menu denk mee beslis mee maak mee

'De man dy't hout dûnsje liet'

Beeldend danstheater en houtfestival

Doarpsmienskip Mantgum
3 oktober 2017 tot 28 februari 2018
crafts, dans, erfgoed, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

'De man dy't hout dûnsje liet'

Beeldend danstheater en houtfestival

afbeelding van Willy van Assen

Ingediend door:

Willy van Assen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zorgen we ervoor dat het houtfestival (6 dagen) levendig blijft? In veelheid/ aanbod of in thema's per dag? Of ..

Wat ga je doen?: 

Wij willen een beeldend danstheater voorstelling maken in combinatie met een houtfestival met de inwoners van Mantgum om het houtsnijwerk in de Mariakerk van Hermannus Berkenbijl onder de aandacht te brengen.

Ons project valt onder 'Under de Toer' een Leeuwarden Cultureel Hoofdstad 2018 project.

De voorstelling en het festival spelen van woensdag 21 februari tot en met woensdag 28 februari 2018.

De voorstelling begint met een korte boottocht. (de houtsnijder Hermannus Berkenbijl voer 3 jaar lang heen en weer tussen Leeuwarden en de kerk van Mantgum om het houtsnijwerk te maken) Bij de Wjukken stapt het gezelschap uit de boot en loopt naar de verlichte kerk. In de kerk wordt het publiek gescheiden. Er is een mannenbank, een vrouwenbank (met open rug voor de jurken) en een edelenbank. De dominee zorgt voor de rode draad in de voorstelling. Hij brengt d.m.v. de kerkelijke liturgie de tekst en de dans samen tot een geheel. De dans laat het publiek (de details van) het houtsnijwerk ontdekken. De dansers doen dat door de vorm van het houtsnijwerk te volgen, de vorm te vergroten of de aandacht op de vorm te richten. In de voorstelling wordt het publiek op verschillende manieren in het stuk getrokken. We laten ze subtiel meedoen. Wij vinden dit belangrijk omdat zo het verhaal wordt beleefd en niet makkelijk vergeten wordt.

De dans wordt geïnspireerd op het houtsnijwerk, het maken van houtsnijwerk maar ook op het leven van Hermannus (waar we weinig over weten) en op zijn achterkleinkind Mata Hari. Mata Hari was een gevierd danseres in haar leven. In haar tijd ontstond een nieuwe stijl van dansen die in tegenstelling tot de klassieke dans heel vrij en expressief was. St Denis, Allen, Duncan en Wigman waren in haar tijd grote namen. Mata Hari had een eigen stijl, poseerdans, binnen het genre, en gebruikte vaak Javaanse muziek. Om deze redenen laten we ons inspireren door haar.

Naast de voorstelling zal er in het dorp een houtfestival plaatsvinden, het festival vult de voorstelling aan met echte ervaringen. Er is zo een complete  beleving; er zijn op het gebied van houtbewerking presentaties, demonstraties, masterclasses en exposities. Daarnaast wordt er in de kerk rondleidingen gegeven, die dieper ingaan op de afbeeldingen van hout.

Door de voorstelling en het festival willen wij;

 • dat mensen geraakt worden door het bijzondere houtsnijwerk in de Mariakerk.
 • de houtsnijkunst en het verhaal van Hermannus Berkenbijl in de Mantgumer kerk weer onder de aandacht brengen.
 • Mantgumers weten en ervaren aan het eind van het project dat het houtsnijwerk in hun kerk bijzonder is.
 • Het stuk en het festival wordt met het dorp georganiseerd. We willen de community betrekken. En we willen de mienskip versterken. Verbindingen leggen en zorgen voor zelfvertrouwen bij zichzelf en zelfvertrouwen bij wat er samen mogelijk is. 
 • De ambacht van het houtbewerken onder de aandacht brengen. We willen het vakmanschap van de houtbewerkers laten zien en waar mogelijk doorgeven.

Kom en ervaar hoe hout kan dansen!

Hoe ga je te werk?: 

Naast de voorstelling (het houtsnijwerk in de kerk ondergaan en zien, de voorstelling beleven) is er ook een houtfestival (kijken, doen, ervaren van houtbewerken) en een scholenproject (doen en ervaren)

Deze 3 delen worden samen met de Mantgummers (en van de dorpen daarbuiten) bedacht en uitgevoerd. Wij willen dat kennis die er al is overgedragen wordt in werkgroepen. Wij willen dat dorpelingen ervaren wat voor kennis en ervaring er al in hun midden is en dat ze ervaren wat ze samen kunnen én wat ze van elkaar kunnen leren. Wij willen dat de creativiteit van de meewerkers wordt vergroot en dat mensen merken dat ze dit steeds weer kunnen in zetten. Ook een jaar hierop mogelijk. (we willen graag dat het festival wordt doorgezet naar een ander jaar met het dorp zelf)

Hiernaast willen wij het houtbewerken op een positieve manier onder de aandacht brengen. We willen laten zien en ervaren dat deze oude ambachten nog springlevend zijn. We willen laten zien wat voor nieuwe methodes worden toegepast. Ook willen we door de workshops en demonstraties kennis doorgeven. De workshops zijn voor jong en oud en daarvoor ook voor de beleving van de jongeren. 

