menu denk mee beslis mee maak mee

The Bucketlist Festival

Cultuur om ieders buitengewone wens te ervaren

Stichting The Bucketlist Festival
2 september 2017

€12.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

The Bucketlist Festival

Cultuur om ieders buitengewone wens te ervaren

afbeelding van Ruben Cales

Ingediend door:

Ruben Cales

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Inspraak in de programmering vergroot de sociale impact en is daarom een belangrijk onderdeel. Hoe kunnen wij onze twee doelgroepen bereiken en ze een zo groot mogelijke inspraak laten leveren voor The Bucketlist Festival?

Wat ga je doen?: 

Aanleiding
Dromen najagen en doen wat er voor jou echt toe doet. Je bucketlist: die (fysieke of mentale) lijst van dingen die je ooit nog eens wilt beleven. Van portretschilderen tot een tekenfilm inspreken van een tatoeage zetten tot een serenade geven. Iedereen heeft wensen, maar ze echt ervaren is niet voor iedereen weggelegd. Wel tijdens de tweede editie van The Bucketlist Festival!
We willen dat mensen loskomen uit de sleur van alledag en ze prikkelen om nieuwe, unieke ervaringen op te doen. Er zijn altijd een hoop obstakels te bedenken – ‘geen geld’, ‘geen tijd’, ‘dat durf ik niet’, ‘dat kan niet’, ‘dat mag niet’, ‘dat is gek’.
Wij geloven dat we ons eigen geluk (grotendeels) in de hand hebben; door juist die unieke dingen te ervaren die je altijd al in gedachten hebt gehad. Bovendien willen wij de bezoekers stimuleren om ook na afloop van het festival een buitengewoon leven te leiden. Dit project is geslaagd als dromen zijn ervaren. Op 2 september nemen wij deze obstakels weg.

Ervaringsfestival
The Bucketlist Festival gaat om één dag vol met verrassende, avontuurlijke en bijzondere activiteiten, ook wel buckets genoemd. Voorbeelden van buckets (sommige getest in een eerdere editie) zijn; insecten eten, dichter voor een dag, live dj'en op een podium, een boek schrijven, karaoke zingen in een live band of schilderen in een virtuele buitenaardse wereld met virtual reality.
De ongeveer 30 buckets zijn het belangrijkste deel van de programmering van het festival. Alle buckets zijn interactief. De bezoekers kunnen zelf bijzondere kunstvormen uitvoeren. De culturele activiteiten die we selecteren voor The Bucketlist festival voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:

 • Gesloten of ontoegankelijke werelden/activiteiten toegankelijk maken.
 • Dingen die in het normale niet kunnen vanwege letterlijke en/of ongeschreven regels.
 • Activiteiten met een element van gevaar element, grenzen opzoeken.
 • Activiteiten met een element van taboe, mensen gaan buiten hun comfort zone.

Alle buckets zijn zelf te ervaren en kunnen bevrijdend werken en mogelijk een vergaande impact hebben op mensen. Diverse culturele disciplines zullen op het festival aanwezig zijn. Allen zullen zij inhoudelijk prikkelend zijn en uitnodigen om actief te participeren. Rondom het centrale thema van 'dromen ervaren' vervult het festival een platform functie voor cultuurontwikkeling. 

Wij bieden op een toegankelijke manier belevingen voor iedereen, met iedereen en zeker ook door iedereen. En daar hebben wij Jij Maakt Het Mee voor nodig!

Co-creatie
Iedereen heeft dromen, ongeacht levensfase, culturele achtergrond, sekse, geboorteplaats, haarkleur  of inkomen. In het programma op het festival is er dan ook voor iedereen wat te ervaren. Maar voor iedereen is er ook ruimte in de programmering!

Het festival zal georganiseerd worden in co-creatie met de bezoekers. De programmering komt tot stand door directe invloed van de doelgroep. Wij omschrijven deze groep graag als ‘’avonturiers’’, een groep die op zoek is naar vernieuwing, ervaring en authenticiteit.
Natuurlijk zijn deze in elke groep van de maatschappij te vinden. Dit jaar richten we ons specifiek op twee groepen; Starters/Young Professionals en Asielzoekers/Statushouders. Naar schatting zal ongeveer een vijfde deel van het totale aantal bezoekers uit de groep Asielzoekers/Statushouders komen en het merendeel uit de groep starters/young professionals. Dit jaar verwachten wij 650 bezoekers.
Wij willen graag de wensen van specifiek deze twee doelgroepen verwezenlijken. Hiervoor is het nodig om goed naar deze groepen te luisteren en te laten spreken. Wij zullen, uiteraard binnen de mogelijkheden, ons best doen om culturele activiteiten in te zetten om deze ervaring te bieden. Beide doelgroepen zullen op een andere manier geactiveerd worden:

 • Starters/Young Professionals  benaderen we offline en online.  We organiseren creatieve brainstormsessies waar ze input leveren en inspraak hebben op onderdelen zoals het programma en de aankleding. Wij gaan met ze in gesprek  op de meest onverwachte plekken zoals treinstations/scholen/cafe’s. Dit doen we op een activerende creatieve manier, zo maken we gebruik van een levensgrote polaroid waarop in krijt hun ‘’bucket’’ geschreven kan worden. Door dit ook weer via social media te delen stromen de buckets binnen en is het bereik groot. Online benaderen we ze via onze facebook, in nieuwsbrieven en via onze website, waar we middels polls en korte enquêtes om input vragen.
 • De doelgroep Asielzoekers/Statushouders is het beste te betrekken door ze daadwerkelijk op te zoeken. Hier benaderen we bestaande organisaties voor; zoals New Dutch Connections, waar we al contact mee hebben. Een gesprek is hier de beste vorm om ze inspraak te laten hebben in de programmering.

Naast deze specifieke benadering voor de twee doelgroepen is het ook voor iedereen mogelijk om in co-creatie de programmering vorm te geven. Dit doen we online. Op onze website zal een pagina komen waar mensen hun ideeën kunnen achterlaten. Dit zal een platform zijn in dromen.  Ook zullen wij via facebook regelmatig verschillende programmaonderdelen voorstellen waaruit een keuze gemaakt kan worden, de favoriet van de bezoekers zal daadwerkelijk geprogrammeerd worden.
Bij The Bucketlist Festival gaat participatie dus niet enkel over het leveren van input maar ook over het hebben van inspraak; de doelgroep bepaalt de programmering.

Interactieve cultuur
De verzamelde dromen zullen zoveel mogelijk worden geprogrammeerd. Velen kunnen mogelijk gemaakt worden door buitengewone kunstvormen. Op de dag zelf laten wij bezoekers kennis maken met onderbelichte of nieuwe kunstvormen waar ze zelf aan kunnen deelnemen; zoals een virtuele wereld creeren, vuurspuwen en een tatoeage laten zetten. Als bezoeker maakt de interactie met kunst en cultureel het mogelijk om je droom zelf te ervaren.
Ook willen wij de verschillende doelgroepen van elkaar laten leren. Door middel van een markt waar mensen hun dromen kunnen delen en hun kennis, vaardigheden en/of netwerken kunnen aanbieden zal er tussen de groepen onderling een uitwisseling zijn en kunnen zij elkaar helpen. Vorig jaar was de dromen markt in samenwerking met Konnektid een groot succes. Het resulteerde in nieuwe ontmoeting tussen bezoekers die op en na het festival elkaar hielpen hun dromen te verwezenlijken.
Voor de culturele begeleiding hebben we een voorkeur voor lokaal, startende kunstenaars. Al begrijpen wij ook dat we in een grotere regio moeten zoeken als ze in en rondom Utrecht niet te programmeren zijn.

Financiën
Wij hebben de subsidie van Jij  Maakt Het Mee nodig om de wensen uit de samenleving op te halen en mogelijk te maken. Per doelgroep, in een ruwe schatting, hebben wij de volgende bedragen nodig om de, buckets ook daadwerkelijk te programmeren:

 • Ontwikkeling online platform & benodigdheden ludieke acties = 2.000 euro
 • Buckets doelgroep Starters/Young Professionals = 8.500 euro
 • Buckets doelgroep Asielzoekers/Statushouders = 1.500 euro

De vergoedingen voor andere kostenposten (locatie, muziek, transport) komen uit andere potjes, zoals de kaartverkoop (entreeprijs is 15 euro) en andere fondsen. De  teamleden uit de stichting investeren hun vrije tijd op vrijwillige basis, hetgeen de arbeidskosten beperkt.

