menu denk mee beslis mee maak mee

De Circus Challenge

Cross-overs tussen circus en andere...

Stichting Rotterdam Circusstad
2 mei 2018 tot 6 mei 2018
circus
jongeren, kinderen, volwassenen
onze website / check facebook
€5.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

De Circus Challenge

Cross-overs tussen circus en andere kunstdisciplines

afbeelding van Dirk Evers

Ingediend door:

Dirk Evers

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we meer mensen/jongeren met een multiculturele achtergrond bij het project (en circus) betrekken?

Wat ga je doen?: 

Als je bij circus nog steeds alleen maar denkt aan clowns en dieren heb je het mis. Circus is namelijk zoveel meer! Sinds enkele jaren heeft het circus zich zelfs ontwikkeld tot een nieuwe kunstvorm. In dit nieuwe circus worden aloude circustechnieken als acrobatiek, jongleren en balanceren vervlochten met theatrale disciplines als toneel, dans en urban arts. Dit nieuwe circus is ontwapenend en herkenbaar, maar ook magisch en uitdagend.

Met name Rotterdam is een broedplaats voor de ontwikkeling van het nieuwe circus. Rotterdam Circusstad (een initiatief van Circus Rotjeknor, Codarts Rotterdam, Theater Rotterdam en het Luxor Theater) werkt aan de ontwikkeling van circus als eigentijdse, innovatieve vorm van podiumkunsten en het betrekken van een zo divers mogelijk publiek. Hoogtepunt is het jaarlijkse Circusstad Festival in het hart van Rotterdam. Het festival biedt spectaculaire stunts, ontroerende voorstellingen en uitdagende workshops.

In de context van Circusstad Festival ontwikkelen we ook bijzondere participatieprojecten voor amateurs en het publiek. Bijzonder is dat daarbij niet alleen culturele disciplines worden aangesproken, maar ook verschillende sporten die een (potentiële) relatie met circuskunsten hebben. De combinaties die hier gelegd worden, en de omvang waarin dat gebeurt, zijn uniek voor de culturele sector. Circus kan hiermee bruggen slaan naar tal van culturele disciplines en mensen van verschillende leeftijden en culturen betrekken en zo de amateurkunstbeoefening een nieuwe impuls geven.

Wij zien hier een bijzondere kans en brengen in 2018 amateurs van verschillende disciplines samen in De Circus Challenge.
De kennis, ervaring en netwerk die we opbouwden met eerdere projecten, vormen de bouwstenen voor dit nieuwe participatieproject in 2018. We versterken de bruggen tussen circus, cultuur en sport en zetten een voorbeeld van hoe deze werelden elkaar kunnen inspireren en innoveren.

De Circus Challenge is een interactief cross-over project waar beoefenaars van circus en urban sporters elkaar ontmoeten in uitdagende challenges. Circus en urban sports lenen elkaar namelijk goed voor het aangaan van een cross-over; beide draaien niet om het winnen of verliezen, maar om het verleggen van persoonlijke grenzen, het aangaan van uitdagingen en –als je het aandurft- met je vetste skills je tegenstanders imponeren in ‘battles’. Wij laten de groepen (of individuen) in een aantal ontmoetingen samen toe werken naar een eindpresentatie (de Challenge) op Circusstad Festival 2018. Denk aan turnsters versus circusacrobaten of een jongleur versus een voetbalkunstenaar. We organiseren 10 challenges. De deelnemers kunnen schitteren in wat zij goed kunnen, maar worden ook uitgedaagd nieuwe circustechnieken bij te leren of hun presentatie te perfectioneren.

Het zien van circus enthousiasmeert tot zelf doen. Om ook het festivalpubliek bij de Challenges te betrekken dagen we hen uit in eenvoudige Circus Games. Dit zijn korte spellen in het kader van circus. Denk aan het zo lang mogelijk jongleren met muntgeld of het balanceren van stokken op vinger of neus.

 

Aanleiding/analyse
Het nieuwe circus krijgt in Nederland meer vaste grond. Steeds meer theaters en festivals nemen de discipline op in hun programmering en steeds meer bewijst het circus zich als aansprekende discipline voor amateurkunst beoefening. En dat heeft een goede reden. Juist circustheater als overwegend taalloze kunstvorm met vertakkingen in vele culturen en kunstdisciplines heeft de potentie om mensen van welhaast alle leeftijden en culturen te betrekken, ook als amateurkunstenaar. Met voorstellingen die spektakel, skills of humor combineren met dramaturgische of choreografische lagen, biedt circustheater zowel intellectuele verdieping als laagdrempelig vermaak. Deze kwaliteit grijpen we aan om het publiek voor kunst te verbreden en vergroten.

