menu denk mee beslis mee maak mee

Musical productie "Ja Zuster Nee Zuster"

Muziektheater Spotlight Loosdrecht breidt...

Muziektheater Spotlight
4 januari 2018 tot 9 juni 2018
muziektheater, theater
jongeren, ouderen, volwassenen
onze website
€7.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Musical productie "Ja Zuster Nee Zuster"

Muziektheater Spotlight Loosdrecht breidt groepen uit.

afbeelding van Eric Brand

Ingediend door:

Eric Brand

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ons 3e seizoen gaat van start. We hebben een boost nodig om Muziektheater Spotlight voor de komende 5 jaar te verankeren in de gemeente Wijdemeren e.o.

Wat ga je doen?: 

Projectplan Fonds voor Cultuur participatie

Aanleiding

Begin 2015 zijn wij gestart als Muziektheater Spotlight in de gemeente Wijdemeren omdat er helemaal niets is op de combinatie muziek, dans en zang: Musical. Wij merken wel duidelijk dat er behoefte aan is en wij willen het verenigingsleven (op het gebied van cultuur) terugbrengen in de dorpen. In omliggende gemeenten zijn er wel commerciële theaterscholen maar het moet juist voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben gekozen voor een vereniging (zonder winstoogmerk). Het geld van de contributie en mogelijke sponsoren zit in een kwalitatief goed lesprogramma met ervaren (muziek) docenten. Wij willen de “gewone” burger de kans geven om op zang, dans en toneel zichzelf te ontwikkelen. Op dit moment steken we veel energie in de dorpen hoe je ook de beleving en betrokkenheid binnen een vereniging krijgt. Want ook achter de schermen (decor, rekwisieten, kleding, PR, etc) valt er heel veel te doen.

Doel

In 2015/2016 en 2016/2017 hebben we wat kleinere producties gedaan voor volwassenen, kids en voor jongeren met een verstandelijke beperking. Wij hebben altijd gezegd: in het derde jaar van ons bestaan moet iedereen Spotlight kennen; er aan mee willen doen (onstage) of helpen (backstage) of als bezoeker in de zaal zitten. Op dat niveau zitten we nog niet, maar we willen het nu wel een boost geven. Daarin moet het verschil gaan zitten in ons derde jaar (2017/2018). We hebben nu bedacht om vanaf december 2017 (audities en start) als project een grote musicalproductie (Ja Zuster Nee Zuster) te gaan doen in een groot theater (SPANT! zaal 1, Hoofdpodium). Dit gaat niet zonder goede docenten (regisseur, repetitor, dirigent en live orkest) en natuurlijk talenten uit de omgeving in de cast maar ook backstage. We gaan keihard werken aan verbintenis met elkaar. Voor iedereen die wil, hebben we een taak. Het einddoel is een fantastisch optreden op 9 juni 2018 in theater SPANT!

Aanpak

Nu zijn we nog bezig met een kleine concertprogrammering maar vanaf december starten de audities waaraan we veel (lokale) bekendheid willen geven. Het budget voor dit project hebben we gemaakt en ook een planning per week wat er moet gebeuren en door wie. Verder hebben we als bestuur in de laatste 2 seizoenen gemerkt dat wij niet meer alles alleen kunnen, dus zijn er al groepjes gevormd die binnenkort aan de slag gaan. Te denken valt aan decorbouw, rekwisieten, beheer van ons gehuurde gebouwtje, kleding, PR en Media vormgeving. Er valt zo ontzettend veel te doen en na 2 seizoenen merken we dat we deze sprong kunnen maken maar wij kunnen onze ambities financieel nog niet rond krijgen. Iedere deelnemer aan een project moet er ook zelf écht van kunnen leren, zichzelf kunnen overtreffen. Daar gaan we voor! Er is zoveel (verborgen) talent onder onze deelnemers (bevolking) dat we dat eruit proberen te krijgen.

Om Ja Zuster Nee Zuster te promoten willen we in verzorgingscentra kleine concertjes geven. Onze docenten zijn van professioneel niveau en ook willen we (als het budget het toelaat) nog wat losse dansworkshops geven. Daar is behoefte aan. Als we na de audities bepaalde (hoofd)rollen niet kunnen invullen, zullen we extern solisten inhuren. Met de lokale en regionale kranten hebben we op journalistiek gebied al goede contacten opgebouwd. Ook zal Facebook, flyeren en spandoeken/billboards een gewenste reclame uiting zijn. Uiteindelijk zal er op 8 juni 2018 een zeer professionele uitvoering staan.

