruimte voor extra ontwikkeling
 •     Focus op eindejaar dansvoorstelling of eindproduct

De lesthema’s lopen inherent aan het coaching-en begeleidingstraject. Hier worden persoonlijke lescompetenties aan gekoppeld. Iedere deelnemer zal worden begeleid door een mentor.

Voorstelling : 10

Het project One Essence staat voor de essentie oftewel de kern,de hoofdtaak. En dat is dat je met passie en persoonlijke coaching jezelf kan overwinnen en je talenten kan ontwikkelen.We willen met One Essence een voorstelling creëren met urban dansdansers waar je een 10 mag zijn. Gezien mag worden, kan excelleren of experimenteren. Een voorstelling waar culturele diversiteit een grote rol speelt. Urban hoeft niet alleen op de straat en in een wedstrijd plaats te vinden het mag op het podium. Dit gegeven is de inspiratie en uitgangspunt voor de voorstelling 10/10 –lets get together and feel alright. De voorstelling is een raamvoorstelling waarin de jongeren hun eigen verhaal vertellen. In de voorstelling zal er gebruik gemaakt worden van spokenword, diverse urbandans stijlen en filmbeelde . De voorstelling is geschikt voor een vlakke vloer theater met zitplaatsen 0-200 bezoekers. Intiem maar wel professioneel. Ouders van de deelnemers zullen gevraagd worden om te helpen in de realisatie van de voorstelling. (Catering, vervoer, begeleiden backstage, grime, kleding daar waar nodig onder professionele begeleiding) De betrokkenheid van de directe omgeving is belangrijk en is ook een van de pijlers van het coachingstraject.

In de eerste fase maken deelnemers kennis met verschillende dansstijlen en worden ze vertrouwd gemaakt met freestylen en improviseren

in de tweede fase worden samen met de groep een moodboard’s gemaakt, een scenario geschreven, en vinden er naar aanleiding van het gemaakte moodboard improvisaties plaats en vinden de eerste creaties plaats waarbij gebruik wordt gemaakt  van de bewegingskwaliteiten van de leerlingen.

In de derde faae gaan de choreografen met deze input de voorstelling maken De voorstelling wordt gemaakt door een team van professionele urban dans choreografen die in Nederland hun sporen verdiend hebben.

Publiek: lokale dansscholen die betrokken zijn bij One Essence, ouders-verzorgers vrienden, middelbare scholen met cultuur profiel in , netwerk samenwerkingspartners, cultuurscouts, gemeentes, netwerk RIQQ, netwerk cultuur mij oost, netwerk cultuurkust

De voorstellingen zullen plaatvinden:

 •     Studio26 podium creatieve industrie Velp 2 x
 •     VMBO Maarten van Rossum -Arnhem zuid
 •     Cultuur kust -Harderwijk
 •     Elevate: Ede
 •     Middelbare school het Rhedens: Dieren
 •     Buurthuis de Madser Arnhem zuid
 •     Duiven: Cultureel centrum ‘’
 •     Gruitpoort Doetinchem
 •     Locatie Apeldoorn (nog onbekend )

 

Battle

Kenmerkend voor de urban dance is dat de dansers deelnemen aan battles waarin ze hun improvisatievermogen, techniek en originaliteit kunnen meten met andere dansers. One Essence organiseert samen met Soul Selected, een crew die al zes jaar evenementen in Gelderland organiseert en met de deelnemers, een battle event waarvoor ook dansers uit andere provincies worden uitgenodigd.  Voor de One Essence deelnemers is het een mooie gelegenheid om zelf te leren organiseren en een kijkje te kunnen nemen achter de schermen van een evenement. Daarnaast kunnen dansliefhebbers uit Gelderland kennismaken met urban battles.

Netwerkbijeenkomst

Er zal een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden voor belanghebbenden en aanverwante organisaties uit Gelderland. Op deze manier wordt kennis en ervaring gedeeld. Daarnaast  kan worden onderzocht hoe de doorstroom van jong talent zo goed mogelijk kan plaatsvinden. Ook wordt er een spreken uitgenodigd uit het buitenland bv Frankrijk om zo inzicht te geven in hun methodiek van talentontwikkeling. In Nederland zal er worden samenwerkt met het Landelijk Centrum voor Amateurdans.

