menu denk mee beslis mee maak mee

OER! een moderne sage

'wat blijft er later over?'

Stichting MeerMAK
15 november 2017 tot 16 september 2018
dans, erfgoed, film, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

OER! een moderne sage

'wat blijft er later over?'

afbeelding van Peter Groenendijk

Ingediend door:

Peter Groenendijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zijn op zoek naar meer ideeën over het theatraal overbrengen van het begrip 'duurzaamheid'. Productiematig zijn er ideeën te over.

Wat ga je doen?: 

MeerMAK zal een nieuw te schrijven en componeren muziektheatervoorstelling maken met het natuurpark van MAK Blokweer in Blokker als decor. Dit park met diverse landschappen en haar cultuurhistorische waarde leert ons hoe de regio West-Friesland lang geleden is ontstaan en wat de invloed van de mens hierin is geweest. Met het eigen natuurlijke waterzuiverings- en waterbergingsproject, alsmede delen van het oorspronkelijke kreekruglandschap en kadettenland vormt Natuurpark Blokweer een uniek stukje "achtertuin". Met dit theaterproject willen we met deelnemers, betrokkenen en publiek stilstaan bij vraagstukken over onze omgang met de natuur (hoe zit het met je eigen achtertuin?), onze hang naar duurzaamheid en wat we de natuur voor deze duurzaamheid eigenlijk teruggeven? Een sage is een "doorvertelling" en met OER! hopen we op "moderne" wijze een verhaal te creëren dat wordt doorverteld.

MAK Blokweer nodigt haar bezoekers uit acteur te zijn in 'het theater van het landschap' met al haar decorstukken en figuranten. Hierdoor uiterst geboeid gaan wij nog een stapje verder en nodigen acteurs, zangers, dansers en kunstenaars alsmede het publiek uit zich daadwerkelijk te bewegen door de natuur. We willen iedereen laten ervaren wat "jouw" voetstap betekent in de natuur. De mens is in de loop der eeuwen steeds groter gaan denken in zijn vraag naar (de nu) alledaagse levensbehoeften. Er heeft nooit een grens opgestaan. De "gewone" mens heeft zich zelfs vooruitgang op laten leggen door "hogerhand". En nu..... nu we langzaam terugkomen op bepaalde keuzes van toen, ontstaat een nieuw groots idee. Duurzaamheid. Gaan we in deze vraag weer grenzeloos te werk en hebben we in de realisatie hiervan wel alles zelf in de hand? Daarnaast rijst de vraag: wat geven we de natuur hiervoor terug? De omwonenden van MAK Blokweer brachten het natuurpark mede tot stand. Een initiatief dat laat zien dat we de natuur zelf kunnen helpen en dat je zelf je steentje hieraan kunt bijdragen, want net als de mens wil de natuur niet getemd worden...

 

Hoe ga je te werk?: 

Met OER! een moderne sage wil Stichting MeerMAK op theatrale wijze aandacht vragen voor unieke stukjes "achtertuin" en onze omgang met natuur. Daaraan gekoppeld belichten we het begrip duurzaamheid, dat verder reikt dan groene stroom en led-verlichting.

Daarnaast streven we naar het realiseren van een uniek samenwerkingsproject, waarin professionals, amateurs, ondernemers, scholen en omwonenden als een community samenwerken. Het uitwisselen van kennis en cultuur en het delen van twee belangrijke manieren van vrijetijdsbesteding staan hierbij hoog in het vaandel. Zowel deelnemers als publiek zullen vallen in de leeftijdscategorie vanaf 10 jaar.

In deze multimediale theaterproductie zullen we gebruik maken van vernieuwende kunstvormen. Buiten het feit dat voor veel deelnemers het acteren op een buitenlocatie vernieuwend genoeg is, zijn er een aantal specifieke vernieuwende manieren in het productieplan opgenomen. Zo zal in de voorstelling een aantal dialogen worden opgenomen tussen acteurs en projectiebeelden, zal er gebruik worden gemaakt van live filmopnamen en live gemixte soundscapes.

