menu denk mee beslis mee maak mee

Buiten de lijnen! 2017

Culturele zomerweek

Stichting Tout Maastricht
17 juli 2017 tot 21 juli 2017
dans, muziek, muziektheater, tekenen en schilderen
jongeren
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Bam! De aftermovie

Door Sebastiaan Canton op wo 6 sep

Bam! Daar is ie dan, de aftermovie van 'Buiten de Lijnen 2017'. Beleef het opnieuw of maak kennis met deze ontzettend gave culturele zomerweek...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Buiten de lijnen! 2017

Culturele zomerweek

afbeelding van Sebastiaan Canton

Ingediend door:

Sebastiaan Canton

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de doelgroep het beste benaderen om ze uit te nodigen voor deelname?

Wat ga je doen?: 

Inleiding

Om participatie onder jongeren met een grote afstand tot kunst en cultuur te bevorderen wil Tout Maastricht in de zomer van 2017 een culturele zomerschool organiseren. Daarvoor slaat Tout een brug tussen enerzijds internationaal gerenommeerde kunstopleidingen in de stad en anderzijds de groep van Maastrichtse jongeren die niet of nauwelijks participeren in de maatschappij. Twee gescheiden werelden. Daarvoor bouwt Tout een hechte samenwerking op met de welzijnsonderneming van Maastricht: Stichting Trajekt. In samenwerking met deze stichting wordt de doelgroep ook actief betrokken bij de inhoud en inrichting van de zomerschool.

Deze kent een innoverend programmering: het aanbod in een vijftal kunstdisciplines staat niet vooraf vast, maar wordt door de 5 docent/coaches ingevuld afhankelijk van de talenten van de deelnemersgroep en de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt. Er is een grote mate van keuzemogelijkheden voor de deelnemers. Wel staat vast dat er zowel kennismakende workshops zijn als verdiepingsfasen die de jongeren stimuleren hun talent tot het uiterste in te zetten.

Ook jongeren die in hun vrije tijd al actief zijn met kunst kunnen deelnemen en juist van de mix van beide groepen jongeren verwachten we een stimulerende werking. Beide groepen boren op deze manier ook een ander netwerk aan, waarvan ze ook na de zomerschool zullen profiteren.

Afsluitend zal er een festivalmiddag zijn, waar de resultaten van de workshops gepresenteerd gaan worden. De jongeren kunnen dan ook hun netwerk kunnen meebrengen.

Aanleiding

Er zijn in Maastricht tal van culturele activiteiten waar jongeren (14-18 jaar) aan kunnen participeren, van innovatieve projecten tot oude tradities. Een deel van de Maastrichtse jongeren beleeft echter nog steeds een afstand als het gaat om cultuurparticipatie, zowel als het gaat om actieve als passieve cultuurparticipatie. Dit valt ook op te maken uit de 'Grote jongerenenquête Maastricht) van de Maastrichtse jongerenraad JONGR. (nulmeting 2016); 27% van de respondenten gaf aan dat zij een vorm van kunst beoefenen. Uit deze enquête valt ook op te maken dat jongerenactiviteiten gemist worden in de stad en dat cultuur als een kans gezien wordt om Maastricht leuker te maken voor jongeren. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de tweespalt in de Maastrichtse samenleving toeneemt en dat een gedeelte van de jongeren over de gehele linie niet participeert en nauwelijks sociale relaties onderhoudt.
 

Partners

De culturele instellingen waarmee Tout samenwerkt en die inhoudelijk vorm gaan geven aan de zomerschool zijn:

 

 • Vanuit de opleiding Communicatie en mediadesign Hogeschool Zuyd wordt een student geworven die van de hele week een artistieke documentaire gaat maken.

