menu denk mee beslis mee maak mee

Breda's Festival Orkest

Het Breda's Festival Orkest 2.0

Stichting Spanjaardsgat
24 mei 2018 tot 1 juni 2019
muziek
jongeren, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP19
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek40
max 50 / 79 gestemd
totaal59
nog nodig16
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

Breda's Festival Orkest

Het Breda's Festival Orkest 2.0

afbeelding van Kees Verdaasdonk

Ingediend door:

Kees Verdaasdonk

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen ook buiten Breda actief zijn. Daarvoor zijn we al bezig contacten te leggen, maar alle tips zijn welkom.

Wat ga je doen?: 

Het Breda's Festival Orkest (BFO) is een orkest dat een keer per jaar optreedt op het Spanjaardsgatfestival in Breda (www.hetspanjaardsgat.nl). Het wordt samengesteld uit amateurmusici uit de regio Breda en legt zich toe op lichte en klassieke orkestmuziek. De 75 musici worden voor deze gelegenheid geselecteerd en begeleid door een professioneel team van musici en een dirigent.

Omdat het concert veel betekent voor de deelnemers en het festival willen we het gaan uitbreiden door ook buiten het festival te gaan optreden. Zodat het festival gedurende het jaar contact houdt met deze groep musici en de investering van vier maanden voorbereiden en repeteren ook buiten het festival zichtbaar wordt.

We zien daarnaast dat er op dit moment nog geen orkest bestaat in deze hoedanigheid, niet in Breda of Brabant en ook landelijk gezien niet. Een orkest dat zich toelegt op de begeleiding van solisten, zowel vocaal als instrumentaal, uit de lichte en klassieke muziek, maar tevens een orkest dat eigen concerten en concepten zal uitwerken. Een "Brabants Metropole” Orkest dat zowel tijdens het Spanjaardsgatfestival actief is maar dat ook op andere plekken en tijdstippen ingezet kan worden. Daarvoor zijn inmiddels plannen en afspraken met het Chassé Theater gemaakt voor verdere samenwerking, maar de ambitie is om ook buiten Breda te gaan spelen..
Het orkest is een fantastisch leerschool voor een groeiende groep jonge muzikanten die in een harmonie orkest spelen, maar de behoefte hebben voor een nieuw en breder repertoire, dat past in het huidige tijdsbeeld. Door dit initiatief ondersteunen we hen, zeker ook doordat de repetities zowel plenair, als subgroep en individueel ingevuld zullen worden. De individuele begeleiding geschiedt door professionele coaches.

Hoe ga je te werk?: 

Op dit moment wordt er jaarlijks een Breda's Festival Orkest (BFO) samengesteld dat optreedt tijdens het Spanjaardsgat Festival (SGF). In de nieuwe opzet zal het orkest naast het SGF ook op andere tijden en plaatsen actief zijn. Dit willen we bereiken door het aantal concerten uit te breiden met gelegenheidsconcerten in de regio. Hierdoor blijft de betrokkenheid van de amateurmusici bij het orkest niet beperkt tot de voorbereidingsperiode en uitvoering van het Spanjaardsgatconcert, maar worden er het hele jaar door extra repetities en contactmomenten gecreëerd. Daarnaast verwachten we dat de kwaliteit van het Festivalorkest zal toenemen door de intensievere coaching, toename in speelbeurten en begeleiding op langere termijn.

Om de artistieke kwaliteit te borgen is er een artistiek team samengesteld. Het artistiek team (waarvan de chef-dirigent Jos Schroevers en de concertmanager deel uitmaken) is verantwoordelijk voor het samenstellen van het orkest uit het totale aanbod van amateurmuzikanten in Breda en omgeving. Dit wordt gerealiseerd door audities waar ongeveer 200 muzikanten aan deelnemen. Hier wordt een selectie van 75 muzikanten uit geselecteerd. De chef-dirigent zal als mede-initiator fungeren omdat het voor Spanjaardsgat festival belangrijk is dat een dirigent vanaf het begin feeling bij een project heeft.

