menu denk mee beslis mee maak mee

No Refugee 2.0

Een rockmusical over identiteit

De Droommakerij
1 oktober 2018 tot 1 juli 2019
muziektheater, theater
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

No Refugee 2.0

Een rockmusical over identiteit

afbeelding van Esther Dikkers

Ingediend door:

Esther Dikkers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zou het fijn vinden als mensen mee willen denken over workshops op scholen en hoe je het makkelijks contact legt op scholen m.b.t een project als het onze

Wat ga je doen?: 

Met de komst van de 3000 vluchtelingen naar Nijmegen begin 2016 en hun huisvesting, eerst in tentenkamp Heumensoord en later in de reguliere opvang, ontstond er een vraagstuk in Nijmegen. Een vraagstuk dat ging over ‘elkaar leren kennen’, ‘integreren’ en ‘ondersteuning bieden’. Nijmegen was hierin exemplarisch voor wat er op dat moment in heel Nederland speelde en nog steeds speelt.

De Droommakerij wilde vanuit haar talenten een bijdrage leveren aan dit vraagstuk. We hebben daarop met 70 mensen in de periode van december 2016 tot en met oktober 2017 gewerkt aan een rockmusical getiteld ‘No Refugee’. Hieraan werkten twintig voormalig vluchtelingen (vanaf nu: nieuwkomers) op diverse manieren mee. We hebben hiermee het thema culturele diversiteit op een praktische wijze proberen vorm te geven. De rockmusical zelf toonde niet alleen het liefdesverhaal van twee Syrische vluchtelingen en hun komst naar Nederland, maar weerspiegelde ook de zaken die we met elkaar meemaakten tijdens het maken van de voorstelling.

Deze rockmusical is medio oktober 2017 driemaal uitgevoerd in een zo goed als uitverkochte grote zaal van theater de Lindenberg in Nijmegen met een totaal bezoekersaantal van 850. Elke voorstelling sloot af met een staande ovatie. Het publiek bestond uit een mix van autochtone en allochtone Nederlanders, die na afloop in gesprek raakten met elkaar over de onderwerpen aangesneden in de voorstelling.

De thema’s die ‘No Refugee’ behandelt in zowel het verhaal als de songs gaan over iemand verwelkomen versus de ander wantrouwen, verscheurd worden tussen het nieuwe land en daar waar je vandaan komt en begrip versus onbegrip voor de ander. Alle songs (zie bijlage), het verhaal, de regie en de visuals zijn in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd.

Er is ook flink ruchtbaarheid gegeven aan ‘No Refugee’ via regionale dagbladen en social media. Er is op facebook een levendige community ontstaan met bijna 600 volgers. Wat ons opviel aan de reacties van het publiek na afloop van de voorstelling was dat veel bezoekers geëmotioneerd waren over de voorstelling.

Het feit dat echte vluchtelingen meespeelden, versterkte de zeggingskracht van de voorstelling en maakte deze eerlijk en authentiek. De werkelijkheid en de toneelwerkelijkheid gingen daarin hand in hand. Adel Saflou, een van de twee hoofdrolspelers in de musical, is zelf afkomstig uit Aleppo en speelde de hoofdpersoon Achmed. Het verhaal van Achmed is voor een groot deel het verhaal van Adel zelf en zijn vlucht uit Aleppo naar Nederland. Bezoekers gaven aan dat dat aspect zeker was overgekomen tijdens het kijken.

Gezien het succes van zowel het maakproces, als van de voorstellingen willen wij een vervolg geven aan het project en dit project verbreden binnen Nederland. We zetten eropin om volgend seizoen 6 voorstellingen te spelen in de middelgrote theaters (tot 350 stoelen), waarbij wij ten dele in de reguliere programmering willen worden opgenomen. Dit betekent echter dat we zowel artistiek als organisatorisch een professionaliseringsslag moeten maken. Om ook publiek dat geen directe banden heeft met Nijmegen of met de spelersgroep kennis te laten maken met de voorstelling en zo het gesprek over deze thematiek en problematiek te voeren en te faciliteren.