We willen dat de voorstelling en het festival elkaar versterken. Dat het kijken naar het verhaal van de houtsnijder en daarna het ervaren van het houtbewerken de beleving sterker maakt. We hopen dat er nieuwsgierigheid ontstaat en dat mensen beide onderdelen willen doen.


 

  Met wie werk je samen?: 

  Bij alle 3 onderdelen wordt er met verenigingen en veel mensen uit het dorp Mantgum (en de dorpen er om heen) samengewerkt. Het is de bedoeling dat het project de verbindingen in het dorp sterker maakt (of zelfs vernieuwd)

  Er is een professionele artistieke leiding, productie, componist en geluidsman. Ook de houtbewerkers die mee doen zullen professioneel of semi - professioneel zijn. De rest van de taken gaat uitgevoerd worden door dorpsbewoners. Er wordt iemand gekozen die ervaring heeft binnen het onderdeel en diegene werkt samen met anderen die misschien minder ervaring hebben. Zo wordt er geleerd van diegene maar ook van elkaar. 

  Doarpsmienskip Mantgum (dorpsbelang) heeft zich verbonden aan het project. Zij 'behartigen het belang van het dorp en haar inwoners' Doarpsmienskip vindt het project van belang voor het dorp door de verbindendingen tussen de verenigingen en de dorpsbewoners en door de  ervaring uitwisselende basis. Zij vindt het mooi dat veel mensen uit het dorp mee kunnen doen aan het project .En dat in het speciaal Mantgum op een positieve manier op de kaart wordt gezet. Zij hopen dat het project zorgt voor verbindingen, zelfverzekerheid en empowerment (oa dmv creativiteit die in het project ook wordt aangesproken).

  Verder werken we samen met de kerk van het dorp; De Mariakerk. Zij worden door dit project letterlijk in de spotlight gezet. Het houtsnijwerk in de kerk wordt door de bezoekers gezien tijdens de voorstelling en tijdens rondleidingen (georganiseerd door de kerk) over de betekenis van het houtsnijwerk van Hermannus Berkenbijl. De koster zit bij ons in de werkgroep en is daardoor nauw betrokken bij het hele proces. In het kerkblad komen ook stukken over waar we mee bezig zijn en we hopen dat ook veel kerkbezoekers zich aansluiten bij het project over hun kerk. 

  Under de Toer - project van CH2018. 'De man dy't hout dûnsje liet' is één van de 32 projecten die vallen onder Under de Toer een CH2018 project. Under de Toer werkt vanuit verhalen van kerken. 'Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.' CH2018 gaat over mienskip/ community. Under de Toer gaat over verhalen uit de mienskip die worden verteld door deze mienskip. Samen met de andere projecten hebben we een gezamelijke uitstraling naar het publiek. De pr werkt dus door. Ook krijgen wij als project begeleiding en coaching van Tamara Schoppert en Jos Thie. Door het project wordt Under de Toer en CH2018 uitgedragen op een positieve manier.

  Per onderdeel (niet het scholenproject) wordt er hieronder ingegaan op samenwerking, activiteiten en impact op deelnemers en samenwerkingspartners.

