menu denk mee beslis mee maak mee

Lud fan de Middelsee

17 muziekverenigingen uit de gemeente...

Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden
30 september 2018
muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Lud fan de Middelsee

17 muziekverenigingen uit de gemeente Leeuwarden werken samen!

afbeelding van Tryntsje Hospes

Ingediend door:

Tryntsje Hospes

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
niet nodig

Wat ga je doen?: 

‘Lûd fan de Middelsee’ is een project dat op zondag 30 september 2018 wordt uitgevoerd door de 17 harmonieen, fanfares, brassbands en showkorpsen van de gemeente Leeuwarden. De verenigingen zijn sinds juni vorig jaar verenigd in muziekfederatie ‘Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden’ (SML).  

De leden van SML zijn:

 • Brassband 50+ Leeuwarden
 • Brassband Apollo Grou
 • Brassband De Nije Bazún Britsum
 • Brassband Looft den Heere Wirdum
 • Brassband Hosannah Leeuwarden
 • Fanfare ‘De Kriich’ Wergea
 • Fanfare Crescendo Hijum-Feinsum
 • Fanfare en Malletband Harmonie Weidum
 • Fanfare Studio Stiens
 • Frysk Senioren Orkest Leeuwarden
 • Gerrit Heeringa Orkest Leeuwarden
 • Graham Lowlanders Pipes and Drums Leeuwarden
 • Harmonie ‘Da Capo’ Leeuwarden
 • Harmonie ‘Ons Genoegen’ Leeuwarden
 • Muziekvereniging Takostu Stiens
 • Soli Brass Leeuwarden
 • Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

De verenigingen hebben samen 550 volwassen leden en 207 jeugdleden onder de 18 jaar. De verenigingen verzorgen tevens de muzieklessen voor 183 leerlingen en er zijn 7 jeugdorkesten. 

We vinden dat we als muziekfederatie/gesprekspartner pas echt de moeite waard zijn, als je als verenigingen van je hebt laten horen. Culturele Hoofdstad 2018 biedt daarvoor een uitgelezen kans. We hebben daarom samen ‘Lûd fan de Middelsee’ bedacht: een muzikale ontdekkingstocht met 7 bijzondere locatieconcerten in dorpen in de gemeente Leeuwarden. Na een welverdiende pauze met eten en drinken in stadspark 'de Prinsentuin' te Leeuwarden eindigt de tocht met een nog niet eerder vertoond Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof, het plein nabij de Oldehove.

‘Lûd fan de Middelsee’ is onderdeel van 'Under de Toer', een programma in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 'Under de Toer' presenteert in 32 Friese dorpen en steden bijzondere verhalen, die in één van de plaatselijke kerktorens zijn geboren. De kerktoren die in ons project centraal staat is de 'Oldehove' in het centrum van Leeuwarden en ook een aantal kleinere kerken/locaties in 6 dorpen rondom Leeuwarden zullen een rol spelen.

Wat gaan we doen

Als 17 muziekverenigingen verzorgen we op zeven mooie locaties tussen Hijum en Leeuwarden bijzondere concerten. De locaties zijn:

 • Het sportveld naast de kerk in Hijum
 • Het aardappelland achter de kerk in Feinsum (zodat we het kerkhof als natuurlijke tribune kunnen gebruiken)
 • Voor molen ‘De Hoop’ in Stiens
 • op de terp naast de kerk in Britsum
 • Landgoed Martena State in Koarnjum
 • Dekema State in Jelsum
 • Camping Taniaburg in Leeuwarden

Langs bovenstaande locaties maken we een mooie fietsroute van circa 30 kilometer met als start het parkeerterrein bij NHL/Stenden te Leeuwarden. Er zijn 4 startgroepen van elk maximaal 500 deelnemers die een uur na elkaar starten (de eerste groep start om 12:00). De fietsroute gaat zoveel mogelijk over voor mensen onbekende wegen en paden. De route eindigt in de Prinsentuin te Leeuwarden van waaruit mensen gemakkelijk naar het slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof kunnen lopen. De dorpen aan de fietsroute lagen eeuwen geleden allemaal aan de oever van de Middelsee. Ook Leeuwarden lag aan diezelfde Middelsee. Een fietsroute door de oude Middelsee met de Oldehove als natuurlijk eindpunt. De titel ‘Lûd fan de Middelsee’ hoeft geen nadere uitleg meer!

