menu denk mee beslis mee maak mee

ANDERS! 2 We can be Heroes

Inclusief muziektheater, iedereen doet mee!

Stichting CityProms
17 maart 2018 tot 1 juli 2018
muziek, muziektheater, theater
jongeren, volwassenen
onze website
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

ANDERS! 2 We can be Heroes

Inclusief muziektheater, iedereen doet mee!

afbeelding van Margot Hoiting

Ingediend door:

Margot Hoiting

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
we zijn op zoek naar ideeen om ons inclusieve programma te verduurzamen.

Wat ga je doen?: 

ANDERS! 2, is een muziektheater voorstelling voor mensen met én zonder beperkingen (fysiek of mentaal), van amateurs tot professionals.

Thema is “We can be Heroes”. We koppelende deelnemers in eerste instantie aan een professionele creatieve partner, er wordt per duo apart materiaal gecreëerd (muziek, tekst, choreografie) en gerepeteerd. Wij hopen dat deze manier van werken mooi en krachtig materiaal oplevert om de voorstelling mee te maken, en er kan zo efficiënt en doelgerichter gewerkt worden. In de praktijk komt het er op neer dat een bv zangeres gekoppeld wordt aan een professionele zangeres en een gitarist aan een professionele gitarist. Of een rolstoeldanser aan een choreograaf.  Vervolgens gaan we het zelfgemaakte materiaal verzamelen en monteren dit tot een voorstelling met de verhalen van de deelnemers en hun begeleiders als uitgangspunt. Waar loop je in het leven tegen aan? Hoe ga je daar mee om?

Wij willen graag een muziektheatervoorstelling maken voor mensen met én zonder beperkingen (mentaal of fysiek) en voor amateurs en professionals. Iedereen is gelijk en maakt een professionele voorstelling. De eigen creativiteit staat voorop. Alles onder begeleiding van de specialisten van CityProms EMBRACE.

ANDERS! 2 is een productie van EMBRACE in opdracht van het festival CityProms.

Hoe ga je te werk?: 

ANDERS! 2018 “We Can Be Heroes!”

Vorig jaar was ons thema ‘Circus’. Dit was wegens de geplande samenwerking met Diverse City en Extraordinary Bodies UK. Door een gebrek aan financiering was deze samenwerking niet mogelijk, maar wij gingen door met de samenwerking met Circus Saranti Leeuwarden.

Het succes van 2017 was overweldigend! In de praktijk bleek echter dat een voorstelling van dit formaat een enorme tol eist van deelnemers met of zonder beperking, van medewerkers van CityProms en het technisch personeel. Omdat het uiteindelijk een grote muziektheatervoorstelling werd, raakte de persoonlijke aanpak die CityProms EMBRACE zo hoog in het vaandel heeft staan wat naar de achtergrond. Het werd allemaal te groot! Daarnaast is het vrijwel onhaalbaar om productietechnisch dezelfde budgettering aan te houden. Vandaar dat we opnieuw rond de tafel zijn gaan zitten om te herijken.

Buddy systeem

Voor 2018 is simpliciteit aan de orde van de dag. De nieuwe aanpak is dat we de deelnemers in eerste instantie koppelen aan een professionele creatieve partner, er wordt dus per duo apart gerepeteerd en niet zoals bij ANDERS!1 in workshopvorm met een groep. Op die manier kan er efficiënter en doelgerichter gewerkt worden. Dat komt er in de praktijk op neer dat een zangeres gekoppeld wordt aan een professionele zangeres en een gitarist aan een professionele gitarist. Of een rolstoeldanser aan een choreograaf. 

Het uit het buddy systeem verkregen muzikale materiaal, wordt met elkaar verbonden en verder ontwikkeld door het muzikale team. Men werkt dus eerst  één op één en krijgt les of creëert samen materiaal. Pas op een later tijdstip komt de hele groep bij elkaar om alles verder gezamenlijk te ontwikkelen en er in zijn geheel een voorstelling van te maken. De voorstelling is in tegenstelling tot ANDERS 1. op een binnenlocatie, men hoeft zich dan alleen maar te richten op de inhoud en niet op productionele problemen, zoals: “hoe krijg je een rolstoel veilig op het podium” of : “hoe combineren we een voltallig Jeugdorkest met onze productie”. Het is overigens niet gezegd dat er nooit meer een grootschalige productie in elkaar gezet gaat worden. Maar voor nu maken we even een pas op de plaats en gaan we voor de verdiepende en ietwat intiemere manier van werken. Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat.

