menu denk mee beslis mee maak mee

4 Zonen en 1 Stad

niet zomaar een concert, niet zomaar een...

Schouwburg Kunstmin
17 februari 2018 tot 7 mei 2018
dans, letteren, muziek, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP9
max 50 / 1 van 2 gestemd
publiek6
max 50 / 11 gestemd
totaal15
nog nodig60
Nog 8 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

4 Zonen en 1 Stad

niet zomaar een concert, niet zomaar een voorstelling, niet zomaar een herdenking!

afbeelding van Jan Zobel

Ingediend door:

Jan Zobel

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We zijn benieuwd naar jullie visie: opbouwen van de community en vasthouden van de betrokkenheid na het project; dit soort projecten laten terugkeren, maar wij willen ook dat dit een duurzaam effect heeft.

Wat ga je doen?: 

} Aanleiding

De filosofie van Schouwburg Kunstmin is dat via het regisseren van ontmoeting ontstaat een gezamenlijke ervaring die uitnodigt tot dialoog, zowel tussen de artiesten zelf en tussen publiek en artiest, als tussen het publiek onderling. Kunstmin ontvouwt een beleid waarbij de artistiek-maatschappelijke betekenis van theater grotere nadruk krijgt en wij gerichter onderdeel worden van de samenleving. De sleutel is zich duurzaam te verbinden aan nieuwe en bestaande publieksgroepen, in alle diversiteit. Dit doen wij door samenwerkingen aan te gaan binnen en buiten het culturele veld:

 • verbindingen tussen amateur(kunsten) en professionals initiëren;
 • willen talenten een aantrekkelijk klimaat bieden om zich te ontplooien door te faciliteren;
 • zetten ons in om onze positie als cultureel brandpunt en zoeken verbinding met stad en regio;
 • willen door middel van betere afstemming binnen en tussen de culturele ketens samen meer bereiken.

De rijke actieve cultuurbeleving moet een voedingsbodem zijn voor het productieklimaat in Dordrecht en de regio. Dordrecht ligt midden in de bible belt en is met ruim 118.000 inwoners de vijfde gemeente van de Nederlandse provincie Zuid- Holland en de 23e gemeente van Nederland. Dordrecht is van oudsher een arbeidersstad. Het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking is lager dan elders in Nederland. Dordrecht is geen studentenstad. Via stadsbrede projecten vervaagt het verschil tussen hoge en lage kunst, amateur en professioneel, actief en receptief: een gemeenschappelijke cultuurbeleving met elkaar. Meer verbindingen is het streven. Vele Drechtstedenaren doen actief aan cultuur. Iederen voor zich. Wij zorgen echter voor dwarsverbanden en samenwerking. Wij streven op den duur op zelfstandige kracht. 

Waarom is dit project van belang?

Dit project is tot stand gekomen door gesprek met diverse instellingen en organistaties. De vraag is en was leidend. In 2018 is het 100 jaar geleden dat vier markante personen werden geboren die een stempel zouden zetten op hun geliefde stad Dordrecht. De één vocht voor de vrijheid van leven, een ander vocht voor de vrijheid van denken, weer een ander vierde die vrijheid met muziek en beeld maar allemaal waren ze trots op hun stad en op hun land. Het zijn: 

 • Cornelis Buddingh (schrijver);
 • Otto Dicke (beeldend kunstenaar);
 • Aart Alblas (verzetsstrijder);
 • Kors Monster (componist).

Die vraag is en was hoe kunnen wij de verhalen levend houden voor toekomstige generaties en de herdenking meer context en (persoonlijke) verdieping geven. Het Dordrechts Philharmonisch Orkest (DPhO), Cultuurcentrum ToBe, Tekengenootschap Pictura, alsmede het Da Vinci College en Schouwburg Kunstmin willen de vier zonen graag gezamenlijk herdenken voor wat zij hebben betekend voor Nederland en voor Dordrecht in het bijzonder. Centraal staat het thema vrijheid.

