menu denk mee beslis mee maak mee

Klim naar de hemel

Ontdek de verborgen verhalen van de Grote Kerk...

Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
1 mei 2018 tot 9 oktober 2018
erfgoed
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Klim naar de hemel

Ontdek de verborgen verhalen van de Grote Kerk Alkmaar

afbeelding van Mirella Doss

Ingediend door:

Mirella Doss

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we zo'n breed mogelijke doelgroep enthousiasmeren om vrijwilliger te worden bij het project 'Klim naar de hemel'

Wat ga je doen?: 

In 2018 vieren we de 500e verjaardag van de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Bij deze viering staan de ‘verborgen verhalen’ centraal. Het zijn de verhalen die het grote publiek niet kent. Het hele jubileumjaar 2018 bestaat aldus uit een enorme reeks verzamelde verborgen verhalen die op zeer uiteenlopende wijzen gedurende het hele jaar worden verteld.

Door het evenement ‘Klim naar de hemel’ krijgen we eindelijk de kans om te zien wat onze Grote Kerk al 500 jaar ziet. Middels een trap (steigerconstructie) komt men op het eerste plateau wat zich op circa 20 meter hoogte bevindt. Vanaf hier kunnen bezoekers door een raam naar de luchtbrug die een adembenemend uitzicht biedt op het interieur van de kerk en Het Laatste Oordeel. Een bijzonder mooi gewelf-schilderij vervaardigd in 1518 door Jacob Corneliszoon van Oostsanen: één van de indrukwekkendste kunstwerken van Alkmaar.

Nog spectaculairder wordt het als je doorklimt naar 40 meter hoogte over de nok naar de Vieringtoren. Hier kan iedereen genieten van het uitzicht over stad & land, iets waar de kerk vijfhonderd jaar het alleenrecht op had, maar nu deelt met eenieder die dat wil. Dichterbij de hemel kan je in Alkmaar niet komen.

We denken dat het project interessant is voor een brede doelgroep: het grote publiek zal voornamelijk geïnteresseerd zijn in het uitzicht. We willen juist deze doelgroep interesseren voor cultuur en historie: enerzijds door informatiepanelen te plaatsen met uitleg over het uitzicht, anderzijds door ze toegang te bieden tot de gewelfschildering het Laatste Oordeel. Normaal gesproken bevindt deze schildering zich op bijna 30 meter hoogte. Nu loopt men er recht onderdoor en kunnen we de verhalen vertellen over deze unieke schildering in Nederland.

De bemanning van het gehele evenement zal ingevuld worden door vrijwilligers in meer dan 2.500 posten. We zoeken naar een afspiegeling van de samenleving: iedereen is welkom om te helpen!

Klim naar de Hemel is gedurende 5 maanden toegankelijk, namelijk van 1 mei t/m 8 oktober 2018.  Spectaculair, uniek, educatief en toegankelijk op 40 meter hoogte. Van zeer grote afstand is te zien dat de kerk jarig is!

Hoe ga je te werk?: 

De regiegroep 'Grote Kerk 500 jaar' bestaat uit ondernemers en ambtenaren die besluiten wat er gebeurt tijdens het feestjaar '500 jaar Grote Kerk'. Zij hebben Rob Marijn en Mirella Doss aangesteld als projectleiders voor het project 'Klim naar de hemel'. Rob en Mirella zorgen voor o.a. subsidiewerving, sponsoring, expolitatie, vrijwilligers, samenwerkingen, vergunningen, bouw, veiligheid e.d. Rob en Mirella zoeken hier diverse samenwerkingen voor op om onderdelen mogelijk te maken.

Om het project financieel haalbaar te maken is er een bijdrage nodig van fondsen en uit het bedrijfsleven. Samen met de fondsenwerver van Bibliotheek Kennemerwaard worden diverse fondsen aangesproken. In september staat er meerdere presentaties en netwerkmomenten ingepland om het project te presenteren aan het bedrijfsleven in Alkmaar.

Er wordt gewerkt met een projectplanning met meerdere go/no-go momenten. Om de week is er een overleg met de stuurgroep die bestaat uit Gemeente, TAQA Theater De Vest/Grote Sint Laurenskerk en de projectleiders om de status door te bespreken en om beslissingen te maken.

Met wie werk je samen?: 

Om een dergelijk project aan te pakken zal er op verschillende niveaus samengewerkt worden. Stichting Theater de Vest & Grote Sint Laurenskerk is de penhouder van dit evenement. Mirella Doss en Rob Marijn zijn de projectleiders. Zij houden zich bezig met de gehele organisatie, zoals bouw, vergunningen, bemanning, exploitatie, sponsoring, communicatie van het evenement, et cetera. Vanaf januari 2018 zullen beiden een werkruimte hebben in de Grote Kerk zelf. Voor elke vraag omtrent dit evenement zijn zij het aanspreekpunt; niét voor wat betreft de algehele viering ‘500 Jaar Grote Kerk Alkmaar.’

