menu denk mee beslis mee maak mee

Fête de la nature - Amstelpark 2017

Kunst, Cultuur en Natuur in de wijk

Vereniging Vrienden van het Amstelpark
21 mei 2017
dans, fotografie, muziek, muziektheater
wijkbewoners
€10.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP14
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 119 gestemd
totaal64
nog nodig11
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Fête de la nature - Amstelpark 2017

Kunst, Cultuur en Natuur in de wijk

afbeelding van Nicole Nuijens

Ingediend door:

Nicole Nuijens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bouw je een groep vrijwilligers op? Hoe kunnen wij het faciliteren dat er spin-offs komen door deze dag, zodat het een duurzamer karakter krijgt?

Wat ga je doen?: 

De wijk Buitenveldert is flink in transitie (zuidas-ontwikkeling, nieuwe bewonersgroepen). Wij merken dat niet iedereen goed weet wat voor leuke initiatieven er al bestaan in de wijk, en daar willen wij verandering in brengen. Met Fête de la Nature - Amstelpark 2017 willen wij een mooie start maken. Ook lanceren wij dan onze nieuwe vrienden-vereniging en wordt het 45-jarig bestaan van het park gevierd.

Het is een kleinschalig evenement waarbij lokale amateur/ natuur/ kunst/ cultuur/ ambachtslieden de mogelijkheid krijgen om middels een workshop, demonstratie, voorstelling of expositie hun activiteiten in de schijnwerpers te kunnen plaatsen. Het evenment is bedoeld om meer zichtbaarheid en levendigheid in de buurt te genereren en participatie te bevorderen. Op deze zondag laten wij buurtbewoners op een open en vrije manier kennismaken met kunst, cultuur en natuur:  uit de wijk, voor de wijk!

Zeven podia/ locaties verdeeld door het Amstelpark, worden met elkaar verbonden door een wandelroute. De programmering is in samenwerking met diverse wijk- en parkinitiatieven (Dichtbij in het Park, Zone2Source, Stadshout, IVN, Atelierroute, Concertino, Huis van de Wijk). Bezoekers kunnen meedoen en genieten van mooie optredens door liefhebbers en (semi-)professionals, muzikanten, dichters, zangers en kunstenaars. Het publiek kan zich van te voren aanmelden voor workshops of ter plekke spontaan meedoen. Denk hierbij aan tai-chi, pushing-hands, borduren op keramiek, houtbewerking, schilderen, meezingen met Come Together songs, poetry slam en meedoen aan Moestuin op je Balkon cursus. Voor kinderen is er een Natuurdetective speurtocht, de Young Engineers Lego-club, spelen met kunstenaars en spelen met de natuur. De workshops zijn vooral gericht op kennismaking met activiteiten waar je je in de wijk bij kan aansluiten, ook na het parkfeest. Deelnemers aan de fotografieworkshop van Anton Groeneschey maken kans dat hun foto wordt gebruikt in het fotoboek 45-jaar Amstelpark. Voor dit boek worden ook persoonlijke foto's ingezameld met herinneringen aan het park. De podiumoptredens zijn een gelegenheid voor koren en (jong) talent uit de wijk (zoals leerlingen van muziekschool Concertino) om podiumervaring op te doen. Andersom is voor het podium Dichtbij in het Park is het parkfeest gelegenheid nieuwe liefhebbers en semi-profs te scouten voor de concertreeks in het zomerseizoen.

Het parkfeest is nadrukkelijk interactief. Kijken, luisteren, meedoen, meehelpen en ideeën bijdragen voor een vervolg. Het uitgangspunt is in de schijnwerper te zetten en te versterken wat er al is, door samen op te trekken. De kersverse Vriendenvereniging van het Amstelpark wil zich met het parkfeest in de wijk bekendmaken en (actieve) leden werven.

