menu denk mee beslis mee maak mee

Kunstkameraden

kunstproject voor jongeren uit de jeugdzorg en...

Stichting De Cultuurkantine
8 juni 2017 tot 8 juni 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Kunstkameraden

kunstproject voor jongeren uit de jeugdzorg en jonge vluchtelingen

afbeelding van Karin Fleur

Ingediend door:

Karin Fleur

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zoeken culturele instellingen in Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Maastricht en aansluiting met jongerenvertegenwoording

Projectomschrijving: 

Kunstkameraden

De Cultuurkantine streeft deze editie naar minimaal 50 koppels kind-kunstenaars in Dordrecht, Arnhem/Nijmegen en Maastricht. De 50 koppels zullen, verdeeld over de regio’s, in verschillende perioden aan het werk gaan. Opnieuw is per koppel sprake van één op één ontmoetingen, waarin de jeugdige met de kunstenaar werkt aan een kunstwerk.

Doel

Doel van Kunstkameraden is jeugdigen introduceren in nieuwe, voorheen onbekende werelden. Deze kinderen/jongeren nieuwe mensen laten leren kennen en daarmee hun netwerk vergroten. Ze ontdekken hun creatieve talent, vergroten hun eigenwaarde en laten via hun kunstwerken hun levensverhaal zien.

Doelgroep

We richten ons op jeugdigen van 8 t/m 18 jaar die met jeugdzorg te maken hebben en jonge vluchtelingen.

Doelstellingen

• Jeugdigen introduceren in nieuwe, voorheen onbekende werelden. Hen de kans geven mee te doen in die voorheen onbekende wereld.

• Deze kinderen/jongeren nieuwe mensen leren kennen om het netwerk te vergroten.

• Het bevorderen van de actieve cultuurparticipatie van jeugdigen uit de jeugdzorg en jonge vluchtelingen.

• Het (her)ontdekken van de eigen creatieve en vormgevende talenten van de kinderen/jongeren en verdere verdieping.

• De jonge vluchtelingen en kinderen/jongeren uit de jeugdzorg zelf hun levensverhaal op een expressieve manier verbeelden en artistiek vorm geven.

• Het verder ontwikkelen en vergroten van de artistieke competenties van de jongeren en de kunstenaars om te komen tot autonome vormgeving van hun interacties met de maatschappij.

• De maatschappij kennis laten maken met de wereld van de kinderen/jongeren uit de jeugdzorg en de betekenisgeving die kunstenaars hieraan bijdragen.

• Bedrijven en individuelen aanzetten om zich in te zetten voor deze jongeren en de waardevolle bijdrage van de verbeelding.

Als alle regio’s (Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Maastricht) aan de beurt zijn geweest wordt van alle koppels en kunstwerken een brochure gemaakt met daarin de foto’s en achtergrondverhalen. Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke presentatie van de werken en een brochure tijdens een provinciaal symposium of een netwerkbijeenkomst; in ieder geval een activiteit die gezamenlijk met stakeholders wordt georganiseerd.

Deze werkwijze zorgt er onder andere voor dat De Cultuurkantine het gehele jaar door zichtbaar is en dat de druk op de interne organisatie wordt gespreid. Dit jaar start Kunstkameraden in het voorjaar/zomer van 2017 en eindigen we december 2017/voorjaar 2018.

Jongeren Advies

We willen de plannen en ideeën van De Cultuurkantine graag met enige regelmaat voorleggen aan een aantal jongeren. We willen graag de input van jongeren en in onze activiteiten rekening houden met wat de doelgroep ervan vindt.

We zullen de jongeren niet als adviesorgaan inlijven. We zien meer in ZAP-momenten met jongeren. Daarmee bedoelen we dat we op gezette tijden jongeren, al dan niet uit de doelgroep opzoeken. We vragen hen om ideeën en leggen hen onze plannen voor. We verwachten uit deze ongedwongen ZAP-momenten input te krijgen voor nieuwe projecten en huidige projecten nog meer passend te maken voor de doelgroep.

Vrijwilligers

Naast een sterk bestuur en een sterke Raad van Toezicht, zal er ook een focus komen te liggen bij het opzetten van een breed team vrijwilligers, die bij activiteiten van De Cultuurkantine een rol krijgen. Deze rol is afhankelijk van de wens van de vrijwilliger.

meer informatie via www.cultuurkantine.nl en onze facebook pagina!


 

 


afbeelding van Giovanni Campbell

De komende weken denk ik ook mee met jullie project en stel daarbij mogelijk kritische vragen om het plan verder aan te scherpen op basis van de doelstelling van dit platform.
De uitgangspunten van jullie activiteit passen prima bij het platform, maar het is hier niet mogelijk om voor bestaande concepten die eerder zijn uitgevoerd subsidie aan te vragen.
Om wel aansluiting te vinden is het nodig dat je er nieuwe elementen aan toevoegt.
In je toelichting zou ik daar graag meer over willen lezen. Daarnaast mag je wat mij betreft ook uitgebreider zijn over datgene wat je gaat doen om die doelstellingen te bereiken; de inhoud van het creatieve proces).

Ook heb ik nog een vraag: Hoe selecteer je de jonge deelnemers? Hanteer je hiervoor specifieke criteria of is er alleen ruimte voor de eerste 50 die zich aanmelden?

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Karin, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Als Cultuurkantine hebben jullie al veel samenwerkingspartners in Breda en nu ben je op zoek naar culturele instellingen in Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Maastricht en aansluiting met jongerenvertegenwoordiging. Waarop is de keuze voor deze vijf steden gebaseerd? Kun je aangeven met welke partners in die steden je al samenwerkt en welke nieuwe partners je voor ogen hebt om zoveel mogelijk jongeren uit de jeugdzorg en jonge vluchtelingen te bereiken? Op basis daarvan is het wat makkelijker om met je mee te denken.

afbeelding van Karin Fleur

Beste Daniëlle
Bedankt voor je reactie.
We kiezen vooralsnog voor deze steden omdat vanuit deze steden door verschillende partijen contact met ons is gezocht om Kunstkameraden op te starten. De vertegenwoordigers van deze lokale partijen zorgen voor aanknopingspunten om het ons project te verankeren in deze steden. De jongeren en vluchtelingen worden aangemeld via de jeugdzorgorganisaties.
(voorlopige) samenwerkingspartners per regio:
Dordrecht/Rotterdam:  Trivium Lindenhof jeugdzorg
Arnhem/Nijmegen: 't Van Lindenhoutmuseum, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, jeugdzorgorganisaties: Entrea, Lindenhout en Leo Kanner Huis
Maastricht: gemeente Maastricht, (jeugd)zorgorganisaties XONAR, Radar, Levanto en SJSJ

Zodra de financiering rond is gaan we op zoek naar geschikte kunstenaars die we hopen te vinden via culturele instellingen, belangenvereningen kunstenaars, culturele netwerken enzovoorts.

Benieuwd naar je reactie.

groet Karin