menu denk mee beslis mee maak mee

Flevo Christmas Proms

De grootste kersthow ooit in Flevoland

Stichting TOP-amateur Almere
1 november 2018 tot 1 februari 2019

€12.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Flevo Christmas Proms

De grootste kersthow ooit in Flevoland

afbeelding van Sabine Bulder

Ingediend door:

Sabine Bulder

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Met dit project willen we cultuur en talent in Flevoland in de schijnwerpers zetten. Hoe bereiken we een groot publiek en groot platform? Tevens vragen we ons af, of en hoe we met dit project eventueel kunnen bijdragen aan de culturele infrastructuur in F

Wat ga je doen?: 

Wat Gaan we doen:

'Wandelconcerten' is de oorspronkelijke betekenis van een 'Proms'. Het publiek zit dan wel tijdens onze voorstellingen maar met deze productie 'wandelen' wij door Flevoland met Flevolands talent. Dit project wordt een overkoepeld muziektheaterprogramma in kerstsfeer in de stijl van een proms. Er wordt een brede samenwerking opgezocht met diverse organisaties die zich bezighouden met muziek, theater en cultuur uit verschillende gemeenten van Flevoland. De kerstshow krijgt een gevarieerd programma met een mix van klassieke en lichte muziek en bekende en minder bekende Christmas songs welke door het publiek meegezongen mag/kan worden. (Sing a Long). Het wordt een stralende kerstshow, voor een breed publiek, die vele muziekstijlen samen voegt en waarin we muziek, theater en cultuur in Flevoland in de schijnwerpers willen zetten.

Het is een project wat gaat om verbinding saamhorigheid en zichtbaarheid van cultuur en talent in Flevoland. 

 • Bijzonder is dat we een Flevoland brede krachtenbundeling opzoeken. 
 • Speciaal is dat in dit project bewust gekozen wordt voor een combinatie van lichte- en klassieke muziekstijlen.
 • Uitdagend is het project voor alle deelnemende partijen. Ensembles bekend met het lichte repertoire worden uitgedaagd met het klassieke repertoire en vise versa. Daar komt bij dat sommige ensembles gewent zijn als concert koor of in een kerk te zingen, voor hen vormt een theatrale zetting een nieuwe uitdaging en het orkest is niet gewend muziektheater en proms te begeleiden in zo’n gevarieerd programma. De grootste uitdaging zal zijn om in diversiteit tot een gezamenlijke en een voor iedereen uitdagende prestatie te komen met als doel samen een hoogwaardige show realiseren waarbij het publiek de collectiviteit en talent proeft.
 • Uniek is dat een voorstelling met zoveel participanten Flevoland breed nog nooit in Flevoland is vertoont.

Deze grote kerstshow gaat 3x spelen in December in de KAF/theater Almere (7 december), Agora Theater Lelystad, (15 december) en in t,Voorhuys theater Emmeloord (19 december).

Met dit project werken we samen met : AJSO (Almeers Jeugd Symphomie orkest); Cantate Koor uit Almere; New Land Singers uit Lelystad; Cantabilekoor uit Tollebeek (NOP); dansafdeling Kubus uit Lelystad; wedstrijd ballroomdansers uit Flevoland, onze eigen TOP-ensemble Almere voor de muziektheater elementen, De KAF (Kunstlinie Almere Flevoland), Agora Theater Lelystad, Voorhuys theater Emmeloord. Koperblazers uit Emmeloord en/of van Brasband Almere vragen wij de show te omlijsten als bij entree en bij de opening in de pauze en bij grote gezamenlijk nummers.