De muzikanten worden geselecteerd tijdens audities. Daarbij hebben de dirigent en enkele professionele muzikanten zitting in de selectiecommissie. De muzikanten zijn tussen de 15 en 50 jaar en hebben het C-diploma behaald volgens de landelijk erkende raamleerplannen dan wel een vergelijkbaar niveau. Voor de audities kan een deelnemer vrij repertoire kiezen.

Nadat het artistieke team een selectie heeft gemaakt en de deelnemers zijn bevestigd worden de eerste lessen gestart. Naast de individuele lessen zijn er ook sectierepetities en later generale repetities. Daarbij wordt aandacht geschonken aan twee belangrijke invalshoeken. De artistieke ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. De organisatie zal de artistieke ontwikkeling van de muzikanten stimuleren door:

  • De mogelijkheid te bieden om o.l.v. een professionele dirigent i.s.m. andere jonge talentvolle muzikanten bijzondere concerten te realiseren. Wij denken dat het repeteren met andere musici de kwaliteiten stimuleert, zeker als dit musici zijn die beter (geschoold) zijn. De verbreding van het repertoire is interessant voor de deelnemers en verbreed hun muzikale spectrum. Zowel in speelmogelijkheden als keuzemogelijkheden.
  • De mogelijkheid te bieden tot solo-optredens voor jonge muzikanten in opleiding (conservatorium of vergelijkbaar); Een solo-optreden is intensief en vraagt veel van de muzikant. Met de juiste begeleiding kan dit de muzikale ontwikkeling een enorme boost geven.
  • te fungeren als netwerk voor de deelnemende muzikanten.

Het samen muziek maken is natuurlijk meer dan alleen een muzikale ontwikkeling. Het is ook belangrijk dat de individuele deelnemer daadwerkelijk de aandacht krijgt die nodig is om zichzelf te ontplooien. Het is niet de bedoeling dat het een eenmalig karakter heeft maar er ook daadwerkelijk op lange termijn wordt gemikt, we praten dus meer over een academie. We kunnen hierbij denken aan workshops als:

  • Podium presentatie
  • Repertoire adviezen voor diverse ensembles
  • Mentale coaching door bijvoorbeeld een sportpsycholoog
  • Lichamelijke aspecten als houding door fysiotherapeut
  • Efficiënt studeren
  • Informatie over subsidieverstrekkers en overige fondsen t.b.v. ontwikkeling

Het moet leiden tot een orkest dat inhoudelijk artistiek de stukken kan uitvoeren en bereid is daarvoor de nodige tijd vrij te maken. Een orkest dat heel divers is en verschillende genres beheerst waarbij ook de samenstelling steeds kan variëren door met steeds verschillende kunstdisciplines samen te werken. Een orkest dat zich aanpast aan de geboden kunstdiscipline van rap tot klassiek, van pop tot poëzie. Een orkest dat als begeleidingsorkest ingezet kan worden bij optredens van bekende en/of minder bekende zangers of als muzikale toevoeging van de verschillende evenementen. Wij verwachten dat we daardoor nieuwe muzikanten weten te enthousiasmeren voor orkestmuziek, nieuwe speelmogelijkheden voor het orkest creeren en nieuw publiek weten te bereiken.

Het organiseren van een orkest vergt een forse tijd- en financiele investering, maar het jaarlijkse optreden op Spanjaardsgatfestival is succesvol en smaakt naar meer. Voor onze organisatie is het een forse stap om het orkest uit te breiden en het hele jaar door te ondersteunen. We zien echter kansen omdat er geen vergelijkbaar orkest actief is (afgezien van het professionele Metropole orkest). Dat experiment willen we aan gaan omdat we geloven in de meerwaarde voor de muzikanten, het Brabants culturele landschap en onszelf.

Met wie werk je samen?: 

Stichting Spanjaardsgat organiseert het jaarlijkse Spanjaardsgatfestival en is initiator van dit project. De organisatie, zakelijk beheer, marketing en logistiek wordt door de stichting Spanjaardsgat in handen genomen.

De Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten biedt accomodaties en heeft een groot netwerk onder musici. De lessen en begeleiding van de musici vinden plaats in de Nieuwe Veste. De professionele docenten worden ingezet om de amateurmusici te begeleiden.