Voor het slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof wordt een speciale compositie geschreven die begin mei klaar is. Voorwaarde voor het stuk is dat het een werk wordt waarin alle verenigingen op een bijzondere manier samenwerken en de 600 deelnemende muzikanten uit hun comfortzone worden gehaald. Muziek en verhaal worden tijdens ons muziektheater-spektakel afgewisseld. Er worden 4 verhalen verteld die gaan over het ontstaan van zowel de Middelzee als het ontstaan van SML (de compositie is opgebouwd rond de vier elementen Aarde/Water/Lucht/Vuur). We willen onszelf met 'Lud fan de Middelsee' uitdagen en opnieuw uitvinden. Dingen doen die we niet eerder hebben gedaan. Er is muziek op hoog niveau en ook veel ruimte voor improvisatie.

Overdag werken op elke locatie twee of drie verenigingen samen. Op elke locatie wordt meerdere keren een doorlopend programma van 30 minuten ten gehore gebracht voor de deelnemers aan de fietstocht. De verenigingen hebben de afgelopen weken al intensief contact met elkaar gehad om 'hun' programma samen te stellen. De vier elementen Aarde/Water/Lucht/Vuur komen ook in de locatieconcerten terug. Elke locatie heeft een 'eigen' element toegewezen gekregen en dit wordt verweven in de optredens, zodat er een rode draad gecreerd wordt in aanloop naar het Slotspektakel.

De kaartverkoop van ons project is inmiddels gestart via www.friesland.nl. Tot 1 juni kunnen mensen online gebruik maken van ‘early bird’-tarieven. Na 1 juni gaan de tarieven met 2,50 omhoog. Middels deze ‘early bird’-constructie willen we mensen triggeren om z.s.m. kaarten te kopen. De directe link t.b.v. de kaartverkoop is https://www.friesland.nl/nl/agenda/3046798063/lud-fan-de-middelsee 

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Met ‘Lûd fan de Middelsee’ willen we de waarde van muziekverenigingen voor de gemeenschap laten zien. Of dat nu in een dorp of in de stad is. Tegelijkertijd is ‘Lûd fan de Middelsee’ bedoeld om onszelf als verenigingen te prikkelen. Willen we in de toekomst bestaansrecht houden, dan zullen we onszelf steeds opnieuw moeten uitvinden. ‘Lûd fan de Middelsee’ daagt ons daarvoor aan alle kanten uit! Dat ‘Under de Toer’ (een van de hoofdprojecten van LF2018) ons project gehonoreerd heeft met een bijdrage is voor ons de bevestiging dat ‘Lûd fan de Middelsee’ artistiek gezien zeer de moeite waard. Met de positieve aandacht en het leggen van nieuwe verbindingen kunnen we ons publiek vergroten. Door onszelf te dwingen innovatief bezig te zijn, hopen we het culturele erfgoed wat onze verenigingen in de afgelopen 125 jaar hebben opgebouwd, ook in de toekomst te kunnen behouden.

Wat we willen bereiken met ‘Lûd fan de Middelsee’ is dat niemand heen kan om muziekverenigingen als het gaat om culturele én sociale meerwaarde. De opgedroogde Middelsee komt opnieuw tot leven!

Onze doelgroepen zijn divers:

 • de verenigingen en muzikanten, in het bijzonder onze jeugdleden;
 • onze eigen fans in dorpen en stad;
 • bezoekers van LF2018 van binnen en buiten de provincie en wellicht zelf vanuit het buitenland;
 • de overheid: bestuur en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslan.

We hopen dat we met ‘Lûd fan de Middelsee’ bereiken dat mensen in beweging komen: onze eigen leden, de gemeente en de dorpen en de stad. Als we dat voor elkaar weten te krijgen hebben we daar allemaal profijt van.