 

De professionele partners op het gebied van sociale en maatschappelijke betrokkenheid, die de jongeren zullen gaan werven en begeleiden zijn:

 • Stichting Traject (die werken met de doelgroep)
 • opleiding Social Work van Hogeschool Zuyd (die opleiden tot werken met de doelgroep)
 • Code043 dé lokale jeugdorganisatie in Maastricht

 

Tevens wordt er contact opgenomen met organisaties/projecten die beschikken over expertise die relevant is voor dit project, zoals:

 • Project “Buitenkunst” dat veel ervaring heeft met de organisatie van culturele vakantieweken in Drenthe.
 • het filmproject “Oonder drök”, waar Maastrichtse jongeren in hoge mate zelf films realiseren

Doelstellingen

 • Deelname aan cultuur vergroten door jongeren met een afstand tot cultuur actief te betrekken in een cultureel zomer project
 • Kans om hun interesses en talenten binnen het culturele veld te ontdekken en/of te ontwikkelen;
 • Met name aan de deelnemers met een beperkte sociale participatie de gelegenheid bieden om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zelfbeeld te verbeteren
 • Lesaanbod van hoog niveau en hoge kwaliteit aanbieden vormgegeven door professionals die verbonden zijn aan de stad Maastricht en haar kunstopleidingen/culturele instellingen;
 • Voor alle deelnemers de mogelijkheid om sociaal te participeren, de vaardigheid tot samenwerken te versterken en netwerken voor de langere duur op te bouwen
 • Vervolgactiviteiten organiseren via workshops gedurende het daarop volgende jaar, deelnemers stimuleren zelf cultureel te gaan ondernemen en dit koppelen aan het opstarten van een 'maakplaats'(een separaat project).
 • Grenzen verleggen en buiten de lijnen kleuren
 •  

Daarnaast geeft het project de kunstopleidingen en culturele instellingen van Maastricht de mogelijkheid om nieuw talent en een andere doelgroep aan te boren en hiermee in contact te treden. Hierdoor kan het aantal deelnemers van de opleidingen of organisaties toenemen. De deelnemers maken kennis met het gevarieerde aanbod dat er in de stad bestaat.

Doelgroep

Het project richt zich op jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Er zal een focus worden gelegd op jongeren die een afstand tot (cultuur)participatie hebben, maar er zullen geen potentiële deelnemers uitgesloten worden, als ze niet in dit profiel passen. Het maximale aantal deelnemers is 50. Het streven is dat 40% van de deelnemers komt uit de groep jongeren die afstand tot cultuur hebben. Niet alle jongeren zullen wellicht meteen enthousiast zijn maar wij geloven wel in de overtuigingskracht van de experts om alle jongeren in beweging te krijgen met hoogwaardige cultuur, daar ligt de kracht van deze week uiteindelijk:hoe toch de jongeren met die grote afstand in beweging krijgen middels cultuur.

Bereik

aantal

activiteit

aantal deelnemers

aantal bezoekers

1

Kennismakingskamp

25

 

1

Verdiepingskamp

25

 

1

Eindpresentatie

50

200

 

Activiteiten

De week zal starten met een introductieactiviteit waarin jongeren meegenomen worden en geprikkeld in de wereld van cultuur.

De activiteiten die vervolgens op het programma staan lopen uiteen van werken in het Theater van de Opera (en alles wat daarbij komt kijken: grim, zang, drama, decors, muziek, gevechten, kostuums maken etc.), Beeldend gaan we aan de slag bij de post master HBO opleiding Jan van Eyck die prachtige werkplaatsen biedt met zeef- en boekdruk kunst. De modernste technieken en kleuren kunnen hier handmatig en machinaal verwerkt worden. Ook zetten zij in op een verbinding tussen kunst en natuur: met je handen in de grond en vormgeving.

Het Bonnefanten museum gaat workshops bieden naar aanleiding van de expositie van Raymond Pettibon die verbanden legt met je eigen mening en politieke uitingen: buiten de lijnen kleuren! Huis Marres gaat jongeren onderdompelen in tijd en ruimte, virtueel en visueel. De zintuigen worden op de proef gesteld met een beeldend karakter. De Toneelacademie gaat traditionele vormen van toneel en beweging bieden om jongeren aan de slag te laten gaan met hun hele lichaam en uitdrukkingsvermogen.

Verder wordt er een filmavond georganiseerd i.s.m. Lumière filmhuis en wordt er door Theater aan het Vrijthof voor iedere deelnemer een kaartje beschikbaar gesteld voor een met life orkest vertoning van de film West Side Story.

Aan het einde van de vijfdaagse week zal een presentatie plaatsvinden waarbij alles wat ontstaan is, samen gaat komen in een experimentele niet van te voren bedachte vorm.

