menu denk mee beslis mee maak mee

Forten vol Verhalen 2017

Storytelling & Cultureel Erfgoed

Stichting Storytelling Centre
3 juni 2017 tot 27 augustus 2017
erfgoed
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Trainingsdagen vrijwilligers - update en foto's

Door Lenneke Beunk op wo 26 jul

Inmiddels hebben Stichting Storytelling Centre i.s.m Liniebreed Ondernemen al meer dan 100 gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers twee mooie...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Forten vol Verhalen 2017

Storytelling & Cultureel Erfgoed

afbeelding van Lenneke Beunk

Ingediend door:

Lenneke Beunk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op dit moment is het idee af, en zouden we dit idee graag als voorstel bij uw fonds indienen.

Wat ga je doen?: 

Storytelling is een vorm die nog steeds aan populariteit wint en erg goed samen gaat met cultureel erfgoed. We willen een breed en nieuw publiek laten kennismaken met de kracht van storytelling en daarmee het cultureel erfgoed opnieuw ontsluiten. In 2017 organiseren we de zesde editie van Forten vol Verhalen, met 8 eendaagse storytellingevenementen op 8 forten en buitenlocaties die deel uitmaken van de waterlinies die Nederland rijk is. We vragen bij het Fonds Cultuurparticipatie, onder de regeling ‘jij maakt het mee’ specifiek aan voor het storytelling traject voor vrijwilligers van de deelnemende erfgoedlocaties.

We presenteren een tweeledig programma in 2017. Enerzijds zullen er per locatie storytellers optreden met een verhaal dat specifiek gaat over de locatie, aangevuld met een verhalende rondleiding. Anderzijds presenteren we een trainingstraject waarin we de vrijwilligers van elke locatie trainen in het gebruik van Storytelling en het (interactief) overbrengen van de historische verhalen van de betreffende locatie. We maken in 2017 een verdiepingsslag met als uitgangspunt de historie van de waterlinies en locaties rechtstreeks te koppelen aan de verhalen. Met deze nieuwe focus zullen we naast het bestaande storytelling publiek ook een nieuwe doelgroep kunnen aanboren die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het erfgoed. 

De kruisbestuiving tussen de twee onderdelen zit hem in het volgende: 
1) als de vrijwilligers het trainingstraject hebben voltooid, zullen zij ook onderdeel zijn van het festival zelf en op alle festivaldagen ook zelf de nieuw gecreeerde rondleiding geven aan het publeik.
2) de vertellers die optreden op het festival zijn ook onderdeel van de trainingsdagen/workshops; dus zullen samen met de workshopleider interactief aan de slag gaan met de vrijwilligers. Op deze manier laten we de professionals samenwerken met de vrijwilloigers, en op die manier van elkaar leren. 

In 2017 kiezen we voor 4 locaties van de Stelling van Amsterdam en 4 locaties van de Nieuw Hollandse Waterlinie.

Trainingstraject vrijwilligers – Forten vol Verhalen
De vrijwilligers van de forten willen we in 2017 coachen in het vertellen van een verhaal. Veel gidsen weten immers enorm veel over de locatie waarop ze mensen rondleiden, maar niet in alle gevallen weten ze deze informatie op de beste manier over te brengen. Door met de gidsen aan het werk te gaan en hen een aantal verteltechnieken aan te leren, zijn zij in staat om op hun kennis nog beter over te dragen op de belangstellende bezoeker en kunnen zij nog beter het erfgoed tot leven wekken. Op die manier laten we als festival ook iets achter op de locaties en is het effect van Forten vol Verhalen allesbehalve eenmalig. Er worden immers het gehele fortenseizoen rondleidingen gegeven door gidsen, waarbij het belang van een goed kwalitatief verhaal én het op een boeiende manier overbrengen van groot belang zijn.

Insteek van de training aan de vrijwilligers is om op een experimentele wijze door het gebruik van storytelling te gaan zoeken naar nieuwe verhaalvormen in plaats van een ‘standaard’ rondleiding. We willen samen met de vrijwilligers op een interactieve manier gaan ontdekken op welke manieren en in welke vormen de historische verhalen van het erfgoed verteld kunnen worden. In de training gaan we ervan uit dat er bepaalde componenten van het historische verhaal vaststaan die meegenomen kunnen worden in het verhaal, maar het verhaal zelf staat niet vast, dat kan op verschillende manieren vorm krijgen tijdens de rondleiding. Juist daar willen wij de vrijwilligers met bepaalde storytelling technieken in trainen, om op die manier het erfgoed waarop het festival plaatsvindt op een nieuwe manier te ontsluiten.

