menu denk mee beslis mee maak mee

(DE)HUMANIZE

teksttoneel door internationals en nationals

Stichting International Theatre Collective Eindhoven
1 januari 2019 tot 9 mei 2019
muziektheater, theater
volwassenen
€7.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

(DE)HUMANIZE

teksttoneel door internationals en nationals

afbeelding van Marie-José Stravens

Ingediend door:

Marie-José Stravens

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Komt duidelijk genoeg naar voren in het projectplan dat we een unieke Stichting zijn voor Internationals in Eindhoven en regio?

Wat ga je doen?: 

Van Gilgamesj tot Odysseus en Achilles: de geschiedenis is gevuld met verhalen over het verlangen naar onsterfelijkheid.  De theaterproductie (DE)HUMANIZE vertelt het verhaal van mensen die omgeven zijn door die mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen. Wachten we op het moment dat de mogelijkheid om te kiezen in het verleden ligt? Het script wordt geschreven door de artistiek leider/regisseur en zal dienen als belangrijke basis voor de voorstelling. Ter voorbereiding vinden er gesprekken plaats tussen de regisseur en mensen die hun licht kunnen laten vallen op de ontwikkelingen binnen de wetenschap in relatie tot filosofie, psychologie en design. Persoonlijke verhalen/anekdotes vanuit de internationale en nationale cast zullen onderdeel zijn van het uiteindelijke script. De definitieve cast wordt gevormd na audities. Om de inhoud en vormgeving van het stuk te verrijken wordt samenwerking gezocht met TU Eindhoven, de Internationale School en de Design Academy. Tevens zullen er lezingen worden verzorgd om op deze manier de productie onder de aandacht te brengen. Informatieve lezingen aan lokale gevestigde groeperingen internationals, studenten en docenten TU Eindhoven en werknemers van verschillende internationale regionale bedrijven.De productie zal worden opgevoerd in Pand P. Pand P is is een cooperatie van Parktheater Eindhoven, Het Nieuwe Theater en Wildark (voormalig jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt). Voor de voorstelling (DE)HUMANIZE staan 1 try out, 3 voorstellingen en 2 succesopties gepland. De zaalcapaciteit van PandP is 100 bezoekers per voorstelling. 

Het International Theatre Collective biedt Internationals een eigen podium om in gezamenlijkheid met nationals theater te maken waarin ieder de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar eigen verhaal te vertellen. Er wordt naar hen geluisterd. Door het vertellen en delen van persoonlijke verhalen zal de international zich nog meer thuis voelen in Eindhoven. Het ITCE draagt hiertoe bij aan een goed en welkom vestigingsklimaat. Door het vertellen van de individuele verhalen raken we algemene thema’s die het publiek ook zullen raken. Het volgende citaat van schrijfster Rosita Steenbeck sluit hier naadloos op aan. "Pas als we verhalen met elkaar delen, komen we verder dan oordelen".

Eindhoven trekt door de aanwezigheid van veel internationale bedrijven mensen van heinde en ver aan. De Stichting ITCE wil een brug slaan tussen de internationale gemeenschap en de reeds gevestigde gemeenschap. De diversiteit van beide gemeenschap wordt gezien als rijkdom en bron voor het maken van theater. Van daaruit maken we theatervoorstellingen die verleiden om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat mensen beweegt, en die aanspraak doen op het willen horen wat mensen bedoelen, vinden en voelen. 

Cast en crew nemen hun culturele achtergrond, verhalen en hun engagement mee in de voorstellingen, en leveren bijdragen aan de ontwikkeling, inhoud en vormgeving van de voorstellingen.

ITCE maakt theatervoorstellingen waarbij de nadruk ligt op toneel, maar waar andere disciplines een belangrijke functie in vervullen. Beweging en live (wereld-) muziek zijn belangrijke pijlers die het spel ondersteunen.