Toch is circustheater als kunstdiscipline nog jong en de sector klein en kwetsbaar. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de dans of muziek, waarin deelnemers kunnen kiezen uit een breed scala werkvormen, stijlen en niveaus, is het aanbod in circustheater met vaak hooguit één jeugdcircus per stad of regio nog smal. En hoewel de bekendheid zeker toeneemt, moet de slag bij een groot publiek nog worden geslagen. Onbekend maakt onbemind, maar zodra men het leert kennen, smaakt circus naar meer. De emancipatie van de discipline is dus essentieel. Wij zijn ervan overtuigd dat circustheater in Nederland zich kan ontwikkelen als er een geïntegreerde aanpak is van participatie, talentontwikkeling, presentatie en publieksontwikkeling.

Hoe ga je te werk?: 

De kennis, ervaring en netwerk die we opbouwden met eerdere projecten, vormen de bouwstenen voor dit nieuwe participatieproject in 2018. Zo hebben we in het verleden samengewerkt met trombonefestival Slide Factory (2013) in een spektakel rond Alice in Wonderland met 150 trombonisten, 150 circusamateurs en topsolisten uit beide genres. In 2015 pakten we groots uit met het innovatieve participatieproject A brand New Day. Hier mobiliseerden we 1.000 amateurs uit de werelden van kunst en sport in een presentatie op het festival. En in 2017 brachten we leden van vier circus en sportorganisatie samen voor de creatie van een eindpresentatie op het festival.

We versterken de bruggen tussen circus, cultuur en sport en zetten een voorbeeld van hoe deze werelden elkaar kunnen inspireren en innoveren. Circus en urban sports lenen elkaar goed voor het aangaan van een cross-over; beide draaien niet om het winnen of verliezen, maar om het verleggen van persoonlijke grenzen, het aangaan van uitdagingen en –als je het aandurft- met je vetste skills je tegenstanders imponeren in ‘battles’. In 2018 zetten we graag een volgende stap in dit cross-over project. We koppelen groepen van twee verschillende disciplines aan elkaar. Zij werken vervolgens in een aantal ontmoetingen samen toe naar een eindpresentatie voor op het festival.

Het doel van De Circus Challenge is om middels een cross-over tussen circus en sport de nog jonge discipline circustheater artistiek verbreden, nieuw eigentijds aanbod voor amateurbeoefening creëren en het draagvlak onder deelnemers, publiek en instellingen duurzaam vergroten.

We stellen een mooi programma samen, waarbij de grenzen van circus opgerekt worden maar ook die van sport en andere kunstdisciplines. Over en weer ontstaat een interessante meerwaarde: Beoefenaars van bijvoorbeeld acrogym, capoeira, cheerleading, paaldansen, breakdance en freerunners hebben een goede basis (sterk en lenig) en kunnen profijt hebben van circustechnieken. Andersom kunnen andere disciplines het circusidioom verrijken.

Daarbij kijken we ook naar koppelingen die duurzaam kunnen leiden tot een nieuwe samenwerking. Als succesvoorbeeld noemen we de samenwerking tussen krachtpatsers en circusartiesten in het kader van A Brand New Day dat resulteerde in nieuw aanbod op de sportschool: CircusWorkout, waarin acrobatiek de basis vormt voor krachttraining en verbetering van de flexibiliteit.

Voorbeelden van nieuwe samenwerkingen voor de Circus Challenge 2018:

  • Voetbalkunstenaars versus een voetbaljongleur
  • Boulderaars (Klimmers) en piramidebouwers. De boulderaars kunnen als geen ander heel licht omhoog klimmen. Maar wel op een vaste wand. Piramidebouwers kunnen zelf stevig staan. Hebben ze dezelfde techniek? Kunnen boulderaars naar boven klimmen op een piramide?
  • Turnsters en circusstudenten: wie maakt de hoogste salto?
  • Ouderendans en kindercircus. Time to dance, de dansgroep voor 50plussers van de SKVR, maakt samen met kinderen van 7-10 jaar een presentatie. Doekjesjongleren, piramidevormen waarbij de ouderen op stoelen zitten en de kinderen erbovenop klimmen.

Rond deze en andere disciplines gaan de deelnemers een langere samenwerking aan.