Chassetheater: zij koppelen het orkest aan een aantal professionele artiesten waardoor er speelmogelijkheden woren gecreeerd. Het kerstconcert in december wordt daar een eerste proeve van.

Gemeente Breda; faciliteert de festivallocatie en biedt een activiteitensubsidie

Chef dirigent Jos Schroevers bewaakt de artistieke kwaliteit

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

De mensen die we benaderen spelen vooral in plaatselijke harmonien of orkesten. Wij roepen hen op een hun muzikale kennis en vaardigheden te verbreden en kennis te maken met andere kunstuitingen en dat alles op een podium waarop zij normaal gesproken niet staan. Een podium voor de stad, een podium voor Barbant. Zij worden begeleid door een dirigent en de docenten van de Nieuwe Veste Centrum der Kunsten van Breda. Zij krijgen hier te maken met DJ's die meespelen, mensen die filmbeelden bij de muziek voegen, hen wordt gevraagd professionele artiesten te begeleiden, stomme films van achtergrond muziek te voorzien, urban dancers die met hen praten over dansarrangementen. Meedoen aan het festivalorkest is een stap naar verdere muzikale ontwikkeling maar ook van een creatieve ontwikkeling. Wat voel je bij muziekstukken, hoe maak je daar bewegingen bij, kennis maken met klassieke muziekstukken, een operazangeres begeleiden. Voor deze muzikanten gaat een wereld open.

Meedoen betekent kansen op vele optredens met dit orkest, die steeds weer van andere aard zijn. Steeds je zelf aanpassen en manieren zoeken om creatief om te gaan met de steeds veranderende omstandigheden.

Dit project is een samenwerking met:

Stichting Spanjaardgat (Festival organisator); Nieuwe Veste, Centrum der Kunsten Breda; Chasse theater Breda; DJ's uit Breda; The Scene of Dance (centrum voor eigentijdse dance); Gemeente Breda; 

Dit project staat aan het begin van een artistieke, culturele en muzikale ontwikkeling in Breda. Een samenwerking tussen de grote culturele instellingen, een ontmoeting van culturen, een samenspel van kunstdiciplines. Organisaties die hun angels hebben in de diepste spelonken van de Bredase samenleving en waardoor een ontmoeting van diversiteit daaddwerkelijk mogelijk wordt.

Een initiatief dat ondersteunt dient te worden.

Wij staan ervoor!

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
5 audities 200 0
2 spanjaardsgatfestival 75

1600

kerstconcert 75 600
2 concerten 75 1200
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er bestaat op dit moment geen orkest in deze hoedanigheid, niet in Breda of Brabant en ook landelijk gezien niet. Een orkest dat zich toelegt op de begeleiding van solisten, zowel vocaal als instrumentaal, uit de lichte en klassieke muziek, maar tevens een orkest dat eigen concerten en concepten zal uitwerken. Een Metropole Orkest dat we de naam Breda's Festival Orkest geven.. 

Het wegvallen van het Tilburgs Festival Orkest laat zien dat het geen eenvoudige opgave is die voor ons ligt. Toch zien we juist voor het Breda's Festival Orkest mogelijkheden om in de komende jaren een vaste postie te verwerven.

Verder is het project bijzonder omdat het project meer mogelijkheden biedt dan voorheen aan jongere musici, die naast het spelen in een harmonie, kunnen musiceren met nieuwe mensen, professionals, bijzondere artiesten kunnen begeleiden, extra educatie krijgen m.b.t. nieuw muziekstromingen pop, urban, hiphop, samenwerken met DJ's. En dat alles op grote podia, zoals tijdens het Spanjaardsgatfestival, in het Chasse Theater, in de openlucht. Dit jaar zal waarschijnlijk samengewerkt gaan worden met musical zangeres Romy Monteiro (keuze moet nog gemaakt worden). Verder staat het orkest open voor vragen uit Brabant. Zij kunnen in de toekomst inspelen op veelsoortige vragen uit het Culturele leven van deze provincie. Jongeren die normaliter in een harmonie spelen krijgen de mogelijkheid om actief met muziek bezig te zijn in muzikale terrein waarin zij normaal gesproken nooit komen.

