menu denk mee beslis mee maak mee

Hutspot the Musical

Hèt recept voor een smakelijke, multiculturele...

Stichting Muziektheater Niet REmmen
1 mei 2018 tot 1 juli 2019
muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Hutspot the Musical

Hèt recept voor een smakelijke, multiculturele hutspot

afbeelding van Jan Smale

Ingediend door:

Jan Smale

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereik ik een zo breed mogelijk publiek?

Wat ga je doen?: 

Hutspot is een Nederlandstalige musical.

Een uitdaging voor mensen met een andere moedertaal.

Een mooie manier om over en weer iets van elkaars taal op te steken.

Met, hopelijk, zoveel inbreng uit het koor dat we muzikaal gezien ook de invloeden uit de culturen van de koorleden kunnen meenemen.

Het script is flexibel, dus inbreng wordt gewaardeerd.

Waarom deze musical?

De huidige polarisatie in Nederland en de wereld baart ons en veel anderen zorgen. Mensen worden tegen elkaar opgezet en lijken steeds ontevredener te worden, terwijl we het objectief gezien nog nooit eerder in de geschiedenis zo goed hebben gehad.

Dirigent Jan Smale, theater-tekstschrijver Irma Overweg en liedjesschrijver/componist Sebastiaan Tiehuis hebben het plan opgevat een musical-voorstelling te maken dat dit thema als onderwerp heeft. Het onderwerp zal in een dicht-bij-huis-situatie worden belicht, ondersteund met veel humor en mooie muziek.

We willen mensen met heel verschillende achtergronden samen laten werken in dit project, waardoor ze elkaar beter gaan begrijpen en waarderen. Gezien de huidige, heftige maatschappelijk discussie denken we veel publiek naar onze voorstellingen te kunnen halen, die dit thema op een hele toegankelijke manier gepresenteerd krijgen. Het doel is bewustwording en we hopen dat dit bijdraagt aan het onderlinge begrip tussen mensen.

Het gaat niet alleen om de voorstelling, maar misschien nog wel meer om het proces om samen met mensen van al die verschillende culturen een musical te maken. Het idee is voorgelegd aan allerlei instanties, die werken met vluchtelingen, waar de problematiek van polarisatie wel heel nadrukkelijk naar voren komt. Opkomst van extreem rechts, zeker in dit deel van het land, waar populistische partijen tot 40% van de stemmen wisten te halen bij de laatste tweede kamerverkiezingen, moet gepareerd worden.

Ugbaad Kilincci is een vrouw die als éénjarig kind uit Somalië is gevlucht, betrokken bij vluchtelingenwerk, actief in de lokale politiek voor de PvdA, bestuurslid van Stichting Maandeeq. Zij is in een vroeg stadium betrokken geraakt bij onze plannen en was aanvankelijk wantrouwig. Weer zo'n stel betweterige Nederlanders, die wel even zullen vertllen hoe het moet. Toen ze merkte dat het ons menens was en dat we graag de input uit andere culturen meenemen raakte ze enthousiast. Niet het opgeheven vingertje, maar een uitgestoken hand om SAMEN aan dit project te werken. Zij heeft ons enorm geholpen met het plannen maken en met het enthousiast maken van mensen om het project te omarmen en mee te doen. Zij is nu voorzitter van Stichting Muziektheater Niet REmmen, die dit project faciliteert. 

Inmiddels hebben we enthousiaste medewerking van vluchtelingenwerk Noord Nederland, Sedna, Stichting Maandeeq (somalische vrouwen), gemeente Emmen, taalinstituten in Emmen en veel anderen.

Het maakproces moet leiden tot meer begrip. De musical is een middel om deze samenwerking gestalte te geven en ook om het resultaat van al deze gezamenlijke inspanningen te presenteren aan een breed publiek.

 

Waar gaat het over?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen een kleine multiculturele samenleving,

die zomaar een straat of wijk in een stad of dorp in de buurt zou kunnen zijn,

terwijl ze met de gevolgen van heftige milieumaatregelen moeten leren leven.