Het idee van de rockmusical kwam voort uit de gedachte dat samen muziek maken verbindt en de mogelijkheid biedt om thema’s als integreren en elkaar beter leren kennen invulling te geven. Daarnaast wilden wij nieuwkomers een menselijk gezicht geven en hen de mogelijkheid bieden hun talenten in te zetten. Werken aan culturele diversiteit op een praktisch niveau.

In totaal participeerden twintig nieuwkomers, zowel voor als achter de schermen door bijvoorbeeld elke woensdagavond mee te zingen bij het popkoor Popolo, de rol van figurant te vervullen, solo’s te zingen, een officiële trailer te maken, mee te spelen in de band, persfoto’s te maken en teksten te vertalen.

Zowel voor de nieuwkomers als voor de Nederlanders kwamen er mooie dingen voort uit deze kennismaking. Het gaf een aantal nieuwkomers ‘iets te doen’, zorgde ervoor dat ze uit de eenzaamheid kwamen en op een ongedwongen manier met de Nederlandse taal konden oefenen. Ook was het voor sommigen een springplank naar een baan of gaf het meer duidelijkheid over de schoolkeuze, als bijvoorbeeld fotograaf, filmer of muzikant. Daarnaast was het effect voor de Nederlandse deelnemers dat ze op een laagdrempelige manier kennis hebben kunnen maken met nieuwkomers, elkaar en elkaars gebruiken beter hebben leren kennen. Er zijn nieuwe muzikale initiatieven ontstaan vanuit het projecten én blijvende vriendschappen.

Ook hebben we een aantal leerlingen van een reguliere school en een ISK school (leerlingen met een vluchtelingenstatus) uitgenodigd om de musical bij te wonen in het kader van hun buddy project. De docenten die als begeleider meekwamen waren lyrisch over het project en hebben daar aandacht besteed in hun lessen. We willen ook bij de nieuwe voorstelling het thema educatie blijvend aandacht geven, door scholen uit te nodigen voor de voorstellingen en een van ‘onze’ nieuwkomers voorlichting te laten geven op scholen in de diverse speelsteden. Verderop in ons plan van aanpak gaan we meer in detail in op dit onderdeel.

 

Hoe ga je te werk?: 

Doelstellingen, boodschap en uitgangspunten

Met zowel het productieproces als het uitvoeringsproces willen we in 2018 en 2019 de integratie verder bevorderen. Daarnaast willen we nieuwkomers blijvend de kans geven hun talenten in te zetten. Via de voorstellingen hopen we tevens bij het bezoekend publiek het gesprek over integratie verder op gang te brengen. We willen de term culturele diversiteit op een laagdrempelige wijze vormgeven om zo meer begrip voor vluchtelingen te kweken. Tegelijkertijd willen we de voorstelling en organisatie stevig professionaliseren, zodat wij opgenomen zullen gaan worden in de reguliere programmering van diverse theaters.

Doelstelling:

Het doel is om komend seizoen (voorjaar 2019) 6 keer te worden opgenomen in de reguliere programmering van middelgrote theaters.

In het kader van educatie willen we per voorstelling 50 van deze stoelen reserveren voor leerlingen van ISK scholen en/of reguliere scholen uit de regio waar we optreden. Er worden workshops op scholen verzorgd door een van de nieuwkomers over het thema ‘vluchten en aankomen’. Per speelstad worden 2 scholen bezocht en per school 2 klassen, dus 24 gastlessen voor in totaal 480 leerlingen. Zij worden daarmee mede ambassadeur van onze ‘voorstelling’ en komen op een laagdrempelige manier in aanraking met de thematiek. Deze gastlessen worden verzorg door voormalig vluchtelingen die ook meespelen in de voorstelling.

In het kader van maatschappelijk draagvlak gaan we een deel van de productie laten ondersteunen door studenten/leerlingen van ROC’s/ArtEZ hogeschool voor de kunsten/ Kleinkunst Academie. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe visuals voor de voorstelling. We willen graag leerlingen vanuit het conservatorium/kleinkunst Academie of musical-opleidingen als koorleden (die dansen, spelen en zingen) inzetten.

