menu denk mee beslis mee maak mee

Emma

Verbinding door theater, zang en dans in...

Toneelgroep Maastricht
7 mei 2018 tot 2 september 2018
muziektheater
volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Emma

Verbinding door theater, zang en dans in sociale werkplaats Emma Schoenenfabriek ter gelegenheid van 100 jaar FSI

afbeelding van Netty Beckers

Ingediend door:

Netty Beckers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we een zo groot mogelijk draagvlak voor het project genereren binnen en buiten de fabriek?

Wat ga je doen?: 

In samenwerking met Fonds Sociale Instellingen (voorheen DSM Fonds) realiseert Toneelgroep Maastricht rondom het 100-jarig bestaan van het fonds een bijzonder sociaal-cultureel en theatraal project in Emma Schoenenfabriek te Brunssum. Emma Schoenenfabriek werd in 1931 door DSM Fonds opgericht: het was van oorsprong een sociale instelling waar mijnwerkers die gewond of verminkt waren in een beschermde omgeving konden werken. Ook nu is de fabriek nog een sociale werkplaats: de mensen die er werken hebben een verstandelijke beperking. Toneelgroep Maastricht maakt in 2018 voor, door en met deze medewerkers een voorstelling in de fabriek zelf. Ook nemen een plaatselijke gardedansvereniging, twee harmonieën en een fanfare deel aan het project. Het doel van het project is om middels kunstbeoefening, -beleving en cultuurparticipatie de medewerkers nader met elkaar te verbinden en hen de waarde van hun werk en werkplek op een andere manier te laten beleven. Wegens uitbreiding wordt de gehele werking van de fabriek naar een grotere vestiging in Kerkrade verplaatst: het project biedt tevens een kader om gezamenlijk afsluiting te geven aan de periode in Brussum.

Het project is tweeledig en bestaat enerzijds uit zang- en muzieksessies met de medewerkers en anderzijds uit een eindvoorstelling, waarin de medewerkers ook zelf meespelen, die in het kader van Festival Cultura Nova een 10-tal keer te zien zal zijn voor publiek. Aan de sessies zullen ongeveer 25 medewerkers actief participeren. Binnen de voorstelling brengen we deze medewerkers, professionele acteurs en muzikanten en amateurkunstbeoefenaars met elkaar samen. Er nemen in totaal zo'n 175 personen deel aan de voorstelling: 20 medewerkers, 8 professionels, ongeveer 150 amateurskunstbeoefenaars (harmonien, fanfare en gardedansers). De voorstelling zal worden gerealiseerd onder productionele en artistieke vleugels van Toneelgroep Maastricht. Het inhoudelijk kader voor de uiteindelijke voorstelling wordt gevormd door de rijke geschiedenis en de toekomst van de fabriek. Artistiek leider Servé Hermans voert de regie. De medewerkers van Emma die niet actief deelnemen, krijgen wel allemaal de kans om de voorstelling te bezoeken. FSI biedt hen hiervoor plaatsen aan. 

Het project is een samenwerking van FSI, Toneelgroep Maastricht en Cultura Nova. Ook is er volledige medewerking van Emma Schoenenfabriek. Andere beoogd partners zijn: IBA Parkstad, L1, Dagblad de Limburger en diverse fondsen.

Hoe ga je te werk?: 

Het doel van het project is om middels (actieve en passieve) cultuurparticipatie en kunstbeleving de medewerkers van de fabriek nader met elkaar te verbinden en hen de waarde van hun werk en werkplek op een andere manier te laten beleven. Daarnaast willen we middels het project bijdragen aan positieve beeldvorming op de eigen geschiedenis van Limburg: in dit geval het mijnverleden.