Dit project wordt enthousiast gesteund door besturen en muzikanten van 17 muziekverenigingen. Dat zoveel verenigingen in één project samenwerken is bijzonder en voor zover wij weten niet eerder gebeurd. Het is ons inziens zeker experimenteel te noemen dat 17 verenigingen het samen aandurven om zo'n groot spektakel te organiseren (met alle financiele en organisatorische risico's die hierbij komen kijken).

Binnen het Slotspektakel van 'Lûd fan de Middelsee' is een groot deel weggelegd voor improvisatie. Van de tien delen die het slotconcert bevat, bestaat ongeveer de helft (25 minuten) uit improvisatie. Dit is zeker 'experimenteel'  te noemen.

Op kleinere schaal hebben zijn er al eens improvisatieprojecten gedaan binnen SML, maar nog nooit op deze schaal. Voor een groot aantal verenigingen/muzikanten zal dit de eerste kennismaking met improvisatie zijn. Voor alle verenigingen zal dit een kennismaking zijn met improvisatie binnen een groter muzikaal geheel, waarin de improvisaties deel uitmaken van de ontwikkeling van het werk. Een improvisatie zal alle muzikanten in het geheel betrekken.
De muzikanten krijgen allemaal een partij, waarin kleine muzikale fragmenten zijn beschreven. Deze kunnen ze zelf of binnen de verenigingen oefenen. Dit gaat onder begeleiding van de eigen dirigent of muzikale professional. Daarnaast zullen alle muzikanten bijeenkomen in een tweetal repetities waarin de improvisaties uitgewerkt worden tot een geheel, waarin zaken als tempo en dynamiek uitgwerkt worden in samenwerking met een coach. In deze improvisaties werken muzikanten uit alle orkestvormen samen, harmonie, fanfare, brassband en drumcorps (slagwerkers, lyra's en fluiten) wat erg uniek is. 

 

Met wie werk je samen?: 

Voor de leden van onze verenigingen is het organiseren van en deelnemen aan het evenement hobby en dus vrijwilligerswerk. De dirigenten zijn uiteraard professionals. 

Voor het artistieke verhaal en de doorgaande lijn hebben we een professionele regisseur aangetrokken (Luuk Eisema) en ook is er een productie-assistent ingehuurd (Ilse Schreur). Verder werken we samen met andere verenigingen, dorpshuizen en ondernemers uit de dorpen om de locaties aan te kleden en van catering te voorzien. Dit is allemaal vrijwilligerswerk. Hetzelfde geldt voor facilitaire zaken als parkeren, bewegwijzering van de fietsroute, enzovoort.

Voor het pauzemoment in de Prinsentuin werken onze vrijwilligers samen met ondernemers die gevestigd zijn in de Prinsentuin en in de omgeving van het Oldehoofsterkerkhof (Kleine Kerkstraat). Ook worden en diverse foodtrucks benaderd.

Voor het Slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof hebben we professioneel componist én euphoniumspeler van ons lid 'Soli Brass' Geert Jan Kroon gevraagd een compositie te schrijven.

We werken met een projectorganisatie. Deze bestaat uit de volgende werkgroepen:

 • kernteam (coördinatie geheel, overall planning en voortgang bewaken, draaiboek opstellen, artistiek inhoud (rode draad) van het verhaal Lud fan ‘e Middelsee, contacten met Under de Toer, contacten met alle werkgroepen, vraagbaak, verantwoording aan ledenvergadering SML, evenementenvergunning regelen, contacten met gemeente.
 • financien (totaalbegroting en deelbegroting opstellen, fondsenwervring, evenementenverzekering, bedrijfssponsoring,  kaartverkoop, financiele afhandeling project)
 • facilitair (fietsroute uitzetten, bewegwijzering, verkeersregelaars, EHBO, contacten verkeerspolitie, regelen parkeerterreinen, beveiliging)
 • horeca (contacten met horeca leggen/onderhouden, aankleding Prinsentuin, catering van de vrijwilligers/muzikanten)
 • Slotspektakel (algehele coordinatie Slotspektakel, dus licht, geluid, podia, logistiek muzikanten etc)
 • Communicatie & PR: algehele coordinatie van alle PR
 • per daglocatie een of meerdere locatiebazen (zij coordineren op 30-9 alles op de daglocaties)

