menu denk mee beslis mee maak mee

Dromen Doen Ouderen

Met kunst realiseren ouderen hun droom.

Stichting The Faketory
1 november 2017 tot 31 mei 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Dromen Doen Ouderen

Met kunst realiseren ouderen hun droom.

afbeelding van s van elswijk

Ingediend door:

s van elswijk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zorg je dat deelnemers ook hun familie / kennissen bij het project kunnen betrekken? Als we de verhalen, kunst en portretten hebben, wie zijn allemaal belangrijk om mee te nemen in het bekend maken en de gesprekken?

Wat ga je doen?: 

Ons eerste project in 2008 was Dromen Doen: we stelden aan 100 tieners in de buitenwijken van Sao Paulo en Amsterdam de vragen:

 1. Wat is je droom?
 2. Wat zijn je talenten?
 3. Wat is er mogelijk in de wereld?
 4. Hoe bereik je jouw droomsituatie?
 5. Hoe kun jij bijdragen aan de wereld?

We lieten de jongeren  per vraag werkstukken maken zodat hun bewustzijn van de werld en henzelf in rap tempo groter werd. Ook leerde ze dat er een reden was om naar school te gaan, met een diploma was er meer mogelijk om dromen t e realiseren. In een jaar tijd hebben wij hen zien groeien en gefotografeerd op de plek van hun dromen.

Van dit boek zijn er 5000 in Nederland en 6500 in Brazilië verkocht / verspreid.

Dromen doen is ook voor oudere mensen van belang: blijven nadenken over wat je graag zou willen, wat je kunt en wat je bijdraagt aan de wereld.

Ouder worden is een steeds urgenter onderwerp waar vele verschillende perspectieven op zijn, hoewel men in mainstream media, beleidsregels en professionele praktijken vaak maar een beperkt aantal perspectieven gebruikt. Dat is de directe aanleiding voor het Festival of Older People, dat vindt 17, 18 en 19 oktober 2017 plaats in theater Zimihc Zuilen, Utrecht.

www.festivalofolderpeople.nl

We gebruiken daarvoor kunst als motor, rondom het concept:

Ouderen bestaan niet.

Hoe zou een wereld er uitzien waarin het verschil tussen jong en oud niet bestaat?

Het project Dromen Doen is een van de centrale producties die we samen met ouderen maken rondom het festival. In dit project werken we met ouderen aan de vraag wat zij nog zouden willen doen, of wat ze altijd gedroomd hebben en nooit hebben gedaan. Vandaaruit komen we op de vraag wat zij voor kennis, ervaring en talenten hebben en wat ze nog kunnen bijdragen aan de maatschappij. Zo werken we aan betekenisgeving vanuit iedereen die meedoet, en ook aan de betrokkenheid van mensen bij elkaar.

De doelstellingen Dromen Doen zijn:

 1. Ouderen betekenis laten geven aan hun eigen leven door hun talenten, ervaring en kennis te verkennen.
 2. Ouderen door middel van kunst, uiting laten geven aan hun eigen dromen, talenten en wensen.  
 3. Ouderen een platform bieden om hun kunst en dromen aan de wereld te tonen, met verhoging van hun menswaardigheid tot gevolg.
 4. Doorbreken van de huidige beeldvorming rondom ouderen bij mensen breed in de maatschappij, en in de omgeving van Utrecht, Amsterdam en Laren in het bijzonder.
 5. Blijvende beweging op gang brengen, waarin uitwisseling tussen jong en oud gewaarborgd is, bezien vanuit oudere mensen zelf.


Vooraf hebben we een oriëntatie gedaan op de plekken waar we het project wilden doen. Met groepen ouderen die we hiervoor hadden uitgenodigd, hebben we gesproken over ouder worden, en over dit project. We hebben hen gevraagd wat ze van dit idee vinden en of ze mee zouden doen. Het antwoord was zeer positief en er kwamen direct allerlei verhalen los. Duidelijk werd ook dat het project niet in een groep zou gaan werken, en dat sommige ouderen meer tijd nodig hadden om bij het idee te komen dat ook zij nog een droom kunnen en mogen hebben.

Het werken met de ouderen en hun dromen bestaat vervolgens  uit 5 stappen:

 1. Kennismaken
 2. Droom uitdiepen en reflectie in de vorm van kunst
 3. Contact leggen plek van dromen
 4. Portret maken
 5. Laten zien aan de wereld

 

 1. Kennismaken

 

De eerste stap is kennismaken met ouderen die interesse hebben om mee te doen. Dit gaat via voor deze ouderen bekende mensen, zoals contactpersonen in het Ramses Shaffy huis en Rosa Spier Huis, en contactpersonen/ kennissen in de wijk. Dit kan in eerste instantie in groepsverband, later werken we individueel met mensen om zoveel mogelijk ruimte te geven voor hun eigen verhaal. We laten hen het project Dromen Doen met de kinderen zien, vragen naar hun ervaring met ouder worden en hun leven. Wij leren hen kennen, maar zij ook ons. Van alle mensen die we ontmoeten, houden we een groep van ongeveer 50 ouderen over die daadwerkelijk mee willen doen. Zij denken zelf na en praten met hun omgeving over de vraag wat hun droom is. 