   Voorstelling

  •  Artistieke leiding in handen van Willy van Assen (dansexpressiedocent, community art maker) en Valerie van de Ridder (student Docent Theater) Vanaf oktober zijn er workshops dans en theater die naar de voorstelling toe werken. Iedereen die wil mag meedoen. In de wervingsteksten wordt ook duidelijk aangegeven dat ervaring niet (beslist) nodig is. We hopen dat de spelers en dansers ervaren dat met gedegen workshops en een gemotiveerde groep een voorstelling gemaakt kan worden. De basis van het materiaal wordt door Valerie en Willy uitgezocht maar wordt mét de spelers en dansers gemaakt. Het materiaal voor het theater komt bij mensen vandaan die met het houtsnijwerk in de Mariakerk in aanraking komen of gekomen zijn. Die een relatie of ervaring met het houtsnijwerk hebben. Bijvoorbeeld de koster van de kerk, de timmerman die heeft geholpen bij het restaureren (uit het buurdorp), een deskundige op het gebied van houtsnijwerk in Friese kerken (via Stichting Alde Fryske Tsjerken). Het materiaal voor de dans komt uit de vorm van het houtsnijwerk, het geluid wat het maken ervan heeft gedaan maar ook van de kleindochter van de houtsnijder; Mata Hari. Informatie over hoe zij danste komt uit boeken, een theatermaakster uit Friesland en de deskundige van het Fries Museum. De mensen die meedansen en meespelen krijgen een bijzondere ervaring door de workshops en de voorstelling (6 tot 12 keer optreden) Mogelijk willen ze vaker spelen of dansen. In het dorp zit een theatergroep (wil jammer genoeg niet meedoen aan het project doordat niet iedereen van de groep voor Culturele Hoofdstad is) waar bij aangesloten kan worden. In de omgeving zijn ook dansgroepen en Willy van Assen werkt voor projecten vaker samen met amateurs (daar kan bij een volgend project aan mee gedaan worden) Ook zorgt het meedoen voor zelfvertrouwen wat doorwerkt bij de deelnemers zelf maar ook bij andere activiteiten/ projecten in het dorp. De groep spelers en dansers zullen een geëmeleerd gezelschap zijn maar zal moeten samenwerken. Het zal een hechte groep worden wat zijn uitwerking heeft op respect naar anderen toe. Door de workshops zullen de deelnemers ervaren op wat voor manieren er kan worden gewerkt. Dit werkt door in hun eigen proces van mogelijkheden zien en maken.
  • publieksbegeleiders, vuurkorfbewakers, kledingmakers. Mensen die op deze manier gaan helpen met het project krijgen ervaring (of geven de ervaring door) en het gevoel dat ze meedoen en van belang zijn voor de voorstelling. Betrokkenheid is voor het project zo belangrijk. Ook na het project 'De man.. ' zal dit bij de deelnemers nog lang doorgaan. Zij deden mee en zorgden ervoor dat het project kon slagen. 
  • Wietwetterclub - de club van bootjesvaarders. De Wietwetterclub heeft zich aan het project verbonden door te zorgen voor de platboten die de bezoekers van de voorstelling over het water vervoeren. Hermannus Berkenbijl, de houtsnijder, voer 3 jaar lang van Leeuwarden naar Mantgum. De ervaring en de belevenis wordt door de Wietwetterclub aan het publiek door het varen gegeven.  De Wietwetterclub regelen de schippers, begeleiders op de boten en parkeerwachten. De Wietwetterclub vindt het prachtig om aan zo'n groot project mee te doen en op deze manier Mantgum te laten zien aan de buitenwereld op een positieve manier. Ook laten zij zichzelf duidelijk zien aan Mantgum en buitenwereld. De Wietwetterclub heeft  met de artistieke leiding en de werkgroep om tafel gezeten en gebrainstormed over het festival. De Wietwetterclub hoopt dat het varen van de bezoekers en op die manier meedoen aan het project ook een positieve uitwerking heeft op het besluit van het uitbaggeren van de Mantgummervaart. 

  Festival

  • gastvrouwen/ heren, aankleding festival, kraampjes timmeren, bardiensten. Mensen die op deze manier gaan helpen met het project krijgen ervaring (of geven de ervaring door) en het gevoel dat ze meedoen en van belang zijn voor de voorstelling. Betrokkenheid is voor het project zo belangrijk. Ook na het project 'De man.. ' zal dit bij de deelnemers nog lang doorgaan. Zij deden mee en zorgden ervoor dat het project kon slagen. 
  • Cateraars uit de omgeving en de bakker uit Mantgum bieden eten aan aan de bezoekers van het festival. De bakker maakt een speciaal Berkenbijltaartje en houtsnijkoekjes. Natuurlijk verdienen zij iets aan de verkoop maar ze doen ook mee om de ervaring van het meedoen aan zo'n prachtig project.
  • Houtbewerkers uit de omgeving, de provincie en het land doen mee aan het festival met demonstraties, lezingen, workshops en werk voor de expositie. Grootste reden voor meedoen is het onder de aandacht willen brengen van methoden van houtbewerking, het ambacht laten zien, nieuwe mensen raken met het werk en de manier van werken. Zij zijn blij met het project wat het houtbewerken in veel facetten aan het publiek gaat laten zien.
  • Workshopbezoekers. Er bestaat de mogelijkheid om aan houtbewerkingsworkshops mee te doen. Er wordt een programma gemaakt met een verscheidenheid aan workshops. Een of twee van een week waarin dagelijks gewerkt wordt onder begeleiding van een gedegen houtbewerker aan een beeld of didgeridoo. Maar ook workshops van een dag die ingaan op de basis van houtdraaien of het maken van een schaal. Er worden ook workshops van een uur aangeboden waarin bijvoorbeeld een bamboe sieraad gemaakt wordt. Door deze workshops kunnen de bezoekers ervaren wat houtbewerken is. Door de workshops hopen we dat de bezoekers betoverd worden door het houtsnijden. Dat de ambachten doorgegeven worden, dat de waarde van het houtbewerken doorgegeven wordt. 
  • Dorpshuis De Wjukken stelt het hele dorpshuis ter beschikking tegen een gereduceerde prijs. Zij laten zo zien dat ze achter het project staan en het willen steunen. 
  Wat is verder van belang om te weten?: 

