menu denk mee beslis mee maak mee

Hoogmoed

De wereld draait om mij, mijzelf en ik

Stichting Theaterschip
24 juni 2017 tot 26 augustus 2017
dans, muziektheater, theater
jongeren
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP18
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek34
max 50 / 68 gestemd
totaal52
nog nodig23
Nog 4 dagen om te stemmen
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Hoogmoed

De wereld draait om mij, mijzelf en ik

afbeelding van Milou Brouwer

Ingediend door:

Milou Brouwer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
-

Wat ga je doen?: 

Het Theaterschip wil in de zomer van 2017 de locatietheatervoorstelling “Hoogmoed” produceren voor een groot cultureel evenement dat de IJsselvallei, de daarin liggende Hanzesteden en zijn inwoners in de schijnwerpers zet: De IJsselbiënnale.
De IJsselbiënnale brengt in de maanden juli t/m september een ode aan de rivier de IJssel met een route van meer dan 25 monumentale (nieuwe) kunstwerken van (inter)nationale kunstenaars van Doesburg tot aan Zwolle.

De locatietheater voorstelling “Hoogmoed” zal als thema hebben, de gelijkluidende, eerste en ergste van de zeven zondes.
Hoogmoed laat ons denken dat wij beter zijn dan eenieder om ons heen, het laat ons denken dat wij het middelpunt van de aarde zijn. De hoogmoedige mens is overtuigd van zijn eigen gaven en kunnen. Hij roept: ”Ik ben het! Ik… ik… ik…”. |
In de wereld waarin wij nu leven lijkt het alsof Lucifer zijn zin heeft gekregen. De wereld is een chaos waarbij de mens zichzelf centraal stelt. Hij staat alleen op de berg, een berg die hij zelf heeft geschapen.

Op een knooppunt van goederen, geld en mensen is de locatie gevonden voor de voorstelling Hoogmoed. In de haven van Deventer zal op een schiereiland, waarbij het publiek uitkijkt op waterwegen, accountantskantoor, bankkantoren, ringwegen, sluizen en industrie de locatievoorstelling Hoogmoed plaats gaan vinden.

Drie nieuwe makers net afgestudeerd van Hogeschool voor de kunsten ArtEZ gaan aan de slag om drie korte performances te maken rondom het thema hoogmoed. Deze drieluik vanuit theater, muziektheater en dans vormt de voorstelling. Zij zullen worden begeleid door ervaren theatermakers vanuit het Theaterschip. De drie nieuwe makers realiseren in co-creatie met de jonge spelers op de vloer Hoogmoed. De jonge spelers vallen binnen de leeftijd 15 tot 25 jaar.

“Hoogmoed” wordt gemaakt vanuit drie zeecontainers. Deze containers staan met open deuren met de ruggen naar elkaar toe. Ze vormen daarmee een driehoek. Het publiek zit in deze containers die als omgekeerde kijkdozen fungeren. De blik naar buiten wordt gekaderd door de omvang van de stalen container.
Het publiek zal rouleren waardoor zij drie verschillende uitzichten krijgen op het industriële en voortdurende veranderende landschap.
 

Hoe ga je te werk?: 

Overschatting van jezelf en je eigen kunnen, dat is Hoogmoed. Cynisme is het verwende kleinkind van hoogmoed. Wie hoogmoedig is, raakt ofwel dronken van zichzelf en ziet niet dat anderen hem helemaal niet zo hoog aanslaan als hijzelf doet, ofwel hij wordt cynisch over de mening van andere mensen. Een cynicus acht anderen niet hoog genoeg om op hen te rekenen. En hij acht ze zeker niet hoog genoeg om met hen rekening te houden.

Vanuit een cynische blik op de maatschappij zou je kunnen zeggen dat deze maatschappij bestaat uit een verzameling hoogmoedige mensen. Een verzameling van meningen en bewegingen die zichzelf boven de ander plaatsen. Er wordt weinig meer geluisterd en vooral gedeponeerd. De afgelopen maanden waren de verkiezingen een goede voedingsbodem voor hoogmoedig en cynisch gedrag.
Of is dat inderdaad een te cynische conclusie?

