menu denk mee beslis mee maak mee

Cultuur Fabriek Schiedam

Cultureel aanbod voor jongeren, door jongeren.

Stichting W4U
15 januari 2018 tot 14 juli 2018
dans, film, muziek
jongeren
€14.500

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP16
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek21
max 50 / 42 gestemd
totaal37
nog nodig38
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

Cultuur Fabriek Schiedam

Cultureel aanbod voor jongeren, door jongeren.

afbeelding van Martin Wijngaarden

Ingediend door:

Martin Wijngaarden

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrekken wij zoveel mogelijk (culturele) organisaties bij ons project?

Wat ga je doen?: 

Cultuur Fabriek Schiedam (CFS)

De Cultuur Fabriek Schiedam is een ‘broedplaats’ voor jongeren in Schiedam en omstreken, met een vernieuwend aanbod op het gebied van kunst en cultuur toegespitst op de wensen van de jongeren.

Het project is tot stand gekomen door;

- Het voeren van diverse gesprekken met Schiedamse jongeren en deskundigen die in de culturele sector in Schiedam en omstreken      werkzaam zijn.
- Door het in kaart brengen van het huidige culturele aanbod voor jongeren.

Met de Cultuur Fabriek Schiedam (CFS) realiseert W4U een periodiek continuerend aanbod van activiteiten waar de jongeren uit Schiedam zich mee kunnen identificeren en dat aansluit bij hun belevingswereld.

Uit onderzoek blijkt dat het kunst- en cultuuraanbod voor jongeren in Schiedam versnipperd is en niet structureel van aard. Dit wordt mede bevestigd door de gesprekken met diverse culturele instellingen. Een overzicht van jongerenactiviteiten op het gebied van kunst en cultuur ontbreekt of is onzichtbaar voor de doelgroep. Veel jongeren in Schiedam en omstreken zoeken hierdoor hun toevlucht voor workshops, activiteiten en evenementen in nabij gelegen steden en gemeentes. Als oplossing hiervoor start de CFS met een vernieuwend cultureel jongerenaanbod.

Hoofddoelstelling  
Het leerwerkbedrijf CFS heeft als doel het initiëren, stimuleren, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren (met diverse culturele en sociale achtergronden) in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar, die in Schiedam en omstreken wonen.

Om optimaal te kunnen voldoen aan de hoofddoelstelling richt de CFS zich op een drietal subdoelstellingen:
1.    Het bevorderen van jongerenparticipatie op het gebied van kunst en cultuur.
2.    Het creëren van een aanbod dat is afgestemd op de vraag van de Schiedamse jongeren.
3.    Een goede afspiegeling van de verschillende etniciteiten onder de jongeren in Schiedam.

Hoe ga je te werk?: 

Om de kwaliteit te waarborgen zullen de werkzaamheden van de CFS uitgevoerd worden door de projectgroep, deze bestaat uit de: 

 • stagiaires 
 • vrijwilligers
 • programma managers

De stagiaires zullen taken uitvoeren binnen hun vakgebied/stage, bijvoorbeeld flyerontwerp, websiteontwerp voor een media vormgever. Ook zullen CMV en Media & Entertainment Management studenten activiteiten organiseren. Wekelijks is er een overleg tussen de stagiaires en de professionals waarbij er o.a. wordt gebrainstormd en de stand van zaken, planning en taakverdeling wordt besproken m.b.t. de lopende projecten.

De professionals begeleiden de stagiaires en vrijwilligers. De stagiaires ontwikkelen workshops en evenementen tezamen met de vrijwilligers. Deze bereiken op hun beurt weer bezoekers die een onderdeel worden van dit proces. De uitvoering vindt plaats op verschillende locaties waardoor de culturele instellingen unieke jongeren bereiken die normaal gesproken niet deelnemen aan hun activiteiten (kruisbestuiving). Financieel kost het de culturele instellingen niks extra’s, wel moet er ruimte vrij worden gemaakt op de programmering.

Stagiaires
De CFS biedt interessante opdrachten aan op het gebied van kunst en cultuur in een uitdagende werkomgeving en binnen een jonge organisatie die volop in beweging is. De hoofdopdracht van de stage zal bestaan uit het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van workshops en evenementen voor jongeren Schiedam in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar. 

Voor o.a. de volgende opleidingen biedt de CFS stageplekken; 

 • Media vormgeving
 • Audiovisuele media
 • Management & redactie
 • CMV (Culturele Maatschappelijke Vorming) 
 • Cross Mediale Communicatie 
 • Marketing en Communicatie
 • Media & Entertainment Management 
 • Secretaresse
 • Media & Design Medewerker evenementenorganisatie

Tevens biedt CFS VMBO studenten ook de mogelijkheid om een korte snuffelstage te lopen. 

