menu denk mee beslis mee maak mee

Flamenco Express 2017

Samenwerkingsproject voor flamencokoren en ...

Pacific Enterprises Unlimited
6 mei 2017 tot 24 juni 2017
muziek
volwassenen
onze website / check facebook
€6.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Nagenieten

Door Femke Schot op do 13 jul

En hier een filmpje om nog even na te genieten van het succesvolle project de Flamenco Express 2017!

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Flamenco Express 2017

Samenwerkingsproject voor flamencokoren en -zangers

afbeelding van Femke Schot

Ingediend door:

Femke Schot

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken we flamencoliefhebbers die flamenco (te) moeilijk vinden?

Wat ga je doen?: 

Flamenco Express is een samenwerkingsproject tussen flamenco-amateurscholen. In 2016 stond Flamenco Express in het teken van flamencodans. In 2017 ligt de focus op flamencozang. Goede timing maakt flamencomuziek levendig. Dat gaat veel beter als je de tools hebt om dit te doen. Een 6tal flamencokoren krijgt een training in de specifieke vaardigheden ritme, timing en swingende samenzang (soniquete) van een muzikale leider (nnb) en gaat werken aan het Spaanse nummer Calle del Aire van Estrella Morente. Er komt een ritmisch intro, een swingend samenzang middenstuk en eindigt in een bruisend 'por fiesta' waar alles samenkomt. Ook flamencodans, die wordt bij wijze van een workshop (door Noelia Sabarea) in het stuk vervlochten. Eindresultaat is een optreden tijdens Flamenco festival Rotterdam op 24 juni 2017.

Koren: Coro Flamenco Zzoniquete (toegezegd), Coro Rociero de Berlin (toegezegd), Coro Flamenco Rosario (gevraagd), Los Pajaritos (gevraagd), Flamencokoor María Marín (gevraagd), Zanggroep Falu Galvan Reyes (toegezegd), Coro Calle Real (wens), Coro Del Campo (wens), Flamenco Con Alma (wens) en zangleerlingen niet verenigd in een koor.

Flamenco Express Rotterdam

Hoe ga je te werk?: 

De Flamenco Express is ontstaan vanuit het idee dat het leren ervan een reis is, ontwikkeling en expressie. De Flamenco Express wil flamenco toegankelijker maken, de amateur bekwamen en beoefening & beleving verbinden. Vorige editie flamencodans dit jaar flamencozang. Er zijn geen flamencokoren evenementen en zeker niet waarbij ze samen zingen. De ervaring die deelnemers krijgen is het in de muziek verbinding aangaan met elkaar en dezelfde muzikale taal leren spreken. De verdiepding van technisch beter en vrijer zingen is een reis. Ritme en timing in flamenco is enorm gecompliceerd. Dus voor het project studeert elk koor niet alleen het arrangement in, a capella. Maar moeten ook oefeningen doen om het strak en swingend te krijgen. 1. Heel langzaam de klinkers achter elkaar oefenen in goede volgorde. Bij flamenco eindigen woorden en zinnen in een lange eeeeeaaaiiiii. 2. De solo compas manier van het nummer, zodat iedereen hoort waar de beat zit. De muzikale leider werkt aan het geheel. Bv heeft elk koor dezelfde interpretaties van de melodie en het ritme. Daarnaast werkt hij aan het refrein waarin de power van het samen zingen tot uitdrukking komt. In de gezamenlijke koren repetitie zingen meer koren samen. En tijdens de generale voorafgaand aan het festival komt alles te samen.
Het publiek heeft de rol van de palmas en jaleo in het geheel: klappen en het roepen van aanmoedigende kreten. Onderdelen van het beleven van een flamenco optreden. Omdat het project nu gericht is op flamencozang zijn er veel dansers in het publiek die mee kunnen klappen. Omdat het stuk vooral ritmisch begint, is de flamencosoort en ritmestructuur goed herkenbaar. De beginners klappen de basis van met het ritme mee en de gevorderden kunnen contraklappen. Daarnaast om het lied af te sluiten, is gekozen voor een feestelijke flamencosoort (Bulerias por fiesta) waarbij het gewoon is dat publiek mee doet.

