menu denk mee beslis mee maak mee

Internationaal Folk & Seasongs Festival Bie Daip 2018

Culturele dwarsverbanden en festivalbeleving

Stichting Bie Daip
24 augustus 2018 tot 26 augustus 2018
dans, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Internationaal Folk & Seasongs Festival Bie Daip 2018

Culturele dwarsverbanden en festivalbeleving

afbeelding van Janneke Woldhuis

Ingediend door:

Janneke Woldhuis

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke extra methodes of activiteiten kunnen wij inzetten om de actieve cultuurparticipatie te bevorderen voor de doelgroepen: ouderen, jongeren en mensen met een beperking? Daarnaast staan wij open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wat ga je doen?: 

Stichting Bie Daip is de organisator van het Internationaal Folk & Seasongsfestival Bie Daip, een meerdaags gratis toegankelijk multidisciplinair cultureel festival dat jaarlijks in het laatste weekend van augustus plaatsvindt in het historisch centrum van Appingedam (Groningen). In 2017 werd het festival bezocht door ongeveer 50.000 bezoekers.

Het algemene doel van onze organisatie is de instandhouding van de maritieme culturele traditie, door de bezoekers te betrekken en deel te laten nemen aan een gevarieerd aanbod van actieve en passieve culturele festivalactiviteiten. En door de maritieme traditie in de juiste culturele en landschappelijke context te plaatsen. Daartoe organiseren wij “Bie Daip” en wordt het festival in 2018 op essentiële punten verbeterd. Enkel met groei van de bezoekersaantallen bereiken wij ons doel niet. Daarom ligt de focus op het verbeteren en doorontwikkelen in kwalitatieve zin.

Stichting Bie Daip werkt tijdens de organisatie en uitvoering van het Internationaal Folk & Seasongs Festival Bie Daip samen met culturele en maatschappelijke organisaties. Het aantal samenwerkingspartners wordt tijdens deze editie verder uitgebreid. In 2018 willen wij het festival op een groot aantal onderwerpen doorontwikkelen, worden er experimentele dwarsverbanden gelegd en nieuwe manieren om het publieksbereik te vergroten en de festivalbeleving te intensiveren.

In de kern gaat het bij de programmering van Bie Daip om:

- Professionele, hoogwaardige muziekuitvoeringen, theateruitvoeringen en andere culturele uitingen, waarbij sprake is van continuïteit in de programmering; Bie Daip is een jaarlijks highlight evenement dat zichzelf blijft vernieuwen met een voor het publiek gegarandeerd kwaliteitskeurmerk.

- Een unieke (zowel voor de provincie als voor Nederland) en evenwichtig samengestelde mix van zowel actieve als passieve festivalonderdelen, waaronder laagdrempelige participatieverhogende muziekuitvoeringen en brede verbindende culturele nevenprogrammering met hoge belevingswaarde voor een brede doelgroep (stadsrondvaarten, stadswandelingen, workshops/clinics, verhalenvertellers, activiteiten voor jongeren en kinderen en activiteiten voor ouderen). Bie Daip heeft een programmering voor jong en oud en brengt deelnemers bij elkaar teneinde kennisoverdracht (oud op jong) en de sociale cohesie te bevorderen.

- Aandacht voor de cultuurhistorische en landschappelijke context. Bie Daip is namelijk niet zomaar een festival dat toevallig wordt gehouden in Appingedam. De beleving wordt vergroot door verbindingen te leggen met de historie van de oud-Middeleeuwse stad Appingedam en de unieke kenmerken van het landschap, zoals de wierden (belangrijk in de “strijd” tegen het water) en de waterlopen. Uiting geven aan de verwevenheid met Appingedam en Groningen doen wij door de activiteiten uit te voeren op unieke podia (openlucht(terrassen), de muziekkoepel aan de stadshaven, in de rijksmonumentale (top 100) Nicolaikerk en andere historische gebouwen en in diverse culturele en horecagelegenheden. Daarnaast wordt verbinding gelegd met Groningen stad via het Grachtenfestijn, het varend erfgoed en het promoten van vaartoerisme door de Groninger wateren.

Hoe ga je te werk?: 

In de kern gaat het bij de programmering van Bie Daip om:

- Professionele, hoogwaardige muziekuitvoeringen, theateruitvoeringen en andere culturele uitingen, waarbij sprake is van continuïteit in de programmering; Bie Daip is een jaarlijks highlight evenement dat zichzelf blijft vernieuwen met een voor het publiek gegarandeerd kwaliteitskeurmerk.

