menu denk mee beslis mee maak mee

Ludio

Het open source onderwijs platform

Spinsight
29 oktober 2018 tot 19 juli 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Ludio

Het open source onderwijs platform

afbeelding van Dennis Haverhals

Ingediend door:

Dennis Haverhals

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we jongeren helpen hun DIY-onderwijs in creatief technische programma’s te verbeteren en inzichtelijk te maken? En hoe kunnen jongeren hier zelf een rol in spelen?

Wat ga je doen?: 

Spinsight, stichting in oprichting, wil jongeren inzicht geven in de open source beweging door ze de kans te bieden onder begeleiding aan een open source project mee te werken waarin een onderwijsplatform voor digitale kunsten wordt gemaakt. Voor jongeren, door jongeren.

Onder digitale kunsten verstaan wij creatieve uitingen die gemaakt zijn met computerprogramma’s.

In deze aanvraag hebben we het over jongeren, deelnemers en gebruikers.

 • Jongeren: Jongens en meiden tussen de 14 en 21 jaar.

 • Deelnemers: Jongeren die deelnemen aan de open source cursus

 • Gebruikers: Iedereen die gebruik maakt van software.

Onderwijsplatformen als Duolingo, KhanAcademy en Snappet bieden gebruikers de ruimte om hun eigen weg te kiezen en kennis op te doen over onderwerpen waar zij geïnteresseerd in zijn. Tegelijkertijd houden ze alle acties van de gebruiker bij zodat ze daarmee de ontwikkeling van vaardigheden heel duidelijk in kaart kunnen brengen.

 • Het open source project

Het onderwijsplatform (werknaam: Ludio) zal ontwikkeld worden als open source project. Dit betekent dat de code online gratis beschikbaar is en dat wij hulp zoeken van de open source community bij de ontwikkeling van het platform. Ontwikkelaars, vormgevers en ontwerpers - mogelijk van over de hele wereld - die vanuit de passie voor hun vak en gedeelde visie van het algemeen nut van het project graag hulp bieden om Ludio op te zetten. Bekende voorbeelden van open source software projecten zijn:

Linux Operating system

Mozilla Firefox Internet browser

Blender 3D modelling software

OpenStreetMap Wereldmap

Zoals gezegd in het verhaal van Charles Leadbeater (zie bijgevoegde video) zijn steeds meer bedrijven (gedeeltelijk) open source en zijn gebruikers steeds meer betrokken bij de ontwikkeling.

Het doel van Ludio is het verbeteren en inzichtelijk maken van het DIY-onderwijs van jongeren zodat scholen en kunstencentra dit platform kunnen inzetten om hun lessen beter aan te laten sluiten bij de hedendaagse werkvorm. Daarnaast stimuleert het jongeren om ook in hun vrije tijd te werken aan digitale kunsten.

De gebruikers zullen door het platform begeleid worden zodat ze zelfstandig van start kunnen gaan. Ze kunnen hun eigen weg volgen in hun ontdekkingsreis door de wereld van de digitale kunsten. Ook betekent dit dat op scholen de leraar een meer begeleidende positie in kan nemen en meer tijd heeft voor 1 op 1 begeleiding waar dat nodig is.

 • De rol van de deelnemers

De deelnemers zullen begeleid worden om kunstzinnige representaties te maken van twee onderdelen van het Ludio platform:

 • Het volgen van tutorials.

 • Feedback op de ontwikkeling van vaardigheden

In beide onderdelen staat de ervaring die de gebruikers gaan hebben centraal.

 • Tutorials maken

Gezien de gigantische hoeveelheid verschillende creatieve softwarepakketten die tegenwoordig in het onderwijs ingezet kunnen wordt, zullen leraren en tutorial makers zelf op het platform tutorials kunnen maken voor de software waarmee zij werken.