De CFS biedt plek aan jongeren die ervaring op willen doen in de culturele sector. Hierdoor krijgen zij de kans om zichzelf te ontplooien. De CFS is een broedplaats, het biedt stagiaires kansen om te groeien.

Workshops
De coördinerende werkzaamheden (promotie, conceptontwikkeling etc.) vinden op kantoor plaats, de uitvoerende werkzaamheden (workshops, evenementen) vinden plaats op bestaande (culturele) locaties verspreid over Schiedam.

De inhoud en programmering van de workshops wordt samen met de jongeren (stagiaires en vrijwilligers) bepaald, zodat er een vraaggericht aanbod ontstaat vanuit de doelgroep. Indien er een grote vraag ontstaat vanuit de doelgroep naar een andere discipline/workshop (bv. letteren/spoken word) zal/kan de CFS hier direct op inspelen.

Workshopdocenten 
De workshops worden alleen gegeven door professionele workshopdocenten die al jaren ervaring hebben met het verzorgen van workshops voor jongeren. Dit zijn jonge semiprofessionals en professionals die herkenbaar zijn voor de doelgroep. 
Enkele voorbeelden van workshopdocenten; Karim Elmaslouhi, bekend van diverse dance tv programma's en de dansformatie GrooveKings, Roy Samuel (Excellent) bekende MC/presentator van de Punch-Out Rapbattles, Martinho Soares (songwriter en producer), Dj Menace en Dennis A Fon (breakdance/streetdance) Afhankelijk van de discipline en soort workshop zal de geschikte workshopdocent worden geboekt.

Locaties 
De workshops en activiteiten worden uitgevoerd in verschillende locaties in Schiedam. Voor de uitvoering van de activiteiten zal nauw worden samengewerkt met diverse (culturele) instellingen en hun locaties. Een aandachtspunt is dat de locaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en verspreid zijn over de verschillende wijken.

De jongeren kunnen voortaan gebruik maken van aantrekkelijke activiteiten binnen hun eigen gemeente en hoeven voor hun vrijetijdsbesteding niet meer uit te wijken naar andere gemeentes. Elke maand worden er diverse workshops aangeboden aan de jongeren. De focus wordt met name op het gebied van kunst en cultuur gelegd. Kunst en cultuur is onder te verdelen in de disciplines; muziek, dans en film. 

Event
Aan het eind van een workshopreeks vindt er een evenement plaats. De jongeren die deel hebben genomen aan de workshops, kunnen aan het eind van de workshopreeks hun “skills” presenteren, tijdens een zogeheten Open Talent Stage (werktitel). Doordat de jongeren op het podium staan (wellicht voor de eerste keer) wordt de zelfverzekerdheid van de jongeren vergroot. De Open Talent Stage is ook voor jongeren die niet deel hebben genomen aan de workshops maar wel hun skills op het podium willen laten zien. Zo wordt er een plek voor jongeren gecreëerd waar er ruimte is voor een wisselwerking van kennisoverdracht.

Met wie werk je samen?: 

De CFS heeft genoeg expertise in huis, om mooie projecten in de vorm van workshops en evenementen neer te zetten. De CFS kan dit echter niet helemaal alleen organiseren. Een goede samenwerking met (culturele) samenwerkingspartners uit Schiedam en omstreken is hiervoor noodzakelijk.

De CFS werkt o.a. samen met de hieronder genoemde organisaties:

 • De Kleine Ambassade
 • Stichting Mooi Werk
 • Stichting Dock
 • JIT
 • Bibliotheek Schiedam
 • Gemeente Schiedam
 • Kroepoek Fabriek
 • Lentiz College
 • Hogeschool Inholland
 • Grafisch Lyceum
 • Albeda College

Naast de hierbovengenoemde organisaties voeren wij momenteel nog gesprekken met overige samenwerkingspartners.
De samenwerking bestaat o.a. uit uitwisseling van expertise, netwerk, programmering, aanlevering stagiaires en gebruik maken van locatie.

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De CFS is genomineerd is voor de Waterweg Cultuur Prijs. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt aan het beste idee voor een cultureel project in de regio Waterweg Noord. De CFS zit nu bij de laatste drie kandidaten, eind oktober 2017 is de finale waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.

Inmiddels hebben wij een geschikte locatie gevonden voor de CFS. Na diverse  gesprekken met de NS hebben wij een toezegging gehad voor een kantoorruimte  in het centraal station van Schiedam. Deze locatie heeft een zeer grote dagelijkse toestroom van de doelgroep en overige reizigers waardoor de CFS goed zichtbaar is in Schiedam.

