menu denk mee beslis mee maak mee

BO!NK Bootcamp

Summer intensive voor nextgen urban dansers;...

Stichting BO!NK i.o.
13 mei 2018 tot 4 augustus 2018
dans
jongeren, kinderen
onze website
€8.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

BO!NK Bootcamp

Summer intensive voor nextgen urban dansers; van talent tot young professionals.

afbeelding van Henry O'Tawiah

Ingediend door:

Henry O'Tawiah

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij zoeken naar tips of out-of-the-box manieren om ondernemerschap in jonge tieners te stimuleren.

Wat ga je doen?: 

Met de BO!NK Bootcamp heeft dansschool BO!NK haar visie op danseducatie verwerkt in een intensief ‘summer school’ traject. Hierin worden jonge danstalenten van 11 tot 16 jaar volgens de BO!NK-methodiek geïntroduceerd in Urban dansstijlen, en vinden ze naast de basistechnieken verdieping door middel van maakopdrachten, kijk- en meeloopdagen en theoretisch lesmateriaal.

Naast de dansante ontwikkeling worden de Bootcamp deelnemers gestimuleerd in hun ondernemerschap en zelfontplooiing als young professionals. Zo leren ze hun eigen sterke punten kennen en inzetten, en worden ze zich bewust van hun presentatie. De BO!NK Bootcamp is een persoonlijke en doelgerichte, maar ook speelse kijk in het dansvak. Het doel is dat de kinderen zichzelf met de Bootcamp richting kunnen geven in hun ontwikkeling als jonge danser en maker, met zicht op voortzetting van hun opleiding bij BO!NK of één van de partners.

Dansschool Boink 2016

Mr Stosic | Dansschool Boink 2016

Sebastiaan | Dansschool Boink 2016

The Veil of Reality

Hoe ga je te werk?: 

Binnen de nieuwe generatie jonge dansers zijn velen er vroeg klaar voor om hun horizon te verbreden. Om dit talent te koesteren en vooral niet te remmen in hun ambitie, willen wij voor hen een stabiel platform creëren waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen als artiest , maker en ondernemer, en waarmee zij gemakkelijk doorstroom vinden naar een geschikte dans- of theateropleiding en uiteindelijk naar het werkveld. Naast de reguliere lessen die BO!NK aanbiedt, willen wij dit laagdrempelig aanbieden aan een brede doelgroep met de BO!NK Bootcamp.

De BO!NK Bootcamp is een kort, intensief leertraject waarin jonge dansers behalve danstraining ook waardevolle skills en connecties meekrijgen, die hen verder zullen helpen in hun opleiding en toekomstige carrière in het dansveld. Ook stimuleren we een hechte band met de docenten, in de vorm van een mentorschap dat de danslessen overstijgt, naar het werkveld.

De Bootcamp duurt 3 maanden, en zal gedurende 12 zondagen naast verdieping in verschillende dansstijlen en technieken ook elementen uit zelfontwikkeling en ondernemerschap behandelen. Lesdagen zijn van 12:00 tot 18:00 en bestaan uit verschillende onderdelen: Danstechniek, Improvisatie, Theoretische Verdieping en Persoonlijke Ontwikkeling.

Danstechniek

De Bootcamp deelnemers zullen in blokken werken aan hun danstechniek in verschillende club- en straatstijlen. Zo krijgen zij les in house, hiphop, funk, krump, popping, break, waacking en locking. Hierin sturen zij ook hun eigen ontwikkeling aan  naar gelang hun interesses en dansachtergrond. Deze stijlen worden onderwezen door vakdocenten, die allen ook als uitvoerend danser of choreograaf werkzaam zijn. Dit om de actualiteit en connectie met het werkveld in de lessen te benadrukken. De kinderen krijgen iedere zondag 1 ½ tot 2 uur les in techniek, ook middels choreografie.

Improvisatie

Improvisatie of freestyle is een belangrijk element in de leermethodiek van BO!NK. Improvisatie is er niet slechts om toe te kunnen passen wat men zojuist geleerd heeft, maar zorgt ook dat de deelnemers hun persoonlijkheid kunnen ontplooien in dans. Ze leren zichzelf als het ware lichamelijk kennen. Daarbij bereiden freestyle opdrachten hen voor op makerschap. In freestyle lessen van omstreeks 2 uur ontwikkelen de deelnemers hun muzikaliteit, ruimtegebruik en fysieke performance.