Hierdoor is een stadsbrede project ontstaan. Er wordt een podium aan de Dordtse en Drechtstedelijke amateurs geboden. Via hun passie voor cultuur en verbinden zij zich. Het gezamenlijk ontwikkelen van dit project leidt tot kruisbestuiving tussen verschillende deelnemers, maar ook diens publieken en achterbannen. 

Thema

Dit project creëert een directe verbinding tussen heden en verleden. De reflectie op wat hun leven was en wat zij betekenen. De 4 zonen zijn nog steeds zichtbaar in de stad (hun familieleden wonen en werken in Dordrecht, iedere zoon heeft een eigen straat, brug of steeg) en dat maakt dat iedereen zich betrokken voelt bij het onderwerp. De actualiteitswaarde is onmiskenbaar: vrijheid van leven, van denken, en van welke mening je uit wil dragen. En ‘staan’ voor die vrijheid, deze willen verspreiden. Want het waren alle vier ‘delers’. Ze waren pedagogen en leraren en deelden hun kennis en in het geval van Aart Alblas zelfs zijn leven, zodat anderen in vrijheid konden bestaan. Zij versus wij, keuzes en recht op vrijheid.

Een stadsbrede project is bij uitstek geschikt om de herdenking van bezetting en de viering van vrijheid maatschappelijk te verdiepen en te verbreden. Daarmee vormen wij een waardevolle brug tussen kunst en samenleving voor nu en voor toekomstige generaties. Hierdoor vermindert het verschil tussen hoge en lage kunst, amateur en professioneel, actief en receptief: het bevordert de gemeenschappelijke cultuurbeleving. Daarnaast zorgen wij voor dwarsverbanden en samenwerking met de stedelijke professionele cultuur.

De voorstelling vindt op 4 mei 2018 plaats, na de Nationale Dodenherdenking, en sluit direct aan de Dordtse herdenking. Daarnaast wordt de voorstelling nog twee keer op 5 mei 2018 gespeeld in het kader van bevrijdingsdag, Hierdoor wordt niet alleen nieuw publiek betrokken bij de herdenking en viering van de vrijheid, maar ook bij een theaterervaring. 

Hoe ga je te werk?: 

Theater is bij uitstek de plek om vragen en gedachten over de geschiedenis, oorlog en vrijheid levend, concreet en persoonlijk te maken. Een multimediale voorstelling met als thema 'vrijheid' waarin vriendschap, samenwerking en moed met als rode draad hun stad, Dordrecht centraal staat.  Alle betrokken partners zijn bij de conceptontwikkeling nauw betrokken en geven hun input. Een uitgelezen kans om de amateurkunsten in de Dordtse samenleving te versterken en andere groepen mogelijkheden en kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen, met elkaar, met andere amateurs. Zij krijgen de kans te participeren in een professionele grootschalige productie.

De kracht van amateurkunst ligt wat ons betreft bij de amateurs zelf. We kijken naar waar zij goed in zijn en sluiten daar bij aan. We koppelen allerlei partijen aan elkaar, die niet vanzelfsprekend samenwerken. Wij werken met amateurs uit verschillende disciplines. In de regel werken zij weinig samen. Wij willen bereiken dat iedereen zijn horizon kan verbreden, maar ook een nieuwe kijk op de werkelijkheid kan ontwikkelen, nieuwe verbindingen kan leggen, verborgen talenten kan ontwikkelen, (nieuwe) sociale netwerken kan creëren, zelfbewustzijn kan versterken.

De verschillende bouwstenen van de voorstelling worden door verschillende disciplines gemaakt. We gaan binnen het leven van de 4 zonen op zoek naar verhalen en de bijhorende vorm. Op zoek naar een bijzonder verhaal en naar nieuwe theatrale vormen. Gewerkt wordt aan de theatrale verbeelding die de premisse van dit stadsbrede project vormt. Het maken van ieder bouwsteen is individueel en aan het eind worden de stukken als een parelketting bij elkaar gebracht.