In alle werkgroepen zitten vertegenwoordigers van diverse muziekverenigingen en er zijn tevens vrijwilligers aangetrokken die ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen. Om de 6-8 weken is er een overleg met vertegenwoordigers van alle verenigingen, waarbij iedereen wordt bijgepraat d.m.v. korte pitches van de diverse werkgroepen. Ook verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief die naar al onze leden wordt verstuurd, zodat ook de achterban (alle muzikanten en hun familie/vrienden) worden meegenomen in het verhaal van 'Lud fan de Middelsee'.

Er zijn deadlines vastgesteld voor de diverse werkgroepen, zodat we 'on track' blijven. Elke werkgroep heeft ook een eigen budget, al deze budgetten tezamen vormen de totale projectbegroting. De commissie Financien houdt toezicht, zodat er geen budgetoverschrijdingen plaatsvinden.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat ‘Lûd fan de Middelsee‘ alleen een succes kan worden door een goede samenwerking. Daarom willen we zoveel mogelijk verbindingen aangaan en werken we op alle mogelijke manieren samen: muziekverenigingen met muziekverenigingen, muziekverenigingen met dorpen en organisaties uit de dorpen, vrijwilligers met professionals en ondernemers.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Onze verenigingen bieden kinderen en volwassenen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving, als muzikant of vrijwilliger. We hebben genoeg voorbeelden van leden die anders min of meer langs de kant zouden staan. Doordat ze opgenomen zijn in de vereniging maken ze deel uit van een sociaal netwerk. We durven daarmee te stellen dat we als verenigingen ook een stevige sociale functie hebben.

Het mooie van muziekverenigingen is tevens ook dat jong en oud samen muziek maken. Leeftijdsgrenzen vervagen doordat we samen onze prachtige hobby beoefenen. Zonder jeugd heeft een vereniging geen toekomst. Een groot aantal van onze verenigingen organiseert daarom een eigen jeugdopleiding wat veel tijd en geld kost. Omdat we met onze jeugdopleidingen een zeer belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van de (blaas)muziek, dragen we ook bij aan de leefbaarheid en participatie in de gemeenschap.

Duurzaamheid is op meerdere manieren in ons project verwezen. Ten eerste hebben wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat zelf muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen wat voor een duurzame samenleving van essentieel belang is. Ten tweede is het een feit dat we gaan voor de fiets als hét vervoermiddel voor het publiek een duurzame keus. Ten derde willen we met dit project bijdragen aan het versterken van een duurzame relatie tussen dorp en stad en ook tussen onze verenigingen onderling.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Fietstocht 750 2000 max
1 Slotspektakel 600 5500 max
       
       
       
       

 

Aan de concerten overdag doen al onze 750 muzikanten mee. Aan het Slotspektakel ongeveer 600 muzikanten.

In de diverse werkgroepen zitten ongeveer 25 verschillende personen. Dit zijn bijna allemaal muzikanten van onze verenigingen. Op 30 september 2018 en de dagen ervoor en erna zijn er ook nog ongeveer 100 andere vrijwilligers betrokken bij de organisatie van ons evenement.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Dat 17 muziekverenigingen zo'n groot project gezamenlijk durven op te zetten, is op zich al bijzonder. Het feit dat er binnen het Slotspektakel van Lûd fan de Middelsee dan ook nog een grote rol is weggelegd voor improvisatie, maakt dit project echter extra bijzonder. Dat 600 amateur-muzikanten samen gaan improviseren is, voor zover wij weten, niet eerder vertoond.

We krijgen veel steun uit diverse hoeken voor ons bijzondere project. De gemeente Leeuwarderadeel en de gemeente Leeuwarden dragen het project een warm hart toe en steunen ons (zowel financieel als organisatorisch). Verder wordt het project gesteund door de dorpen in het voormalig Leeuwarderadeel en door o.a. het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook zijn we geselecteerd als 1 van de 32 ‘Under de Toer’-projecten van CH2018. De provincie Fryslan steunt ons project d.m.v. een garantieregeling ten behoeve van de kaartverkoop. 

