menu denk mee beslis mee maak mee

muziek project wayng

Write your note

WAYNG Foundation
8 maart 2019 tot 16 maart 2019
crafts, dans, e-culture, graffitti
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

muziek project wayng

Write your note

afbeelding van Theoodrus Misiedjan

Ingediend door:

Theoodrus Misiedjan

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Mogelijkheden om dit project structureel te organiseren

Wat ga je doen?: 

Het Project in het kort:

Met dit project willen wij jongeren met een sociale achterstand motiveren, inspireren en stimuleren door middel van muziek en entertainment. Er zijn enorm veel talentvolle jongeren. Helaas komt dit door gebrek aan middelen of capaciteit niet altijd tot hun recht. Wij willen die jongeren juist een kans geven. Dit gaan we doen door urban workshops in onze eigen WAYNG muziek studio. Daar gaan we  de jongeren begeleiden met het schrijven van eigen rapteksten die ze dan uiteindelijk hier ook daadwerkelijk mogen gaan opnemen. 

Met het project Write Your note gaan jongeren hun eigen verhaal en ideeën omzetten in een geschreven tekst, onder begeleiding van een coach. Zo ontwikkelen zij hun talenten, bouwen ze ervaring op en leren door het zelf te doen.  


Doelstellingen van het project 

 • Jongeren kennis te laten maken met het genre urban
 • Bijdragen kunnen leveren aan talentontwikkeling
 • Workshop urban muziek 
 • Schrijven van een eigen raptekst 
 • Opnemen van een eigen nummer in de studio 
 • Verbeeldingskracht en creativiteit worden gestimuleerd;
 • Jongeren met verschillende achtergronden leren samen te werken aan een project;
 • Vergroten van het zelfvertrouwen en het eigen 'kunnen'
 • Vraag-gestuurd werken. Talentontwikkeling: jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten.
 • Ontmoeting: jongeren met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar.
 • Participatie: jongeren maken weer deel uit van en dragen bij aan een community.
 • Inspiratie: Peers en professionals leren van elkaar en inspireren elkaar.
 • Integratie: jongeren die weinig tot geen aansluiting hebben bij de maatschappij meer inbedding bieden.
 • Emancipatie: kwetsbare jongeren verwerven een sterkere positie in de maatschappij.
 • Sociale cohesie: jongeren voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun community.
Hoe ga je te werk?: 

Het muziekproject van WAYNG is een project voor jongeren die begeleiding zoeken in hun dagelijks leven en om emoties via muziek te verwerken. Het cultuurproject rond Hiphop dat wij presenteren heet  Write Your Note: een schrijverskamp waar jong talent zich voor aan kan melden

Plaats van handeling: de Loft en WAYNG Creative Lab in Tilburg. Een groot pand, gelegen aan de ringbaaan oost en vlak bij het station van Tilburg, met een zee aan ruimte, met de juiste urban uitstraling, een afgesloten terrein, een terrein dat bovendien een geïsoleerde ligging kent waardoor overlast naar omwonenden uitgesloten is. Een “gouden” plek zoals betrokkenen de locatie omschreven. Er zijn enorm veel talentvolle jongeren.

Programma 

8 maart – 15:00 - 22:00 - Kick off – Write your note 

9 maart – 12:00 - 22:00 -Writing kamp – write your note

10 maart – 12:00 - 22:00 -Writing kamp – write your note

14 maart – 15:00 - 22:00 -Share your note – HUB

15 maart – 12:00 - 22:00 -Urban intelects & bussenis – HUB

16 maart – 12:00 - 22:00 -Afsluiting – Present your note

Het muziekproject  WRITE YOUR NOTE bestaat uit bijeenkomsten waarin je begeleiding krijgt van rap helden in het schrijven van een eigen tekst én je mag je eigen track opnemen in de studio. Ook is een professional aanwezig die de jongeren begeleidt bij het verwerken van emoties en/of ervaringen.

Dit zal onder begeleiding gedaan worden door:

 • T.O. – Rapper & Singer/songwriter
 • Young Tatta  - Rapper
 • Fluid Beats – Producer
 • Sounds like money – Producer

Gast sprekers en motivatie sprekers:

 

Wie willen wij bereiken ?