Het dekkingsplan van de CFS is voor 80% rond, met de bijdrage van jijmaakthetmee hebben wij een sluitende dekking waarmee wij dit project kunnen starten.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
40 workshops 10 400
2 open talent stage 250 500
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bij de Cultuur Fabriek Schiedam kunnen jongeren evenementen en workshops bedenken en uitvoeren onder begeleiding van profesionals.
Voor jongeren in de doelgroep 14 t/m 24 jaar zijn er weinig tot geen activiteiten op het gebied van kunst en cultuur terwijl er wel een grote vraag is naar is. Vrijwilligers en studenten van verschillende opleidingen werken samen aan de uitvoering van de projecten. Deze projecten kunnen snel worden uitgevoerd mede doordat de budgetten reeds beschikbaar zijn. De CFS biedt een structureel cultureel aanbod aan de Schiedamse jongeren waarbij nauw wordt samengewerkt met de culturele partners waardoor ook hier een verbinding ontstaat. De CFS zorgt er ook voor dat de schiedamse jongeren worden verbonden aan diverse culturele instanties die aanwezig zijn in Schiedam. Door o.a de Open talent stages die plaatsvinden na elke reeks workshops laten de jongeren tezamen met professionals zien welke skillz zij hebben opgedaan tijdens de workshops in de vorm van een eindpresenatie waardoor ook de bezoekers (leeftijdgenoten) worden geprikkeld om deel te nemen aan de activiteiten van de CFS. 

Begroting: 

Voor de realiatie van de CFS hebben wij een beroep gedaan op verschillende fondsen. Het dekkingsplan is voor circa 80% rond.

Locatie(s): 
Schiedam e.o
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor jullie ambitie om jongeren uit Schiedam van een uitdagend cultureel aanbod te voorzien dicht in de buurt van hun woonomgeving. De aanvraag is uitgebreid waarin jullie redelijk wat onderdelen benoemen, maar hierdoor verliest het plan echter focus t.a.v. de doelstellingen die we met JMHM beogen. 
In het bieden van aanbod op nieuwe locaties zit nog niet perse een innovatief karakter, want dat gebeurt verspreid over het land regelmatig. Je benoemt voorbeelden van workshops, partners en wat je wilt bereiken, maar de weg ernaartoe is in de beschreven opzet nog te weinig uitgekristalliseerd. Het is bijvoorbeeld niet helder wat je aanpak is om met de jongeren tot een uitdagend aanbod te komen dat inspeelt op hun specifieke wensen. Welke werkwijze hanteer je en welke stappen worden gezet? Het zou inzichtelijker zijn geweest als je ook dieper was ingegaan op de rol van de partners en de wijze waarop je hen als gelijkwaardig binnen de samenwerking inzet. Want hoe zorg je ervoor dat je tot een duurzaam aanbod komt dat aansluit bij de behoeften van de deelnemers? En welke rol spelen de partners mbt langdurige verbindingen voor de deelnemers? Kortom, de aanvraag roept nog te veel vragen op waardoor ik op basis van de voorliggende tekst er onvoldoende van overtuigd ben dat de activiteiten resulteren in een vernieuwde werkwijze die ten goede komt aan het culturele klimaat van Schiedam. 

Ik heb zeker oog voor de potentie van jullie plan, daarom zou ik je willen adviseren om bij een nieuwe aanvraag vooral in te gaan op de inhoud van je aanpak en de gelijkwaardige rol van de partners daarbij, zodat juist het effect en de meerwaarde van de activiteit concreter worden geduid

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De Schiedamse jongeren een vernieuwend cultuur aanbod bieden dat toegespitst is op hun wensen; dat willen jullie. Ondanks waardering voor jullie grootse ambitie, blijft het moeilijk om goed zicht te krijgen op de realisatie ervan. Wat zijn die concrete wensen en ook mogelijkheden, drempels en randvoorwaarden van deze jongeren om actief deel te nemen en hoe eenduidig of divers zijn die onder 9.000 jongeren? Antwoorden op deze vragen hadden wellicht dan ook een duidelijkere onderbouwing kunnen bieden voor de gekozen inhoud en aanpak, met o.a. een dergelijk samengestelde projectgroep, 40 workshops en 2 stages, aanbod verspreid over verschillende locaties en de focus op drie specifieke disciplines. Hoe de workshops en shows er concreet uitzien, bijvoorbeeld de opbouw van een workshopreeks en de verbinding richting het open talent stage, de begeleiding van de jongeren in hun ontwikkeling en de uitwisseling tussen de deelnemers onderling en met de professionals, blijft eveneens onderbelicht. Het project helpt culturele organisaties in de stad met het aantrekken van meer jongeren, maar om de impact voor deze instellingen zelf en ook de kans op continuering van het project na dit eerste half jaar te vergroten had meer gezamenlijk draagkracht verwacht mogen worden. De rol en bijdrage van hun kant blijft zowel in de uitvoering als financieel tamelijk beperkt. Kortom, nog flink wat vragen die maken dat het project op dit moment helaas nog onvoldoende overtuigend uit de verf komt.

afbeelding van Martin Wijngaarden

Beste Diana en Stefanie,

Wij hebben even de tijd genomen om alle vragen te beantwoorden;

Schiedam telt bijna 9.000 jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Dit is de primaire doelgroep van de CFS. In Schiedam zijn er een aantal grote culturele instellingen en een tiental kleinere culturele instellingen.