Alhoewel het amateurvoorstellingen zijn, streeft ITCE naar een zo professioneel mogelijk niveau van voorstellingen, waarbij de crew steeds zal bestaan uit professionals, en er bij de werving van acteurs steeds actief beleid zal zijn zoveel mogelijk acteurs wiens kwaliteiten doen vergeten dat het een amateur-voorstelling is binnen te halen. Het streven is een kern te vormen van 5 à 6 vaste acteurs, die aangevuld zullen worden met gastacteurs. Het ITCE heeft een crew die zich voor langere tijd wil verbinden aan ITCE om zo aan ensemblevorming te werken en een duidelijke identiteit te ontwikkelen. Elke voorstelling zal relatie hebben met actuele thema’s waarin de internationale gemeenschap zich herkent, maar die ook de van oorsprong Nederlandse toeschouwer zal aanspreken. Waar in 2018 de vluchtelingenproblematiek gekoppeld werd aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, zal de voorstelling van 2019 een relatie leggen tussen wat ons mens maakt en de ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van (bio)technologie. Het verlangen naar onsterfelijkheid komt door die ontwikkelingen in een ander daglicht te staan, en doet een beroep op ons na te denken over wat ons een (goed) mens maakt. De vraag is welke positie we willen innemen ten aanzien van die ontwikkelingen.

(DE)HUMANIZE Synopsis

Bette en Jonah leven al jaren in het receptiegebouw van een verlaten vakantiepark. Toen het park van Jonah’s ouders failliet ging, had Bette een goed idee: een kolonie voor zelf- en milieubewuste wereldburgers die willen wonen in Tiny Houses. Maar dat is geen succes geworden. Het park achter de glazen receptie is verlaten en verpieterd. Bette is helemaal niet blij dat haar jongere - aan jeugd Alzheimer lijdende – zus Wendel ook op het terrein woont. Maar haar wegsturen kan ze niet.In de bushalte bij de entree van het park heeft Joseph een onderkomen. Na jarenlange zelf gekozen isolatie is het een stap dichterbij de mensen. Joseph communiceert in vragen, wat zowel Bette als Jonah irriteert. Wendel maakt het niet uit: ze weet al heel lang niet meer waar ze de antwoorden vinden kan. Op een dag arriveert Isjtar. Isjtar’s flirterig gedrag woelt veel los in de al wankele relatie van Bette en Jonah. Isjtar’s (seksuele) identiteit en poly-amoureuze voorkeur zijn zowel fascinerend als verwarrend. Isjtar zorgt ervoor dat betrokken stellingen wankeler worden en zowel Jonah als Bette worden geconfronteerd met de vraag hoe eerlijk ze tegen zichzelf zijn geweest.de genoemde personen bezoeken verschillende mensen de wereld van (DE)HUMANIZE. Ze zijn op het toneel aanwezig of verschijnen via verschillende media aan Bette en Jonah. Hun overeenkomst: ze zijn er maar tijdelijk. Ze worden onderdeel van de intrige, en verdwijnen weer. Duwen het verhaal steeds een andere kant op, of ondersteunen de argumenten van één van de personages. Natuurlijk is het ook in de nabije toekomst nog steeds de vraag: wat is waar van wat ze melden, en wat niet?(DE)HUMANIZE gaat over de vraag wat ons mens maakt, in een tijd waarin door alle technische ontwikkelingen het moment nadert dat we dichtbij onsterfelijkheid zijn.Het streven naar die perfecte versie van de mens is wellicht een kardinale fout:als wij dat doel zouden bereiken, verliezen we wat ons doet verlangen naar verandering. En verliezen we meer dan ons lief is.