Monitoring en evaluatie

Omdat dit project een pilot is, is het van belang dat er aandacht aan monitoring en evaluatie van het project wordt besteed. Monitoring en evaluatie vinden op verschillende momenten plaats. Voorafgaand wordt met het team het lesprogramma besproken en leerdoelen vastgesteld. Tijdens de lesperiode zelf vinden evaluaties plaats en is er ruimte voor aanpassingen en bijstelling. Een belangrijke rol is ook weggelegd feedback van de leerlingen en ouders. Na afloop vindt een evaluatie plaats met het team en word er ook met deelnemers en ouders geëvalueerd.

Belang

In kwalitatieve termen is het project om de volgende redenen van belang:

One Essence bouwt mee aan de kunst- en cultuurmakers van de toekomst in de provincie Gelderland

Urban dance is een jongerencultuur bij uitstek. Het team van One Essence staat garant voor het inspireren, stimuleren en faciliteren van het talent dat deze cultuur rijk is en ondersteunt daarmee de kunst- en cultuurmakers van de toekomst. Alle docenten die bij One Essence dansopleiding zijn vakbekwaam en actief in het werkveld. Daarnaast zijn het ervaringsdeskundigen die de studenten optimaal kunnen begeleiden.  Juist door zich te richten op het talent in het oost Nederland, krijgen ook dansers buiten de Randstad, waar vaak de meeste urban dance opleidingen plaatsvinden, de kans om zich te bekwamen en professionaliseren. De impact voor provincie Gelderland bestaat eruit dat  er door One essence invulling gegeven wordt aan de visie van de provincie om meer diversiteit in talent ontwikkeling te faciliteren . Er is een grote wens voor vernieuwing in de instroom bij het hbo en mbo.

One Essence brengt de urban cultuur naar de podia

De toegevoegde waarde vanOne Essence schuilt onder meer in de aandacht die wordt besteed de professionaliseren van de urban dance. Hiermee haalt One Essence de urban danscultuur uit de gymzalen en de clubs en brengt zij deze naar de podia. Voor de podia is de One Essence van belang omdat het project een deelnemersgroep en publiek weet te bereiken die deze podia normaal gesproken niet zo snel weten te vinden.Met dit project wordt getracht om een structuur te creeren die past bij de urban dans cultuur. Deze dansvorm heeft niet de academische achtergrond als klassieke en moderne dan waarbij deelnemers met potentie al vanaf jonge leeftijd deelnemen aan gestructureerde voor trajecten.Het traject is niet een kopie van een traditionele vooropleiding maar bied een vorm aan die past bij de urban maar die ook de structuur bied van een vooropleiding. We hebben uit ervaring geleerd dat persoonlijke begeleiding, maatwerk en het betrekken van ouders en verzorgers van essentieel belang zijn Daarbaast hebben we ons ontwikkeld in de verschillende leerstijlen o.a. vanuit de action type methode (deze methode is bekend in de sport maar erg vernieuwend in dans)  en het ontwikkelen van 21 century skills.

One Essence interesseert jongeren (weer) voor dans

Urban dance is in de jongerencultuur geen trend meer, maar een gevestigde lifestyle. Een groot deel van de huidige jongerengeneratie maakt deel uit van de hip hop urban cultuur. Deze generatie wordt zelfs al getypeerd als de 'hip hop generation'. Er heerst tolerantie en solidariteit en deelnemers zijn afkomstig uit verschillende sociale klassen en etniciteiten. One Essence stimuleert jongeren om zich op een creatieve wijze met het maken van dans bezig willen houden.

Kwantitatieve gegevens

 Er zullen er zo’n 50 talenten meedoen We hebben nu in 20 mensen die  interesse hebben in het traject van One Essence . Als het traject echt van start gaat dan verwachten we door te groeien naar twee groepen met ruim 50 deelnemers. In die groepen zijn de oudste deelnemers potentieel geschikt stomen naar een vakopleiding mbo / hbo . Dit heeft te maken met leeftijd. De groepen van One Essence zijn niet op leeftijd maar op talent en vaardigheden. Hoeveel er instromen ligt aan hoeveel deelnemers in dat jaar examen doen.  Naast de lessen zullen ze ook een aantal voorstellingen geven en een battle organiseren. Er zullen 8 voorstellingen plaatsvinden in de provincie Gelderland. Afhankelijk van de capaciteit van de podium worden er tussen de 200 en 300 toeschouwers verwacht. Voor wat betref de battles is sprake van ongeveer 100 deelnemers, en circa 200 bezoekers. Voor de netwerkbijeenkomst worden ca 45 organisaties en belanghebbenden uitgenodigd.

