menu denk mee beslis mee maak mee

Dirigentenclinic NJFO - Zomerweek 2017

Stichting Nationaal Jeugd Fanfare Orkest
19 augustus 2017 tot 27 augustus 2017
erfgoed, muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP16
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek46
max 50 / 91 gestemd
totaal62
nog nodig13
De stemperiode is voorbij.
Vandaag is de laatste dag om te stemmen
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Dirigentenclinic NJFO - Zomerweek 2017


afbeelding van Stefan van der Wilt

Ingediend door:

Stefan van der Wilt

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk dirigenten voor dit project interesseren?

Wat ga je doen?: 

Dit project bevat een dirigentenclinic, waarbij cursisten kennismaken met repertoire voor fanfare en daarbij gecoacht worden door chef-dirigent Danny Oosterman, componist Rob Goorhuis en de gerenommeerde dirigent Lucas Vis. De coaches hebben alledrie een verschillende achtergrond en zullen vanuit hun invalshoek de cursisten aansturen. Als het budget toereikend is zouden wij ook graag nog één of meer specialisten op dit gebied extra uit willen nodigen om te coachen.
De doelgroep zijn de beginnende dirigenten, van amateur tot studerend, dus we staan open voor dirigenten van alle niveau's en daarbij ook mensen die niet voor een professie in de muziek kiezen of hebben gekozen. De kandidaten dirigeren hierbij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, één van de meest gerenommeerde fanfareorkesten. Deze clinic is toegankelijk voor zowel actieve deelnemers als hospitanten; iedere geïnteresseerde (aspirant-)dirigent is welkom. Ook willen we onze orkestleden de kans geven, zowel in het orkest als vanaf de bok te participeren in dit project. Dit alles laat hun kennis maken met het fascinerende vak van dirigent. Hierbij belichten we dit vak van verschillende kanten, onder andere partituurstudie (voornamelijk ondersteund door de componisten van de composities). Ook de volgende onderdelen komen aan bod: repetitietechniek, de orkestscholing van dit unieke fenomeen "fanfare", (slag)techniek en de communicatie met het orkest. Een andere invalshoek is die als muzikant. De deelnemers hebben dus steeds een andere rol; de ene keer als muzikant, de andere keer als dirigent en de volgende keer weer als toehoorder bij de presentaties van de componisten. 

De Bernard Haitinkzaal is in het weekend van 26 en 27 augustus het podium voor de Amsterdamse Uitmarkt. Op zondag 26 augustus krijgen wij de gelegenheid hier ons slotconcert te organiseren. Wij zijn blij dat we naast het Conservatorium van Amsterdam ook de Uitmarkt als partner van dit project kunnen verwelkomen. Dit betekent dat wij publiek genereren uit onze eigen harmonie- fanfare-/blaasmuzieksubcultuur, dat via de samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam wordt aangevuld met geïnteresseerde deelnemers uit andere muzieksectoren (met name van de compositie-, koor- en orkestdirectieklassen) én algemeen (voor ons nieuw) publiek dat de Uitmarkt bezoekt. Ditzelfde geldt voor de openbare repetitie op zaterdag 25 augustus, waar de uitgekozen dirigenten voor het finaleconcert de gelegenheid krijgen om te repeteren met het NJFO. 

Voor het finaleconcert zullen vijf actief deelnemende cursisten worden geselecteerd om een werk te dirigeren. De commissie die een keuze zal maken zal bestaan uit chef-dirigent Danny Oosterman, componist Rob Goorhuis en de artistieke commissie van het NJFO, plus eventueel nog een extra externe deskundige (afhankelijk van het beschikbare budget, zie bovenstaand). Het repertoire bestaat onder meer uit Passion et Tendresse van componist Rob Goorhuis, Rapid Cycling van Jan Bosveld, Galea et Bellum van Jan de Haan en een nieuw werk voor fanfare van een nieuwe, jonge componist: Sinfonietta voor fanfareorkest van Zoran Rosendahl. Naast deze werken zullen tezijnertijd ook nog andere werken geselecteerd worden. De componisten geven een lezing over hun werk en de cursisten en orkestleden krijgen de kans om met hen in gesprek te gaan. Het fanfareorkest met haar repertoire is een belangrijk cultuurgoed en het is daarom van belang dat jonge dirigenten de specifieke mogelijkheden van deze orkestvorm leren benutten.