Hoe ga je te werk?: 

Parktheater Eindhoven biedt al vele jaren een warm welkom aan internationals die woonachtig zijn in Eindhoven en de omliggende regio, door de jaarlijkse programmering van internationale theatervoorstellingen van allure, en door het meerjarige Parktheater International Program (PIP) (sinds 2014). In dat PIP-programma zijn verschillende initiatieven genomen en is een scala van activiteiten ontwikkeld om op verschillende manieren internationals met het Parktheater te verbinden en vice versa. Voorbeelden hiervan zijn: Engelstalige flyers & newsletters, de algemene 2-talige site, jaarlijks een serie ‘Welcome Nights for Internationals’ met een Engelstalige meetup voor en na de show, een PIP Sparring Group van internationals rondom de programmeurs van het Parktheater. De impact van al deze initiatieven is groot. Steeds meer internationals weten de weg te vinden naar het Parktheater, hebben persoonlijk kennisgemaakt met het brede aanbod van het Parktheater, praten mee over programma & andere plannen binnen het Parktheater, zijn betrokken bij promotie en hosting van shows. 

Binnen dit geheel, en mede gevoed en gestimuleerd vanuit PIP, is het interessante initiatief genomen om vanuit het Parktheater een eigen internationaal Engelstalig (amateur) theatercollectief op te richten en dit samen verder vorm te geven. De eerste prachtige en indringende voorstelling Outsiders’ vond in mei 2018 plaats, 3 avonden op een rij voor een uitverkochte zaal.

Dit geweldige initiatief willen we voortzetten, en verder ontwikkelen tot een zelfstandig internationaal amateurtheatergezelschap. In september 2018 is de Stichting officieel opgericht. In 2019 zal er 1 productie ten tonele worden gebracht. Vanaf 2019 zal er gewerkt worden naar meerdere producties per theaterseizoen. De betekenisvolle producties zullen allen Engelstalig zijn. Dit alles in coproductie met het Parktheater.

Het maken van theater met deze doelgroep, de groep van internationals; de expats, studenten, vluchtelingen etc. is vernieuwend in Eindhoven en omgeving. Het International Theatre Collective Eindhoven (verder noemend ITCE) is een middel om Internationals te verbinden aan het theater. De Internationals wordt een theatercultuur aangeboden, een eigen podium en dat geeft de Stichting een stevige plaats in het theater. Samen met de internationals maken we een productie waarvan de bezoekers meer leren over de internationale community en de bezoekers ook meer zullen begrijpen van de verschillende culturen. 

De doelstellingen van de Stichting zijn als volgt geformuleerd:

  1. De International Theatre Collective Eindhoven stelt zich tot doel theatervoorstellingen te maken voor een internationaal en nationaal publiek waarbij dans en muziek een ondersteunende functie kunnen hebben en die qua thema’s aansluiten bij actuele thema’s die leven in de internationale gemeenschap.
  2. Het maken van voorstellingen met internationals waardoor iedere deelnemer zich meer thuis gaat voelen in Eindhoven. ITCE draagt hierdoor bij aan een goed vestigingsklimaat.
  3. ITCE biedt de internationale gemeenschap kansen om te integreren met de Nederlandse gemeenschap, middels het maken van theatervoorstellingen.

Hierbij wordt verstaan onder internationals:

  1. internationals die wonen en/of werken in Eindhoven en omgeving, de zogenaamde expats
  2. jonge internationals die studeren in Eindhoven, vooral te denken aan de TU Eindhoven
  3. maar ook de internationals die nog wonen in de AZC, de internationals die pas net in Eindhoven zijn komen wonen om welke redenen dan ook. 

De productie voor 2019 zal de titel (DE)HUMANIZE dragen.

Van Gilgamesj tot Odysseus en Achilles: de geschiedenis is gevuld met verhalen over het verlangen naar onsterfelijkheid. We willen controle houden over wie we zijn, wat we zijn en hoe we onszelf kunnen verbeteren. (DE)HUMANIZE vertelt het verhaal van mensen die omgeven zijn door die mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen. Wachten we op het moment dat de mogelijkheid om te kiezen in het verleden ligt?

