menu denk mee beslis mee maak mee

Media Atelier Delfshaven (MAD)

Met het Media Atelier Delfshaven ontwikkel jij...

UitJezelf
25 september 2017 tot 1 juni 2018
e-culture, film, fotografie, muziek
jongeren, kinderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Media Atelier Delfshaven (MAD)

Met het Media Atelier Delfshaven ontwikkel jij jouw mediaskills en kun je die voor je buurt inzetten

afbeelding van Hugo Post

Ingediend door:

Hugo Post

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
sponsoring ter waarde van € 10.000,- - €25.000,-

Wat ga je doen?: 

MAD ontwikkelt bewonerstalent op het gebied van media-technologie. Het Media Atelier Delfshaven (MAD) zet nieuwe media op een verassende manier in. MAD schoolt niet alleen bewoners in en om Delfshaven op diverse terreinen van nieuwe media, maar ook worden betrokken cursisten geënthousiasmeerd/ uitgenodigd deze vaardigheden voor de  wijk als maatschappelijk betrokken vrijwilliger in te zetten.

Dankzij MAD ontwikkel jij jouw media-skills, van fotografie tot programmeren en van beats maken tot online videcontent (al dan niet vloggen).

MAD maakt het te gek om maatschappelijke betrokken en van belang te zijn,

Zo draagt MAD bij aan het vergroten van samenredzaamheid van Rotterdammers en daarmee aan een sterke(re) civil society met meer inzet van bewoners en vrijwilligers, meer bewonersinitiatieven en een toename van sociale cohesie.

MAD biedt gespecialiseerde cursussen op het gebied van nieuwe media, voor vrijwilligers betrokken bij bewonersinitiatieven en aan andere geïnteresseerde Delfshavenaren.

MAD bouwt hierbij voort op het netwerk, de partnerrelaties en successen die UitJezelf in Delfshaven de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Last but not least draagt MAD ook bij aan het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren doordat zij met een deel van haar cursussen specifiek deze twee doelgroepen aanspreekt.

Kortom MAD is niet zomaar een wild plan maar een innovatief project. Een concept dat bij succes anderen inspireert en elders in de stad of in Nederland worden nagevolgd. Innovatief is dat MAD talentontwikkeling op het gebied van media koppelt aan maatschappelijke betrokkenheid.

Hoe ga je te werk?: 

Hoe doet MAD dat?

- MAD ondersteunt minimaal zes en maximaal twaalf bewonersinitiatieven, zelforganisaties, welzijnsorganisaties en/of lokale startups - behorend tot de bestaande sociale infrastructuur van Delfshaven - door hun PR gedurende een jaartraject naar een hoger plan te tillen.

- Dankzij gemeentelijke gelden worden in het eerste jaar twintig (de helft van het totaal)  bestemd worden voor actieve vrijwilligers uit de deelgemeente Delfshaven. Organisaties vanuit de secundaire doelgroep kunnen zichzelf  (en hun vrijwilligers) kosteloos aanmelden.

- MAD schoolt in het eerste jaar veertig Rotterdammers op het gebied van (nieuwe) mediatechniek, waaraan zij vier tot zo’n zestien uur per week zullen besteden.

- Cursisten worden vanuit het MAD geënthousiasmeerd om zich in te zetten voor een actieve zelf-, bewoners- (of professionele welzijns)organisaties of  maatschappelijk (ondernemend)e start-ups in Delfshaven.

- Alle cursisten - en daarmee ook de betrokken wijkorganisaties – krijgen (op afspraak) kosteloos toegang tot de faciliteiten van het Media Atelier Delfshaven.

- Betrokken (zelf)organisaties grijpen deze 'cursus en praktijk' aan om bijvoorbeeld voor de eigen organisatie vrijwilligers te werven en/ of bewoners voor te lichten. Dankzij deze betere communicatie versterkt dat de betrokken (zelf)organisaties en draagt MAD bij aan participatie en meer enthousiasme bij de betrokken vrijwilligers.

 

Voor wie is MAD?