De jongeren die meedoen aan de activiteiten (de deelnemers) van de CFS zijn in kunst en cultuur geïnteresseerde jongeren uit Schiedam en omstreken. Deze jongeren zoeken ons op omdat zij iets missen in het huidige culturele aanbod, de CFS speelt hierop in. Er is op het gebied van onderwijs en sport voldoende aanbod voor jongeren uit Schiedam. O.a. uit onderzoek van de gemeente en CFS blijkt dat jongeren in Schiedam ook behoefte hebben aan een structureel aanbod op het gebied van kunst en cultuur.

Veel jongeren in Schiedam zoeken nu hun toevlucht voor workshops, activiteiten en evenementen buiten Schiedam. Hiernaast merken we dat veel culturele organisaties de bereidwilligheid en ambities hebben om jongeren in Schiedam te bedienen maar toch niet het gewenste aantal jongeren bereiken. Dit komt doorgaans omdat het niet hun core business is of omdat er intern geen capaciteit, knowhow of financiële middelen voor zijn. Ook werken veel culturele instellingen momenteel op projectmatige basis waardoor er geen continuïteit in het aanbod is. Een deel van de jongeren geeft tevens aan bereid te zijn om mee te helpen aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten en workshops. Zij weten nu niet waar zij hiervoor naartoe moeten.

De gemeente Schiedam heeft ten doel jongeren meer betrokken te laten worden op het gebied van kunst en cultuur. In de praktijk wordt dit doel echter niet behaald. Enerzijds geven jongeren aan dat er niet voldaan wordt aan hun vraag en behoefte. Anderzijds geven de culturele instellingen aan jongeren onvoldoende te bereiken met het huidige culturele aanbod.

Door een bottom up werkwijze (dus in samenwerking met de jongeren) i.p.v. een top down kan de CFS (beter) inspelen op de behoeften van deze jongeren. Immers kunnen de jongeren zelf bij de CFS projecten initiëren en indien realistisch ook uitvoeren. De main focus van de CFS is een continuerend cultureel aanbod te bieden voor jongeren.

De stagiaires zullen taken uitvoeren binnen hun vakgebied/stage, bijvoorbeeld flyerontwerp, websiteontwerp voor een media vormgever. Ook zullen CMV en Media & Entertainment Management studenten activiteiten organiseren. Wekelijks is er een overleg tussen de stagiaires en de professionals waarbij er o.a. wordt gebrainstormd en de stand van zaken, planning en taakverdeling wordt besproken m.b.t. de lopende projecten.

De professionals begeleiden de stagiaires en vrijwilligers. De stagiaires ontwikkelen workshops en evenementen tezamen met de vrijwilligers. Deze bereiken op hun beurt weer bezoekers die een onderdeel worden van dit proces. De uitvoering vindt plaats op verschillende locaties waardoor de culturele instellingen unieke jongeren bereiken die normaal gesproken niet deelnemen aan hun activiteiten (kruisbestuiving). Financieel kost het de culturele instellingen niks extra’s, wel moet er ruimte vrij worden gemaakt op de programmering.

Wij organiseren al evenementen voor de doelgroep. Jongeren komen naar ons toe, zij wij weten ons al te vinden. Wij hebben een netwerk in de regio die een oplossing ziet in het probleem van de versnippering en met ons wilt samenwerken. Hiernaast zijn wij de komende maanden wekelijks in gesprek met organisaties om samenwerkingen aan te gaan. Hieronder enkele samenwerkingspartners;

Stichting Dock
Beschikbaar stellen van de locatie en faciliteiten. Heeft al een groep jongeren klaar staan om aan de slag te gaan. CFS biedt uitwisseling van expertise en ontwikkeling van een passend aanbod.

JIT
Heeft een groot bestand van jonge vrijwilligers, motiveert jongeren om mee te doen aan activiteiten die door de CFS worden uitgevoerd. CFS biedt de vrijwilligers professionele ondersteuning tijdens diverse werkzaamheden.

De Kleine Ambassade
Biedt actieve jongeren,  samenwerking nieuwe projecten

Stichting Mooi Werk
Verbind CFS aan instellingen, bedrijven en mensen in de regio. De CFS stelt haar expertise ter beschikking aan St Mooi Werk om jongeren te bereiken.

Bibliotheek Schiedam
Podium, workshoplocatie voor de uitvoering van de activiteiten. De CFS verbindt op haar beurt unieke jongeren aan de bibliotheek, die anders zonder de workshops niet in aanraking zouden komen met de bibliotheek.  