Uitbreiding van groepen

In ons derde verenigingsjaar willen we ook onze Kidsgroep gaan uitbreiden met Spotlight Mini; talentontwikkeling vindt op jonge leeftijd al plaats. Verder wordt onze groep jongeren met een verstandelijke beperking (Spotlight Speciaal) uitgebreid van 1 naar 2 groepen. Deze uitbreiding van groepen heeft organisatorisch en financieel impact op onze vereniging. De ambitie hebben wij zeer zeker, alles moet ook (financieel) haalbaar zijn.

Samenwerking

Er zijn serieuze plannen om voor dit project een samenwerkingsverband (co-productie) aan te gaan met een andere vereniging. Dit kan een toneelvereniging of korenvereniging zijn. Ook gaan we werken met een live orkest, dus zoeken we de samenwerking op met musici in onze directe omgeving. Achter de schermen hebben we volop hulp nodig van lokale bedrijven. Ook zijn er goede contacten met de pers.

Artistiek

Het artistieke beleid van onze vereniging richt zich op Kwaliteit en is in handen van onze artistiek leider. Dit bereik je door persoonlijke aandacht en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Waar ben je goed in en waar kun je en wil je jezelf in verbeteren ? Positieve maar (helaas) ook negatieve kritiek werkt hierin en dit doen onze docenten ook. Onze artistieke leiding heeft zijn sporen verdiend in hun ervaring, podium, huidige baan of opleiding. Hier kijken wij als bestuur als selectiecriterium naar. Van onze deelnemers verwachten wij vanaf instroommoment: gedrevenheid, tekstkennis, beleving en inzet. Dit resulteert in een repetitie die gefocust is. Uiteindelijk een grotere (solisten) rol waarin ze zichzelf kunnen laten zien (kansen voor het komend seizoen 2018-2019). Als vereniging streven wij voor de toekomst naar A-locaties voor onze optredens / concertjes. Met dit project (Ja Zuster Nee Zuster) is SPANT! Bussum natuurlijk een A-top locatie. Tot nu toe hebben wij onze kleine tussentijdse optredens/concertjes/eenakters makkelijk vol kunnen krijgen qua publiek. Maar voor dit project, 700 stoelen in SPANT! wordt het een uitdaging. Met alle professionaliteit die wij voor ogen hebben van spel, tot acteertalent en muziek, incl. ambiance en sfeer in combinatie met pers en iedereen die hierin betrokken gaat worden, wordt dit een groot feest.

Resultaat

Ons project is geslaagd als er een vol theater is (700 stoelen), een cast die veel geleerd heeft én volgend jaar terug komt, backstage medewerkers die goed hebben samengewerkt en ook graag terug willen komen. Daarnaast willen we dit derde jaar (want dat hebben wij ons als bestuur gegeven) zoveel draagvlak en bekendheid hebben gekregen met dit project, dat wij het fundament hebben gelegd voor bestaansrecht in de komende 5 jaar. Wij willen groeien in meerdere Adult groepen maar ook Kids groepen (wij hebben er 1) en groepen met jongeren met een verstandelijke beperking. Dit geheel is in korte tijd meetbaar (december t/m juni) en in september 2018 start hopelijk ons vierde seizoen. Wij willen er in ieder geval alles aan gedaan hebben om cultuur (muziek, dans, toneel) stevig neer te zetten in de gemeente Wijdemeren e.o. Wij hopen met dit (ambitieuze) project het Fonds voor Cultuurparticipatie mee te krijgen in de ondersteuning. Wij beloven u op de hoogte te houden van al onze resultaten.

Hoe ga je te werk?: 

De bedoeling is om na twee jaar de vereniging opgestart te hebben, nu in het derde jaar ons te verankeren in de gemeente Wijdemeren e.o. We hebben ons 3 jaar voor de opstart gegeven en dit is nu ons 3e jaar. Nu willen we de basis leggen voor de komende vijf jaar. Dit kan alleen als we onszelf nu goed gaan promoten en neerzetten. Dit gaan we doen door middel van een groots opgezet project: De musical "Ja Zuster Nee Zuster" in een groot theater (A-locatie). In de basis staat onze vereniging maar we willen andere talenten aantrekken door het uitschrijven van audities. We willen ons bekender maken en gaan een nieuwe doelgroep zoeken via FB, scholen, kranten. We overwegen ook een huis aan huis flyer actie. Wat deze groep ook zal aanspreken is een lipdup, nooit gedaan maar lijkt ons supergaaf. Of een flashmop midden in sommige winkelcentra. Leuk om mee te gaan experimenteren. Onze doelgroep voor dit project zijn de (jong) volwassenen. Niet alleen onstage maar ook backstage willen we verschillende werkgroepjes samenstellen (denk aan PR, rekwsieten, kleding, decor, etc). Het artistieke team willen we op korte termijn gaan uitbreiden met een vaste repetitor en ook nog een dirigent die een orkest gaat samenstellen. Het liefst met mensen uit de dorpen/regio. We gaan er 6 maanden keihard aan werken met op 9-6-2018 het optreden. Er is al een concrete planning per week gemaakt wat er allemaal moet gebeuren.