Tijdens de ontwikkelfase kan het platform getest worden door enkele tutorials zelf uit te werken voor de onderstaande case study programma’s. Hierin krijgen de jongeren de keus uit 3x3 programma’s van verschillende onderwerpen en voor verschillende leeftijden:

 

8 - 12 jaar

11 - 15 jaar

14 - 18 jaar

2D & 3D Vormgeving

Sketchup

Pixel Edit

Blender

Games & Animaties

Scratch

Game Maker

Unity

Hardware & Robotica

Lego Mindstorms

Micro:bit

Arduino

 

De jongeren kiezen 3 programma’s uit, op zo’n manier dat elk onderwerp en elke leeftijd vertegenwoordigd is. De jongeren worden vervolgens in 3 groepen ingedeeld die elk in 12 weken tutorials gaan maken over het programma van hun groep.

De eerste 4 weken zullen in het teken staan van het ontdekken van de verschillende programma’s. Daarna zullen de leerlingen zelf een tutorial gaan maken voor het Ludio platform. Deze tutorial zal gaan over hun eigen creatie in het programma van de groep waar zij in zitten.

De tutorials op het Ludio platform zullen bestaan uit tekstuele stap-voor-stap instructies en conceptuele uitlegvideo’s.

- Stap-voor-stap instructies

Na een eigen creatie te hebben gemaakt zullen de jongeren hun stappen vastleggen in stapsgewijs instructies waarmee gebruikers de creatie na zullen leren maken. Hierdoor krijgen de jongeren veel inzicht in hun eigen creatie proces en leren ze waarom ze de stappen doen die nodig zijn om tot hun creatie te komen.

- Uitleg Videos

Daarnaast gaan de deelnemers over 1 onderwerp van hun creatie - 1 tool, theorie of creatief proces - een uitlegvideo maken.

Bijvoorbeeld een video als in deze schooltv video over Pi: https://schooltv.nl/video/snapje-pi/ of de uitleg stukjes in de video’s van ReChill: https://schooltv.nl/video/rechill-piekeren

Voor het maken van de video’s zal een green screen hoek in de workshopruimte opgezet worden waar leerlingen gebruik van kunnen maken en een setup om stop-motion animaties te maken.

 • Feedback op de ontwikkeling van vaardigheden

Op het Ludio platform zal de gebruiker op 2 manieren feedback krijgen over de ontwikkeling van zijn vaardigheden. De gebruiker ziet zijn progressie in de cursus en hij ziet welke vaardigheden hij heeft opgedaan.

Nieuwe media bronnen zullen door de jongeren als inspiratie gebruikt worden om in 11 workshops hun eigen visualisaties te maken van de 2 soorten feedback die de gebruikers krijgen op het onderwijsplatform.

Feedback voorbeeld voor het zien van de progressie in de cursus: het ontdekken van een wereld(map).

Feedback voorbeeld voor de groei van vaardigheden: een karakter die een grote steen een berg op duwt of een karakter dat steeds groter of sterker wordt.

 • Leerdoelen voor de deelnemers

Door jongeren vanaf het begin bij het project te betrekken kunnen ze vanaf de eerste rij meekijken, meedenken en meedoen met de ontwikkeling van een open source project.

Ze ervaren alle fasen van het productieproces. Onder begeleiding van ontwerpers leren ze onderzoek te doen, brainstorming technieken toe te passen en ideeën uit te werken tot concepten en prototypes. Ze leren van vormgevers hun concepten om te zetten in digitale kunstwerken en developers leren de deelnemers over de techniek achter het platform en hoe ze hun creaties in het platform kunnen verwerken.

De deelnemers zullen leren werken met video editing software. Om een educatieve video te kunnen maken zullen de deelnemers een introductie krijgen in een van de case study programma’s. Ook zullen de deelnemers leren hoe er planmatig te werk gegaan wordt.

 • Tussentijdse evaluaties

Tijdens de laatste vrije werk middag van elk blok (8 weken) wordt gekeken naar de resultaten van de jongeren en naar de vaardigheden die ze dat blok opgedaan hebben.

 • Benodigdheden

Het project zal in totaal 34 lesweken duren. Over het hele traject zullen leerlingen in een vrije werk middag onder begeleiding kunnen werken aan hun eigen creaties. Bijeenkomsten tijdens deze vrij werk middagen kunnen via een livestream gevolgd worden.