- Een unieke (zowel voor de provincie als voor Nederland) en evenwichtig samengestelde mix van zowel actieve als passieve festivalonderdelen, waaronder laagdrempelige participatieverhogende muziekuitvoeringen en brede verbindende culturele nevenprogrammering met hoge belevingswaarde voor een brede doelgroep (stadsrondvaarten, stadswandelingen, workshops/clinics, verhalenvertellers, activiteiten voor jongeren en kinderen en activiteiten voor ouderen). Bie Daip heeft een programmering voor jong en oud en brengt deelnemers bij elkaar teneinde kennisoverdracht (oud op jong) en de sociale cohesie te bevorderen.

- Aandacht voor de cultuurhistorische en landschappelijke context. Bie Daip is namelijk niet zomaar een festival dat toevallig wordt gehouden in Appingedam. De beleving wordt vergroot door verbindingen te leggen met de historie van de oud-Middeleeuwse stad Appingedam en de unieke kenmerken van het landschap, zoals de wierden (belangrijk in de “strijd” tegen het water) en de waterlopen. Uiting geven aan de verwevenheid met Appingedam en Groningen doen wij door de activiteiten uit te voeren op unieke podia (openlucht(terrassen), de muziekkoepel aan de stadshaven, in de rijksmonumentale (top 100) Nicolaikerk en andere historische gebouwen en in diverse culturele en horecagelegenheden. Daarnaast wordt verbinding gelegd met Groningen stad via het Grachtenfestijn, het varend erfgoed en het promoten van vaartoerisme door de Groninger wateren.

Nieuwe festivalonderdelen t.b.v. doelgroepbereik en festivalbeleving

Tijdens Bie Daip 2018 worden een aantal vernieuwende en originele elementen/activiteiten uitgevoerd waarmee het doelgroepbereik wordt vergroot (met name m.b.t. de ondervertegenwoordigde doelgroepen) en de festivalbeleving wordt geïntensiveerd.

Kinderen en jongeren

Wij willen de jeugd nadrukkelijk betrekken bij de festivalactiviteiten en tijdens het festival kennisoverdracht omtrent het materieel en immaterieel erfgoed stimuleren. De komende 5 jaar streven wij ernaar het aandeel bezoekers in de leeftijdscategorie van 16 t/m 30 jaar te laten verdubbelen. De festivalactiviteiten en de marketinginspanningen worden afgestemd op een brede doelgroep van jong tot oud.

De kinderen worden op de scholen, voorafgaand aan het festival, geïnformeerd over het festival zodat zij op eigen gelegenheid of met hun ouders een bezoek kunnen brengen aan Bie Daip. Daarnaast hebben wij het bestuur van de vakantiespelen benaderd. De maritieme cultuur/traditie en het (im)materieel erfgoed, welke nauw is verbonden met de streek, kan enkel behouden blijven als deze wordt doorgegeven aan de jeugd. Om deze reden is het ook van belang dat ouderen en jongeren met elkaar in contact komen en dat de ouderen verhalen en tradities overbrengen. Daartoe wordt gebruikgemaakt van de eeuwenoude seasongs en shanties, oude ambachten, verhalenvertellers, theater, toneel en andere kunstuitingen. De uitvoering van het festival valt in 2018 in de schoolvakantie. Hierdoor is het niet mogelijk om de kinderen vanuit school of de scouting te laten participeren.

Interactief toneelstuk

In samenwerking met de theater-/toneelgroep Onstuimig Schuim wordt een interactief toneelstuk opgevoerd, waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe het leven op zee vroeger was en wat er vroeger allemaal gebeurde op een schip. Ze gaan samen liedjes zingen over de zee, gaan feesten met woeste zeemansdansen, maken kennis met Rindert, onze scheepsrat en we klagen natuurlijk nooit over het eten. Maar, als je mee wilt moet er gewerkt worden. Het anker moet worden opgehaald, de zeilen moeten worden gehesen en dan gaan we op weg, de hele wereld over. We hangen aan de touwen en draaien aan het gangspil. Wie wil er nou niet met kapitein Cornelius en zijn Onstuimig Schuim mee op een verre reis over de oceaan? Dus doe je piratenpak of zeemanskleren aan en kom naar het Bie Daip festival in Appingedam en neem je vader, moeder, opa en oma ook mee.