Met wie werk je samen?: 

Intern gericht: Als zakelijk leider doe ik deze keer niet actief mee aan de musical zelf. Ik werk nauw samen met de verschillende werkgroepjes als decorbouw, kleding, rekwisieten, planning, PR/Media, contacten theater, etc. Ik ben feitelijk de productieleider van dit project én daarnaast de zakelijk leider (organisator) van de vereniging. De kans is groot dat we gebruik gaan maken van een stagiair als productie assistent. De regisseur met wie ik nauw samenwerk is mede bestuurslid en hiermee heb ik veelvuldig contact. Zij kan zich volledig richten op de artistieke invulling van dit project. Ik schakel haar in bij bijvoorbeeld de media uitingen, persberichten, planningsissues, etc. De regisseur werkt nauw samen en heeft de meeste contacten met de repetitor en de orkestleider. Zij stemmen onderling de muziekkeuze af en hoe er zaken worden ingestudeerd en op welk moment.

Extern gericht:  We hebben een goed contact met de lokale pers. Zij kunnen ons in de diverse krantjes prima promoten. Verder draagt de Wethouder van Cultuur onze vereniging een warm hart toe. Zij hoopt dat wij na ons 3e kaar ook écht verder kunnen gaan met onze vereniging, omdat Cultuur (de mogelijkheid tot muziektheater) binnen een gemeente hoort. Voor dit project willen we proberen om de plaatselijke toneelvereniging en een zangkoor erbij te betrekken om "on stage" wat meer body te krijgen. Het lijkt ons geen slecht idee om op deze manier wat uitwisseling te kunnen krijgen tussen de verenigingen en elkaar te versterken. We hebben 3 overleggen gepland staan met theater Spant! om ook de gewenste techniek (Licht en Geluid) goed met elkaar af te stemmen. Verder willen we de Ouderenbond en organisaties als Vier het leven benaderen om naar onze voorstelling te komen kijken. We willen hiervoor een bepaalde kortingsstructuur bedenken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Musical Ja Zuster Nee Zuster 40-50 750
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dit project is enorm belangrijk voor de verdere doorstart van de vereniging. Dit moet bijdragen aan een verdere professionalisering en uitbreiding van onze "jonge" vereniging. We willen laten zien dat het verenigingsleven leuk is, waar ontzettend veel gebeurd en waar iedereen on stage of back stage z'n talenten tot ontwikkeling kan laten komen. Zeker in een muziektheater gezelschap gebeurd op allerlei niveaus ontzettend veel waar iedereen iets in kan bijdragen.

Begroting: 

De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie komt geheel ten goede aan dit project. Hierdoor hoeft er geen extra projectbijdrage van deelnemers gevraagd te worden, kunnen we goede docenten inhuren, een A-theater locatie en oefenlocatie bieden en ook een kortingsstructuur aanbrengen in de kaartverkoop aan jongeren (CJP), ouderen en gezinnen.

Locatie(s): 
Nieuw Loosdrecht
Theater SPANT! Bussum

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM-platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot  een kansrijke aanvraag te komen. Op dit platform ondersteunen we aanvragen die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende manier willen stimuleren. We stellen daarbij ook het creatieve proces en wijze van samenwerking centraal. 

Ik vind het sympathiek dat jullie de toegankelijkheid van kunst en cultuur in jullie gemeente willen vergroten. In het plan lees ik grote ambities, maar ik ben nog wat kritisch over jullie invalshoek. In de huidige opzet komt nog beperkt aan de orde hoe het idee van de musical en het proces om tot de voorstelling te komen zich verhouden tot de creatieve behoefte van de beoogde doelgroepen. Ook is de wijze waarop je partners tot je bindt om de zichtbaarheid te vergroten nog onderbelicht. Zou je hier dieper op willen in gaan en de huidige tekst wat willen inkorten zodat meer ruimte ontstaat voor de inhoudelijke aanvullingen die relevant zijn voor JMHM.

Als je hier vragen over hebt verneem ik ze graag.

Succes!!

afbeelding van Eric Brand

Beste Giovanni,

Super bedankt voor je feedback. Hier hebben we wat aan. Helder. We gaan ermee aan de slag. Zodra wij het verwerkt hebben, meld ik me bij je terug.

Eric Brand