Kroepoek Fabriek
Biedt plek voor Open Podia (eindpresentatie workshops) De CFS brengt jongeren naar de Kroepoek Fabriek uit Schiedam en omstreken door verbindende evenementen te organiseren.

Lentiz College
Biedt stagiaires/snuffelstage en vrijwilligers aan. De CFS mag op haar beurt gebruik maken van de podia en communicatiemiddelen van het Lentiz college.

Hogeschool Inholland / Grafisch Lyceum / Albeda College
Studenten die stage lopen voor verschillende opleidingen, de CFS biedt de studenten een dynamische leeromgeving.

De jongeren die als stagiaire intern meewerken aan het uitvoeren van de projecten doen dit vanuit hun stage opdracht. De hoofdopdracht van de stage bestaat uit het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van workshops en evenementen voor Schiedamse jongeren in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar, de stage is vaak voor langere duur. De jongeren die zich inzetten als vrijwilliger, ambassadeur of bezoeker c.q. deelnemer aan een activiteit of evenement, doen dit in hun vrije tijd. De insteek van de CFS is zoveel mogelijk jongeren in hun vrije tijd te bereiken en bewust of onbewust in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

Binnen de CFS wordt een goede afspiegeling gecreëerd van de huidige Schiedamse maatschappij. Deze afspiegeling is van top (directie) tot bottom (stagiaires en vrijwilligers) van de CFS zichtbaar. De personeelsbezetting bestaat voornamelijk uit MBO/HBO studenten, van verschillende etniciteit en zowel man als vrouw. De stagiaires en vrijwilligers die werken bij de CFS houden zich bezig met de conceptontwikkeling, promotie en productie van de workshops en evenementen onder begeleiding van de professionals. Omdat deze stagiaires woonachtig zijn in Schiedam kennen zij de doelgroep en werken zij nauw met hen samen. De promotie wordt ook gedaan door de jongeren die als vrijwilliger of als ambassadeur werken bij de CFS. Zij weten als beste hoe zij hun soortgenoten kunnen bereiken door middel van straatpromotie (offline) en  social media (snapchat, instagram, facebook etc.). Ook hebben zij veel volgers op hun social media waardoor wij snel en efficiënt projecten kunnen communiceren naar de doelgroep d.m.v. een “sneeuwbaleffect”.

Dit project is actueel, noodzakelijk en relevant omdat er vanuit de jongeren een vraag ligt waar de CFS direct op kan inspelen. Wij hebben vooraf onderzoek gedaan onder de Schiedamse jongeren en ook vele jongeren geïnterviewd waardoor wij een duidelijk beeld hebben van de behoeften.

Uit onder andere het onderzoek van Jarle Lourens (kwartiermaker gemeente Schiedam), blijkt dat het kunst en cultuuraanbod voor jongeren in Schiedam versnipperd is en niet structureel van aard. Ook blijkt dat onder de jongeren wel degelijk behoefte is aan kunst en cultuur, met name voor muziek, dans, theater en film. (bron: jongerenmonitor 2016, Kleine Ambassade).

De CFS lost deze problemen op door een continuerend aanbod aan te bieden toegespitst op de wensen en belevingswereld van de jongeren.

Een groot project waaraan gewerkt wordt door de CFS is jongeren begeleiding om een eigen festival te organiseren. Het gaat hier om een festival voor hun leeftijdsgenoten (in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar), wonend in Schiedam en omstreken. De jongeren worden van programmering tot financiering betrokken bij de organisatie van het festival. Het programma van het festival is het resultaat van een gedegen afweging tussen urgentie, kwaliteit en actualiteit, met een bijzondere aandacht voor lokaal aanstormend talent vanuit de CFS (workshopdeelnemers) en met ruimte voor gearriveerde namen. Zowel zang, dans, dj’ing en spoken word, maar ook andere podiumkunsten die passen binnen de programmering komen aan bod in de vorm van een showcase.

Op basis van het onderzoek en onze eigen enquête, gedaan onder de jongeren, hebben wij gekozen voor drie disciplines: muziek, dans en film. Wij werken vraaggericht, indien er een signaal komt vanuit de doelgroep springen wij hier direct op in. Overige disciplines zoals bijvoorbeeld theater wordt nog niet aangeboden vanwege het korte tijdsbestek. Theater vergt meer tijd aan voorbereiding en uitvoering (productie), waardoor het niet haalbaar is om binnen een workshopsessie van zes workshops een kwalitatieve presentatie neer te zetten. Het streven is wel om dit in een later stadium aan te bieden.