Hoe ga je te werk?: 

De doelgroep bestaat uit jonge talentvolle dirigenten, die geïnteresseerd zijn in het fanfareorkest en haar repertoire. Elke kandidaat-dirigent is in weze een expiriment. Het repertoire op zichzelf is zeer vernieuwend. Hierbij is het op deze wijze dirigenten de kans geven zich versneld te ontwikkelen zeer bijzonder en voor velen een grote kans. Dirigeren leer je immers door het te doen en als dit het het dirigeren van een toporkest is, dan is dat zeer bijzonder.

Met wie werk je samen?: 

De meerwaarde is niet alleen het coachen van jong dirigeertalent, maar ook dat de leden van het orkest in aanraking komen met bijzonder repertoire en daarbij de mogelijkheid krijgen om het vak van de dirigent eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Het fenomeen 'dirigent' is zeker voor jonge orkestmusici nog een groot mysterie en het is goed voor hen als daar eens meer duiding aan wordt gegeven.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Voor informatie over het Conservatorium van Amsterdam en het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest verwijs ik u door naar hun websites, respectievelijk www.ahk.nl/conservatorium en www.njfo.nl/orkest

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Projectweek (19 tot 27 augustus) Cursisten (max. 20) en orkestleden (60)  
1 Slotconcert (27 augustus) Vijf cursisten en orkestleden 500
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het is enorm belangrijk voor de doelgroep (de fanfarecultuur), omdat educatie van orkesten, door goed geschoolde dirigenten, van zeer groot belang is. Dit geldt ook voor repertoire. Omdat het harmonie-/fanfareorkest zijn bakermat heeft in de Benelux, en sinds kort pas meer internationaal ontdekt wordt, is het van belang dat jonge dirigenten de specifieke mogelijkheden van deze orkestvorm leren benutten.

Begroting: 

De Stichting Vrienden van het NJFO zal garant staan voor een bijdrage en wij zullen projectsubsidie aanvragen bij het Conservatorium van Amsterdam (minimaal € 1500,-). Hierbij mag het orkest ook gebruik maken van de faciliteiten en het slagwerk van het conservatorium.

Tevens zullen de leden een eigen bijdrage betalen.

 

 

Locatie(s): 
Conservatorium van Amsterdam, Oosterdokskade 151 Amsterdam
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor jullie ambitie om toe te werken naar een mooi inhoudelijk programma voor dirigenten om hen te interesseren hafabra-orkesten te ondersteunen. Maar ik ben desondanks ook kritisch. Jullie nemen in het plan de dirigenten als centrale uitgangspunt. Wat daarbij opvalt is dat een groot deel vd beoogde deelnemers gekozen heeft om er zijn professie van te maken. Daar wringt het met de doelstellingen van JMHM, waar we de vrijetijdsbeoefenaars als middelpunt stellen. Dat kunnen ook amateurdirigenten zijn, maar jullie gaan erg vluchtig in op hoe je juist de amateurs gaat vinden en inspireren. Ook is weinig concreet gemaakt hoe de uitwisseling tussen de dirigenten met de amateurmuzikanten is vormgegeven. Dit onderdeel blijft  slechts op hoofdlijnen beschreven, waardoor ik maar beperkt zicht krijg op de inhoud van het artistieke proces, bekeken vanuit het oogpunt van de amateurs. De elementen die je wel benoemt zijn vrij traditioneel qua opzet.

De link met het conservatorium vind ik positief, maar is slechts summier uitgewerkt. Jullie laten je ook maar beperkt uit over de wijze waarop je nieuwe groepen aantrekt via bijvoorbeeld onverwachte partners. Hierdoor is het onduidelijk hoe het project concreet gaat bijdragen aan de versterking van het cultuurklimaat in de directe omgeving. Mijn tip is om bij een volgende aanvraag op JMHM meer de vrijetijdsbeoefenaars als centrale uitgangspunt te nemen en daar je omschrijving op af te stemmen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dat jullie als orkest talentvolle (aspirant-)dirigenten de mogelijkheid willen bieden om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen waardeer ik. Jullie hebben zelf al de nodige ervaring met het organiseren van jullie jaarlijkse zomerweek, waardoor deze voor jullie orkest naar verwachting van voldoende kwaliteit zal zijn. De impact die de dirigentenclinic heeft op de deelnemende dirigenten en daarmee indirect op de fanfare sector, blijft in het plan echter onderbelicht. Wat de wensen, behoeften en ontwikkelmogelijkheden van de aspirant-dirigenten zijn en hoe jullie daar in jullie aanpak en begeleiding op inspelen, had ik graag duidelijker teruggelezen. Daarnaast is de reikwijdte van het project nog wat mager en had ik in het licht van deze regeling meer van de (wederkerige) samenwerking met externe partners verwacht. Op de criteria blijft de score daardoor voor nu helaas beperkt.