Hoe ga je te werk?: 

Fête de la Nature - Amstelpark 2017 is een gratis en vrij toegankelijk festival. Het heeft een kleinschalige opzet, bedoeld voor bewoners Buitenveldert en bezoekers van het Amstelpark. Men kan al wandelend door het park van meerdere kunst, cultuur en natuurvormen genieten. Hiermee willen wij ook de reguliere bezoeker van het park verwonderen met de verborgen parels op deze dag. Elke demonstratie of optreden krijgt een blok van een uur waardoor de bezoeker op deze dag kan proeven aan de vele verschillende initiatieven waar zij zelf wellicht ook later in willen participeren. De partijen/culturisten/naturisten die de workshops, exposities of optredens verzorgen zullen zelf op deze dag aan de deelnemers kenbaar maken waar zij normaliter te vinden zijn en hoe zij in het vervolg aan kunnen sluiten bij deze activiteiten. Ook is er bij de hoofdingang van het park een informatiemarkt waar de samenwerkende partijen ieder een eigen marktkraam bestieren waar nog meer informatie te vinden is over wat zij doen, hoe je mee kunt doen en hoe dat verder in zijn werking gaat. Je kunt dus direct Vriend worden, Vrijwilliger worden of bijvoorbeeld lid worden van de literaire club.

DOELEN:

- VRIENDEN/LEDEN WERVEN VOOR DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET AMSTELPARK

- PARTICIPATIE VAN BEZOEKERS EN BEWONERS BEVORDEREN BIJ DE VERSCHILLENDE INITIATIEVEN IN HET AMSTELPARK EN BUITENVELDERT

- VRIJWILLIGERS MOBILISEREN
Voor ons is dit evenement ook een goed moment om een groep vrijwilligers te mobiliseren. Wellicht kunnen zij helpen met het onderhoud van specifieke groenstukken in het park om de gemeente (die toch flink met bezuinigingen te maken heeft) te verlichten, of om ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld de MindervalideDag die Speeltuin Bastion al jaren organiseert. 

- INSPIRATIE VOOR SPIN-OFFS

Met wie werk je samen?: 

Op deze dag wordt met meerdere lokale maatschappelijke organisaties/partijen samengewerkt zoals Huis van de Wijk, Wijkontmoetingscentrum, Nextdoor Neighbours,  Expat Club, Literaire Club Buitenveldert, Amsterdamse Boekhandel Buitenveldert, Stadshout, IVN Amsterdam, NMT Zuid, Stichting Tuinen Buitenveldert, Bewonersvereniging Buitenveldert, Atelierroute Zuid en Zone2Source. Samen met deze partijen wordt deze dag geprogrammeerd en georganiseerd. Op deze wijze brengen wij verschillende partijen bij elkaar, wordt er vorm gegeven aan een samenwerking en is er ruimte voor kruisbestuiving tussen de componenten kunst, cultuur, natuur en sport. 

Ook laten we door deze samenwerking elkaars netwerken in contact komen met de andere partijen waardoor meer zichtbaarheid wordt gecreëerd voor elkaars initiatieven. De indruk bestaat dat er in Buitenveldert 'niets gebeurt' en dat het Amstelpark een slaperig park is. Door samen naar buiten te treden, bestrijden we dit beeld en nodigen we iedereen uit mee te doen. Het is zwaan-kleef-aan: zo verplaatst het Huis van de Wijk op zondag 21 mei bijvoorbeeld zijn Burenlunch (sociaal project) naar het park.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De kersverse Vereniging Vrienden van het Amstelpark is een vereniging in oprichting. Initiatiefnemers zijn buurtbewoners, Natuur & Milieuteam Zuid, IVN Amsterdam en de ondernemers in het park. De vereniging gaat zich inzetten voor een levendig familiepark met ruimte voor cultuur en natuur. Aanleiding voor de oprichting was, naast hart voor het Amstelpark, het nieuwe parkenbeleid van de stad Amsterdam en ingrijpende projecten zoals de verbreding en ondertunneling van de A10 en de Zuidas-ontwikkeling.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 muziek 80 700
5 literatuur, poezie, performance 5 250
5 natuur & cultuur 150  
6 kunst & fotografie 120  
4 tai chi, schaken, boomklimmen etc 100 500
8 jeugd 50  

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er zijn veel verschuivingen te zien in de buurt Buitenveldert/ Zuidas. De buurt verjongt, er komen steeds meer gezinnen, expats maar ook studenten. Tegelijkertijd blijft de oude groep bewoners bestaan. Er wordt veel aandacht besteedt vanuit de gemeente om de leefbaarheid te vergroten, het buurtgevoel te versterken en om een aantrekkelijke omgeving te creëren die uitnodigt tot contact tussen de bewoners. Kunst, cultuur en natuur wordt gezien als een natuurlijk bindmiddel tussen de oude en nieuwe bewoners.