Emma Schoenenfabriek is een bedrijf dat is voortgekomen uit het Limburgse mijnverleden. Het is tevens niet alleen in de nabije omgeving, maar nu zelfs wereldwijd, een bekende instelling. In de voorstelling 'Emma' vertellen we het verhaal van de geschiedenis van de fabriek en verhouden we ons ook tot de toekomst: de uitbreiding en verhuizing. Met de voorstelling geven we op een andere manier betekenis aan de locatie en helpen we om de geschiedenis en toekomst zichtbaar te maken en er verhalen over te vertellen. Dit is voor de omgeving van betekenis omdat de fabriek als sociale werkplaats een bijzondere plek inneemt in de samenleving. Het is een plek met betekenis voor veel mensen in de lokale en regionale omgeving. Iedereen kent wel iemand die er op de een of andere manier bij betrokken is of in het verleden is geweest. Het is van betekenis om het vertrek van de fabriek uit Brunssum op een theatrale wijze uit te luiden omdat ook de voorstelling weer een stukje geschiedenis van de fabriek zal zijn. Een momentum dat mensen zich zullen herinneren en waar men samen aan terug kan denken: een bijzondere gebeurtenis om een uitroepteken te plaatsen bij een bijzondere plek.

Met het project 'Emma' richten we ons naast ons eigen reguliere toneelpubliek in de regio Limburg op de medewerkers van de Emma Schoenenfabriek en hun naasten. Daarnaast wordt de voorstelling gemaakt in opdracht van Fonds Sociale Instellingen. We maken het project derhalve ook voor hun achterban. Dat betreft alle huidige en oud-medewerkers van DSM met inbegrip van hun families. We verwachten ook familie en vrienden van de leden van de deelnemende harmonieën, fanfare en gardedansvereniging te bereiken. Tot slot richten wij ons ook op het festivalpubliek van Cultura Nova waarbinnen de productie gepresenteerd zal worden. De Emma fabriek is een begrip in de regio Heerlen/Kerkrade en naar verwachting zullen derhalve ook mensen uit de directe omgeving geïnteresseerd zijn in het project. Met name de medewerkers van de fabriek en hun naasten en medewerkers van DSM zijn nieuw publiek voor ons. We bereiken hen via de hun vertrouwde kanalen: hun eigen werkvloer, interne nieuwsbrieven en intranet. Ook is de voorstelling laagdrempelig voor hen omdat deze voor en met hen gemaakt wordt: in hun eigen omgeving.

Toneelgroep Maastricht gelooft dat het mogelijk is om middels het vertellen van verhalen empathie jegens anderen in de samenleving te vergroten. Wanneer je iemands verhaal kent, bekijk je hem of haar met andere ogen en vaak ook met meer nuance. Met onze voorstellingen willen we bijdragen aan het meer samenhorig worden van de maatschappij.

Met het project 'Emma' is dit precies het maatschappelijke effect dat we willen bewerkstellingen. We willen het verhaal en de geschiedenis van de fabriek vertellen ten einde bij te dragen aan positieve beeldvorming en verbinding: op kleine schaal binnen de fabriek en medewerkers zelf en op grotere schaal binnen de (regionale) omgeving. We brengen ook verschillende lagen van de bevolking samen: de medewerker van de fabriek, de amateurs, de professionele kunstenaars en het reguliere toneelpubliek. Alle mensen van verschillende komaf en sociaal-maatschappelijke status die door de voorstelling op een andere manier naar elkaar zullen kijken en/of samen zullen werken. We hopen dat zij allen deze nuancering ook na het project mee zullen nemen en met ruim vizier naar anderen zullen kijken.

Met wie werk je samen?: 

Het project is een samenwerking van Toneelgroep Maastricht, FSI, Cultura Nova en IBA Parkstad. Ook is er volledige medewerking van Emma Schoenenfabriek. Andere beoogd partners zijn: L1 & Media Groep Limburg. Voor het project is er nauwe samenwerking tussen een kunstinstelling (wijzelf), een bedrijf (Emma Schoenenfabriek) en een fonds (FSI).

Toneelgroep Maastricht is uitvoerend producent. Wij leveren artistieke inhoud en medewerkers en productionele realisatie. FSI is (hoofd)coproducent:  het project wordt op hun vraag gerealiseerd: zij ondersteunen het project financieel in de vorm van en gift en het kopen van kaarten voor medewerkers DSM. Tevens zijn zij ondersteunend in marketing en communicatie rondom het project. Cultura Nova is ook coproducent: ze ondersteunt het project financieel met vaste bijdrage en op productioneel en technisch gebied. IBA ondersteunt met financiële bijdrage.