  Iedereen mag ons komen helpen. We hopen op veel belangstelling van het dorp (en de omliggende dorpen) Heb je nog nooit gedanst maar lijkt het iemand wel super leuk om mee te doen? Dan zijn mensen welkom. We willen dat mensen nieuwe kanten van zichzelf ontdekken maar we willen ook dat mensen met hun eigen talent meedoen. In de voorstelling hebben we veel mensen nodig, waar talenten naar voren komen, waar mensen na de tijd van zeggen 'Wow, hebben wij dat samen gedaan?' maar ook bij het houtfestival (naast de organisatie en iedereen die we daar kunnen gebruiken) zullen mensen achter talenten komen waarvan ze misschien niet wisten dat ze die hadden. Bezoekers van het festival kunnen meedoen aan workshops. Ze kunnen dus zelf proeven aan het houtsnijden, houtdraaien enz. Bij het scholenproject is de insteek hetzelfde. De bijzonderheid van het houtsnijwerk in de Mariakerk bekijken met daarnaast zelf aan eht werk gaan onder de vleugels van een houtbewerker. Zelf proberen wat je met hout kan. Het gemaakte wordt geëxposeerd tijdens het festival. 

  Bereik: 
  aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  6 voorstelling 30spelers + alle helpers 300
  6 succesopties voorstelling 30 + alle helpers 300
  6 festivaldagen 40 1000
  1 workshopweek 10  
  6 workshopdagen 60  
  20 workshopuren 100  

   

  Wat maakt het project bijzonder?: 

  Wat ons project bijzonder maakt is de combinatie van een beeldend danstheater voorstelling met een houtfestival ernaast.  We willen op deze manier dubbel de pracht van het houtsnijwerk en de pracht van het houtbewerken laten zien. Het project gaat over het doorgeven van de ambacht van het houtbewerken. De waarde van het houtbewerken zien en de waarde van het houtsnijwerk in de Mariakerk zelf zien.

  Doordat we de mienskip van Mantgum vragen om ons te helpen, wordt het een project van het dorp, de community. Hierdoor is er een groot draagvlak en kunnen we met ons allen laten zien wat een dorp als Mantgum teweeg kan brengen. De dorpsbewoners zullen door dit project sterker verbonden zijn, meer zelfvertrouwen en vertrouwen in het dorp hebben én geëmpowerd zijn.

   

  Begroting: 

  Tot nu toe hebben we van het Prins Bernardfonds en het Iepenmienskipsfûns een bijdrage aan ons project gekregen. Bij de gemeente Leeuwarden (waar Mantgum vanaf januari 2018 bijhoort) en het coöperatiefonds van de Rabobank zijn aanvragen ingediend. Ook verwachten we financiering (geld en goederen) van ondernemers uit het dorp. Binnenkort wordt er een houthakborrel georganiseerd voor de ondernemers waarin zij horen van het belang van het project voor het dorp Mantgum.

  Het geld van 'Jij maakt het mee' willen we besteden aan de vergoedingen aan de houtbewerkers (het prikkelen van vakmanschap en creativiteit) aan de vergoeding van de artistieke leiding (het aanbieden van workshops dans en theater, het werken aan het idee van de voorstelling en het festival, het gezicht zijn van het project, contacten leggen met houtbewerkers) het huren van de ruimtes van De Wjukken voor de workshops dans en theater en het houtfestival (het ontwikkelen van zelfvertrouwen en creativiteit)

   

  Locatie(s): 
  Dorpshuis De Wjukken Mantgum
  Mariakerk Mantgum
  Dorp Mantgum
  OBS de Gielguorde

  afbeelding van Stefanie Weijsters

  Beste Willy,

  Jullie Denk mee fase loopt bijna af. Over het participatiedeel waar Jij maakt het mee op gericht is lees ik aan de linkerzijde nu echter nog te weinig concreet terug. Ik denk aan de workshops op het gebied van dans en theater en het actief aan de slag gaan met houtbewerken; hoe zien die activiteiten eruit, hoe intensief gaan deelnemers aan de slag, door wie wordt dit begeleid of met welke partijen werken jullie hiervoor samen, hoe wisselen deelnemers met elkaar uit etc. Maak de participatie activiteiten concreet, zodat we dit goed kunnen beoordelen. En hou er rekening mee dat we alleen de teksten aan de linkerzijde beoordelen; dat is je plan dus zorg dat daar alle benodigde informatie staat over de aanpak, de concrete activiteiten, de begeleiding, de samenwerkingen, etc. 

  afbeelding van Franjola van Hellemond

  Beste Willy,

  Bedankt voor je toelichting, ook ik ben benieuwd naar de inhoudelijke invulling van de workshops en het verwachte effect na deelname. 