Wij willen laten zien dat er eigenlijk al veel ontmoetingsplekken zijn, alleen zijn ze niet altijd even goed bekend. Uit een uitgebreide vragenronde is gebleken dat er eigenlijk al veel gebeurt op het gebied van Natuur, Cultuur en Kunst, zowel in het Amstelpark als in Buitenveldert. Alleen verdient dat meer aandacht en zichtbaarheid dan dat ze nu krijgen.

Met Fête de la Nature - Amstelpark 2017 willen wij de mooie bestaande activiteiten/initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en natuur een podium bieden. Op deze wijze denken wij de participatie van bezoekers en bewoners te bevorderen omdat zij nu een beter beeld hebben bij wat er allemaal al is.

Vereniging Vrienden van het Amstelpark vraagt aan FCP een financiële bijdrage van € 10.000,-. Mede door deze bijdrage kan de vereniging samen met de wijk een uniek evenement organiseren dat positief bijdraagt aan de sociale cohesie en participatiebevordering door Kunst, Cultuur en Natuur in te zetten als bindmiddel.

Begroting: 

De subsidie van FCP zouden wij graag willen besteden aan de programma kosten en locatie/podia kosten. Denk aan inhuren van muzikanten, opbouw en afbouw van de verschillende podia, geluid- en lichttechniek, hekwerk en aankleding. Andere financiers die wij hebben benaderd zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam-Stadsdeel Zuid en Oranje-fonds. Verder zal de Vrienden van het Amstelpark een gedeelte van de kosten op zich nemen (project/organisatiekosten, vrijwilligers, consumpties deelnemers/vrijwilligers). 

Locatie(s): 
Amstelpark - Amsterdam
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie presenteren met veel enthousiasme een culturele activiteit voor bewoners uit A'dam Buitenveldert, waarmee je hen kennis wil laten maken met de culturele omgeving uit het stadsdeel. Een van de resultaten die jullie beogen is dat de bewoners geprikkeld worden om zelf actief cultuur te gaan beoefenen. Over de uitwerking ervan in het plan ben ik kritisch. Jullie bieden een eenmalige ervaring met kortdurende workshops, waardoor de creatieve ontwikkeling die de deelnemers gaan doormaken gering is. Ook mis ik de stem van de bewoners over hun behoeften. Het is hierdoor niet helder op welke vraag je inspeelt en in hoeverre het gepresenteerde aanbod daar een uitdagend antwoord op geeft. Jullie noemen daarnaast dat je werkt met verschillende culturele partijen, maar jullie gaan vervolgens erg summier in op hun rol en meerwaarde. De innovatieve kracht van de samenwerking is daarmee onderbelicht en de mogelijkheden om met de partners tot nieuwe en blijvende verbindingen te komen zijn onbenut gelaten. Concluderend komt onvoldoende naar voren welke impact het project heeft op de versterking van de actieve cultuurbeoefening.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Fête de la nature wil op sympathieke wijze de verbinding tussen bewoners en wijkinitiatieven in Buitenveldert versterken. Onderdeel hiervan is een laagdrempelige kennismaking met culturele activiteiten. Het projectplan geeft echter te beperkt inzicht in de invulling van de workshops. Dit gecombineerd met het instapniveau, korte duur en onvoldoende duidelijke toeleiding naar vervolgactiviteiten maakt de impact van de activiteiten in het licht van JMHM te beperkt. Ook de genoemde partnerschappen komen nog onvoldoende uit de verf. Onduidelijk is hoe de organisaties elkaar inhoudelijk versterken en wat de verwachte opbrengst gaat zijn. Daarbij ontbreken de beoogde spin-offs alsook een concretisering hiervan nog in jullie projectplan. Dit alles maakt dat het onvoldoende inzichtelijk is wat de potentiële impact is op de verdere ontwikkeling van de deelnemers, organisaties alsook het lokaal cultuurklimaat.