Met wie werk je samen?: 

Met OER! willen we een vernieuwend samenwerkingsproject realiseren waarin amateurzangers, acteurs, dansers en kunstenaars samenkomen. De meeste van hen maken reeds deel uit van bestaande verenigingen, koren of kunstgroepen. Met dit project combineren we deze kunstdisciplines en gaan met de deelnemers op zoek naar het uitvoeren hiervan op afwisselend en "onvast" terrein. Daarnaast vraagt de sage-vorm van de voorstelling, alsmede de bijzondere, door Scandinavische volkshymnes beïnvloede, muziek een ontdekkingstocht op het gebied van acteren en zang. Voorafgaand aan de start, alsmede tijdens het repetitieproces zullen diverse workshops hieromtrent centraal staan. Spelcoach Janna de Lathouder en muzikaal leider en componist Marieke van Diepen begeleiden dit traject. Met dit project hopen we tevens beginners/geïnteresseerden alsmede jong talent uit de regio als nieuwe doelgroep toe te kunnen voegen.

Concept en script worden geschreven door Stella van Lieshout. Het artistieke team zal bestaan uit Theo van Groningen (artistieke leiding en regie), Janna de Lathouder en Lore Koelemeijer (spelcoaching en dramaturgie), Marieke van Diepen (componist, muzikaal leider en zangdocent) en Phyllis Kneefel (choreografie en bewegingscoach). Het productieteam staat onder leiding van Peter Groenendijk (producent), Paul Koomen (techniek), Femke Agema (kostuumvormgever), Cas Knol & Dion Swart (film).

Voor dit project is Stichting MeerMAK reeds samenwerkingen aangegaan met diverse scholen voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Deze scholen zullen zich onder andere inzetten voor het duurzaam realiseren van decorstukken (uit bijvoorbeeld resthout en zwerfafval), het realiseren van duurzame publiekscatering, maar ook voor het realiseren van projecties en art work.

Daarnaast streven wij naar het aantrekken van ondernemingen die duurzaamheid en natuur hoog in het vaandel hebben staan. Door te leren van het duurzaamheidsbeleid en uitvoering hiervan van deze bedrijven, worden productieteam en deelnemers van OER! gestimuleerd vorm te geven aan de voorstelling. Natuurlijk is een samenwerking met natuuractiviteitencentrum MAK Blokweer van onmisbare waarde. Zij stellen de speellocatie ter beschikking en adviseren ons op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid.

Tevens zoeken wij samenwerkingen met theaterverenigingen, zangkoren en dansgroepen, maar ook met centra voor kunst en cultuur om liefhebbers nieuwe impulsen te geven aan hun favoriete vrijetijdsbesteding.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Met OER! willen we een geheel duurzame en natuurvriendelijke productie realiseren. In het gehele productieproces willen wij zo duurzaam mogelijk werken. Dat komt niet alleen tot uiting in het gebruik van bijvoorbeeld LED theaterverlichting en het gebruik van groene stroomaggregaten, maar ook bijvoorbeeld een nagenoeg 'paperless' organisatie. 

Door deze productie in community-vorm te produceren willen we alle betrokkenen inspireren en betrokken maken bij het begrip duurzaamheid, maar ook onze omgang met de natuurgebieden om ons heen en natuur in het algemeen. Een klein detail uit de voorstelling is bijvoorbeeld "de onderhoudsvrije tegeltuin". Deze tuinen hebben een grote invloed op flora en fauna, maar bijvoorbeeld ook op het grondwaterpeil en de conditie van de bodem. Door elkaar te inspireren op deze vlakken hopen we een sneeuwbaleffect te realiseren onder deelnemers, betrokkenen en publiek.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 workshops zang, dans acteren op locatie 50 (totaal)  
3 previews 30 150 (totaal)
6 voorstellingen 100 1800 (totaal)
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Thema's als duurzaamheid en natuur/milieu en vraagstukken hieromtrent zijn weer helemaal hot. We verliezen soms de kreet "een beter milieu (lees natuur en omgeving) begint bij jezelf". Maar ook internationale keuzes die gemaakt worden gaan ons weer meer aan het hart. Denk hierbij aan de "oude" kerncentrales in België of de afwijzing van het klimaatverdrag door pijpleidingpresident Trump. In niet alles kunnen wij invloed hebben, maar we kunnen veel zelf doen. Dat is een OERkracht die we kunnen verspreiden. 