Gezond

Omdat we de jongeren in alle opzichten een kwalitatieve week willen bezorgen, horen daar bewegen en gezonde voeding ook bij. Bewegen zit in ieder geval in de ochtend middels een warming up van de dag met de hele groep (iedere ochtend de taak van een van de creatieve experts). Bij het fietsten en lopen naar de locaties zit beweging maar de work-outs zijn ook intensief voor lichaam en geest.

Gezonde voeding is wel een ingrediënt dat we een serieuze plek willen geven, omdat bewustwording op dit gebied van groot belang is voor de doelgroep. Indien mogelijk willen we ook een kok inhuren die met de jongeren gaat koken in de keuken van Jan van Eyck. Verschillende gerechten, vegetarisch, veel groenten en bijvoorbeeld fruitsmoothies die de jongeren dan uitproberen, proeven en zelf maken. Hierover krijgen jongeren ook nog een infoboekje met recepten dat beschikbaar wordt gesteld door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Duurzaamheid

 • Het project zomerschool is niet een ééndagsvlieg, maar streeft duurzaamheid na:
  • Tout Maastricht wil samen met de projectpartners toewerken naar een jaarlijks terugkerend event.
  • Na afloop van deze editie worden terugkomactiviteiten gepland, in principe iedere maand; de jongeren zelf krijgen daarbij opnieuw een leidende rol. Eigenlijk met het doel dat er een soort creatieve maakplaats ontstaat, een plek waar jongeren terecht kunnen met hun ideeën en initiatieven.

Wat maakt het project bijzonder?

Er wordt een focus gelegd op jongeren die een afstand tot (cultuur)participatie hebben; dat is de uitdaging voor dit project. De nieuwe samenwerking met organisaties uit de sociale wereld én die met culturele experts maakt het project bijzonder. Alleen via deze samenwerking kan de doelstelling gehaald worden om juist deze doelgroep aan te zetten om (in hun vrije tijd) cultureel actief te worden. Jongerenwerkers zullen tijdens de zomerschool actief meewerken aan de begeleiding.

Er zullen geen potentiële deelnemers uitgesloten worden als ze niet in dit profiel passen. Het maximale aantal deelnemers is ongeveer 50. Het streven is dat minimaal 40% van de deelnemers komt uit de groep jongeren die afstand tot cultuur hebben. We verwachten dat juist deze mix in de groepssamenstelling een meerwaarde heeft.

Het programma is uiterst flexibel: er is ruimte voor maatwerk. Leidend is het inspelen op de groepsbehoefte door de workshopgevers. Jongeren kiezen per dag met welke expert ze willen werken. ‘s Avonds bij het kampvuur delen jongeren hun ervaringen en praten met experts alvast over de volgende dag….Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we verder? Het mooie aan deze open opzet is dat jongeren zo de kans krijgen hun eigen input te leveren en eigenaarschap te ontwikkelen voor deze week. Het wordt hun week en de experts bewegen mee op die behoefte. De experts en de jongerenwerkers overleggen en evalueren samen telkens over de gang van zaken en zetten een lijn/visie uit van waaruit ze het samen dragen.

Daar komt bij dat jongeren inhoudelijk en letterlijk een kijkje achter de schermen krijgen bij creatieve experts waar ze anders nooit zouden komen of weet van zouden hebben. Dit is zo bijzonder dat zelfs mensen met minder of geen afstand tot cultuur dit zelden zo intensief kunnen meemaken.

Belang voor de organisatie en doelgroep

Het vergroten van deelname aan cultuur en het ervaren van cultuur in je vrije tijd als iets om te beleven, maar ook om je mee te uiten, bereik je door op jonge leeftijd al aan cultuureducatie te doen. Deze culturele week probeert jongeren die een afstand tot cultuur opgebouwd hebben juist te laten voelen wat creativiteit kan betekenen. Door op laagdrempelige wijze maar kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden worden jongeren als het ware verleid. Maar ook door de groepssamenstelling te mixen met zowel jongeren die minder of geen afstand tot cultuur hebben.

Op de eerste plaats is dit project voor de deelnemers belangrijk: het zal hun hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten omdat ze ontdekken dat hun talenten er toe doen. Ook boren ze nieuwe netwerken aan zowel sociaal in de groep als met de culturele experts. De ontwikkeling van de jongeren staat centraal.

Voor Tout Maastricht als organisatie is dit belangrijk omdat haar opdracht is om participatie aan cultuur in de regio Maastricht en omgeving te versterken.