Met wie werk je samen?: 

Meerwaarde van de zangers/koren is dat ze zich meer verbonden voelen met elkaar. De ervaring leert dat het gezamenlijke project het eilandjes gevoel weg neemt dat ontstaan is doordat flamenco moeilijk is en men het spannend vindt om buiten zijn comfortzone te treden. Door het samen dansen-zingen valt die angst weg omdat de amateurs allemaal in hetzelfde schuitje van flamenco leren zitten. Meerwaard is ook dat de deelnemers de komende jaren weer geïnteresseerd zijn in het bijwonen en of participeren bij Flamenco festival Rotterdam of elkaar's evenementen.
Samenwerking met Grounds, SKVR, Conservatorium (faciliteren in ruimte, locatie, studio’s en kleedkamers) en Flamencoagenda.nl (publiciteit) lijkt enkel voor op de korte termijn. Maar werkt ook door. Meer flamenco optredens in de alg programmering van Grounds en bij de SKVR mag ook gratis getraind worden. Doorstroming studenten gitaarbegeleiding dansles en optredens, Flamencoagenda.nl zorgt dat alle groepen en workshops duidelijk zichtbaar online staan. Deelnemende flamencoscholen gaan voor het ontwikkelen van gezamenlijke thema zangdagen en workshops.
PEU, ervaren instelling op organisatorisch, cultureel en flamenco gebied die men weet te vinden heeft de rol om de flamenco initiatieven blijvend te verbinden. Peu krijgt steeds meer vraag naar groepen, workshops en optredens van zowel beoefenaars als artiesten. PEU voert de optredens uit (optreden bij Flamenco Biënnale), koppelt partijen aan elkaar (docenten-2flamenco, gitaarstudenten-dansbegeleiding) of verwijst door (commerciële partijen-artiesten) en zorgt voor professionele ondersteuning (informatie en organisatie van groepen, flamencoreis ed).
We zijn ook blij met deelname van het Berlijnse koor; dit is een uitgelezen kans om de Nederlandse flamencosector te laten internationaliseren. Het beter onderling verbinden van de partijen blijft op deze manier niet uitsluitend een Nederlands effect. Deelname creëert weer mogelijkheden om uitwisseling te herhalen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Pacific Enterprises Unlimited (PEU) is een aanbieder van amateurkunst in de vorm van dans- en dramalessen op scholen maar vooral tijdens culturele projecten en festivals. Vb: Sprookjes Parade, het dansspektakel Stadiontour, flamencoworkshops tijdens Flamenco festival Rotterdam. Doelstelling is het bevorderen van cultuurparticipatie. Het ontwikkelen van mogelijkheden om flamenco toegankelijk te maken sluit precies aan bij het artistieke beleid van PEU. PEU organiseert al 9 jaar lang Flamenco festival Rotterdam en het festival bouwt ruimte in voor amateurpresentaties, vanuit de overtuiging dat flamenco staat voor een gemeenschappelijke beleving waar amateur en prof door elkaar lopen.
In 1999 heeft Femke Schot (artistiek en zakelijk leider van PEU en Flamenco festival Rotterdam) in Spanje gewoond en onderzoek gedaan naar het flamencopubliek. Terug in Rotterdam ontdekte ze steeds meer Spaanse instanties en dansscholen die flamenco aanboden. De verschillende instanties in Rotterdam met een ‘Spaans hart’ bleken weinig met elkaar verbonden te zijn wat de aanleiding was om een flamencofestival op de te zetten om een brug te slaan tussen de flamencoliefhebbers, de verschillende aanbieders van flamenco en Spaanse cultuur en alle beoefenaars (amateur en professional). Het kleinschalige en intieme festival blijkt een geloofwaardige afzender te zijn voor zowel de liefhebber als voor de gevestigde maker en dat is zonder meer uniek te noemen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 coaching 20 0
1 repetitie 40 0
1 generale 40 100
1 presentatie 40 900
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Flamenco Express 2016 was succesvol. Wensen voor 2017 kwamen uit het veld, van koorleiders en zangers. Vaak zijn beoefenaars aangewezen op de beperkingen van een amateurschool die over weinig manieren beschikt om participatie te vergroten. Er zijn weinig projecten voor losse zangers. En zangles is vaak privé. Vocale beoefenaars hebben behoefte om verbindende project deel te nemen. Zie de trend van het ontstaan van kleine koren. Er zijn geen projecten voor flamencokoren op deze schaal, zeker niet die tijdens een festival gepresenteerd worden aan een groot publiek. Meestal zijn het samenzangprojecten of er wordt gezamenlijk een workshop gevolgd.
De impact van de Flamenco Express is 3ledig: doelgroep, samenwerking, ontwikkeling flamenco. Het kleine wereldje van de flamenco blijft klein maar wordt door de Flamenco Express sterker onderling verbonden. Verbinding van de flamenco oefenaars, het wegnemen van de angst om te zingen in het openbaar en de persoonlijke ontwikkeling (kennis, kunde en beleving). Samenwerking zoals beschreven in het kopje ‘Meerwaarde samenwerking’. Onderlinge samenwerking van de koren, blijvende betekenis van de partners en vergroten van de rol van PEU. En als laatste de ontwikkeling van de flamenco in Nederland in zijn geheel. Bereik nieuwe mensen en vergroten draagvlak, ontwikkeling amateur, opkomst van andere initiatieven die flamenco ook op een laagdrempelige manier aanbieden zoals bv ‘por fiesta’-workshops, ontstaan koren, feesten ed.