afbeelding van Lilian Voshaar

Natuur&Milieuteam Zuid wil op 21 mei in contact komen met bewoners en bedrijven die actief aan de gang willen gaan met het vergroenen en verduurzamen van hun buurt. Dit kan zijn door een bewonersinitiatief zoals een straat vergroenen of een moestuin aanleggen en beheren. Of door bedrijven en bewoners samen enenergie op daken te laten opwekken. Of als bewoner een groen stuk in beheer te nemen in de openbare ruimte.
Daarbij zorgt NMTzuid voor kennisvergroting middels curssussen, excursies en trainingen. Dat zorgt weer voor zelfredzaamheid van de bewoners in hun project. Daarnaast gaat een belangrijk onderdeel van onze ondersteuning over procedures, wetgeving, projectplannen schrijven, subsidie aanvragen etc.
Deze aanpak zorgt voor vergroting en verdieping van stadsnatuurkennis, samenwerking met je buren, versterking van zelfvertrouwen en vergroting van je netwerk net zoals bij samenwerkingspartner IVN. 
Uiteindelijk zorgt dit alles voor mooie groene buurtprojecten waar de leefbaarheid veel bij wint.

afbeelding van Lilian Voshaar

Arend Wakker, bestuurslid van Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid: IVN probeert via educatie en actieve participatie mensen meer bij de natuur in hun woonomgeving te betrekken. Omdat zowel de educatie als ‘doe’ activiteiten samen met buurtbewoners gevolgd en gedaan worden zijn het bij uitstek ook sociale gebeurtenissen. Niet alleen de lokale natuur is hiermee gediend maar ook de sociale cohesie in de buurt.  De vaardigheden die deelnemers aan deze IVN activiteiten ontlenen lopen uiteen van Vergroting en verdieping van Natuurkennis, Samenwerking met je buren, Versterking van zelfvertrouwen en Vergroting van je netwerk .   
De IVN rondleidingen op 21 mei laten de natuurwaarde en de geschiedenis van het Amstelpark zien aan de bezoekers van de wijk en van daarbuiten. Als gemeentelijk stadspark is het Amstelpark heel bijzonder. De natuur is erg gevarieerd met veel inheemse planten en bomen, maar ook als herinnering aan de Floriade veel buitenlandse planten en zelfs hele borders gewijd aan bijvoorbeeld Japan of Aziatische rododendrons. Tijdens de natuurexcursies wordt dit allemaal levendig uitgelegd. De excursies worden niet alleen door vrijwilligers van  het IVN gegeven maar ook door mensen van de Vogelwerkgroep Amsterdam en andere natuur groepen waar het IVN mee samenwerkt.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Saskia en Nicole, voorwaarde is dat jullie een sluitende begroting indienen. Ik zie echter dat jullie nu meer inkomsten dat uitgaven hebben.

afbeelding van Saskia van de Ree

Dag Anne,

Het live streamen van concerten is de eerste stap naar de bejaardenhuizen in de buurt. Het is een organisch proces. Alle liefhebbers en profs die optreden wonen of werken in de buurt. Dus als het blijkt te klikken kan het goed zijn dat we Torendael koppelen aan Concertino (Joodse muziekschool) voor life-optredens of workshops in het bejaardenhuis. Dat is dan verdere aan hen.

Andersom hebben we Mirjam Klink van de Toren van Klinker gevonden via een presentatie van haar werk in het Huis van de Wijk. Zij wil de stap wel maken naar het park en gebruikt Fête de la Nature om daar animo voor te peilen. Ze mag daarvoor Dichtbij in het Park als platform gebruiken. Er zijn al twee vrijwilligers in ons clubje die de workshops van Mirjam in de zomermaanden wel zouden willen ondersteunen.