De eerste 23 weken zullen jongeren in wekelijkse workshops de benodigde kennis op kunnen doen. De laatste 11 weken staan in het teken van het uitvoeren van een pilot waarin ze kunnen testen of hun creaties aanslaan bij de doelgroep. De cursus zal door maximaal 16 jongeren op locatie bijgewoond kunnen worden.

Voor de organisatie van de workshops en de begeleiding van de jongeren hebben we financiering nodig voor:

 • 2 begeleiders en hulp van de open source community.

 • Opname apparatuur voor uitleg video’s

 • Softwarelicenties en aanschaf van hardware

 • Workshopruimte voor 28 workshops

De vrije werk middagen zullen waar mogelijk bij Seats2Meet locaties georganiseerd worden.

Hoe ga je te werk?:

De cursus zal geleid worden door 2 begeleiders, zij zullen de koppeling zijn tussen de open source community en de jongeren. Het project bestaat uit 2 fasen: de ontwikkelingsfase en de pilotfase.

 • Ontwikkelingsfase

Vanaf de week na de herfstvakantie (29 Oktober 2018) tot de meivakantie (26 April 2019) organiseren we tijdens 23 lesweken wekelijkse workshopdagen van 2 uur. Deelnemers en de open source community uit de omgeving Utrecht zullen waar mogelijk fysiek bij de workshops aanwezig zijn.

Daarnaast is er wekelijks een vrije werkmiddag waarbij de begeleiders, de open source community en deelnemers gezamenlijk aan het project gaan werken. Op deze dagen kunnen de deelnemers aan hun eigen onderdelen werken en zien ze hoe het open source project zich ontwikkeld. Op deze werkmiddag kunnen via een livestream bijeenkomsten ook online bijgewoond worden.

De jongeren zullen begeleid worden in het leren werken met de programma’s door te leren leren. De begeleiders leggen uit wat er mogelijk is, wat belangrijke technieken zijn en hoe ze daar informatie over kunnen vinden. De leerlingen gaan vervolgens zelf op zoek naar voorbeelden en informatie over het gebruik van de programma’s. Zo geven we de leerlingen op dezelfde manier als op het Ludio platform de vrijheid en controle over hun eigen leerproces.

In de eerste 12 weken leren de deelnemers met de case study programma’s en video editing software werken. Het doel van deze weken is het maken van tutorials over de case study programma’s. Dit deel van de cursus zal geleid worden door Khalid Ouard.

Tot en met week 4 werken de leerlingen aan eigen creaties in de case study programma’s. In week 5 werken ze stap-voor-stap instructies uit voor de tutorial over een van hun creaties. Vanaf week 6 gaan ze een video maken en werken met video editing software.

Week

Onderwerp

Leerdoelen

1

Case study programma’s

Weten hoe je informatie kan vinden

2

Case study programma’s

Weten welke informatie je nodig hebt

3

Case study programma’s

Inzicht in eigen leerproces door reflecteren

4

Eigen creaties maken voor tutorials

De opbouw en structuur van tutorials → de combinatie van duidelijke stappen en een interessant eindresultaat.

5

Stap-voor-stap instructies

Inzicht in eigen creatieve proces.

6

Uitleg videos

Wat zijn de mogelijkheden van tutorials

7

Uitleg videos

Het werken met videobewerkingsprogramma’s

8

Uitleg videos

Wat is greenscreen en stopmotion

9

Uitleg videos

De mogelijkheden in bewerken van video en audio

10

Uitleg videos

Wat is er mogelijk met visuele effecten en overgangen

11

Uitleg videos

Wat is er mogelijk met teksten en titels

12

Afronding

Evaluatie van eerste deel van de cursus.

 

 • Feedback op de ontwikkeling van vaardigheden

In het tweede deel (11 weken) doen de deelnemers tijdens de workshops de kennis op om kunstzinnige representaties te maken met als doel de gebruikers van het platform feedback te geven op hun ontwikkeling van vaardigheden.