Wij krijgen voor de realisatie van de CFS veel steun en advies van professionals die ervaring hebben met soortgelijke projecten, zoals onze coach van de Waterweg cultuurprijs: Renee Trijselaar. Er loopt al een pilot voor dit soort evenementen waaruit blijkt dat wij voldoende bezoekers (en deelnemers) trekken per evenement. Hier zijn ook veel vrijwilligers bij betrokken (zie ook ons huidig event op www.capfest.nl).

Inmiddels hebben wij een geschikte locatie gevonden voor de CFS. Na diverse  gesprekken met de NS hebben wij een toezegging gehad voor een kantoorruimte  in het centraal station van Schiedam. Deze locatie heeft een zeer grote dagelijkse toestroom van de doelgroep en overige reizigers waardoor de CFS goed zichtbaar is in Schiedam.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Als de 10 jonge organisatoren dit in schoolverband uitvoeren sluit dit onderdeel minder goed aan bij deze regeling, gericht op participatie in de vrije tijd. Dat zou maken dat de uitwerking van de culturele activiteiten voor de (250) jongeren nog meer centraal mag komen te staan en aandacht krijgen; en relatief minder focus op de organiserende jongeren.

"Kunst en cultuur is onder te verdelen in de disciplines; muziek, dans en film." Hoe kijken de jongeren hier zelf tegen aan? Zijn dit de disciplines waar zij zich in willen ontwikkelen en op welke manier? Wat als zij liever met andere disciplines/genres of interdisciplinair aan de slag willen gaan? En hoe ziet de actieve kunstbeoefening en de begeleiding van de deelnemers er concreet uit?

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het hart van dit project is de actieve deelname, bijdrage, rol en betrokkenheid van jongeren. Wie die jongeren zijn en waar zij concreet behoefte aan hebben is dan ook belangrijk om inzichtelijk te krijgen om te onderbouwen waarom dit project relevant, actueel en noodzakelijk is. Tip dus om dit helder naar voren te brengen en toe te lichten.

Als ik het goed begrijp bestaat het organisatieteam van de workshops en events uit 10 jongeren, maar hoe en hoe intensief zij precies werken, met elkaar en onder begeleiding, blijft nog onderbelicht. Wat maakt dat zij met hun aanpak straks de diversiteit aan 250 jongeren voor de activiteiten aantrekken die beoogd worden? Dit sluit aan bij de vraag hierboven. Waarom deze jongeren en hoe? 

Als laatste tip raad ik je aan om de samenwerkingsverbanden uit te diepen. De bijzondere samenwerking is een belangrijk aspect en criterium van deze subsidieregeling. Welke taak- en rolverdeling bestaat er, hoe inhoudelijk en financieel zijn organisaties betrokken, wat is hun belang om bij dit project betrokken te zijn en wat levert het de jongeren op? Dergelijke vragen kunnen helpen om dit aspect aan te scherpen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ha Martin,

Het is wat stil hier - vakantietijd - maar hou er rekening mee dat de klok doortikt. Kom je eruit met de feedback en vragen van mij en Diane?

Om overtuigend te maken dat er behoefte is aan CFS en de opzet zoals jullie die hier presenteren, raad ik je aan nader in te gaan op de concrete behoeften van zowel de doelgroep, de jongeren, als de bedrijven én de rest van de culturele sector in Schiedam en omstreken en hoe dit leidt tot de gekozen opzet, inhoud en aanpak. Hieruit zal naar voren moeten komen hoezeer de ontwikkeling van deze broedplaats echt inspringt in/op een gat en behoefte en daadwerkelijk een duurzame toekomst tegemoet gaat. Door bovendien de status van de samenwerkingsverbanden met de opleidingen, bedrijven en culturele sector nader toe te lichten, krijgen we hopelijk een duidelijk beeld van het daadwerkelijke draagvlak. Dit project of plan valt of staat met het draagvlak en de bijdrage van al deze doelgroepen en stakeholders, dus daarover lees ik graag meer. Doelen zijn belangrijk, maar inzicht in de concrete realisatie is voor het vertrouwen nog belangrijker.

Succes nog even!

afbeelding van Diane Frenay

Ha Martin,  interessant, als ik het goed begrijp vormen jullie een stageplek voor allerlei soorten stagiares van kunstacademies en andere opleidingen die activiteiten en workshops bedenken voor jongeren n.a.v. hun behoeften, klopt dat?

Kun je iets meer vertellen over hóe de behoeften van de verschillende jongeren worden of zijn geinvenatriseerd, en een concreet voorbeeld geven? En hoe dan de match wordt gemaakt tussen de stagiares en de workshops? Er staat dat alleen ervaren docenten workshops geven, wat doen de stagiares, wat is hun inbreng en in hoeveree werken zij met de jongeren?