In de zomer van 2017 willen wij op een bijzondere locatie aan het water in Deventer, amateurs en professionals de kans geven om uiting te geven aan hun kijk op de wereld van nu. Door het samenbrengen van jonge spelers en professionals vanuit Deventer en omstreken zullen zij het gesprek aangaan over het thema Hoogmoed.
Jongeren weten niet beter dan hoe de wereld nu is, wat is hun kijk hierop, hebben we echt allemaal last van hoogmoed, hoe staat dat tegenover hun kijk op op de maatschappij en hoe zou je dit kunnen vertalen naar een voorstelling? Samen zullen zij het contrast of juist de vergelijking moeten opzoeken tussen wat er nu gebeurd in de wereld en het decor van de voorstelling: Deventer.
Zij zullen tot een bepaalde kijk komen die in een theatrale cross-over voorstelling wordt gegoten.

Verhouding professionals vs. Amateurs

De ontwikkeling van de competenties van de jonge amateur is de primaire taakstelling van het Theaterschip. Zij doet dat door het aanbieden van reguliere lessen binnen haar theaterschool, door het organiseren van masterclasses en tijdens (inter)nationale uitwisselingsprojecten.
Een derde belangrijk instrument om de competenties te versterken is het realiseren van coproducties tussen amateurs en professionals waarbij de ontwikkeling van de amateur het uitgangspunt is. Met Hoogmoed willen we dit in 2017 realiseren.

Volgens het volgende stappenplan krijgen de jongeren kans hun competenties te ontwikkelen en tegelijkertijd in co-creatie tussen amateurs en professionals de de inhoud van Hoogmoed vormgeven.
Het Theaterschip ontwikkelt voorstellingen waarbij de scheidslijn tussen professionals en jonge mensen vervaagt.
Het Theaterschip vindt, naast de beoordeling op basis van de artistieke kwaliteit, dat voorstellingen succesvol zijn in de samenwerking tussen professionals en amateurs als ze niet zonder elkaar kunnen. De bijdrage van de beiden moet onontbeerlijk zijn.

Fase 1 Lab work

Eind juni 2017 zullen minimaal 20 jongeren uit Oost-Nederland een gezamenlijk intensief 2-daags workshop programma volgen wat gericht is op kennismaken met muziektheater, bewegingstheater en locatietheater.

Lessen worden gegeven door (nieuwe) professionals die voor dit project verbonden zijn aan en het Theaterschip en de Theatermakerij Enschede.

Fase 2 Go Forward

De eerste theatrale onderzoeken plaats vinden door de minimaal 20 jongeren en 6 nieuwe makers rondom de thema’s uit Hoogmoed in voorbereiding op fase 3 waar gewerkt gaat worden richting een performance.

Fase 3 In Residence

De laatste week voorafgaand aan Deventer op Stelten zullen de 6 nieuwe makers en de deelnemende amateurs de drie performances maken Gezamenlijk gaat het ongeveer 45 minuten duren.

Fase 4 Go Public

In het weekend van 7/8/9 juli zal Hoogmoed in première gaan tijdens Deventer op Stelten. Aansluitend zal de voorstellig de zomer nog minimaal 12 keer te zien zijn verdeeld over 3 weekenden. De speellocatie blijft daarbij dezelfde als tijdens Deventer op Stelten.

Participatie
Het Theaterschip richt zich primair op de jonge mensen tussen de 10 en 25 jaar. Het is een landelijke tendens dat steeds minder jonge mensen zich voor een lange periode willen verbinden. Tegelijkertijd zien we de groep jonge mensen die wel gemotiveerd is om zich op projectbasis voor een korte periode te verbinden. Hiervoor wil het Theaterschip ruimte gaan creëren met Hoogmoed.

Het doel van dit project heeft verschillende lagen. Allereerst gaat het om jonge (amateur) spelers een plek te geven in een voorstelling tijdens een groot evenement waarin zij zullen meedenken en praten over de vorm en inhoud van de voorstelling, daarnaast zullen zij niet alleen met theater bezig zijn maar worden zij gestimuleerd om mee te denken in cross-overs. De jongeren leren om naar een artistiek doel te werken. Hier staat de kwaliteit en expertise van de jonge speler centraal.