De toekomstige producties zullen in lijn zijn met de andere internationale Parktheater activiteiten en zijn er op gericht om via theater-in-brede-zin structureel een warm welkom te realiseren voor internationals en daarmee tegelijkertijd een mooie gelegenheid te bieden aan locals & internationals om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het ITCE zal de internationals deze “ontmoeting en kennismaking” bieden door middel van het maken en spelen van voorstellingen en het organiseren van openbare repetities en lezingen verzorgd door het ITCE ter voorbereiding op de productie. De voorstellingen zijn Engelstalige producties die tevens raken aan en gebruik maken van de levensader van deze technische stad waarin art & technology elkaar vinden en beïnvloeden.

Met wie werk je samen?: 

Parktheater Eindhoven        

Het Parktheater is er veel aan gelegen om Internationals in het theater te krijgen. Het ITCE is een middel om internationals te koppelen aan het Parktheater. Het Parktheater faciliteert het ITCE door het beschikbaar stellen van een repetitieruimte waar wekelijks wordt gerepeteerd. Technici vanuit het Parktheater begeleiden de voorstellingen, de kaartverkoop loopt via het Parktheater als ook diverse PR activiteiten. De voorstelling (DE)HUMANIZE is opgenomen in de theaterbrochre van het Parktheater. De heer Mons de Goede, programmeur van het Parktheater is verbonden aan het ITCE als deskundig adviseur en Mignon Poldermans, accountmanager van het Parktheater vervult de rol van secretaris in het bestuur. 

Indigo-Wereld - Get in touch

Mevrouw Carola Eijsenring is vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de Stichting ITCE. Zij beschikt vanuit haar bedrijf Indigo-Wereld - Get in Touch over een zeer groot newerk aan Internationals in Eindhoven en omgeving. Get in Touch biedt een verscheidenheid aan activiteiten voor Internationals: rondleidingen of netwerkbijeenkomsten, educatief, cultureel en sociaal om in contact te komen met mensen en plaatsen en een nieuw persoonlijk netwerk op te zetten. Carola Eijsenring tracht hiermee de Internationals een een warm thuis te geven.  Via Carola Eijsenring worden de internationals geinformeerd over dit nieuwe initiatief. Een win-win situatie. Het ITCE heeft toegezegd om in 2019 een avond te verzorgen tijdens één van de netwerkbijeenkomsten. Een lezing over de productie mogelijk gecombineerd met een workshop drama. Op deze manier wordt het ITCE ook breder onder de aandacht gebracht en zorgt dat mogelijk ook weer voor een toename in publiek. 

THE HUB

De HUB Eindhoven is een gevestigde waarde als de internationale woonkamer van Eindhoven, waar iedereen welkom is. De HUB biedt internationals een warm thuis en de mogelijkheid om een (sociaal) netwerk op te bouwen. Zij organiseren veel evenementen, variërend van taalcursussen tot muziek- en game-avonden, tot het ontmoeten van ochtenden voor echtgenoten van expats. Jaarlijks wordt de HUB bezocht door meer dan 20.000 internationals. Graag wil het ITCE iets voor de HUB betekenen in de vorm van de organisatie van een informatieve avond over het project. In welke vorm deze avond wordt gegoten staat nog niet vast. De internationals worden vervolgens uitgenodigd om de voorstelling te bezoeken. Kijk voor meer info op https://thehubeindhoven.nl

Een vergelijkbare samenwerking als met Indigo-Wereld - Get in touch

Design Academy

Aan de Design Academy Eindhoven studeren uitzonderlijk veel buitenlandse studenten. 70% van de bachelor studenten en 95% van de master studenten zijn van internationale afkomst. De eerste contacten met de Design Academy Eindhoven zijn gelegd via een student. Met haar zijn eerste gesprekken gevoerd en hieruit is voortgekomen dat zij voor de voorstelling van 2019 gaat meedenken over de vormgeving van het decor en het ontwerp van de kleding. St. ITCE wil graag een intensieve samenwerking opzetten met de Design Academy. De Academy heeft een interne digitale stagebank, waar studenten een stageplek kunnen vinden. Het ITCE zal een verdere samenwerking aangaan met de Design Academy door leerlingen een stageplek aan te bieden via de databank. Op dit moment is dit nog niet geconcretiseerd. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Artistieke uitgangspunten/visie St ITCEindhoven