We betrekken zoveel als mogelijk nieuwkomers bij dit (maak)proces en uitvoeringsproces, zodat zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Hierbij denken wij aan nieuwkomers die enerzijds meedoen in de voorstelling zelf als zanger of muzikant of als productiemedewerker. Daarnaast betrekken wij bijvoorbeeld nieuwkomers bij het ontwikkelen van teasers die als PR-materiaal ingezet kunnen worden.

Boodschap

Wat we willen vertellen dat er, onder het oppervlak, geen verschil is tussen ‘de vluchteling’ of ‘de Nederlander’. Dat het de kunst is om elkaar te verstaan door elkaar op te zoeken. Moeten vluchten kan ons allemaal kan overkomen en je welkom voelen is de basis voor een succesvolle integratie. En dat zelfvertrouwen ontstaat als je jouw talenten kunt inzetten en ontwikkelen. We laten via deze voorstellingen zien dat vluchtelingen er zijn en onderdeel uitmaken van onze samenleving. We hebben geen politiek pamflet willen maken. We willen via een mooi verhaal en goede muziek nieuwkomers een gezicht geven.

Uitgangspunten

Er wordt zowel gewerkt met professionals als amateurs. Deelnemers krijgen dus tevens de kans hun talenten te ontwikkelen. De dragende functies zullen gevuld worden met professionals (denk hierbij aan leadzangers, bandleden, regisseur, zang- en dansdocent).

Er wordt zowel gewerkt met zowel autochtone Nederlanders als nieuwkomers (75% autochtoon en 25% allochtoon). Zo blijft ons eigen maakproces in lijn blijft met de boodschap die we willen meegeven aan het publiek: samenwerken verbindt. Er wordt een professionalisering doorgevoerd, zowel op het gebied van de crew als op het artistieke vlak. De bestaande voorstelling is het uitgangspunt voor ‘No Refugee 2.0’. Alle elementen: visuals, lichtontwerp, spel scènes en de arrangementen van de muziek worden opnieuw kritisch beoordeeld en aangescherpt.

Plan van aanpak

Zoals we al eerder vermelden gebruiken we de bestaande voorstelling als basis voor ‘No Refugee 2.0’. Wat is al goed, maar wat kan nog beter?

Wat er moet gebeuren is dat er een kritische blik wordt geworpen op het huidige materiaal, zowel muzikaal, dramaturgisch als in de regie. We zullen in dit project gaan werken met een nieuwe regisseur. Daarvoor hebben we Sabine van Boven aangenomen (zie CV’s kernteam). Ook stellen we een arrangeur (Tomas Postema – zie CV’s kernteam) aan om een kritische blik te werpen op de huidige koorpartituren. Een dans- en zangdocent (Tine Soontiëns – zie CV’s kernteam) zal borgen dat de acteurs en zangers een kwaliteitsslag maken. Dezelfde professionalisering voeren we ook door in de backoffice. Dit betekent dat we voor de posten marketing, en productiewerk mensen met ervaring in zullen zetten. Op alle posten zullen we -indien mogelijk- nieuwkomers mee laten lopen om zo werkervaring op te doen en hun sociale integratie te bevorderen.

We zetten in op 10 dagen repeteren met leadzangers en koor onder de eindregisseur. De laatste vier dagen sluiten alle muzikanten aan met gekende partituren om te monteren. Er wordt gerepeteerd in weekenden vanwege ander werkzaamheden van alle deelnemers. Op deze manier is er tussen de repetitieperiode voldoende tijd om repetities te laten bezinken en thuis verder te denken, leren.

Vorm en concept

De term rockmusical verwijst naar een theatrale uitvoering van (pop-)rockmuziek. Deze rockmuziek is meestal in een concept (album) vervat, waarbij alle songs een verhaal vertellen. Wij nemen een voorbeeld aan de bekende jaren ’60/’70 rockmusical/opera’s van Jesus Christ Superstar en Tommy van The Who; verhalen die via theatrale voorstellingen en muziek werden gebracht. In een rockmusical wordt het verhaal vertelt door middel van de muziek en de songteksten en is er geen sprake van gesproken dialogen. We houden ons hier aan. We gebruiken echter ook andere theatrale middelen om de boodschap kracht bij te zetten: naast abstracte visuals en animatie (speciaal voor deze voorstelling gemaakt), gebruiken we ook de opnames van vluchtelingenkampen en de bombardementen op de stad Aleppo.