Waar wij vooraf altijd hebben gewerkt met individuen die zich aanmelden als participant voor een voorstelling, gaan wij met Hoogmoed ook werken met aanmeldingen van groepen bijvoorbeeld: lokale muziekverenigingen, dansscholen of andere geïnteresseerde groepen die zo een volledige cast aandragen. Op deze manier proberen wij nog meer lokale kunstinstellingen te betrekken bij onze voorstelling, stichting Theaterschip en ook bij de IJsselbiënnale.

Voor het Theaterschip geldt dat, door de nieuwe makers binnen de organisatie een plek te geven, we in staat zijn om de talentontwikkeling van de jonge mens op een duurzame wijze te voorzien van actuele en verfrissende ideeën en werkwijzen die voortkomen uit de nieuwe makers die dichtbij de jonge mens staan.

We geven daarom minimaal drie, maximaal zes nieuwe net afgestudeerde theatermakers de kans om samen met de jonge spelers een unieke locatietheater voorstelling te maken die 18 keer zal spelen tijdens de evenementen Deventer op Stelten en IJsselbiënale.
Daarnaast bieden wij deze nieuwe makers, professionele begeleiding door ervaren theatermakers van het Theaterschip aan hen te koppelen. Met deze wijze van participeren streven wij een wederkerigheid na die niet alleen bij jonge (amateur) spelers maar ook bij de net afgestudeerde professionals en het Theaterschip leidt tot het verruimen van de kennis en op alle lagen van invloed is op het verruimen van competenties en uiteindelijk het (door)ontwikkelen van talent.

Het is daarom een uitgangspunt dat de jonge spelers worden meegenomen in het maakproces en hier de professionele begeleiding bij krijgen die zij nodig hebben van zowel de nieuwe makers van ArtEZ als de makers van het Theaterschip. Hoogmoed is ontwikkeld in samenspraak met jongeren verbonden aan het Theaterschip. Al enige jaren betrekt het Theaterschip jongeren bij de totstandkoming van haar programma. Zij denken mee en worden op incidentele basis geraadpleegd.

Vanuit die samenwerking is eerder het project 4en20 ontstaan (zie www.4en20.nl) en is de participatie van jonge mensen binnen de gehele organisatie een belangrijk onderdeel geworden in de nieuwe beleidsplan periode 2017-2020.
Het Theaterschip streeft ernaar om vanaf het seizoen 2017-2018, vanuit een adviserende rol, in de samenstelling van het bestuur ruimte te creëren voor jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar.
Daarmee willen we jonge mensen met bestuurlijke ambitie de ruimte geven zich ook daarin te kunnen ontwikkelen.
Niet alleen op medewerkers niveau met 'nieuwe makers' maar ook op bestuurlijk niveau zoekt het Theaterschip naar verbinding met jonge mensen.

Op deze wijze hebben de jongeren de afgelopen maanden ook nadrukkelijk meegedacht in het project .
Dus dat aanbod gestuurd is strookt niet (helemaal) met de werkelijkheid.
De gekozen vorm van het project is onze vertaling van de ideeën van de jonge mensen gecombineerd met de kansen die wij als professionals zagen ontstaan. Dit hebben wij ook nog een keer getoetst tussentijds bij enkele jonge spelers.
De vorm zal straks tijdens het maak proces inhoud krijgen waarbij de jonge spelers samen met de nieuw makers van ArtEZ leidend zijn.
Hun competentieontwikkeling staat daarbij voorop. Het Theaterschip vindt het van wezenlijk belang dat theater, gemaakt en gespeeld door jonge mensen voort komt vanuit de jonge mensen zelf. Hun belevingswereld, hun teksten, hun twijfels en hun drijfveren zijn de voedingsbodem van waaruit het Theaterschip wil dat de productie tot stand komt. De nieuwe net afgestudeerde makers van ArtEZ worden onder andere ook op deze gronden geselecteerd.

Dat wij er voor kiezen om ook andere partners te betrekken bij staat niet haaks op de ontwikkeling van de jonge spelers maar komt juist voort uit hun eigen wens. De jonge spelers hebben de wens uitgesproken om meer multidisciplinair te gaan werken.
Daarop heeft het Theaterschip besloten daarvoor andere partners te betrekken. Daarmee willen wij de juiste kwaliteit en expertise van de jonge spelers versterken. Het was namelijk hun wens om een bredere productie te maken.