Ouderen en mensen met een beperking

Niet enkel de jongere doelgroep is belangrijk voor Bie Daip. Bie Daip moet een festival zijn dat interessant is voor een geaccumuleerd publiek dat bestaat uit jongeren, ouderen en mensen van verschillende komaf. Wij streven naar een inclusief festival waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen. De komende jaren willen wij naast de jongere doelgroep, ook extra activiteiten organiseren voor ouderen en mensen met een beperking en de beleving voor hen vergroten door middel van interactiviteit.

Mobiele stage

Door de verzorgingstehuizen niet enkel op de dag(en) van het festival te bezoeken met de mobiele stage (zie onder ‘Nieuwe stages/podiumconcepten), maar ook voorafgaand aan het festival, kunnen wij de ouderen die wel mobiel zijn tevens informeren en motiveren om het festival te bezoeken. Deze ouderen kunnen vanaf het verzorgingstehuis met een busje naar het festival. De kosten worden betaald door Stichting Bie Daip en het verzorgingstehuis. Op het festival is tevens een gedeelte van de tent speciaal ingericht voor ouderen, waar 4 tot 5 activiteitenbegeleiders aanwezig zijn van de verzorgingstehuizen waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast wordt een speciale rondvaart voor de oudere doelgroep georganiseerd. Uiteraard kan men, voor zover men daartoe in staat is, ook deelnemen aan de overige activiteiten.

Een gedeelte van de potentiële doelgroep is immobiel. Vele ouderen en lichamelijk gehandicapten zouden dolgraag een bezoek brengen aan het festival, echter zijn zij dusdanig slecht te been dat een festivalbezoek helaas is uitgesloten. Wij willen daarom een mobiele stage ontwikkelen. Een rondtrekkend podium waarmee een groep zich kan verplaatsen tot in de huiskamers van de verzorgingstehuizen. Dankzij deze mobiele stage kunnen ook mensen die fysiek niet in staat zijn om het festival te bezoeken, zoals sommige ouderen, toch genieten van een optreden en het festival meebeleven. Kunt u niet naar ons festival komen, dan komen wij wel naar u!

Gronings podium & dwarsverbanden

Op het Gronings podium treden de Groningse groepen op die deelnemen aan Bie Daip (zij staan eveneens op de andere podia). Daarnaast wordt op het Gronings podium geëxperimenteerd met verschillende muziekstijlen, waarbij Groningse artiesten (alle muziekgenres) de opdracht krijgen om hun eigen sausje te gieten over een shanty/seasong. Dit leidt tot een kruisbestuiving zoals we die kennen van de TV-programma’s Ali B op volle toeren en De Beste Zangers, waarbij artiesten uit verschillende muziekgenres elkaar ontmoeten en elkaars repertoire spelen. Voor het publiek is dit leuk, omdat dit ten goede komt aan de herkenbaarheid. Wij proberen enkele bekende Groningse en wellicht nationale artiesten te verleiden om aan dit nieuwe element deel te nemen. Op de zaterdag treedt een coverband op, waarmee het publieksbereik verder wordt vergroot. Ook bezoekers die niet direct op de seasongs en shanties afkomen, kunnen hiermee worden bereikt. De kruisbestuiving kan bovendien leiden tot nieuwe inzichten en ideeën en draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de culturele sector. Op de laatste dag van het festival wordt op het Groninger podium met alle groepen, waaronder ook de internationale groepen, een groot afsluitoptreden verzorgd. Wij gaan met alle groepen tegelijk het Gronings volkslied opvoeren, een indrukwekkende slot-act welke door zo’n 4.000 tot 5.000 bezoekers zal worden aanschouwd.

Amateurcontest

Vriendengroepen, Groningse sportverenigingen, personeelsverenigingen en andere samenwerkingsverbanden kunnen voorafgaand aan het festival een filmpje maken of opnemen in een speciaal daarvoor geprepareerde hoek (maritieme stijl) op het festivalterrein met muziekinstrumenten, waarin men een shanty/seasong uitvoert. Het publiek kan via de app en computer een stem uitbrengen. De winnaar wordt op de laatste festivaldag bekendgemaakt en mag optreden op het hoofdpodium of het Gronings podium. De inkomsten die men tijdens het optreden verzamelt (rondgang met de pet) wordt als prijs toegekend aan de vereniging/vriendengroep. Op die manier is de amateurcontest ook een trigger om de achterban te mobiliseren en met de inkomsten kan men iets moois organiseren voor de vriendengroep of de sportvereniging.

