menu denk mee beslis mee maak mee

CMH de Interactive Sound Symphony

A digital world on a classic stage

Christelijke Muziekvereniging Hattem
8 februari 2018 tot 25 maart 2018

€14.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

CMH de Interactive Sound Symphony

A digital world on a classic stage

afbeelding van Daphne Brouwer

Ingediend door:

Daphne Brouwer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we zo snel mogelijk ook buiten onze huidige invloedssfeer bijzondere deelnemers op de hoogte stellen en betrekken bij dit bijzondere project, zodat reeds in de pilot-fase van de Sound Trip Tribe hele diverse deelnemersgroepen toetreden?

Wat ga je doen?: 

Zonder vernieuwing is het een aflopende zaak wat betreft het voortzetten van de rijke Fanfare-traditie. Het blijkt heel lastig om jonge mensen voor Fanfare te boeien en te binden, zoals het tot nu toe altijd is gegaan.
 Vanuit dit gegeven is de wezenlijke vraag ontstaan die wij ons ten doel hebben gesteld: “Hoe kunnen we de uiterst waardevolle traditie van de Nederlandse Fanfare verrijken met de mogelijkheden van de 21ste eeuw en andersom?”

Het traditionele Fanfareorkest dient (nieuwe) bezoekers en disciplines mee te nemen om samen met hen een interactieve wijze van muziek maken, repeteren, leren, luisteren, beleven en delen te realiseren, waarbij eenieder zelf kan bepalen welk onderdeel hij/zij kiest en daarmee zijn leven en leefomgeving verrijkt.

Zwolse theaters en CMH, onder de bezielende leiding van dirigent Carlo Balemans, bundelen hun krachten om op een duurzame manier 600 (betalende) bezoekers jonger dan 40 jaar voor een lange termijn aan het CMH binden. Dit betekent dat er een product ontwikkeld moet worden wat zelfstandig geprogrammeerd kan worden met een eigen publiek.

Hoe

De Sound Trip Tribe

Het muzikale online platform de Sound Trip Tribe, ligt aan de basis van het optreden De Interactive Sound Symphony, d.d. 24 maart 2018 in Theater De Spiegel. De Tribe zal vanaf 15 oktober 2017 gelanceerd worden, waarbij de verwachting is dat deze vanaf 1 januari 2018 vol op stoom is. Hier komen verschillende nationaliteiten, verschillende muziekstijlen en kunstdisciplines tezamen in één Tribe.

De Sound Trip® Tribe is een online community en houdt zich bezig met het maken van interactieve (online) voorstellingen. De focus ligt op modulair componeren. Deze composities zijn geschikt voor iedere denkbare samenstelling van instrumenten en elektronische toepassingen.

Op www.soundtrip.world ontmoeten en inspireren zij elkaar tot het maken van een top feestje, de performance. Dit kan zowel een online performance zijn als een performance op locatie. De eerste performance op locatie is de Interactieve Sound Symphony met het CMH.

In de basis van de community zitten instrumentalisten, dirigenten, dj’s, producers, componisten, game-developers, technische startups, een diverse en professionele club mensen, allen met een passie voor geluid, met ieder weer een eigen achterban.

Vervolgens kan eigenlijk iedereen met interesse in geluid, interactiviteit, apps, sensoren en vooral in de combinatie van deze elementen toetreden tot de tribe, op elk mogelijk niveau, om zich indien nodig spelenderwijs te ontwikkelen door de e-learning omgeving.

Doel is om te komen tot een online groep met een interactieve totaalbeleving. Het publiek zal ook verleid worden toe te treden tot de Tribe, lid te worden en actief deel te nemen. Hier zal de communicatie. en marketing voor een groot deel op gericht zijn.

De Sound Trip® is het intellectuele eigendom van Carlo Balemans, waardoor de e-learning omgeving, regie en output geborgd en sustainable is. Boeiende sparringpartners in de community zijn met zijn netwerk, naam en faam een feit. De dubbele rol van Carlo voor het CMH heeft meerdere voordelen; hij weet waar het Fanfareorkest toe in staat is, hij pendelt al 24 jaar elke week van Rotterdam naar Hattem om het orkest te ontwikkelen, en hij kan als geen ander aanvoelen in hoeverre het orkest naar een nog hoger niveau getild kan worden. Hij ziet de kansen van het Fanfareorkest en biedt hierop een passend antwoord.