Ongeveer 15 jonge spelers die vast of incidenteel via de Theaterschool en losse projecten verbonden zijn aan het Theaterschip, zullen verdeeld over de 3 performances van mee gaan doen. Zij worden aangevuld met 10 jonge spelers die via de andere partners worden geworven.
De namen van deze jonge spelers zijn op dit moment nog niet bekend. De werving start namelijk pas tweede week mei.

Hoewel wij niet de organisator van de IJsselbiënnale zijn, verzorgen wij met deze voorstelling wel een belangrijke theatrale invulling voor de steden en dorpen die participeren in de IJsselbiënnale. Om spelers/groepen te werven zetten wij ons brede netwerk in binnen de IJssel regio. Deze keuze is gebaseerd op het thema van de biënnale: een ode aan de IJssel en zijn bewoners. Echter sluiten wij natuurlijk geen geïnteresseerde spelers van buiten deze regio uit. Onze focus zal echter liggen op het werven van spelers/groepen rondom steden en dorpen aan de IJssel.

 

Met wie werk je samen?: 

Om te kunnen ontwikkelen en groeien moet je als culturele onderneming bereid zijn om samenwerkingen te zoeken. Samenwerking op basis van programma’s of juist organisatorische samenwerking. Het succes van samenwerkingen hangt af van de wijze waarop organisaties complementair zijn. Daarbij gaat het bij succesvolle samenwerkingen niet om het eigen belang maar om het gemeenschappelijk belang.
De beoogde samenwerkingen binnen Hoogmoed zijn ook langs de meetlat gelegd.
Het heeft naar ons idee op drie niveaus samenwerkingen opgeleverd die complementair zijn aan elkaar of doelgroep/bereik vergroten.

1. Samenwerking met de IJsselbiënnale.
Vraag en antwoord komen met Hoogmoed bij elkaar in de samenwerking met de IJsselbiënnale. De IJsselbiënnale zocht naar een programmering die aanvullend kon zijn op hun beeldende kunsttentoonstelling in het landschap van de IJssel en die een verbinding zou leggen met jongeren. Vanuit deze vraag heeft het Theaterschip Hoogmoed voorgesteld als aanvullende productie op hun programma.
De IJsselbiënnale draagt zorg voor veel publiciteit. Heeft samen met ons gezocht naar een prikkelende locatie en draagt een klein stukje van de kosten.
Tevens zal samen met de IJsselbiënnale een campagne gestart worden om deelnemende jongeren te werven in de deelnemende gemeentes aan de IJsselbiënnale.
Samenwerking met de IJsselbiënnale is nieuw.

2. Samenwerking met Deventer op Stelten
Al 10 jaar werken het Theaterschip en Deventer op Stelten samen op het gebied van talentontwikkeling. De laatste 2 jaar geeft het Festival het Theaterschip niet alleen de kans om te participeren in bestaande veelal buitenlandse producties waaraan jongeren kunnen deelnemen, maar programmeert het festival ook autonoom werk van het Theaterschip. Na In de Pas in 2015 en Paard Brandweerwagen & Kikker in 2016 zou Hoogmoed de derde productie worden.

3. Samenwerking met ArtEZ
Al meerdere jaren vinden stagiaires hun weg naar het Theaterschip. Bij Hoogmoed zal het Theaterschip ism ArtEZ actief gaan scouten naar nieuwe makers die deze zomer af studeren aan ArtEZ. Drie tot zes van deze studenten zullen als nieuwe maker betrokken worden bij de totstandkoming van Hoogmoed.

4. Samenwerking met Theatermakerij Enschede
In 2014 & 2015 heeft het Theaterschip een dependance gehad van haar Theaterschool in Enschede. Deze dependance is medio 2015 overgenomen door een van de freelance docenten die werkzaam en woonachtig was in Enschede. Onder de naam Theatermakerij Enschede heeft zij een verdere groei in Enschede gerealiseerd. Met Hoogmoed wordt de nauwe band voor het eerst vertaald in een samenwerkingsproject. Enkele jongeren van de theatermakerij zullen deel gaan nemen aan Hoogmoed. Karine Roldaan zal als ervaren theatermaakster een van de drie coaches zijn die workshops geven aan de jongeren in fase 1 en begeleider zijn van de nieuwe makers.