Gaan ze het redden om ondanks, of misschien juist dankzij, alle verschillen een gezonde samenleving op touw te zetten?

Kunnen ze hun verleden en vooroordelen loslaten om dat ook echt sámen te doen?

 

Wat is de bedoeling?

Net als de personages in de musical “verbinding zoeken met elkaar”.

Elkaar opzoeken en leren kennen, elkaars taal en gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden.

Onze Syrische jongens gaan uit hun dak

Hutspot AZC 01 03 2018

Ikke song

Hoe ga je te werk?: 

Inleiding

Wereldwijd is men tot het besef gekomen dat Moeder Aarde ernstig ziek is.

Er worden maatregelen genomen om de zieke niet nog meer te belasten en misschien wel te laten herstellen. Maar daarvoor dient de mensheid zich aan te passen en te leren van gemaakte fouten en graag heel snel. Wij volgen de ontwikkelingen binnen een kleine multiculturele samenleving,

die zomaar een straat of wijk in een stad of dorp in de buurt zou kunnen zijn. Gaan ze het redden om ondanks, of misschien juist dankzij, alle verschillen een gezonde samenleving op touw te zetten? Kunnen ze hun verleden en vooroordelen loslaten om dat ook echt sámen te doen?

We gaan het zien in Hutspot The Musical.

 

Aanleiding / achtergrond

Dirigent Jan Smale, componist Sebastiaan Tiehuis en schrijver/regisseur Irma Overweg kennen elkaar door theaterkoor Ericarré uit Erica (gemeente Emmen, Drenthe), waar ze alle drie betrokken waren bij de laatste twee opgevoerde musicals. Jan als bestuurslid/zanger, Sebastiaan als zanger en Irma als bestuurslid/schrijver/regisseur. Tijdens deze periode ontstond de behoefte om samen een musical te maken “from scratch”. Niet alleen de prozateksten zelf schrijven, maar ook de liedjesteksten (Irma), de muziek zelf componeren (Sebastiaan) en zelf de arrangementen maken en de koordirectie doen (Jan).

 

Sebastiaan is, naast zijn werk, een ervaren componist en Jan beroeps dirigent en arrangeur.

Irma schrijft al jaren korte verhalen, columns, gedichten, evenals de laatste twee musicals van theaterkoor Ericarré uit Erica.

 

Zoekend naar een onderwerp voor de musical bleven twee onderwerpen de kop opsteken.

Milieu en samenleving. Dit hebben we gecombineerd. We hebben niet de intentie de wereldproblemen op te lossen, maar willen datgene wat in de musical vooropstaat, ook bereiken met het nieuw te vormen projectkoor. Een projectkoor dat zal bestaan uit leden met verschillende culturele achtergronden. Door de vorming van dit koor en de focus te leggen op het ‘samen doen en samen leren’. Willen wij naast het neerzetten van een musical de nieuwe koorleden stimuleren elkaar op te zoeken, beter te leren kennen, elkaars taal en gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden.

 

 

Vraagstuk / probleemomschrijving

De huidige polarisatie in Nederland en de wereld baart ons zorgen. Mensen worden tegen elkaar opgezet en lijken steeds ontevredener te worden, terwijl we het objectief gezien nog nooit eerder in de geschiedenis zo goed hebben gehad. Dit speelt zich op allerlei niveau's af, in huis, in de straat, tussen landen en werelddelen. Zijn we nog wel in staat solidariteit op te brengen met mensen die het minder getroffen hebben, kunnen we ons verplaatsen in de denkwereld van mensen uit een ander sociaal milieu of religie, zijn we bereid welvaart zo te verdelen dat iedereen het goed kan hebben en durven we onze angst voor het onbekende los te laten en een nieuwe manier van samenleven te omarmen.

