menu denk mee beslis mee maak mee

De koningin van de Voedselbank

Parels voor de Zwijnen
25 september 2017 tot 22 december 2017

€14.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

De koningin van de Voedselbank


afbeelding van Saskia Huybrechtse

Ingediend door:

Saskia Huybrechtse

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we samen aan tafel met de oude en nieuwe Noordelingen, en met diverse organisaties en bedrijven in Noord samenwerken zodat het echt een community-project van Noord wordt, waarbij iedereen wil participeren en straks ook in de voorstelling?

Wat ga je doen?: 

Amsterdam Noord is een van de armste buurten van Nederland. Eén op de vier mensen leeft hier onder de armoedegrens. Dat betekent dat ze nooit op vakantie kunnen, hun gas en licht vaak niet kunnen betalen, geen geld hebben voor uitjes en sommige afhankelijk zijn van de voedselbank. Noord was altijd het ‘asodorp’. Hier woonden de mensen die de boot hadden gemist. Maar in Noord komen nu steeds meer appartementen die tot de duurste van de stad gaan behoren. Straks wonen in Noord de rijkste en de armste mensen van de stad naast elkaar. Wat gebeurt er met de bewoners van Noord die hier al generaties lang wonen? Hoe houden zij grip op hun huis en hun leven? Gentrificatie is niet alleen een proces van vooruitgang maar ook een proces van uitsluiting en ongelijkheid.

De Koningin van de Voedselbank gaat over mensen die het hoofd maar net boven water houden en soms kopje onder gaan. Die niet begrijpen dat je €7,50 moet betalen bij de apotheek enkel alleen voor de uitleg van een nieuw medicijn. Het zijn gewone mensen maar ook gewonde mensen. Ze hebben te weinig geld, te weinig ruimte – dat voelen ze elke dag weer. Maar er is ook humor en vitaliteit in het zorgelijke, en tegelijkertijd zorgeloze bestaan in een Amsterdamse volksbuurt.

Ons project richt zich op mensen die bij de voedselbank betrokken zijn, en mensen voor wie dit een wereld is die ver weg lijkt. Zo krijgen de nieuwe Noordelingen een unieke inkijk in een wereld die dichterbij en herkenbaarder is dan men denkt. Om tot een bijzonder artistiek resultaat te komen en echt impact te creëren in Amsterdam Noord, is het belangrijk om de samenwerking met de mensen en de organisaties zo goed mogelijk te organiseren en daar ook tijd voor te nemen. Door de pilot en de voorstelling te scheiden kunnen we beide aspecten tot hun recht laten komen. De pilot is te zien op 20, 21 en 22 december voor een klein en select publiek op een bijzondere locatie in Amsterdam Noord. De voorstelling gaat in première met Pasen 2018 in het nieuwe NDSM theater. Voor de pilot vragen we bij uw fonds een subsidie aan.

Tijdsplanning pilot Op dit moment ben ik bezig met het onderzoek naar het onderwerp en zoek ik contact met de direct betrokkenen. Sinds januari werk ik als vrijwilliger op twee voedselbanken in Amsterdam Noord en zwem ik wekelijks mee met de Gewichtige dames van Stichting Doras. Hier ontmoet ik de mensen en hoor ik de verhalen van de vrijwilligers en de cliënten. Inmiddels heb ik met een aantal mensen een band opgebouwd. Ik kom bij ze over de vloer en nodig ze uit om mee te denken over de inhoud. Hun verhalen en geschiedenissen vormen de belangrijkste bron voor de voorstelling. Op die manier raken ze persoonlijk betrokken bij het maakproces en haal ik al observerend en participerend de verhalen en ideeën op.

Van september t/m december 2017 starten we met de repetities voor de pilot met de mensen die we hebben leren kennen. Dat zullen zo’n 10 a 15 deelnemers zijn, waaronder ook een paar jongeren en kinderen.. Dit is voor iedereen een spannende verkenningsfase waarin we wekelijks met elkaar aan de slag gaan met improviseren, vertellen en spelen. Dat doen we samen met drie professionele spelers die ook in de voorstelling mee gaan spelen. In deze fase maken ze ook kennis met de werkwijze van Parels. Daarnaast zullen we regelmatig met elkaar koken, recepten uitdelen en samen eten om elkaar zo beter te leren kennen. Juist op deze avonden ontstaan vaak de mooiste ideeën, verhalen, anekdotes. Deze periode is ook om uit te zoeken wie zich voor zo’n lange periode echt wil en kan binden en wie talent en commitment heeft om straks in de voorstelling mee te spelen.

De repetities werken toe naar de presentaties voor publiek. Dat zijn in de eerste plaats de direct betrokkenen: familie en alle cliënten en vrijwilligers van de voedselbank, Stichting Doras, de Florakosjes en de Modestraat. Daarnaast nodigen we (nieuwe) buurtbewoners uit.