Aanvulling over het samenwerkingstraject:
De samenwerkingen die plaats vinden bij Hoogmoed zijn te verdelen in twee vormen.
Enerzijds gaan wij als Theaterschip een samenwerking aan met twee festivals te weten de IJsselbiënnale en Deventer op Stelten. Geen nieuwe vorm maar wel fundamenteel om professioneel theater met en door jonge mensen een groot en professioneel podium te geven. Hoewel het Theaterschip overtuigd is van de het grote artistieke potentieel en zeggingskracht is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat professionele kunst en kunst uitgevoerd door amateurs naast elkaar geprogrammeerd worden. Het vergt naast kwaliteit ook lef van de festivals.
Anderzijds zoeken we de inhoudelijke verbinding met partners.
Naast de samenwerking met ArtEZ om op zoek te gaan naar de nieuwe (bijna) afgestudeerde parels zoeken we inhoudelijk verbinding met Theatermakerij Enschede en nieuw is Studio DanZo.
Met Hoogmoed willen we het productieklimaat van professioneel theater met jonge mensen en talentontwikkeling op provinciale schaal gaan versterken. Theatermakerij Enschede is als jonge theaterschool nadrukkelijk op zoek naar vormen om de talentonwikkeling van haar leerlingen een nieuwe impuls te geven.
Dat is ook de reden waarom Theatermakerij Enschede naar ons kwam en wij naar hen gingen. Hoogmoed biedt hen een nieuwe kans. Namelijk het coproduceren van een professionele theaterproductie met jonge mensen (amateurs) en met een langere speelperiode.
Tegelijkertijd biedt het ons als Theaterschip en Theatermakerij Enschede ook een concrete kans te investeren in een provinciaal netwerk van theaterscholen of theaterproductiehuizen met jonge mensen.
Zo hebben we dit seizoen ook al eerder een klein project gedaan met Jongerentheater Krang uit Diepenheim. 
Hoogmoed is daarmee niet alleen een artistieke uitdaging voor de jongeren en de nieuwe makers maar vooral ook een vehikel om middels samenwerking op provinciale schaal te komen tot het versterken van talentontwikkeling programma op het gebied van theater. Daarbij onderzoeken we echter ook verbindingen met dans en muziek.

Dat is ook de reden waarom het Theaterschip dit voorjaar initiatiefnemer was van het Dans Netwerk Overijssel. Met drie middelgrote dansscholen, waaronder Studio DanZo, met productionele ambitie heeft het Theaterschip als productiehuis, waar naast theater ook steeds meer verbindingen worden gezocht met andere (podium)kunstvormen, een twee jarig programma ingediend bij de provincie Overijssel.
Vooruitlopend op de uitkomst van deze aanvraag heeft het Theaterschip Studio DanZo gevraagd om te gaan samenwerken rondom Hoogmoed.  Met Hoogmoed willen we dansers en acteurs op de vloer laten samen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat talentvolle jongeren onderling veel van elkaar kunnen leren.  Deze peer tot peer learning is voor alle inhoudelijk betrokken samenwerkingspartners een nieuwe wijze waarop wij als partners willen samenwerken. We creëren een omgeving of attitude waarin de jongeren, naast onze input, ook zelf komen tot leren, tot ontwikkeling van hun competenties en deze competenties inzetten om anderen te leren.
Tevens is het voor de makers de uitdaging om de zeggingskracht van beide podiumkunstvormen samen te smelten tot een nieuw vocabulaire.
Voor ons is deze multidisciplinaire werking nieuw en een uitdaging die wij graag met elkaar aan gaan. Niet alleen op niveau van de organisaties of uitvoerende professionals maar ook van de jongeren.
Voor alle partners is deze samenwerking daarmee een uitdaging met een naar wij hopen prachtig eindproduct maar minstens zo belangrijk een inspirerend en leerzaam proces voor alle betrokkenen.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