MAD laat jongeren, ouderen maar ook kinderen hun talenten ontwikkelen op het gebied van media en verbindt daarnaast, waar mogelijk, hen met in de wijk actieve of nieuwe wijkinitiatieven en/of (zelf)organisaties (primaire doelgroep).

MAD ondersteunt deze enkele van deze wijkinitiatieven bij het ontwikkelen van eigen kracht, door het aanbieden van een coaching en ondersteuningstraject gericht op de eigen (externe) communicatie.

MAD ze heeft daarvoor haar cursorisch aanbod, de beschikbaarstelling van faciliteiten, zoals het open-inloop atelier als tools beschikbaar (zowel primaire als de secundaire doelgroep);

Doelgroep nader bekeken

MAD maakt een onderscheid tussen de zogenaamde primiaire en de secundaire doelgroep. MAD ziet het als een belangrijke meerwaarde om waar mogelijk deze twee doelgroepen bij elkaar te brengen.

- primair, de bewoners

De primaire doelgroep is het potentieel aan bewoners uit de betrokken wijken.

Kortom; alle bewoners vanaf 10 jaar, in of rondom Delfshaven, die hun eigen talent op het gebied van ‘nieuwe’ media-technologie willen ontwikkelen,

- secundair, de civil society Delfshaven

De secundaire doelgroep is niet de doelgroep die we willen enthousiasmeren om zelf de cursus te gaan volgen, maar dat zijn de (zelf)organisatie die zelf ook profijt hebben van het via deze cursus opgeleid vrijwilligerskader en onderdeel zijn van de sociale infrastructuur van Delfshaven, zoals; lokale wijkinitiatieven, zelforganisaties, sociale ondernemingen, welzijnspartners en zorginstellingen, kortweg de çivil society'.

Juist het werven van vrijwilligers met de juiste competenties, blijkt een knelpunt voor diverse bewonersinitiatieven te zijn. MAD is bij uitstek geschikt om bij bewonersinitiatieven onvermoede ‘eigen kracht’ aan te laten boren om zo de draagkracht van de eigen organisatie op het specifieke aspect van mediale zichtbaarheid te versterken.

Hoe bereikt MAD haar doelgroep?

Er is nu al een flyer verschenen om bewonersinitiatieven en zelforganisaties te enthousiasmeren om gebruikt te gaan maken van het MAD. Bewonersinitiatieven en start ups die van MAD gebruik willen gaan maken zijn op hun beurt ook weer belangrijke partners MAD als cursus- en media-atelier te promoten. Na toekenning van deze subsidie start in augustus de promotiecampagne. MAD hoopt eind september een vliegende start te kunnen maken en anders vanaf de derde week in oktober.

Als er teveel (individuele) bewoners zich inschrijven voor de 'gratis' beschikbare opleidingsplekken, wordt er geselecteerd op motivatie, maatschappelijke participatie en plaatsbaarheid bij één van de in een traject op te nemen bewonersinitiatieven. Gaat het om regulier (te betalen) cursusplaatsen, is volgorde van aanmelding leidend. Bij te veel aanmeldingen zal hen gevraagd een half jaartje te wachten, of kan er mits voldoende animo een parallelle cursus worden opgestart.

Bij aangemelde bewonersinitiatieven wordt er geselecteerd op de  haalbaarheid van het beoogde communicatiedoel en de eigen organisatorische betrokkenheid. Organisaties die daarbij zelf een eigen (bestaande) vrijwilliger inbrengen hebben een extra streepje voor.

Initiatieven worden zo nodig ondersteund om hun communicatiedoelstellingen zo te concretiseren dat naar een volgende ronde toe, zij wel voor een ondersteuningstraject kunnen worden toegelaten.

 

Cursusaanbod MAD

Eind september starten we met de cursussen; fotografie, clips en promo's maken, vloggen, beats maken en/of on- en offline communicatie, als try-outs van een half jaar. Vanaf 1 januari 2018 worden hiervoor verdiepingscursussen aangeboden en kunnen tevens nieuwe cursisten binnenstromen.