  Ik bedoelde overigens niet perse workshops die een week duren, maar ook een workshop van 2 dagen bijvoorbeeld. Ik zou met de lengtes experimenteren als de behoeften van de doelgroepen nu nog niet duidelijk (genoeg) zijn. Op deze manier bied je variatie en je kunt er lering uit trekken voor een eventueel volgende keer. 

  Succes nog,

  Franjola 

  afbeelding van Stefanie Weijsters

  Beste Willy,

  Inhoudelijk lees ik graag meer terug over de activiteiten waaraan de deelnemers meedoen en hun ontwikkeling daardoor. Ook de impact van het project op samenwerkingspartners mag sterker naar voren komen. Hoe verhouden jullie je bijvoorbeeld ten opzichte van de Culturele Hoofdstad organisatie en werken jullie nog samen met andere culturele organisaties in Mantgum of omgeving? Hou er rekening mee dat binnenschoolse activiteiten - dus het scholentraject - niet subsidiabel is vanuit deze regeling, dus die kan je buiten de aanvraag houden. 

  Uit de begroting blijkt geen subsidiebehoefte; Jij maakt het mee is niet opgenomen namelijk en de kosten zijn gedekt. Daarnaast geven jullie aan de subsidie van Jij maakt het mee te willen gebruiken voor huur van een ruimte van de Wjukken - terwijl ik ook lees dat de Wjukken hun zalen gratis beschikbaar stellen voor het festival - en de aankleding van de voorstelling. Jij maakt het mee is specifiek gericht op de actieve cultuurparticipatie, dus de financiering van enkel een ruimte en aankleding past niet goed bij ons doel. 

  afbeelding van Willy van Assen

  Hoi Stefanie,

  Klopt wat je zegt over de begroting. Ik heb 'm opnieuw gemaakt en jullie daar in opgenomen. Ik zal hem zo ook uploaden. Wat betreft De Wjukken, zij geven de zaal niet gratis maar tegen gereduceerde prijs. Maar klopt, is wat summier waar we jullie geld aan willen besteden. We hadden daar niet goed over na gedacht waar we jullie geld aan willen besteden.

  Wij willen met het project ervoor zorgen dat mensen deelnemen aan de beeldende danstheatervoorstelling als speler, danser, gastvrouw, of andere rol direct of indirect óf aan het festival met verschillende rollen. Als mensen erachter komen dat ze spelen leuk vinden dan kunnen ze in het dorp bv verder hiermeee gaan bij Frisia (Frisia wilde zich zelf jammer genoeg niet aan het project verbinden omdat een lid van het bestuur tegen Culturele Hoofdstad is - aangezien we daar onderdeel van zijn) We willen dus een impuls geven aan het dorp om erachter te komen waar talenten liggen en we willen zorgen dat de verenigingen die Mantgum heeft met elkaar gaan samen werken om elkaar te versterken. Nu wordt vaak nog in eilandjes gedacht. Ook willen we mensen hun kennis laten doorgeven en verdiepen in het organiseren van een evenement. We zouden het leuk vinden als het festival wordt herhaald op initiatief van het dorp zelf bv.

  De activiteiten die worden georganiseerd zijn nav de voorstelling, workshops dans en toneel. Ook zullen er groepen zijn voor de kleding van de voorstelling en voor de aankleding van het festival. De groepen zullen worden geleid door mensen die mensen die er meer verstand van hebben. Mensen die zich aansluiten bij de groep kunnen van hen (elkaar) leren. 

  Wat betreft de culturele organisaties; Under de Toer (waar wij één van de 32 projecten van zijn) is een CH2018 project. Wij krijgen vanuit Under de Toer coaching op ons project. Ook kunnen wij hen altijd mailen met vragen. Omdat wij onderdeel zijn van Under de Toer hebben we hierdoor een sterke uitstraling. Het project 'De man dy't hout dûnsje liet' is samen met de andere projecten op 18 mei aan het publiek gepresenteerd als één project bestaand uit 32 verhalen. Dit was een groot evenement in de Grote Kerk met veel belangstellenden oa uit de pers. De projecten hebben een gezamelijke uitstraling door onder Under de Toer te vallen en door de vormgeving. Dit maakt het voor mensen herkenbaar. 