Om de gidsen te coachen organiseren we in juli 2017 een training van twee dagen waarin de gidsen leren hoe ze (nog beter) verhalen in hun rondleidingen kunnen verwerken en waarin ze verteltechnieken aanleren, ook om de interactie met hun publiek te vergroten. Hoe kan je bijvoorbeeld een rondleiding ook voor kinderen leuk maken? Daarnaast is er ruimte voor achtergrondinformatie, bijvoorbeeld voor het overkoepelende verhaal van de waterlinies en de unieke universele waarden van het UNESCO erfgoed. Het is erg belangrijk dat deze waarden bekend worden gemaakt voor een groot publiek. Deze informatie kunnen ze in hun rondleidingen gebruiken om een bredere context te hebben.  Stichting Storytelling Centre heeft inmiddels veel expertise opgebouwd in het geven van Storytelling trainingen aan verschillende doelgroepen.

Deze training biedt de vrijwilligers de mogelijkheid zichzelf door middel van een creatieve methode nieuwe verhaalvormen en storytellingtechnieken eigen te maken. Op deze manier draagt de vrijwilliger er indirect aan bij dat de historische erfgoedverhalen ‘levend’ blijven en het erfgoed op een nieuwe manier ontsloten wordt voor het publiek.  

Het is de eerste keer dat er vrijwilligers bij Forten vol Verhalen worden betrokken, vorige jaren werkten we alleen met professionele storytellers die optraden op alle forten. Doel is om dit jaar een verdiepingsslag te maken in het festival om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het erfgoed van Nederland. De storytellers doen dat enerzijds door de historische verhalen die zij gaan maken en vertellen tijdens het festival en anderzijds dragen we structureel bij aan het ontsluiten van het erfgoed door de groep vrijwilligers te scholen in storytelling. Op die manier wordt de bijdrage meer duurzaam. Bij de training zullen per locatie 1 of 2 medewerkers van de fortenlocatie aanwezig zijn, om dezelfde kennis te vergaren als de vrijwilligers. Op deze manier is het mogelijk dat de medewerkers in samenwerking met de vrijwilligers die de training volgen in de toekomst hun kennis samen overbrengen aan een nieuwe aanwas vrijwilligers. We benadrukken dit ook in de training, dat we hen technieken ‘eigen’ maken, zodat het later overdraagbaar is.

Inhoud van de training:
Een gangbare rondleiding hoe die nu plaatsvindt bij de forten is voornamelijk gebaseerd op de inhoud, als in feiten en kennis over de geschiedenis van de locatie. De insteek de training gaat zijn om juist de inhoud en vorm op een nieuwe manier te creëren.

De training wordt gegeven door Bastiaan de Zwitser (storyteller/acteur), Arjen Barel (trainer Storytelling) in samenwerking met Loredana Cannas. Zij zullen gezamenlijk een training samenstellen die specifiek gericht is op de vrijwilligers van de erfgoedlocaties.  Loredana volgde de 4 jarige HBO opleiding Nationaal Gids en Gidsenvakdiploma van GUIDOR, de Nederlandse Gidsen Organisatie) en werkt al jarenlang al gids op verschillende locaties en binnen verschillende opdrachten. Zij geeft al verschillende trainingen aan gidsen en vrijwilligers, haar trainingen zijn gericht is op het rondleiden zelf en niet op de inhoud.

De rondleiding zal een mix worden van inhoud, storytelling en theater. Doel is om de ‘nieuwe’ rondleiding, meer dan voorheen, interactiever van aard te laten zijn.  Storytelling is een interactieve vorm van podiumkunst. De performer/storyteller gebruikt woorden en handeling om de elementen en beelden van een verhaal op te roepen, terwijl hij de verbeelding van de luisteraar prikkelt. De boodschap, subtekst of betekenis wordt door het verhaal overgebracht.  Er wordt in de training met gebruik van storytelling ingegaan op het theatraliseren van de inhoud, waarbij authenticiteit voorop blijft staan.