De locatie

De opvoeringslocatie is niet alleen de standaard theaterzaal. Het is juist de grote waarde met dit project om bijzondere locaties als speelplaats te kiezen. Publiek ervaart dan iets uitzonderlijks en de oorlog in de buurt of stad wordt dan nog zichtbaarder.

Vandaar dat de voorstelling zowel op het toneel van de grote zaal als ook op locatie (kelder, zolder en de tuin) gespeeld wordt. Via live video kunnen de bezoekers alles mee maken. Voor uitvoerende betekent het zowel spelen voor de camera als ook voor publiek. Dit is een bijzondere uitdaging en creëert een unieke ervaring.

Daarnaast heeft de locatie zelf een grote betekenis voor de inhoud. Schouwburg Kunstmin is in 1939 heropend na een renovatie. In 1944 gebombardeerd . Het bombardement werd uitgevoerd door de RAF, de Engelse luchtmacht. Het doel was de Duitse legerleiding, die zich al enige tijd met behoorlijke aantallen soldaten rond de schouwburg had opgesteld. Dit bombardement het leven gekost aan 69 Dordtenaren, waaronder een behoorlijk aantal kinderen).

De V-Rede

Via een open call onder middelbare scholieren worden er minimaal 3 jongeren geselecteerd om een de V-rede te schrijven en te presenteren. Jonge mensen krijgen de kans om hun visie te geven op de toekomst in relatie tot vrijheid. Juist met hun jeugdig idealisme zijn ze in staat om andere mensen te raken en te vertellen hoe het anders moet. Hoe het beter kan. Hoe mensen het verschil kunnen maken.

De drie jongeren worden begeleid door journalisten van Algemeen Dagblad afdeling de Dordtenaar om zowel hun schrijf als ook presentatievaardigheden te verfijnen.

Videoportretten

Studenten van het Da Vinci College/ afdeling Ruwe Talenten (16+) maken videoportretten over de vier zonen. De professionele praktijk wordt gestimuleerd. Studenten doen hier werkervaring op in een realistische praktijksituatie. Concreet betekent dit dat Mbo’ers interviews doen met de nabestaande van de 4 zonen, in het stadsarchief duiken, filmen en monteren.

Muziek / Kos Monster

De Dordrechts Philharmonisch Orkest (circa 65 muzikanten van 16 t/m 66 jaar), het kloppend hart van de voorstelling, zal volledig bezet worden door amateurmusici en op deze manier biedt dit project hun de mogelijkheid om in een enorme productie mee te doen. Zij worden bijgestaan door een ervaren professionele dirigent. Een unieke kans voor alle spelers, want meedoen met een geënsceneerde productie is doorgaans voorbehouden aan professionele musici. De theatraliteit en multimediainzet is uniek. Dus meerdere disciplines als onderdeel van een groter geheel. Deze ervaring zal bij de spelers nog lang bij blijven hangen. 

Daarnaast vereist het hele nieuwe vaardigheden, die de musici nog niet hebben en die ze gedurende het project op doen. De musici ervaren hoe het is om een artistieke topprestatie te leveren en de aandacht te hebben van een publiek dat geniet van een bijzonder werk dat de meeste luisteraars nog nooit gehoord hebben. Deze ervaring, gesterkt door de samenwerking met een andere amateurkunstenaars, maken het project een unieke belevenis voor elke orkestspeler.

Kors Monster was docent aan het conservatorium van Amsterdam en in dien hoofde een autoriteit in Nederland op het gebied van compositie. Toch is de muziek die hij maakte praktisch helemaal vergeten. Een reden hiervoor is onder andere de staat waarin de bladmuziek verkeerd. Veelal handgeschreven partijen, onvolledig en niet meer in de staat waarin een muzikant of dirigent dat tegenwoordig verwacht. Een onderdeel van dit project is dat de muzikanten ook het werk van Monster in een nieuwe editie vorm te geven.  Aangepast aan deze tijd waardoor het een stuk aangenamer wordt om deze muziek weer eens te proberen. Het zou zomaar een grote verrassing kunnen zijn.