 

afbeelding van Mirjam van Klink

De TOREN van Klinker zal als introductie een aantal creatieve en speelse activiteiten organiseren tijdens het Fete de la Nature. We denken aan Spelen met natuur (Buiten) en Borduren op Keramiek (binnen of bij mooi weer ook buiten op een plek). Deze zijn bedoeld als kennismaking en als een kleine ontdekkingsreis naar creativiteit. De workshops tijdens deze activiteit hebben een inloopachtig karakter. Het ligt in de bedoeling om meer creatieve, speelse en kunstzinnige activiteiten en workshops aan te gaan bieden in het Amstelpark. als onderdeel om het park meer van de buurt te maken. De TOREN van Klinker is een klein creatief bedrijf wat in  de buurt van het Amstelpark is gevestigd.

afbeelding van Nicole Nuijens

Hoi Anne,

Ik heb opnieuw de begroting geupload, nu wel de ingevulde versie. De doorontwikkeling zal zijn dat dit feest jaarlijks terug zal komen, en dat er daarnaast spin offs zullen komen. Er zijn nu al ideeën/plannen gekomen van vrijwilligers en buurtbewoners tijdens besprekingen voor dit evenement, voor een soort International Day. Dit in verband met de groeiende groep Expats en de link naar de verschillende Landen die in de Tuinen terugkomen in het Amstelpark. Een ander idee vanuit de vrijwilligers/bewoners zijn een winterfest, halloweenfeest. Verder komen er 2 nieuwe kunstorganisaties in het park die zelf ook meer evenementen/workshops zullen organiseren (Springsnow en Kunstverein).

De mee-organiserende partijen zullen in het vervolg én in de spin-offs meegenomen worden. 

Ik zal nog eens vragen aan de organisatoren van de workshops of zij wat willen toevoegen. Bedankt! Nicole

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Nicole en Saskia, jullie begroting is nog blanco. Dus kijk even of het juiste exemplaar is geüpload. Ook belangrijk om te weten is dat jullie projectplan wordt beoordeeld op de informatie in de linkerkolom. Check dus of alle belangrijke info uit de chatsessie is meegenomen. Ook lees ik graag meer over jullie plannen voor de doorontwikkeling van fête de la nature en de evt. rol van de partners hierin. Organiseren jullie trouwens ook een workshop in het verzorgingstehuis? Of streamen jullie alleen? Tot slot is het leuk als de workshopleiders nog wat toe willen voegen aan de chatsessie hier in de rechterkolom. Ik wacht nog even op jullie aanvullingen voordat ik het verzoek voor de Beslis mee-fase in behandeling neem!

afbeelding van Saskia van de Ree

Beste Anne,

Je vroeg ook nog naar skills.... de creatieve workshops hebben het niveau van kennismaking. Bij het korenpodium, jeugdpodium, poetry slam en jazz jamm gaat het om presentatievaaardigheid en podiumervaring opdoen. Ik kijk even welke workshopleiders hier iets meer over kunnen vertellen.... Dank & groet,

Saskia

afbeelding van Nicole Nuijens

Beste Anne,

Saskia hier, mede-organisator van het Fête de la Nature. Over de workshops.....Wij hebben een open oproep gedaan in de wijk én zijn via via op zoek gegaan naar liefhebbers en professionals die het parkfeest willen gebruiken om hun activiteiten onder de aandacht te brengen.

Vanuit kunst en cultuur is de oogst nu: een salsa workshop, drie verschillende vormen van tai-chi, fotografie-workshop + oproep buurtbijdragen fotoboek 45-jaar Amstelpark, keramiekworkshop,  poetry-slam, come-together songs, creatief atelier (kinderen) open korenpodium, jong talentpodium en jazz jamm sessie. We gaan de muziek live streamen zodat de bewoners van woonzorginstellingen in de wijk die niet mobiel genoeg zijn om naar het park te komen, mee kunnen genieten. Dit is een experiment dat we bij deze zomer bij de muziekserie Dichtbij in het Park in het Stadshout Paviljoen (sinds vorig jaar zomer, nieuw buurtinitiatief) willen voortzetten.

