menu denk mee beslis mee maak mee

Nationale Folkloredag 2017

Ontmoeting tussen cultureel en industrieel erfgoed

Folkloristische dansgroep de Dorsvlegels Ulft
16 september 2017
dans, erfgoed, muziek
volwassenen
onze website
€1.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Nationale Folkloredag 2017

Door Theo Giesen op ma 2 okt

Het is inmiddels oktober 2017 en de nationale folkloredag 2017 ligt al weer 14 dagen achter ons. Wij kunnen gelukkig terugzien op een zeer...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Nationale Folkloredag 2017

Ontmoeting tussen cultureel en industrieel erfgoed

afbeelding van Theo Giesen

Ingediend door:

Theo Giesen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe houden we de folklore in ere?

Wat ga je doen?: 

Op verzoek van de FFGN (Federatie Folkloristische Groepen Nederland) zijn de Dorsvlegels bereid in 2017 een landelijke folkloredag te organiseren. Rond 300 afgevaardigden van de aangesloten verenigingen zullen in traditionele klederdracht verschijnen. Wij zijn voornemens deze dag te organiseren op het voormalige industrieterrein van de DRU in Ulft. Het complex is nu industrieel erfgoed en bestaat uit een 7tal gebouwen, waarvan de oudste dateert van 1754, en heeft een geheel nieuwe bestemming gekregen. Zo biedt het onderdak aan een evenementenhal, het Nederlands ijzermuseum, een kunstenaarscollectief, een cultureel centrum, de streekradio en het inovatiecentrum ICER (industrie, cultuur, educatie, recreatie). ICER is een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en biedt de allernieuwste technische ontwikkelingen zoals b.v. 3Dprinters. Ons doel is waardevol cultureel en industrieel erfgoed in bredere belangstelling te brengen, maar ook verbindingen te leggen met kunstenaars en moderne techniek. Door inpassing van entertainment hopen we gratis vele belangstellenden te trekken.

Hoe ga je te werk?: 

Het verbindend karakter is voor ons folkloristen groot en zeer belangrijk. Het in stand houden van onze tradities van dansen en kleding van meer dan 100 jaar oud is zeer zinvol en dient in ere te worden gehouden. De steun van elkaar en elkanders meningen en ideeen zijn hard nodig om voldoende activelingen te kunnen houden. Daarom zijn de onderlinge contacten op zo'n dag zo belangrijk. Maar ook de contacten naar buiten toe zijn van groot belang. We besteden dan ook een gedeelte van ons programma voor een ontmoeting met publiek. Daarmee trachten we meer belangstelling te wekken voor onze prachtige hobby.

Om bovenstaande reden hebben we een duidelijke tweedeling in ons programma. Het eerste deel is bedoeld voor de onderlinge contacten en voor de kennismaking met het industrieel erfgoed, wat het DRU Industriepark is. Dit industriepark laat zien wat mogelijk is met oude monumentale fabrieksgebouwen om die weer een nieuwe en veelzijdige bestemming te geven.

Onderlinge contacten zijn voor ons uitermate belangrijk. We besteden er dan ook veel aandacht aan, echter niet in de vorm van workshops omdat daar gewoon niet de tijd voor is. Maar we brengen leden van onze verenigingen op een andere manier bij elkaar. Bij de rondgang over het DRU Industriepark delen we onze gasten, via 3 verschillende kleuren badges, in 3 groepen. Zij beginnen hun rondgang over het terrein op 3 verschillende plaatsen. We plaatsen ook de leden van een vereniging niet in dezelfde groep maar verspreid over de 3 groepen. Door deze mix hopen wij er het maximale uit te halen dat ervaringen worden uitgewisseld. Ervaringen over het aantrekken van nieuwe leden en het in stand houden van een sfeer binnen de verenigingen opdat de leden er zich thuis voelen. We hebben ook niet gekozen met het koppelen van kleine groepen aan een gids. De aandacht is dan teveel gericht op die gids en te weinig op het onderlinge contact. We hebben wel gidsen gestationeerd op meerdere plaatsen op het terrein, die vragen kunnen beantwoorden en als "wegwijzer" kunnen fungeren. Daarmee beantwoorden we, met de gezamenlijke maaltijd, maximaal aan het interactieve element van onze folkloredag

