menu denk mee beslis mee maak mee

Alkmaar aan Zee (+ XL)

Alkmaar aan zee: een plek waar creativiteit je...

Artiance, centrum voor de Kunsten
23 juli 2018 tot 27 juli 2018
beeldend 3D, dans, film, letteren
jongeren, kinderen
onze website / check facebook
€12.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Alkmaar aan Zee (+ XL)

Alkmaar aan zee: een plek waar creativiteit je gekste plannen waarmaakt.

afbeelding van Pauline van der Mark

Ingediend door:

Pauline van der Mark

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe bereiken we de kinderen uit minima gezinnen?

Wat ga je doen?: 

Van 23 tot 27 juli 2018 wordt er een speciale week georganiseerd voor kinderen uit minima gezinnen en kinderen die om wat voor reden dan ook een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Dit evenement, genaamd Alkmaar aan Zee (XL) , is een week waarin de kinderen tot het uiterste uitgedaagd worden om hun eigen wereld te verbeelden en vorm te geven. Het evenement is er voor twee verschillende doelgroepen met ieder een eigen thema. Alkmaar aan Zee is gericht op de jongere kinderen van 9 – 12 jaar die gaan werken met het thema jutten. De dit jaar vernieuwde toegevoegde XL versie voor jongeren van 12+ zal de laatste twee dagen van de week aansluiten en werken met het thema film. In vijf dagen in de eerste week van de zomervakantie worden 50 kinderen geprikkeld om, onder begeleiding van kunstenaars, technici, welzijnsmedewerkers en leerkrachten, een kunstzinnige uitdaging aan te gaan op het terrein van HAL25. De kinderen bepalen, de begeleiders ondersteunen. Het uitgangspunt van de aanpak is het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. In deze vier fases worden kinderen uitgedaagd om álles zelf te maken en worden ze zich bewust van duurzaamheid, vakmanschap, hun eigen krachten en talenten maar ook die van een ander.

Alkmaar Aan Zee bestaat uit vier dagen van 9:00 – 16:30 uur en een afsluitende dag van 9:00 – 20:00 uur. De 5e dag staat in het teken van het tonen van het eindresultaat aan ouders, buren, vrienden; aan de stad. Het publiek bezoekt het terrein en wordt verrast door wat de kinderen verbeeld en gebouwd hebben. Theater en muziek, kortom door Alkmaar Aan Zee.

De week van Alkmaar aan Zee is het startsein: “Alkmaar aan Zee gaat een jaar met je mee.” Een onderdompeling van kunst, cultuur en techniek door het  jaar heen, kortom ontdek je talent Om het vervolgtraject toegankelijk te maken voor ieder kind, is persoonlijk contact door het jaar heen zeer belangrijk. De kinderen hebben kennis kunnen maken met de potentie die zij hebben en zien nu mogelijkheden die er zijn in Alkmaar om door te groeien.   

De XL-versie

Voor het eerst wordt Alkmaar aan Zee XL georganiseerd. Het bestaat uit vier onderdelen:

1. De pilot op 5 en 6 juli. In samenwerking met het Dalton College wordt er pilot opgezet voor dertig leerlingen, waarvan vijftien uit de taalklassen. Deze pilot wordt opgezet en zelf gefinancierd in samenwerking tussen het Dalton College en Artiance. Hiermee willen wij een brug slaan tussen de talenten van de jongeren uit de taalklassen en andere jongeren.

2. Een mooie toevoeging en ontstane mogelijkheid is het buddy traject. Uit eerdere Alkmaar aan Zee edities zijn er jongeren die hebben aangegeven graag als buddy te willen helpen. Het voorziet in een ontwikkeling en behoefte bij jongeren die willen leren. De jongeren uit de taalklas kunnen ook deze talenten ontwikkelen tijdens dit buddy traject. Zij kunnen een verbindende factor zijn tussen de kinderen en de XL deelnemers. Wij willen de jongeren ook laten ontdekken wat hun krachten en passies zijn. Steeds eerder wordt in het onderwijs de nadruk gelegd op de 21st century skills die van belang zijn in de ontwikkeling. Daarbij staan onder andere vaardigheden als samenwerken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid en creativiteit centraal. Het buddy traject zorgt ervoor dat de jongeren dit in het echt kunnen ervaren en kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het een mooie mogelijkheid om te ontdekken of dit werkveld iets is waar zij zich later in willen bevinden.