Het decor bestaat uit twee bouwhekken, die het toneel scheiden in een voortoneel en een achtertoneel. Op deze wijze wordt een binnen- en buitenwereld gecreëerd. De mensen die zich op het achterste plan bevinden krijgen de functie van Grieks koor. Ze zijn toekijkers en commentatoren.

Het doorbreken van de vierde wand wordt meerdere keren bewust ingezet om het publiek niet de kans te geven anoniem in het donker weg te zakken in het pluche van de theaterstoel. We spreken hen aan en willen dat ze zich gaan verhouden tot de voorstelling.

De voorstelling is fragmentarisch en associatief opgebouwd en is dus geen verhaal dat in hapklare brokken wordt opgediend. De bezoekers van de voorstelling worden voor een deel uitgenodigd om het verhaal, de boodschap en de emoties zelf te interpreteren. De muziek is een mix van rock-, pop- en Arabische muziek, aangevuld met klassieke (strijkers) stukken

Met wie werk je samen?: 

Artistiek en organisatorisch team

We willen de musical verder aanscherpen en verbeteren door het aanstellen van een professionele eindregisseur (Sabine van Boven). In tien repetities zal zij de voorstelling en de spelers zowel op spel als qua verhaallijn aanscherpen en verbeteren.

Het opnieuw arrangeren van de koor arrangementen wordt uitgevoerd door Thomas Postema (o.a.theatergroep BOT). De choreografie van de backing vocals is in handen van Tine Soontiëns (zang- en theaterdocente bij Stichting Cultura Ede). Het educatieve onderdeel waaronder het bezoeken van scholen (o.a. ISK scholen) en het geven van voorlichting over vluchtelingen in Nederland wordt onder eindsupervisie gedaan door Salma Fayyad (voormalig vluchteling en zangeres in de rockmusical). De productieleider stellen we aan om de preproductie te organiseren en zorg te dragen voor alle organisatie rondom de uitvoeringsmomenten. De zakelijke leiding draagt zorg voor alle administratieve afhandeling (denk aan facturering en contractering) in de pre-produktie fase en uitvoering.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Productieplanning

 • Verkoop voorstelling januari/ februari 2018-feb 2019
 • Aanvragen fondsen april 2018
 • Definitief samenstellen team mei-juni 2018
 • Definitieve fondsenwerving afgerond augustus 2018
 • Go/ No-Go moment september 2018
 • Opstarten educatie oktober/november 2018, uitvoering voorjaar 2019
 • Repeteren muzikanten oktober-december 2018
 • Gezamenlijke repetities/ montage december-februari 2018/2019
 • Voorstellingen maart - juni 2019

 

Voorlopige speellijst

 • De Schalm in Veldhoven – geboekt (grote zaal) op 30 maart 2019
 • Schouwburg Deventer- gehuurd (grote zaal) op 13 april 2019
 • Lindenberg Nijmegen – geboekt (grote zaal) op 11 mei 2019
 • Verkadefabriek in Den Bosch (gehuurd tegen gereduceerd tarief) 25 mei 2019
 • Zimihc theater Zuilen of Theater overvecht – geboekt (grote zaal) 8 juni 2019
 • Cultura Ede – geboekt (grote zaal) nog in overleg datum seizoen 19-20

 

Marketing

Kwantitatief doel:Een zaalbezetting van minimaal 60 % behalen.

Kwalitatieve doelen

 • - Voormalig vluchtelingen/statushouders betrekken in een creatief proces, door middel van het spelen in de voorstelling en helpen bij productionele en marketingtaken.
 • - Publiek in aanraking laten komen met de complexiteit van jezelf verbinden aan een nieuw land. Dit wordt niet alleen bereikt door middel van de voorstelling, maar ook door bijvoorbeeld het verhaal van Adel Saflou te delen. Adel Saflou is een van de twee leadzangers van de rockmusical en afkomstig uit Syrië (Aleppo). Hij was daar gitarist/zanger/producent in de progressieve rockscene.
 • - Scholen bezoek; leerlingen in aanraking laten komen met het verhaal van de vluchtelingen middels een workshop. We mikken op 12 scholen en telkens 2 klassen (24 klassen totaal; 480 leerlingen ongeveer). De idee is dat deze leerlingen als ambassadeur gaan fungeren richting voorstelling.