Begroting: 

We hebben een projectbegroting van 117.500,-. Een groot deel van de kosten gaat zitten in het Avondspektakel op het Oldehoofsterkerkhof. Dit is erg duur om te organiseren, omdat dit heel grootschalig is en er veel kosten zijn u.h.v. licht/geluid/podia etc. Uit welke kosten het bedrag van 117.500,- is opgebouwd, blijkt uit de projectbegroting die voor iedereen inzichtelijk is (indien gewenst). We hebben al 80.000,- aan gegarandeerde inkomsten. Voor het resterende bedrag, zouden we onder andere graag steun krijgen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De opbrengsten zijn als volgt opgebouwd:

 • Er is reeds een bedrag van 53.500,- toegezegd door diverse fondsen (o.a. VSB Fonds / Prins Bernhard Cultuurfonds / Mienskipsfonds gemeente Leeuwarden) en ook de gemeente Leeuwarden en de gemeente Leeuwarderadeel hebben ons financieel gesteund.
 • Het bedrijfssponsorplan is momenteel nog in de maak, we verwachten nog minimaal 4.000,- op te kunnen halen bij diverse bedrijven.
 • De kaartverkoop is inmiddels gestart via www.friesland.nl. Tot 1 juni kunnen geinteresseerden gebruik maken van zogenaamde ‘early bird’-tarieven (dit geldt voor circa 1/3 van alle kaarten). Deelname aan de fietstocht inclusief toegang tot het Avondspektakel kost 19,- en toegang voor alleen het Slotspektakel kost 14,- (dit is inclusief 1,50 ticketfee omdat er online wordt besteld). Na 1 juni gaan de tarieven van alle kaarten met 2,50 omhoog. Middels deze ‘early bird’-constructie willen we mensen triggeren om z.s.m. kaarten te kopen. We hopen middels de kaartverkoop minimaal 40.000,- binnen te halen, maar hopelijk veel meer. 
 • Als de kaartverkoop onverhoop tegenvalt, kunnen we een beroep doen op de recettegarantieregeling die de provincie Fryslan heeft toegekend. De helft van de opbrengsten u.h.v. kaartverkoop zijn hierdoor gegarandeerd (met een maximum van 26.625,-). Deze regeling is speciaal gecreeerd voor de 'Under de Toer-projecten'.

We zullen de komende 6 maanden nauwgezet volgen, hoe het gaat met de online kaartverkoop. We kunnen hiervoor gebruik maken van een speciaal hiervoor bestemd 'Online Dashboard' wat de organisatie van LF2018 ter beschikking stelt, omdat we gebruik maken van kaartverkoop via www.friesland.nl (hiervoor ontvangen zijn 1,50 per kaartje aan ticketfee). De ervaring tot nu toe leert, dat de 'Under de Toer'-projecten het erg goed doen bij de bezoekers van LF2018. Veel evenementen zijn uitverkocht. We gaan er van uit dat we door onze grote achterban, sowieso behoorlijk wat kaarten moeten kunnen gaan verkopen. Onder andere ook door middel van de inzet van Facebook (pagina SML, pagina Lud fan de Middelsee), de website van SML, de sites en facebookpagina's van onze verenigingen etc.

Omdat er al 53.500,- door diverse fondsen ter beschikking is gesteld en de provincie garant staat voor 26.625,- is er al circa 80.000,- euro gedekt. Rond halverwege augustus zullen we nagaan hoe het gaat met de kaartverkoop. Als dit onverhoopt al tegenvalt, is er de mogelijkheid om het project te downsizen (hier houden we bij het sluiten van contracten met leveranciers ook rekening mee). Voor 80.000,- kunnen we dit evenement ook door laten gaan, al wordt het dan veel minder spectaculair en dat willen we eigenlijk niet. We willen iedereen laten zien wat voor bijzonders wij al samenwerkende muziekverenigingen neer kunnen zetten en daarom zijn er nog wel extra financiele middelen nodig. Hiervoor doen we een beroep op uw fonds.