Om deze aanvraag extra toe te lichten, geef ik hieronder de dirigent het woord. Hij zegt het volgende:

Programma Breda’s Festival Orkest

In 2018 zal het Breda’s Festival Orkest met een verrassende programmering komen.

Met name het verbreden van het repertoire en de samenwerking met andere kunstdisciplines en organisaties zal het orkest een programma bieden dat geschikt is voor een heel breed publiek.Het programma zal starten met bekende klassieke muziek van Dvorak, de Slavische dansen no 7 en 8. Voor een concertpubliek zeer bekend materiaal. Echter zullen deze werken worden ondersteund met moderne dans die vanuit de Urban hoek zal worden benaderd. Dit element zorgt enerzijds voor dat deze muziek meer tot leven zal komen maar vooral aanspreekt bij een doelgroep die normaal niet met deze muziek in aanraking komt.

Wij hebben dansstudio de Scene bereid gevonden om met ons samen te werken om zo deze muziek, waar tot op heden nog nooit op is gedanst in een concertzaal, toch meer naar het huidige tijdbeeld te brengen.

We vervolgen het programma met een bekende artiest. Dit element is nieuw aangezien we voor het eerst zullen gaan samenwerken met het Chasse Theater. Zij zullen een artiest voorstellen die in seizoen 2018/2019 in het theater één of meerdere voorstellingen zal gaan geven.

Deze artiest zal dus begeleid worden door het Festival Orkest hetgeen voor de artiest ook een nieuw element met zich mee brengt aangezien we speciaal voor deze gelegenheid arrangementen zullen gaan maken die volledig gericht zijn op de muziek van de artiest, maar vooral ook nieuwe elementen bevat waardoor de kruisbestuiving tussen orkest, artiest optimaal zal zijn.

Uiteraard zijn we enorm blij met deze samenwerking want op deze manier kan het Festival een grote naam aan zich binden waarbij we uiteraard verwachten dat de publieke belangstelling nog groter zal zijn!

Na dit blok zal er een ode worden gebracht aan de bekende componist Leonard Bernstein die in zijn 100ste levensjaar zou beleven. In dit blok zal zang, dans en muziek aan elkaar worden gekoppeld. Ook hierbij zal de scene een bijdrage leveren aan het geheel en het verhaal uit de West Side Story, hetgeen in die tijd draaide om 2 bendes uit New York, worden vertaald naar de huidige maatschappij en in een Urban achtige stijl worden gepresenteerd. Feitelijk is deze muziek in de jaren 60 een weergave van de straatcultuur welke in de huidige tijd voornamelijk wordt gebruikt door cultuurstromingen als hip hop en urbanpop.

Aangekomen in het vierde blok zal het publiek een feest der herkenning over zich heen krijgen door muziek uit te voeren uit bekende musical films als Hairspray, Moolin Rouge, Dreamgirls en High School Musical.

We hebben gekozen voor bekend materiaal uit de musicals waar ook films van zijn gemaakt waarin bekende zangers en acteurs meespelen om ook beeldmateriaal te gebruiken. Nieuw in deze is dat we samenwerken met een arrangeur van de Metropole Orkest Academy. Op deze manier krijgt deze jonge arrangeur, Tijn Wiebenga, de gelegenheid om veel ervaring op te doen door te schrijven voor een dergelijk orkest.

Daarnaast zullen we ook zangers van het Fontys conservatorium van de afdeling muziek theater inzetten. Op deze manier krijgen ze dus ook de kans om ervaring op te doen op een groot podium voor een groot publiek en samen te werken met een orkest.

De afsluitende act is een cross over die zeer vernieuwend is. Het orkest zal namelijk met een DJ/Producer het publiek 15 minuten lang meenemen in de wereld van Dance. Door elektronische muziek met een orkest samen te spelen ontstaat er een nieuw geluid dat alleen in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event is vertoond.