 

Deze vraagstukken willen we onder de aandacht brengen door een musical te maken, in te studeren en uit te voeren. Het zal zich afspelen in een dicht-bij-huis-setting, aangekleed met veel humor en mooie songs. We willen mensen raken èn vermaken. Door deelnemers te werven met verschillende culturele achtergronden, willen wij een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en vertrouwen. Zowel bij het instuderen van het stuk als bij het uitvoeren daarvan. We willen werken met amateur-acteurs/zangers, een projectkoor en live-band . De ambitie is om dit project meerdere malen uit te voeren in theaters in de regio Drenthe/Groningen/Overijssel.

 

Doelstelling

Behalve het maken van “gewoon” een musical waarbij de deelnemers, en later het publiek, een leuke tijd beleven, is het onderliggende doel van het geheel precies datgene te doen wat de personages in de musical voorstaan. Verbinding zoeken met elkaar.

Niet gewoon een koor oprichten, één keer in de week samen zingen en dan weer naar huis, maar elkaar opzoeken en leren kennen, elkaars taal en gewoonten horen en zien en accepteren en daardoor allemaal rijker worden.

 

 • Het stimuleren van begrip voor verschillende culturen / afkomst.

 • Bewustwording creëren bij inwoners van Drenthe en omstreken.

 • Bijdragen aan het wegnemen van obstakels die men ervaart om elkaar beter te leren kennen.

 

 

Doelgroep

Deelnemers: Mensen met een diverse culturele en sociale achtergrond, waaronder statushouders, expats, buitenlandse werknemers, mensen met Nederlandse nationaliteit, waaronder ook mensen met een beperking.

Bezoekers: Breed publiek, met affiniteit met het onderwerp en onze deelnemers en die de samenleving een warm hart toedragen. Speciale aandacht gaat uit naar scholieren van groep 7/8 van de basisscholen en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden try-outs aangeboden aan dorpshuizen/buurtcentra, AZC's en gevangenissen.

Om de belangstelling te peilen en ook aan te wakkeren zijn er veel gesprekken met en bezoeken geweest aan allerlei organisaties. Er gesprekken geweest met Sedna, Vluchtelingenwerk, Stichting Maandeeq, de internationale schakelklas (hiervan doen nu 6 jongeren met diverse achtergrond mee), De Zonnebloem en anderen. Verder zijn er gesprekken geweest met gemeente Emmen (zowel met wethouder Kleine als burgemeester Van Oosterhout). Overal zijn we met positieve en enthousiaste reacties ontvangen.

Daarop zijn er ook bezoeken afgelegd aan jongerenwerk Jimmy's, Stichting Catch, Jemmerhout (jamsessie's in de wijk Emmerhout), een voorstelling van jongeren in kamp Westerbork (daarvan is nu een groep heel actief in het projectkoor). 

Op 1 maart hebben we een open repetitie gehouden in het AZC Emmen. Dit heeft ook weer nieuwe contacten opgeleverd met een groep muzikanten, die elke zaterdagmiddag met elkaar jammen.

De naamsbekendheid van het project is inmiddels zodanig gegroeid dat we benaderd worden door organisaties. Zo wordt binnenkort door Sedna een markt georganiseerd voor statushouders om contact te leggen met allerlei organisaties op gebied van sport en cultuur. Daar zal Hutspot zich ook presenteren.

Inmiddels is contact gelegd met het Atlastheater Emmen en De Nieuwe Kolk Assen voor een optie om daar de voorstelling voorjaar 2019 te mogen spelen. Ook zijn er al opties voor try-outs. 

Als deze reacties sterkt ons in het gevoel met iets bijzonders bezig te zijn.

 

Resultaten

 

De oprichting van een multicultureel ensemble (koor, acteurs/zangers, muzikanten) van 50 mensen.

Na afloop van het project kennen deze mensen elkaar goed en is er begrip en respect voor elkaars manier van leven. Deze groep wil voor een groot deel door in een volgende productie, waar achtergrond geen rol meer speelt. Dat is echte integratie.

 

Hutspot is een Nederlandstalige musical, zowel in prozateksten als in liedteksten. Deelnemers met een andere moedertaal hebben op een mooie manier de Nederlandse taal beter leren kennen.

 

Inbreng uit het ensemble, zodat we muzikaal gezien ook invloeden uit de diverse culturen van de deelnemers meenemen.