3. 26 en 27 juli tweedaagse Alkmaar aan Zee XL.  De jongeren krijgen een eigen werkruimte op de locatie en moeten met een bijzondere verrassing komen aan het eind van de tweede dag, wat samenvalt met de afsluiting van Alkmaar aan Zee. Ook hier is het thema film.  Stichting STAD is een grote partner hierin: Voor jongeren, door jongeren. Zo ontstaan er meerdere lagen in het buddy traject.  De werving vindt plaats tijdens de pilot en in samenwerking met het Stedelijk Dalton college. Daarnaast benaderen we andere middelbare scholen en nemen wij contact op met kinderen van vorige edities die zelf met de vraag kwamen om een vervolg te creëren op Alkmaar aan Zee. Ook voor de leeftijd 12-15 jaar kan Jeugdfonds Sport & Cultuur een grote rol spelen.

4. Ook voor de jongeren die hebben meegedaan met deze twee dagen stopt de ontwikkeling niet hier. Zij zullen ook doorrollen in het talententraject dat het gehele jaar zal doorgaan. Hier zal hierna verder op ingegaan worden.

Alkmaar on Cruise (XL)

Na Alkmaar aan Zee starten wij voor de kinderen en de jongeren Alkmaar on Cruise. Alkmaar on Cruise zal meerdere keren in het jaar georganiseerd worden in de wijken waar de kinderen wonen. De versie voor de jongeren heeft hetzelfde principe, maar dit zal voornamelijk in de stad zijn, aangezien de jongeren meer bewegingsvrijheid hebben. Het principe is voor beide groepen hetzelfde en komt neer op de volgende vier pijlers:

In contact komen met kunst in de buurt: om de stap minder groot te maken voor ouders die minder financiële mogelijkheden hebben, willen wij zowel de ouders als de kinderen introduceren bij de kunst in hun buurt. Daarbij staat de vraag centraal: Wie zijn de mensen of organisaties in je eigen buurt die iets kunnen betekenen in de ontwikkeling en beleving op het gebied van kunst en techniek?

Co-creatie tussen kunstenaars, organisaties en artistieke instellingen  in de buurt en Artiance. De co-creatie die ook centraal staat tijdens Alkmaar aan Zee willen wij ook gebruiken voor het samenwerken met de kunstenaars uit de wijk. Hoe sterker het netwerk van alle kunstenaars in de stad, hoe gemakkelijker het is om een kind met een talent op de juiste plek te krijgen.

De behoefte van het kind centraal. Wat het kind kan en wil leren staat centraal en hier zal op ingespeeld worden. Er zal een workshop ontwikkeld worden die flexibel is en sterk gericht is op de wensen van de kinderen of jongeren uit de groep.

Een lage drempel voor iedereen. Tot slot is het van belang dat het kind en ook de ouder de mogelijkheid heeft om de verschillende workshops te ervaren, zonder hier kopzorgen over te hebben.

Alkmaar on Cruise komt voort uit de week Alkmaar aan Zee.  De Cruise is wijkgericht en dus ook voor andere kinderen uit de wijk. De kinderen en jongeren die hebben meegedaan aan Alkmaar aan Zee fungeren als ambassadeurs. Om de kinderen te bereiken, werken we nauw samen met scholen, ouderkamer, jeugdzorg en het asielzoekerscentrum om in de werving voor deze week de kinderen enthousiast te maken en ouders te informeren.

Waarom

Alkmaar Aan Zee wordt georganiseerd door een vrijstaande organisatie die zich inzet voor kinderen met alle soorten achtergronden. Het evenement helpt kinderen een actieve en zelfstandige positie in de samenleving in te nemen. Binnen het creatief proces ontwikkelen zij een creatieve houding, nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen rol en ontdekken zij de kracht van samenwerking met anderen; ook als deze anderen heel verschillend zijn van wat zij kennen. Zij ontwikkelen competenties en vaardigheden die nodig zijn in onze snel veranderende samenleving. Een samenleving met grote culturele, sociale en materiële uitdagingen. Tevens stimuleert het project dat kinderen verder gaan met de ontwikkeling van hun talent, doordat er een vervolg aangeboden wordt en doordat ouders bekend gemaakt worden met het Alkmaarse Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Het talententraject is opgezet doordat de doorstroming naar vervolgmogelijkheden binnen de kunstensector in de stad erg klein blijkt te zijn. Onderzoek van BMC in 2015 (‘Mind the gap’, Asante & Jong) toonde al aan dat er verschillende drempels zijn voor gezinnen die in armoede leven om hun kind deel te laten nemen aan vervolgcursussen: “Drempels voor participatie zijn geld, onbekendheid met de fondsen, onbekendheid met het aanbod in de wijk, en logistiek van het halen en brengen. Een specifieke drempel voor cultuuractiviteiten is de gedachte van ouders dat het voor 'rijkelui' is.” Juist op deze onderdelen gaat Alkmaar Aan Zee inspelen via een persoonlijke aanpak. Wij werken daarbij samen met onder andere Jeugdfonds Sport & Cultuur, buurtcentra, aanbieders in de stad en andere partners die daarbij belangrijk zijn. 