  Verder werken we samen met de kerk van het dorp; De Mariakerk. Zij worden door dit project letterlijk in de spotlight gezet. Het houtsnijwerk in de kerk wordt door de bezoekers gezien tijdens de voorstelling en tijdens rondleidingen (georganiseerd door de kerk) over de betekenis van het houtsnijwerk van Hermannus Berkenbijl. De koster zit bij ons in de werkgroep en is daardoor nauw betrokken bij het hele proces. In het kerkblad komen ook stukken over waar we mee bezig zijn en we hopen dat ook veel kerkbezoekers zich aansluiten bij het project over hun kerk. De Wietwetterclub is een club van watersportvereniging en zij hebben ook veel historische boten in hun bezit. Zij helpen ons met het vervoeren per platboot van de bezoekers. Ook hebben zij al mee gedacht over het project en komen wij binnenkort bij hun op een vergadering om ook de rest van de club over het project te vertellen. Er blijken veel houtdraaiers en liefhebbers van houtbewerking onder de leden te zitten. Ook kijken we naar de mogelijkheid om een dag van het festival te gebruiken voor boten, botenbouwen, gereedschap, historie van boten. De Wjukken is het dorpshuis van Mantgum. Wij zijn erg blij dat ze enthousiast over het project zijn. In het dorpshuis willen we het festival laten plaatsvinden. De Wjukken en wij helpen elkaar om vrijwilligers (voor De Wjukken hebben we bv bardienst voor de verschillende dagen nodig) te vinden. Ze hebben een groot netwerk en iedereen in het dorp kent het dorpshuis. Doarpsmienksip Mantgum is het dorpsbelang. Zij ondersteunen ons met het vinden van subsidies. Voor ons is Doarpsmienksip belangrijk omdat ze als een kern voelen van eht dorp. Zij zijn er voor het dorp, voor de samenhang en voor ontwikkeling. Zij zien het project als een mooie kans om het dorp te laten 'groeien', om zich met elkaar te laten ontwikkelen.

  Vraag; Deze dingen moet ik ook veranderen en aanvullen in ons projectplan?

  Groeten, Willy

  afbeelding van Stefanie Weijsters

  Dag Willy,

  Ja voeg alle elementen die je wilt laten beoordelen toe aan de tekst aan de linker zijde. Alleen de linkerkant wordt beoordeeld. Je hebt eerder ook al wat meer verteld over het repetitieproces maar ook dat komt uit het plan links nog niet helder naar voren. Als de nadruk zo sterk ligt op het maken van de voorstelling en het festival met de hele community, werk dit dan vooral zo concreet mogelijk uit in je plan. Wie gaat wat doen, hoe worden de bewoners hierin begeleidt, welke artistieke ontwikkeling maken zij door door deelname, wat levert het project wellicht op de lange termijn op voor de kunstbeoefening in Mantgum e.o. Dit geldt voor zowel de voorstelling als de houtactiviteiten die vakmanschap en creativiteit prikkelen; licht het participatieproces en de impact ervan toe, want daar is deze regeling voor. Inzicht in de nieuwe samenwerkingsverbanden door dit project kunnen ook helpen om de impact ervan op de langere termijn inzichtelijk te maken.

  Succes deze laatste week!

  afbeelding van Franjola van Hellemond

  Hoi Willy, 

  Bedankt voor je reactie, ik krijg nu een wat beter beeld van jullie netwerk en samenwerkingen. 

  De zes voorstellingen staan al vast begrijp ik, dus om de dagen interessant te houden, zou ik het inderdaad zoeken in variatie van het aangebodene en wellicht iedere dag een ander thema dat centraal staat. Of misschien is het mogelijk om mensen over meerdere dagen workshops te laten volgen, zodat zij verder kunnen met waar ze een andere keer gebleven waren, dat is wellicht ook interessant voor kinderen op de woensdagmiddagen en in het weekend? Kunnen jullie daar wat mee? 

  afbeelding van Willy van Assen

  Hoi Franjola,

  Het idee van het festival is ontstaan vanuit de voorstelling. En omdat we de voorstellingen met de bewoners van het dorp willen spelen en willen organiseren willen we dat zo compact mogelijk houden qua tijd die het dorp hieraan 'kwijt' is. Een week lang in het teken van hout.. Bedankt voor je tip. Misschien kunnen we dan ook een andere groep/ persoon verantwoordelijk maken voor zo'n thema dag. De Wietwetterclub (botenclub) misschien een dag over botenbouwen.. En de beeldende vorming opleiding zou misschien iets kunnen met houtbewerking in de toekomst. Op de topdagen zou dan alles aanwezig kunnen zijn (of een delegatie van de dag) Zodat we op de thema dagen de echt geïnteresseerden van dat onderwerp aanspreken maar dat ook de gewone bezoekers er een beetje globaal iets van meekrijgen. 