Theoretische verdieping

In de lessen van de Bootcamp wordt ook aandacht besteed aan achtergrondinformatie van dansstijlen, zodat de deelnemers de stijlen die ze aanleren ook in hun context kunnen plaatsen. Dat is iets wat zeer waardevol is als danser, daar de meeste urban dansstijlen een bijzondere cultureel diverse achtergrond kennen. Bewustzijn over het ontstaan van dans en muziekstijlen uit de Afro-Caribische cultuur en diens politieke achtergrond, stimuleert ook begrip voor de huidige multiculturele samenleving. In aansluiting op de theorielessen willen we ook een brug slaan door (bijvoorbeeld) de tentoonstelling ‘Rhythm & Roots’ te bezoeken in het Tropenmuseum. Hierdoor stimuleren we een generatie bewuste urban dansers met respect voor haar bronnen.

Tools voor Ontwikkeling

Behalve dansante ontwikkeling wil BO!NK tijdens het Bootcamp ook persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Dit doen we door de deelnemers een vorm van werkethiek mee te geven, en hen opdrachten te geven waarmee zij zich persoonlijk en via online media leren representeren. Zo krijgen zij bijvoorbeeld les in ‘vloggen’ en wordt dat gelinkt aan hun identiteit als danser. Ze leren zichzelf zo te representeren als danser, en om verantwoordelijk met media om te gaan.

We vragen aan de deelnemers om hun leerproces te vloggen, om materiaal te verzamelen over wat zij interessant vinden en het waarom erachter. Al het verzamelde materiaal resulteert in een gezamenlijk eindproduct dat simultaan met de fysieke eindpresentatie wordt getoond. Eventueel gebruiken we dit materiaal ook om het proces van de Bootcamp deelnemers aan de buitenstaanders te laten zien middels sociale media. Dit zal circa een ½ tot 1 uur per lesdag in beslag nemen.

Mentorschap

Binnen het traject worden de Bootcamp deelnemers gekoppeld aan hun eigen mentor. Dit is één van de vakdocenten die ook bootcamp lessen geeft. De mentoren zullen hun pupillen – middels een vooropgesteld plan van aanpak – persoonlijk bijstaan en adviseren, zodat zij hun passie binnen dans vinden, hun ontwikkeldoelen goed kunnen opstellen en van hun voorbeeld kunnen leren. Deel van dit mentorschap is ook een kort meelooptraject, waarbij de mentor zijn groep leerlingen meeneemt in zijn dagelijkse werkzaamheden als uitvoerend danser. Of dit nu is in het theater, in danslessen of workshops of in battles en wedstrijden. De deelnemers krijgen de opdracht om ook dit in hun vlog vast te leggen. De Bootcamp deelnemers worden zo geïnspireerd omdat ze verschillende kanten van het dansvak zien. Ook hopen we hierbij banden te smeden tussen mentor en pupil voor langere tijd, zodat de deelnemer nog na de Bootcamp wordt ondersteund en aangemoedigd. BO!NK biedt zo een terugvalbasis voor de jonge professionals.

Netwerk en Doorstroom

De Bootcamp dient de netwerkmogelijkheden van de deelnemers te vergroten. Ten eerste doordat iedere deelnemer ten alle tijden een beroep kan blijven doen op zijn of haar mentor. Ten tweede is het Bootcamp traject bedoeld om een soepele doorstroom naar de reguliere BO!NK lessen mogelijk te maken. Hierin worden de kinderen verder opgeleid middels de BO!NK methodiek, in gespecialiseerde en persoonlijke lessen.

Met BO!NK Bootcamp willen wij de jonge talenten in de kijker zetten van hoog geclassificeerde dansopleidingen, zoals Lucia Marthas, Codarts en AHK. Ook willen wij ze al een stapje voor geven op ROC dansopleidingen, door hun ondernemerschap en makertalent aan te spreken. De BO!NK Bootcamp geeft de deelnemers een voorproefje van een dansvakopleiding, en van het reële werkveld. BO!NK zal dan ook haar connecties inzetten ten behoeve van de Bootcamp deelnemers, naar gelang hun wensen om naar een vervolgopleiding of vooropleiding door te stromen.

Naast de 12 lesdagen plannen we een vijftal nevenactiviteiten om de verschillende aspecten van de danswereld beter te leren kennen. De pupillen van BO!NK nemen óók deel aan dit traject vanwege de verdiepende ‘kijkjes achter de schermen’ die ze mogen nemen, in zoal de commerciële als de traditionele danswereld. Hiermee kunnen ze zich oriënteren in het vakgebied, en weten ze hun kennis beter in context te plaatsen. De nevenactiviteiten die hen hierin stimuleren zijn een museumbezoek, voorstellingbezoek, deelname aan battles en meeloopdagen in het theater en op een dansopleiding.