Eindhoven trekt door de aanwezigheid van veel internationale bedrijven mensen van heinde en ver aan. De Stichting ITCE wil een brug slaan tussen de internationale gemeenschap en de reeds gevestigde gemeenschap. De diversiteit van beide gemeenschappen wordt gezien als rijkdom en bron voor het maken van theater. Van daaruit maken we theatervoorstellingen die verleiden om oprecht geïnteresseerd te zijn in wat mensen beweegt, en die aanspraak doen op het willen horen wat mensen bedoelen, vinden en voelen. De internationale insteek zal aan de grondvesten schudden van de vanzelfsprekendheid waarmee elke toeschouwer naar de realiteit kijkt.

Cast en crew nemen hun culturele achtergrond, verhalen en hun engagement mee in de voorstellingen, en leveren bijdragen aan de ontwikkeling, inhoud en vormgeving van de voorstellingen.

Het ITCE maakt theatervoorstellingen waarbij de nadruk ligt op toneel, maar waar andere disciplines een belangrijke functie in vervullen. Beweging en live (wereld-) muziek zijn belangrijke pijlers die het spel ondersteunen.

Alhoewel het amateurvoorstellingen zijn, streeft het ITCE naar een professioneel niveau van voorstellingen, waarbij de crew steeds zal bestaan uit professionals, en er bij de werving van acteurs steeds actief beleid zal zijn zoveel mogelijk acteurs wiens kwaliteiten doen vergeten dat het een amateur-voorstelling is binnen te halen. Het streven is een kern te vormen van 5 à 6 vaste acteurs, die aangevuld zullen worden met gastacteurs. In de eerste voorstelling van het ITCE, Outsiders, speelden 2 Internationas mee die beiden een opleiding hadden gevolgd binnen theater. 

Het ITCE heeft een crew die zich voor langere tijd wil verbinden aan ITCE om zo aan ensemblevorming te werken en een duidelijke identiteit te ontwikkelen. Een artistiek leider en regisseur, zakelijk leider en productieleider en 3 bestuursleden die allen veel affiniteit hebben met theater. 

Elke voorstelling zal relatie hebben met actuele thema’s waarin de internationale gemeenschap zich herkent, maar die ook de van oorsprong Nederlandse toeschouwer zal aanspreken. Waar in 2018 de vluchtelingenproblematiek gekoppeld werd aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, zal de voorstelling van 2019 een relatie leggen tussen wat ons mens maakt en de ontwikkelingen in de wetenschap ten aanzien van (bio)technologie. Het verlangen naar onsterfelijkheid komt door die ontwikkelingen in een ander daglicht te staan, en doet een beroep op ons na te denken over wat ons een (goed) mens maakt. De vraag is welke positie we willen innemen ten aanzien van die ontwikkelingen.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 voorstellingen 12 400
1 try out 12 80
1 lezing 2 75
3 repetiteweekenden   0
1 crew backstage decor-kostumering-grime 20  
       

 

In 2019 zal er een bereik zijn van 12 deelnemers on stage en ongeveer 20 personen crew backstage (decorontwerper en bouwers, kostuumontwerpster en makers, grimeuses, technici licht-geluid-soundscapes, fotograaf, filmer). Het ITCE wil zich meer en meer gaan internationaliseren. Om de plannen breder uit te zetten en ook meer bekendheid te geven aan de stichting zal een samenwerking worden gezocht met het internationale bedrijfsleven. De internationals die in de cast zitten worden nauw betrokken bij de voorlichting binnen hun "eigen bedrijf" over het ITCE. Het Parktheater zal hierin ook een rol spelen door het geven van voorlichting over hun PIP programma. De samenwerking met het bedrijfsleven zal gericht zijn op publiekswerving. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? 