Voor een klein initiatief als Dichtbij in het Park is het parkfeest een enorme stimulans om te verbinden met andere spelers in de wijk en gebruikers van het park. Iedereen zegt steeds het is zo stil in het park en in Buitenveldert, hier gebeurt nooit iets. Dat is gewoon niet zo. Je moet een keer bij elkaar komen en samen naar buiten treden om de energie te laten zien die er is.

De spin-off voor ons is dat we nu al weer meer liefhebbers en professionals hebben gevonden die willen optreden in het Stadshout Paviljoen. Spin-off voor het park is dat de Atelierroute Zuid het Amstelpark nu gaat betrekken bij de routen. Een leegstaand paviljoen in het park, krijgt zo mogelijk weer een culturele bestemming.... Meer leven in het park!

Vriendelijke groet,

Saskia van de Ree (De Boekenpaal en Dichtbij in het Park)

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Nicole, goed dat je ons zo helder mogelijk mee wilt nemen in je verhaal. Ik lees dat de workshops gemiddeld een uur duren. Kun je van een aantal workshops misschien schetsen wat er aan bod komt en welke skills je opdoet? En hoe jullie daarna zorgen dat deelnemers doorstromen naar de bijbehorende cursus. Misschien kunnen een aantal aanbieders ook meedenken in de chatsessie? Ik ben benieuwd naar hun reacties. Als je de begroting toevoegt kunnen we alvast meekijken. Gebruik hiervoor het format van het Fonds

afbeelding van Nicole Nuijens

Beste Anne, bedankt voor je tips! Ik zal zeker de tekst nog eens doornemen om te kijken of het nog compacter/duidelijker omschreven kan worden. Om antwoord te geven op je vragen, en voor mezelf om dit later te verwerken in de tekst links: op deze dag proberen wij een complete afspiegeling te laten zien van wat er lokaal allemaal gebeurt. De kunstenaar/cultirist/naturist heeft zelf een grote invloed op hoe zij/hij het blok op het podium vult, hoewel de nadruk uiteraard ligt op het mee laten doen. Eigenlijk bij alles wat wij op deze dag willen laten zien, is er een doorstroommogelijkheid naar het lokale aanbod, want alles wat we laten zien is het lokale aanbod. Een paar voorbeelden: je kunt je later aansluiten bij de Literaire Club, aan andere activiteiten van IVN en NMT Zuid meedoen, workshops volgen bij Huis vd Wijk (leisteen, schilder, breien, fotografie), meedoen aan het open podium bij Dichtbij in het Park wat het zomerseizoen doorgaat, meesporten in het park met Thai Chi, lid worden van de schaakvereniging. 

Wij werken daarom juist samen met lokale organisaties die al veel activiteiten hebben ontwikkeld, zij krijgen een podium om dit nog meer te laten zien aan het publiek zodat zij meer participanten kunnen trekken. Wij willen versterken wat er al is in plaats van nóg een nieuw initiatief met eigen activiteiten opzetten. Na deze dag stopt het dus ook niet. 

In mijn hoofd is het zo klaar als een klontje, maar ik denk dat ik serieus de teksten hier links nog eens door moet nemen om het allemaal nog eens op een rijtje te zetten zodat het voor de lezer ook net zo duidelijk is ;)

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Nicole, ook ik denk graag mee! Jij Maakt Het Mee is specifiek bedoeld voor actieve cultuurparticipatie. De optredens vallen niet onder deze doelstelling, maar de workshops bijvoorbeeld wel. Ik raad je dan ook aan om hier op te focussen. Zij er ook doorstroommogelijkheden naar lokaal cultuuraanbod? Wij beoordelen namelijk o.a. op duurzame impact. Ook lees ik graag meer over jullie partners. Hoe versterken jullie elkaar concreet binnen dit project? Projectplanen zijn op dit platform zijn altijd lekker compact. Maar er is nog ruimte te winnen  onder het kopje onderbouwing.

afbeelding van Nicole Nuijens

Ja, ik zal de info toevoegen aan het projectplan. Is er misschien een mogelijkheid om meer tekst toe te kunnen voegen? Ik kom nu een beetje krap te zitten door het maximum van het aantal woorden. 

 

Pagina's