Subsidie

De subsidie van het FCP zal vooral geïnvesteerd worden in de opbouw van de samenwerking met de genoemde partnerorganisaties, die van essentieel belang is voor het slagen van dit type projecten. Het is de intentie om deze samenwerking niet te beperken tot de zomerschool in 2017, maar om binnen deze samenwerking ook vervolgactiviteiten te organiseren als een soort maakplaats voor jongeren en de zomerschool als een jaarlijks terugkerende activiteit te plannen. Darnaast zal de subsidie dus met name ingezet worden voor de creatieve activiteiten die de experts/partners gaan bieden. De partners investeren zelf ook in tijd en middelen, het is een wederzijds belang om dit project voor jongeren te laten slagen.

Ook voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld voor zwervende jongeren) willen we met dezelfde partners activiteiten gaan opzetten in de nabije toekomst, dus de basis voor een duurzame samenwerking wordt hier al gelegd. De nadruk ligt op drempelverlaging van cultuur, waardoor iedere jongere kan deelnemen en zich mede eigenaar kan gaan voelen. Uitgaande van de gedachte dat ieder kind recht heeft op een brede ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Stimulering van Cultuurparticipatie in de vorm van ons initiatief kan daar waardevol aan bijdragen.

Hoe ga je te werk?: 

Jij maakt kunst en kunst maakt jou!

Om participatie onder jongeren met een grote afstand tot kunst en cultuur te bevorderen wil Tout Maastricht in de zomer van 2017 een culturele zomerschool organiseren. Daarvoor slaat Tout een brug tussen enerzijds internationaal gerenommeerde kunstopleidingen in de stad en anderzijds de groep van Maastrichtse jongeren die niet of nauwelijks participeren in de maatschappij. Twee gescheiden werelden. Daarvoor bouwt Tout een hechte samenwerking op met de welzijnsonderneming van Maastricht: Stichting Trajekt. In samenwerking met deze stichting wordt de doelgroep ook actief betrokken bij de inhoud en inrichting van de zomerschool.

Deze kent een innoverend programmering: het aanbod in een vijftal kunstdisciplines staat niet vooraf vast, maar wordt door de 5 docent/coaches ingevuld afhankelijk van de talenten van de deelnemersgroep en de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt. Er is een grote mate van keuzemogelijkheden voor de deelnemers. Wel staat vast dat er zowel kennismakende workshops zijn als verdiepingsfasen zullen zijn die de jongeren stimuleren hun talent tot het uiterste in te zetten.

Ook jongeren die in hun vrije tijd al actief zijn met kunst kunnen deelnemen en juist van de mix van beide groepen jongeren verwachten we een stimulerende werking. Beide groepen boren op deze manier ook een ander netwerk aan, waarvan ze ook na de zomerschool zullen profiteren.

Afsluitend zal er een festivalmiddag zijn, waar de resultaten van de workshops gepresenteerd gaan worden. De jongeren kunnen dan ook hun netwerk kunnen meebrengen.

Met wie werk je samen?: 

Zowel in de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering als in de follow-up is er een intensieve samenwerking met de Stichting Trajekt, de welzijnsorganisatie. Deze kent, met haar professionele eugdwerkers, als geen ander de doelgroep van de jongeren met afstand tot cultuur en vaak ook tot de maatschappij. I.s.m. Trajekt kan de doelgroep betrokken worden en mede invulling geven aan dit project. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het weren van de deelnemers.

Een vergelijkbare samenwerking wordt ingericht met “Code 043” dé lokale jeugdorganisatie in Maastricht. Ook vandaar zal inhoudelijke inbreng komen en worden deelnemers geworven.

Tout werkt al samen met Kaleidoscoop die de Cultuureducatie met Kwaliteit inricht in het basisonderwijs maar ook in het VMBO, waar een belangrijk deel van onze doelgroep zich bevindt.