Kunnen jongeren uit de omgeving ook zelf met plannen komen, om, bijgestsan door stagiaries bijv, deze verder uit te werken?

ik ben wel benieuwd naar een concreet voorbeeld.

afbeelding van Martin Wijngaarden

Beste Diana,

Wij bieden voornamelijk stageplaatsen aan voor CMV'ers, Media en Entertainment studenten, studenten evenementenorganisatie (MBO/HBO), Grafisch ontwerpers etc. Hiernaast bieden wij ook snuffelstages aan voor VMBO'ers. Voor studenten van de kunstacademie hebben wij geen stageplaatsen, wel kan er samenwerking plaatsvinden in de vorm van een studieopdracht (bijvoorbeeld decoratie evenement)

De stagiaires houden zich voornamelijk bezig met conceptontwikkeling,vormgeving, organisatie, promotie en productie van de workshops en evenementen. De uitvoering van de workshops wordt gedaan door de workshopdocenten. Jongeren uit de omgeving kunnen zelf ook ideeen aandragen die na toesting van haalbaarheid uitgevoerd kunnen worden tezamen met stagaires. 
Zie ook de antwoorden op de vorige vraag van jouw collega.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Martin,

Je geeft aan dat het cultuuraanbod voor jongeren in Schiedam versnipperd is. Hoe denkt het Schiedamse culturele veld over het starten van een nieuw initiatief en zijn zij hierbij betrokken? En in hoeverre draagt dit initiatief bij aan minder versnippering? 

Daarnaast ben ik benieuwd naar de wijze waarop jullie met een projectgroep van vooral stagiaires en vrijwilligers zorgt dat de kwaliteit en vernieuwing van het aanbod gewaarborgd wordt. Het ontwikkelen van een vernieuwend cultuuraanbod voor jongeren is niet niks namelijk. Bovendien speelt bij stagiaires en vrijwilligers de kans en aanwezigheid van tijdelijke inzet, waardoor continuiteit moeilijker op te bouwen is. Ik ben benieuwd hoe jullie aanpak op dit vlak eruit ziet, aangezien het zo'n belangrijk centraal aspect van dit initiatief is.

Een laatste toelichtingsvraag voor nu: het uurtarief van de workshops lijkt flink. Ik ben dan ook benieuwd wie deze workshopdocenten concreet zijn die jullie op het oog hebben, om meer inzicht te krijgen in de artistieke kwaliteit en meerwaarde die zij meebrengen voor de jongeren.

afbeelding van Martin Wijngaarden

Beste Stephanie,

Bedankt voor je feedback, zie hieronder mijn antwoorden.

Je geeft aan dat het cultuuraanbod voor jongeren in Schiedam versnipperd is. Hoe denkt het Schiedamse culturele veld over het starten van een nieuw initiatief en zijn zij hierbij betrokken?
In de voorbereidende fase zijn er diverse gesprekken geweest met het kernteam (belangrijke schiedamse culturele organisaties en de gemeente). Zij zijn ook nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. Het culturele veld is positief over het starten van de CFS. Zij hebben ook aangegeven dat er een partij nodig is dat zich volledig richt op jongeren.

En in hoeverre draagt dit initiatief bij aan minder versnippering?
Omdat wij ons volledig op jongeren richten is er met de CFS één centraal punt in Schiedam die zich bezig houdt met jongeren. Er zal ook intensief worden samengewerkt met schiedamse culturele partners die een aanbod creeren voor jongeren.

Daarnaast ben ik benieuwd naar de wijze waarop jullie met een projectgroep van vooral stagiaires en vrijwilligers zorgt dat de kwaliteit en vernieuwing van het aanbod gewaarborgd wordt.
De projectgroep bestaat naast de stagiaires en vrijwilligers ook uit twee professionals die al jaren ervaring hebben met het organiseren van evenementen en workshops voor jongeren. Jongeren kunnen het beste een aantrekkelijke programmering voor hun eigen doelgroep samenstellen, de conceptontwikkeling voor de workshops en evenementen zal dan ook tezamen met professionals worden bepaald waardoor de kwaliteit gehandhaafd wordt. Vanuit de doelgroep (jongeren uit Schiedam) zal dan ook constant vraaggericht worden gewerkt, aan de hand van onderzoek via diverse kanalen kunnen wij de behoeften bepalen.

Het ontwikkelen van een vernieuwend cultuuraanbod voor jongeren is niet niks namelijk. Bovendien speelt bij stagiaires en vrijwilligers de kans en aanwezigheid van tijdelijke inzet, waardoor continuiteit moeilijker op te bouwen is. Ik ben benieuwd hoe jullie aanpak op dit vlak eruit ziet, aangezien het zo'n belangrijk centraal aspect van dit initiatief is.
De ontwikkeling van het aanbod is een samenwerking van de professionals en de jongeren. De afgelopen jaren hebben de professionals diverse (vernieuwende) projecten gerealiseerd zowel in opdracht van derden als op eigen initiatief waardoor zij een goed beeld hebben van de huidige jongerencultuur. De stagaires lopen voor een langere periode stage, de CFS werkt intensief samen met scholen en stageburo’s waardoor de toestroom van nieuwe  stagiaires constant aangevuld wordt. Deze "nieuwe" stagaires krijgen voordat zij beginnen een goede overdracht van de lopende projecten.
 