De voordelen van deze werkwijze:

  • de deelnemers voelen zich sneller vrij om zich creatief te uiten
  • er is meer persoonlijke aandacht voor een deelnemer
  • er zijn meer mogelijkheden om de diepte in te gaan, hiermee bedoelen we dat er meer aandacht aan de inhoud van bv een gedicht gegeven kan worden. Of er is meer tijd om in te gaan op de zangkwaliteiten van iemand of een volwaardige compositie te maken.
  • er is meer tijd om ervaringen te inventariseren en hiermee in de toekomst verder te gaan.
  • het is veel minder arbeidsintensief
  • het is goedkoper

Creativiteit

De eigen creativiteit staat voorop, het materiaal in de voorstelling wordt voor 90% zelf gemaakt. Dit is wezenlijk anders dan bij ANDERS! 1, waarin ook bestaande muziek werd gebruikt door o.a. het Frysk Jeugd Orkest en Dansgroep de Meisjes.

Wat was project ANDERS! in 2017

ANDERS! was een project van CityProms EMBRACE in opdracht van het CityProms Festival, hierin werkten we met valide en minder valide “sterren” uit de regio. Daarvoor werd door het gespecialiseerde ANDERS!-team een professionele muziektheaterproductie (openlucht) ontwikkeld van hoogwaardig niveau voor amateurs tot professionals. De eerste editie van ANDERS! is uitgevoerd met 120 deelnemers voor 3.500-koppig publiek op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Onze waarden:

 1. Inclusiviteit: IEDEREEN is welkom.
 2. Participatie: meedoen is het allerbelangrijkste, met name voor diegenen die normaal gesproken de kans niet krijgen aan een dergelijke productie mee te doen.
 3. Empowerment: hoe kan iemand met een beperking zijn of haar potentie realiseren? Hoe kan iemand zonder beperking leren begrip en respect te hebben voor de ander? We gaan uit van ieders eigen creativiteit.
 4. Kwaliteit: we streven altijd naar het hoogst haalbare, amateurs en professionals werken zij aan zij.
Met wie werk je samen?: 

Het Team

-      Philip Curtis: Regie en tekst. (artistiek leider CityProms EMBRACE, prins Claus conservatorium (NAIP- New Audiences and Innovative Practice), Conservatorium Den Haag, zanger)

 • Dirk Blom: Dramaturgie, productie lichtontwerper/vormgever (medeoprichter reART Collective).
 • Guy Wood. Muzikaal leider, componist. (Slagwerker, producer, docent aan het Prins Claus Conservatorium, NAIP New Audiences and Innovative Practice)
 • Remi Adriaansz. Begeleiding, violist.  (Muziektherapeut)
 • Feike van de Zee. Pianist en begeleider. (Vrijwilliger, achtergrond in de gehandicaptenzorg)
 • Elizabeth Kooij, mezzosopraan.
 • Chara Riala, gitaar/docent.
 • Corrie Smit Den Braber, Begeleiding, trompettist. (Coördinator zorgsector, gehandicapten zorg professional)
 • Marlien Seinstra, choreograaf. (Dansen met Parkinson – De Meisjes)
 • Arlette Hanson, audiodescriptie/doventolken. (Circus Hanson, st. Komt Het Zien)
 • Marianne Zijlstra, productie. (Coördinator CityProms)
Wat is verder van belang om te weten?: 

Inhoud “We can be heroes!” – ANDERS!2

Dit jaar is er een nieuw artistiek thema. De verhaallijn wordt met gebruikmaking van De Reis van de Held (the Hero’s Journey) en de persoonlijke ontmoetingen tussen deelnemers (amateur/prof of valide/invalide) ontwikkeld.

“The Hero’s Journey” is een narratief patroon ontworpen door de Amerikaanse geleerde Joseph Campbell, dat zich openbaart in drama, verhalen vertellen, mythes, religieuze rituelen en psychologische ontwikkelingen. Het beschrijft het typische avontuur van het archetype, de held, de persoon die eropuit gaat, grote daden begaat namens een groep, stam of beschaving.

NB: er is een speciale bijlage voor de 12 stappen van de Hero’s Journey.

De dramaturgische lijn wordt samengesteld uit de persoonlijke verhalen en levenservaringen van onze deelnemers en hun begeleiders zelf. Elke deelnemer heeft een eigen ”hero’s journey”  en zal reflecteren op zijn/haar dagelijkse uitdagingen. De voorstelling bestaat uit momenten uit verschillende gecombineerde reizen. Met gebruik van regie en choreografie, willen wij laten zien dat het dagelijkse leven van iemand met een beperking, plus zijn of haar verzorgers, ook zo’n reis is met humor, tegenslagen en triomfen. Voor de deelnemers zijn de belangrijkste elementen van de voorstelling het voorbereidingsproces en het gevoel van eigenaarschap van hun eigen werk.

Wanneer we de muzikale elementen hebben zullen we de verhalen er aan koppelen en aan de hand van de dramaturgische lijn in elkaar weven. Deze verhaalvorm zorgt er voor, dat de “beperkte wereld” op een creatieve manier een ander perspectief biedt.

Bij onze voorstelling is de zelf gecreëerde inhoud van de deelnemers leidend. Dus van te voren weten we nooit precies hoe de voorstelling eruit gaat zien. Ook dit is een reis.