Tekenen / Otto Dicke

We willen deze amateurtekenaars (groep van max 5 tekenaars van 50+) laten ontdekken dat ze meer durven dan ze denken. Tekenen live op het podium. De spanning van het erop of eronder, het improviseren, de directe reacties van het publiek: als tekenaar is het heel bijzonder om podiumkunstenaar te zijn. Op schermen verschenen de tekeningen. Zij worden muzikaals begeleid. Het publiek voelt de emotie.

Onder begeleiding van een professionele tekenaar/ beeldend kunstenaar (via Pictura) leren de amateurs de techniek van live tekenen. Tegelijkertijd verwerven zij inzichten van hun illustere voorganger Otto Dicke. De amateurtekenaars ontwikkelen een persoonlijke stijl, een eigen schriftuur. Intens en betrokken verbeelden zij een herkenbare wereld, trefzeker en kwetsbaar, vertrekkend van Otto Dickes illustraties in het boek Verzet in en om Dordt van K. van Loon.

Theater / Aart Alblas

De jongeren (circa 15 kinderen van 10 t/m 13 jaar) verdiepen zich samen met professionele theatermakers in de geschiedenis van hun Dordrecht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en interviewen ouderen over hun herinneringen. En in het bijzondere met nabestaande van familie Alblas. De ouderen verbinden zich aan het project en de jongeren komen ook in contact met de nog levende geschiedenis, iets wat in deze tijd niet meer zo vaak voorkomt en daarmee experimenteel is. 

Meerwaarde zit hem in het persoonlijk maken van een groot onderwerp als oorlog, door de verhalen toe te eigenen en te vertalen naar de spelvloer. Daarnaast wordt een verbinding gelegt tussen ouderen en jongeren door het gesprek aan te gaan over de verschillen en overeenkomsten in denken en leven, toen en nu. Niet enkel praten over het verleden maar ook kijken in het nu wat ouderen met deze jongeren verbind.

De jongeren geven vervolgens in de voorstelling vorm aan hun perspectief op deze verhalen. Een verbinding naar het nu is noodzakelijk. We hebben het daarbij vaak over ‘een kritische reflectie op de periode van de Tweede Wereldoorlog'.  

Poëzie / Kees Buddingh

De Blauwbilgorgel is een Nederlands gedicht uit 1943, geschreven door Buddingh. De Blauwbilgorgel is een mysterieus wezen. Wat het precies is en hoe het eruitziet, wordt in het gedicht weliswaar uitvoerig beschreven, maar doordat ook veel andere woorden in het gedicht niet-bestaande woorden zijn, blijft de aard van het wezen een raadsel. Een ode aan dichterlijke vrijheid. Het vieren van de vrijheid is immers ook mogen zeggen wat je graag wil. De rijmen van Buddingh ademen in ieder geval de vrijheid om te zeggen waar je zin in hebt, hoe abstract dat ook is. En door dat in combinatie te doen met muziek en tekst geeft dat deze boodschap mooi weer.

Enerzijds wordt aan een uitvoering van het werk met muziek gewerkt waarbij alle betrokkene de uitvoeders zijn. Anderzijds wordt er samen met de Buddingh Genootschap en kinderen van De Statenschool een nieuwe gorgelerijm gecreëert in de zo kenmerkende stijl van Buddingh: zo neutraal mogelijk, laconiek-humoristisch, en noteren van alledaagse observaties.

→ Dit is een project dat de samenwerking en artistieke uitwisseling tussen amateurs onderling bewerkstelligt, dat de samenwerking in een professionele setting de uitvoerende op een hoger nievau tilt (less: verdieping van de amateur skills vergroot). Actieve cultuurparticipatie op een vernieuwend manier. Concreet de verhalen levend houden voor toekomstige generaties en de herdenking meer context en (persoonlijke) verdieping geven.