Hoe ga je te werk?: 

Insteek van de training aan de vrijwilligers is om op een experimentele wijze door het gebruik van storytelling te gaan zoeken naar nieuwe verhaalvormen in plaats van een ‘standaard’ rondleiding. We willen samen met de vrijwilligers op een interactieve manier gaan ontdekken op welke manieren en in welke vormen de historische verhalen van het erfgoed verteld kunnen worden. In de training gaan we ervan uit dat er bepaalde componenten van het historische verhaal vaststaan die meegenomen kunnen worden in het verhaal, maar het verhaal zelf staat niet vast, dat kan op verschillende manieren vorm krijgen tijdens de rondleiding. Juist daar willen wij de vrijwilligers met bepaalde storytelling technieken in trainen, om op die manier het erfgoed waarop het festival plaatsvindt op een nieuwe manier te ontsluiten. 

Met wie werk je samen?: 

De samenwerking vanuit Stichting Storytelling Centre, Stichting Liniebreed Ondernemen en de forten zelf is innovatief omdat we op deze manier werken aan een duurzaam resultaat waarbij de vrijwilligers na dit trainingstraject als ambassadeurs van de erfgoedverhalen kunnen optreden.  In de rondleidingen in de toekomst zal deze kennis worden blijven toegepast.

Stichting Storytelling Centre is verantwoordelijk voor de inhoud van de training en heeft veel kennis in huis op het gebied van storytelling. Stichting Storytelling Centre heeft inmiddels veel expertise opgebouwd in het geven van Storytelling trainingen aan verschillende doelgroepen. 

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) is sinds een aantal jaar vaste samenwerkingspartner van het festival. Naast promotionele ondersteuning nemen zij het festival op als een van hun vijf jaarlijkse hoofdevenementen. Stichting Liniebreed Ondernemen streeft naar duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Waterlinies in Nederland. Doel is om zo de forten en linies te behouden voor toekomstige generaties. Zij vormen het aanspreekpunt tussen alle afzonderlijke forten en beschikken over een groot netwerk.

Vrijwilligers: het interesante aan deze samenwerking met de groep vrijwilligers is dat de aard 'interactief' is. Storytelling Centre gebruikt enerzijds de storytellingtechnieken om op zoek te gaan naar nieuwe verhaalvormen, maar met beghulp van de vrijwilliger. Elk verhaal van elke vrijwilliger speelt ook een rol in het werkproces om te komen tot iets nieuws.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stichting Storytelling Centre werd in 2012 opgericht, onder meer om het Internationaal Storytelling Festival Amsterdam te produceren (nadat het festival sinds 2008 verschillende andere producenten gehad heeft).

Stichting Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen vertellen. Daarnaast hebben we de overtuiging dat in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal. We doen dit doet vanuit het geloof dat het in een evenwichtige (cultureel) diverse samenleving van levensbelang is dat er ruimte is voor ieders verhaal. In een veranderende maatschappij zien wij het als een noodzaak om een podium te bieden voor al die verhalen, in het theater en daarbuiten, en mensen door middel van verhalen te verbinden. Dat is onze drijfveer.

De afgelopen vier jaar ontwikkelde Stichting Storytelling Centre tal van activiteiten op het gebied van storytelling. Inmiddels staat het Centre nationaal en internationaal bekend als festivalproducent, producent van actuele voorstellingen van jong storytelling talent en supporter van culturele diversiteit en verbinder tussen verschillende culturele achtergronden.

Voorzitter van bestuur: Cornelis Pieter Boodt
Secretaris: Annet Scheringa
Penningmeester: Harm Jan Witteveen
Directeur: Arjen Barel

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 trainingsdag 1 100  1000 (bezoekers van de uiteindelijke rondleidingen die de vrijwilligers gaan geven)
1 trainingsdag 2 100 1000 (bezoekers van de uiteindelijke rondleidingen die de vrijwilligers gaan geven)
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Om de gidsen (=vrijwilligers) te coachen organiseren we in juli of augustus 2017 een training van twee dagen. De specifieke datum wordt nog met een van de 8 deelnemende locaties afgestemd. 

Duur: 2 dagen van 11:00 - 16:00 uur
Aantal deelnemende vrijwilligers: 100
Type activiteit: training/workshop
Aantal bezoekers: naar schatting  per weekend 80-150 man, die het fort bezoeken en gebruik maken van de rondleidingen
 

Begroting: 

Het project is van belang voor de erfgoedlocaties omdat we met dit project niet incidenteel, maar duurzaam bijdragen aan het ontsluiten van het erfgoed en de bijbehorende historische verhalen voor groter publiek. We kiezen niet voor niets voor de creatieve methode van storytelling. Verhalen op locatie benadrukken namelijk sterk de ‘sense of place’ maar ook de ‘spirit of place’ en de (geschiedenis van de) forten en hun omgeving lenen zich daarvoor uitstekend. Maar dit festival + traningstraject geeft mensen ook de gelegenheid om zich (opnieuw) te verdiepen in de cultureel historische waarden van de forten op een nieuwe, andere manier.  Door er in rond te lopen en ruimtes te beleven tijdens het luisteren naar een verhaal, ervaren de bezoekers de enorme rijkdom van dit erfgoed. Op die wijze ontdekt het publiek de historische locatie op een andere en aantrekkelijke manier. We hopen hiermee aan te zetten tot een vergroting en verdieping van de interesse voor het Nederlandse erfgoed.