Wij hopen op steun van het Fonds van Cultuurparticipatie!

Locatie(s): 
Leeuwarden
Hijum
Finkum
Stiens
Jelsum
Britsum
Cornjum

afbeelding van Tryntsje Hospes

Wil iemand maandag svp even rageren op mijn bericht van vorige week maandag? We hebben niet heel lang meer de tijd om dingen aan te passen, dus als dat nodig is, hoor ik het graag zo snel mogelijk.

Groet,

Tryntsje

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Alexander,

Het is inderdaad even stil geweest. Dat kwam omdat ik nog in afwachting was van o.a. de componist i.v.m. de rol van improvisatie in het Slotspektakel. Daar heb ik inmiddels meer info over in opgenomen in onze aanvraag.

De kaartverkoop is inmiddels inderdaad gestart. Er zat nog een fout in de toegangsprijzen. De organisatie van LF2018 had de ticketfee van 1,50 niet goed verwerkt in de prijzen, waardoor de prijzen te laag waren weergegeven. We hebben daarom nog geen ruchtbaarheid gegeven aan de kaartverkoop op onze site.

De prijzen zijn vandaag aangepast, dus we gaan vandaag/morgen op onze site www.sml.frl vermelden dat de kaartverkoop 'live' is. Ook wordt er een speciale FB-pagina aangemaakt voor ' Lud fan de Middelsee'  waar we uiteraard ook een evenement op aan gaan maken. Dit is bijna klaar.

Aanstaande zaterdag hebben we weer een overleg met alle verenigingen. Hier gaan we iedereen ook attenderen op de kaartverkoop via www.friesland.nl, zodat iedereen de achterban kan mobiliseren. De posters zijn dan ook klaar voor verspreiding (iedere vereniging krijgt deze mee).

Is de tekst zo wat jullie betreft beter geschikt? Ik heb er nog wel eea in gewijzigd.

Groet,

Tryntsje

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

De kaartverkoop via friesland.nl is inmiddels gestart zie ik (op sml.frl nog niet, klopt dat?). Gaat het goed? 
Op dit platform is het een beetje stil. Je hebt nog ruim twee weken de tijd om de aanvraag aan te scherpen. Ik raad je aan die tijd te gebruiken. Ten overvloede: Geüploade projectplannen e.d. nemen we niet mee bij beoordeling. 

Groeten,

Alexander 

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Tryntsje, ook namens mij welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips & inspiratie.

Mooi idee om zo’n grootschalige samenwerking aan te gaan en goed dat jullie hier professionals bij betrekken. Ik denk net als Alexander dat het zinvol is om je te focussen op een bepaald onderdeel van het project (zoals improvisatie) om in aanmerking te komen voor de subsidie. Je zou kunnen nadenken over de volgende vragen: is het voor het eerst dat de verenigingen met improvisatie werken? Hoe maken ze daar kennis mee? Wie begeleidt dat? Vindt dat tijdens reguliere repetities plaats of op aparte oefenmomenten?

Wellicht is het ook nog interessant om leden mee te laten denken op dit platform over dit onderwerp. Vinden ze het spannend? Waarom willen ze deze uitdaging aangaan?

Ter inspiratie: een kort artikel over een improvisatieproject dat ik met mijn fanfare heb gedaan in samenwerking met een saxofoonkwart (pagina 22), http://www.fanfarecoach.nl/nieuws/fanfare-2-0/

Groeten Thijs

afbeelding van Tryntsje Hospes

Hallo Alexander,

Bedankt voor je snelle reactie.

Ik heb inmiddels al heel wat informatie geupload (projectplan, projectbegroting, uitgebreide toelichting en locatie-overzicht). 

Zou je deze informatie wellicht eerst door willen nemen? Daar staat nl. al heel veel in. Of moet ik het echt overzetten naar de diverse vakken in het aanvraagformulier?

Dit project is zeker geen eenmalige actie. We zijn vorig jaar gestart met ons samenwerkingsverband SML en het is een begin van een samenwerking tussen 17 muziekverenigingen die hopelijk nog vele jaren gaat duren. Hierover lees je ook meer in de diverse bijlages. De samenwerking moet dus zeker een bestendige en diepe invloed op onze verenigingen en muzikanten hebben.