Vernieuwend aan MAD is dat MAD hierbij tevens de methodiek van peergroup-learning omarmt, hierdoor zullen uiteindelijk gedurende het inloop atelier meer ervaren cursisten de minder ervaren cursisten kunnen helpen bij hun eigen ontwikkeling.

Openingstijden MAD

De openstelling van het media-atelier van 10 tot 15.00 uur is bedoeld als vrij toegankelijke wijkvoorziening, voor alle wijkbewoners die als cursist bij één van de lopende cursussen ten behoeve van talentontwikkeling en/of werkzaam zijn voor één van de wijkorganisaties die vanuit het MAD ondersteund en gefaciliteerd worden. Het Media Atelier Delfshaven is in het begin drie en streeft ernaar op termijn zes dagen in de week open te zijn van tien tot tien uur:

Buiten de lestijden om kunnen deelnemers dagdelen van max 2,5 uur aan één reserveren om zelfstandig te werken. Ook kan dan (video-, audio- en/of fotoapparatuur voor extern gebruik geleend worden.

In de middag vanaf 15.30 tot ’s avonds 22.00 uur, zijn de faciliteiten beschikbaar voor het verzorgen van cursussen gericht op kinderen (10 tot 14 jaar, jongeren 14 – 18 jaar, alle andere Delfshavenaren (18+) .

Met wie werk je samen?: 

Onze docenten maken MAD;

- Nieuwe media en app's ontwikkelen; o.a. Viviane Strik

- Promo's en Videoclips maken; o.a. Dive TV (Andre Pijnappel)

- Beats maken en produceren; Lange Sjaak en Hugo van Oortmeersen

- Fotografie; o.a. Eddy Seesing

- Vloggen; Dumans.nl (Omar en Mughtar)

Per vak(gebied) worden twee docenten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de lesopzet en het lesmateriaal. MAD zorgt voor de faciliteiten en de werving van de cursisten. Voor enkele vakgebieden zijn we momenteel nog in gesprek wie hiervoor als docent de lessen gaan ontwikkelen en verzorgen.

 

Overig netwerk

De welzijnsinstellingen Radar en Zowell hebben een rol inzake enthousiasmering en (toeleiding van bewonersinitiatieven en bewoners naar MAD).

UitJezelf onderhoudt warme contacten met de gebiedsorganisatie van de stad Rotterdam en met tal van zelforganisaties en lokale projectorganisaties zoals bijvoorbeeld 'Delfshaven corporatie'. Ook zijn vervullen een rol als het gaat om enthousiasmering en toeleiding.

Muziekstudio en -management Spang; Cursisten die bij ons de eerste beginselen van muziek producen onder de knie hebben gekregen zich daar verder kunnen ontwikkelen, en voldoende ambitie en talent hebben, kunnen voor hun verdere carriere terecht bij Spang. Zo kunnen cursisten zich blijvend en verder ontwikkelen/ Met diverse andere lokale partners zijn we momenteel voor sootgelijke samenwerkingsverbanden in gesprek.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wat is UitJezelf

UitJezelf is zelf een op lokale (Delfshavense) leest geschoeide netwerkorganisatie op het gebied van media-educatie en wijkparticipatie. De vanuit UitJezelf ontwikkelde media- & participatieprojecten, draaien grotendeels op vrijwillige- en minimale professionele inzet. Ook het projectbureau UitJezelf wordt grotendeels op basis van vrijwillige inzet gerund. De inzet gericht op het 'reguliere' onderwijs vindt vanzelfsprekend wel volledig door vakbekwame onderwijs-professionals plaats. 
 

Wat ging vooraf aan MAD?