Week

Onderwerp

Leerdoelen

13

Onderzoeken

Onderzoek doen naar hoe de 2 soorten feedback door o.a. games en animatieseries toegepast worden.

14

Ontwerpen

Het gebruik van brainstormtechnieken om ideeën op te doen op basis van het onderzoek.

15

Prototypen

De waarde van rapid (paper) prototyping.

16

Ontwerpen

De functie van concept documenten als basis voor de vormgeving en ontwikkeling van het eindproduct

17

Vormgeven

Het werken met vormgeving software

18

Vormgeven

Het werken met animatie software

19

Vormgeving

Het gebruik van kleuren en compositie.

20

Ontwikkelen

Inzicht krijgen in de structuur en de gebruikte technieken van het Ludio platform

21

Ontwikkelen

Programmeren met C# en WPF

22

Ontwikkelen

Eigen creaties aan bestaande open source software toevoegen.

23

Afronding

Evaluatie van de ontwikkelfase.

 

 • Pilot

Na de meivakantie is de basis van het platform af en gaan aangemelde scholen en kunstencentra het platform testen op effectiviteit. Dit zal gebeuren door een deel van hun leerlingen (en docenten) de tutorials van de case study programma’s te laten volgen en een ander deel te laten werken met documentatie en youtube tutorials. De pilot activiteiten zullen plaatsvinden tussen 6 mei en 19 juli 2019 (11 weken).

Zodra deelnemers hun tutorials en/of feedback visualisaties af hebben kunnen ze deze op de pilotscholen gaan testen. Na een testdag zal een evaluatie plaatsvinden en zullen verbeteringen waar mogelijk doorgevoerd worden.

Elke 3 weken zal in een bijeenkomst op de workshop locatie de planning voor de komende weken gemaakt worden. De wekelijkse vrije werkmiddagen blijven doorlopen.

Week

Onderwerp

Beschrijving

24

Introductie

Voorbereiding en planning maken voor de pilot activiteiten van de eerste 3 weken

25

Uitvoering

School 1, 2 en 3 bezoeken voor eerste lesdag

26

Uitvoering

School 1, 2 en 3 bezoeken voor tweede lesdag

27

Evaluatie

Evaluatie school 1 - 3 en planning school 4 - 6

28

Uitvoering

School 4, 5 en 6 bezoeken voor eerste lesdag

29

Uitvoering

School 4, 5 en 6 bezoeken voor tweede lesdag

30

Evaluatie

Evaluatie school 4 - 6 en planning school 7 - 9

31

Uitvoering

School 7, 8 en 9 bezoeken voor eerste lesdag

32

Uitvoering

School 7, 8 en 9 bezoeken voor tweede lesdag

33

Evaluatie

Evaluatie school 7 - 9

34

Afronding

Afsluiting van het project

 • Doelgroep

De doelgroep voor het open source cursus is jongeren tussen de 14 en 21 met een basiskennis in engels. De jongeren zitten op de middelbare school (vmbo+) of doen een beroepsopleiding en hebben affiniteit met techniek, educatie en kunst.

Met wie werk je samen?:

De Happy Kids Basisschool is onze eerste partner die graag deel uitmaakt van de pilot voor doelgroep 8 - 12 jaar.

Zodra de scholen en kunstcentra weer geopend zijn zullen we contact opnemen met o.a. het UCK, X11, HKU, HU en GLU om geïnteresseerde jongeren te vinden die mee willen doen met de open source cursus. Ook zullen we deze en andere scholen en kunstencentra vragen om mee te doen met de pilot na de meivakantie.

Daarnaast zullen o.a. via de Dutch Game Garden en Seats2Meet developers met affiniteit voor educatie benaderd worden om deel te worden van de open source community van het Ludio project.

Bereik:

We bereiken de deelnemers die tijdens het project hun eigen creatief technische vaardigheden vergroten en inzicht krijgen in de open source beweging. Daarnaast worden 9 scholen / kunstencentra bereikt die gebruik zullen gaan maken van het gemaakte platform tijdens de pilot.