De culturele instellingen waarmee Tout samenwerkt en die inhoudelijk vorm gaan geven aan de zomerschool zijn:

Tevens wordt er contact opgenomen met organisaties/projecten die beschikken over expertise die relevant is voor dit project, zoals:

 • Project “Buitenkunst” dat veel ervaring heeft met de organisatie van culturele vakantieweken in Drenthe.
 • het filmproject “Oonder drök”, waar Maastrichtse jongeren in hoge mate zelf films realiseren
Wat is verder van belang om te weten?: 
 • Allereerst de overtuiging die we met onze partner delen dat cultureel actief zijn mensen, ook als ze compleet verschillende achtergronden hebben, dicht bij elkaar brengt. Ervaringen met eerder projecten, zoals het Duits-Nederlands-Vlaamse project Literatour, hebben ons in die opvatting gesterkt.
 • De gemeente Maastricht kent een sterke tweedeling in haar maatschappij. De stad behoort tot de groep van steden waar het kloof tussen arm en rijk het sterkst verschilt tussen de diverse buurten/wijken. (Kinderen in Tel 2016)
 • Het project zomerschool is niet een ééndagsvlieg, maar streeft duurzaamheid na:
 • Tout Maastricht wil samen met de projectpartners toewerken naar een jaarlijks terugkerend event.
 • Na afloop van deze editie worden terugkomactiviteiten gepland, in principe iedere maand; de jongeren zelf krijgen daarbij opnieuw een leidende rol.
Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 Kennismakingskamp 25  
1 Verdiepingskamp 25  
1 Eindpresentatie 50 200
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Er wordt een focus gelegd op jongeren die een afstand tot (cultuur)participatie hebben; dat is de uitdaging voor dit project. De nieuwe samenwerking met organisaties uit de sociale wereld én die met culturele partners maakt het project bijzonder. Alleen via deze samenwerking kan de doelstelling gehaald worden om juist deze doelgroep aan te zetten om in hun vrije tijd cultureel actief te worden. Jongerenwerkers zullen tijdens de zomerschool actief meewerken aan de begeleiding.

Er zullen geen potentiële deelnemers uitgesloten worden als ze niet in dit profiel passen. Het maximale aantal deelnemers is ongeveer 50. Het streven is dat minimaal 40% van de deelnemers komt uit de groep jongeren die afstand tot cultuur hebben. We verwachten dat juist deze mix in de groepssamenstelling een meerwaarde heeft.

Het programma is uiterst flexibel: er is ruimte voor maatwerk. Leidend is het inspelen op de groepsbehoefte door de workshopgevers. Jongeren kiezen per dag met welke expert ze willen werken. ‘s Avonds bij een kampvuur, delen jongeren hun ervaringen en praten met experts alvast over de volgende dag….Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we verder? Het mooie aan deze open opzet is dat jongeren zo de kans krijgen hun eigen input te leveren en eigenaarschap te ontwikkelen voor deze week. Het wordt hun week en de experts bewegen mee op die behoefte. De experts en de jongerenwerkers overleggen en evalueren samen telkens over de gang van zaken en zetten een lijn/visie uit van waaruit ze het samen dragen.

Begroting: 

De subsidie van het FCP zal vooral geïnvesteerd worden in de opbouw van de samenwerking met de bovengenoemde partnerorganisaties, die van essentieel belang is voor het slagen van dit type projecten. Het is de intentie om deze samenwerking niet te beperken tot de zomerschool in 2017, maar om binnen deze samenwerking ook vervolgactiviteiten te organiseren en de zomerschool als een jaarlijks terugkerende activiteit te plannen. Ook voor andere doelgroepen (bijvoorbeeld voor zwervend jongeren) willen we met dezelfde partners activiteiten gaan opzetten in de nabije toekomst.

Locatie(s): 
Toneelacademie Maastricht
Jan van Eyck Academie, Maasricht
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
Opera Zuid, Maastricht
Bonnefanten Museum, Maastricht

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 122 gestemd
totaal85
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Buiten de lijnen! maken jullie goed gebruik van de kwaliteit die Maastricht op het gebied van kunst en cultuur in huis heeft. Door samen te werken met diverse culturele organisaties en kunstenaars alsook met jeugdorganisatie Code043, welzijnsorganisatie Trajekt en jongerenwerkers bieden jullie de deelnemende jongeren naar verwachting voldoende artistieke en persoonlijke ondersteuning aan. Door de betrokkenheid van Kaleidoscoop kan ook de verbinding met andere binnen- en buitenschoolse cultuuractiviteiten makkelijk gelegd worden. Aangezien jullie expliciet focussen op het betrekken van jongeren met een afstand tot cultuurparticipatie, had ik graag meer gelezen over de aansluiting van de inhoud en vorm van dit project op de behoeftes van jullie doelgroep. Vanwege de ruimte voor de eigen inbreng van de jongeren binnen de zomerschool, ga ik er desalniettemin vanuit dat hiervoor genoeg aandacht is. Het zou mooi zijn als jullie een volgende stap weten te zetten in het dichten van het gat tussen de jongeren die wel en niet deelnemen aan cultuur!