Het is onze wens om rondom de voorstellingen gelegenheid te creëren voor kunstenaars en ambachtslieden uit Flevoland om hun kunstwerken ten toon te stellen en zich te presenteren. Tevens willen we samenwerking opzoeken m.b.t. tot een of meer ondersteunende taken zoals bijvoorbeeld voor stage managing, opbouw van techniek , vervaardigen kostuums e.d. We denken hierbij een studenten van een ROC of leerlingen uit voorgezet onderwijs dat gericht is op cultuur/theater. We ambiëren een ‘bekende Flevolander’ als bijvoorbeeld Tineke Schouten of Jörgen Rayman, een aandeel te geven in de show. We hopen hiermee, naast een extra Flevolands accent, een aantrekkende kracht op kaartverkoop te bewerkstellingen.

Opzet:

 • De show zal semi-geënsceneerd zijn.
 • Het theaterorkest AJSO zal de show live begeleiden en is centraal op het toneel aanwezig.
 • Het TOP-Ensemble zullende muziek theaterelementen verzorgen en de verbindende lijn uitvoeren.
 • De participerende koren verzorgen de koorstukken en de dansers geven een extra dynamiek aan de show. Elk ensemble zal solistisch, samen met een ander ensemble en allen gezamenlijke muziek uitvoeren.
 • Er wordt een script geschreven om het geheel te verbinden.
 • De thematiek sluit aan bij de kerstsfeer en zal in verhaal subtiel gericht zijn op Flevoland zodat het een echte Flevo Christmas Proms wordt.
 • Dick Schaar en Hans Welle (Artistieke leiding TOP-Almere en AJSO) stellen het inhoudelijke programma samen in nauw overleg met de alle ensembles om zoveel als mogelijk de wensen mee te nemen.
 • Er is een nauwe samenwerking tussen TOP en de technische staf van het KAF voor de technische realisatie van de show. De technische leiding van de KAF werkt zal de samenwerking zoeken met de staf van de andere betrokken theaters.

Waarom:

Flevoland is cultureel actief en heeft op dit gebied veel te bieden. Maar we bevroeden dat dit gesegregeerd is en weinig verbinding heeft met elkaar. In onze optiek een weerspiegeling van wat in Flevoland leeft op een breed terrein. Een tweedeling: Tussen de Noordoostpolder en de Flevopolder;  Tussen water en land. Wat water was werd land, wat land was werd water en de eilanden werden vasteland;  Tussen polder en stad. De pioniers (boeren) die het nieuwe land en eerste gemeenschappen vormgaven, zorgvuldig geselecteerd door ‘ballotagecommissies’ en de steden Almere en Lelystad die werden gecreëerd als tuinstad voor de overloop uit de Randstad. Bruggen verbinden het kunstmatige geheel aan elkaar.

Met het plan voor onze nieuwe show willen wij ook een brug bouwen.

Een pijler van TOP-Almere is samenwerking op zoeken met andere organisaties die zich bezighouden met theater en cultuur in brede zin. Er is veel initiatief en talent in verschillende disciplines en doelgroepen. Ons streven en visie is dat door te verbinden wat aanwezig is en te vangen in muziektheaterconcepten, krachten niet alleen worden gebundeld maar complementair aan elkaar ook versterkt en meer zichtbaar

Zo hebben we in maart 2017 we met veel succes een grote musicalshow geproduceerd, Broadway aan 't Weerwater, met 7 Almeerse partijen. 150 amateur artiesten en mzikanten uit Almere hebben samen als een geheel een spectaculaire show gegeven.

Uit diverse contacten uit het culturele veld nemen wij waar, dat eerder genoemde verdeling in Flevoland meerderen opvalt en als jammerlijk wordt ervaren. Daarom willen we ons met ‘Flevo Christmas Proms’ niet beperken tot Almere maar proberen we heel Flevoland erbij te betrekken. Flevoland is in het bezit van een aantal mooie moderne theaters in Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord en nu willen we deze steden aandoen met een grote show waarin diverse koren/ensembles uit de desbetreffende stad/regio mee participeren. Hiermee trachten we zichtbaarheid te geven aan de Flevolands cultuur, muziek en theater.

