menu denk mee beslis mee maak mee

Het Circus

Versnelt van het verduurzamen en leefbaarder...

Stichting Het Circus
7 september 2018 tot 9 september 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Het Circus

Versnelt van het verduurzamen en leefbaarder maken van de stad.

afbeelding van Iraas Kover

Ingediend door:

Iraas Kover

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Ik zoek meedenkers voor het uitwerken van businessmodellen voor innovatie circulaire economie projecten

Wat ga je doen?: 

Het Circus 

Wat is Het Circus?
Het Circus is een vernieuwende manier of methodiek om middels cultuurparticipatie een boost te geven aan de sociale cohesie, de lokale economie en het verduurzamen van de stad. Het Circus creëert, in de vorm van een ludiek en duurzaam driedaags festival, een voorwaardenscheppende omgeving voor samenwerking tussen en participatie van lokale ondernemers, bewoners, scholen, buurtorganisaties, de gemeente en andere belanghebbenden.

Het is een intensief participatietraject (gegrond op methodieken zoals Asset Based Community Development, Transitiemanagement en Pentahelix Stakeholder Management) dat uitmondt in een grandioos festival waarin het sociaal-cultureel en economisch kapitaal van de wijk, innovatieve circulaire economie initiatieven en onverwachte multidisciplinaire samenwerkingen een podium krijgen. Het Circus is een duurzaam en cultureel festival met een grote uitstraling – soms zelfs met internationale impact en allure - georganiseerd op wijkniveau.[1]

Doelstelling Stichting Het Circus
Het initiëren van projecten en het creëren van voorwaarden waarin creativiteit, participatie en (interdisciplinaire) samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd worden en waarin duurzaamheid de norm is.

Impact dat festival Het Circus wil realiseren
Het versnellen van het verduurzamen en leefbaarder maken van de stad, door op wijkniveau een momentum en succesverhalen te creëren waarbij de sociale cohesie (people), de lokale economie (profit) en het milieu (planet) een positieve boost krijgen.

Visie & missie
Visie
Het leveren van een bijdrage aan een creatieve, veerkrachtige en welvarende wijk waarin bewoners, ondernemers, organisaties, scholen en de gemeente elkaar kennen en elkaars kwaliteiten benutten om samen te werken aan een duurzame en leefbaardere stad.

Missie
Door het identificeren, activeren en verbinden van diverse sociale, economische, creatieve, culturele en duurzame krachten en kwaliteiten in de wijk draagt festival Het Circus bij aan een sterke sociale infrastructuur, een economisch impuls voor de wijk en een momentum waarbij het verduurzamen van de wijk en de rest van de stad wordt versneld

Sociale cohesie en cultuurparticipatie 

Het Circus is een arena waarin verschillende wijk-belanghebbenden op een laagdrempelige manier samenkomen en samenwerken. De verbinding in de wijk wordt bevorderd door in elke fase, van conceptontwikkeling tot uitvoering en follow-up, ontmoeting en samenwerking centraal te stellen. Het Circus moedigt interdisciplinaire wijkparticipatie aan door middel van diverse match-making processen. Deze participatie en samenwerking, georganiseerd door Het Circus, uit zich niet alleen tijdens het festival, maar ook in de periodes voorafgaand aan en na afloop van het festival.

Voorbeeld van hoe Het Circus in het verleden sociale cohesie en cultuurparticipatie heeft bevorderd

  • Als spin-off op Het Circus zijn door bewoners twee nieuwe festivals opgezet: Winterlicht en Footprint. Bewoners en organisaties in de wijk weten elkaar nu makkelijker te vinden om samen projecten te initiëren. Het Circus heeft een ‘yes we can!’ momentum gecreëerd.
  • Het Circus heeft een pool aan betrokken bewoners ontwikkeld (o.a. vrijwilligers, artiesten en ondernemers) die zich nu inzetten bij diverse culturele activiteiten in de buurt.

afbeelding van Iraas Kover

Beste Johanneke,

Dank je wel voor je reactie.
En voor de tip van Innofest - dit geeft ons in ieder geval veel inspiratie voor een aantal duurzame oplossing voor het festival.
Het Circus is zichzelf constant aan het innoveren door elk jaar onszelf uit te dagen om de focus net weer op een ander vlak te leggen.
Dit jaar ligt deze op de Circus Challenge, waarbij we bewoners en initiatieven uitdagen om met een idee te komen, waarbij Het Circus ze ondersteunt met een budget & begeleiding om zo de programmering fris, vernieuwend en echt uit de wijk te laten komen.
 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Iraas,

Welkom op Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende periode met jullie mee om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jullie vragen aan voor de derde editie van een sociaal en duurzaam buurtfestival. Kunnen jullie als je de aanvraag verder uitwerkt wat dieper in gaan op de manier waarop deze aanvraag aansluit bij Jij Maakt het Mee? 

Jij Maakt het Mee is er voor vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Ik zou dus graag wat meer willen lezen over die cultuurbeoefening en over wat er vernieuwend is aan deze editie ten opzichte van eerdere edities.

Je kan je aanvraag verder uitbreiden via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie).

Wat betreft je vraag over businessmodellen zou je eens contact kunnen opnemen met Innofest. Zij gebruiken festivals als platform om innovaties te testen. 

Succes met het verder uitwerken!

Hartelijke groet,

Johanneke