Doelgroepen

- geïnteresseerden in rockmuziek en rockmusicals

Deze doelgroep is fan van musicals als Jesus Christ Superstar en Tommy van The Who, luistert thuis naar pop-/rockmuziek, en bezoekt graag concerten. Er worden in Nederland weinig rockmusicals gemaakt. No Refugee valt daarom van nature op in het aanbod van theaters. Maar aangezien deze doelgroep geen standaard schouwburgbezoeker is, zal deze doelgroep beter worden bereikt via muziekplatforms als Never Mind The Hype, 3voor12 en Indiexl of het wat hippere Noisey. Dit kan door middel van het aandacht besteden aan Adel Saflou (zie hierboven), maar ook door van tevoren een nummer van No Refugee daar te releasen. Daarnaast zal in elke speelstad contact worden gezocht met het alternatieve poppodium van de betreffende stad voor hulp bij publieksbereik (bijvoorbeeld Merleyn, Ekko, Willemeen).

- voormalig vluchtelingen/statushouders, buddy’s en professioneel betrokkenen bij vluchtelingenopvang en geïnteresseerden in de vluchtelingenthematiek

Deze doelgroep herkent zich in het thema van de voorstelling: thuis proberen te komen in een nieuw land en de moeilijkheden en twijfels die dit met zich meebrengt. Deze doelgroep zal bereikt worden via verschillende organisaties die zich hiermee bezig houden: COA, Vluchtelingenwerk, Ik Wil Iets Doen Voor Een Vluchteling, VON, Refugee Company, de nacht van de vluchteling, enz. Daarnaast zijn vooral ook de lokale (buddy-)organisaties van belang. De meeste lokale organisaties hebben een actief netwerk op social media. In elke stad zal contact met deze organisaties worden gezocht. Uiteraard zijn deze lokale organisaties alleen actief in steden waar relatief veel opvang is (of is geweest).

- middelbare scholieren bovenbouw (14-17 jaar)

Salma Fayyad was zelf vluchteling en speelt mee in de voorstelling. Daarnaast vertelt zij op scholen hoe het is om een vluchteling te zijn. Zij zal ingezet worden bij No Refugee om in 12 scholen te bezoeken en per school 2 klassen. Dit kunnen ook ISK scholen zijn waar kinderen van voormalig vluchtelingen zitten. Zij gaat met (autochtone en allochtone) bovenbouwleerlingen in gesprek in het kader van bijvoorbeeld maatschappijleer. De leerlingen kunnen vervolgens met hun klas de rockmusical bezoeken. Salma heeft inmiddels ruime ervaring met deze doelgroep.

Marketing
De marketing voor deze voorstelling zal in minimale mate afhankelijk zijn van de tourtheaters. Zij zijn belangrijk in het helpen bij het genereren van lokale persaandacht en het ondersteunen bij het zoeken naar de juiste doelgroepen, maar de eigen doelgroep van de tourtheaters zal maar in kleine mate onze doelgroep zijn. Dit maakt ons eigen materiaal des te belangrijker. Allereerst is het belangrijk te erkennen dat er twee doelgroepen zijn, de muziekliefhebber en de thematische bezoeker, die beiden door het materiaal aangesproken moeten worden. Daarnaast zal van de bestaande trailer nog een aparte edit gemaakt worden die geschikt is voor Salma Fayyad om te gebruiken bij educatieve doeleinden. Omdat er komend seizoen meer ingezet wordt op persaandacht, worden er tevens nieuwe scenefoto’s gemaakt.

Er wordt naar gestreefd om bij elk facet van de marketing (alsmede in de voorstelling zelf en bij productie) een voormalig vluchteling/statushouder te laten helpen. Dit betekent dat beeldmateriaal, grafisch ontwerp, editing en content verzamelen voor social media gedaan of ondersteund zal worden door een vluchteling. Hiermee worden ze betrokken in alle onderdelen van de voorstelling.