Co-creators
Daarnaast is er contact met verschillende culturele partijen in Alkmaar die zich willen verbinden aan dit project. Sommige van onderstaande partijen hebben al een toezegging gedaan, anderen moeten nog benaderd worden:
• Stedelijk Museum Alkmaar (expositie gezichten op de Grote Kerk)
• Alkmaar Marketing (verbinding, stadspromotie in Nederland en buitenland)
• Bibliotheek Kennemerwaard (informatie, fondsenwerving)
• Regionaal Archief Alkmaar (informatie m.b.t. panelen)
• Afdeling Erfgoed, Monumentenzorg gemeente Alkmaar (partner)
• Behoud Grote Sint Laurenskerk (partner)
• Gemeente Alkmaar

Bouw
Voor de bouw hebben onderstaande partners zich verbonden in een projectgroep, allen zijn akkoord met de constructie zoals voorgesteld:
• Ernst de Beaufort, constructeur (expert Middeleeuwse kerken)
• Pronk Bouw (aannemer & steigerbouw)
• RAB (restauratie advies en begeleidingsbureau, strategisch monumentenbeheer)
• Afdeling Erfgoed, Monumentenzorg gemeente Alkmaar (advies)
• Gemeente Alkmaar (vergunningen)
• Stichting Behoud Grote Sint Laurenskerk Alkmaar (eigenaar)
• Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk (huurder)

Gemeente Alkmaar
Er wordt op dit moment een garantiestelling van de kosten aan de Gemeente Alkmaar gevraagd. Dit om met zekerheid het project door te kunnen zetten.

Tickets
Het is onze intentie om naast onze eigen kaartverkoop ook combi-tickets aan te bieden: Klim naar de hemel, Drieluik Maarten van Heemskerck in de Grote Kerk en Expositie over de Grote Kerk in Stedelijk Museum Alkmaar. Het drieluik en de expositie zijn ook projecten in het kader van ‘500 jaar Grote Kerk’ die tijdens dezelfde periode te bezoeken zijn (betaald tarief). 

We zullen proberen om ook combi-tickets en/of promotie te maken tijdens andere grote evenementen in Alkmaar. Te denken valt aan Kaeskoppenstad, Wandel4Daagse, Zomer op het Plein, Karavaan, et cetera.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Concept ‘Klim van de hel naar de hemel’

Naar Het Laatste Oordeel
Wat behelst het evenement precies? Via een steigertrap kun je de kerk vanuit de Koorstraat beklimmen, in eerste instantie naar een bordes op zo’n twintig meter hoogte, waarbij het vervolgens mogelijk is om dóór een raam in de Grote Kerk te stappen. Vanaf een loopbrug kun je nu van dichtbij het befaamde ‘Het Laatste Oordeel’, een gewelfschildering van Jacob van Oostsanen met grote kunsthistorische waarde, bewonderen. Normaal gesproken is dit slechts vanaf de kerkvloer te zien en het is duidelijk dat dit een unieke gelegenheid is om dit stuk van Van Oostsanen, met alle fraaie en bizarre ‘Jeroen Bosch-achtige’ details, van dichtbij te bezien. Bizarre details van lijdenswerktuigen, herrezen doden, de Hel als brandende ruïne en weerzinwekkende monsters. Christus zittend op een regenboog als Rechter over de mensheid. Engelen wekken met bazuingeschal de doden uit hun graven om zich aan het oordeel te onderwerpen.
We maken hierdoor cultureel erfgoed toegankelijk voor een breed publiek. Een publiek wat wellicht in eerste instantie alleen geïnteresseerd was in het uitzicht.

Naar de hemel: uitzicht over stad & land
Vervolgens kun je je weg vervolgen naar de hemel: vanaf het bordes leidt een trap naar boven, en kun je via de dakloop naar de kerktoren, de vieringtoren eigenlijk, op bijna 40 meter hoogte: dichter bij de hemel kun je in Alkmaar eigenlijk niet komen. Om de kerktoren is ook een bordes of platform geïnstalleerd, zodat je óm de kerktoren heen kunt wandelen en kunt genieten van het uitzicht naar alle windrichtingen: de zee in het westen; de dorpen Graft, Schermerhorn, De Rijp, et cetera in het oosten; Kennemerland in het zuiden of de loop van het Noord-Hollands kanaal in het noorden. Uiteraard wordt het uitzicht benoemd op informatieborden die geplaatst zijn op diverse plaatsen op de steigerconstructie.

Vrijwilligers
Klim naar de hemel zal van 1 mei t/m 8 oktober gedurende een aantal uren per dag geopend zijn voor publiek. Een dergelijk project is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om het bezoek aan het platform zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze vrijwilligers zullen geworven, geselecteerd, opgeleid en ingezet moeten worden. In totaal gaat het om de coördinatie van zo’n 2.500 vrijwilligersplaatsingen.

Iedereen kan iets betekenen, voor een organisatie of een medemens. Daarom vinden wij het essentieel om met vrijwilligers te gaan werken. Samen met vrijwilligers geven wij vorm en inhoud aan een samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen.