Naast het ontsluiten van het erfgoed dragen we met Forten vol Verhalen bij aan de positieve ontwikkeling van de vrijwilligers, werkzaam op de forten van de Hollandse Nieuwe Waterlinie. We laten deze groep interactief kennismaken met storytelling en leren hen storytellingtechnieken die zij zich eigen dienen te maken. Op deze manier krijgen zij zelf de mogelijkheid om op een nieuwe creatieve manier vorm te geven aan het presenteren van de erfgoedverhalen. 

Locatie(s): 
4 forten onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 4 locaties forten van de Stelling van Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP37
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 118 gestemd
totaal87
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit is een doordacht en slim opgezet project, met volop interactie tussen erfgoedvrijwilligers, trainers, professionele vertellers en medewerkers van de forten. Met een aansprekend trainingsprogramma vergroten jullie de vaardigheid van de vrijwilligers om via verhalen historische kennis te delen, wat de levendigheid van hun rondleidingen versterkt. Door de vrijwilligers voor te bereiden op de veranderende wensen van het publiek - meer interactie, grotere betrokkenheid, het verlangen om verrast te worden - vergroten jullie de aantrekkingskracht van de forten voor een brede en diverse groep bezoekers. Ook waardeer ik dat voor een bescheiden subsidiebedrag veel vrijwilligers, op acht locaties, van dit trainingsprogramma kunnen profiteren. De relatief lage projectkosten brengen dit project binnen het bereik van andere erfgoedinstellingen met een vergelijkbare behoefte aan vernieuwing. Ik wens jullie veel succes met de uitvoering en ben benieuwd hoe jullie de resultaten van dit project gaan delen in de erfgoedsector.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dat storytelling een waardevolle bijdrage kan leveren aan de versterking van erfgoedparticipatie weten jullie duidelijk over te brengen en beaam ik graag. De verbinding met andere domeinen, disciplines of genres is voor de erfgoedsector van belang, om zich zo te blijven vernieuwen en verhouden tot haar publiek. Bovendien waardeer ik in dit project dat de erfgoedvrijwilliger centraal staat, die aan het levend houden van het erfgoed en het aangaan van de relatie met het publiek een cruciale bijdrage levert. Het kennen en kunnen vertellen van de verhalen die zo direct verbonden zijn aan de tastbare forten en buitenlocaties, zal naar verwachting een impuls geven aan de erfgoedbeleving van zowel de vrijwilligers als het publiek. Door medewerkers van de locaties te betrekken in het project, kunnen daarnaast de erfgoedlocaties zelf hun voordeel met deze training doen, ook voor de langere termijn. Hopelijk wordt dit project zelf een waar succesverhaal!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Vergeet niet zelf een verzoek tot de Beslis mee fase in te dienen. Via tabblad Bewerken - tabblad Beslis mee.

afbeelding van Lenneke Beunk

Bedankt! Ik heb net antwoorden opgeslagen op jouw laatste vragen, en verwerk dit nu in de beschrijving van het project. Ik dien het vervolgens in voor de volgende fase 'Beslis mee'.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Als jullie denken klaar te zijn voor de Beslis mee fase en verder geen vragen meer hebben aan ons, dan kan je al een verzoek indienen daarvoor. Dit is aan jullie om te besluiten. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Lenneke,

Jullie vragen nu subsidie aan voor een eenmalige storytelling training op de verschillende locaties. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de vrijwilligers die nu betrokken worden de komende jaren betrokken blijven bij de locaties, nieuwe vrijwilligers de komende jaren ook getraind kunnen worden en als andere erfgoedlocaties aan storytelling training willen doen hiermee aan de slag kunnen gaan? Hebben jullie daar binnen dit huidige project al over nagedacht of zou daar dan weer nieuwe subsidie voor aangevraagd moeten worden? Bij Jij maakt het mee zou dat laatste bijvoorbeeld moeilijk zijn, dus het lijkt me goed om daar nu alvast over na te denken.