Afhankelijk van het resultaat zal het platform verder uitgebouwd gaan worden en zal het in het schooljaar 2019 / 2020 door scholen en kunstencentra door heel Nederland vrij ingezet kunnen worden.

Wat maakt het project bijzonder?:

In dit project krijgen jongeren inzicht in de open source beweging en werken we met zijn allen - de jongeren, de begeleiders en open source community - aan een creatief, technisch open source onderwijsplatform. Het platform zal scholen en kunstencentra gaan helpen de educatie in digitale kunsten te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij hedendaagse jongeren. Ook zal het jongeren stimuleren om in hun vrije tijd kennis op te gaan doen over digitale kunsten.

Begroting:

Voor dit project vragen we financiering om 16 jongeren 28 dagen te voorzien van workshops op locatie met 2 begeleiders, 5 open source developers, software, hardware en opname apparatuur. Daarnaast kunnen de jongeren gedurende het gehele project aanschuiven bij wekelijkse vrije werk middagen waar ze begeleid worden in het maken van hun eigen creaties. Tot slot kunnen de jongeren op 27 dagen pilot dagen hun creaties gaan testen op aangemelde scholen / kunstencentra.

28 Workshop weken

- 200 Lokatie

- 250 Vergoeding Open Source Community  (50 euro p.p. per workshop / vrije werkmiddag)

- 450 Vergoeding 2 begeleiders (15 euro per uur voor voorbereiding, workshops, vrije werkmiddagen en evaluaties).

Totaal Workshops 25.200

 

27 Pilot activiteiten

- 225 Vergoeding 2 begeleiders (15 euro per uur voor voorbereiding, uitvoering en evaluaties)

Totaal Pilot 6075

Software 400

Video materiaal 1500

Knutsel materiaal 325

Totaal Project 33.500

Gezien de open source aard van het project willen we geen verplichte kosten stellen aan deelname voor jongeren of scholen. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage waar dat mogelijk is. De rest van de kosten zal Spinsight zelf investeren in dit project.

Locatie(s):

Utrecht

Charles Leadbeater: The era of open innovation


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Dennis,

Zou je een sluitende begroting willen uploaden, het liefst via onze modelbegroting? Je globale begroting geeft wel inzicht, maar een sluitende begroting is een voorwaarde om straks naar de Beslis mee-fase door te kunnen.

afbeelding van Dennis Haverhals

Bij deze hebben we de modelbegroting toegevoegd

afbeelding van Rob van Doggenaar

Beste Dennis,

Ook van mij van harte welkom op JMHM. Ik zal je project volgen als coach en je waar mogelijk voorzien van tips en adviezen.

Ik moet eerlijk toegeven dat het onderwerp voor mij nieuw is. Toch lees ik uit je plan dat je weet waar je over schrijft. Je hebt een uitgebreide en heldere planbeschrijving neergelegd. Ik vind het een interessant gegeven dat jongeren zelf iets ontwikkelen waarmee hun leeftijdsgenoten zich kunnen ontwikkelen (dat klopt toch?).

Wat ik nog zou toevoegen is een (globale) begroting, zodat inzichtelijk wordt hoe het financieel in elkaar zit. 

Verder ben ik benieuwd hoeveel deelnemers je verwacht. En hoe kansrijk het is dat je die ook bereikt. Als je in oktober wilt starten en na de zomer nog het eerste contact moet leggen met  de partners UCK, etcetera (wél een goed lijstje trouwens), dan lijkt me dat erg kort dag. Of heb je deze organisaties ook al betrokken bij de planontwikkeling? 

Ik hoor graag van je. 

Groeten, 

Rob

 

afbeelding van Dennis Haverhals

Beste Rob,

De creaties van de deelnemers helpen inderdaad mee aan de ontwikkeling van creativiteit en digitale vaardigheden van hun leeftijdsgenoten.

De globale begroting staat erbij.