 

De uitvoering van Hutspot de Musical, de nodige try-outs en drie optredens in de grotere regionale theaters met een show die van de planken spettert!!!

 

Tenminste 1000 bezoekers bij de shows in de grotere theaters, daarnaast 250 mensen bij diverse try-outs. De bezoekers hebben door het verhaal en de manier waarop de deelnemers samen deze show tot stand weten te brengen meer respect en begrip gekregen voor elkaar.

 

Een reportage op RTV Drenthe, zodat we een groot publiek bereiken.

 

Aanpak / activiteiten

 

 

Verhaallijn en muziek:

De musical, waaronder het script, de liedteksten en de muziek wordt gemaakt door het artistiek team (componist, tekstschrijver/regisseur, dirigent/arrangeur) . Daardoor kan de inbreng uit het ensemble verwerkt worden in het verhaal, in de aankleding, in de choreografie, in het gebruik van exotische instrumenten, muziekstijlen en mengvormen daarvan. Er is een sterke onderlinge wisselwerking, waarbij iets pas goed gevonden wordt als elk lid van het artistiek team er tevreden mee is.

De musical speelt zich af in een situatie dat er wereldwijd schaarste aan energie en grondstoffen is ontstaan. De overheid weet het niet meer en burgers worden op zichzelf teruggeworpen.

In deze setting spelen zich allerlei conflicten af tussen culturen, jong/oud, rijk/arm, etc. Door de situatie gedwongen moeten mensen in een buurthuis in een willekeurige stad/dorp hun culturele, maar ook sociale verschillen zien te overbruggen. Gaat dat lukken?

Werving:

De werving van deelnemers ligt grotendeels bij Ugbaad, de voorzitter van de Stichting, Irma (teksschrijver/regisseur) en Jan (dirigent/arrangeur). De werving van deelnemers vindt plaats door ondermeer:

 • gebruik te maken van het netwerk van de initiatiefnemers en bestuurders van de Stichting.

 • flyers in buurthuizen, winkels, bij diverse organisaties, zoals Sedna, vluchtelingenwerk, taalinstituten (inburgeringscursus), bij werkgevers met veel buitenlandse werknemers (bijv. Glastuinbouw) in Emmen en omliggende dorpen.

 • Samenwerking met diverse organisaties, waaronder Stichting Maandeeq, Vluchtelingenwerk Noord, Sedna, Stichting Catch (jongerenwerk), diverse taalinstituten voor de inburgeringscursus in Emmen en omstreken.

 • bezoeken van multiculturele activiteiten in Emmen en omstreken, waaronder Jemmerhout (Jamsessie in Emmerhout), “Zagros, een vriend van ver” (een voorstelling in Kamp Westerbork met Syrische en Nederlandse jongeren over het gevoel vrijheid) en de kookclub van Stichting Maandeeq.

 • gebruik van Social Media, zoals Facebook en Twitter. Frequent sturen van berichten en updates over het project.

 • website www.hutspotthemusical.nl , facebookpagina www.facebook.com/hutspotthemusical/  youtubekanaal hutspot the musical

 • nieuwsbrieven aan geïnteresseerden en potentiële deelnemers. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden via website, facebook en mail.

 • interviews ZO34 (voorheen radio Emmen), radio Drenthe, Dagblad van het Noorden.

 

Repetitieproces:

In de musical heeft iedereen een rol, ook degene die geen sprekende tekst of solozang heeft. Dat betekent dat iedereen zich moet inleven en daarmee ook blootgeven wat hem of haar beweegt. Tijdens de repetities van het koor, muzikanten, zangers/acteurs en dansers komen mensen als vanzelf intensief met elkaar in contact. Niet mensen met dezelfde achtergrond komen bij elkaar te staan, maar met dezelfde stemsoort of die in bepaalde scène samen spelen. Deze vorm maakt dat mensen elkaar heel goed leren kennen.