Het Media Atelier Delfshaven is een vervolg op het afgelopen jaar succesvol uitgevoerde project ‘Uit Je Eigen Wijk’ (zie; http://uitjezelf.nu/wp-content/uploads/2016/07/KortUitJezelf-16-juni-201...). Bij deze praktijkgerichte cursus heeft UitJezelf negen Delfshavense vrijwilligers, van achttien jaar en ouder, betrokken bij (als ze dat niet al waren) bewonersinitiatieven in Delfshaven opgeleid om korte online videopromo's te maken en via diverse sociale media bij te dragen aan actieve informatievoorziening (van betrokken zelforganisaties zoals; Vrienden van het Dakpark, Post West, Delfshaven-/ Rotterdam online en speeltuin de Bolder). Vanuit deze vrijwilligers kwam na afloop de vraag of het niet mogelijk was om hen (en de betrokken wijkinitiaiteven) vanuit UitJezelf blijvend (met apparatuur en begeleiding) te faciliteren. Ook vanuit een buurtspel-bijeenkomst in april 2016 georganiseerd door de Delfshaven Corporatie werd geopperd om dit project door te ontwikkelen tot een blijvende voorziening. UitJezelf heeft deze uitdaging aangenomen, met MAD als te realiseren lokaal media atelier als gevolg.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Promotie-activiteit Besouk 2017 120 600
1 ontwikkeltraject; mediastrategie voor wijkinitiatieven 6 - 12  
2 Online media strategie & web-redactioneel schrijven 8  
2 On en Offline Fotografie (& fotobewerking) 8  
2 Promotie- en videoclips/ Uit Je Eigen wijk (filmtechniek & videobewerking) 8  
2 Vloggen 8  
1 Programmeren van app’s en/of websites 8  
1 On- en offline vormgeving 8  
2 Beats en muziek produceren 8  
1 DJ’en 8  

Nota bene bovenstaande opsoming is het beogde aantal activiteiten voor het eerste jaar.

Bedoeling is dat gedurende drie jaar het cursusaanbod wordt geintensiveerd, als gevolg van een grotere instroom van cursisten. Dit is verder in de begroting en het bijehorende dekkingsplan (op hoofdlijnen) nader uitgewerkt.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Echt MAD, ieder een eigen (online) communicatiestrategie

Om ervoor te zorgen dat jij en jouw (zelf) organisatie zichtbaar(der) worden in de wijk, worden alle cursisten (in het verlengde van de betreffende cursus) vertrouwd gemaakt met het verzorgen van een online communicatiestrategie en hoe deze aan te vullen met offline communicatiemiddelen als; beeldmerk, flyers, posters en traditionele media als Open Rotterdam, enzovoort).

Uitgangspunt bij het MAD is dat sociale media de basis vormen voor effectieve (en goedkope) communicatie met je (potentiële) doelgroep. In de cursus worden tips en tricks aangereikt, hoe de bestaande sociale media hiervoor effectiever kunnen ingezet.

Sociale media zijn effectief, omdat deze door veel buurtbewoners worden gebruikt. Bovendien zijn sociale media erg geschikt om boodschappen te laten circuleren, extern maar bijvoorbeeld via een twittergroep ook intern.

Veel in het gebied actieve (zelf)organisaties bezitten al een eigen website en/ of zijn zichtbaar via sociale media. Ook zijn er diverse websites die zich (mede) richten op een specifiek gebied en/ of op de (actieve) bewoners in dat gebied.

Door van elkaars sociale netwerken gebruik te maken en door deze aan elkaar te koppelen wordt het bereik van de boodschap, die jij als (zelf)organisatie uitzendt, vergroot.

 

Tenslotte, MAD voor persoonlijke ontwikkeling en wijkbetrokkenheid

Media Atelier Delfshaven (MAD) zet in op duurzame talentontwikkeling waarbij het gebruik van (nieuwe) media centraal staan. Daarom kiest MAD voor het aanbieden van opleidings- en ondersteuningstrajecten, gericht op doorlopende talentontwikkeling. De cursussen worden gegeven aan groepen van zes tot acht deelnemers.

MAD laat wijkbewoners op het gebied van media hun eigen talent ontwikkelen en ondersteunt (zelf)organisaties sociale ondernemers in de wijk, door bij te dragen aan de (online) communicatie-strategie.

Begroting: 

De subsidie van 'Je maakt het mee' wordt volledig ingezet om in het media-atelier te investeren, zodat we goede lesfaciliteit hebben (digiboard en voldoende werkstations, software voor de cursisten om hun skills te trainen, en de noodzakelijke randapparatuur als camera's keyboards, enz.