We kiezen voor de muziektheatervorm ‘Proms’ omdat dit een goede gelegenheid geeft om :

 • Te ‘wandelen’ door Flevoland.
 • Een gevarieerd en veelzijdig programma van klassieke en lichtte muziek logisch te combineren. -Een breed publiek te bereiken.
 • Verschillende ensembles tot hun recht te laten komen. Zowel in hun solo’s als samen met anderen.
 • Op momenten het publiek uit te nodigen mee te zingen waardoor het een sing a long wordt.
 • Het publiek naast bekende muziek ook kennis laten nemen van minder bekende muziek uit verschillende genres.
 • Een uitdaging te vormen voor zowel het orkest, cast, koor en creatives.
 • Met een subtiele verhaallijn en muziektheaterelementen een eenheid te creëren in sfeer, ondanks alle diversiteit die zal passeren. We willen voorkomen dat het geheel alleen een presentatie wordt van verschillende nummers en verenigingen.
 • Logistiek gezien praktisch te kunnen werken in een groot samenwerkingsproject.

Doel en doelgroep: 

 • Het tot z’n recht laten komen van, een podium geven aan en in de schijnwerpers zetten van Flevolands talent, de mooie schouwburgen in Flevoland en Flevoland zelf; 
 • De deelnemende partijen en publiek worden zich bewust van het aanwezige talent en cultuur in Flevoland;
 • De deelnemende partijen en publiek nemen kennis van verschillende muziek(theater)stijlen en kunst.
 • Alle deelnemende gezelschappen leren een gezamenlijke energie en focus te vinden om de show met een divers programma als een geheel over te brengen op het publiek.
 • Met elkaar een hoogwaardige show realiseren.

Doelgroep: We richten ons op een brede deelnemersdoelgroep in leeftijd (12-85), niveau (beginnend tot gevorderd) en afkomst met de passie en liefde voor theater als bindmiddel. De liefde voor theater geldt ook als doelgroep voor de samenwerkende partijen hetzij gericht op, kinderen, volwassenen, de opera-,concert of oratoriumliefhebber of lichte muziekliefhebber, muzikanten, dansers en voor diegene achter de schermen. Ook richten we ons op een brede publieksdoelgroep

Gewenste ontwikkeling: De gewenste ontwikkeling is om in diversiteit tot een gezamenlijke en een voor iedereen uitdagende prestatie te komen met als doel samen een hoogwaardige show realiseren. Dit willen we bereiken door deelnemers mee te geven en laten beseffen dat theater maken geen rekensom is. Het gaat om beleving en inleving. Techniek en vaardigheden zijn noodzakelijk maar ook ‘slechts’ een middel en niet het doel. Keurig zingen en pasjes doen brengt het publiek niets. Wel intentie. We stimuleren het besef dat dat je alleen met elkaar tot grote prestaties kunt komen. Het collectief is van groot belang!! Het ego voorbij!  Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk en juist daarom is het belangrijk te beseffen dat een ander, de groep, en het geheel voedend zijn voor jouw eigen ontwikkeling, mits je daarvoor open staat. Loyaliteit en respect voor elkaar zijn belangrijk om naar elkaar toe te kunnen groeien. Ook is voor de persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit van de show belangrijk dat iedereen zowel als solist, theater-, zang- en dansensembles en orkest, zijn meerwaarde voor de show beseft en voelt. Dit moet wordt ondersteund door de samenstelling en vormgeving van het programma.

Een show realiseren met als resultaat een publiek dat de collectiviteit en talent proeft is waar wij op in zetten. Dit is de boodschap die wij hen willen overbrengen tijdens gedurende repetitieperiode en tutti repetities. Gezamenlijk werken aan promotie voor de show moet hier ook aan bijdragen.