  • Alkmaar Aan Zee creëert een unieke ambiance waarbij:
  • Kinderen uit kansarme milieus actief betrokken worden.
  • Kunst en cultuur als verbindende elementen worden ingezet om creatieve talenten van kinderen duurzaam ruimte te geven en te stimuleren.
  • Zowel kinderen als begeleiders geprikkeld worden om gebaande paden te verlaten en vaste structuren los te laten.
  • Alkmaarorganisaties duurzaam samenwerken t.b.v. deze talentontwikkeling.

Het unieke karakter zit in drie componenten; de mensen, de aanpak en de locatie. Deze combinatie daagt uit tot experimenten en creëren, tot ontmoeting en vernieuwing. 

Hoe ga je te werk?: 

Alkmaar aan Zee (XL)  is de aftrap van een jaar waarbij talentontwikkeling van ieder kind centraal staat. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om zich te kunnen ontwikkelen in welke zin dan ook. Wij zijn van mening dat daarbij creativiteit een belangrijke rol kan spelen.

1. Alkmaar aan Zee zomerweek. Tijdens de week vragen wij kinderen en jongeren mee te denken over Alkmaar on Cruise. Ook tijdens dit traject bepalen de kinderen en jongeren  hoe het programma er uit moet gaan zien. Elke maand zullen de stuurgroepen bij elkaar komen.

2. Er zijn drie Cruises voor de kinderen en drie Cruises voor de jongeren. Dit is  in de vakanties, zodat de kinderen de mogelijkheid hebben om er naartoe te komen. Er is gekozen voor de vakanties kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de meivakantie. In diezelfde week vinden ieder op een andere dag beide routes plaats. Elke keer wordt er een andere buurt gekozen waar het zal plaatsvinden om zo alle mogelijkheden binnen Alkmaar te tonen. Bij iedere Cruise worden er vier workshops gehouden. Elke workshop heeft een ander onderdeel, zoals muziek, dans of bouwen.

De dag zal gedragen worden in samenwerking met de kunstenaars, maar ook de ouders. Om de ouders een goed beeld te kunnen geven van wat kunst kan bieden voor hun kind, willen wij ze er bewust bij betrekken. Ook ouders hebben talenten en die willen we graag bij Alkmaar on Cruise inzetten.  Tevens informeren wij ouders tijdens elke Cruise over (financiële) mogelijkheden en leggen contacten hierin.

Met wie werk je samen?: 

Er wordt tijdens deze drie Cruises samengewerkt met de stuurgroepen, de organisaties en kunstenaars uit de buurt, maar ook met de ouders. Dit wordt vanuit Artiance georganiseerd waar enkel de kaders worden uitgezet. De co-creatie en samenwerking speelt hier een bepalende rol.  Deze ‘warme’ contacten zijn het hele jaar van belang en daar investeren we ook in.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het is belangrijk om te weten dat dit talententraject bestaat uit drie dagen door het jaar heen (Alkmaar aan Zee erbuiten gelaten), waarin de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling. Tijdens deze evenementen wordt de mogelijkheid geboden om bij verschillende organisaties aan te kloppen om daar een start te maken met hun ontwikkeling die ze zelf nu kunnen oppakken.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1x alkmaar aan zee (xl) 75 300
3x alkmaar on cruise 9-12 jaar 150 300
3x alkmaar on cruise 12+ 75 150
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Alkmaar aan Zee is door haar uitgangspunten sowieso een bijzonder project. Nieuw is de XL versie, het buddy traject en Alkmaar on Cruise. Door samen met de kinderen en jongeren (stuurgroepen) de Cruise te organiseren blijven de kinderen en jongeren in charge.  Wij zien dat het drempel tussen een project als Alkmaar aan Zee en daarna nog te groot is. Het bewust worden van de mogelijkheden, je eigen ontwikkeling is iets wat we willen oppakken tijdens Alkmaar on Cruise: het wordt actief opgepakt en gevolgd door het jaar heen.

Door de XL versie te organiseren, is er voor kinderen een doorgroei mogelijk. Het zij als buddy, het zij om mee te doen met de XL versie. Tot slot biedt het een unieke kans voor alle kunstenaars en organisaties  in Alkmaar om mee te doen met deze co-creatie. Onze visie: “Wij geloven dat kunst en creativiteit bijdragen aan de sociale, educatieve en artistieke ontwikkeling van ieder mens”. Door een sterk netwerk  te hebben tussen groepen kunstenaars uit de buurt en kunstinstellingen kunnen meer kinderen/jongeren geholpen worden om hun eigen talent te ontdekken.

Begroting: 

na telefonisch contact met het fonds is er een begroting gemaakt voor alleen de aangevraagde 12.000,- . 

"Alkmaar aan Zee gaat een jaar met je mee." Voor alle activiteiten die we hiermee doen, is er een aparte begroting geupload. 