Hoe pakken we het aan?

STAP 1. Inventarisatie

 • wie zijn onze spelers?
 • Wat zijn hun vaardigheden en wat zijn hun dromen, wensen
 • Buddy systeem: elk van onze deelnemers tijdens het hele proces en later  bij de voorstelling een buddy, die hen steunt. Werken met mensen met uiteenlopende beperkingen heeft natuurlijk consequenties: er moet veel één op één gewerkt worden.

STAP 2. Verzameling van materiaal

 • Door middel van interviews, zelfgemaakte teksten, improvisaties, gedichten, composities, choreografie, persoonlijke verhalen

STAP 3. Ontwikkeling

 • Bewerkingen en dramaturgische constructie, muzikale bewerkingen en composities door het professionele team

STAP 4. Repetities en Voorstelling

 • Samenvoegen van alle gecreëerde onderdelen en daarvan wordt een intieme voorstelling gecreëerd van hoog kwalitatief niveau.

We maken een muziektheatervoorstelling waarbij materiaal samen met de deelnemers worden verzameld en ontwikkeld. Het proces wordt begeleid door de experts van CityProms EMBRACE.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
12 repetities/workshops 20 geen
1 uitvoering voor familie 20 100
1 openbare uitvoering 20 300
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

CityProms gelooft in de macht van creativiteit en muziek. Iedereen, van jong tot oud, van gezond tot beperkt, van beginner tot gevorderde amateur kan zijn/haar leven verbeteren, door creatief te denken en te werken. Creativiteit is onmisbaar in de verbetering van de kwaliteit van leven van ons allemaal.  Iedereen hoort er bij!

Het uiteindelijke resultaat is belangrijk, maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is de weg ernaar toe, waarbij mensen met én zonder beperking samen een professionele muziektheatervoorstelling in elkaar zetten. Onlangs nog was op het NOS Journaal dat er in onze maatschappij te weinig mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking om volwaardig mee te draaien. Wij willen graag dat iedereen er bij hoort en maken een voorzichtig begin.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan het realiseren van dit bijzondere project. Mensen met een fysieke of lichamelijke beperking worden door onze professionele musici en experts begeleid. Dit kost veel tijd (en dus geld). Ook willen we graag in de marketing er meer bekendheid aan geven dat we ANDERS2 produceren.

Andere financiers zijn o.a. De Gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en lokale Friese fondsen.


afbeelding van Willemijn in 't Veld

Als FCP-medewerker denk ook ik graag de komende weken met jullie mee. Graag meer informatie over de makers, de deelnemers en de werkwijze. Om welke reden kiezen jullie ervoor om in duo's te werken?

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Willemijn,

Er is een uitgebreider plan, kan ik dat ook doorsturen? De reden dat we in duo's willen gaan werken, is dat bijvoorbeeld een deelnemer met een vorm van autisme veel aandacht nodig heeft. Een workshopvorm is in een groep met verschillende mensen van allerlei verschillende eigenschappen, best ingewikkeld. Vandaar dat we eerst beginnen in duo vorm en dan later iedereen bij elkaar brengen als er al iets meer materiaal is ontwikkeld.

Hartelijke groeten,

Margot

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Bij JMHM is het de bedoeling dat je je plan schrijft of samenvat op het platform. Natuurlijk kun je hiervoor putten uit het projectplan dat jullie blijkbaar al klaar hebben, maar ik raad je aan de beschrijving zo kort en concreet mogelijk te houden. Klik voor meer velden om in te vullen op het tabblad Bewerken bovenaan de pagina en vervolgens op het tabblad Denk mee (meer projectinformatie).

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Margot,

Welkom bij Jij Maakt het Mee. Als coach denk ik de komende weken graag met jullie mee.

Ik ben benieuwd hoe jullie de deelnemers en de professionele creatieve partners werven en selecteren. Kan je daar wat meer over vertellen?

Je kan dat doen door de aanvraag verder uit te breiden. Klik daarvoor op Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). Succes met uitwerken!

Johanneke

afbeelding van Margot Hoiting

Beste Johanneke,

Dank voor je vraag. CityProms EMBRACE staat al bekend vanwege het innovatieve muziek & dementie programma in de zorg en ook de interactieve concerten voor mensen met een beperking. We hebben dus al veel connecties binnen de zorgsector. Zoals bijvoorbeeld bij Talant of particuliere instellingen voor mensen met een meervoudige beperking. De professionele partners komen uit ons eigen netwerk van CityProms. Daarnaast geeft de artistiek leider Philip Curtis, les op het Concervatorium van Groningen en Den Haag. Dat betekent dat collega's, maar ook alumni heel makkelijk te vinden zijn. Er is een opleiding op het conservatorium de NAIP (New Audiences and Innivative Practice) waarbij studenten o.a. ook opgeleid worden om zich ook op ander terreinen te bekwamen (als de nieuwe culturele leiders/creators van de toekomst), naast een carriere op het concertpodium.