Planning

De trainingen zullen plaatsvinden in Studio 26 in Velp en gaan van start in de tweede helft van 2018. De presentaties (voorstellingen en battles) vinden plaats tussen eind april 2018 en herfst 2018. De netwerkpresentatie vindt in najaar 2018 plaats.  

De wijze waarop bekendheid aan One Essence wordt gegeven

De werving vindt plaats in samenwerking met de lokale dansscholen. Zij zullen persoonlijk benaderd worden. Daarnaast wordt 1 Essence gepromoot via de sociale media en de achterban van het docententeam en Studio 26.

Er zal in de periode voorafgaand aan de auditie periode regelmatig workshops en kleine evenementen worden georganiseerd zodat geïnteresseerden kennis kunnen maken met de docenten en de werkwijze van One Essence en waarmee ook een publiek wordt gecreëerd voor de voorstelling.

De voorstelling en de battle worden als volgt gepromoot. In de eerste plaats wordt natuurlijk intensief samengewerkt met de podia en scholen in Gelderland waar de voorstelling wordt vertoond. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van alle marketinginstrumenten waarover deze podia beschikken, ligt voor de hand.  Daarnaast voert One Essence haar eigen publiciteit. Voor dat doel wordt actief gebruik gemaakt van het netwerk van ambassadeurs van studio 26 en de achterban van de docenten en coaches die One Essence ondersteunen bij het verspreiden van, posters en flyers, direct marketing en natuurlijk internet. Daarnaast heeft Studio 26 de afgelopen jaren een goede band opgebouwd met de lokale schrijvende pers en radio en tv, met als gevolg dat er regelmatig aandacht wordt besteed aan haar activiteiten.

Direct marketing krijgt vorm middels de verspreiding van de studio 26 nieuwsbrief. Daarnaast wordt actief gebruik gemaakt van de sociale media. De studio 26 database en het netwerk van partners en artiesten dient daarvoor als basis.

En niet in de laatste plaats beschikt One Essence over een eigen internetsite: www.1essence.nl, met daarop informatie over het project.

 

 


afbeelding van Diane Frenay

Ha Hanneke, ik ben de coach op dit platform.

Ik heb de tekst doorgelezen. Daarin is de verbinding met scholen en met de werving van deelnemers in het onderwijs toch een groot onderdeel. Kun je duidelijker onderscheid maken tussen amateur/vrijetijd programma's en educatie programma's gericht op scholen? de 21centuryskills zijn een belangrijke taak en odnerdeel van de lessen op scholen bijvoorbeeld; wat is voor jullie een beweegreden om hier alsnog aandacht aan te besteden? daar is misschien een goede reden voor , kun je die dan toelichten? en hoe past dat in vrije tijd van de jongere? (noot: het is geen coachmethodiek maar het zijn competenties)

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM-platform. De komende weken denk ik ook met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Op dit platform ondersteunen we aanvragen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. 

In de start van jullie opzet lichten jullie uitdrukkelijk je ambitie toe om tot een vooropleiding te komen. Dat is een mooi en relevant uitgangspunt, maar vanuit dat perspectief is er weinig raakvlak met dit platform omdat wij ons specifiek richten op de vernieuwing in de vrijetijdsbeoefening. Nu lees ik ook dat deelnemers niet noodzakelijk hoeven door te stromen, maar dat wordt later pas genoemd en lijkt daardoor geen expliciet doel.

Om het gesprek eenduidig te voeren zou ik jullie willen adviseren om je op dit platform te focussen op de inhoud waarmee je vrijetijdsbeoefenaars een stap verder brengt. Hoe werf je hen, hoe begeleid je hen, hoe laat je hen cocreeren en hoe kun je dit duurzaam borgen samen met relevante partners. Ga vooral ook in op wijze waarop de coachingsmethodes worden geïntegreerd in het creatieve proces. Dat betekent dat je de huidige tekst flink kunt inkorten zodat ruimte ontstaat voor meer toelichting over de inhoud van het traject.

Als dit ook aansluit bij jullie eigen ideeën dan wens ik jullie veel succes met de verdere uitwerking van het plan!