Daarnaast zien wij het als een uitgelezen mogelijkheid om mensen in te zetten met een afstand tot de samenleving en/of de arbeidsmarkt. In onze ervaring bevordert het doen van vrijwilligerswerk op een hele positieve manier de eigenwaarde van kwetsbare mensen. En draagt het bij aan de sociale participatie en integratie van mensen die naar ons land zijn gevlucht. We zullen dus een samenwerking zoeken met de asielzoekerscentra en Halte Werk. Ook zullen we kijken naar een samenwerking met scholen uit de regio om zo jongeren óók aan het project te kunnen binden.

Het moge duidelijk zijn: zonder vrijwilligers geen project. Onder voorbehoud van het exacte aantal vrijwilligers dat op enig moment nodig is om het bezoek op een verantwoorde manier in goede banen te leiden, hebben we het over ongeveer 2.500 plaatsingen over de gehele periode. Dat is een flinke uitdaging, zeker in de zomermaanden wanneer veel mensen met vakantie zijn en de meeste vrijwilligersorganisaties te kampen hebben met onderbezetting.

Om een dergelijke operatie tot een succes te maken zal elke positie, in elke shift, op elke dag bezet moeten worden door een vrijwilliger die goed op zijn taak is voorbereid en bezoekers vriendelijk en deskundig benadert. Om een dergelijke bezetting te kunnen garanderen zullen wij elke fase in dit proces optimaal moeten uitvoeren: werven, selecteren, opleiden, inplannen/communiceren en afronden. Bovendien willen wij de vrijwilligers de geschiedenis van de Grote Kerk en het Laatste Oordeel bijbrengen zodat zij de bezoekers kunnen informeren.

Evenementenplatform
Op het eerste platform zal óók een horeca-gelegenheid aanwezig zijn. Bezoekers krijgen daarmee de kans om een kop koffie te drinken terwijl ze genieten van het uitzicht over stad en land.
Het platform zal een aantal keer per week in de avonduren verhuurd worden aan commerciële en culturele partijen. Denk aan een bruiloft, een presentatie van een nieuw product, een orkestrale uitvoering, een bedrijfsborrel, een modeshow of een bijzondere tentoonstelling. Het is allemaal mogelijk. Het plateau is geschikt voor maximaal 200 mensen.

Het evenementenplatform zorgt voor een bruisend geheel.

Informatieborden
Op diverse locaties zullen informatieborden geplaatst worden. Hierop staat een uitleg over het verhaal van het Laatste Oordeel, maar er wordt ook gewezen op bijzondere monumenten uit de omgeving die vanaf hier zichtbaar zijn. Natuurlijk zal hier de geschiedenis van de stad Alkmaar ook op terugkomen. Teksten zullen geschreven worden in samenwerking met diverse partijen (o.a. Regionaal Archief Alkmaar, Historische Vereniging Alkmaar).

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1

Klim naar de hemel

+/-800 50000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De verborgen verhalen van de Grote Kerk worden zichtbaar. De verhalen die eerst alleen de Kerk kende, worden nu gedeeld met het publiek.

We maken bovendien cultureel erfgoed toegankelijk voor een breed publiek: het grote publiek zal voornamelijk geïnteresseerd zijn in het uitzicht. We willen juist deze doelgroep interesseren voor cultuur en historie. Enerzijds door informatiepanelen te plaatsen met uitleg over het uitzicht, anderzijds om ze toegang te bieden tot de gewelfschildering het Laatste Oordeel. Normaal gesproken bevindt deze schildering zich op bijna 30 meter hoogte. Nu loopt men er recht onderdoor en kunnen we de verhalen vertellen over deze unieke schildering in Nederland.

De bemanning van het gehele evenement zal ingevuld worden door vrijwilligers in meer dan 2.500 posten. We zoeken naar een afspiegeling van de samenleving: iedereen is welkom om te helpen!

Begroting: 

In het dekkingsplan kunt u lezen dat er al enkele sponsoren hebben toegezegd, we een eigen bijdrage doen en een substantieel bedrag wordt gedekt met ticketverkoop. Echter komen wij nog gelden tekort om het project te realiseren. Daarom verzoek ik u ons project te beoordelen en in aanmerking te laten komen voor een donatie van 'Jij maakt het mee'.

De donatie zal besteed worden aan o.a.: bouw, publieksvoorzieningen, communicatie en veiligheid.

Locatie(s): 
Grote Kerk Alkmaar

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Mirella,

Welkom bij Jij Maakt het Mee. Als coach denk ik de komende weken graag met jullie mee.

Jullie bieden de bezoekers een nieuw perspectief op stad, land, hemel en kerk. JMHM is er voor de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd; dus voor het zelf maken en beoefenen van cultuur. Daarover lees ik in jullie aanvraag nog niet zoveel terug. Kan je aangeven hoe jullie hier aan bijdragen?

Johanneke