Toegang tot de community geschiedt d.m.v. een fee van € 4,99 per maand. In 2017, de pilot-fase van de Tribe, zal er aan deelname aan de tribe nog geen kosten verbonden zitten, wat de laagdrempeligheid bevordert. Ook is voor de duur van Interactive Sound Symphony, a Digital world on a classic stage voor alle leden van het CMH en het projectkoor de kosten van deelname afgedekt, opdat zij zelf ook heel intensief gaan werken aan èn met de Tribe.

Sound Trip levert het basismateriaal aan voor de modulare composities.

De leden van de community kunnen in de e-learning omgeving zien hoe ze hier mee om kunnen gaan. Deze e-learning omgeving bestaat uit: modular composing, musical leadership in creative processes en interactive technical applications.

Het materiaal is zowel in bladmuziek als auditief aanwezig. De audio bestandjes zijn geschikt voor logic, ableton, sample players, loopstations enz. In de e-learning omgeving leer je hiermee te werken. Zo kun je experimenteren met het materiaal. In welke volgorde, wat tegelijkertijd en wat kun je er zelf aan toevoegen, het is een muzikale bouwdoos. In de e-learning omgeving vind je ook diverse sensoren met hun gebruikstoepassingen. Dit geeft oneindige mogelijkheden. Zeker als we mensen met een technische passie aan gepassioneerde muzikanten gaan koppelen.

Zo maakt de community de content en uiteindelijk Sound Trip® de voorstelling, iedereen is op zijn manier eigenaar van het product. In het document Sound Trip Gear is meer terug te vinden over hoe de Sound Trip wordt aangeboden.

Inernationale community

Sound Trip® heeft een eigen netwerk van internationale partners. Musici, organisaties en gezelschappen die ook weer hun internationale netwerken hebben, o.a. Codarts Rotterdam, SUM award winners uit Korea. Op elk continent zijn er connecties die toe zullen treden tot de Tribe. Eén van haar partners is de Bayimba Cultural Foundation uit Uganda. Dit biedt een fantastische gelegenheid om ons te verrijken met de input van authentieke artiesten uit andere werelddelen. In de mei 2018 zal hier de tweede Interactive Sound Symphony uit voort komen, zij zullen onder meer gaan werken met de artiesten die samen hebben gewerkt aan de eerste Interactive Sound Symphony bij het CMH!

Maar ook bijvoorbeeld Campus Party®, het grootste internationale technische festival in de wereld, waar per editie 5000 studenten samen komen om technische oplossingen te bedenken voor wereldse vraagstukken, biedt veel kansen. Sound Trip® heeft in 2016 voor en met deze studenten gewerkt tijdens Campus Party Europe in de Jaarbeurs in Utrecht.

Sound Trip® werkt ook samen op het gebied van kennisuitwisseling met ATOS, wereldmarktleider op het gebied van Internet of Things en Virtual Reality. Wat kan je met die producten? Hoe maak je van een sensor die op een plank ligt een podium-beleving? Vragen die ons allen warm maken en verbinden door netwerken te koppelen, te delen en benefit te creëren voor iedereen in de community.

Een schets

Eén belangrijk onderdeel van de Interactive Sound Symphony is het maandenlange proces wat vooraf gaat aan de voorstelling op zaterdag 24 maart 2018. De combinatie van de Sound Trip Tribe en alle mogelijk challenges die in de e-learning omgeving gegeven worden, fungeert als de eerste stap van een twee-traps-raket welke concreet bijdraagt aan het programma van de Interactive Sound Symphony, de uiteindelijke raket. Maandenlange wekelijkse repetities maken het mogelijk om het fanfare-orkest een stuk op hoog niveau in te laten studeren samen met een groot koor en solisten, doorregen met elementen vanuit de Tribe. Juist de combinatie van deze verschillende disciplines maakt het hele project zo vernieuwend en boeiend.