De repetities van het koor worden uitgevoerd door de dirigent, de repetities van acteurs door de regisseur, de repetities van solozangers door beiden. Daarnaast worden deskundigen ingehuurd voor workshops op gebied van zang en regie.

Promotie:

Voor de promotie van de voorstellingen wordt grotendeels gebruik gemaakt van dezelfde kanalen als bij de werving van deelnemers.

Daarnaast worden basisscholen (groep 7/8) en scholen voor voortgezet onderwijs benaderd voor try-outs.

Buurtcentra in wijken met een hoog aandeel mensen met een niet-nederlandse afkomst, asielzoekerscentra en gevangenissen worden benaderd voor try-outs.

Voor de promotie van de try-outs en voorstellingen wordt een werkgroep samengesteld die bestaat uit een lid van het bestuur, een lid van het AT en twee andere vrijwilligers.

Ondersteunende activiteiten:

Er werkgroepen ingesteld voor onder andere decorbouw, kleding en grime. Deze werkgroepn bestaan uit een lid van het artistiek team of stichtingsbestuur of een externe deskundige en vrijwilligers.

Inputs / wat is er nodig om de activiteiten te kunnen uitvoeren?

 • Per activiteit (of resultaat) omschrijving van: Menskracht / middelen etc. dat nodig is voor de uitvoering.

 • Hoeveel , wie , wat, tijd, (kosten)

 

Risico’s en voorwaarden (Aandachtspunten)

 

Risico's:

 • Verdergaande radicalisering van standpunten van maatschappelijke en politieke organisaties kunnen het project bedreigen door intimidatie of politieke druk.

 

Voorwaarden:

 • voldoende deelnemers werven met heel diverse achtergrond.

 • deelnemers vasthouden en motiveren het beste uit zichzelf en de groep te halen.

 • vertrouwen winnen en vasthouden bij de achterban van de deelnemers.

 • goede PR-campagne tijdens het hele proces van het maken, instuderen en uitvoeren van Hutspot the Musical om voldoende toeschouwers te werven.

 • aansprekende verhaallijn, goed script, mooie liedteksten en muziek.

 • voldoende kwaliteit amateurzangers/acteurs werven.

 • voldoende vrijwilligers achter de schermen voor decorbouw, kleding, grime, PR, etc.

 • naast inbreng van het artistiek team workshops zang, drama en grime door externe deskundigen.

 • Stichting met sterk bestuur voor financiën, fondsenwerving, externe contacten

Monitoring en evaluatie

 

Aan de hand van de tijdsplanning wordt maandelijks gekeken door bestuur en artistiek team of alles volgens plan loopt. Naast de globale tijdsplanning is er een repetitieschema, zodat elk lid van het artistiek team weet wanneer het schrijven, componeren en arrangeren van bepaalde nummers klaar moet zijn, dan wel ingestudeerd moet zijn.

Elk kwartaal wordt met de hele groep deelnemers een evaluatie moment ingebouwd in de repetitie.

Najaar 2018 vinden er try-outs plaats om te testen of (delen van) het stuk voldoen aan de verwachtingen en om het stuk te verbeteren.

Er wordt gewerkt met een besloten facebookpagina voor alle deelnemers en andere direct betrokkenen. Deze wordt gebruikt om interne nieuwtjes te delen, maar dient ook als middel om het hele proces te monitoren.

Bezoekers van try-outs en voorstellingen krijgen de mogelijkheid te reageren op een gastenboek op de website.

 

Communicatieplan

Gezien de huidige, heftige maatschappelijk discussie denken we veel publiek naar onze voorstellingen te kunnen halen, die dit thema op een hele toegankelijke manier gepresenteerd krijgen. Het doel is bewustwording en we hopen dat dit bijdraagt aan het onderlinge begrip tussen mensen.

 

 

Planning

 

Datum

Wat

Door wie?