  Qua workshops vind ik het ook een leuk idee dat je bv op woensdag,zaterdag en (in de vakantie) maandag en dinsdag aan een 4delige workshop meedoet. Dan hoef je er niet elke dag te zijn, ben je niet een week kwijt.

  afbeelding van Willy van Assen

  Hoi Stefanie,

  In augustus en september kunnen bewoners van Mantgum vanaf 16 jaar zich opgeven voor de theater of dans groep. Ook kunnen mensen zich dan opgeven voor de andere taken. Vanaf oktober zijn er wekelijks repetities. Wij zoeken niet naar professionals maar naar mensen die het leuk vinden om mee te doen. Die misschien nog weinig ervaring hebben met dans (in een voorstelling) maar wel van dansen (in de disco) houden. We willen mensen naar voren halen/ in the picture zetten die dat misschien anders niet hadden gedaan. Ook willen we mensen inzetten met hun eigen talenten. Iedereen uit het dorp zou kunnen meedoen/helpen. Zo is er een jongen die echt niet van toneel of een podium houdt maar wel graag wil deelmaken van het project. Hij heeft zich met een vriend opggegven om de vuurkorven te bemannen tijdens de voorstelling. En ik hoorde ook dat zij aan een workshop 'De grondbeginselen van het houtdraaien' mee willen doen. Daar word ik er blij van.

  De repetities worden gegeven door Valerie (4dejaars docent Theater) en Willy (dansdocent en dansmaker) Wij vinden het mooi om met amateurs te werken. Wij vinden het fijn als mensen er achter komen dat zij dat ook kunnen of als ze merken dat ze samen nog meer kunnen. Willy (ik) geeft dansles op basis van dansexpressie. Ik geloof dat iedereen kan dansen en ik denk dat dansexpressie een ingang is die dat kan laten merken bij mensen. 

  Ik zal dit ook uitwerken in onze aanvraag.

  afbeelding van Stefanie Weijsters

  Jij maakt het mee is gericht op de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd. Ik raad jullie aan de participatie in dit project nader en concreter toe te lichten, bijvoorbeeld door meer inzicht te geven in het traject dat de deelnemers doormaken (bijv. repetities, workshops, werksessies etc.) en hoe zij hierin begeleid worden (door wie, waarom, hoe). Dan krijgen wij hopelijk een goed beeld van de actieve cultuurparticipatie en wat dit project ook op de langere termijn voor de cultuurdeelname in Mantgum en omstreken kan/zal betekenen.

  afbeelding van Wieke de Haan

  Dit is een prachtig initiatief, dat uitermate goed past in het dorp Mantgum. Het dorp heeft reeds ervaring met het 'door het dorp trekken' van cultuur. Zo was er op woensdag 12 juli nog de Simmerkuier'(zomerkuier) met poëzie optredens in combinatie met een historische rondwandeling, georganiseerd door het cultureel maandblad 'De Moanne'. (Die had ook niet voor niets Mantgum uitgekozen)

  Eens per jaar organiseert de plaatselijke toneelvereniging Frisia1874 'Tusken tsjerke en kroech' (Tussen kerk en kroech) met een startpunt in de kerk en daarna gaan de mensen in groepjes van 20 naar drie verschillende locaties. Intotaal 9 voorstellingen, optredens met een gezamenlijke afsluiting in het dorpshuis om elkaar te vertellen wat ieder heeft gezien.

  Het dorp kookt  tijdens dit evenement eten voor 180 bezoekers (3 x 20 x 3 rondes) en voor de deelnemers.

  Zo voelt het ook 'van en door het dorp; in het dorp' en dat is de bedoeling.

  Dat kan ook met de beeldende danstheatervoorstelling  in combinatie met het houtsnijdersfestival. Omdat het hier een initiatief betreft dat wordt verdeeld over meerdere dagen, heeft het dorp en de regio optimaal de kans om zowel te participeren als deel te nemen.

  Een houtsnijdersfestival is nieuw voor het dorp, maar een prachtkans gezien de status van het interieur van de kerk (Tijdens Kerkepad komen mensen van heinde en ver om vooral het mooie houtsnijwerk te bewonderen.)

  De link met danseres en Fries icoon Mata Hari is ook een geweldige buitenkans om te combineren met houtsnijwerk van een  familielid van deze beroemde danseres.

  afbeelding van Franjola van Hellemond

  Beste Willy, beste Doarpsmienskip Mantgum,

  Ik ben Franjola en aangewezen als jullie coach vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Graag denk ik de komende weken met jullie mee om van dit interessante idee een fantastisch festival te maken! Voor nu ben ik benieuwd naar hoe jullie alle vrijwilligers denken te werven en of jullie al een bestaand netwerk hebben? 
  Je gaf aan dat jullie je afvragen hoe je zorgt dat het houtfestival 6 dagen levendig blijft? Mijn tegenvraag is, waarom hebben jullie voor 6 dagen gekozen? Het is best pittig om een nieuw festival te organiseren dat 6 dagen duurt, waarom beginnen jullie bijvoorbeeld niet met een weekend? 

  Hartelijke groet en succes met het verder uitwerken, 

  Franjola

  afbeelding van Willy van Assen

  Hoi Franjola,

  Leuk dat jij onze coach de komende weken bent en met ons mee gaat denken.