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De aanvraag geeft goed zicht op jullie  ambities om jongeren uit Maastricht met een afstand tot cultuur te verbinden aan culturele professionals en te werken aan creatieve producten. De wijze waarop je de inhoud met statistische gegevens hebt onderbouwd vind ik waardevol. Het is helder dat jullie willen inspelen op een actueel thema. Ik vind het daarnaast inspirerend dat je de jongeren al zo concreet bij het voortraject wilt betrekken EN dat je een vitaliteitselement hebt toegevoegd. Dit overtuigt mij van jullie oprechtheid om je te verdiepen in de doelgroep en hen mee te laten doen aan een project dat voldoende aansluit bij hun behoefte. Dit zal tegelijkertijd een grote uitdaging zijn. De toelichting op de rol en meerwaarde van de partners is inzichtelijk, waardoor je me voldoende meeneemt in de nieuwe verbindingen die je wilt leggen.

Concluderend heb ik vertrouwen in de stevige basis die je hebt gecreëerd, maar het echte experiment om met de jongeren tot de inhoud te komen gaat nu beginnen!!

Zouden jullie nog het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds bij de activiteit kunnen betrekken? Ze werken veel met elkaar samen. Wellicht zijn er aanknopingspunten met jullie project en liggen er kansen voor een creatieve en vitale samenwerking.

Veel succes!

afbeelding van Giovanni Campbell

Jullie zijn al best ver met de uitwerking van het project. Is jullie hulpvraag voldoende beantwoord en wil je nog iets van ons weten?

afbeelding van Sebastiaan Canton

Beste Giovanni,

Inderdaad, we schieten flink op met de verdere uitwerking. Dat moet ook, gezien de tijdsdruk. We zijn in nauw overleg met dé organisatie op het gebied van jongerenwerk (Trajekt) en met dé jongerenorganisatie in Maastricht (Code 043). Dat levert veel nieuwe inzichten op. Via hen hebben we ook intensieve gesprekken met de doelgroep, ook met jongeren die nogal wat afstand hebben tot cultuur. Je had eerder gelijk: invulling van het programma moeten we afstemmen op hun behoeften. Zozeer zelfs dat we een nieuwe projectbeschrijving lanceren en ook de antwoorden op jullie vragen in de 2de laag van de aanvraag hebben we flink aangepast. Zelfs de titel gaat overboord en is aangepast naar 'Buiten de lijnen! 2017. Bedankt voor je tips!

afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Daniëlle, 

dank voor je bericht. Buitenkunst? Ja dat ken ik erg goed. Daar heb ik vele vakanties doorgebracht!

De opzet van ons project lijkt daar sterk op wat betreft de format van de programmering: steeds verschillende workshops in de ochtend en avond, die eventueel op elkaar kunnen aansluiten. En die zelf een multidisciplinair eindproduct op kunnen leveren aan het eind van de week.

Maar we hebben een aantal verdiepende factoren ingebouwd:

- we willen een mix van deelnemers die een afstand tot cultuur hebben en deelnemers die 'gewend'  zijn om deel te nemen aan cultuur.

- deelnemers worden door de docenten en jongerenwerkers actief gevolgd en gecoacht om ze te helpen eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. En om te ervaren dat cultuur en het uitoefenen van een artistieke activiteit meer is dan alleen de actie op zich. Vandaar ook de ondertitel Jij maakt kunst en kunst maakt jou.

Verduidelijkt dit een en ander voor jou?

 

Groet,

Sebastiaan

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Als je daar vele vakanties hebt doorgebracht, ga ik er van uit dat je daar net als ikzelf fantastische vakanties hebt gehad. Maar als organisator van een dergelijk project is het zinnig om een kijkje in de keuken te krijgen; zeg maar achter de schermen van Buitenkunst. Dat wat je als deelnemer niet ziet. Op dat niveau contact leggen en informatie uitwisselen lijkt me een nuttige ervaring, waardoor Art Yourself op een aantal vlakken niet het wiel hoeft uit te vinden. Of denk je alles al te hebben uitgedokterd?