Verdieping cultuurhistorie en landschapselementen

Tijdens Bie Daip 2018 streven wij naar een intensivering van de festivalbeleving door een extra verdiepingsslag te maken. De cultuurhistorische en landschappelijke context van Appingedam en het Damsterdiep (het podium van Bie Daip) gaat een nadrukkelijke rol spelen. De samenwerking met professionele verhalenvertellers, specialisten in oude maritieme ambachten die demonstraties en workshops organiseren, rondleidingen verzorgd door stadsgidsen door het oude centrum van Appingedam en bezichtigingen van zeer oude schepen (Varend Erfgoed). Het verhaal wordt op al deze locaties “verteld” door de 40 groepen die op verschillende locaties muziekoptredens verzorgen. Daarnaast is er straattheater en wordt er kunst tentoongesteld. Een unieke combinatie van verschillende disciplines en vakgebieden.

Informatievoorziening via de app

Uitbreiding historische informatievoorziening: Bie Daip beschikt sinds twee festivaledities over een eigen app, welke de bezoeker informeert over de festivalprogrammering. De komende jaren willen wij als festival nog meer diepgang creëren door de bezoeker van extra historische informatie te voorzien. De app speelt hierin een belangrijke rol. Via de app gaan wij de bezoeker informeren over de landschappelijke elementen waaronder de wierden en de rijksmonumentale kerken in Appingedam, waaronder de Nicolaikerk en Sint Nikolaaskerk. Op lange termijn kan de techniek augmented reality mogelijk een rol gaan spelen. De app is een waardevolle toevoeging op het festivalaanbod, aangezien hiermee achtergrondinformatie kan worden verstrekt en er onderlinge verbindingen tussen de festivalonderdelen en tussen de landschappelijke kenmerken van Appingedam en het Damsterdiep. Daarnaast wordt hiermee ook de (historische) verbinding met de regio en Groningen extra toegelicht. In het Marketing- en Communicatieplan hebben wij screenshots opgenomen van de app.

"Levende flyer"

De “Levende Flyer” is een rondtrekkende muziekgroep die als staande op een aanhanger optredens verzorgt. Het geheel ziet eruit als een “levende flyer” ter promotie van het festival. Wij gaan hiermee rondtrekken door Provincie Groningen en de omliggende provincies met als doel om onze doelgroep letterlijk een bezoek te brengen en hen een voorproefje te geven van hetgeen Bie Daip te bieden heeft. Met deze serieuze maar tevens ludieke actie verwachten wij veel aandacht te genereren. Mensen worden opgeroepen om op de social media vermelding te maken van het bezoek van de “Levende Flyer”.

Met wie werk je samen?: 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van Bie Daip wordt samengewerkt met meerdere culturele en maatschappelijke organisaties. Met een aantal van hen werken wij al vele jaren samen en zij leveren een bijdrage aan de programmering van het festival en het doelgroepbereik. Enkele vaste partners zijn:

 • Verhalen van Groningen: Zij leveren de verhalenvertellers die tijdens het festival de bezoekers informeren over o.a. de geschiedenis van het gebied en plaatsen borden waar de historie van Appingedam op komt te staan. Gaan spreken over de kerken, het landschap en de wierden.
 • Het Varend Erfgoed
 • Provincie Groningen/Marketing Groningen: Belangrijke promotiepartners bij het positioneren van Appingedam en Groningen (stad en provincie). Daarnaast hopen wij in financiële zin ondersteuning te ontvangen omdat Bie Daip een wezenlijke bijdrage levert aan het behalen van de toeristische beleidsdoelstellingen van de provincie.
 • Gemeente Appingedam/regiegroep cultuur en toerisme: De gemeente, organisaties en inwoners hebben zich aan elkaar verbonden om Appingedam te presenteren als "cultuurhistorische stad aan het water". In de uitvoering werken alle partijen op het gebied van toerisme, cultuur en evenementen in Appingedam samen in de regiegroep cultuur en toerisme. Dankzij deze gezamenlijke aanpak, waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan, kan er snel worden geschakeld (efficiëntie) en kunnen wij rekenen op financiële steun van de gemeente.
 • Shanty Nederland: Is een vereniging die zich inzet voor shantykoren en groepen uit Nederland (zo’n 400 koren aangesloten). Zij hebben een informatiestand op de maritieme markt en besteden aandacht aan het evenement via hun website.
 • Armstrong’s Patent: Armstrong’s Patent is een shantygroep uit Appingedam bestaande uit zes leden die a cappella shanties & seasongs zingen. Ze verzorgen optredens in heel Europa en daarbuiten en natuurlijk ook in Nederland. Tijdens het festival helpen zij mee met de organisatie en verzorgen optredens en workshops voor kinderen. Voor de jongere groepen worden creatieve activiteiten aangeboden in de vorm van workshops, knutselactiviteiten en interactieve theatervoorstellingen.
 • Grachtenfestijn en Vereniging van Volksvermaken: Met deze organisaties uit stad Groningen wordt samengewerkt rondom het varend erfgoed. De schepen leggen aan in de haven van Appingedam en zijn gedurende drie dagen het toneel van diverse optredens. Vervolgens zullen de schepen gezamenlijk via het Damsterdiep vertrekken richting Groningen voor de aansluiting bij de Grachtenparade. De parade zal bestaan uit meer dan 100 groen/wit versierde boten. Op de verschillende terrassen langs het water wordt gezorgd voor vermaak in de vorm van koren en muziek. Een aantal koren van Bie Daip zullen hieraan deelnemen.
 • Scoutinggroep Fivel uit Delfzijl komt met “de PAAP” met kinderen om zeilclinics te verzorgen in het Damsterdiep en andere activiteiten aan boord van het schip.
 • Horeca: wij werken intensief samen met de horeca van Appingedam.

In 2018 wordt het aantal samenwerkingspartners verder uitgebreid, omdat wij op die manier de zichtbaarheid van het festival en de toegankelijkheid voor ondervertegenwoordigde doelgroepen kunnen vergroten. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten met culturele organisaties, waarmee zowel het bereik van het festival wordt vergroot als de intensivering van de beleving dankzij nieuwe dwarsverbanden. Daarbij gaat het om:

 • Bestuur Nicolaikerk, Sint-Nikolaaskerk en synagoge: In de Nicolaikerk worden maaltijden geserveerd en vindt het concert op de zaterdagavond plaats. Tevens worden er rondleidingen georganiseerd in de kerken en zijn de kerken opgenomen in het programma van de stadswandeling.
 • Groninger Zilverkamer: Tijdens het festival is de Groninger Zilverkamer opengesteld voor bezoekers. Zij kunnen onder andere een expositie bezichtigen over het zilverwerk (collectie hoofdzakelijk afkomstig uit stad Groningen).
 • Raadhuis van Appingedam: Het raadhuis maakt deel uit van de route en kan tijdens het festival bezichtigd worden. In en rondom het raadhuis en andere historische panden wordt opgetreden.
 • Museum Stad Appingedam: Bij Museum Stad Appingedam staat op de zaterdag en de zondagmiddag het open podium. In de tuin van het museum organiseren zij zelf een markt. In het museum wordt een expositie georganiseerd rondom het thema Groninger historie, waarbij onder meer aandacht voor koperwerken van stad Groningen en de wierden en kerken van Appingedam. Daarnaast worden workshops georganiseerd in het museum.
 • Hafenfest Papenburg: een Duits festival dat eens per twee jaar wordt georganiseerd. In 2016 heeft Stichting Bie Daip met dit festival samengewerkt en in 2018 zal er wederom worden samengewerkt. Het internationale publieksbereik wordt hiermee vergroot.
 • Stichting NOVO: om de mensen met een beperking actief te betrekken is een nauwe samenwerking met Stichting NOVO opgezet. De cliënten kunnen jaarlijks deelnemen aan het festival, veelal in de vorm van een creatieve activiteit. In het kader van die samenwerking wordt ook drie keer per jaar een shantycafé georganiseerd in Brasserie Nicolaas van Stichting NOVO en in andere locaties in Appingedam.
 • Rabobank: het bestuur is uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten/coachingssessies van de Rabobank, met als doel het festival nog beter op de kaart te zetten en het rendement te vergroten (professionaliseren en financiële zelfredzaamheid).
 • Gastgezinnen: Ongeveer 6 tot 10 gastgezinnen in Appingedam stellen kosteloos een overnachtingsplek beschikbaar voor deelnemende groepen die van ver komen en die er niet in zijn geslaagd om een hotel te reserveren (grote schaarste tijdens het weekend). Dit doen zij geheel vrijblijvend, hetgeen de grote mate van betrokkenheid aantoont. Bovendien wordt hiermee ook bespaard op de begroting.