Een laatste toelichtingsvraag voor nu: het uurtarief van de workshops lijkt flink. Ik ben dan ook benieuwd wie deze workshopdocenten concreet zijn die jullie op het oog hebben, om meer inzicht te krijgen in de artistieke kwaliteit en meerwaarde die zij meebrengen voor de jongeren.
Het uurtarief dat voor de workshopdocenten op de begroting staat is 45 euro per uur, in de begroting staat het aantal workshops aangegeven (2 uur per workshop / 90 euro, misschien hierdoor de verwarring dat het uurtarief hoog lijkt) De docenten hebben allen jaren ervaring met het verzorgen van culturele workshop voor de doelgroep.

Zowel het programma  (dit wordt bepaald tezamen met de jongeren) als de workshopdocenten zijn nog niet vastgelegd omdat de CFS nog niet gestart is. Wel hebben wij door middel van vooronderzoek onderzocht welke disciplines de jongeren aanspreken. Wij beschikken over een breed netwerk van docenten die werkzaaam zijn in de regio en waarmee in het verleden al vaker is samengewerkt.

Ik hoop hierbij jouw vragen voldoende te hebben beantwoord.

afbeelding van Martin Wijngaarden

Hi Diane,

Bedankt voor je feedback. De programma managers met samen 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen, cultuureducatie projecten en jongerenactiviteiten, hebben de regie over alle projecten en begeleiden de jongeren met het organiseren. Zij zijn eindverantwoordelijk voor alle projecten. Het team van jongeren bestaat o.a uit stagiaires (MBO en HBO'ers) die voor een bepaalde periode stage moeten lopen en vrijwilligers die tijdens de activiteiten assisteren.

Binnen de Cultuur Fabriek Schiedam wordt er wekelijks gebrainstormd over projecten die op eigen initiatief, in opdracht van externe partijen en in samenwerking met jongeren georganiseerd worden. Deze projecten worden doormiddel van diverse randvoorwaarden getoetst op haalbaarheid. De workshops en activiteiten vanuit de CFS zijn reeds begroot waardoor deze direct uitgevoerd kunnen worden en de betrokkenheid van de jongeren hoog blijft. 

afbeelding van Diane Frenay

Ha Martin, ik ben de coach van je projectaanvraag. Goed om je aanvulling te lezen hieronder, want ik miste inderdaad de participatie nog; de jongeren zelf.

Wie neemt de regie bij het realiseren van de plannen of behoeften? hoe zorg je ervoor dat het niet bij een plannekte blijft maar er werkelijk mensen worden betrokken en een activiteit van start gaat?

afbeelding van Martin Wijngaarden

Beste Stephanie,

Bedankt voor je feedback. De afgelopen maanden hebben wij vele schiedamse jongeren gesproken tijdens ons onderzoek. De wensen en behoeften van de jongeren liggen voornamelijk op het gebied van muziek, dans en film.

De definitieve programmering van de workshops wordt door de jongeren (stagiaires en vrijwilligers) bepaald vandaar dat nu alleen de disciplines waarbinnen wij gaan werken bekend zijn.

Het voordeel van de CFS is dat wij snel kunnen inspelen op de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van muziek, dans en film.  (van concept naar uitvoering binnen vier weken)

De randvoorwaarden om de activiteiten aantrekkelijk te maken en houden zijn o.a:
-Vraaggericht organiseren (bottom-up)
-Flexibel (aanbod moet kunnen worden aangepast indien nodig)
-Snelheid (aanbod moet snel kunnen worden geboden)

De volgende factoren spelen hierin een rol:
-Fiancieen (budget voor uitvoering moet reeds aanwezig zijn)
-Locaties moeten aanwezig/beschikbaar zijn voor workshops
-Cultureel ondernemerschap

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Martin,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee.

Mooi om te lezen dat jullie je verdiept hebben in de belevingswereld van de jongeren in Schiedam en op basis daarvan tot dit plan zijn gekomen. Kan je concreter aangeven waar de wensen en behoeften van de jongeren liggen in het te organiseren aanbod? Aan welke randvoorwaarden moet dit voldoen om het aantrekkelijk te maken en houden voor hen? Welke factoren spelen daarbij een rol? 

Daarnaast ben ik benieuwd of jullie samenwerken met cultuuraanbieders in of om Schiedam en zoja met wie en hoe. 

Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) kunnen jullie meer invulvakken vullen. Veel succes de komende tijd!