De centrale vraag van de voorstelling is: ‘Wie ben jij?’ Dit is een brede vraag die gaat over interesse hebben in elkaar, naar elkaar luisteren en kijken en over betrokkenheid. In de marketing zal dit terugkomen door middel van storytelling: het delen van verhalen. Dit zijn de verhalen van de deelnemende artiesten, maar ook verhalen van bijzondere mensen uit de steden waar No Refugee gespeeld wordt om lokale binding te hebben.

De kracht van de voorstelling is dat het verhaal gaat over de mensen die mede meespelen. Het wordt daarmee oprecht en authentiek en wordt gevoeld door mensen in het publiek was onze ervaring bij de eerste drie voorstellingen.

Middelen & kanalen:

 • Pers (Scenefoto’s & campagnebeeld)

Er wordt artistiek geprofessionaliseerd, daarom zal er deze keer landelijke pers worden uitgenodigd voor recensies. Ook zal er meer worden ingezet op free publicity via lokale pers. Hiervoor zal nieuw beeldmateriaal worden ontwikkeld in de vorm van een nieuw campagnebeeld en scenefoto’s.

 • Drukwerk

Voor de theaters en stadsverspreiding komen er verschillende formaten posters en flyers (met het nieuwe campagnebeeld).

 • Trailer

Er is al een trailer, maar deze zal opnieuw ge-edit worden. Ook zal deze een extra versie krijgen voor educatie-doeleinden.
 

 • Social media

Op het kanaal van No Refugee zelf zullen verhalen worden gedeeld. Hiernaast zal zwaar geleund worden op de social media-kanalen van vluchtelingenorganisaties, muziekplatforms en de theaters. Voorbeelden hiervan zijn de drukbezochte facebookpagina; Refugees in Netherlands Nijmegen #feelconnected met een landelijk bereik van bijna 10.000 volgers en de eigen facebookpagina van de droommakerij met 600 volgers.

 • Muziek

Door middel van het van tevoren uitbrengen van een van de nummers uit de musical zullen een hoop rockmuziekliefhebbers worden bereikt. Dit kan samen met een of meerdere platforms om meer landelijke aandacht te genereren.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 voorstellingen 40 600 minimaal
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

No refugee 2.0 is een herwerking van een Rockmusical waarbij nieuwkomers en autochtone Nederlanders samen werken aan een voorstelling. Themathiek en werkelijkheid komen naadloos samen.

Het is een urgente themathiek die "lekker" verpakt is in de vorm van een Rockmusical. Wij geloven erin dat deze laagdrempelige vorm het publiek openstelt en daardoor snel kan raken.

We combineren het repetitieproces met een leerproces voor een nieuwkomer op gebied van animatie, acteurs, techniek, productie, stagemanagement en marketing.

De rollen in de voorstelling worden gespeeld door een mix van profesionals en niet profesionals.

 

Begroting: 

 

De subsidie van FCP is bedoeld om een professionele regisseur aan te trekken en zo de hele voorstelling artistiek een stapje verder te brengen.

We zetten FCP gelden in om met de hele ploeg naar de 6 theaters te kunnen reizen en de voorstelling daar te spelen.

Daarnaast willen we met deze middelen de workshops in de klassen mogelijk maken .

Ook willen we alle deelnemers hun reis- en onkosten kunnen vergoeden voor de repetitieperiode.


afbeelding van Esther Dikkers

Hallo Alexander,

We werken voor onze workshops en marketing samen met vluchtelingenwerk en COA's . Als ik het goed begrijp zijn de partners 'scholen' die wij opvoeren geen partners zoals jij het ziet (de workshops die wij daarvoor gaan geven).

Ik vind met name het integrale karakter van onze aanpak wel innovatief. Bezoekers van de voorstelling die in aanraking komen met nieuwkomers, kinderen van scholen die in aanraking komen met nieuwkomers. via de workshops en wijzelf die met elkaar in aanraking komen met nieuwkomers.door het maak- en uitvoeringsproces.