Voor deze gelegenheid hebben we producer Micha de Been gevraagd om een aantal bekende dance nummers achter elkaar te mixen waar vervolgens de arrangeur Tijn Wiebenga speciaal een instrumentatie op los zal laten om tot een nieuw concept te komen.

Hiermee willen we de jongeren binden aan ons concert en zo ook laten zien dat het festival innovatief bezig is en een dergelijk experiment niet uit de weg zal gaan.

 

Begroting: 

Onze stichting is aan het veranderen. Als vrijwilligersorganisatie hebben we jarenlang het succesvolle Spanjaardsgatfestival georganiseerd. Voor ons is het van belang niet stil te staan en jarenlang hetzelfde te blijven doen, maar vooruit te denken en ons toekomstbestendig te maken. Onze ambities uit te voeren. Het BFO maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Het BFO heeft het in zich om een grote groep nieuwe muzikanten aan zich te binden. Dat maakt het BFO sterker en helpt ons beter in te spelen op de vragen vanuit het veld. We bieden muzikanten vele nieuwe mogelijkheden en kansen. De vele jongeren die lid zijn van een plaatselijke harmonie of fanfare (en ook andere jongeren) kunnen naast dit stramien uitstapjes maken naar nieuwe muziek en stromingen. 

Locatie(s): 
Spanjaardsgatfestival Breda
Chasse theater Breda
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Uit jullie plan spreekt de ambitie om van een festivalorkest uit te groeien tot een muziekvereniging die zich op meerdere momenten per jaar wil presenteren, meer initiatieven wil ondernemen en nieuwe samenwerkingen wil aangaan. Met het oog hierop noemen jullie verschillende mogelijkheden, maar echt concreet zijn de plannen voor de toekomst nog niet. Ook zie ik jullie ambitie nog te weinig terug in de begroting van dit project, waarop bijvoorbeeld hoge kosten van de festivalaccomodatie zijn opgenomen. Al met al biedt dit plan nog te weinig aanknopingspunten bij de regeling JMHM om voor subsidie in aanmerking te komen. Maar laat je hierdoor niet afschrikken. Ga aan de slag en kom op een later moment terug met een mooi en concreet initiatief waaruit blijkt hoe jullie invulling gaan geven aan jullie wens om je te profileren als een innovatieve organisatie die de diversiteit van de muziekbeoefening in de regio wil vergroten.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het Breda's Festival Orkest wil zich doorontwikkelen en dat is voor de organisatie zelf spannend, maar in de plannen mis ik een specifieke urgentie, wens of behoefte vanuit de (mogelijke) deelnemers die de aanleiding vormen van dit project en hoe daarop wordt ingespeeld. Tevens komen de activiteiten die de deelnemers zelf gaan ondernemen overeen met de reguliere activiteiten die van het reeds bestaande orkest. Daardoor blijft het project teveel naar binnen gericht en ontbreekt er een wezenlijke vernieuwing of het experiment dat iets nieuws kan bijdragen aan het aanbod voor de deelnemers.  De samenwerking met de partners die jullie opzoeken is voornamelijk op facilitair niveau. De samenwerking met andere disciplines wordt niet inhoudelijk toegelicht, waardoor niet inzichtelijk is in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een artistiek-inhoudelijke uitwisseling waarbij ruimte is voor input vanuit de deelnemers. Er is daardoor geen zichtbare artistieke meerwaarde in het creatieve voorbereidingsproces die voor anderen als inspiratie kan dienen. Op basis van deze punten sluit het project op dit moment helaas onvoldoende aan op de doelstelling en criteria van Jij maakt het mee.

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Kees, 

Dank voor je aanvullingen. Het inzetten van dance als middel is niet afdoende. Het is van belang voor het project om echt te investeren in de samenwerkingen en samen met deze groepen jongeren te kijken naar wat de beste wijze van werken en uitvoering is. Het aanleggen van een goed netwerk is dan echt het begin. De uitkomst zou dan eigenlijk in gezamenlijkheid moeten worden gemaakt. 

De samenwerkingen die beoogd worden. zoals die met de DJ school, zouden ook een ander eindproduct kunnen opleveren. Dan wordt het echt een samenwerking en experiment. 