Samenwerking
Op het festival zijn naast de buckets ook andere vormen van vermaak. Zo zullen er diverse talentvolle muziekbands spelen , is er een grote silent-disco en zijn er foodtrucks en barren voor de drankjes en hapjes. Om de organisatie van dit gedeelte van het festival in goede banen te leiden werken we samen met de volgende partners:

 • Stichting de Metaal Kathedraal zal wederom de locatie van het festival zijn. De Metaal Kathedraal in Utrecht, de Meern, is een creatieve culturele hotspot die precies aansluit bij onze wensen en waarden. Hun visie is om “vanuit kunst en natuur handvatten aan [te] reiken aan een breed publiek voor het creëren van een lievere, fijnere en betere wereld. Hierbij staa[n] kunst, cultuur, natuur, lokaal, ecologisch, biologisch voedsel en hergebruik hoog in het vaandel.”
 • Samen met 3voor12 Utrecht zorgen we in 2017 voor de muzikale programmering, waarbij zij al hun expertise op het gebied van muziek(productie) en de Utrechtse muzikale wereld voor ons inzetten.
 • Starters4Communities is een belangrijke bron van expertise. Het concept van The Bucketlist Festival is ontstaan tijdens deelname aan dit traineeship in sociaal ondernemen. Daar is ook deze vriendengroep ontstaan die uitgroeide tot Stichting The Bucketlist Festival.

Dit zijn allen partners bij de organisatie van het festival. Tijdens het festival zelf zijn er nog talloze andere samenwerkingen, op het gebied van de Buckets, Food&Drinks en crew. Waarbij we lokale ondernemers en duurzaamheid willen stimuleren. Met collaction.org als partner willen we met leuke activiteiten en crowdacting mensen op het festival afspraken laten maken over collectieve bucketlists en die vertalen naar acties die impact hebben op onze wereld. 
Door deze samenwerkingen zal op 2 september The Bucketlist Festival de plek zijn waar dromen actief ervaren zullen worden. Het samenbrengen van verschillende partijen rondom het thema ''dromen ervaren'' zorgt er ook voor dat er tussen culturele disciplines nieuwe kunstvormen kunnen ontstaan. Afgelopen jaar is al gebleken dat deze platformfunctie al een spin-off heeft gekregen toen twee culturele disciplines de opties voor samenwerking zijn gaan verkennen.
The Bucketlist Festival is een podium voor cultuurontwikkeling door in co-creatie met een divers publiek en diverse culturele disciplines Buckets aan te bieden die het mogelijk maken actief je dromen uit te voeren.

The Bucketlist Festival; zelf van je dromen ervaringen maken.

 


afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Ruben,

Even een reactie op de begroting, die jullie geupload hebben. Hieruit blijkt dat jullie de JMHM bijdrage willen gebruiken voor de volledige dekking van het ontwikkelen van een online platform - waar de vraag sowieso rijst hoe dit betrekking heeft op het zelf doen/maken/uitvoeren van kunstzinnige activiteiten - en van de volledige vergoeding en productiekosten van buckets/bucketeers. Zoals gezegd komen alleen activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening in de vrije tijd in aanmerking voor subsidie, maar hou daarbij dus ook rekening met de voorwaarde dat wij niet meer dan 50% van deze projectkosten gericht op actieve kunstbeoefening kunnen financieren. Je kan de modelbegroting van JMHM gebruiken om enkel deze projectkosten in op te nemen plus de dekking ervan. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Ruben,

Jullie festival lijkt me een te gekke beleving voor jullie bezoekers, maar inhoudelijk zie ik helaas nog onvoldoende aansluiting bij onze regeling. De activiteiten zijn erg eenmalig en de meesten lijken te ver af te staan van kunstbeoefening zoals wij die bedoelen; het zetten van een tatoeage of een keer vuur spuwen is zeker vermakelijk, maar niet het cultuur maken waar wij ons als fonds op richten. Ik schat in dat jullie festival vooral gericht is op het vermaken en verbinden van mensen, waarbij jullie ook culturele activiteiten inzetten, terwijl we met onze regeling toch meer op zoek zijn naar de vernieuwing van de actieve kunstbeoefening zelf, de samenwerkingen die hiervoor met andere partners aangegaan wordt en de impact van het project  op de lokale of regionale cultuurparticipatie. 

Mooi dat jullie New Dutch Connections betrekken overigens, daaraan hebben jullie vast en zeker een goede partner als het gaat om het werven en begeleiden van nieuwkomers.

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Ruben,

Ook namens mij welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee.