We willen niet alleen de trouwe bezoekers een optreden bieden waar ze op hopen, maar hen vooral ook meenemen naar de toekomst en hier hun stoutste verwachtingen overtreffen. Dit zal ondervangen worden door voor de pauze een groots programma neer te zetten met Fanfare, koor en enkele interactieve elementen. Na de pauze zal de Interactive Sound Symphony het podium overnemen. Een deel van het publiek zal in de aanloop ernaar toe zelf ook een bijdrage geleverd hebben middels de Sound Trip Tribe, maar weet zelf nog niet wat het resultaat hiervan zal zijn tot die bewuste 24ste maart. Door live-registratie van de voorstelling, welke via het online platform uitgezonden zal worden, zullen de wereldwijde leden van de Sound Trip Tribe deelgenoot zijn van het eindresultaat, mede ook hùn prestatie!

Wat

Het programma

Voor de pauze: de Queen Symphony met zappend publiek tussen 3 verschillende solisten

Na de pauze : de Interactive Sound Symphony met makers zo groot als de inktvlek die de Sound Trip Tribe teweeg zal brengen.

De Queen Symphony, is een bewerking van de wereldberoemde melodieën van popgroep Queen tot een klassieke symfonie door componist Tolga Kashif.

Het orkest CMH treedt aan op volle sterkte, d.w.z. zestig orkestleden aangevuld met honderd zangers van het projectkoor en drie solisten. Het koor bestaat uit zangers die actief zijn in de regio Hattem. Koordirigent Hans Tijssen heeft een kern van goede zangers verzameld uit de koren waarmee hij vaak werkt. Hier omheen wordt het koor opgebouwd met audities. Doordat Hattem een overwegend Christelijke historie heeft, is het grote aantal koren daar een rijke erfenis van. Deelname aan de Queen Symphony zal een groot draagvlak hebben binnen Hattem, wat niet wil zeggen dat mensen met een andere geloofsovertuiging minder welkom zijn.

Het derde deel van de Queen Symphony is instrumentaal, d.w.z. orkest met solisten. In dit deel wordt de partituur deels verlaten. Het orkest speelt de oorspronkelijke partijen, de solisten niet. Er zijn drie improviserende solisten die je in de zaal wel ziet maar niet kunt horen. Dit kan alleen op je Silent Disco koptelefoon, die iedere bezoeker bij binnenkomst heeft gekregen. Deze koptelefoon heeft drie kanalen waarop het orkest te horen is met op ieder kanaal een andere solist. De individuele bezoeker bepaalt welke versie hij wil horen. Lekker zappen is natuurlijk ook mogelijk! Voor het orkest heel bijzonder. Zij zelf maar ook de bezoekers zullen naderhand de livestream moeten terugkijken om de solisten te kunnen horen.

Twee van de drie solisten zijn professionele muzikanten die een elektronisch instrument bespelen zodat hun geluid akoestisch niet te horen is. De derde solist komt uit de Sound Trip Tribe. Eén van de challenges van het werkproces is deze derde solo plaats. Eenieder die zijn/haar idee instuurt wordt kritisch beoordeeld door artistiek leider Carlo Balemans. Wie de challenge gewonnen heeft mag dus live optreden.

De Interactive Sound Symphony na de pauze is een intensieve interactieve cultuurbeleving, die is voortgekomen uit de Sound Trip Tribe, waarbij live-muziek gecombineerd wordt met online voorbereidde elementen. Het samengaan van apps, sensoren, infrarood en virtual reality met muziek en geluid maakt het mogelijk dat het publiek invloed heeft op de performance.

Mochten er nog twijfels zijn:

Alle uitdagingen waar een Fanfare-orkest anno 2018 voor staat, zitten verwerkt in dit project. Uiteraard zullen we proefondervindelijk tegen dingen aanlopen die in de praktijk anders lopen, maar met een open en actieve houding, kunnen we hier alleen maar beter van worden. Doen in plaats van afwachten. Zekerheid is er nooit, maar we zijn er wel heel zeker van dat alle ingrediënten aanwezig zijn om dit project te doen slagen! Met de juiste hulp, aanmoediging, enthousiasme en expertise kan dit project echt gaan werken. Wij kunnen niet wachten!