Begroting: 

Met de bijdrage van Fonds Cultuur Participatie / Jij Maakt Het Mee en de andere financiers zoals VSBfonds (toezegging €5.000), Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Rotterdam podiumkunsten bekostigen we de o.a. koorarrangement, muzikale leiding, coaching, productie, publiciteit, techniek van de presentatie tijdens het festival, bijdrage koordirigenten, stukje reiskosten voor de koren, fotografie en video registratie.

Locatie(s): 
Grounds, Rotterdam
WMDC, Rotterdam

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 113 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Flamenco Express heeft een krachtige doelstelling waarin toegankelijkheid, bekwaming en verbinding centraal staan. Het is duidelijk in welke behoefte jullie voorzien en wat de aanpak hiervoor is. Ervaring met het organiseren van de activiteiten hebben jullie. Ik vind het ook positief dat jullie komende editie de focus leggen op een nieuw onderdeel van de flamenco. De gehanteerde aanpak is echter niet per se origineel ten opzichte van Flamenco Express 2016. Om het project te realiseren werken jullie samen met relevante partners die het bereik helpen vergroten. Het valt mij echter op dat jullie nog meer uit deze samenwerkingen kunnen halen om de Flamenco Express en haar netwerk verder te bestendigen. De verbinding en betrokkenheid die je nu creëert beperkt zich nu met name tot het festival. Terwijl de behoefte groter lijkt. Ik ben dus benieuwd hoe je dit in de toekomst verder uit zou kunnen breiden en jullie impact vergroten op (de ontwikkeling van) jullie deelnemers en de flamenco scene.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De aandacht voor flamencomuziek vind ik positief. Het plan geeft voldoende zicht op de mogelijkheden om amateurs met elkaar te verbinden en te presenteren. Jullie hebben voldoende ervaring in het organiseren van het festival en zoeken voor deze editie nadrukkelijk partnerschappen met flamencokoren, -muzikanten en instellingen die de activiteit mede kunnen ondersteunen. Het project heeft daarmee de potentie om de zichtbaarheid van het genre te vergroten.
Desondanks ben ik ook kritisch. Jullie zijn over het festival en artistieke proces veel uitgebreider dan over de wijze waarop de beoogde verbondenheid wordt vertaald naar een duurzame opbrengst die ook na jullie eigen activiteit kan worden doorgezet. Het is hierdoor onduidelijk hoe je op een innovatieve manier het netwerk blijvend wil versterken. Jullie hadden bijv. onverwachte partners kunnen zoeken die op andere momenten dan jullie festival een podium kunnen bieden aan de flamencomuzikanten of dat je de online mogelijkheden wat meer verkent.
Daarmee had je wellicht concreter kunnen maken wat het effect van de activiteit op langere termijn kan zijn buiten je directe kring. Mijn tip is om daar de komende tijd nog op in te gaan. 