De missie van het Theaterschip

Het Theaterschip produceert en programmeert producties met jonge mensen (10 tot 25 jaar) en nieuwe makers. Het Theaterschip staat voor talentontwikkeling vanuit samenwerking op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

In de visie van het Theaterschip staat de jonge explorerende mens centraal. Alles draait om hem of haar. Ongeacht achtergrond, ambitie of talent staat zijn of haar ontwikkeling als speler of maker in de schijnwerpers. Al deze jonge mensen onderzoeken hun mogelijkheid om zich te ontwikkelen en waar mogelijk te excelleren. Het ontdekken en ontwikkelen van het (podium)kunsttalent. Daar gaat het om. In onze visie wordt deze zoektocht niet alleen individueel afgelegd. Het vergt momenten of plekken waar de deelnemers samenkomen, verbindingen leggen, dwarsverbanden zoeken en (multidisciplinair) uitgedaagd worden. De (talentvolle) jonge mens, maker, professional en het publiek vermengen zich. Het Theaterschip is een projectorganisatie waarbij ondernemerschap, talentontwikkeling en samenwerking centraal staan.

Eind 2015 bestond het Theaterschip 10 jaar.
Het waren jaren waarin we ons gespecialiseerd hebben in het werken met en voor jonge mensen. Hierdoor waren we in staat om ons, met een onderscheidend karakter, definitief te nestelen in het culturele landschap van de gemeente, de provincie en het land.
Het waren jaren waarin we prijzen hebben mogen ontvangen voor onze inzet op het gebied van talentontwikkeling (Deventer op Stelten Award 2014) en een voorstelling (Young Europe Award 2014 met de voorstelling ‘Play’ een internationale coproductie met Theater im Fluss uit Kleve, Duitsland). Daarnaast waren we in 2015 gastheer voor Minister Bussemaker van OCW bij onze internationale coproductie ‘In de Pas’ met Jeugdtheaterhuis Larf uit Gent, België.

De afgelopen beleidsperiode waren er gemiddeld 85 binnenschoolse en buitenschoolse unieke programma-activiteiten per jaar. Dit resulteerde in een jaarlijkse gemiddelde omzet van €580.000.
Daarmee bereikte het Theaterschip ruim 23.500[i] (jonge) mensen per jaar. Leerlingen in PO en VO, bezoekers van voorstellingen, gebruikers van het Huis voor de Amateurkunst en deelnemers (amateurs en professionals) aan de buitenschoolse producties en projecten.

 

[i] Gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen 4 jaar. Specificaties hiervan zijn terug te vinden in de jaarverslagen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Workshopdagen 29  
6 Repetitiedagen 29  
1 Try Out 20 20
1 Premiére Deventer op Stelten 20 20
15 Voorstellingen 20 1200
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het Theaterschip staat voor professionele producties en projecten van hoge kwaliteit voor en door jonge mensen. Producties en projecten die aansluiten bij het niveau van de deelnemers waardoor kwaliteit en succeservaring, als voorwaarden voor een positieve ontwikkeling, worden gerealiseerd.
Het Theaterschip geeft ondersteuning aan deze zoektocht van de jonge mens door vanuit artistieke doelen en ambities te werken. Het Theaterschip ziet daarin geen onderscheid tussen amateurs en professionals en spreekt liever over cultuurmakers.