Werving deelnemers
De Circusstad Challenge staat open voor deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij, alle leeftijden en (sub-)culturen. Hoewel kinderen en jongeren, gedacht vanuit het doel van amateurkunstbeoefening, een belangrijke groep vormen, zijn mensen van alle leeftijden en gezindten welkom om mee te doen.

Het benaderen van de deelnemers gebeurt met name op persoonlijke basis. Met het project A Brand New Day hebben we een netwerk opgebouwd dat we in eerste instantie zullen benaderen en vandaar uit verder vergroten. Dit wordt gedaan door de participatietijger van Rotterdam Circusstad, Femke Monteny. Monteny coördineert daarnaast het gehele traject.

Concreet bestaat dit uit:
- Circusamateurs: Circus Rotjeknor en andere jeugd- en wijkcircussen uit de omgeving
- Sport(verenigingen): turners, voetballers, paaldanseressen, freerunners, klimmers, abseilers, cheerleaders, martial arts, skaters, breakdancers, hiphoppers en andere dansers.

Traject
In aanloop naar het festival (eind april) komen de groepen samen. In een eerste kennismaking worden de kenmerken van beide disciplines verkend en geven de deelnemers aan welke technieken voor hun discipline een waardevolle aanvulling zijn. Gezamenlijk wordt zo bepaald in welke richting de cross-over zich gaat bewegen en wordt een werkplan opgesteld. De ervaring die Circusstad Festival in de afgelopen jaren heeft opgedaan helpt hierbij enorm om ‘aan de voorkant’ al een goede match te maken tussen groepen.

Vervolgens gaan de groepen individueel en samen aan de slag in drie workshops. Elke groep krijgt een workshop van een circusprofessionals om zo hun eigen skills optimaal over het voetlicht te brengen. Gezamenlijk werken de groepen toe naar de eigen eindpresentatie op Circusstad Festival op het Schouwburgplein. Deze eindpresentatie kan aan de ene kant de vorm hebben van een ‘battle’ waarin de twee groepen elkaar echt uitdagen door de disciplines tegenover elkaar te zetten. Aan de andere kant kunnen de verschillende disciplines juist samenkomen in één choreografie waarin de groepen onderling mengen. De eindpresentatie komt tot stand door eigen inbreng van de deelnemers en met inbreng van een circusprofessional die de eindregie doet.

Circus Games
Van plaatjes draaien bij de openingsborrel tot een kruiwagen-taxi-service op het festivalterrein, Arthur van Beek en Sieto Noordhoorn zijn als sfeermakers niet meer weg te denken op Circusstad Festival. Deze festivaleditie krijgen de heren een eigen ‘huiskamer’ op het terrein waarin ze dagelijks Circus Games houden: het publiek wordt uitgedaagd deel te nemen aan korte spellen in het kader van circus. Denk aan het zo lang mogelijk jongleren met muntgeld of het balanceren van stokken op vinger of neus. Deze Circus Games hebben een laagdrempelig karakter. Gedurende het festival wordt door Arthur en Sieto de beste prestatie genoteerd, verbeter jij de voorganger?

Vervolg
Het nieuwe circus biedt zowel vanuit culturele ontwikkeling als maatschappelijk oogpunt een interessante kans. Met dit cross-over project zetten we het onderzoek voort en zoeken we naar nieuwe manieren om circustheater een plek te geven in het amateurveld.

Zo werd Rotjeknor na deelname aan A Brand New Day buurtsportcoach waardoor zij vanuit een gezondheidsperspectief circustheater aanbiedt in verschillende stadswijken. Een goed voorbeeld is ook de groep freerunners: zij gingen na eerdere deelname aan Circusstad anders nadenken over hun afsprongen en integreerden circustheater in hun vaste trainingsmethode. De meerwaarde voor individuele deelnemers zit hem naast het artistieke aspect onder andere in het verleggen van eigen grenzen, eigen angsten overwinnen, reflecteren op succes of falen en groepsbinding.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Kader Circusstad Festival
Het spectaculaire van circus, de creativiteit van theater, de schoonheid van dans en het meeslepende van live muziek: dat is allemaal te vinden op Circusstad Festival. In de laatste vijf dagen van de meivakantie presenteert Circusstad Festival (inter)nationale circustheater voorstellingen en acts die iedereen van jong tot oud aanspreken.