Bij dit project worden de grenzen in beleving en artistieke mogelijkheden opgezocht;

Worden nieuwe wegen bewandeld, vooral in het direct betrekken van doelgroepen die voor een fanfare nieuw zijn en vice-versa. Dit effect zal blijven resoneren en na 24 maart 2018 niet meer weg te denken zijn.

Dit project maakt de weg vrij voor nieuwe artistieke invloeden, doordat onder meer D.J.’s, producers, componisten uit jazz of wereldmudiek met een frisse blik tegen de rijkdom van talenten en mogelijkheden van Fanfare-orkesten aan gaan kijken. Binnen de Tribe zijn er al 2 componisten die graag willen schrijven; Remi Inari (Japan) en Efthymis Stavropoulos (Griekenland) en velen zullen volgen.

De laagdrempeligheid op educatievlak is ook een grote kans. Interactieve electronica is een goedkoop product waardoor deelname aan onze educatieve activiteiten binnen handbereik ligt. Deze Sound Trip Gear is via het platform (De Sound Trip Tribe) voor iedereen op elk niveau voor handen. CMH heeft lange en succesvolle traditie v.w.b. het aanbieden van regulier muziekonderwijs op basisscholen. Op dit moment ontbreekt bij de scholen de know-how rondom moderne technologie. Via deze weg brengen we deze kennis binnen naar de scholen.

De Interactive Sound Symphony met daarbij het platform de Sound Trip Tribe verandert de energie rondom optredens. De leden en deelnemers zijn zelf ambassadeurs en kunnen dit 24/7 (actief) delen met wie dan ook. Dat is vooral bij de traditionele fanfare-traditie een waardevolle nieuwe kracht.

Bezoekers worden onderdeel van iets veel groters en verbinden zich op een door hen gekozen moment aan de Interactive Sound Symphony. Velen al vooraf, zeker tijdens het event en natuurlijk nà 24 maart, omdat op die dag de puzzelstukjes voor de laatste meer traditionele bezoeker in elkaar vallen.

 


afbeelding van Thijs Hazeleger

Beste Daphne, omdat jullie de laatste week van de Denk mee-fase zijn ingegaan, geef ik je als coach graag nog wat laatste tips. 

Mooi dat er zoveel mensen hieronder met je meedenken. Ik ben benieuwd naar wat dat je oplevert. Welke reacties triggeren je het meest en zou je kunnen opnemen als citaat in je aanvraag (de linkerkolom)? Wellicht kun je je meedenkvraag over diverse deelnemersgroepen hiervoor nog gebruiken als kader? 

Je zegt dat alle uitdagingen waar een fanfare-orkest anno 2018 voor staat in dit project verwerkt zijn. Ik adviseer je om die uitdagingen nog even beknopt te noemen na deze zin. 

Succes met de afronding!

Groeten Thijs

afbeelding van gerbrandveltkamp

Wat betreft de invulling van het interactieve deel: dit zou echt interactief moeten zijn. Bijvoorbeeld een arrangement van een minimalistisch popnummer. Vooral progressive music is heel gelaagd opgebouwd. Ik heb hier wel wat ideeen voor. Het publiek kan via knoppen bepaalde lagen aan en uitzetten (wat welke knop doet is via een beamer te zien voor publiek en dirigent). Het orkest begint met de grondlaag en het publiek kan daar lagen bij voegen of weer uitzetten. Om te snelle veranderingen te voorkomen zou een minimum van bvb. 3 votes kunnen worden aangehouden. Het publiek moet ook kunnen kiezen voor overgang naar een ander nummer. Er moeten dus meerdere nummers zijn. 

afbeelding van Cathelijn Veltkamp

Als antwoord op de essentiële vraag ‘hoe we z.s.m. mensen buiten onze invloedssfeer op de hoogte kunnen stellen’?