Ons samenwerkingverband SML is ook al echt van toegevoegde waarde gebleken het afgelopen jaar. We hebben al diverse optredens met z'n allen gedaan die we als 'zelfstandige' korspen niet hadden kunnen doen (zie ook de SML-website en Facebook). De gemeente (waaronder de wethouder van Cultuur) is ook erg blij met het feit dat ze nu 1 aanspreekpunt hebben om zaken omtrent de muziekverenigingen in Leeuwarden te bespreken. 

We organiseren op 31 maart aanstaande ons eerste SML-solistenconcours in Leeuwarden. Hier doen 43 mensen van diverse muziekverenigingen aan mee. De wethouder van Cultuur van Leeuwarden Sjoerd Feitsma zal het solistenconcours gaan openen. En elke laatste zondag van de maand geven we sinds mei 2017 met meerdere verenigingen concerten in de binnenstad van Leeuwarden. Dit zijn allemaal initiatieven die we zijn ontstaan uit ons samenwerkingsverband. Voorheen waren de muziekverenigingen veel meer intern gericht.

We helpen elkaar en leren van elkaar en dat geeft ons allemaal nu al heel veel energie.

We gaan niet binnen 2 jaar weer zo'n groot spektakel als 'Lud fan de Middelsee' organiseren, maar we gaan zeker nog mooie dingen samen doen en wellicht over een paar jaar ook wel weer een groot evenement.

Kan ik je wellicht ook bellen om je vragen toe te lichten? Dat is wellicht makkelijker dan een heel verhaal te typen. Morgen overdag is het wel wat lastig, maar rond 17:00 zit ik waarschijnlijk wel in de auto. 

Groet,

Tryntsje Hospes

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

De communicatie rond de aanvraag loopt in principe online via dit platform. Mocht je echt ergens niet uitkomen, dan kan je altijd even bellen naar het algemene nummer. Ik ben volgende week woensdag en vrijdag op kantoor aanwezig.
Wij beoordelen geen geuploade projectplannen, maar kijken graag mee met de informatie die je in de tekstvakken schrijft. Uiteindelijk wordt alleen de informatie die in de linkerzijde zichtbaar is beoordeeld. Met de vragen die in de tekstvakken staan proberen we je ook verder op weg te helpen, het biedt ook anderen de mogelijkheid om mee te denken met jullie plan. Tip: hou het compact en to the point.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Tryntsje,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Het samenbrengen van zo veel muziekverenigingen is tamelijk uniek, de manier waarop jullie die samenwerking vormgeven – met een fietsroute, en concerten op unieke locaties in de omgeving, waaronder een kerkhof – is origineel.

Waar ik nog wel vraagtekens bij heb, is of deze samenwerking een bestendige en diepe invloed heeft op alle participanten, of dat het een eenmalig avontuur is. Je schrijft dat jullie jezelf opnieuw willen uitvinden. Daarbij noem je o.a. het maken van bijzondere formaties en ruimte voor improvisatie. Dat vind ik interessant. Kan je laten zien hoe jullie dat gaan borgen? Worden er bijvoorbeeld workshops improvisatie georganiseerd, wordt er met coaches gewerkt, etc? Over die concrete activiteiten zou ik graag meer willen weten. Vooral dit deel is subsidiabel (meer dan het slotconcert), dus richt je vooral daarop.

En is dit project een opmaat om in de toekomst tot meer samenwerking en kruisbestuiving te komen, of is het een eenmalige uiting in het kader van Culturele Hoofdstad 2018? Daarover lees ik graag meer.

Houd er trouwens rekening mee dat timing van belang is: de subsidiabele activiteiten moeten tussen de 12 weken en de 6 maanden van de start van de Denk Mee fase plaatsvinden.

N.b. klik op het tabblad 'bewerken' en daarna op 'Denk mee (meer projectinformatie) om de begroting te uploaden in txt, pdf, xlsx, xls, csv, doc of docx.