Jullie aanvraag is al behoorlijk ver uitgewerkt en je gaat in de beschrijving ook al even in op de financien. Graag zou ik jullie volledige begroting zien. Wil je daarvoor het format van het fonds in vullen en uploaden? 

Johanneke

afbeelding van Ruben Cales

Ha Johanneke! 

Super fijn. Hier worden we beter van. Zeker, het dekkingsplan is geupload. Hoor graag wat je daar van vindt!

Met bucket groet,
Ruben & Team BLF'17

afbeelding van MARC VAN DELFT

Marc van Delft, componist:
Ik ben erg enthousiast over feit dat mijn nieuwe compositie 'Dance Suite' opus 160 (een lijvig opus van bijna 180 bladzijden!)  een premiere uitvoering krijgt in het prachtige Vredenburg-Tivoli Utrecht.  Volgens mij de mooiste concertzaal van Nederland! 
Het is belangrijk dat een orkest als St. Michael zijn nek uitsteekt om deze nieuwe composities op het concertpodium uit te voeren.  

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Ruben,

Welkom op ons online subsidieplatform Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie voorzie ik je graag van feedback op je plan in het licht van de subsidieregeling Jij maakt het mee.

Ik ben gecharmeerd van het bucketlist idee voor jullie festival. Wel moet ik meteen mijn twijfel uiten over de aansluiting van dit festival bij Jij maakt het mee op, gericht op de actieve kunstbeoefening. Uit de beschrijving blijkt dat jullie festival als doel heeft om belevingen en ervaringen die voldoen aan de bucketlist-criteria te realiseren. Het doel van de subsidieregeling is echter de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd en we zoeken projecten die ook daarop gericht zijn. Ik raad jullie aan om voordat jullie verder gaan nog even goed de doelstelling, criteria en voorwaarden van de regeling door te nemen, onder Start een project. Ik ben benieuwd naar jullie reactie en hoor het ook graag als jullie vragen hebben!

afbeelding van Ruben Cales

Ha Stefanie, 

Leuk dat je onze adviseur bent, erg waardevol! 
Wij zijn meteen aan de slag gegaan om de doelstelling en criteria door te nemen. Een vraag ter verduidelijking... 
Begrijpen wij het goed dat jullie vernieuwende culturele buckets zoeken met impact, zowel tijdens en vooral ook na het festival? Ofwel; nieuwe kunstvormen creeren die, ook na het festival, impact hebben op de bezoekers om later weer met cultuur verder te gaan?
Wij hopen dat dit zo is... want daar kunnen wij wel wat mee! Dat is een van de dingen waarom wij The Bucketlist Festival zijn begonnen; een podium voor cultuurontwikkeling. We zijn momenteel aan het schrijven om ook dit element in onze aanvraag te belichten. We horen graag of we in de juiste richting denken. 
Bedankt voor je feedback, zijn we erg blij mee! 

Groet, 
Ruben & Team Bucketlist Festival 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dag Ruben,

Jij maakt het mee gaat over het zelf maken/doen/uitvoeren van kunstzinnige of erfgoedactiviteiten, waarmee de beoefening ervan vernieuwt en versterkt wordt. In dat licht beoordelen we een plan op basis van de drie criteria van Jij maakt het mee: artistiek-inhoudelijke waarde, samenwerking en impact. Lees er hier en in de regeling meer over. En kijk ook vooral eens rond bij andere projecten op het platform om een beter beeld te krijgen. Ik lees graag meer in de aanvraag; dan kunnen we weer daarop reageren.

afbeelding van Ruben Cales

Dag Stefanie, 

Bedankt voor je antwoord, dit helpt! Centraal element bij The Bucketlist Festival is dat dromen uitkomen door ze daarwerkelijk te doen. Alle Buckets die wij dan ook programmeren zijn door de bezoekers zelf te ervaren. Of dit nou zelf een tattooage zetten is, karaoke zingen met een live band, vuurspuwen of een eigen boek schrijven. Wij willen met The Bucketlist Festival een podium zijn voor cultuurontwikkeling door in co-creatie met een divers publiek en diverse culturele disciplines Buckets aan te bieden die het mogelijk maken actief je dromen uit te voeren. Het festivalterrein zal een broedplek zijn die inhoudelijk prikkelend is om te participeren in cultuur. Verschillende culturele disciplines kunnen elkaar versterken en er kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan.  
Deze insteek heb ik uitgebreider beschreven in onze aanvraag. 

Wij horen graag van je mocht je nog vragen hebben! 

Groet, 
Ruben