Wat eten we met kerst? Het thema voor de pilot is hoe kan het anders, eten. Op de voedselbank gaat het altijd over eten. Over de aanbiedingen bij Dirk of de Lidl. Over de prijs van een pakje boter of een rol beschuit en die ze bijna allemaal uit hun hoofd kunnen opnoemen. Schokkend is dat er flink wat mensen maar een paar keer per week een warme maaltijd eten omdat er niet genoeg geld is. De ironie is dat er bij de voedselbank veel mensen met overgewicht rondlopen. Omdat 4 pizza’s voor 5 euro wel zo makkelijk is en betaalbaar. Er zijn al zorgen genoeg of ze de huur wel kunnen betalen of ze hebben schulden.

De pilot gaat over eten als levensvoorwaarde, en eten als een gemeenschappelijke activiteit. Het samen koken en eten van een kerstmaaltijd is een kapstok voor verhalen, herinneringen, gedachtes en geuren over eten. Het gaat over verlangen, over geborgenheid, maar ook over vrijheid, over zelf kunnen kiezen wat je eet ipv alweer de spruiten uit het voedselpakket. Over schaamte, er niet bij horen, jaloezie, woede, je kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Met honger naar bed gaan en opstaan. Maar ook over creativiteit, hoe je van niets iets kunt maken en toch lekker kunt eten.

Er wordt gekookt van de ingebrachte ingrediënten uit de kratten van de voedselbank. Hiervoor zijn we in gesprek we de kok van restaurant Stork in Noord en is Maureen de Jong van ‘t Kleinkookbedrijf benaderd. Maureen ontwikkelt creatieve en culinaire concepten met een multidisciplinaire karakter. Haar missie: mensen de rijkdom aan smaken en persoonlijke verhalen die daarbij horen laten ervaren en delen. Op deze manier bruggen bouwen en onvermoede ontmoetingen plaats laten vinden tussen mensen. Maureen zal worden geassisteerd door o.a. vrijwilligers van de Voedselbank, Stichting Doras, de Modestraat en de Florakokjes.

Tijdens de repetities en het toewerken naar de presentaties, zal gaandeweg een selectie plaatsvinden van mensen die zichzelf kunnen zijn tegenover een publiek. Daarbij zullen bij sommige mensen onvermoede talenten te voorschijn komen, terwijl anderen zich prettiger voelen in een wat minder zichtbare rol. Na afloop zal er een keuze moeten worden gemaakt wie welke rol krijgt. We willen zoveel mogelijk mensen bij de voorstelling betrekken. Dat kan op allerlei manieren, als acteur of als figurant of ter ondersteuning van het productieteam.

Wat levert dit op? De kunst is om met mensen die geen ervaring hebben, zoals de vrijwilligers en cliënten, toch een professionele voorstelling te maken. Door in gelijkwaardigheid samen toe te werken naar de pilot en uiteindelijk de voorstelling krijgen mensen trots en zelfvertrouwen. Je leert er nieuwe mensen kennen, andere leefwerelden die je inspireren en dat kan wie weet een nieuwe draai geven aan je eigen leven. Je ontdekt nieuwe vaardigheden waarvan je niet wist dat je die in je had, Je verhaal delen geeft je een stem. Je wordt gehoord, misschien een keer, misschien wel honderd keer. Je leven wordt zichtbaarder voor anderen en dat kan bijdragen aan de bewustwording van anderen. Zo ontstaat er meer begrip, of (inter-) actie, in welke vorm dan ook. Daarnaast willen we ook vrijwilligers ter ondersteuning van het productieteam. Dit project moet vanaf het begin ook hun project worden. De impact die deze voorbereiding en samenwerking teweeg brengt wordt dan voelbaar in de pilot en de voorstelling.

Het verwerven van zelfvertrouwen en trots is een onmisbare schakel in het doorgroeien naar een voorstelling voor een breder publiek in 2018. Na de pilot wordt een evaluatie van dit traject gemaakt, op grond waarvan we de lijnen uitzetten naar de uiteindelijke voorstelling die we in 2018 gaan realiseren.

Het is een buurt-pilot die door het samengaan van eigenzinnige authentieke karakters en professionele acteurs zeker impact zal hebben, niet alleen voor de voedselbankers, maar straks ook voor de bezoekers van de voorstelling, die zo een unieke inkijk krijgen in een wereld die dichterbij en herkenbaarder is dan men denkt.

Werkwijze Parels voor de Zwijnen Het gewone leven is te mooi om aan voorbij te gaan’. Dit typeert het uitgangspunt van Parels voor de Zwijnen. Vanuit de overtuiging dat het uitvergroten van aspecten uit het dagelijks leven van mensen van een grote theatrale schoonheid is. Daarom ontstaan de voorstellingen van Parels altijd intuïtief, en zijn letterlijk uit het leven gegrepen. In de voorstellingen spelen mensen die in werkelijkheid ook in de verbeelde situatie zitten. Deze mensen zijn de ’experts’ van het leven. Daarnaast werken we met acteurs die ‘doen alsof’. Op die manier wordt een doorlopend spel met de theatrale illusies gespeeld. De voorstellingen worden bij voorkeur gespeeld op plekken die bij deze mensen horen, die een bron zijn van persoonlijke verhalen en die ook voor het publiek vaak een nieuwe ervaring zijn. In De Koningin van de Voedselbank spelen naast acteurs, vrijwilligers en cliënten van o.a. de voedselbank van Amsterdam Noord.