- In het atelier zijn acht les-/ werkplekken beschikbaar om online met media(producties) aan de slag te gaan.

-MAD biedt zes tot acht sets DSLR camera’s met ten minste nog twee camera’s (en bijbehorende accessoires), voor video en foto-producties, deze kunnen tbv eigen producties ook geleend worden buiten delestijden om.

- MAD biedt zes tot acht sets compactcamera's ter ondersteuning van de lessen buurtvloggen.

- MAD biedt ten behoeve van de cursussen ‘Produceren’ en ‘DJ’en’zes tot acht boots, bestaande uit PC, key-board, en softare (zoals o.a. Fruityloops) .

Voor bovenstaande investeringen moeten nog een klein deel via aanvullende sponsoring gerealiseerd worden.

De cursussen zelf worden grotendeels door de cursisten betaald en deels door de stad Rotterdam, voorzover het om wijkbewoners gaat die met hun wijkinitiatief door MAD in een communicatietraject worden opgenomen.

Groei en meerjaren financieringsperspectief MAD

De gemeente Rotterdam is enthousiast en draagt dankzij Couleur locale-gelden aanzienlijk bij en maakt daarmee de startup grotendeels mogelijk. Door het vervlechten van het cursusaanbod voor en de facilitaire dienstverlening aan lokale bewonersinitiatieven met een breder cursorisch aanbod (waarbij de deelnemers zelf kostendekkende cursussen afnemen, danwel op termijn vergoed worden door het RJCF), is het mogelijk (een deel van) de overhead zelf (op termijn) in te verdienen.

MAD wil op termijn (na drie jaar) deze faciliteit grotendeels kostendekkend kunnen exploiteren.

Voor deverschllende cursussen die MAD verzorgd, moeten volwassenen, jongeren en kinderen een reëel cursusgeld betalen, van € 20,00 per week (maal 16), oftewel van  €. 320,- per half jaar.

MAD past binnen de criteria zoals opgesteld door het Jeugd-Cultuurfonds. Daardoor is het mogelijk om vanaf 1 maart 2018 kinderen en jongeren die in een huishouding leven met een inkomen minder dan 120% van het bestaansminimum vanaf januari 2018 de cursusgelden via het JCF-R (na toekenning) vergoed krijgen. Zo draagt het Media Atelier Delfshaven ook bij aan het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving en ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Locatie(s): 
Studio UitJezelf, Havenstraat 197, 3024 SK Rotterdam
Besouk 2017, Plein 43, BospolderTussendjken, Rotterdam

afbeelding van Hugo Post

Beste Jojanneke en Willemijn

Ik heb mijns inziens het merendeel van jullie tips verwerkt.

Ik heb ook een begroting toegevoegd, voldoet dat, of moet ik (hiernaast) echt jullie modelberoting daarvoor invullen?

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Hugo,

Het is nog maar een week te gaan tot aan de Beslis Mee Fase en jullie hebben nog wel wat werk te doen. Ik hoop dat dat lukt!

Kan je hier in de comments een seintje geven als je alle tips hebt verwerkt? Dan probeer ik dan nog 1x mee te lezen. 

Veel succes, Johanneke

afbeelding van Marija Spirova

Beste Hugo, 

Wat een leuk initiatief! Ik ben er erg enthousiast dat sommige jongeren via het jeugdcultuurfondsfonds ook kunnen deelnamen. Je hebt een vergelijkbaar project gedaan dat al mooie resulaten heeft opgeleverd, laat dit worden voortgezet met MAD. Mooi dat de vraag al bestaat nu op naar het realiseren. 

Marija 

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Even een tip tussendoor: hebben jullie al ontdekt hoe je de projectbeschrijving kunt structureren? Klik bovenaan deze pagina op het tabblad Bewerken en vervolgens op het tabblad Denk mee (meer projectinformatie). Er verschijnen dan meer invulvelden, zodat je de informatie overzichtelijker kunt indelen.

afbeelding van Hugo Post

1. De beoogde doelgroep wordt bereikt, doordat we nu al met wijkinitiaiteven in gesprek gaan en voor hen een aanmeld-enquete hebben opgesteld, zodat zij zich als geïnteresseerde kunnen kenbaar maken.