De schrijverskamp is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar oud uit Tilburg, Waalwijk, Den Bosch, Eindhoven, Breda en omgeving. Grofweg zijn er twee doelgroepen te onder- scheiden. 

Ten eerste zijn er de jongeren die in hun vrije tijd al bezig zijn met vormen van  muziek en literatuur (beats, rap en poetry slam). Deze jongeren zijn vaak niet formeel georganiseerd. Soms trainen ze bij een jongerencentrum, maar vaker komen ze samen in kelders, zolderkamers en op straat om te werken aan hun skills en expressie. Ze zijn zelfstandig, autodidact en hebben een bepaalde werkdiscipline en spreken elkaar onderling aan op hun verantwoordelijkheden. Dit zijn de jongeren die stiekem dromen van een carrière als kunstenaar en die vanuit thuis ook een bepaalde mate van ondersteuning en stimulering krijgen voor het ontplooien van hun zelfexpres- sie. Dit noemen wij de gevorderden.

Dan zijn er nog de kwetsbare talenten. Dat zijn de jongeren met een instabiele thuis- situatie en geen financiële mogelijkheden om gangbare talentontwikkelingstrajecten te volgen. Zij zijn geïsoleerd. Hangen rond in parken en op pleinen en hebben geen contact met de rauwe maakscene waar de 1e doelgroep zich thuis voelt. Deze jongeren hebben vaak een scala van problemen zoals schooluitval, drugsgebruik en een onveilige thuissituatie. Voor welzijnswerkers zijn 15-plussers lastig te benaderen en bereiken. Vanaf die leeftijd zijn het de leeftijdsgenoten, peers, die de meeste invloed op gedrag hebben. Nieuwe vrienden en een nieuwe routine kunnen het verschil maken tussen succes en falen. Deze jongeren noemen wij de beginners.

Wat willen wij hiermee bereiken  ?

Het doel van dit project is om de contacten en samenleving tussen de jongeren die actief zijn met urban en hiphop te versterken en te verbeteren. Dit gebeurt door deze doelgroepen in hun vrije tijd bij elkaar te brengen en deel te laten nemen aan dit project. Het creeren van een kruisbestuiving en een pear to pear leer omgeveing waar de beginners kunnen leren van de gevorderde. 

De deelnemers zullen aan een Write Your Note project (Schrijverskamp ) mee doen waarvan ze samen zullen werken aan rapteksten en muziekcompositie. Met als eindresultaat een eigen opgenomen track.

De opzet van Write Your Note is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt het middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden bekende rappers zoals Winne, Ismo en Lijpe uitgenodigd die de jongeren kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het muziekboekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten.

Gedurende de bijeenkomsten zijn er verschillende inspiratiecolleges. Er wordt gewerkt met een rapteksten, beats en het maken van een eigen nummer. Skills waarmee geoefend wordt zijn: rap/teksten schrijven, produceren, leren netwerken, verkennen en communiceren. Maar ook repeteren en optredens wordt geoefend.  Ze praten over emoties en bespreken hoe je jezelf kunt ‘branden’ als artiest.

>>Dat doen we door jongeren die deelnemen de beginners en gevorderde aan elkaar te koppelen.  Jonge makers en amateur makers als een soort leerling-meester duo's. Zo leren jongeren al doende meer over muziek, rappen, zingen, produceren etc. Learning from your pears. Each one teach one. Zoals het allemaal begonnen is in de urban en hiphop culture.

Wij willen Jongeren een nieuwe vorm en platform bieden om zich te uiten en hun verhaal te delen.

>> Doordat in dit project zoveel vaardigheden en kunstdisciplines samenkomen ontstaat er een nieuwe vorm; kruisbestuiving waarin jongeren al hun creativiteit kwijt kunnen en kunnen worden geïnspireerd door hun pears om nieuwe dingen te proberen. Jongeren die meedoen als rapper en/of producer kunnen ook actief worden bij de totstandkoming van een soundtrack en samenwerking. Doordat er een concreet product uitkomt dat getoond kan worden aan een groot publiek bereiken de jongeren veel mensen met hun verhaal èn hun talent.