Emma Schoenenfabriek geeft volledige medewerking: gebruik van locatie, mogelijkheid bieden aan personeel om deel te nemen, praktische ondersteuning, afname van kaarten voor medewerkers

We zoeken momenteel nog samenwerking met twee mediapartners: te weten L1 en Media Groep Limburg. In geval van L1 hopen we exposure op tv te kunnen generen bij voorkeur middels 'making-of' documentaire. In samenwerking met Media Groep Limburg willen wij graag idealiter een bijlage realiseren bij Dagblad de Limburger met de verhalen van de (oud)medewerkers van de fabriek.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

In december 2017 is regisseur Servé Hermans al enkele keren in de fabriek geweest om zelf de medewerkers van de fabriek te vertellen over het project en hen enthousiast te maken om deel te nemen (zie foto's). Na deze bijeenkomst hebben zich 10 mensen opgegeven om deel te nemen. Na herhaalde oproepen zijn dat er inmiddels 25. De fabriek ondersteunt het project door de mensen die deel willen nemen er extra tijd voor te geven.

De planning van de repetities ziet er als volgt uit: zang- en muziekrepetities voor medewerkers Emma op maandagavonden:
26 maart, 2, 9, 16, 23, 30 april, 7, 14, 21, 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2, 9, 16, 23, 30 juli en 6 augustus 2018.

Repetities professionals in Theater de Bordenhal Maastricht: 6 t/m 8 augustus 2018

Avondrepetities op locatie in Brunssum met alle deelnemers (eventueel in ploegen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers): 13 t/m 17 augustus 2018 & 20 t/m 24 augustus 2018

De uitvoeringen zijn van 25 augustus t/m 2 september 2018 in Emmafabriek.

Voor de voorstelling wordt een nieuwe tekst geschreven door de professionals (acteurs) die aan de voorstelling meewerken en journalist Wiel Beijer. De ervaringen, belevingen en geschiedenissen van de (oud)medewerkers van de fabriek staan hierin centraal. Voorafgaand aan de repetites in augustus worden interviews/gesprekken met de medewerkers ingepland. De medewerkers vertellen hun verhalen en deze worden 'getheatraliseerd'. De voorstelling gaat over hen: ze hebben invloed op de inhoud doordat ze zelf de input voor de teksten leveren. Zij hoeven deze echter niet zelf voor te dragen. Momenteel zijn er 2 medewerkers die dit wel graag willen doen. Medewerkers worden ook vanuit hun leidinggevenden in de fabriek gesteund om mee te doen en om hun verhaal te vertellen.

De medewerkers hebben geen actieve rol in het kiezen van het repertoire dat ten gehore gebracht zal worden als koor. Het koor zal begeleid worden Elisabeth De Loore. Zij heeft veel ervaring in het werken binnen kunstprojecten met mensen die normaal niet actief bezig zijn met kunstbeoefening. Zij heeft eerder met niet-geschoolde zangers muziektheaterproducties gemaakt.  

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
9 voorstellingen ongeveer 175 3150
20 zangrepetities 25 0
10 repetitieavonden met alle deelnemers ongeveer 175 0
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Fonds Sociale Instellingen wil graag stilstaan bij haar 100-jarig jubileum: het fonds werkt aan het verbeteren van het sociale en culturele welzijn van voorheen mijnwerkers en momenteel alle (ex-)medewerkers van DSM. Met 'Emma' wordt afsluiting gegeven aan het werk op de fabriek in Brunssum. Wegens uitbreiding wordt het bedrijf najaar 2018 naar een grotere locatie in Kerkrade verplaatst. Dit is voor de medewerkers van de fabriek een groot moment. Met de voorstelling trachten wij daar op een positieve manier bij stil te staan en betekenis aan te geven. Als TgM willen wij graag verhalen van onze eigen bodem vertellen en zo sluit het project ook goed aan bij onze eigen doelstellingen.