afbeelding van Femke Schot

Beste Diane Frenay, bedankt voor je reactie. Wat bedoel je precies met achtergrond info over het 'in koor' zingen? Flamenco Express is voor flamencokoren die uit een groep amateurs zangers bestaan en niet uit 2 of 3 personen. Verbinding met Spanje ligt in het feit dat we met dit project de Spaanse vaardigheden van flamencozang verbeteren. Het is een Sp nr en benaderen het op een Sp manier qua beleving. De koren zingen altijd Sp flamenconummers en dat is op een Sp manier. Om dat goed te doen is van belang dat je de Sp taal en het Sp ritme kent, de Sp timing en uberhaupt het Sp soniquete gevoel. Ze treden ze op bij Sp evenementen en kleden ze zich ook Sp. Ze zijn Spanjeliefhebbers. Het artistieke team bestaat uit Spanjaarden en of mensen die daar gestudeert/gewerkt hebben.

afbeelding van Diane Frenay

Dag Femke,  ik ben jullie coach op dit platform. Het doel is talentontwikkeling begrijp ik: door met elkaar nieuwe technieken te leren en met elkaar te zingen en spelen. Leuk dat er een koor uit Berlijn meedoet. Ik mis in het verhaal een beetje de verbinding met het land van oorsprong, Spanje: wat achtergrond info over het in koor zingen van flamengo, dat toch vaak door twee of drie mensen wordt gezongen? Het tweede doel is verbinding, meer contact en uitwisseling, en interessant: gezamelijke dagen en workshops. Kun je wat meer vertellen over dat 'eilandjesgevoel', wat is de oorzaak daarvan en is het een probleem? En wat over de meerwaarde heeft het voor jullie om specifiek met het koor uit Berlijn te werken, er zijn vast meer koren in Europa, waarom juist dit koor?

afbeelding van Femke Schot

Verbinding is heel belangrijk binnen flamenco.Je bouwt iets op, je vult elkaar aan, je neemt elkaar mee naar een hoger niveau, om los te komen en uiteindelijk het duende gevoel te benaderen. Je hebt elkaar nodig. Je kan het niet alleen en je moet je ook vrij kunnen uiten en vooral durven. Belangrijk dus om niet alleen bij één club te horen of het op één manier aan te leren. Want dan ben je nog niet vrij. Eilandjes gevoel ontstaat doordat flamenco moeilijk is en men het spannend vindt om buiten zijn comfortzone te treden. Door het samen dansen-zingen valt die angst weg omdat de amateurs allemaal in hetzelfde schuitje van flamenco leren zitten. Met het Berlijnse koor zijn we mee bevriend en toen ze over het project hoorden wilden ze graag participeren en vragen geen uitkoop. 