De toekomstplannen zijn er op gericht om meer en meer studenten te bereiken via o.a. TU Eindhoven, Design Academy en Fontys International Business.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het ITCE bevordert integratie van Internationals door samen met hen theater te maken. Soms is het theatermaken een hobby, een serieuze uitlaatklep, om als mens niet alleen met techniek bezig te zijn, maar ook omdat men naast de reden waarom men naar Nederland kwam, theater als passie heeft.

De doelgroep van het ITCE, de Internationals, vinden momenteel hun weg niet in het huidige cultuuraanbod. Reden hiervoor zijn de taal, gebrek aan kennis van het aanbod, gebrek aan een netwerk, maar ook door de wat gesloten houding die amateurverenigingen soms tonen. Met een groeiende groep Internationals in Eindhoven, vallen er hierdoor meer en meer mensen uit de boot. Het ITCE wil Internationals niet alleen een kans geven om hun creativiteit, speelvermogen tot uiting te brengen, maar ze via dat podium ook de brug te laten slaan naar de al bestaande cultuuramateurs. Tenslotte spelen we in Pand P, bij uitstek het podium voor iedereen, zeker amateurs of beginners.

De officiële oprichting van de stichting ITCE in september 2018 is een nieuw en uniek initiatief. Een dergelijk initiatief was er nog niet. Het doel is om vanuit een goede start het Collectief in Eindhoven een steviger plek te bieden, zodat het kan gaan groeien en verder kan verzelfstandigen. Middels het maken van een productie creëren we naamsbekendheid, en kunnen daarmee ons bereik vergroten. Lezingen en workshops zijn ondersteunend aan zowel het bereik van de productie als aan de culturele ontwikkeling van de deelnemers zelf. De thematiek van de voorstelling en workshops/lezingen gaat over maatschappelijke, filosofische en culturele ontwikkelingen als gevolg van biotechnologische ontwikkelingen. Het werpt de vraag op wat onze identiteit is, zou kunnen worden of zou moeten zijn. Wanneer uitvoerenden door hun internationale achtergrond hun eigen cultuur en beelden van identiteit meebrengen in de voorstelling, zal dit het thema versterken, en dus de uitwerking in de voorstelling daarvan, versterken. Onderscheid tussen professioneel en amateur; we zoeken naar de kwaliteit in ons product. Sommige deelnemers spelen voor het eerst, anderen zijn nog behoorlijk onervaren, en weer anderen zijn geschoold. Zodoende helpen geschoolde acteurs net startende amateurs, om te groeien in hun vaardigheden en talenten.

Veel groepen maken vanuit hun eigen culturele / etnische achtergrond voorstellingen met mensen uit hun eigen ‘bubble’. ITCE streeft juist de uitwisseling na, plaatst integratie van internationals en nationals op de voorgrond.

Het script van (DE)Humanize wordt geschreven door de artistiek leider/regisseur en zal dienen als belangrijke basis voor de voorstelling. Veel van de Internationals komen naar Eindhoven omdat ze research doen, meedenken en mee ontwikkelen bij bedrijven. In gesprek met twee jonge ingenieurs viel het de regisseur op dat zij tot hun eigen verbazing zich realiseerden dat ze er maar weinig bij stilstonden waarom ze steeds in termen van ‘ontwikkeling’ dachten, zonder zich echt de vraag te stellen of het überhaupt wenselijk was. Ze waren ontwikkelaars die ontwikkelden omdat dat hun taak was. Ze stonden niet stil wat hen dreef, als mens. En kwamen vervolgens tot de constatering dat zij zich geen tijd gunden na te denken over wat er wenselijk was. Dit is één van de vele voorbeelden die inspireerden tot het kiezen van het onderwerp van de voorstelling. Het voelt als noodzaak om met de acteurs die de voorstelling gaan spelen ook hierover in gesprek te gaan, en te ontdekken wat hen definieert als mens. Te ontdekken of ze (on)bewust meedrijven op de stroom van technische ontwikkelingen. Persoonlijke verhalen/anekdotes vanuit de cast zullen onderdeel zijn van het uiteindelijke script. Het volgende citaat van schrijfster Rosita Steenbeck sluit hier op aan: "Pas als we verhalen met elkaar delen komen we verder dan oordelen"

Begroting: 

Het gevraagde subsidiebedrag aan FCP zal worden gebruikt voor de actieve cultuurparticipatie van amateurs.