afbeelding van Stefan van der Wilt

Beste coaches,

Voordat de aanvraag sluit willen wij graag nog een aantal punten verduidelijken. Als laatste inbreng in de discussie willen wij graag nog naar voren brengen dat, geheel in lijn met de voorwaarden voor een subsidie onder deze regeling, ons project voorziet in een wisselwerking tussen de professionals (de coaches), de amateurs (de orkestleden en deelnemende dirigenten) en de vrijwilligers (de organisatoren en begeleiders).

Door ons project kunnen mensen kennis maken met het intrinsieke cultuurgoed “fanfare” en het daarbij behorende repertoire op een hoog artistiek niveau. Het project is veelzijdig. Het brengt een breed publiek in aanraking met dit cultuurgoed. Aan de andere kant is er de artistieke en inhoudelijke waarde, die tot uitdrukking komt in het niveau van het orkest en de waarde van het gespeelde repertoire. Dit is geen algemeen gangbaar repertoire, maar juist, vanwege de hoge eisen die het stelt aan het ensemble, weinig gespeeld werk van hoge kwaliteit. Niettemin verwachten wij hierop een positieve respons van het publiek en de deelnemers.

Heel belangrijk is dat met dit project een grote impuls wordt gegeven aan de interesse van jonge (amateur)dirigenten voor de “hogeschool” van de kunstmuziek voor fanfare, de belangstelling wordt gewekt van een breed publiek voor dit deel van ons culturele erfgoed en, zoals de subsidieregeling vereist, een veelzijdig aanbod wordt gecreëerd in een kwetsbaar deel van het amateur-muziekleven.

We zien met enthousiasme uit naar de Beslis Mee-fase en willen daarbij ons project graag aan een brede kring bekend maken.

afbeelding van Giovanni Campbell

Uit jullie projectomschrijving concludeer ik dat je je vooral richt op de dirigentenclinic, waardoor de amateurmuzikanten eerder een bijrol hebben. Het komt daarnaast regelmatig voor dat orkesten in het land nieuw repertoire spelen en daar diverse professionals uit andere genres bij betrekken, waardoor alleen dat uitgangspunt te weinig innovatief is voor dit platform. Ik mis nog een toelichting op bijvoorbeeld de uitdagende werkvorm en de input die de amateurs aan het creatieve process mogen geven. Waarom bieden jullie de orkestleden niet de ruimte om elkaar te dirigeren, wellicht ontdek je in je eigen midden zelfs nieuw talent?

En zijn er nog partners te vinden die het bereik en de zichtbaarheid van de activiteit op een bijzondere manier mede kunnen vergroten?

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Het valt me op dat jullie goed weten wat je wilt, maar dat ik nog weinig helderheid heb op mn vraag waarom je je specifiek op conservatorium studenten richt die het genre al kennen, en niet daarbuiten op zoek gaat naar geinteresseerden. Als jullie open staan voor alle niveaus en mensen die niet perse een professie in de muziek willen dan zijn juist andere kanalen dan vakopleidingen toch ook een logische weg? Je vooral richten op studenten maakt dat het plan nog te weinig gericht is op vrijetijdsdirigenten  en erg summier aansluit bij dit platform. Hoe gaan jullie hiermee om? 