Werving

Het werven van de jongeren zal met name gaan middels het informele circuit. Invloedrijke sleutelfiguren (chiefs) uit de verschillende scenes zullen de jongeren benaderen en hen uitnodigen voor de retraite. Uiteraard zullen we zorgen voor ondersteuning middels flyers. Deze flyers gaan ook naar de reguliere dansscholen, kunstacademies, muziek- scholen, concertzalen ed.

Speciale aandacht gaat uit naar de “kwetsbare talenten”. Middels welzijnswerk in de wijk en cultuurscouts worden jonge talenten opgespoord die nog geen aansluiting heb- ben in de scene. R-newt / Countourn de Twern heeft een zeer groot netwerk binnen de welzijnswereld van Tilburg en regio om op gepaste wijze de gelaagdheid van het welzijnswerk in te vlechten in werving, programma en performance.

Met wie werk je samen?: 

Overzicht samenwerkingspartners Fase 1 - Write Your Note 

Rooie Pannen Tilburg

faciliterend van studenten vanuit het project in the office

Youth Hub

Hip hop bbq fest

Voor en tijdens Y Hub

Voor en tijdens HHbbq Fest

Youth 4 Youth

Faciliteren van jongeren

( vrijwilligers )

Gehele evenement

Voor en tijdens evenement

R Newt

Locatie en Netwerk

organisatie

Voor en tijdens Y Hub

Voor en tijdens HHbbq Fest

Tavenu

Locatie – Netwerk – Personeel

write your note

Youth Hub

Hip hop bbq fest

Gehele project

Voor en tijdens write your note

Voor en tijdens Y Hub

Voor en tijdens HHbbq Fest

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
08.03 Kick off – Write your note  20 50
09.03 Writing kamp – write your note 15 30
10.03 Writing kamp – write your note 20 35
14.03 Share your note – HUB 30 30
15.03 Urban intelects & bussenis – HUB 30 30
16.03 Afsluiting – Present your note 25 60

 

Bereik Social Media 

Instagram : @WAYNGHQ - 11.800 followers 

Facebook: @WAYNGFOUNDATION 1.500 likes

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het feit dat wij kansen bieden aan jongeren waar niet meer naar om wordt gekeken. Het zijn jongeren die ons nodig hebben omdat wij weten dat het heel lastig is om vanuit een sociale achterstand op het juiste pad te komen of juist te blijven staan. Dit doen we dus doormiddel van muziek, en muziek is een uitlating van verschillende emoties. Het kan confronterend zijn, opluchtend of juist een kans om over de toekomst te mogen dromen zonder dat iemand daar iets van moet vinden. Daarnaast geven we ze een veilige omgeving met mensen die ook een verhaal hebben, mensen die naar je willen luisteren en mensen die in je geloven om wat je kan. Dit allemaal samen zorgt voor veel inspiratie en zorgt ervoor dat je elkaar alleen maar omhoog gaat helpen, dat maakt ons uniek.                                            

Impact
Wij zien kansen en mogelijkheden voor een diverse groep jongeren om elkaar te ontmoeten, te verbinden en te versterken. De jongeren leren van elkaars verschillen in achtergrond, verhaal en cultuur en kunnen elkaar inspireren en motiveren. “Zwakke” en “sterke” jongeren komen op deze wijze met elkaar in contact zodat er nieuwe netwerken ontstaan.

Begroting: 

De Jij Maakt Het Mee subsidie wordt besteed aan het organiseren van het project! Financieringsbronnen zijn onder anderen Jongerencentrum Tavenu, R-Newt en WAYNG Foundation zelf. Ook hebben wij een aanvraag ingediend bij Rabobank voor cofinanciering


afbeelding van Theoodrus Misiedjan

Giovanni, Echt bedankt voor je feedback! dit help mij verder op weg!