afbeelding van Lenneke Beunk

Beste Stefanie,

Goed punt! En dank voor de vraag, we hebben daar over nagedacht, ik heb de tekst verwerkt in de beschrijving van het project. We willen namelijk ook daadwerkelijk duurzaam kunnen blijven bijdragen aan het scholen van de vrijwilligers en daarmee het ontsluiten van erfgoed op een nieuwe manier. Bij de training zullen ook medewerkers van de fortenlocaties aanwezig zijn, om dezelfde kennis te vergaren als de vrijwilligers. Op deze manier is het mogelijk dat de medewerkers in samenwerking met de vrijwilligers die de training volgen in de toekomst hun kennis samen overbrengen aan een nieuwe aanwas vrijwilligers. We benadrukken dit ook in de training, dat we hen technieken ‘eigen’ maken, zodat het later overdraagbaar is.

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Lenneke, ik ben nog benieuwd naar hoe je de vrijwilligers gaat werven. Wat zijn daarvoor jullie plannen?

Er zijn in de provincie Utrecht 40 historische verenigingen die zich inzetten voor de geschiedenis en het erfgoed van de eigen omgeving. Wellicht leuk om daar eens naar te kijken! Welke groepen er allemaal zijn vind je hier: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersgro...

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Lenneke,

Je schrijft dat insteek van de training aan de vrijwilligers is om op een experimentele wijze door het gebruik van storytelling te gaan zoeken naar nieuwe verhaalvormen in plaats van een ‘standaard’ rondleiding. Kan je iets meer vertellen over hoe jullie dit concreet willen gaan doen en begeleiden? Zodat ik me er een beter beeld bij kan vormen.

Wie zijn de storytellers die ook onderdeel zijn van de trainingen? Vertegenwoordigen zij ook andere kunstvormen, bijvoorbeeld theater of spoken word, die een rol kunnen spelen bij het vernieuwen van die vertelvormen? 

afbeelding van Lenneke Beunk

Beste Stefanie,

Hierbij nog het antwoord op jouw bovenstaande vraag; ook dit heb ik nu verwerkt in de beschrijving van het project. Dank voor het meedenken en de goede vragen. 

Inhoud van de training:

Een gangbare rondleiding hoe die nu plaatsvindt bij de forten is voornamelijk gebaseerd op de inhoud, als in feiten en kennis over de geschiedenis van de locatie. De insteek de training gaat zijn om juist de inhoud en vorm op een nieuwe manier te creëren.

De training wordt gegeven door Bastiaan de Zwitser (storyteller/acteur), Arjen Barel (trainer Storytelling) in samenwerking met Loredana Cannas. Zij zullen gezamenlijk een training samenstellen die specifiek gericht is op de vrijwilligers van de erfgoedlocaties.  Loredana volgde de 4 jarige HBO opleiding Nationaal Gids en Gidsenvakdiploma van GUIDOR, de Nederlandse Gidsen Organisatie) en werkt al jarenlang al gids op verschillende locaties en binnen verschillende opdrachten. Zij geeft al verschillende trainingen aan gidsen en vrijwilligers, haar trainingen zijn gericht is op het rondleiden zelf en niet op de inhoud.

De rondleiding zal een mix worden van inhoud, storytelling en theater. Doel is om de ‘nieuwe’ rondleiding, meer dan voorheen, interactiever van aard te laten zijn.  Storytelling is een interactieve vorm van podiumkunst. De performer/storyteller gebruikt woorden en handeling om de elementen en beelden van een verhaal op te roepen, terwijl hij de verbeelding van de luisteraar prikkelt. De boodschap, subtekst of betekenis wordt door het verhaal overgebracht.  Er wordt in de training met gebruik van storytelling ingegaan op het theatraliseren van de inhoud, waarbij authenticiteit voorop blijft staan.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Lenneke, beste Forten vol Verhalen,

Door middel van het vertellen van verhalen blazen jullie de prachtige forten van Nederland nieuw leven in. Het is van belang ook de erfgoedvrijwilligers, een belangrijke spil in het draaiend en toegankelijk houden van de forten, hierin mee te nemen.

Net als Anouk ben ik wel benieuwd hoe dit project zich onderscheidt van eerdere edities en welke ontwikkelstap jullie dit jaar maken. Daarnaast beschrijven jullie een tweeledig programma, maar ik zie nog weinig kruisbestuiving tussen deze beide onderdelen. Kan je op die samenhang wat dieper op ingaan?