 1. Droom uitdiepen en reflectie in de vorm van kunst

Na de kennismaking komen we terug om te praten over de beelden en verhalen die elke deelnemer heeft over zijn/haar dromen. Dat kan starten bij dromen van vroeger die wel of niet zijn uitgekomen, en zo werken we naar een droom die iemand nu nog heeft. Dit kan zijn om iets op een bepaalde plek te doen, of juist om nog een speciaal iemand te ontmoeten. We werken samen met de deelnemer via kunstvormen die bij hem/haar passen (fotografie / schilderen / tekenen / etsen / video / muziek / et cetera) aan de beelden die hij of zij heeft bij zijn / haar dromen. Dit kan een aantal sessies duren. Ook spreken we over het leven dat zij gehad hebben, kijken foto’s van vroeger en nemen die verhalen mee in de droom die iemand nog heeft. Een belangrijke vraag is ook wat draag je bij en kun je nog bijdragen aan de wereld om je heen.

3. Contact leggen plek van dromen

Als de droom zelf is uitgekristalliseerd, schrijven deelnemers zelf een brief naar de plek / persoon van hun droom. We zorgen ervoor dat het contact wordt gelegd en opgevolgd, zodat we voor elke deelnemer de plek van hun dromen kunnen vinden. Daar gaan we een portret maken van hen in hun droom. We leggen natuurlijk ook zelf contact met de plek / persoon, om het project en de bedoeling toe te lichten.

 

 

 1. Portret maken

We gaan naar de plek of persoon van hun droom, samen met hun familie of vrienden. Daar maken de deelnemer en mensen van de plek contact, hebben tijd om elkaar te ontmoeten. Dan bouwen we de studio op om een portret te schieten. Dit is een waardig portret waarin de deelnemer in zijn eigen leeftijd toch in de omgeving van zijn droom te zien is.

 1. Laten zien aan de wereld

Op de verschillende plekken (Rosa Spier Huis, Ramses Shaffy Huis, wijkcentrum Zuilen) worden exposities georganiseerd met de portretten, eigen kunst en verhalen van de deelnemers. Ter plekke wordt een opening met een gesprek georganiseerd, waar jong en oud aan mee kan doen. Ook professionele hulpverleners en zogeheten mantelzorgers zijn hier welkom.

Daarnaast produceren we een boek met de verhalen, kunstuitingen en portretten van alle deelnemers om te verspreiden onder henzelf, en allerlei belangenorganisaties en professionele organisaties. De pers ontbreekt hier niet.

Voor een vervolg op meerdere plekken, maken we een kant en klare omschrijving van het project, dat iedereen in zijn eigen plaats kan uitvoeren. Samen met het boek wordt dit verspreid door Nederland. Op de website zal dit vrij beschikbaar zijn.

Om de verhalen, kunstuitingen en portretten van alle deelnemers blijvend impact te laten hebben, is het van belang dat alles wordt vastgelegd en verspreid. We hebben hiervoor verschillende middelen.

 1. Het boek Dromen Doen. Hierin komen alle verhalen, dromen en kunstuitingen terug. Het is een boek voor de deelnemers en hun omgeving, maar zeker ook voor de rest van Nederland, zodat eenzijdige beeldvorming doorbroken kan worden, en er meerdere manieren van omgaan en kijken naar ouder worden ontstaan.
 2. Exposities van de foto’s, kunstuitingen en verhalen van alle deelnemers door het land. Ook kunnen hierbij gesprekken plaats vinden over dromen, leven en ouder worden tussen verschillende generaties.
 3. Festival of Older People. Dit festival vindt 17,18,19 oktober plaats in Utrecht en vormt een directe aanleiding voor het project Dromen Doen. Het thema is: Ouderen bestaan niet. Met als vraag: hoe zou een maatschappij er uit zien waarin het verschil tussen jong en oud niet bestaat? Dit is voor het Dromen Doen project een mijlpaal, waar deelnemers alvast hun eigen verhalen en kunstuitingen kunnen presenteren. Het festival zal uiteindelijk 1000 - 2000 bezoekers trekken, waarvan ten minste 1000 ouderen en 500 zorgprofessionals.

afbeelding van Rob Berends

Beste Sabya,

Welkom op dit platform! Ik denk de komende tijd graag met je mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Interessant om ouderen vanuit een droom te laten werken. Waarom zouden ouderen inderdaad geen dromen meer (mogen) hebben? Voor de uitwerking van je aanvraag is belangrijk om aan te geven waarin de kunstzinnige ontwikkeling zit van de ouderen. Het draait bij deze subsidieregeling namelijk om vernieuwing van de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd.

Komen de ouderen uit beide genoemde huizen en uit het circuit van Wijkcentrum Zuilen?

Succes met het vervolg.

Vriendelijke groet,

Rob