Daarnaast worden nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten met organisaties die zich richten op de op het festival ondervertegenwoordigde doelgroepen, zoals ouderen (75+), mensen met een beperking en jongeren. Daarbij gaat het om verzorgingstehuizen, zorgorganisaties en scholen in de regio. De deelname aan de festivalactiviteiten is voor deze groepen heel belangrijk, omdat zij op die manier onder de mensen komen en naam vermogen kunnen participeren/deelnemen aan de interactieve activiteiten.

De deelname aan de amateurcontest door sportverenigingen en andere groepen heeft een groot positief effect op het doelgroepbereik. In dit verband wordt samengewerkt met jongerenorganisaties, sportverenigingen en informele verbanden zoals families en vriendengroepen.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bie Daip 2018 leidt tot een versterking van het cultuurklimaat door nieuwe verbanden te leggen met de cultuurhistorische onderwerpen en landschappelijke elementen die een belangrijk rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Appingedam en het Damsterdiep. Het culturele festival wordt daardoor nog beter in de historische context geplaatst. Bezoekers gaan tijdens Bie Daip terug in de tijd naar het Appingedam van vroeger en beleven de maritieme geschiedenis. De folk & seasongs vervullen daarbij een belangrijke rol en vertellen het verhaal van vroeger. Demonstraties, workshops en andere interactieve festivalelementen rondom de maritieme traditie vergroten de belevingswaarde en maken actieve kunstbeoefening mogelijk. Verhalenvertellers vertellen over vroeger en dragen kennis over aan de jongere generatie. Bie Daip wordt beschouwd als het “dragende” festival van Appingedam. Wij verwachten het cultuurklimaat met de vernieuwende elementen van 2018 en de nieuwe samenwerkingsverbanden in belangrijke mate te versterken.

Begroting: 

De totale begroting heeft een omvang van € 122.250. De kosten van de vernieuwende en experimentele onderdelen van Bie Daip 2018 worden begroot op € 35.000 tot € 40.000. Het gaat daarbij om de levende flyer, de mobiele stage, het Gronings podium (amateurcontest), intensivering van de samenwerking met culturele organisaties (cultuurhistorische en landschappelijke dwarsverbanden) en de activiteiten gericht op de doelgroep ouderen en mensen met een beperking.

Locatie(s): 
Appingedam

afbeelding van Martine Rippen

Hoi, welkom op het platform! Ik ben Martine en als adviseur van het Fonds denk ik graag met je mee zodat jullie de aanvraag verder kunnen aanscherpen in het licht van deze subsidieregeling.

Je geeft een brede omschrijving van het festival. Ik lees dat jullie in 2018 het festival op een aantal onderwerpen willen door ontwikkelen. Zo willen jullie bijvoorbeeld het festival toegankelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking.

Jij maakt het mee is gericht op actieve kunst- en erfgoedparticipatie in de vrije tijd. Hiermee doelen wij op het zelf maken, uitvoeren of creëren van kunstzinnige activiteiten door beoefenaars in de vrije tijd. Je geeft aan dat er workshops en andere interactieve festivalelementen rondom de maritieme traditie worden georganiseerd. Kun je concreter maken wat jullie gaan doen om de deelnemers actief te laten participeren? Voor deze aanvraag raad ik je aan om te focussen op het participatie onderdeel. Andere programmaonderdelen kunnen korter benoemd worden. 

Succes en ik zie graag je reactie tegemoet!

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Janneke, welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie.

Mooi om te lezen dat jullie het festival niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief willen doorontwikkelen. Als ik je verhaal lees krijg ik een compleet beeld van jullie festival en de vernieuwende onderdelen. Voor deze aanvraag zou ik me beperken tot een van die activiteiten en die nader uitwerken zodat je echt kan focussen op de participatie in dat project.

Ik vind zelf de onderdelen mobiele stage en Gronings podium de meest aansprekende projecten.

En wat betekent Bie Daip eigenlijk?

Groeten Thijs