 

Met wie werk je samen?: 

} verbinding & ontmoeting
Inwoners (publiek) worden betrokken bij de geschiedenis van Dordrecht. Verhalen levend houden voor toekomstige generaties en de herdenking meer context en (persoonlijke) verdieping geven. Er wordt een kunstzinnige invulling gegeven zowel aan de Dodenherdenking en als ook aan Bevrijdingsdag.

Amateurs verbinden zich. Dit initiatief verbindt (amateur) kunstonderwijs, verenigingsleven en amateurs. En dat allemaal ook onderling; meerdere keren ontmoeten wij elkaar. Zelden is er een Dordts stadsbreed project voor amateurs die in hun eigen omgeving aan een multimediale voorstelling meedoen. De behoefte is om zich te ontwikkelen, om te groeien, om nieuwe dingen te leren. Werken in een professionele omkadering datuitdaagt om leidt tot een nieuwe speelstijl.

Dit stadsbrede project ontwikkelen we samen met partners. De hele opzet gaat uit van een zwaan kleef aan effect. We beginnen klein en dijen steeds verder uit. Partners waarmee we starten zijn:

Dordrechts Philharmonisch Orkest (aanjager) is een zeer breed amateurgezelschap bestaande uit een bigband, seniorenorkest, opleidingsorkest, jeugdorkest en een zogenoemd A-orkest. Zij zetten zich in voor het spelen van kwalitatief goede muziek maar willen ook graag vernieuwend zijn. 

Cultuurcentrum ToBe is als brede basisvoorzieninig de kerninstelling voor cultuureducatie in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. ToBe doet dit niet alleen, maar in samenwerking met de lokale culturele partners, het amateurveld en de onderwijsinstellingen. (voor dit project is Theater Na de Dam de verbindende factor)

Tekengenootschap Pictura is de oudste kunstenaars vereniging van Nederland. In de loop der eeuwen zijn honderden kunstenaars, waaronder schilders, tekenaars, beeldhouwers, maar ook dichters en schrijvers lid geweest.

Buddingh' Genootschap stelt zich ten doel om de literaire en artistieke nalatenschap van Cees Buddingh te (laten) beheren, bestuderen, collectioneren, catalogiseren, toegankelijk te maken en er waar mogelijk over te publiceren.  

Da Vinci College is het regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs.

Verder werken wij samen met Bibliotheek AanZet, Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Historische Platform Dordrecht, stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht en lokaal 4 en 5 mei comité. Door een breed netwerk in te zetten, vergroten we het draagvlak en de zichtbaarheid van dit project, maar ook onder publiek dat niet vanzelfsprekend met theater of de dodenherdenking in aanraking komt.

→ Iedere partner heeft zijn eigen achterban. Het bijzondere van dit project is dat wij al deze organisaties met hun verschillende achterbannen aan elkaar knopen.

} Organisatie, werkwijze en planning

Het stadsproject wordt gefaciliteerd door Kunstmin (penvoeder) en zal de praktische zaken coördineren. Het team wordt samen gesteld uit leden van het DPhO, ToBe, Pictura en DaVinci College.  Zij zullen continu overleg hebben om de artistieke proces te bewaken.

Kunstmin positioneert zich als vitaal hart in Dordrecht en de regio. De plek van de live-ontmoeting van Dordtenaren, Drechtstedenaren en kunstenaars, artiesten. Wij ontwikkelen en profileren ons als netwerkorganisatie, zijn verweven in diverse netwerken in de stad en regio. We willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier betrokken raken bij elkaar en bij theater, met als doel een relevante bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van (samen)leven van mensen. Kunstmin wil het blikveld van mensen verbreden, waardoor mensen op een andere manier gaan kijken naar elkaar, hun omgeving en maatschappelijke thema's. Het doel is een socialere en creatievere samenleving. Wij werken vanuit de filosofie: via de regie van ontmoeting ontstaat een gezamenlijke ervaring die uitnodigt tot dialoog.