Je beoogt een mix van deelnemers die wel en geen culturele ervaring hebben. Hoe pak je dat aan? 

afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Daniëlle, toch nog een iets uitgebreider antwoord:

We kijken zeker ook hoe men achter de schermen te werk gaat bij “Buitenkunst”. We beogen inderdaad een mix van deelnemers en je vraagt naar de aanpak. Momenteel speelt dit vooral voor de werving van deelnemers. Daarbij gaat het o.i. om de kanalen die we gebruiken om beide groepen te bereiken. Richting jongeren die al participeren, kennen we die kanalen. Richting jongeren met afstand tot kunst, hebben we veel aan twee organisaties waar we een goede samenwerking mee aan het bouwen zijn (zie ook antwoord aan Giovanni). De rol van jongerenwerkers die in de buurten actief zijn, wordt daarbij belangrijk: zij hebben de contacten en ook het vertrouwen van de jongeren. Ook in de uitvoeringsfase blijven social workers betrokken. Eventuele financiële obstakels kunnen we tackelen via het Jeugdcultuurfonds met wie we een goede afspraak hebben kunnen maken over de vergoeding van de deelnamekosten voor minder draagkrachtige gezinnen. In onze nieuwe projectbeschrijving lees je meer hierover.

afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Danielle,

contact met Buitenkunst was al gelegd voordat ik het project indiende. Door een mix van kennismakingsprogramma's en verdiepingsprogramma's aan te bieden willen we jongeren met en zonder afstand tot cultuur aan ons binden. Jongeren met ervaring (zonder afstand) kunnen meteen deelnemen aan de verdiepende workshops en jongeren met afstand kunnen eerst kennismaken en vervolgens verdiepen of er voor kiezen om met iets anders kennis te maken. Er zullen dus eigenlijk steeds twee kennismakings- en verdiepingsmogelijkheden parallel lopen. En juist die mix van jongeren met en zonder afstand maakt de zomerschool interessant: ervaringen delen, van elkaar leren en ervaren wat kunst in de breedste zin van het woord kan betekenen. Zowel wat betreft creativiteit als persoonlijkheid en ontwikkeling.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Sebastiaan, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Je idee lezend, moet ik meteen aan een vergelijkbaar project denken, dat al vele jaren bestaat en succesvol is: Buitenkunst. Ik heb zelf vroeger als deelnemer meegedaan aan de culturele vakantieweken in Drontten en Drenthe. Voor jou ter inspiratie: www.buitenkunst.nl Ik zou als ik jou was zeker contact opnemen met de organisatoren en ze vragen om hun rijke ervaring met actieve cultuurparticipatie door jongeren te delen.

afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Giovanni, dank voor je waardevolle feedback. We hebben helaas geen cijfermatig onderbouwd materiaal waarin dezelfde vraag is gesteld aan volwassenen wat betreft cultuurparticipatie. OP dit moment wordt er trouwens wel een onderzoek opgestart over de staat van cultuurparticipatie, echter onder de gehele bevolking.

Ook vinden de komende tijd brainstormsessies met de doelgroep (onder andere via jongerenorganisaties en scholen) plaats, om te horen,zien en voelen welke programma-onderdelen waardevol zijn. Als daar uitkomt dat er minder 'klassieke'  kunsten in het programma moeten en juist meer 'moderne', dan wordt daar zeker aan voldaan.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die kan voldoen aan de doelstellingen van JMHM.

Jullie presenteren een uitgebreide analyse over de deelname van Maastrichtse jongeren aan cultuurprojecten. Verschillen deze cijfers met de deelname van volwassenen aan kunst en cultuur? En is er ook een relatie tussen opleidingsniveau en deelname aan kunst en cultuur? Op middelbare scholen en ROCs kun je het grootste deel van jullie doelgroep vinden.
Wellicht zouden jullie eerst een rondje op deze scholen kunnen doen om te peilen welke jongeren geïnteresseerd zijn en om te achterhalen wat het aanbod zou moeten worden om hen te triggeren. Het zou zonde zijn als jullie bijv. sterk inzetten op theater terwijl de jongeren vooral meer willen leren over virtual reality en game-ontwerpen.