Om bewoners te enthousiasmeren gaat MAD begin september bij het event ''Besouk' in Bospolder met enkele docenten middels kennismakingsworkshops act d'prescence te geven. Ook wordt er momenteel onderzocht of we vooraf gaand aan de opstart ruchtbaarheid aan MAD kunnen geven door een Summerschool te organiseren.

2. Als er teveel animo is, wordt er geselecteerd op toelating  van bewonersinitiatieven die die heldere en haalbare communicatiedoelen hebben geformuleerd en deze ook vanuit de eigen willen realiseren. Andere initiatieven worden ondersteund om hun communicatiedoelstellingenr  zo te concretiseren dat naar een volgende ronde toe, zij voor een ondersteuningstraject  worden toegelaten. Mochten er zich meer (individuele cursisten zich aamelden dan plaatsbaar zijn, worden ze gevraagd een half jaartje te wachten, danwel kan er overwogen worden om een paralelle cursus op te starten.

3. 'Gele' cursussen is een onhandige benaming, aangezien de arcering niet is mee gecopypaste. Het gaat om de cursussen; fotografie, clips en promo's maken, vloggen, beats maken  en/of on- en offline communicatie

4. Kan ik de begroting als bijlage uploaden?

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Hugo,

Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Hou er rekening mee dat je aanvraag wordt beoordeeld op de tekst links. Verwerk deze informatie dus ook in je aanvraag. Geef maar even een seintje als dat is gelukt dan lees ik de nieuwe versie nog een keer opnieuw door. 

Wat betreft jouw vraag 4: de begroting kan je inderdaad uploaden. Gebruik daarvoor het beschikbare format van JMHM. 

Johanneke

afbeelding van Hugo Post

Beste Jojanneke en Willemijn

Ik was begonnen met een zeer beknopte omshrijving van het project, Op jouw vraag naar meer details heb ik inderdaad het halve projctplan erin gecopypaged. Ik ga vaandaag aan de slag hier weer een wat puntigere tekst van te maken.

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Hugo,

Het projectplan zoals je dat nu hebt ingevuld is een stevige basis maar lijkt voor een ander doel geschreven. Willemijn zei het al: je aanvraag wordt sterker en duidelijker als je een korte en bondige versie kan maken. Focus daarbij op de punten die belangrijk zijn voor JMHM. Die staan hier beschreven: https://www.jijmaakthetmee.nl/start-in-aanmerking

Naast deze algemene opmerking heb ik nog een paar specifieke vragen over het project:

  1. Hoe zorg je dat de beoogde doelgroep de cursus weet te vinden?
  2. Als er teveel interesse is voor de beschikbare plaatsen hoe vindt selectie dan plaats?
  3. Wat bedoel je met 'gele combinatie cursussen'?
  4. Hoe ziet jullie begroting er uit?

Veel succes met de volgende slag!

Johanneke

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! Ook ik denk de komende weken graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Op JMHM houden we van bondig communiceren, dus liever geen uitgebreide projectplannen, maar in klare taal een concrete beschrijving van wie, wat, waar, met wie en waartoe. Flink opschonen deze tekst, stel ik voor, zodat we zicht krijgen op wat je wilt bereiken.

afbeelding van Hugo Post

Beste Jojanneke

Er is een uitgebreider projectplan van 10 bladzijden (excl. financiele gegegevens). Kan ik dat als bijlage uoloaden of wil je dat ik die als geheel upload?

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Hugo,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee.

Ik begrijp dat jullie aanvragen voor het project UitJezelf. Een veelbelovende naam en ik ben dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van dat project! 

Om je projectplan aan te vullen klik je op de knop ‘bewerken’ bovenaan deze pagina, en daarna op ‘denk mee – meer projectinformatie’. En laat het vooral weten als je nog vragen hebt!

Johanneke