Betekenis: Met dit project hopen wij van betekenis te zijn voor muziek en theater in Flevoland. Door diverse partijen te verbinden en de gelegenheid te geven om samen met elkaar een show te presenteren en een nieuwe uitdagende ervaring op te doen. Door het zichtbaar maken van het aanwezige talent in diverse disciplines hopen we dat het publiek nieuwsgierig wordt naar wat er al dan niet meer aanwezig is. In programmaboekje en foyer willen we hier ook aandacht aangeven.

Aantal uitvoerenden, medewerkers en publieksbereik: 

 • 175 uitvoerenden: muzikanten, zangers, dansers en acteurs.
 • 20 direct betrokken professionals voor artistieke ondersteuning en technische staf en organisatie.
 • 50 artistieke en organisatorische medewerkers van de participerende partijen en vrijwilligers.
 • Publiek: We hopen op 1200+ personen in publieksbereik. (60% van het totaal zitplaatsen-2000=max

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sabine,

Het is hier wat stil, klopt dat? Als je vragen hebt of ergens niet uitkomt horen we het graag. Hou rekening met de maximale duur van de Denk mee fase als mogelijkheid om je plan verder uit te werken en hierover feedback te ontvangen. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sabine,

Kan je uit de voeten met de feedback en tips van de coach en mijzelf? Vragen kan je ook hier stellen. De Denk mee fase duurt maximaal 6 weken, dus wacht niet te lang met uitwerken en aanpassen. In mijn eerdere bericht heb ik nog eens toegelicht hoe dat werkt.

Ik ben benieuwd!

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Sabine,

Als coach bij het fonds mag ik de komende weken met je meedenken om, zoals je op dit platform kunt lezen: 'van een wild idee een concreet plan te maken'. Een plan dat past binnen de criteria waar de adviseurs het project op toetsen. Criteria als experiment, vernieuwing cultuurbeoefening in de vrije tijd, bottom-up, co-creatie en duurzaamheid.

Zoals ik uit je eerste opzet begrijp bestaat het idee uit het, eenmalig met kerst, samenbrengen van cultureel actieven in Flevoland en dat er een show komt met een programma dat de kunstuitingen op een voor de provincie karakteristieke manier met elkaar verbindt.

Zou je de verschillende deelnemers - als misschien wel het belangrijkste onderdeel van je project - de vraag kunnen voorleggen om in hun bijdrage het experiment op te zoeken? Experimenten om de overlap tussen bijdragen en disciplines krachtiger te maken? Experimenten die de kern van het Flevolandkarakter naar voren halen, onderstrepen, vestigen en uitdagen om vooral ook na de kerst voort te gaan op de gevonden/ingeslagen nieuwe weg van cultuurbeoefening in de vrije tijd?

Ik lees graag in deze chat of je iets aan deze tip hebt, er vragen over hebt of dat je nog heel anders weet te verrassen t.a.v. de genoemde criteria.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Sabine,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. 

Jullie project is gericht op de realisatie van een muziektheater kerstshow dat jullie met verschillende partijen gaan opvoeren in diverse theaters. Mooi om te lezen dat jullie de verbinding zoeken met andere partijen! Jullie geven aan hierdoor van betekenis te willen zijn voor muziek en theater in Flevoland. Het gezamenlijk neerzetten van een eenmalige kerstvoorstelling in theaters met verenigingen op het gebied van podiumkunsten is in het licht van deze regeling nog niet bijzonder experimenteel te noemen, dus ik zou jullie willen stimuleren om te kijken naar meer vernieuwende aspecten. Zijn er bijzondere deelnemersgroepen die nu nog weinig in Almere bediend worden en die je kan betrekken? Moet het publiek per se naar een theater komen of kan je het publiek ook elders opzoeken? Kunnen er andere kunstvormen zoals beeldende of urban disciplines een rol spelen en kan je daarmee wellicht ook weer andere, wellicht jongere publieksgroepen aanspreken? Een paar vragen die jullie mogelijk prikkelen om hierover verder na te denken. 

Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) kunnen jullie meer vertellen over jullie plan en ook een begroting uploaden. Veel succes!