Het autonome Circusstad Festival wordt georganiseerd door Rotterdam Circusstad, dat in 2009 is opgericht op initiatief van Codarts Circus Arts, de Rotterdamse Schouwburg, het Luxor Theater en Circus Rotjeknor. Met energie en passie werken we samen aan de ontwikkeling van circustheater als eigentijdse, innovatieve vorm van podiumkunst en het betrekken van een zo breed mogelijk publiek. Daartoe ontplooien we nieuwe speelplekken en creaties, nieuwe activiteiten op het vlak van participatie en ondersteunen we talent.

Als jaarlijks festival levert Circusstad Festival een duurzamere bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse circustheater én het bouwen van een publiek daarvoor. Met een uitdagend programma in tenten, theaters en op straat veroveren we de harten van een groeiende schare fans (en beoefenaars). Het beleven van de spanning en ontroering van circus in voorstellingen, het zelf beoefenen van circus in participatieprojecten en de Circus Jungle en de verdiepende randprogrammering (verdieping) vormen de spil van de bewezen succesvolle festivalformule.

Door diverse amateurgroepen uit Rotterdam bij Circusstad Festival te betrekken vergroten we de lokale voetprint van het festival in de stad.

Marketing Circusstad Festival
De presentaties worden gepromoot als onderdeel van Circusstad Festival en zal in de reguliere communicatie van het festival worden meegenomen. Het festival verwacht in 2018 zo’n 27.500 bezoeker te bereiken in de vijf festivaldagen.

Doelgroepen Circusstad Festival:
We richten ons primair op gezinnen uit Rotterdam en de regio/rest van Nederland. Ouders en grootouders met kinderen tussen de 4 en 15 jaar oud. Ze zijn op zoek naar vermaak in de vakantie en beleven bij Circusstad Festival een uitdagende circusdag. Het zelf circus kunnen uitproberen is daarbij een extra motivatie.

Maar ook theater en festivalpubliek behoren tot de primaire doelgroepen van het festival. We spreken hen aan met voorstellingen van internationale topartiesten in de theaters en het doorlopende programma op het Schouwburgplein waar de festivalbeleving centraal staat.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
30 Workshops CIrcus Challenge (10 combinaties x 3 workshops) 80  
10 Presentaties De Circus Challenge op Circusstad Festival 80 2500
10 CircusGames  300  
       
       


Kader: Circusstad Festival 2018 beoogd 27.500 bezoekers te bereiken.

Locatie(s): 
Rotterdam

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Dirk, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ook ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Jij maakt het mee is niet gericht op het subsdiëren van een reguliere of herhalende activiteit, maar op vernieuwende of experimenterende initiatieven of bewegingen voor de amateurkunst. De Circusstad Challenge biedt weliswaar een interessant podium voor uitwisseling, maar het concept is niet nieuw. In tegenstelling tot de eerdere edities ontbreekt er in de huidige omschrijving een duidelijke discipline of urgentie. Om kans te maken op een subsidie binnen Jij maakt het mee voor een reeds bestaande activiteit is het van belang dat er duidelijk sprake is van een doorontwikkeling, of wanneer eerdere edities een duidelijke behoefte bij de beoefenaren hebben aangetoond waar jullie nu op inspelen en die in dat opzicht de nodige vernieuwing brengen. Leg daar de focus op in je omschrijving in de linkerkolom. Succes! 

afbeelding van Alinde Hoeksma

Beste Dirk, welkom op Jijmaakthetmee. In deze Denk Mee-fase zullen een FCP-adviseur en een FCP-coach (ik) via vragen en adviezen met je meedenken. Zo kun je je plan verder aanscherpen. Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) ontvouwen zich meer tekstvakken die je kan invullen om je plan hier verder uit te werken. Ook kun je een begroting toevoegen. Alvast een paar vragen:

- Wie worden jullie samenwerkingspartners en hoe zien de samenwerkingen eruit?

- Mooi dat jullie actief op zoek willen naar deelnemers met een multiculturele achtergrond, hebben jullie al ideeën hoe je dat aan gaat pakken? Wie is verder jullie doelgroep en hoe worden deelnemers geworven?

- Wat voor eerdere participatieprojecten hebben jullie precies uitgevoerd en wat waren de resultaten?

- Wat worden de omvang en bereikcijfers van dit project?

- Hoe ziet het maak/werkproces voor de eindpresentatie eruit? Hoe wordt dit begeleid?

- Goed dat jullie ook het publiek willen laten participeren. Kunnen bezoekers die hier enthousiast door raken ook na het festival door met beoefening van de circusdiscipline?

Succes en hartelijke groet,
Alinde Hoeksma