Door deelnemers en publiek naar de natuur te halen, ze te laten bewegen als acteurs in het theater van het landschap brengen wij niet een nieuwe manier van theaterbeleving, maar wel een intensieve. Voor veel deelnemers zal het acteren op een buitenlocatie nieuw zijn en daarin zullen wij ze uitgebreid begeleiden. Ook hopen we nieuwkomers aan te trekken en hen tools aan te reiken op het gebied van acteren, dans/beweging en zang. Kunst/cultuur en natuur zijn twee belangrijke vrijetijdsbestedingen en wij zien de combinatie hiervan als een win/win situatie voor alle betrokkenen. 

Door de inzet van vernieuwende theatervormen zoals dialogen met projecties, live filmopnamen en live mixen van soundscapes, maar ook de inzet van een OER!koor met zang in de natuur en live gezongen soundscapes geven we een nieuwe vorm aan de theaterdisciplines. Onze muzikaal leider Marieke van Diepen gebruikt hiervoor tools uit CVT (Complete Vocal Technique) een zeer toegankelijke zangtechniek, voor velen nieuw, maar altijd met resultaat.

Begroting: 

De begroting bestaat uit een groot deel productionele kosten zoals huur tribune, huur techniek en stroom- en beveiligingsvoorziening, licht en geluid, dit is ruim eenderde. Eenderde van de begroting beslaat promotie- en organisatiekosten (vergunningen en verzekering). De overige kosten betreffen honararia voor de uitvoerenden. Om de begroting te dekken vroegen we subsidies aan bij de Gemeente Hoorn, Gemeente Drechterland, Gemeente Stede Broec en Gemeente Medemblik. Daarnaast stuurden we aanvragen naar VSB Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en Cultuurfonds BNG. We verwachten ruim een derde aan inkomsten te genereren uit kaartverkoop en deelnemersvergoeding.

Locatie(s): 
Natuurpark MAK Blokweer - Blokker (gemeente Hoorn)

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het is erg stil hier op het platform en gedurende de Denk mee fase is weinig gewijzigd aan het plan. Is de eerder gegeven feedback helder of levert dit nog vragen op? Inmiddels nadert de deadline, dus wacht niet te lang met aanpassingen en uitwerkingen. Gebruik de feedback(mogelijkheden) dus goed.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Peter,

Naast mijn tip die ik hieronder heb geplaatst heb ik nog een aantal vragen, die je kan verhelderen in je projectplan aan de linkerzijde. Enkel de informatie aan de linkerzijde wordt namelijk beoordeeld. 

Het maak en ontwikkelproces en de deelname van de niet-professionele deelnemers en bezoekers wordt mij nog niet geheel duidelijk. In het Bereik staan bij Aantal deelnemers 30, 50 en 100; wie zijn deze deelnemers precies (de mensen van de verenigingen, de bezoekers, de professionals of anderen)? En wat gaat elke doelgroep concreet doen, hoe en hoe intensief? Hoe ziet bijvoorbeeld een workshop eruit? En wat kan je vertellen over het maakproces van de voorstelling? En wat betekent de samenwerking met de meer natuurgerelateerde organisaties voor het project en de deelnemers; hoe betrokken zijn zij inhoudelijk en wat zouden wij willen leren van een theaterproject als dit?

Bovendien lijkt het project nu vooral als doel te hebben mensen in aanraking te brengen met natuur en duurzaamheid. Welke impact het project gaat hebben op de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd heeft minder de focus, terwijl dat juist voor Jij maakt het mee centraal staat. Hopelijk wordt ook dat duidelijker als de activiteiten zoals hierboven genoemd verder geconcretiseerd en uitgewerkt zijn. En wie weet geeft dat ook meer zicht op het effect van het maken van een eenmalige theatervoorstelling op de langere termijn, zowel voor de deelnemers als de betrokken organisaties. 

Kortom, nog flink wat vragen. Succes!

afbeelding van Peter Groenendijk

Goedemiddag Stefanie,

Dank je wel voor je bericht. Het project is inderdaad een jaar verschoven, maar met een verbeterd projectplan en een aantal unieke en vernieuwende elementen toegevoegd. De feedback en bovenstaande onderdelen hebben ons direct bewogen richting amateurverenigingen en culturele organisaties. Dit heeft er al toegeleid dat een aantal samenwerkingen zijn opgestart en er nog een aantal in de onderzoekende fase zijn. Een aantal zangkoren zullen betrokken zijn bij het project en ook van een aantal (musical)verenigingen zullen spelers bij het project aansluiten. 