September 2017 – december 2018

Projectontwikkeling + plan schrijven

Artistiek team en Stichtingsbestuur

Oktober 2017 – maart 2018

Schrijven verhaal, liedjes, arrangementen

Artistiek team

 

 

 

December 2017 – maart 2018

Fondsenwerving uitzetten

Jan Smale, Jan Remmerswaal

 

 

 

September 2017 – januari 2018

Verkennende gesprekken samenwerkingspartners

Irma Overweg, Jan Smale, Ugbaad Kilincci

 

 

 

September 2017 - maart 2018

Interesseren + Werving deelnemers

Irma Overweg, Jan Smale, Ugbaad Kilincci

September 2017 – jan 2018

Promotie van de plannen (pers, sociale media)

Irma Overweg, Jan Smale, Ugbaad Kilincci

Maart - april 2018

Optie theaters

Stichtingsbestuur

Mei 2018 – maart 2019

Toneel repetities

Irma Overweg

Maart 2018 – maart 2019

Koorrepetities

Jan Smale

Maart 2018 – september 2018

Promotie voor de try-outs

PR-commissie

Juni 2018 – oktober 2018

Decorbouw en kleding

Decor- en kledingcommissie

Juni-okt 2018

Try-out's boeken

Stichtingsbestuur

okt 2018 – febr 2019

Try-out's uitvoeren

Artistiek team

okt 2018 – febr 2019

Voorstelling verbeteren

Artistiek team

Sept 2018 – april 2019

Promotie van de voorstellingen

PR-commissie

 

Persberichten

 

Voorjaar 2019

Uitvoering in Theater A

 

 

Uitvoering in Theater B

 

 

Uitvoering in Theater C

 

 

Evaluatie

 

 

Verslag voor fondsen

Bestuur en artistiek team

 

Met wie werk je samen?: 

Organisatie

Stichting muziektheater NIET Remmen (in oprichting)

 

Initatiefnemers en samenwerkingspartners

 

Initiatiefnemers:

Jan Smale: Koordirigent en arrangeur, zoekt altijd naar nieuwe wegen om mensen (deelnemer èn publiek) te raken met mooie activiteiten. Als voorzitter van Ericarré heeft hij het initiatief genomen om voorstellingen te maken met niet alleen traditionele koorzang, maar dit samen met mooi acteerwerk uit te bouwen naar aansprekend theater. Als koordirigent was/is hij betrokken bij theatervoorstellingen van gemengd koor Advendo in Hooghalen, zangworkshops voor kinderen op AZC Oranje, het Zomerkoor in Nieuw-Amsterdam en de Zing-inn mit Drèentse liedties in Westerbork.

 

Irma Overweg: Tekstschrijver voor theater, maar ook proza en poëzie. Zij is vooral bekend als schrijver en regisseur van hele succesvolle voorstellingen van theaterkoor Ericarré, maar publiceert haar verhalen ook in een binnenkort uit te geven boek. Begonnen met het schrijven van korte verhalen en columns, heeft nu het maken van musical- en toneelteksten de overhand. De mogelijkheid om samen met anderen een show neer te zetten en zowel deelnemer als toeschouwer een mooie tijd te bezorgen en als het even kan iets mee te geven om over na te denken laat ze niet lopen. Haar verhalen kenmerken zich door de gelaagdheid. Er zit altijd een serieuze ondertoon in van belangrijke onderwerpen, maar wordt zodanig aangekleed met humor dat het niet zwaar wordt.

 

Sebastian Tiehuis: Componist, schrijft en produceert in allerlei stijlen en genres, zoals pop, romantiek, klassiek en dance. Hij schrijft al muziek sinds zijn tiende. Eerst klassiek voor piano, maar later ook modern voor piano, zang en andere instrumenten. Ook produceert hij muziek voor een sportschool voor begeleiding bij sportlessen. Zijn muziek kenmerkt zich door duidelijk herkenbare harmonieën en melodische klanken. Sebastiaan heeft meerdere cursussen gedaan, zoals piano- en compositielessen, harmonieleer, etc.