 

Het tweede gedeelte is bedoeld om contacten te leggen met bezoekers. Om zoveel mogelijk belangstellenden te trekken zorgen wij voor een aantrekkelijk entertainmentprogramma met een regionaal bekend staand mannenkoor dat ook in dialect zingt en een egerlander muziekkapel. Daarbij kan gedanst worden zelfs met het publiek. Bezoekers zullen door intensieve promotie benaderd worden via streekbladen, -radio en -tv en flyers. De toegang voor hen is gratis. We willen de bezoekers kennis laten maken met de folklore van dansen en kleding en niet alleen met de lokale folklore maar vooral ook met de landelijke.

Het dansen met publiek voeren wij in kleiner verband al jaren uit, door bij onze optredens een paar dansen met toeschouwers te dansen. Steeds met erg veel succes. Ook bij optredens op scholen worden kinderen bij onze dansen betrokken door samen met hen aangepaste dansen uit te voeren zoals de zevensprong, zakdoekje leggen. Op onze folkloredag met 300 gasten (allemaal folkloredansers) gaan we dat in veel groter verband uit voeren. Enkele van onze dansen zijn snel te leren. We hebben daar goede ervaring mee. Onze accomodatie (de SSP-hal) is er groot genoeg voor. Het ligt niet in onze bedoeling dat de toeschouwers zich gaan verkleden. Mochten die dag uit de aanwezigen zich belangstellenden melden voor het folkloredansen dan gaan we ze uiteraard lessen geven, ook als het gaat om maar enkele personen.      

Met wie werk je samen?: 

Het eerste gedeelte inclusief de maaltijd zal plaats vinden van 10.30 uur tot 15.30 uur. Daarna zijn bezoekers tot 17.00 uur van harte welkom. Onze ongeveer 300 gasten zullen kennis maken met een 7 tal gebouwen, die tot 2003 hebben gefunctioneerd als fabrieksgebouwen, Daarna zijn ze volledig getransformeerd tot een centrum van wonen, bedrijvigheid, onderwijs, cultuur, ontspanning en genieten. Voor onze gasten zal er veel te beleven zijn.

In een voordracht vernemen zij het ontstaan van de fabrieksgebouwen, de ontwikkeling door de jaren heen en de omvorming tot wat het nu is. Vervolgens kan men de gebouwen gaan bekijken, waarbij meerdere gidsen voor begeleiding zorgen. Toegezegd is dat verschillende workshops actief zullen zijn. Het ijzermuseum laat het emailleren zien en misschien, als het op tijd functioneel is. eveneens het ijzergieten. De oude smidse zal het smeden laten zien. ICER zal 3D printers en lasersnijders actief hebben en de werkwijze zal worden toegelicht. Een multimediashow neemt de bezoeker mee op reis van ijzer en staal naar nieuwe technologieen. Bij het kunstenaarscollectief zullen enkele kunstenaars aan het werk zijn. Met dit hele programma hopen we meerdere doelen te bereiken en een veelzijdige invulling aan deze dag te geven.

De reden van ons verblijf op industrieel erfgoed is om onze folkloristen (als cultureel erfgoed) kennis te laten maken met anders soortig erfgoed. Maar ook met het ijzermuseum met haar workshops en de ouderwetse smidse. We hebben gekozen voor een samensmelting van cultureel en industrieel erfgoed, dat er voor ons meer is dan alleen het culturele erfgoed. 

Het mannenkoor zingt in dialect, wat ook weer cultureel erfgoed is.

De keuze op de Egerlander Muzikanten is bedoeld als trekker voor het publiek en als begeleidend orkest bij het gezamenlijk dansen.      