Met Hoogmoed hebben we de mogelijkheid gecreëerd om deze scheidslijn op te heffen.
Maar het opheffen gaat niet vanzelf. Het vergt een sterke professionele setting, een stevige etalage en een traject waardoor de cultuurmakers zich verder kunnen ontwikkelen.
Met de bijdrage van het FCP willen we niet zozeer een hoogstaand eindproduct realiseren maar meer nog weg daarnaartoe plaveien.
Met de bijdrage van het FCP zetten we in op talentontwikkeling van zowel de jonge spelers die via traingingen gaat leiden tot een 16-tal voorstellingen.
Voor het Theaterschip is het nieuw dat we een voorstelling gaan maken die zo lang op 1 plek gaat spelen gedurende de zomer van 2017. Voor de meeste deelnemers is het nieuw dat ze mee gaan doen aan de realisatie van een locatietheater productie.
Het biedt de nieuwe makers als net afgestudeerd professionals de kans om direct aansluitend op hun kunstvakopleiding het geleerde in praktijk verder te polijsten.
Om de uitdaging en vernieuwing voor onszelf te zoeken stappen wij uit de comfort zone van onze prachtige theaterzaal en gaan aan de slag met locatietheater. Dit vraagt van ons nieuwe kennis op te doen en op zoek te gaan naar andere manieren van spelen. Locatietheater is een andere tak van sport waar wij nog niet eerder op deze manier mee hebben gewerkt. Naast de artistieke uitdaging van het maken van een locatievoorstelling zijn wij ook de uitdaging aan gegaan om voor het eerst een voorstelling 19 keer te spelen op dezelfde locatie verspreid over 3 maanden. Deze beide aspecten zijn niet alleen een uitdaging of vernieuwing voor ons, maar ook voor de vele spelers/groepen die zullen participeren in Hoogmoed. Met deze voorstelling nodigen wij spelers en groepen uit de omgeving van de IJssel uit om op te participeren in een groot evenement die de IJssel voor 3 maanden "in het zonnetje zet".

Begroting: 

Het Theaterschip heeft nog 15.000 euro nodig. Deze middelen zijn nodig voor workshops voor de jongeren, werving van de jongeren en het vastleggen van het maak en speelproces d.m.v. film (Cibap student). Daarnaast zijn er middelen nodig om een professionele werkomgeving te kunnen creëren. Het gaat hierbij om decor, kostuums en techniek.
De totale begroting behelst 58000 euro. 7500 daarvan zijn eigen inkomsten middels kaartverkoop.
De overige middelen (€58.000 min €7500 min de nu gevraagde €15.000) worden gedekt vanuit de provincie Overijssel en de Gemeente Deventer.

 

Locatie(s): 
Deventer
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie plan voor de productie Hoogmoed telt enkele verrassende onderdelen: spelen op locatie, publiek in containers, een gemengde cast van amateurs en professionals, een combinatie van dans en toneel. Hiermee komt deze productie in de richting van het avontuur dat we zoeken bij JMHM, maar toch halen jullie net een te lage score om een honorering in de wacht te slepen. De reden hiervoor is dat dit project uiteindelijk een te gebruikelijke opzet kent: het is een opdracht aan studenten, die een concept bedenken en een thema, en dit, onder begeleiding van ervaren makers, gaan uitwerken met een groep amateurspelers. Tegelijkertijd is de toelichting op de werkwijze weinig concreet en overtuigend, waardoor mogelijk vernieuwende aspecten op dit vlak onderbelicht blijven. Hoe dans en theater elkaar gaan versterken blijft bijvoorbeeld raadselachtig, evenals het gewenste effect op de deelnemers. Laatste puntje van kritiek: het omvangrijke budget voor decor en kostuums had echt een overtuigende toelichting verdiend, zeker voor een voorstelling die het publiek de omgeving wil laten ervaren.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De uitgangspunten van jullie project zijn helder en geven zicht op jullie doelstelling. 
Er is voldoende ervaring in het organiseren van een kwalitatief goede voorstelling, maar op dit platform zoeken we wilde ideeën waarbij een uitdagend experiment wordt aangegaan. Dat is in jullie plan nog te weinig aan de orde: de uitwerking van het inhoudelijk concept is inzichtelijk, maar komt vrij veilig over. Het mist de spannende randjes van een uitdagende samenwerking of vernieuwende opzet. De elementen die je wel benoemt zijn in de vorm vrij traditioneel, waarbij een specifieke visie op vernieuwing maar erg beknopt is. Ook komt in de aanvraag weinig aan de orde op welke creatieve behoefte van de amateurspelers je inspeelt en hoe je hen gedurende het proces concreet laat cocreëren. De opzet oogt daardoor vrij aanbodgestuurd. Mijn tip is om bij een volgende aanvraag op JMHM meer de vrijetijdsbeoefenaars als uitgangspunt te nemen en dat je samen met hen op zoek gaat naar een spannende vorm. 

afbeelding van Milou Brouwer

Ik heb ook de modelbegroting nu gebruikt.