  Valerie en ik hebben een netwerk in het dorp en de omgeving. Valerie is opgegroeid in Mantgum. Mijn schoonfamilie woont er en ik geef er dansles. (ook kwam ik wel in de dorpen rond Mantgum en ken daar mensen) Verder hebben wij een werkgroep om ons heen verzameld uit het dorp zelf. De mensen die hierin zitten hebben een groot netwerk. Ook Doarpsmienskip heeft dit. Verder werken de Wietwetterclub, de school en De Wjukken (het dorpshuis) mee met ons project. Zij hebben veel contacten (en zijn enthousiast)

  Wat betreft de houtbewerkers, wij zijn nieuw in dit netwerk. Wel hebben we al aardig wat mensen ontmoet en een drietal houtbewerkers (sleuterfiguren) helpen ons met contacten.

  Je vraag over het festival.. Wij houden naast het festival een voorstelling. Die wordt iig 6x (een week - de zondag niet- ) gespeeld in de avond. Daarnaast hebben we namiddagvoorstelling als succesopties. De voorstellingen zullen in de kerk worden gespeeld. Het festival is bedacht om mensen naast de voorstelling over het houtsnijwerk kennis te laten maken met het houtbewerken. Wij wilden graag dat mensen de ervaring zelf konden opdoen van het houtbewerken en wat er allemaal mogelijk is met hout. Het dorpshuis zou dan open zijn van 4 tot 9 elke avond.. Mensen kunnen dan voor of na de voorstelling hier terecht. Ook bieden we workshops aan (en twee daarvan, mogelijk, zijn een week)

  Bedankt voor je vraag..  Het geeft ons te denken (en dat is altijd goed)

  afbeelding van Stefanie Weijsters

  Beste Willy, beste Doarpsmienskip Mantgum,

  Van harte welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. Via het tabblad Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) kan je tekstvakken vullen met de informatie over jullie project, zoals jullie motivatie, de samenwerkingen en het bereik.

  Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een beeldende danstheater voorstelling en een houtfestival te organiseren? Niet de meest alledaagse combinatie. Daar zit vast een mooi verhaal achter! En natuurlijk lees ik dan ook graag meer over wie wat in dit project gaat doen; wie zijn de makers en dansers van de voorstelling en wie zijn de makers en uitvoerders van het festival? 

  Ik kijk uit naar de verdere uitwerking en wens jullie succes!

  afbeelding van Willy van Assen

  Ik zag dat ik geen reactie had gegeven op jouw tweede vraag.

  De voorstelling en het festival wordt met het dorp gemaakt. Zo zorgt de Wietwetterclub met pramen ervoor dat de bezoekers van de voorstelling met de boot een stuk door het dorp gaan. (de houtsnijder Hermannus Berkenbijl voer 3 jaar van Leeuwarden naar Mantgum om het houtsnijwerk te maken) Daarna gaat de tocht verder over het oude stuk vaart (dit is nu weg) naar de kerk. Onderweg staan er vuurkorven die worden bemand door mensen uit het dorp. Wanneer het publiek binnen komt in de kerk worden zij door gastvrouwen en gastheren naar hun plek gebracht. Hierna begint de 'kerkdienst' . De spelers en dansers komen van het dorp. We willen mensen die misschien nog geen ervaring hebben ook hierin een kans geven. Iedereen mag van ons meedoen. 2x 7 dansers en 1 x7 spelers zijn er ongeveer nodig. 

  Het festival is hetzelfde verhaal. Samen met het dorp wordt er voor aankleding, verblijf voor de houtbewerkers, eten, drinken, bemanning bar, gastvrouwen en - heren, bands (ook uit het dorp en omgeving) gezorgd. Er is een expositie van het houtwerk wat op de school van het dorp (en de scholen die ook meedoen aan het scholenproject) is gemaakt. (idee; kinderen van de scholen rondleiders van de expo maken)

  Valerie en Willy hebben de artistieke leiding. Daarnaast hebben zij een werkgroep waarmee zij ideeën bekijken en uitwerken. Het is de bedoeling dat dit project van het dorp wordt.

  afbeelding van Willy van Assen

  Beste Stefanie,

  Bedankt voor je reactie en fijn dat jij de komende weken mee gaat denken!

  Er zit inderdaad een leuk verhaal achter de voorstelling en het houtfestival. We zijn gestart met de kerk in Mantgum waar prachtig houtsnijwerk van Hermannus Berkenbijl is. We wilden dit houtsnijwerk door de voorstelling (met dans die de vormen van het houtsnijwerk volgt of door simpelweg te tikken op een onderdeel van het houtsnijwerk) aandacht geven die het volgens ons verdient.

  Omdat we ook een muziekstuk wilden maken met geluiden van het houtsnijden vroegen we een houtsnijder om te mogen kijken naar zijn werk. Toen we bij hem waren mochten we zelf ook aan het werk. Toen we ervaarden hoe leuk dit was wilden we de mensen, die naar de voorstelling komen, ook de kans bieden om zelf te voelen en te zien wat je met hout kan.