Ik zou naar een basisschool gaan met een opnameapparaat en met de kinderen kijken of je een soundbite kunt maken. Bijvoorbeeld door woorden te gebruiken met een sterke klank, zoal de ‘t’ ‘k’ ‘s’ e.d. En daar een loop van maken.

of een ritme maken met spullen die voorhanden zijn.

of....

afbeelding van Thoby Liefers

Ik kan me helemaal vinden in voorgaande ideeën om dit project te laten slagen. Maar ik ben zelf nog steeds een beetje op zoek naar hoe we jongeren enthousiast maken voor fanfare muziek. Inderdaad, de fanfaremuziek zit bij velen in een stoffig hoekje. En dat kan en moet anders. Als we jongeren enthousiast willen maken moet dat volgens mij vanuit hun belevingswereld komen en daar moeten wij op aansluiten. De fanfarewereld moet eerst toebuigen naar hen. Niet alleen afstandelijk maar ook met voorbeelden. Een live teaser door hen een idee te geven hoe het kan worden. Dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen in de voorbereiding, maar ook op de avond zelf. Kunnen we die jongeren opzoeken, te beginnen op de scholen, nog op te zoeken gelegenheden en of de IT afdeling van Windesheim. Ben je IT-er of wat dan ook, iedereen leeft met muziek om zich heen, Daar moeten we zijn en hen laten zien dat hun muziek ons ernst is. Niet uit wanhoop, maar omdat dit ook gewoon mooi is en aanvullend kan zijn op de fanfaremuziek. Laat daar de ideeën vandaan komen in plaats vanuit de gevestigde orde, waar overigens niets mis mee is. Laatst nog met mijn zoon (toevallig IT-er in opleiding) elkaars muziek laten horen en beleven. Heel speciaal. Zij moeten ons leren kennen en wij hun. De eerste stap is aan ons en die lijkt wat mij betreft gezet. Nu nog de intentie omzetten in daden. Weet iemand hoe?

afbeelding van Helen Jonkers

In het kader van het krijgen van draagvlak en nieuwe ideeën vraag ik mensen die 'wel iets met muziek hebben' maar niet zozeer klassiek : wat zou jij nou gaan doen als je een orkest hebt zitten en alles kan en mag? Wat zou je tof vinden? Volgens mij kennen we allemaal zulke mensen. Waarvoor zouden zij nou naar het theater komen? In geval van een beginnende dj kwam het idee om een battle te houden tussen dj en orkest. Gaaf toch? En het geeft je inzicht in wat voor richtingen je kunt denken. 

afbeelding van Marion van Raalten

Ik zeg ja tegen dit project, omdat het me gaaf lijkt om met heel veel verschillende mensen samen een product te maken. Mensen die nu eens niet uit de fanfare wereld komen. Ik zou het fantastisch vinden als we een link kunnen leggen met heel veel jonge mensen, die allemaal op hun eigen(tijdse) manier hierin participeren. Ik vind het ook super interessant wat bijvoorbeeld een gamer, met al z'n technologie hierin zou kunnen betekenen. Daarnaast is een evenement in De Spiegel fantastisch. Super locatie. Het zou dan ook tof zijn dat we de zaal stampendvol krijgen en iets uitzonderlijks neerzetten. Heel goed voor de promotie van onze regio! Kortom alleen maar winnaars in deze. Vooral ook omdat we onze traditie als fanfare in de Queen Symphonie kwijt kunnen en daarmee de samenwerking aangaan met zangers uit de regio. Hoe mooi is het om met een koor van wel honderd zangers een prachtig werk uit te voeren. Ook een uniek project. Dirigent Hans Tijssen zal deze zangers begeleiden. Ik kan niet wachten tot het zover is!!!

afbeelding van annelovesdolphins

Waarom ik als lid ja zeg tegen dit project? Omdat het vernieuwend en eigentijds is. Ik merk dat 'fanfare' voor de meeste mensen van mijn leeftijd (25) een suffe klank heeft. Deze leeftijdsgroep komt dan ook nauwelijks naar onze 'normale' concerten; zelf krijg ik mijn vrienden ook niet mee. Veel jongere leden van ons orkest hoor ik ook zuchten bij zware fanfare stukken; mooi (we spelen ten slotte bij een fanfare), maar vaak o zo ouderwets.