 

afbeelding van Milou Brouwer

Beste Willemijn
Ik heb onder het kopje 'met wie werk je samen'  het unieke karakter van onze samenwerking omschreven. Wat maakt het bijzonder, wat maakt het nieuw wat is de opbrengst dan wel kans nu en op de langere termijn 
Tevens heb ik nog een nieuwe partner toegevoegd.  

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Wat maakt een mooi voorstellingsproject tot een kansrijke JMHM-aanvraag? Met die vraag in gedachten geven we feedback op de ideeën op dit platform. Het is ook de vraag die waarop we in de Denk mee-fase graag een overtuigend antwoord willen krijgen van jullie. Bij JMHM zoeken we bijvoorbeeld naar verrassende vormen van samenwerking die de betrokken partners nieuwe kansen bieden. Dat zie ik in dit voorstel nog onvoldoende terug: er is wel sprake van samenwerking, maar de betrokken organisaties doen precies wat je van ze verwacht in de rol die ze hebben bij dit project. Hoe denken jullie hierover? Vergeet overingens niet om de modelbegroting toe te voegen. 

afbeelding van Milou Brouwer

Dank voor je reactie Daniëlle. Wij hebben zeker onze contacten met de stadsprogrammeur. Dit betreft echter alleen projecten en voorstellingen die in de Deventer schouwburg zelf plaatsvinden. Zij richten zich daarbij niet op projecten buiten de schouwburg helaas. Hierdoor valt ons project al automatisch buiten "het podium van de stad". 

afbeelding van Milou Brouwer

Ik heb de aanvraag  aangevuld. Ik ben benieuwd wat jullie reactie hier op zal zijn.

 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Graag nog een toelichting op de keuze om met bestaande groepen te gaan werken. Hoe sluit dat aan op de wens om in co-cratie te werken? Staat het niet haaks op het accent dat jullie willen leggen op de kwaliteit en de expertise van de jonge speler?

Tip: Jullie plan zou aan overtuigingskracht kunnen winnen (en minder aanbodgericht overkomen) als de deelnemers al bekend zouden zijn. Valt daar iets op te verzinnen?

afbeelding van Milou Brouwer

Beste Daniëlle en Willemijn. Ik zie in jullie reacties heel erg terug dat jullie zoeken naar een experimenteel/vernieuwend aspect in ons plan. Zeker een goede opmerking. Toch even een vraagje terug aan jullie zodat ik er nog concreet over na kan denken, gaat het om het experiment/de vernieuwing voor ons als organisatie of om een vernieuwing binnen de branche?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het gaat erom dat reguliere activiteiten niet subsidiabel zijn in het kader van Jij maakt het mee. Voor Het Theaterschip is het produceren van een voorstelling met amateurs en de samenwerking met studenten van ArtEZ of met Deventer op Stelten niet ongebruikelijk en dus niet subsidiabel binnen deze regeling. Bij JMHM staat het experiment centraal, het verkennen van nieuwe wegen of het creëren van ongebruikelijke samenwerkingsverbanden, waardoor de cultuurbeoefening in de vrije tijd tot bloei komt. Wij horen graag waar voor jullie het avontuur zit in dit plan.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Milou, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je ruim uitgewerkte idee lezend, moet ik meteen aan Festival Havenwerk in Deventer denken. Online research leert me dat dat jongerentheaterfestival door jullie zelf wordt georganiseerd. Leuk! Ik kan me voorstellen dat je via dat landelijke netwerk een experimenteel avontuur aan je plan kunt toevoegen. Heb je daar als Theaterschip zelf al ideeën bij ontwikkeld?

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Poeh, dat is even stevig doorlezen ;-). Jullie plan is al behoorlijk concreet. Niettemin: welkom op dit platform! De komende zes weken denk ik graag met jullie mee.

Om te beginnen een vraag. Bij JMHM staat het experiment centraal, we zijn op zoek naar bijzondere initiatieven die in samenwerking met partners nieuwe wegen verkennen. Voor Theaterschip is het produceren van een voorstelling met en door jongeren bekend terrein. Waar zit voor jullie dit keer het avontuur?