Komt dat niet genoeg uit de aanvraag naar voren of is dat niet voldoende voor FCP om toestemming te geven de aanvraag openbaar te mogen zetten?

 

groet van esther

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Esther,

De begroting die je hebt geüpload is duidelijk. Wat me wel opvalt in de begroting, is dat jullie maar in zeer beperkte mate financieel draagvlak lijken te zoeken bij partners. Dat brengt me ook op het punt van de samenwerkingen. Zoals ik in het begin al aangaf, zijn wij voor Jij Maakt Het Mee op zoek naar projecten waarin een innovatieve samenwerking centraal staat. De inhuur van personen en het inkopen van diensten zien wij niet als samenwerking. Projecten onder schooltijd - dus niet in de vrije tijd- komen niet in aanmerking voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee. In jullie plan zie ik nu daarom helemaal niets terug over innovatieve samenwerkingen.

afbeelding van Esther Dikkers

Beste,

Ik heb heel brutaal een eigen begroting ge-upload en me niet aan jullie format gehouden, omdat ik daarin niet alles kwijt kan. Is dit een probleem?

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Esther,

Je hebt nog anderhalve week om je plannen aan te scherpen en uit te breiden via het tabblad 'bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)'. Ik raad je aan die tijd te gebruiken, want op dit moment zijn je plannen nog te summier uitgewerkt. Vergeet ook niet om een sluitende begroting te uploaden.

afbeelding van Esther Dikkers

hallo Alexander. 

Ik ga er mee aande slag. Ik zal het geheel verder uitwerken.

Was even verdwaald in de wesite en kon nergens inlog vinden. Maar ik zal speodig een update plaatsen.

 

groet van esther

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Esther, 

Welkom op Jij maakt het Mee, Esther. Lees ik het goed dat jullie dezelfde voorstelling willen gaan spelen? Of maakt het maakproces onderdeel uit van het nieuwe traject? 

Alvast te starten met je meedenkvraag: wanneer ik helemaal helder heb wat jullie aan de leerlingen willen vragen (meedoen ik de vrije tijd aan activiteiten, meedoen aan de voorstelling) of aan de scholen willen vragen om als bezoekers langs te komen, kan ik de vragen helpen beantwoorden. Burgerschap, identiteit en cultuuronderwijs als drager zijn onderwerpen waarop je snel aansluiting kan vinden op scholen. Het zou mooi zijn als jullie op scholen mee kunnne draaien in een projectweek.

De wijze waarop het project verder vormkrijgt gaat er voor zorgen dat deze al dan niet in de regeling past. Wanneer je dit project binnen de regeling wilt indienen, denk dan aan die cultuurbeoefening in de vrije tijd en experimenteren.

Hartelijke groet, Davida 

afbeelding van Esther Dikkers

hallo Davida,

We starten vanuit de bestaande voorstelling, maar willen die verbeteren met o.a. behulp van een profesionele regisseur en het bewerken van het huidige materiaal.

Van de scholen willen we 2 dingen:

1) we willen graag in de klas komen met één van onze acteurs/ muzikanten en in die les vertellen over vluchten en op die manier begrip kweken voor het fenomeen vluchteling zijn en je plek proberen te vinden in een vreemd land.

2) we willen graag dat de klassen de voorzetlling bezoeken.

groet van esther 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Esther,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. Je wil met de bestaande Rockmusical ‘No Refugee’ die jullie in 2017 hebben uitgevoerd met een team dat o.a. bestond uit twintig voormalige vluchtelingen, de theaters in. Je richt je daarbij op opname in de reguliere programmering en daarvoor wil je een professionaliseringsslag maken.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Het maken van een muziektheatervoorstelling met een team dat bestaat uit een mix van professionals, begenadigde amateurs en nieuwkomers is in het culturele veld niet erg vernieuwend. En welke innovatieve samenwerkingen gaan jullie voor dit project aan? Richt je aanvraag op die elementen, voor het maken van een voorstelling is de Jij Maakt Het Mee-regeling niet bedoeld.

Verder heb ik nog wel vragen over de genoemde professionalisering. Wat versta je onder artistieke professionalisering? Hoe wil je die bereiken? Ik ben benieuwd!