Met wie werk je samen?: 

Henry O’tawiah is al vijftien jaar fulltime danser en artistiek directeur van BO!NK. Hij is autodidact, en gespecialiseerd in urban en funk stijlen. Henry kan je misschien herkennen van de Dutch Soul Supply, een Funk style collectief. De groep werd vierde bij dansprogramma Everybody Dance Now (RTL4). Hij heeft gewerkt met Nederlandse artiesten zoals Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Anouk. Daarnaast coachte en choreografeerde hij voor de Dutch Soul Sistas en North Sea Jazz Festival. Henry deed commercieel werk voor o.a. Adidas RedBull en G-Star Raw. Hij is ook geen vreemde in het theater, en heeft gewerkt met het Nationale Ballet (Nieuwslichters, 2009) en ISH (Virtualish, 2006). Daarbij maakte hij zijn eigen solovoorstelling, ‘Morph’ i.s.m. Spin Off. Henry wordt zakelijk en productioneel ondersteund door Marieke van Dis. 

Het Bootcamp mentoren/docententeam bestaat uit Aron Norbert, Monique Duurvoort, Daphne Scheerlink, Senna Amarnis en Sedrig Verwoert. Dit zijn stuk voor stuk gespecialiseerde vakdocenten die ook werkzaam zijn als uitvoerend danser of choreograaf.

We zoeken aansluiting met verschillende partners uit het directe netwerk van Henry en de docenten, die voor de kinderen een schakel kunnen zijn tussen BO!NK en hun vervolgopleiding of het commerciele werkveld. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Ondanks dat de Bootcamp een vrij gespecialiseerd opleidingstraject is dat bepaalde eisen stelt aan het talent en de danservaring van de deelnemers, willen we de instap vooral laagdrempelig houden. Zo is de auditie vrij voor iedereen om zich aan te melden, en blijft de contributie die de deelnemers betalen voor hun deelname bewust laag. Daarom kunnen we persoonlijke begeleiding en coaching voor uitzonderlijke talenten mogelijk maken zonder hen onrealistische financiële verplichtingen op te leggen. Een belangrijk gegeven voor de duurzaamheid en ontwikkeling van het urban dansvak.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
12 Bootcamp lesdag 30  
1 Voorstellingbezoek 30  
1 Meeloopdag Theater 30  
1 Meeloopdag Opleiding 30  
3 Gastlessen Theorie 30  
1 Battle (Deelname) 30  
2 Coaching gesprekken 30 (individueel)  
1 Montage / Repetitie 30  
2 Eindvoorstelling 30 300

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De BO!NK Bootcamp is een gespecialiseerd project voor jonge amateurdansers, dat zich positioneert tussen de reguliere dansschool en een dansvakopleiding in. Het traject is dan ook te vergelijken met een Summer School of vooropleiding. Bijzonder is wel, dat het Bootcamp-traject zich niet alleen richt op dansontwikkeling, maar ook sociale en maatschappelijke vaardigheden die terugkomen in het kader van zelfstandig ondernemerschap en het representeren van zichzelf als young professional.

Onder leiding van Henry O’Tawiah en een team van vakdocenten geeft BO!NK haar studenten een omgeving waar zij snel in kunnen groeien. Waar zij hun grenzen kunnen verleggen binnen een veilige omgeving die met hun ontwikkeling  meegroeit. Wij bieden daarvoor een educatieprogramma aan dat weging geeft aan zowel danstechniek als praktijkgerichte ontwikkeling. Cruciaal daarbij is de verbinding tussen talenten, coaches uit het werkveld en gerenommeerde opleidingsinstituten.

De vorm die BO!NK kiest verschilt van andere dansgerichte bootcamp-aanbieders. Regelmatig gaat het om een kortstondig (zomer)kamp waarbij danslessen worden gegeven, of ligt de focus voornamelijk op conditie. Hier ontbreekt de toevoeging van ondernemerschap binnen de danswereld, het artistieke maakproces of persoonlijke begeleiding van een jong danstalent.

Nederland zou zich internationaal met de top van de jonge urban dans kunnen meten,  maar dan is het essentieel om te blijven investeren in structurele kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling van danstalenten. Daarin ligt de waarde van BO!NK, die dit op kleine schaal waar weet te maken door haar gepersonaliseerde aanpak en de betrekking van een breed professioneel netwerk.