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  onderlinge contacten 300  
  entertainment 300 500
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Deze dag is voor ons van groot belang, omdat we daarmee hopen een brede belangstelling te trekken voor ons cultureel erfgoed.Jaarlijks verzorgen we 25 tot 30 optredens meestal voor kleinere groepen. Deze dag verwachten we een heel wat groter en breder publiek te mogen ontvangen.

 

Begroting: 

De kosten zullen bestaan uit de huur van de SSP hal op het DRU Industriepark, technici, entree ICER, kosten gidsen, entertainmentprogramma, herinneringsattenties, PR.

De ontvangsten zijn: eigen bijdrage gasten, bijdragen van de FFGN, Rabo, Industrie Belangen Oude IJsselstreek, een regionale stichting  voor cultuurbehoud en hopelijk de FCP en enkele kleinere sponsoren.    

Locatie(s): 
SSP hal op het DRU Industriepark te Ulft

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 131 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het idee om een landelijke folkoredag te organiseren die folkloristen uit het hele land bij elkaar brengt en ze faciliteert en stimuleert in onderlinge ontmoeting en kennisuitwisseling spreekt aan. Het zorgt er naar verwachting voor dat beoefenaars en verenigingen zich meer verbonden voelen met gelijkgestemden en een sterker netwerk gaan vormen waar ze ook na het evenement profijt van hebben. Doordat de dag niet enkel voor direct betrokkenen toegankelijk is, kan het bovendien als platform fungeren om nieuwe doelgroepen en publiek aan te trekken. Jullie geven een klein inkijkje in de mogelijkheden voor bezoekers om actief deel te nemen en te proeven aan de folklore van dansen en kleding, maar dit aspect komt in het huidige plan nog beperkt aan bod. Ook de inhoudelijke samenwerking met het DRU Industriepark is in het licht van deze regeling nog tamelijk summier, al heb ik zeker sympathie voor deze eerste stap die jullie zetten. Mede gezien de bescheiden bijdrage die jullie bij ons aanvragen en het bijzondere genre en haar beoefenaars die jullie met dit evenement willen versterken, weet jullie aanvraag dan ook voldoende sterren te behalen.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie ambitie om folkloredans breder zichtbaar te maken en nieuwe deelnemers te werven vind ik positief. Jullie zijn je voldoende bewust van de dillema's rondom folkloristisch dansen en willen daar met dit project een positieve impuls aan geven. De samenwerking met vooral het museum heeft de potentie om ook inhoudelijk uitdagend te zijn. Echter, over de uitwerking van het plan ben ik kritisch. Jullie belichten de aanvraag vanuit verschillende perspectieven wat invloed heeft op de diepgang van het concept. Ik zou jullie daarom willen adviseren om de folklore dans(ers) meer als uitgangspunt te nemen en probeer samen met hen na te denken over een spannende invulling en uitvoering. Ook qua ledenwerving. 
De inhoudelijke aspecten van het ijzermuseum bieden verder prachtige aanknopingspunten om een artistieke eenheid te vormen. Maar het is nog slechts op hoofdlijnen uitgewerkt. Ik had meer over de inhoud en het creatieve proces voor de deelnemers willen lezen. Jullie zouden ook nog over out-of-the-box uitstapjes kunnen nadenken door bijv een filmclub of filmstudenten te betrekken voor authentiek maar eigentijds beeldmateriaal.
Er is nog wat tijd om het concept verder uit te werken en de gevraagde bijdrage vind ik erg redelijk, daarom geef ik jullie met mijn beoordeling het voordeel van de twijfel.
Succes met de verdere artistieke uitwerking. Zet em op!

 

afbeelding van Theo Giesen

Beste Stefanie en Franjola,

Ik ben nu van plan om mijn reacties de komende dagen in het projectplan te verwerken en het daarna aan te melden voor de beslis mee fase.

Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie hulp en bijdrage,

 

afbeelding van Theo Giesen

Onderlinge contacten zijn ook voor ons uitermate belangrijk. We besteden er ook aandacht aan, echter niet in de vorm van workshops omdat daar de tijd niet voor is. Maar we brengen leden van de verenigingen op een andere manier in contact met elkaar. Bij de rondgang over het DRU Industriepark delen we onze gasten, via verschillend gekleurde badges, in 3 groepen. Zij beginnen hun rondgang over het terrrein op 3 verschillende plaatsen. We plaatsen ook de leden van een vereniging niet in dezelfde groep, maar verspreid over de 3 groepen. We hebben ook geen gidsen in de groepen, want als het goed is moet daar naar geluisterd worden. We hebben gidsen gestationeerd op meerdere plaatsen op het terrein waar wel vragen aan gesteld kunnen worden en die als "wegwijzer" zullen fungeren. Daarmee beantwoorden we, met de gezamenlijke maaltijd, aan het interactieve element. Wij hebben gekozen voor een samensmelting van cultureel en industrieel erfgoed, dat er voor ons meer is dan alleen het culturele erfgoed. En we willen bezoekers kennis laten maken met folklore en niet alleen met de lokale folklore maar vooral ook met het landelijke. Met wat meer tijd hadden we graag nog meer invulling willen geven aan de onderlinge contacten. 

        

afbeelding van Stefanie Weijsters

Bedoel je met "daar de tijd niet voor is" de tijd hier in de Denk mee fase van Jij maakt het mee, of de tijd beschikbaar op de dag zelf? Als het eerste het geval is: jullie hebben nog de tijd om de aanvraag nu in te trekken en later opnieuw in te dienen. Jullie activiteiten starten namelijk op 16 september, wat betekent dat jullie het project ten minste 12 weken voor die datum dienen aan te melden op Jij maakt het mee. Dit geeft jullie wellicht de extra tijd die nodig is om jullie plan uit te werken en Jij maakt het mee-klaar. Het huidige plan met daarin de rondleiding als centrale activiteit is nog tamelijk prematuur voor en past nog niet zo goed bij Jij maakt het mee, maar wellicht biedt bovenstaande optie jullie genoeg tijd om het plan verder invulling te geven!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Theo,

Mooi om te lezen dat de folkloristische groepen geinteresseerd zijn in elkaars aanpak en werkwijze en daarom graag onderling contact leggen. Kan je dit aspect in de beschrijving verder uitwerken? Welke activiteiten vinden er plaats die die dialoog en verbinding te stimuleren en faciliteren? Zijn er bijvoorbeeld workshops om aan deel te nemen of kunnen groepen zich presenteren aan elkaar? Zijn er bijzondere of bekende groepen of tradities die als voorbeeld uitgelicht kunnen worden? Een rondgang door het gebouw kan een inspirerende start vormen, maar ik zoek nog naar meer echte (inter)actieve onderdelen.

afbeelding van F. van Gennep

Beste Franjola en Theo,

Leuk dat de Zevensprong genoemd wordt. Deze dans was, volgens het boekje ''Oude Nederlandsche Volksdansen'', Bundel1, 2e druk van A.Sanson.Catz en A.de Koe, 1935, een restant van een oude offerdans en volgens het boek ''Alte Niederdeutsche Volkstänze'' van Margrit Vogt, 1986, een dans van heidense oorsprong voor het eerst genoemd in 1612.

Het wordt nog steeds gedanst in grote delen van Europa. Kijk maar een op YOUTUBE en zoek b.v. op Les sept sauts; Siebensprung en Seven Jumps.

Succes met de speurtocht!

 

afbeelding van Theo Giesen

Dag Franjola,

Fijn dat je ons verder wilt coachen.