Dit project zal in mijn ogen zorgen voor een vernieuwende ervaring binnen de fanfare muziek. Ik geloof dat door het spelen van de Queen Symphony we al een bepaald publiek aanspreken, maar door de verschillende technieken die gebruikt gaan worden nóg meer. Door goed in te zetten op PR op social media moet het haalbaar zijn om ook jongeren te trekken naar het concert. Lijkt mij een mooi doel!

afbeelding van Jan Derk Spannenberg

Hoi,

Ik zat vanavond tv te kijken, en tijdens de reclame kwam vodafone voorbij. in die reclame gaat het om de rithmesticks!!

mijn gedachte was. In hoeverre zouden we dit systeem kunnen inbrengen in de spiegel. zodat het publiek bijvoorbeeld tijdens een ritmeblok digitaal hun ritmefantasie uit kunnen voeren. gewoon vanuit de zaal. Misschien is er ook nog een financiele deal met vodafone te regelen, omdat dit toch reclame is voor hun..

 

afbeelding van gerbrandveltkamp

Mooie ideeën! Om mensen mee te laten denken in de voorbereiding zullen sowieso de social media ingezet moeten worden. Dat is nu al gebeurd op Facebook. Wellicht echter ook inzetten van vlogs om soundbites en andere ideeen te delen

afbeelding van Cathelijn Veltkamp

Misschien een hele domme vraag, maar mogen we zelf ook soundbites maken die gebruikt worden in de compositie? Of is dat juist de bedoeling? Interactiever dan dat kan het haast niet worden dan. En meer betrokken bij het project kun je als 'buitenstaander' haast niet worden.

Kortom, een erg leuk project als ik het zo lees. En heel erg vernieuwend ook!

afbeelding van 70dejong

Helemaal eens met Helen. 

Extrapolerende gesprekken intrigeren mij, verder goed verhaal. Lekker kort. 

afbeelding van Helen Jonkers

Ik haak even kort in op de 2e alinea van Giovanni. Goede vragen en nog veel te doen. Het belangrijkste antwoord is wat mij betreft voor beide partijen hetzelfde. Ken je blaasmuziek? Dan moet je erachter gaan komen wat je er allemaal mee kunt anders dan je misschien tot dusver dacht. Ken je blaasmuziek niet? Dan moet je erachter komen wat je er allemaal mee kunt anders dan je misschien tot dusver dacht. De route ernaartoe is gedeeltelijk het eindproduct. Tegelijk moet het toegankelijk blijven voor mensen die gewoon op die avond pas binnen komen wandelen. En in hoeverre en hoe vertel je hen wat er allemaal in het voortraject is gebeurd?

Veel teasers lijkt mij zeer raadzaam. Laat mensen elkaar inspireren door soundbites over waarom ze meedoen etc. Die community moet groot zijn en bruisen. 

afbeelding van Thoby Liefers

Beste Thijs,

Allereerst bedankt voor jouw interesse in ons project en de coachende rol die je hierin wilt hebben. 

Ik ben zelf lid van de CMH en vanuit het bestuur mag ik een en ander aansturen. Voordat ik direct inhoudelijk reageer ga ik alle leden activeren voor deze site en het meedenken in dit project. Dit is nl ook war de Sound Tribe eigenlijk ook doet. Iedereen mee laten denken en input leveren voor het bouwen van een concertdeel. Maar eerst samen bouwen aan het project om hier het beste uit te halen. 

Ik zie er naar uit om samen hier aan te werken. Niet  alleen voor de CMH maar ook om te leren hoe we dit aan moeten pakken en qua proces te gebruiken voor onze toekomst als fanfare. En om daarmee de blaasmuziek onder de aandach van jongeren te brengen en daar en p;laats te geven.