Thanks

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik lees dat je flinke stappen hebt gezet om het plan verder te verfijnen. Wel denk ik dat je je aanvraag nog iets scherper mag maken. Je beschrijft namelijk nog steeds erg veel doelstellingen en ambities. Hierdoor heb ik veel vragen over de inhoudelijke opzet van de aanvraag.
Waar het op neer komt is dat  je veel onderdelen noemt die zich logisch verhouden tot de ambities, maar het is allemaal zo breed geformuleerd dat ik niet duidelijk krijg wat het nou is dat je precies wilt gaan doen.

Je noemt bijvoorbeeld twee groepen deelnemers, maar het is verder niet uitgewerkt of de beginners hetzelfde traject gaan doorlopen als de gevorderden. Ook is het niet helder hoe de deelnemers begeleid worden tijdens deze dagen en hoe ze gaan leren (dus: welke werkmethodiek gebruik je?). Hoe weet je bijvoorbeeld dat de beoogde groep deelnemers bereid is om 2 x 3 dagen van 10.00 uur (achter elkaar) aan deel 1 van het project te besteden? Dat lijkt me een flinke tijdsinvestering in een zeer korte tijd voor beginners. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Daarnaast wil ik je er echt op wijzen dat het plan steeds minder focus krijgt naarmate er meer wordt uitgelegd. In veel gevallen geldt: Less is more. ik zou je daarom willen aanmoedigen ook die kant op te gaan met dit plan. Ik lees in de tekst een uitgebreide toelichting op de stichting, ik lees uitgebreide doelen, ik lees een toelichting op het driestappenplan en er is veel over een communicatiestrategie. Al deze onderdelen leiden ontzettend af van de kern van deze aanvraag: Write Your Note Schrijverskamp. Ik zou daarom graag zien dat de uitwerking van het schrijverskamp overduidelijk de meeste tekst en aandacht krijg in de aanvraag. Het is duidelijk dat er een link is met de stichting, communicatie en het driestappenplan. Maar de teksten hierover kunnen echt meer dan gehalveerd worden, zodat wat ruimte ontstaat om de diepte in te gaan bij het schrijverskamp.

Kun je hiermee verder en heb je er nog vragen over?

afbeelding van Theoodrus Misiedjan

Hey Giovanni,

Heel duidelijk, ik zal het plan concreteren maken met de focus op Write Your Note.

Ik had het gevoel dat het ook belangrijk was om al deze zaken te benoemen, maar ik kan me er zeker wat bij voorstellen dat dit juist voor meer verwarring of vragen kan zorgen. 

Ik kan zeker wat met de feedback en zal kijken naar de andere projecten, om nog een goede inzicht te krijgen van een concreet aanvraag. 

 

En inderdaad ;) Les is more.... 

afbeelding van Eileen Spaan

hoi hoi,

Ik loop sinds kort stage bij WAYNG zo verdiep ik mij in ondere andere dit procject. Ik hou van uitdagingen dus dit project spreekt me zeker aan. dit is wel iets wat de Urban Community kan gebruiken!

afbeelding van Julia Koeman

Ik ben stagiare binnen wayng, en ik denk dat dit een succes kan worden. Dat omdat ik van dichtbij heb gezien hoe deze stichting is opgezet en zie hoeveel mensen er hard aan werken. Het is een idee waar wij als maatschappij heel veel aan hebben en vooral in de regio tilburg. 

afbeelding van Sofyan Belghali

Ik ben stagiare bij wayng. Als cameraman zie ik veel talent om mij heen. Ik denk dat dit project goed is om jongeren te helpen. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan wayng om dit project zo goed mogelijk zichtbaar te maken door mijn filmvaardigheden in te zetten.

afbeelding van Door van Deutekom

Ik denk dat dit project een goed initiatief is voor gemeente Tilburg. Door dit project zal gemeente Tilburg zich goed ontwikkelen in de muziekindustrie en zal de sociale sfeer binnen Tilburg ook verbeteren. 

afbeelding van TAJ Van den bosch

hoi Theo

met veel belangstelling gelezen. Ik denk dat je binnen WAYNG een inspirerende omgeving voor deze doelgroep kunt bieden. Daar waar informaliteit gecombineerd wordt met professionaliteit, jongeren aangesproken worden op interesse, hun talenten kunnen ontwikkelen danwel in dit proces belangrijke skills ontwikkelen die hen in het leven van alle dag zeer goed van pas komen. Ik denk dan aan creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren. 