We hebben ruimte in het programma voor 16 deelnemers en gaan ons best doen om al de plekken zo snel mogelijk te vullen. De meeste partners kennen ons al dus we hopen dat het contact wat sneller zal verlopen. Daarnaast hebben we contact gelegd met Culturele Zondagen om hopelijk op 4 november (de eerste week) mee te kunnen doen met Utrecht Digitaal.

Mocht het niet lukken alle plekken te vullen voor eind oktober, kunnen jongeren t/m week 6 elke week en in week 13 instappen.

Vriendelijke groet,

Dennis

afbeelding van Rob van Doggenaar

Ha Dennis, 

Dank voor je reactie. Kennelijk had ik de begroting over het hoofd gezien. Wat een goed idee om aan te haken bij de Culturele Zondag Utrecht Digitaal. Wie weet is Kinderkunstwerkplaats de Vrijstaat (in Leidsche Rijn) ook een interessante partner in het project. Ze bieden kunstzinnige workshops aan voor kinderen en hebben een groot netwerk, met name aan de westkant van de stad. 

Groet, 

Rob

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Dennis,

De locatie is niet van belang, prima als dat op een school gebeurt. Het gaat ons erom dat het in de vrije tijd moet gebeuren.

Als ik het goed begrijp is het doel om een open source software platform te ontwikkelen, gericht op het onderwijs in de digitale kunsten.  Dat 'eindproduct' lijkt - ook al is het ook te gebruiken in de vrije tijd - eerder een educatief dan een particpatief karakter te hebben. Dat is op zich geen probleem, want je aanvraag is gericht op het ontwikkeltraject. Misschien kan je daarom in je aanvraag wat meer nadruk leggen op wat de deelnemers aan je project gaan leren; wat ze gaan halen in plaats van brengen. En vooral: waar gaat het dan echt over cultuurparticipatie, dus het zelf maken van kunst? Uit je schema's komt een beeld naar voren van bouwen aan software, UX en design van het platform. Wij zoeken wel naar het kunst-aspect. Het zou goed zijn als dat ook weerspiegeld wordt in bv de begeleiders, nu zijn dat allemaal developers. Nodig je ook kunstenaars uit? 

afbeelding van Dennis Haverhals

Dank voor de goede feedback Alexander!

De afgelopen week hebben wij onze plannen aangescherpt om het kunst-aspect meer naar voren te laten komen. De rol van de jongeren is het maken van kunstzinnige representaties van 2 onderdelen binnen het onderwijs platform: Tutorials voor de case study programma's en de feedback op de ontwikkeling van vaardigheden. 

Wij bedoelde met de 'developers' ook ontwerpers en vormgevers, dat hebben we nu ook duidelijker verwoord. De meeste begeleiders uit de open source community zullen daarnaast ook uit de creatieve industrie komen.

Ook hebben we de leerdoelen een centrale positie gegeven in de aanvraag.

Graag horen we of deze wijzigingen de aanvraag duidelijker maakt en beter aansluit bij cultuurparticipatie.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Dennis,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. 

In dit geval is 'vrije tijd' cruciaal: projecten die tijdens schooltijd plaatsvinden komen niet in aanmerking voor ondersteuning door jij maakt het mee. Uit je plan maak ik op dat het gaat om een project tijdens schooltijd. Klopt dat?

afbeelding van Dennis Haverhals

Beste Alexander,

Bedankt voor je reactie,

de bijeenkomsten en workshops van de ontwikkelingsfase zullen buiten schooltijd (en buiten school) gehouden worden.

De activiteiten van de pilot zullen waar mogelijk op scholen plaatsvinden maar in de vrije tijd van de deelnemende leerlingen. 

Dus stel dat een pilot activiteit op school X ingepland is op dinsdag middag, zullen daar enkel leerlingen bij kunnen zijn die dan niet zelf les hebben. De school zal dus enkel het lokaal beschikbaar stellen.

Mocht dit toch als "tijdens school" gezien worden kunnen we ook de leerlingen van de pilot scholen vragen naar de workshop lokatie te komen buiten schooltijd om daar de pilot uit te voeren, maar om kosten te besparen ging onze voorkeur uit naar het uitvoeren van de pilot op de scholen zelf.