Succes met de verdere opzet van het project!

afbeelding van Kees Verdaasdonk

Beste Lidian en Davida,

N.a.v. jullie vragen, heb ik de dirigent, die het project inhoudelijk zal begeleiden, gevraagd een omschrijving te geven van de inhoud van de programmas. Hieronder vinden jullie zijn inbreng.

Het wordt echt bijzonder qua inhoud, qua samenwerking en voor ons ook organisatorisch.

Ik zie jullie reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Kees Verdasdonk

 

Programma Breda’s Festival Orkest

In 2018 zal het Breda’s Festival Orkest met een verrassende programmering komen.

Met name het verbreden van het repertoire en de samenwerking met andere kunstdisciplines en organisaties zal het orkest een programma bieden dat geschikt is voor een heel breed publiek.

Het programma zal starten met bekende klassieke muziek van Dvorak, de Slavische dansen no 7 en 8. Voor een concertpubliek zeer bekend materiaal. Echter zullen deze werken worden ondersteund met moderne dans die vanuit de Urban hoek zal worden benaderd. Dit element zorgt enerzijds voor dat deze muziek meer tot leven zal komen maar vooral aanspreekt bij een doelgroep die normaal niet met deze muziek in aanraking komt.

Wij hebben dansstudio de Scene bereid gevonden om met ons samen te werken om zo deze muziek, waar tot op heden nog nooit op is gedanst in een concertzaal, toch meer naar het huidige tijdbeeld te brengen.

We vervolgen het programma met een bekende artiest. Dit element is nieuw aangezien we voor het eerst zullen gaan samenwerken met het Chasse Theater. Zij zullen een artiest voorstellen die in seizoen 2018/2019 in het theater één of meerdere voorstellingen zal gaan geven.

Deze artiest zal dus begeleid worden door het Festival Orkest hetgeen voor de artiest ook een nieuw element met zich mee brengt aangezien we speciaal voor deze gelegenheid arrangementen zullen gaan maken die volledig gericht zijn op de muziek van de artiest, maar vooral ook nieuwe elementen bevat waardoor de kruisbestuiving tussen orkest, artiest optimaal zal zijn.

Uiteraard zijn we enorm blij met deze samenwerking want op deze manier kan het Festival een grote naam aan zich binden waarbij we uiteraard verwachten dat de publieke belangstelling nog groter zal zijn!

Na dit blok zal er een ode worden gebracht aan de bekende componist Leonard Bernstein die in zijn 100ste levensjaar zou beleven. In dit blok zal zang, dans en muziek aan elkaar worden gekoppeld. Ook hierbij zal de scene een bijdrage leveren aan het geheel en het verhaal uit de West Side Story, hetgeen in die tijd draaide om 2 bendes uit New York, worden vertaald naar de huidige maatschappij en in een Urban achtige stijl worden gepresenteerd. Feitelijk is deze muziek in de jaren 60 een weergave van de straatcultuur welke in de huidige tijd voornamelijk wordt gebruikt door cultuurstromingen als hip hop en urbanpop.

Aangekomen in het vierde blok zal het publiek een feest der herkenning over zich heen krijgen door muziek uit te voeren uit bekende musical films als Hairspray, Moolin Rouge, Dreamgirls en High School Musical.

We hebben gekozen voor bekend materiaal uit de musicals waar ook films van zijn gemaakt waarin bekende zangers en acteurs meespelen om ook beeldmateriaal te gebruiken. Nieuw in deze is dat we samenwerken met een arrangeur van de Metropole Orkest Academy. Op deze manier krijgt deze jonge arrangeur, Tijn Wiebenga, de gelegenheid om veel ervaring op te doen door te schrijven voor een dergelijk orkest.

Daarnaast zullen we ook zangers van het Fontys conservatorium van de afdeling muziek theater inzetten. Op deze manier krijgen ze dus ook de kans om ervaring op te doen op een groot podium voor een groot publiek en samen te werken met een orkest.