Voor het reguliere toneelpubliek van TgM en Cultura Nova is het project relevant omdat het een verhaal vertelt over de eigen omgeving en haar geschiedenis. Emma Schoenenfabriek was de eerste sociale werkplaats van Nederland: nu uitgegroeid tot een succesvol bedrijf waar echt vakmanschap centraal staat. Meer weten over je directe omgeving en het verhaal erachter kan voor iedereen verrijkend zijn: je krijgt een meer compleet beeld van je eigen streek en geschiedenis, jezelf. Voor veel Limburgse bezoekers zal het ook een bevestiging van identiteit zijn.

Voor alle doelgroepen geldt dat het project het gevoel van eigenwaarde zal vergroten. Onze ervaring is dat mensen van hier (Limburg) grote behoefte hebben aan het horen van hun eigen verhalen. Het vertellen van een verhaal geeft in universele zin erkenning en bestaansrecht. De relevantie van het project ligt precies hierin.

Begroting: 

We vragen Fonds Cultuurparticipatie een welwillende bijdrage aan de realisatie van het project. We zullen dit bedrag inzetten ten behoeve van vergoedingen van kosten van de deelnemers binnen de fabriek, hun zangcoach en de deelnemende amateurverenigingen. Het project wordt grotendeels gefinancieerd door FSI (€75.000,-) en de coproducenten Cultura Nova en IBA Parkstad (€ 60.000,-). Daarnaast zijn er uiteraard de inkomsten uit kaartverkoop. Het tekort in de begroting, dat niet gefinancieerd kan worden door derden, wordt betaald uit de reguliere exploitatie van Toneelgroep Maastricht. Gezien het project aanvullend is op onze normale werking proberen we zoveel mogelijk externe financiering hiervoor te vinden. De bovengenoemde bedragen van partners zijn reeds toegezegd.  

Locatie(s): 
Emma Schoenenfabriek te Brunssum

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Een tip: zoek contact met theatergezelschap Het Groote Hoofd (www.hetgrootehoofd.nl) in Veghel. Zij hebben, als ik me goed herinner, een aantal jaar geleden een voorstelling gemaakt, of willen maken, met werknemers van een bedrijf. Chauffeurs meen ik. Het gezelschap werkt overigens bij bijna al zijn producties met buurtbewoners en amateurspelers samen. Wellicht wil regisseur Anny van Hoof haar ervaringen met je delen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik als FCP-medewerker graag met jullie mee. Ik zie dat het is gelukt om de projectomschrijving uit te breiden. Aan deze rechterkant van de pagina kun je ook je vragen aan ons stellen of je dilemma's delen, dan maak je optimaal gebruik van deze Denk mee-fase.

Graag lees ik binnenkort meer over de planning en de uitwerking van het werkproces. Wanneer komen de deelnemers voor het eerst bij elkaar? Wat is de inhoud van de zang- en muzieksessies? Hoeveel ruimte krijgen de deelnemers om mee te denken over de voorstelling en hoe worden zij hierbij begeleid?

afbeelding van Netty Beckers

Dag Willemijn,

Dank voor je bericht. Ik heb vandaag de aanvraag verder uitgebreid en zoveel mogelijk informatie aangevuld. Ook heb ik getracht een antwoord te geven op je aanvullende vragen onder het kopje: wat is verder van belang om te weten? Ik zal later deze week nog een toevoeging maken over de inhoud van de zang- en muzieksessies.

Verder ben ik wel benieuwd of jullie of andere lezers wellicht ideeën hebben over mijn hoofdvraag. We merken dat ondanks alles de stap om mee te doen voor de medewerkers vrij groot is. Het beoefenen/beleven van kunst staat voor velen ver van hen af. De fabriek geeft volledige medewerking om de randvoorwaarden voor de medewerkers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Onze regisseur heeft al enkele keren persoonlijk met de mensen gesproken. We denken ook wel dat de zichtbaarheid binnen de fabriek als de sessies begonnen (en leuk zijn) misschien nog wat drempels zal slechten. We staan open voor tips hieromtrent.

Dit tot dusver! Later verdere aanvullingen.

Bedankt voor het meekijken!