Let op: we beoordelen enkel op de tekst in de invulvakken en op de begroting, dus niet op andere uploads zoals het projectplan. Neem zinvolle informatie mee in de tekstvakken!

afbeelding van Lenneke Beunk

Beste Stefanie,

Het klopt dat de vrijwilligers in dit proiject een spil vormen. Zie deels het antwoord aan Anouk over waarom deze editie onderscheidend is van voeirge edities. We willen komend jaar een verdiepingsslag maken met Forten voor Verhalen en meer focus leggen op de geschiedenis van de erfgoedlocatie en die vervlechten in het festival. De verdiepingsslag maken we doordat de ervaren optredende storytelling in samsnspraak met de locaties de verhalen samen gaan stellen en anderzijds doordat we de vrijwilligers gaan laten deelnemen aan de storytellingworkshops om alle historische informatie die zij vertellen op een vernieuwende manier, met storytelling element, in een nieuw jasje gieten. Voorheen bestond Forten vol Verhalen alleen uit de optredens van de storytellers. 
De kruisbestuiving tussen de twee onderdelen zit hem in het volgende: 
1) als de vrijwilligers het trainingstraject hebben voltooid, zullen zij ook onderdeel zijn van het festival zelf en op alle festivaldagen ook zelf de nieuw gecreeerde rondleiding geven aan het publeik.
2) de vertellers die optreden op het festival zijn ook onderdeel van de trainingsdagen/workshops; dus zullen samen met de workshopleider interactief aan de slag gaan met de vrijwilligers. Op deze manier laten we de professionals samenwerken met de vrijwilloigers, en op die manier van elkaar leren. 

Ik zal deze tekst ook toevoegen in de tekstvlakken, dank voor de goede vraag!

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Hai Lenneke, welkom op Jij Maakt Het Mee! Leuk om je hier tegen te komen. Ik ben jullie coach in de Denk Mee-fase en help je de komende zes weken om je aanvraag nog verder aan te scherpen.

Goed dat jullie de focus bij deze aanvraag leggen op het vrijwilligerstraject. Jij Maakt Het Mee is een regeling voor experimentele, vernieuwende participatieprojecten. Is het de eerste keer dat vrijwilligers bij Forten vol Verhalen worden opgeleid tot storytellers of is dit de afgelopen jaren ook gebeurd?

Jullie hebben het festival al vaker georganiseerd, zijn er dit jaar nieuwe/vernieuwende onderdelen op het gebied van cultuurparticipatie? 

afbeelding van Lenneke Beunk

Hoi Anouk,

Wat leuk dat jij aan dit project gekoppeld bent! Wat betreft je vragen:

Het is inderdaad de eerste keer dat er vrijwilligers bij het project worden betrokken, vorige jaren werkten we alleen met storytellers die optraden op alle forten. Dat is dus een nieuw aspect in Forten vol Verhalen dit jaar, en juist voor dit vrijwilligerstraject zagen we aansluiting met het Fonds Cultuurparticipatie. Doel is om dit jaar een verdiepingsslag te maken in het festival om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het erfgoed van Nederland. De storytellers doen dat enerzijds door de historische verhalen die zij gaan maken en vertellen tijdens het festival en anderzijds dragen we structureel bij aan het ontsluiten van het erfgoed door de groep vrijwilligers te scholen in storytelling. Op die manier wordt de bijdrage meer duurzaam.

Wat vernieuwend is aan dit onderdeel:

  • Nieuw onderdeel binnen Forten vol Verhalen
  • We laten de vrijwilligers kennismaken met Storytelling, de kracht van verhalen en op welke manier er meer storytelling elementen geïntegreerd kunnen worden in de rondleidingen
  • We gaan op een interactieve manier aan de slag met de groep vrijwilligers met als doel op een creatieve en nieuwe manier te kijken naar nieuwe verhaalvormen door middel van storytelling
  • Op elke locatie zullen de vrijwilligers op de festivaldagen ook de gecreëerde verhalende rondleiden doen aan het publie

Is het nodig dat ik dit antwoord en eventueel vervolg antwoorden ook in de aanvraagtekst verwerk?

 

afbeelding van Anouk Leeuwerink

Dat zijn nuttige toevoegingen! Het is inderdaad nodig dat je deze info in de aanvraagtekst verwerkt en zo te zien heb je dat ook al grotendeels gedaan.