Stichting ITCEindhoven zal verdere subsidie aanvragen doen bij:

Stichting Cultuur Eindhoven

VSB Fonds

Prins Bernhard Cultuur Fonds afdeling Noord-Brabant

 

Locatie(s): 
PandP, Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marie-José,

Ik heb je aanpassingen gelezen. En om in te gaan op je vraag: ik denk dat prima naar voren komt dat jullie een unieke stichting zijn voor Internationals in Eindhoven en omgeving.

Maar bij de doelstellingen van Jij Maakt Het Mee zie ik nog niet voldoende aansluiting. Want erg vernieuwend is je plan niet: een toneelvoorstelling ondersteund met dans en muziek, gemaakt door amateurs, begeleidt door professionals; daarvan zijn er vele in Nederland. Daarnaast komt uit je plan nu niet voldoende naar voren dat dit project jullie reguliere activiteiten overstijgt. Jij Maakt Het Mee ondersteunt geen reguliere activiteiten.

Tot slot zijn je samenwerkingen vooral gericht op het vormen en activeren van een netwerk, op het bereiken van publiek of deelnemers. Dat is goed te snappen, maar het zijn niet de innovatieve samenwerkingen waar wij naar op zoek zijn.

afbeelding van Marie-José Stravens

Hallo Alexander,

Onder het kopje "Wat maakt het project bijzonder" heb ik de toevoeging geplaatst.

Groeten,

Marie-José Stravens

afbeelding van Marie-José Stravens

Beste Alexander,

Naar aanleiding van jouw opmerkingen heb ik vandaag nogmaals met bestuur, artistiek leider en regisseur kritisch de aanvraag bekeken en getracht om de juiste woorden te vinden om te verduidelijken dat het project (DE)HUMANIZE zeker vernieuwend is. Deze uitgebreide toelichting zal ik morgenavond toevoegen aan de aanvraag. Vervolgens zal ik, gelet op de 6 weken termijn die dan verstreken zijn in de Denk Mee Fase, de aanvraag indienen voor de Beslis Mee Fase. Mag ik je vragen om nog eens kritisch te kijken naar de toevoeging?

Hartelijk dank alvast. 

Groeten,

Marie-José Stravens

ITCEindhoven

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Eerder deze week was ik weer eens in Eindhoven om de Dutch Design Week te bezoeken en daardoor moest ik onwillekeurig aan (DE)HUMANIZE denken. Hoe gaat het met de uitwerking van je plan? Je schrijft dat het gevraagde subsidiebedrag aan FCP zal worden gebruikt voor de inhuur aan techniek. Mijn tip is dat je Jij maakt het mee subsidiegeld koppelt aan kostenposten voor actieve cultuurparticipatie van amateurs.

afbeelding van Marie-José Stravens

Hallo Danielle, door omstandigheden reageer ik later dan de planning was. Mijn excuses hiervoor. Het feit dat jij aan ons project (DE)HUMANIZE denkt terwijl je aanwezig bent op de Dutch Design Week zie ik als een compliment. We zijn bezig met het verder uit kristalliseren van onze plannen. Jouw TIP om het subsidiegeld te koppelen aan kostenposten voor actieve cultuurparticipatie van amateurs neem ik daarin mee. Wil jij hierin voor nu concrete voorstellen zien? 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Het is een coachtip, dus wat je er mee doet mag je zelf bepalen. :-)