Begroting: 

Kosten kunnen worden verdeeld in 3 delen:

Bootcamp; De lesdagen, waaronder vooral zaalhuur en vergoeding voor docenten valt.
Voorstelling; De productiekosten voor de eindvoorstelling, met name zaal- en techniekkosten.
Nevenactiviteiten; Kosten voor voorstellingsbezoek, vervoer en eventuele onkosten van partners.

Locatie(s): 
Solid Ground Movement
Paradiso Noord

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Henry, voor welke leeftijd en instapniveau is het bootcamp precies bedoeld? Ook ben ik nog wat aan het zoeken wat jullie traject nou écht uniek maakt. Zoals eerder gezegd er is al flink wat aanbod, en als landelijk fonds kijken we naar initiatieven door heel Nederland. Ik lees dat jullie o.a. ondernemerschap en makertalent aan willen spreken. Maar hoe benaderen jullie het makerschap van de deelnemers, en ondernemerschap is toch meer dan alleen vloggen? Ook ben ik benieuwd naar de samenwerkingen die jullie aangaan. Wat levert dit op voor de betrokken organisaties en voor de deelnemers? Kijk ook nog even goed naar de begroting. Als ik de afzonderlijke posten bij elkaar optel kom ik op andere bedragen uit.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Henry, welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken met je mee om de plannen verder aan te scherpen. Op jullie website kon ik het aanbod helaas niet achterhalen. Wat voor cursussen geeft BO!NK normaliter, en hoe verschilt het Bootcamp hiervan? En hoe verhoudt dit zich tot ander aanbod in de regio Amsterdam maar ook daarbuiten? Laat vooral zien wat het BO!NK Bootcamp onderscheidt, en hiermee vernieuwend en experimenteel maakt. Als Fonds zien wij namelijk veel ontwikkeltrajecten in de urban dans voorbijkomen. Ook ben ik benieuwd met welke andere organisaties jullie hiervoor samen gaan werken. Een docent die je inhuurt is geen samenwerkingspartner in de zin van regeling. De tip van Daniëlle biedt ongetwijfeld aanknopingspunten. Ik lees graag meer!

afbeelding van Henry O'Tawiah

Hi Anne, bedankt voor je feedback. 

Normaliter is BO!NK een privé-dansschool die praktijkgerichte les geeft aan kids tussen de 8 en 16 jaar. De stof die ze krijgen in de lessen kunnen ze meteen in de praktijk toepassen, en is heel erg op het individu gericht. Het kan zijn dat ze een show hebben voor een commerciele opdrachtgever of een auditie, en BO!NK bereidt ze dan daarop voor in de breedste zin. Met de Bootcamp verlaagd BO!NK de drempel naar haar lesmethode, door in een intensief traject in groepsverband dezelfde tools, kennis en ontwikkeling mee te geven. Wat BO!NK daarin onderscheidt is de verdieping in de achtergrond van de stijlen, en het mentorschap van de docenten dat zich buiten de lessen en in het werkveld voortzet. Met de Bootcamp krijgen deelnemers het complete plaatje van het dansvak mee, en daarmee is dit project uniek in Amsterdam en omstreken.

Als samenwerkingspartners zijn wij in gesprek met 5 o'Clock, Amsterdam Hogeschool voor de Kunst, Solid Ground Movement, Don't Hit Mama, Danstheater Aya, RIGHTABOUTNOW INC. en Dancers at Work. Zij helpen ons de deelnemers alle verschillende aspecten van het dansvak te laten zien en ervaren.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Henry, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Wat goed dat jullie de jongeren passie voor urban dans én cultureel ondernemerschap willen meegeven. Jouw meedenkvraag richt zich op tips en out-of-the-box manieren om ondernemerschap in jonge tieners te stimuleren.

Mijn eerste tip is dat je samenwerking zoekt met de Braenworks Academy, een zakelijke opleiding voor creatieven, die onlangs een succesvolle Voor de Kunst crowdfunding campagne heeft gevoerd en nu van start gaat in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Check www.voordekunst.nl/projecten/5654-braenworks-academy-1 of www.braenworks.com en neem contact op met Kevin de Randamie via info@braenworks.com

afbeelding van Henry O'Tawiah

Hi Danielle, aangenaam. Ik zal Braenworks een bekijken, en wellicht is het interessant voor BO!NK om contact op te nemen.