afbeelding van Stefan van der Wilt

Beste coaches,

Naar aanleiding van de laatste reacties nog even een wat uitgebreider antwoord op de door jullie gestelde vragen. Allereerst wil ik nog even terugkomen op de opmerking over het Maestro-format, waar in feite wel gelijkenissen mee zijn. Bij Maestro is de focus echter meer gericht op amusement en entertainment. In ons geval geval gaat het om talentontwikkeling. Er wordt dus verondersteld dat er bij de deelnemers sprake is van talent waarvan verwacht mag worden dat het nog (veel) verder ontwikkeld kan worden. Jonge dirigenten krijgen in de dagelijkse praktijk wel de gelegenheid om voor gemiddelde amateur-fanfareorkesten te staan, maar het dirigeren van een toporkest als het NJFO vereist veel meer muzikale input van de cursisten. De leeftijd van de doelgroep kan dus niet te laag liggen, want ze moeten wel enige muzikale ervaring hebben (ze zijn eerst muzikant en worden dan pas dirigenten). Het mogen zeker ook amateur-dirigenten zijn, maar wel van voldoende niveau om in de competitie met de andere deelnemers een rol te kunnen spelen. Echter, iedereen is van harte welkom deel te nemen, zij het als actief deelnemer of hospitant.

Of de deelnemers al voor een professie in de muziek hebben gekozen, is voor ons niet van belang. Het gaat om talentvolle dirigenten, die al bekend zijn met het fenomeen fanfare. Zo staat het ook in de aanvraag geformuleerd.
Veel cursussen ondersteunen het internationaal georiënteerde harmonieorkest, maar fanfareorkest is echter een typisch Belgisch-Nederlands cultuurgoed. Het Wereld Muziek Concours bijvoorbeeld heeft dit jaar in juli ook een dirigentencursus, maar die ondersteunt alleen het harmonieorkest en het repertoire daarvan. De Europese Brassband Kampioenschappen organiseren eens in de zoveel jaar competities voor het dirigeren van brassbands. Willen wij ons eigen cultuurgoed, namelijk het fanfareorkest, in stand houden, dan moeten we dáár ook in investeren.

De werken die wij hebben geprogrammeerd zijn waardevol voor de repertoireontwikkeling van het fanfareorkest. “Passion et Tendresse” is een ouder maar zeer waardevol werk, dat wij zeer graag weer in de spotlight zouden willen zetten. In het geval van “Rapid Cycling” (2016) en “Galea et Bellum” (2016) dienen wij als voorbeeldorkest in de uitvoering van deze werken. Naast deze werken zullen we ook onbekende componisten een kans geven. Er zal worden samengewerkt met de compositieafdeling van het Conservatorium van Amsterdam, waar men nog niet of nauwelijks bekend is met het fanfareorkest. Met dit project zouden wij een werk van één van de componisten uit die afdeling uit willen voeren.

Wat betreft de werving van deelnemers is het logisch dat deze belangstelling hebben voor het unieke fenomeen fanfare dat in ons project op het allerhoogste niveau acteert. Aspirant-deelnemers die niet bekend zijn met dit fenomeen zullen over het algemeen de grootste moeite hebben het niveau bij te benen. Maar uiteraard zijn belangstellenden uit andere sectoren van de muziek van harte welkom zich in dit genre te bekwamen en te verdiepen. De verschillende dirigenten-richtingen hebben wel een sterke focus op één genre. Daarom verwachten wij niet dat van buiten de (al zeer brede) kring van de blaasmuziek veel deelnemers gerecruteerd zullen kunnen worden. Maar ze zijn van harte welkom.  

De andere kant van de medaille bij talentontwikkeling zijn de muzikanten uit ons eigen orkest. Zij komen in aanraking met het vernieuwende repertoire dat we programmeren (zie bijgevoegde foto) en leren ook veel over de interactie tussen dirigent en orkest. Deze mensen zijn jonge muzikanten en een klein gedeelte conservatoriumstudenten (dus ook amateurs). Zij zullen zich uiteindelijk doorontwikkelen als instrumentaal musicus of zélf interesse krijgen om te dirigeren (zoals een aantal ook al doet). Veel professionele koperblazers uit onze symfonieorkesten hebben hun roots liggen in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, zoals Pierre Volders, Jan Oosting, Daniëlle Egberts en Ties Mellema (saxofoon). De reden dat wij dit project organiseren is omdat het voorziet in de behoefte van onze jonge muzikanten om zich door te ontwikkelen.

Vriendelijke groet,
Stefan

P.S.
Wij zijn al zeer gelukkig met de toezegging van het CvA en de Uitmarkt in de voorziening van een concertlocatie en faciliteiten (zie mail die naar jijmaakthetmee@cultuurparticipatie.nl is verstuurd ).

P.S.2 Kunnen wij nog dingen fout doen wat betreft de formele invulling van de aanvraag? Bij de vorige twee aanvragen bij FCP (voor projectsubsidie in kunstparticipatie) is het daarop stukgegaan en dat willen we deze keer uiteraard voorkomen.

