menu denk mee beslis mee maak mee

De Loodgieter en het Meisje/Leadjitter en Famke

Land gebukt onder hitte, Minnertsga in brand

Stichting Grut Hermana
8 november 2018 tot 17 november 2018
erfgoed, film, fotografie, muziek
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

De Loodgieter en het Meisje/Leadjitter en Famke

Land gebukt onder hitte, Minnertsga in brand

afbeelding van Sybe Joostema

Ingediend door:

Sybe Joostema

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
De landelijke uitstraling van het theaterproject is ruimschoots aanwezig en groter dan verwacht. Ik wil dat bij de aanvraag aanscherpen met behulp van meedenkers helder in kaart brengen, ook inhoudelijk.

Wat ga je doen?: 

Filmisch locatietheater met een missie. 

Een loodgieter keert terug naar de plek des onheils. Op 3 juni 1947 brandde de kerk in Minnertsga. Acht moeilijke jaren duurde de herbouw. De Leadjitter kreeg niet de schuld wel de straf van de rechter. Berooid, uit huis gezet en met de overtuiging dat hij door de brief van de rechter toegelaten zou worden bij de herbouw, biedt hij zijn diensten aan. Tevergeefs. Er speelt van alles (zie ook volgende ijkpunten), en een familiedrama als de dochter van de kerkvoogd besluit met met de zoon van de Leadjitter te vluchten naar de stad waar het gezin onder armetierige omstandigheden leeft en hij nu de man in huis is. 

Met spaargeld en alle familiegeld betaalde de loodgieter de boete, de reden waarom hij weggegaan is. De zoon is nu de baas in huis. Ondertussen leeft Minnertsga toe naar de heropening van de kerk. De dominee ploetert op een openingswoord. Neemt de loodgieter een dapper besluit en is er angst rond de dochter van de kerkvoogd en het dochtertje van de kostersvrouw dat ook mee wil gaan... En dat allemaal tegen het contour van de filmische vertolking van de vlucht en info-theater via theatrale manier van het 'Polygoon-journaal-achtige' schets van de Nederlandse contour van de periode van 1947 tot 1955. 

DRIE IJKPUNTEN

1. De landelijke uitstraling van het verhaal met het oog op het erfgoed inhoudelijk verduidelijken. Zonder landelijke invloeden, was het anders gelopen in Minnertsga. Er wordt geschiedenis geschreven en de geschiedenis wordt op een speciale unieke manier herbeleefd. 

THEATRALE VERTALING. Het filmisch locatietheater verbeeldt die tijd in een soort theatraal vorm gegeven polygoon journaal via beelden op kerkmuren en onderweg tussen de live scenes via koptelefoons. De reis terug naar die tijd van begin jaren '50. Waaruit blijkt dat het een bijzondere moeilijke tijd is geweest, de extreme weersomstandigheden in 1947, de emigratiegolf (ook zoons van Minnertsga scheepten in) de politionel acties in Nederlands Indië (na WO II opnieuw mannen uit Minnertsga die ook daar oorlog moesten voeren), de waternoodsramp in 1953 (nationale actie). Minnertsga had een tiental jaren later, zo een actie Het Dorp op kunnen leveren. De NCRV ontdekte na de brand het grote regiokoor Fryske Stimmen, dat haar centrale plek had in Minnertsga. De NCRV toerde met het koor (in Fries kostuum) door Nederland toerden, ook om geld op te halen voor de herbouw van de kerk. Zo wordt het filmisch theater De Bestimming ook een nationaal interessante reis. Interessant is ook het culturele erfgoed waar het kening Roan van Hermana, Carel Emilius Collot d'Escury en Rembrandt aangaat. (zie illustratie bestimminghistorischecontext)

2. De inbreng van de Friese talenten en het stimuleren van de cultuurbeleving en -deelname in dit theaterproject toelichten. 

THEATRAAL is dit de laag in het filmisch locatietheater, waarin via film en theater op locatie die tijdreis wordt verbonden met de bijzondere historie die loskwam na de kerkbrand in 1947. Daarbij is óók ingezet (zie plan Iepen Mienskipsfûns van provincie Fryslân) op talent uit krimpgebieden met teruglopende leden toneel-, muziek- en zangverenigingen. 

3. De pilot voor het Iepen Mienskipsfûns en de landelijke toepassing daarvan toelichten. 

THEATRAAL gezien is het een opdracht voor een blauwdruk voor kunst- en cultuuruiting in krimpgebieden, waarbij talentvolle leden van kleine verenigingen die onder druk staan door samenwerking één keer in de drie jaar iets moois kunnen realiseren, waardoor de actieve cultuurbeleving blijft bestaan. Een mogelijke blauwdruk ook voor vergelijkbare situatis in krimpgebieden in Nederland, via een pilot in Friesland. Een met iepen Mienskipsfûns Fryslân besproken samenwerkingsvorm voor kleine verenigingen, die zelfstandig niet zouden kunnen realiseren wat samen mogelijk is. Dit kan dus eveneens uitgerold worden over de vele plekken in Nederland waar hetzelfde gaande is. 