De afsluitende act is een cross over die zeer vernieuwend is. Het orkest zal namelijk met een DJ/Producer het publiek 15 minuten lang meenemen in de wereld van Dance. Door elektronische muziek met een orkest samen te spelen ontstaat er een nieuw geluid dat alleen in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event is vertoond.

Voor deze gelegenheid hebben we producer Micha de Been gevraagd om een aantal bekende dance nummers achter elkaar te mixen waar vervolgens de arrangeur Tijn Wiebenga speciaal een instrumentatie op los zal laten om tot een nieuw concept te komen.

Hiermee willen we de jongeren binden aan ons concert en zo ook laten zien dat het festival innovatief bezig is en een dergelijk experiment niet uit de weg zal gaan.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Kees, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. De mate van experiment vind ik ondanks de uitwerking nog wat mager. Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector. Uit de tekst in de linkerkolom spreekt enthousiasme voor intensievere begeleiding en een meer duurzame samenwerking waarbij je aangeeft dat dit uniek is, maar het geheel blijft nog teveel binnen de reguliere activiteiten die van een orkest te verwachten zijn. Sec het uitbreiden van het aantal repetities en concerten zal niet voldoende zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Wanneer je kans wilt maken op subsidie via Jij maakt het mee zou ik je willen adviseren om de aanvraag met name te richten op het creatieve proces dat aan de optredens vooraf gaat. De tekst in de linkerkolom is op dit moment nog teveel alleen op het eigen orkest gericht. Ga in op aspecten als welke inspiratie of bijdrage dit project kan leveren aan de vernieuwing voor de kunstbeoefening. Probeer daarbij niet alleen jullie eigen perspectief te verwoorden, maar ook in te gaan op de wijze waarop jullie inspelen op een behoefte bij de doelgroep; welke bijdrage kunnen zijn leveren aan het artistieke proces? Benoem de vernieuwing in de samenwerkingspartners en wat hun inhoudelijke bijdragen in het proces zullen zijn. Vraag als het mogelijk is partners en deelnemers of ze hun motivatie willen verwoorden op dit platform en mee willen denken. Succes!

afbeelding van Kees Verdaasdonk

Dag Lidian,

Bedankt voor je reactie. De aanvraag is gericht op een bijdrage op het project met / van het festivalorkest.

Er zijn veel amateur muzikanten die in een orkest / harmonie / fanfare spelen en jaar in jaar uit op een vaste dag gaan oefenen en de reguliere concerten voorbereiden. Wij willen die amateurmuzikanten een uitzonderlijk podium bieden en hen daarin zoveel mogelijk begeleiden. hen kennis laten maken met nieuwe artistiek vormen en hen samen laten spelen met professionele artiesten en dat voor een zeer groot, nieuw en breed publiek. Samenspelen met nieuwe en andere muzikanten. Deze amateurmusici kunnen zich inschrijven voor dit project. Een professionele dirigent gaat met hen aan de slag. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt samenwerking gezocht met het ChasseTheater in Breda. Zij willen enkele artiesten presenteren, die in het nieuwe theaterseizoen in het Chasse staan. Voor dit jaar zullen dat zijn: Tania Kross en Karin Bloemen. Er worden arrangement geschreven voor de muzikanten waardoor zij echt kunnen exceleren. Dan wordt de DJ school Breda betrokken bij de concerten. DJ's zullen binnen de stukken nieuwe geluiden laten horen. De amateurmusici worden naast de dirigent begeleid door de muziekschool de Nieuwe Veste. Dansschool The Scene zal spciale dansstukken aan het geheel toevoegen.