 

Samenwerkingspartners:

Stichting Maandeeq uit Emmerhout

Vluchtelingenwerk Noord

Sedna Emmen

Kunstbeweging Emmen

Kunst en Cultuur Drenthe

Taalinstituten: Itomtaal, Drenthe College, Toptaal, Vluchtelingenwerk

Gemeente Emmen

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
40 koorrepetities 50 0
20 toneelrepetities 15 0
2 tryout 50 250
2 voorstelling 50 1000
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Door middel van muziek en theater snijdt het project twee grote thema's aan, nl.  milieu en vluchtenlingenproblematiek.

Het onderwerp van de musical is de uitputting van Moeder Aarde, we zoeken verbinding tussen mensen van vele culturen en achtergronden door de musical te maken met een multiculturele crew.

Door de setting van een buurt in een willekeurig dorp of stad speelt het zich dicht bij huis af en wordt het met veel humor toegankelijk gebracht.

 

Begroting: 

De FCP-subsidie is nodig voor een bijdrage in de kosten van huur repetitielocatie, theaters, decor, kleding, PR, kosten van begeleiding van het project door een artistiek team.

Naast de FCP worden bijdragen gevraagd van: 

VSBfonds, PB Cultuurfonds Drenthe, Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Oranjefonds.

Locatie(s): 
Emmen
Erica
Assen

afbeelding van Jan Smale

Dag Stefanie,

ik had niet opgemerkt dat ik jullie modelbegroting moest gebruiken.

Dat heb ik nu bijgewerkt en aangevuld met het dekkingsplan.

In het dekkingsplan staan de bedragen die ik verwacht te ontvangen van diverse instanties. Dit is allemaal in aanvraag.

Met vriendelijke groet,

 

Jan Smale

afbeelding van Jan Smale

Beste Stefanie, ik heb Hutspot aangemeld voor de volgende fase.

Wanneer mag ik daarover een beslissing verwachten?

Misschien leuk om te weten: de moslimvrouw, die in Emmen door mensen uitgescholden is, omdat ze met een hoofddoek op campagne aan het voeren was voor de PvdA, is onze voorzitter van Stichting Muziektheater Niet REmmen.

Met vriendelijke groet,

 

Jan Smale

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Ik heb het gezien. De begroting is niet sluitend.

Ik geef je nog even tot en met morgen woensdag 21-03-2018 om een nieuwe begroting te uploaden. 

Met vriendelijke groet,

Stefanie

 

afbeelding van Jan Smale

Beste Stefanie,

ik heb nu de aanvraag nog meer toegespitst op de deelnemers en wat het maakproces met hen moet doen. Ook de aanleiding (polarisatie, opkomst extreem-rechts in onze regio) heb ik nu uitgebreider benoemd. Ook ons eerste en belangrijkste contact, een somalische vrouw, heb ik benomed en hoe zij enthousiast is geraakt en nu een belangrijke trekker is geworden van dit project.

Het vernieuwende zit niet in het uitvoeren van een musical, maar in het leggen van contacten met mensen en organisaties van andere culturen, het maakproces en wat dat doet met mensen en het delen van datgene wat we geleerd hebben via het uitvoeren van de musical.

Overigens vind ik zelf dat ook in de vorige versie al een flink deel van het projectplan gewijd is aan het maakproces en de impact die dat moet hebben op de deelnemers. In die zin begrijp ik niet goed wat je nog mist. Wat moet ik doen om dat nog beter uit te leggen?

Met vriendelijke groet,

 

Jan Smale

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Ik zie dat je afgelopen dagen een en ander verder uitgewerkt hebt. Dat geeft al een concreter beeld van jullie project. Op basis daarvan moet ik helaas wel op dit moment wel aangeven dat het project nog niet zo goed aansluit bij deze subsidieregeling. Zoals gezegd is het realiseren van een musical weinig vernieuwend of experimenteel in het licht van deze regeling. De aanvraag richt zich nu bovendien sterk op de inhoud van de musical en de realisatie en uitvoering ervan, inclusief het publieksbereik, en niet zozeer op de actieve cultuurparticipatie en ontwikkeling van de deelnemers. Het is zeker mooi dat jullie een brede doelgroep aan deelnemers willen betrekken en daarmee een diverse club mensen vormen. Het waarom achter de oprichting van "een multicultureel ensemble" en de gewenste impact, ook op de langere termijn, komt nog niet aan bod. Wie weet levert deze feedback nog aanknopingspunten voor wijzigingen in de aanvraag. 

afbeelding van Jan Smale

Inmiddels is een youtubekanaal geopend. De video's zijn ook opgenomen in de aanvraag.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Ik zie weinig beweging hier. Hou er rekening mee dat jullie Denk mee fase volgende week eindigt. Begin dus niet te laat met aanscherpen; last minute kunnen wij niet meer goed meelezen.