 

Locatie(s): 
Alkmaar

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

We hebben het plan nu helemaal bijgewerkt naar aanleiding van je feedback. Gister heb ik met het fonds gebeld over de begroting. Die is nu ook geupload. We gaan uit van een jaar lang Alkmaar aan Zee. De week is meer een startschot. Vernieuwende elementen zijn de XL versie, stuurgroepen en buddy's en Alkmaar on Cruise. 

In afwachting van je reactie

hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Naar aanleiding van je feedback hebben wij ons gefocust op de vernieuwende elementen. De XL versie, het buddy traject en Alkmaar on Cruise (hiervoor buurtsafari) hebben we verder uitgewerkt. We hopen dat dit meer inzicht geeft over het plan Alkmaar aan Zee en Alkmaar on Cruise. We horen graag wat je ervan vindt. 

Hartelijke groet,

Pauline 

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Dank je voor je feedback. Het is duidelijk dat het plan verdieping nodig heeft. De vragen die je stelt, geeft ons weer een richting. Daardoor wordt het concreter. Wij zijn het verder aan het uitwerken. 

Alkmaar aan Zee is niet meer een week in de zomer maar het is een heel jaar. We zetten volgende week het buddy gedeelte online. We weten dat onderschools niet binnen de regeling van het Fonds valt. Het was meer om aan te geven waarom we er voor kiezen om de samenwerking met het Stedelijk Dalton College aan te gaan. Dit gaan we duidelijker omschrijven.  

Hartelijke groet,

Pauline

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Pauline,

Ik heb inderdaad nog vragen. Zoals het plan er nu ligt mis ik nog de vernieuwing waar wij naar op zoek zijn. Een aantal elementen van het plan vind ik interessant, maar een aantal elementen komt niet in aanmerking voor ondersteuning door Jij Maakt het Mee. Zo vindt het onderdeel XL deels tijdens schooltijd plaats. Activiteiten binnen schoolverband zijn niet subsidiabel in de Jij Maakt Het Mee-regeling.
De twee elementen die nu het meest kansrijk lijken, zijn de buurtsafari en het buddytraject. Focus je aanvraag daarop.
De buurtsafari vind ik interessant, maar vereist nog enige verdieping. Vul daarvoor bij het tabblad 'bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie) ook het aantal activiteiten en het bereik daarvan in, en upload een begroting. Zo kunnen we zien of het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en het aangevraagde bedrag een beetje in evenwicht zijn. Bij het Buddytraject mis ik nog een beetje het antwoord op de vraag waarom kinderen hier aan mee willen doen, aan welke wensen van de kinderen komt dit tegemoet? Daarnaast ben ik benieuwd hoe dit traject begeleid wordt en hoe het er concreet uit gaat zien. Kortom, focus en verdiep de punten die kansrijk zijn binnen de Jij Maakt Het Mee-regeling. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Hallo Alexander,

Wij hebben het één en ander toegevoegd aan ons plan ten aanzien van de duurzaamheid van ons project. Dit is nieuw voor ons. Om kinderen te blijven volgen en en te helpen na Alkmaar aan Zee heb je een netwerk nodig, persoonlijk contact en de juiste partners die het kind of de jongere centraal stellen. Dit idee hebben we wat meer uitgewerkt onder het kopje Buurtsafari en Hop on hop off . 

Mocht je nog vragen hebben of feedback, horen wij het graag

hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, ik heb het plan aangescherpt met betrekking tot de gekregen feedback ten aanzien van de onderscheidende elementen. 

Wat het project anders maakt dan de vorige edities is de XL versie. Dit hebben wij nog niet eerder georganiseerd. Er is behoefte ontstaan onder 'oud'deelnemers en door de samenwerking met het Dalton college. Ook het buddy systeem is nieuw. Voor jongeren door jongeren is erg inspirerend. 

Ook de duurzaamheid van het talent is nieuw. Het stopt niet bij de week in de zomer maar wij willen het talent blijven stimuleren en samen op zoek gaan naar de mogelijkheden. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, 

Dank je voor de feedback. Alkmaar aan Zee is in ontwikkeling en richt zich voor het eerst ook op een andere leeftijdcategorie. Ik zal het plan aanscherpen op de onderscheidende elementen. Dit zal gaan over de doelgroep en de leeftijdcategorie. 

Hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Pauline,
Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 
In 2016 is Kinderen aan Zee al ondersteund door het Fonds Cultuur Participatie in de regeling Kunstparticipatie. Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Reguliere activiteiten zijn vanuit dit platform niet subsidiabel.
De huidige aanvraag lijkt zich vooral te onderscheiden van eerdere edities door de leeftijd van de deelnemers. Op het eerste gezicht is dat nog wat mager. Focus je aanvraag juist op de onderscheidende elementen, want terugkerende activiteiten kunnen we niet honoreren.