Groet, Thoby

afbeelding van Giovanni Campbell

De komende weken denk ik ook met jullie mee. Het plan leest als een groot avontuur, fanfare muziek dat via een online tool wordt gecomponeerd. Dat biedt voldoende uitdagende perspectieven, maar het plan lijkt me erg ambitieus en nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Je streeft naar uitwisseling tussen het orkest en de online tool, en je benoemt een aantal knelpunten in de fanfaresector. Ik lees alleen nog weinig concrete samenhang tussen deze onderdelen.

Want wat uit de fanfare moet bewaard blijven? Is dat de muziek, het groepsgevoel, de persoonlijke ontwikkeling of een combinatie ervan? Wat moet er daarnaast vernieuwd worden? Is dat het repertoire, de wijze van uitwisseling, meer publiek of hoe orkesten andere genres kunnen aanspreken? En welke interventie wil je vervolgens plegen om fanfare muziek ook voor jongeren interessant te maken? Is de online tool daar het ideale antwoord op of moeten er wellicht ook andere netwerken aangesproken worden?

Zou het kunnen helpen om het optreden vh orkest en de mogelijkheden vd online tool concreter met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door dieper in te gaan op de wijze waarop je de orkestleden gedurende het maakproces laat werken met de online tool. Daarnaast zou je meer zicht kunnen geven op hoe de orkestleden ook na dit project ermee kunnen werken en hoe ze met de tool nieuwe groepen kunnen interesseren voor fanfare.

Heb je iets aan deze tips?

afbeelding van Carlo Balemans

He Giovanni,

Bedankt voor je tips!!

In mijn beleving is de amateur blaasmuziek wereld echt een fantastische wereld met veel mogelijkheden. Eigenlijk is er heel veel goeds. Deze wereld is echter wel onzettend naar binnen gericht. Er is een eigen wereld gecreëerd met ook eigen "waarheden". Voor veel orkesten werkt dit prima, maar voor nog meer orkesten werkt het ook verlammend.

Als je je wereld open gaat zetten, wat dan? Ook dit kan verlammend werken. Ik merk ook in mijn werk als hoofdvakdocent HaFaBra bij Codarts Rotterdam hoe bang wij eigenlijk zijn voor nieuwe invloeden.

Daar ligt een mooie taak voor Sound Trip Tribe als "veilige thuishaven". Een online community met expertise op het gebied van muziek, interactiviteit en technologie die interactiviteit bevorderd. Op dit moment is die community in de opbouwfase. De website is af en wordt nu onderworpen aan invloeden van buitenaf om te zien of alles zo goed werkt als dat wij denken. Hierin werk ik samen met  de informatievoorziening beheerder van ATOS, een multinational in Internet of Things toepassingen.

Het basisidee is dus dat we een community opbouwen met know how van verschillende disciplines. Die laten we in groepen online samenwerken aan ontwikkel vragen. Die groepen gaan deze vragen uitwerken. Vanuit de technische kant komen er mensen vanuit ATOS en jongeren vanuit "Campus Party" en wereldwijd netwerk van jongeren die zich bezighouden met Virtual Reality en allerlei IT oplosiingen voor alledaagse dingen. 

Tegelijkertijd zijn er collega musici die vanuit een muzikaal oogpunt in de community zitten. Zo ook programmeurs van festivals, theaters, poppodia. Eigenlijk is alle know how aanwezig die je nodig hebt voor een performance anno nu. Ambitieus? Wellicht, maar ook realistisch!!

Hoe gaaf is het dat de fanfare wereld vanuit zijn mooie traditie op zoek gaat naar nieuwe wegen waar zij zelf over meedenken en omarmt worden door mensen met een andere know how en andere denkbeelden. De tools die ik geef, apps, controllers enz. dienen om thuis aan de slag te kunnen met het materiaal wat de community aanlevert. De grote waarde is de community. Dit houdt niet op als het project ten einde is. De Sound Trip Tribe is er continu met andere projecten waarin jij je ervaring opgedaan in je eigen project weer meebrengt.

Geeft dit je een completer beeld van de intentie?

Pagina's