Hartelijke groet,

Stefanie

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Ook ik heet je van harte welkom. Als adviseur van het Fonds denk ik ook graag de komende tijd mee. 

Jullie gaan voor een multiculturele hutspot. Hoe sluit jullie plan aan bij wat de samenleving zoals je die beschrijft wil en nodig heeft, kan je daar in het plan verder op ingaan? Hoe hebben jullie kennisgenomen van die behoeften? Welke drempels worden er ervaren? Welke stimulans of prikkels ervaren de potentiele deelnemers juist? Kortom, waarom dit plan voor deze doelgroep... daar lees ik graag meer over.

Daarnaast is het opzetten van een projectkoor of organiseren van een musical een tamelijk veelvoorkomende activiteit in het amateurlandschap. Het is dan ook goed om in de aanvraag nader in te gaan op de context waarin jullie dit gaan doen om zo ook het vernieuwende en onderscheidende vermogen ervan duidelijk te maken. Jij maakt het mee is namelijk een regeling voor de experimentele cultuurprojecten, dus daarover lezen we graag meer! 

afbeelding van Jan Smale

Dag Stefanie, dank voor je reactie. Ik ga met deze vragen en tips naar de projectgroep.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Jan, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Op jullie eigen Facebookpagina prijken foto’s van de eerste twee repetitiebijeenkomsten in januari. Zo te zien is er belangstelling om mee te doen aan Hutspot the Musical. Dat is heel leuk! Wat is de motivatie van de huidige deelnemers om mee te doen? Wat willen ze leren door mee te doen aan deze muzikale theaterproductie? Kun je daar een beeld van schetsen?

De website van Niet REmmen is net nieuw en de info volledig Nederlandstalig. Omdat jullie nadrukkelijk ook op zoek zijn naar deelnemers met een diverse culturele en sociale achtergrond is het handig om sitebezoekers te wijzen op het bestaan van Google translate. Dat maakt het begrijpen van de tekst en invullen van het webformulier net even laagdrempeliger.

Mond tot mond reclame werkt verreweg het beste om meer deelnemers te werven. Vraag aan de huidige deelnemers om een kennis mee te nemen naar een repetitie als ‘proefles’. Kijk voor inspiratie op de Facebookpagina van het succesvolle initiatief Zing Nederlands Met Me. www.facebook.com/ZingNederlandsMetMe

afbeelding van Jan Smale

Dag Daniëlle, ik heb inmiddels een aantal regels tekst in het engels, frans, arabisch en somalisch toegevoegd aan facebook en website om mensen te wijzen op de mogelijkheid van google translate.

Ik ga nu aan de mensen die zich al aangemeld hebben vragen wat hen zo aantrekt in dit project.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Ik zie het op de website staan, met vlaggetjes erbij. Netjes hoor. Ik ben benieuwd naar de reacties van de mensen die zich al hebben aangemeld.

afbeelding van Jan Smale

Dag Daniëlle, dank voor je reactie. Ik ga met deze tips naar de projectgroep.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Praktische tip: neem het overleg met je projectgroep op, bijvoorbeeld met de audio opname knop op je telefoon. Vaak zeggen mensen hele zinnige dingen, die ze dan ter plekke ook nog eens prachtig onder woorden brengen. En zit je als fondsaanvrager weer achter de computer om teksten te maken over je project, weet je nog wel wat ze bedoelden maar niet meer hoe het is geformuleerd. Bespaar je deze zoektocht naar de juiste woorden en luister het dan gewoon even terug.