Dus wat is nieuw voor de deelenemende amateurmuziaknten: Samenwerking met Chasse; begeleiding van twee top artiesten; spelen op het grootste podium van Breda voor een groot publiek, twee avonden lang; samenwerken met The Scene; samenwerken met DJ's. Somige krijgen de mogelijkheid om solo' s te spelen tijdens de concerten. Het geheel wordt nog theatraler gemaakt door bijpassende filmbeelden die op een groot scherm worden geprojecteerd. De opdracht aan Nieuwe Veste en dirigent is om de talentontwikkeling heel centraal te stellen evenals de betrokkenheid van de mzuikanten bij het geheel. Die talentontwikeling is gericht op muziek maar ook de aandacht voor film, dans, theater. Ook worden masterclasses in gevoegd in het voorbereidende repetitieprogramma. De opzet is dat met het festivalorkest naast optreden op het festival, door het jaar een incidentele projecten worden gedaan. Zo is het plan om in het Chasse Theater een zeer vernieuwende urban eigentijdse kerstshow te ontwikkelen en op het buitenterrein van het theater deze stomme films te ondersteunen met live muziek. Het ogenschijnlijk eenvoudige project " Festivalorkest" is een start van een serie concerten en muzikale projecten die zorgen voor een meer bredere uitvoering en visie op musiceren, gebruik maken van andere kunstdisciplines, acteren op diverse podia. Oefenen om vertrouwde paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan; Deelnemen aan het Festival Orkest betekent groeien, luisteren en kijken naar anderen, samenwerken, uit je comfortzone stappen, jezelf laten zien aan een groot publiek.

afbeelding van Kees Verdaasdonk

Dag Davida, leuk van je te horen. Ik heb de aanvraag verder ingevuld en hoop met de antwoorden op de vragen je een beter inzicht te hebben gegeven. Ben benieuwd naar je mening!

groet Kees

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Kees, welkom op JijMaaktHetMee! Allereerst stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Davida de Hond en als coach verbonden aan dit platform. Ik denk de komende weken, samen met een adviseur, mee over de aanvraag. 

Vanuit de regeling is het goed aan te stippen wat het experiment is. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet sprake zijn van experiment. Dus juist de invulling over "...de andere plekken en tijdstippen..." en wellicht de afspraken die jullie al met het theater in Breda hebben lopen. 

Meer informatie over wie jullie met dit project bereiken, in welke frequentie en een indicatie van aantallen deelnemers/bezoekers zorgt ervoor dat wij een beter beeld kunnen vormen. 

Ik zie er naar uit om de komende tijd mee te denken. Hartelijke groet, 

 

Davida

afbeelding van Kees Verdaasdonk

Dag Davida,

 

het experiment is:

De mensen die we benaderen spelen vooral in plaatselijke harmonien of orkesten. Wij roepen hen op een hun muzikale kennis en vaardigeheden te verbreden en kennis te maken met andere kunstuitingen en dat alles op een podium waarop zij normaal gesproken niet staan. Een podium voor de stad, een podium voor Barbant. Zij worden begeleid door een dirigent en de docenten van de Nieuwe Veste Centrum der Kunsten van Breda. Zij krijgen hier te maken met DJ's die meespelen, mensen die filmbeelden bij de muziek voegen, hen wordt gevraagd professionele artiesten te begeleiden, stomme films van achtergrond muziek te voorzien, urban dancers die met hen praten over dansarrangementen. Meedoen aan het festivalorkest is een stap naar verdere muzikale ontwikeling maar ook van een creatieve ontwikkeling. Wat voel je bij muziekstukken, hoe maak je daar bewegingen bij, kennis maken met klassiek muziekstukken, een operazangeres begeleiden. Voor deze muzikanten gaat een wereld open.

Meedoen betekent kansen op vele optredens met dit orkest, die steeds weer van andere aard zijn. Steeds je zelf aanpassen en manieren zoeken om creatief om te gaan met de steeds veranderende omstandigheden.

Dit project is een samenwerking met:

Stichting Spanjaardgat (Festival organisator); Nieuwe Veste, Centrum der Kunsten Breda; Chasse theater Breda; DJ school Breda; The Scene of Dance (centrum voor eigentijdse dance); Gemeente Breda; Chasse Cinema.

Dit project staat aan het begin van een artistieke, culturele en muzikale ontwikkeling in Breda. Een samenwerking tussen de grote culturele instellingen, een ontmoeting van culturen, een samenspel van kunstdiciplines. Organisaties die hun angels hebben in de diepste spelonken van de Bredase samenleving en waardoor een ontmoeting van diversiteit daaddwerkelijk mogelijk wordt.

Een initiatief dat ondersteunt dient te worden.

Wij staan ervoor!