Door in fases te werken biedt je jongeren de kans steeds per fase tot een resultaat te komen en dat werkt denk ik motiverend. Daarnaast biedt je jezelf de kans om steeds per fase te ontdekken wat goed werkt en op basis hiervan bij te sturen. 

Het concept van een academy klinkt interessant en zou de basis voor een meer structurele verankering kunnen zijn. Maar eerst pilot via het project en op basis van goede en betrouwbare samenwerkingpartners verder uitbouwen lijkt mij wijs. 

Het zou geweldig zijn wanneer je jongeren die moeilijk bereikbaar zijn, zich niet snel laten verleiden om te participeren met dit project weet te bereiken en ook nog eens in hun kracht kunt zetten.

Ben benieuwd en blijf het graag volgen.

groet Dorothe

 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Theodorus,

Wat heb je op dit moment precies nodig om je projectbeschrijving links in beeld op basis van de reacties in de chat te verbeteren? Is het tijd? zijn het gedachtenoefeningen waarin je de inhoud van het project confronteert met de voorwaarden die het fonds stelt?
 
Wat ik graag doe om een evt. ontwerpblock te tackelen - misschien heb je er wat aan - is een projectplan van afloop naar start doorlopen. Van de onwaarschijnlijk succesvolle afloop terugredenerend optekenen wat er allemaal nodig was om dat succes te realiseren. Zo kunnen evt. hiaten ontmaskerd worden en leer je de procestappen van je project steeds beter kennen en beoordelen Je merkt dat als je na verloop van tijd het project weer eens van voor naar achter doorloopt.

afbeelding van Theoodrus Misiedjan

Hey Joop,

 

Ik heb het projectplan inhoudelijk aangepast.

Graag ontvang ik hier feedback op, zodat we door kunnen gaan naar de volgende fase

afbeelding van Theoodrus Misiedjan

Hoi Joop, 

dat lijkt mij inderdaad een goed plan.

Ik heb de afgelopen tijd gekeken naar de feedback die ik heb gekregen vanuit het platform en de urban community.

Wat is de vraag zodat er een goed structureel platfrom gecreerd kan worden voor de urban community.

Daarom is het uitbouwen van dit concept in Fases en als uitgangspunt een structureel traject een betere uitgangspunt. 

Een reeks van (1) Schrijverskamp Write Your Note - ontmoetingsmomenten, (2.1) Youth Hub  en als kers op de taart (2.2) een WAYNG Hip hop BBQ festival.  Het vervolg traject van dit project heet (3 ) de WAYNG Academy dit plan zal in samenwerking met Tavenu Waalwijk ontwikkeld worden.

 

afbeelding van Mounira Amarnis

Super leuk idee. Schrijverskamp. Ik ga zeker mee doen. Een compliment aan de organisators. Ze zijn super ambitieus, ik heb er al super veel zin in. Top!!!

afbeelding van Claython Chirino

Het plan ziet er overall goed uit. Je kan zien dat je van dit plan een succes wilt gaan maken. 

Op sommige punten zou het plan wat concreter mogen zijn en wat meer de diepte in moeten gaan. Deze punten zijn al in andere reacties benoemd dus ga ik die niet nog een keer uitlichten.

Doe iets met de feedback en punten en dan kijk ik uit naar een samenwerking tussen ons bij de tavenu.

afbeelding van Robert Romano

Hi Theo,

Ik vind het een mooi project en jouw motivatie om dit te doen is fantastisch.

Ik denk dan ook dat dit project niet iets tijdelijks moet zijn maar een organisatie moet worden voor de lange termijn. De subsidie is een belangrijke eerste stap maar ik ben wel benieuwd naar het verdienmodel voor de lange termijn. Heb je een businessplan gemaakt?

Succes!

Pagina's