De begroting zal ik komende week toevoegen (ik was in de veronderstelling dit al gedaan te hebben).

Fijn weekend!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ik raad je aan om in het plan concreter aan te geven wat de status van de samenwerkingen met de lokale verenigingen en organisaties is en hoe de rol en taakverdeling er concreter uitziet. Aangezien wij de impact van het project onder andere beoordelen op het effect lokaal of regionaal voor de kunstbeoefening, is het geven van inzicht hierin van belang.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Peter,

Jullie hebben vorig jaar een aanvraag voor hetzelfde project ingediend bij ons, wat helaas niet gehonoreerd is. Betekent dit dat jullie het hele project één op één een jaar hebben opgeschoven? Toen kregen jullie onder andere feedback op de uitwerking van de activiteiten die de participatie van de amateurs en amateurverenigingen aanging; neem je die feedback ook voor deze nieuwe aanvraag mee? Wel zou ik verwachten dat jullie door die verschuiving reeds contacten en samenwerkingen opgestart hebben met culturele verenigingen. Nu geven jullie aan daar nog naar op zoek te gaan, klopt dat?

De begroting zie ik nog niet terug. Ben benieuwd! 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Peter, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Heb je al contact met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier? Zij kunnen je verder op weg helpen met invulling geven aan het begrip duurzaamheid. www.hhnk.nl Ook Ingrid Docter specialist cultuurparticipatie van het LKCA en actief in de regio Hoorn is een goede sparringpartner voor Oer! www.lkca.nl/over-het-lkca/medewerkers

afbeelding van Peter Groenendijk

Aangenaam Daniëlle! Dank je wel voor je reactie. Met het Hoogheemraadschap hebben we al verregaande gesprekken tot samenwerking. Bedankt voor je tip van Ingrid Docter. In ons productieteam hebben we wel al Phyllis Kneefel; zij is cultuurcoach in de regio Hoorn en onder andere betrokken op het gebied van cultuureducatie en participatie voor bijvoorbeeld De Blauwe Schuit in Hoorn. We zijn al een aantal samenwerkingen met scholen aangegaan voor zowel productionele zaken als ook artistieke deelname aan het project. Daar zijn bijvoorbeeld ook dramaklassen bij betrokken. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Peter en MeerMAK-ers,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds lees en begeleid ik jullie plan de komende tijd graag verder. Via Bewerken - Denk mee (meer project informatie) kan je meer informatie geven over jullie project, de samenwerkingen en de begroting. 

Kan je iets meer vertellen over jullie organisatie en hoe dit project al dan niet past bij jullie manier van werken? Aangezien Jij maakt het mee gericht is op experiment en vernieuwing is het fijn om meer over jullie te weten en wat dit project voor jullie en de deelnemers gaat betekenen.

Succes de komende weken!

afbeelding van Peter Groenendijk

Beste Stefanie,

We werken op hetzelfde moment :-) Ik heb zojuist meer informatie toegevoegd en bijgewerkt die hopelijk je vragen grotendeels beantwoorden. Ik zie graag je reactie hierop verschijnen om e.e.a. indien nodig verder uit te werken. De begroting zal ik na het weekend overzetten in jullie bestand en dan uploaden.

afbeelding van Miriam van Gelder

OER! een moderne sage heeft dus niets te maken met OER! van Natuurmonumenten? Dat is namelijk het eerste waar ik aan dacht. Als het hier niets mee heeft te maken zou ik echt een andere naam kiezen. Schept namelijk te veel verwarring.

afbeelding van Peter Groenendijk

Hoi Miriam, dank je wel voor je antwoord. Ons project is niet gekoppeld aan OERRR van Natuurmonumenten. Bepaalde thema's komen wel overeen. Natuurlijk waren we op de hoogte van het bestaan van OERRR toen we de naam kozen. We kozen bewust voor de korte versie van OER met een uitroepteken. De naam voor ons project is ook verbonden aan het voorzetsel OER (-kracht, -knal etc.) Met de toevoeging: "een moderne sage" waren wij van mening dat het verband met OERRR van Natuurmonumenten voldoende weggenomen zou zijn.