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Stefan, 

Nu het einde van de Denk mee fase in zicht komt, geef ik je graag nog wat advies. Ik ben benieuwd hoe je staat tegenover het idee van Giovanni om ook met deelnemers te werken die geen opleiding tot dirigent volgen. 

Verder vroeg ik me af wat er wat jou betreft vernieuwend is aan het repertoire. De componisten zijn bekend en worden door veel fanfare-orkesten gespeeld, toch?

Misschien zit het innovatieve van je plannen meer in het feit dat de repetitie op de Uitmarkt openbaar is. Hoe neem je het publiek mee in deze talentontwikkeling?

Groeten Thijs

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor jullie toelichting op onze vragen, desondanks vraag ik me nog wel een aantal zaken af. 
Het orkest bestaat uit jeugd en je focus is de kennismaking van dirigenten met het hafabra genre. 
Het leest alsof het plan zich vooral richt op de ontwikkeling van dirigenten die al voor een professie in de muziek hebben gekozen. Dat is echter niet de doelgroep waar we ons met dit platform op richten. Ik zie juist ruimte om ook amateurdirigenten te laten deelnemen, of orkestleden die willen leren hoe het is om te dirigeren. Hoe staan jullie hier tegenover?

En is het niet logischer dat als je dirigenten bewust wil maken van de hafabra muziek dat je dan geen dirigenten gaat werven die de richting hafabra directie volgen? Zou je je doel niet beter bereiken als je juist bij andere richtingen/directies gaat werven?

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die kan voldoen aan de doelstellingen van JMHM.

Jullie initiatief bevat een uitdaging voor dirigenten wat zeer sympathiek is. Ik vraag me echter ook af hoe jullie deelnemers en publiek gaan werven, en waar het inhoudelijk experiment zit. Zou je daar wat meer over kunnen toelichten? 

En ik ben er daarnaast benieuwd naar of jullie ook een uitdaging zoeken in de partners die je bij het project betrekt, bijv om andere dan de gebruikelijke doelgroepen te bereiken?

afbeelding van Stefan van der Wilt

Goedemiddag,

Het 'inhoudelijk experiment', ofwel het doel (als je dat zo bedoelt?), is talentontwikkeling.
Het concert wordt georganiseerd in de Bernard Haitinkzaal, tijdens de Uitmarkt. Dit podium wordt op 26 en 27 augustus gebruikt in het kader van de Uitmarkt. Hierdoor kunnen wij ook het publiek van de Uitmarkt bedienen. Uiteraard zijn geïnteresseerde studenten van het Conservatorium van Amsterdam ook van harte welkom; met name van de compositie-, koor- en orkestdirectieklassen.

Je andere vragen hebben we proberen te beantwoorden in de bijgewerkte versie van de projectbeschrijving en in de reactie op Thijs' vragen.

Groet, Stefan

afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Stefan,

Welkom op JMHM! Ik ben jullie coach op dit platform en zal jullie voorzien van tips en inspiratie. Mooi idee om een dirigentenclinic te organiseren. Is de clinic bedoeld voor jonge professionals? Of hoeven de dirigenten (in spe) nog niet te beschikken over directie-ervaring, zoals in het TV-format Maestro? Ik ben benieuwd hoe je de cursisten gaat werven. Wat zijn 'passieve deelnemers'? 

Door wie worden de deelnemers gecoacht? Wordt het een soort masterclass? 

Groeten Thijs

afbeelding van Stefan van der Wilt

Dag Thijs,

Het is bedoeld voor jong professionals, die nog nauwelijks ervaring hebben met het dirigeren van een toporkest. De doelgroep bevat net afgestudeerde of zeer getalenteerde studenten die al een stuk gevorderd zijn met hun studie Harmonie- en Fanfaredirectie.
Er wordt en er is deels al contact opgenomen met de docenten HaFa-directie van diverse conservatoria in Nederland. Met passieve deelnemers bedoelen wij hospitanten. Het valt inderdaad als een masterclass te beschouwen. Voor het slotconcert wordt er wel, zoals al beschreven, uit de cursisten een selectie van vijf dirigenten gemaakt, die op dan het concert mogen dirigeren. De coaching staat echter voorop.

We zullen dit in onze beschrijving verwerken.

Vriendelijke groet,
Stefan