Het dansen met publiek voeren wij in kleiner verband al jaren uit, door bij onze optredens een paar dansen met toeschouwers te dansen. Met erg veel succes trouwens. Ook bij optredens op scholen worden kinderen bij onze dansen betrokken door samen met hen aangepaste dansen uit te voeren zoals de zevensprong, zakdoekje leggen.Op onze folkloredag met 300 gasten (allemaal folkloredansers) gaan we dat in veel groter verband uitvoeren. Enkele van onze dansen zijn snel te leren. We hebben daar goede ervaring mee. Dan maar iets minder perfect. Onze accomodatie (de SSP-hal) is er groot genoeg voor. Het ligt niet in onze bedoeling dat de toeschouwers zich gaan verkleden. Mochten er die dag uit de aanwezigen zich belangstellenden melden voor het folkloredansen dan gaan we ze uiteraard lessen geven, ook als het gaat om maar enkele personen 

afbeelding van Franjola van Hellemond

Dag Theo,

Ik ben Franjola en toegewezen als jullie coach voor dit project. Net als Stefanie ben ik heel benieuwd naar het dansen met het publiek. Kun je daar nog iets meer over vertellen hoe jullie dit gaan organiseren? Bijvoorbeeld, danslesaanbieden, mag publiek zich ook aankleden in de folkloristische kleding, zijn er lessen op verschillend niveau of voor verschillende leeftijden? 

Ik ben heel benieuwd! 

 

afbeelding van Theo Giesen

Dag Stefanie,

Folkloredansers moeten veel moeite doen om voldoende geinteresseerden te houden. Iedere vereniging heeft zo zijn eigen manier om leden te werven en om de sfeer binnen de vereniging zodanig te houden dat de leden er zich thuis voelen. Onderlinge contacten tussen de leden van de verschillende verenigingen is daarom zeer belangrijk om te ervaren hoe men het in de dansgroepen aanpakt. Daarom laten we onze gasten rond wandelen buiten en in de gebouwen van het DRU Industriepark. Her en der zijn een aantal gidsen gepost waar men nog informatie kan inwinnen. Vooraf heeft men al geluisterd naar een inleiding over het hele complex. Wij hebben dan ook niet gekozen om voor een rondleiding met het koppelen van kleine groepen aan een gids. De aandacht is dan teveel gericht op die gids.en te weinig op die onderlinge contacten.

De reden van ons verblijf op industrieel erfgoed is om onze folkloristen (als cultureel erfgoed) kennis te laten maken anders soorig erfgoed. Maar ook met het ijzermuseum met haar workshops en de ouderwetse smidse. Ook dat is waardevol erfgoed. Het mannenkoor zingt in dialect, ook weer cultureel erfgoed.

Zoals bekend gaan we een gedeelte van het programma contacten leggen met bezoekers. Wij vragen onze gasten om zich tussen de bezoekers te begeven, om de contacten zo intensief mogelijk te maken. Behalve dat we enige dansen zullen demonstreren, zullen we bij enkele folkloristische dansen de bezoekers betrekken door samen met hen te dansen. 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Theo,

Goed om meer te lezen over jullie plan! Wat me nog niet helemaal duidelijk is: welke concrete activiteiten gaan plaatsvinden op de dag (behalve de rondleidingen) en wat is volgens jullie de meerwaarde van het verbinden van de traditie van dansen en klederdracht met het industrieel erfgoed? Hoe faciliteren jullie bijvoorbeeld die ontmoeting van bezoekers de verschillende verenigingen en de tradities die zij in leven houden en mogen zij dit ook zelf actief beleven? 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Dorsvlegels, beste Theo,

Van harte welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds voorzie ik jullie de komende weken graag van feedback en tips om je aanvraag te verbeteren en uit te werken. 

Ik kan me voorstellen dat het organiseren van een landelijke folkloredag een verbindend effect voor de verschillende verenigingen heeft. Ik ben de komende weken dan ook benieuwd hoe die samenwerking tussen de verenigingen er binnen dit evenement uitziet; wat is ieders belang, rol en bijdrage ten aanzien van deze dag. Daarnaast hoop ik ook meer te lezen over de concrete activiteiten waar de dag uit zal bestaan. Dit kan je verder uitwerken via het tabblad Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). 

Succes!