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Mijn tip voor vandaag is dat je contact opneemt met Jacky van der Starre van EAST, een horecaconcept voor expat- en migrantenvrouwen in het Innovation Powerhouse op StrijpT Eindhoven www.thisiseast.nl

afbeelding van Marie-José Stravens

Danielle,

Bedankt voor deze prachtige tip. Waar het ITCE verschillende culturen bij elkaar bengt door het maken van theater doet East dit door haar concept van de bereiding van eten en drinken uit het Oosten en Westen te combineren. Op korte termijn ga ik contact opnemen met Jacky van der Starre. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marie-José,

Ik zie dat je je aanvraag hebt aangepast. Ik blijf nog wel wat vragen houden. Daniëlle schreef al: "Op het eerste oog leest de projectomschrijving als een reguliere theaterproductie." Dat blijft bij mij nog steeds de indruk als ik je plan lees. Kan je misschien wat meer ingaan op de innovatieve en vernieuwende elementen, die voor Jij Maakt Het Mee zo belangrijk zijn?  Daarnaast vind ik de reikwijdte - 12 deelnemers - vrij beperkt ten opzichte van je doelstellingen. Heb je plannen waarmee je dit breder gaat trekken? 

Tot slot vind ik het op dit moment lastig om je samenwerkingen te beoordelen. Wij zijn op zoek naar samenwerkingen die wederkerig zijn, waar 1+1=3, om het maar wat clichématig te verwoorden. Ik zie vrij veel 'samenwerkingen' in je plan, waarvan een aantal niet echt leest als een samenwerking. Zo noem je een studente van de Design Academie. Pas als jullie echt samenwerken met de Design Academie zelf wordt dat interessant in deze context. Het - al dan niet op vrijwillige basis - inhuren van een studente zien wij niet als een samenwerking.  En PandP, die staat voor een flink bedrag op de begroting. Is dat dan een samenwerking? Of huren jullie gewoon de zaal?

Zou je met deze wetenschap nog eens kritisch naar je samenwerkingen willen kijken en alleen die samenwerkingen in je plan presenteren waarbij je met een organisatie samenwerkt en waarbij er sprake is van wederkerigheid;  meerwaarde aan beide kanten? 

afbeelding van Marie-José Stravens

Beste Alexander, de komende 2 dagen zal ik het plan verder uitwerken en aanscherpen. Hierin neem ik jouw vragen mee. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Marie-José,

Prima, ik ben benieuwd naar je aanpassingen. Geef je een seintje - bijvoorbeeld als een antwoord op dit bericht - als je daarmee klaar bent?

afbeelding van Marie-José Stravens

Hallo Alexander,

Naar aanleiding van je vragen/opmerkingen heb ik diverse aanpassingen gedaan in de aanvraag.

Gr.

Marie-José

 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Marie-Jose, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Op het eerste oog leest de projectomschrijving als een reguliere theaterproductie. Kun je aangeven wat de elementen zijn waardoor (De)humanize bij Jij maakt het mee past? Deel je verhaal met ons, dan kunnen wij verder komen dan oordelen.

Je projectomschrijving geeft aan dat je met internationals werkt. Bedoel je daarmee expats die in Eindhoven verblijven en/of nieuwe Nederlanders die al in de lokale samenleving zijn geworteld en/of mensen met zonder status die nog in het AZC verblijven of net in Eindhoven wonen? Dat maakt nogal een verschil voor de invalshoek van het thema ‘omgeven zijn door mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen.’ Ik ben benieuwd welke doelgroep je voor ogen hebt en raad jou aan om dat specifieker te omschrijven.

Tot slot een superpraktische tip om de links op jullie website te laten werken, want www.pand-p.nl/event/international-theatre-collective-eindhoven leidt nu naar een foutmelding op www.parktheater.nl/programma/7502/International_Theatre_Collective_Eindh... 

Succes met het uitwerken van je plan! Hartelijke groet, Daniëlle

Pagina's