afbeelding van Femke Schot

Traject van de flamenco koren: Elke koor studeert zelf het arrangement in, a capella. Daarnaast doen ze oefeningen om het strak en swingend te krijgen. 1. Heel langzaam de klinkers achter elkaar oefenen in goede volgorde. Bij flamenco kunnen woorden en zinnen eindigen in een lange eeeeeaaaiiiii. 2. De solo compas manier van het nummer, zodat iedereen hoort waar de beat zit.
De muzikale leider werkt aan het geheel. Bv heeft elk koor dezelfde interpretaties van de melodie en het ritme. Daarnaast werkt hij aan het refrein waarin die power van het samen zingen tot uitdrukking komt. In de gezamenlijke koren repetitie repeteren meer koren samen. En tijdens de generale komt alles te samen, ook gitaar, percussie en dans.

afbeelding van Anne Arninkhof

Mooi dat de Flamenco Express zoveel losmaakt. Welke rol zou PEU kunnen spelen om flamenco initiatieven ook buiten het festival om verder te verbinden? Een van de criteria van JMHM is namelijk impact. Vergeet niet om belangrijke info uit de chatsessie over te nemen in de linkerkolom. Hier wordt het project straks op beoordeeld. Ik ben benieuwd naar de uitwerking van het traject met de flamencokoren. De Denk mee-fase duurt nog maar 2 weken!

afbeelding van Femke Schot

PEU, ervaren instelling op organisatorisch, cultureel en flamenco gebied die men weet te vinden heeft de rol om de flamenco initiatieven blijvend te verbinden. Peu krijgt steeds meer vraag naar groepen, workshops en optredens van zowel beoefenaars als artiesten. PEU voert de optredens uit (optreden bij Flamenco Biënnale), koppelt partijen aan elkaar (docenten-2flamenco) of verwijst door (commerciële partijen-artiesten) en zorgt voor professionele ondersteuning (flamencoreis).

afbeelding van Femke Schot

Leuk om te melden dat het VSBfonds gisteren een subsidie van €5.000 heeft toegekend! :-)

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Femke, welkom terug op dit platform! De komende weken denk ik graag met je mee. Mooi dat je verder inzet op de onderlinge verbondenheid van de flamenco scene. Ik lees graag meer over het traject dat de zes flamencokoren gaan doorlopen. En is er ook een rol weggelegd voor het publiek tijdens de uitvoering op het festival? Tot slot ben ik benieuwd hoe jullie een duurzame samenwerking na afloop van het festival willen gaan stimuleren. Misschien kunnen de partners hierin een rol spelen…

afbeelding van Femke Schot

Wbt de duurzame samenwerking: Het optreden is het resultaat op korte termijn maar het project kent ook resultaten op lange termijn. De deelnemers voelen zich meer verbonden met elkaar en zijn de komende jaren weer geïnteresseerd in het bijwonen en of participeren bij Flamenco festival Rotterdam in Grounds. De ervaring leert dat het gezamenlijke project het eilandjes gevoel / alleen bij eigenkoor, groep of docent weg neemt. Wat openheid naar elkaar en verbodenheid creëert naar de toekomst voor het ontwikkelen van gezamenlijke thema zangdagen en workshops.
Een duurzaam resultaat is tevens de extra aandacht voor flamenco beoefening en ontwikkeling van flamenco in Nederland in zijn geheel. Door de aandacht voor zang trekt het nieuw mensen en creëert een groter draagvlak.

afbeelding van Femke Schot

Hallo Anne Arninkhof, Bedankt voor je bericht. De komende tijd werken we nog aan het traject van de flamencokoren. Zodra dit meer is uitgewerkt, zal ik het hier berichten. Het publiek heeft de rol van de palmas en jaleo in het geheel: klappen en het roepen van aanmoedigende kreten. Onderdelen van het beleven van een flamencooptreden. Omdat het project nu gericht is op flamencozang zijn er veel dansers in het publiek die mee kunnen klappen. Omdat het stuk vooral ritmisch begint, is de flamencosoort en ritmestructuur goed herkenbaar. De beginners klappen de basis van met het ritme mee en de gevorderden kunnen contraklappen. Daarnaast is gekozen voor een feestelijke flamencosoort (Bulerias por fiesta) waarbij het gewoon is dat publiek mee doet.