Vanaf mids november wordt een theatraal project vormgegeven, waaruit zal blijken dat het theater rond de kerkbrand van 1947 door het geschetste tot ver over de provinciegrenzen voert. 

Het artistiek team van de stichting Grut Hermana is bezig om deze drie factoren helder in kaart te brengen. 

Hoe ga je te werk?: 

Concrete details

Inhoudelijk zijn er drie sporen.

 • A. Het spoor van het tastbare verhaal, dat begint met het gebulder van een vrachtwagen die naar verwachting het publiek doet opschrikken, terwijl ze voor het gesloten hek van de kerk staan te wachten. Iemand met een plunjezak en een koffer stapt uit een jaren 50 vrachtauto, de Leadjitter, die terugkeert op de plaats van het onheil van de kerkbrand. Tastbaar theater. De toon is gezet. 
 • B. Het spoor van de projectie. Videomapping gericht op de buitenkant, en later op de binnenkant. Filmflarden deels nu gemaakt, deels verbonden met flarden van beelden van toen. 
 • C. Het spoor van toen in gesproken tekst, informatief, theatraal op een Polygoonnieuws manier. Juist deze zwarte periode uit de geschiedenis van Nederland, Friesland en lokaal gezien in Minnertsga voegt de sfeer en kleur toe aan dit filmisch locatietheater.

Deze drie ingrediënten kunnen in onze ogen zorgen voor een ongekende belevingsboost van die tijd, waarin theatraal en polygoonjournaal de verdieping voeden. 

Doel is om de emotie van die tijd zo tastbaar te maken, zodat ook het publiek, dat via hoeden uit die tijd deelgenoot van het theater wordr, de ontwikkelingen voelt ook op drie manieren:

 • 1. Persoonlijke ontwikkeling van de psyche van de Leadjitter/Loodgieter. 
 • 2. De groepsbeleving van de dorpsgemeenschap van toen. 
 • 3. Overkoepelend de schreeuw van de tijdsgeest, waarin Indië (politionele acties), Canada (emigratie) en Nederland (zuchten onder het herstel met het goedwillende 'vadertje Drees' dat later met de Marshallhulp op gang komt). 

De doelgroep is zo breed als de beleving geschetst wordt. We werken aan een app, geschikt voor publiek om na de voorstelling als een soort naschrift dient en waarin de drie sporen ook weer benut worden. Maar ook geschikt een stuk levend, maar door de tijd vervaagd erfgoed van die tijd te schetsen. 

Met wie werk je samen?: 

Voor De Bestimming, de Leadjitter en Famke maak ik als auteur en artistiek productieleider deel uit van een artistiek team dat bestaat uit regisseur Karin Idzenga, ontwerpster kleding en vormgeving Nienke Bos, producente Anne Bo, de filmer Janco Krist, muziekleiders Simon Bouma en Bienze IJlstra, muziek-arrangeur Clara Rullmann en mijn persoon als auteur en artistiek productieleider.Voor De Bestimming, de Leadjitter en Famke werkt de stichting Grut Hermana met een artistiek team bestaande uit regisseur Karin Idzenga, ontwerpster kleding en vormgeving Nienke Bos, producente Anne Bo, de filmer Janco Krist, muziekleiders Simon Bouma en Bienze IJlstra en muziek-arrangeur Clara Rullmann.

 • Nienke Bos ontwerpt en verzamelt met een groep vrijwilligers kleding uit de jaren '50. Zodat de sfeer uit die tijd wordt gecreëerd.
 • De muziekprojectgroep bestaat uit muzikale leiders Simon Bouma en Bienze IJlstra. In overleg met regie en artistiek leider komen zij tot een afgemeten muziekkeuze voor De Bestimming. Arrangeur Clara Rullmann en Willem Aukema zorgen voor respectievelijk koor- en muziekarrangementen.
 • De spelregie en de montage is in handen van de ervaren regisseuse Karin Idzenga. Zij stuurt het ‘theatercircus’aan.
 • De filmer Janco Krist zorgt voor de opnames en de editing van de films, en ook de montage. Hij zorgt ervoor dat de films naadloos aansluiten op de tekst.
 • Zelf zorg ik voor de tekstinhoud en zet de grove lijnen uit voor de films, om tot een eenheid te komen. Met Idzenga en Krist zit ik in het team dat de uiteindelijke montage van het filmisch theaterstuk realiseert.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Sybe,

Welkom terug bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je hebt je al eerder een aanvraag gedaan, dus je weet hoe het in zijn werk gaat: je kan de komende weken je aanvraag verder aanvullen. Houd daarbij rekening met de punten die Giovnni en ik in onze beoordeling hebben genoemd. Succes!

afbeelding van Sybe Joostema

Dag Alexander, 

Dank voor je support voor straks Alexander. We zijn als artistiek team druk bezig om hier serieus werk van te maken. We grijpen de uitdaging daarom graag met beide handen aan!