De repetities starten na de voorjaarsvakantie en vinden wekelijks plaats. Verspreid over het voorjaar worden collectieve sessies georganiseerd, vervolgens eind april een vol weekend met gezamenlijke repetities op locatie, in het theater. Hier worden de contouren van de volledige productie zichtbaar voor alle deelnemers: alle acteurs, spelers, tekenaars evenals de regisseur, zullen zich bij de repetities voegen en met de 1ste gezamenlijke doorloop komt dit bijzondere spektakel pas echt tot leven. Het repetitieweekend op locatie wordt gevolgd door de generale. Een periode van intensief repeteren kortom, die een enorme impuls geeft aan het artistieke niveau van alle betrokkenen. Daarna volgen de voorstellingen, waarbij de uitvoerenden vertrouwder raken met het uitvoeren van dit project: een enorme kans om gedurende de voorstellingen nog verder te groeien in muziek en spel en om artistiek volop tot bloei te komen.

} Marketing

De marketing zet in op een zo breed mogelijke inzet van middelen van papieren uitingen (flyers, affiches etc), website, digitale nieuwsbrieven tot (sociale media). Het fotobeeld van de voorstelling vormt het boegbeeld van de communicatie rond dit project. Dit project wordt gepromoot in print (A2, flyer, vermelding in cultuurladder en free publicity) en corporate in samenwerking met Dordrecht Marketing onder meer via de campagne kanalen als buitenzijde stads- en regiobuslijnen (10 buslijnen), de A0 straat campagne, en regionale magazines. In de voorjaarsbrochure (oplage: 17.500 en verspreiding in de hele regio) is een achtergrond met de betrokkenen te lezen. Via sociale media wordt vanaf repetitiebegin het maakproces gevolgd door middel van filmpjes en foto’s. In deze productie extra toenadering tot de partners en zal ook via hun kanalen aandacht besteden aan de productie.

Hiernaast zal door het Da Vinci College een marketing/communicatieplan worden uitgewerkt speciaal gericht op de doelgroep tot 21 jaar. Hierbij zullen diverse media worden ingezet, waaronder YouTube, Facebook, Instagram en websites. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

} Doelstelling en beoogde resultaten

Onze missie: met weinig middelen verbeeldend theater maken. En altijd in verbinding met anderen.

Het project is beeldend en laagdrempelig. Door de energieke speelstijl, het gebruik van eenvoudige voorwerpen en herkenbare thema’s maken wij samen een multimediale voorstelling die het publiek verrast en ontroert.

De voorstelling heeft diverse doelstellingen:

 • Door middel van een audio/visueel concert/ voorstelling worden de 4 zonen van Dordrecht herdacht.
 • De jeugd te inspireren om hun idealen na te streven, zoals ook de 4 zonen van Dordrecht het hebben gedaan.
 • Dordtenaren 'confronteren' met de talenten van de 4-zonen en die van de huidige generatie.
 • Verbinding creëren tussen verleden en heden voor toekomstige generaties. 

Wij zetten in op een zo’n breed mogelijke samenwerking met verschillende partijen die elk hun eigen plek in het proces kunnen innemen. Wij zetten in op actieve participatie in het project door deelname in het creatieproces, maar ook in het communicatieproces richting hun eigen achterban. In nauw contact met de verschillende afdelingen van Kunstmin wordt richting gegeven aan een zo’n groot mogelijk bereik. De doelen werpen van cultuurparticipatie hun vruchten af:

 • het stimuleren van een nieuwe infrastructuur (sociaal en cultureel vervlochten);
 • blijvende, maar zich vernieuwende partnerschappen;
 • meer mensen met een verbrede horizon;
 • die talenten ontdekken en laten opbloeien;
 • die zelfbewuster zijn geworden;
 • hun verbeeldingskracht hebben ontwikkeld

en die, naast het koesteren herinneringen, met open en nieuwsgierige blik naar het nu en de toekomst kijken.

Het vergroten van het eigenaarschap van dit soort projecten is leidend. Kunstmin vervult nu een aanjaagrol maar wil op den duur op zelfstandige kracht van netwerken verder bouwen, zodat het huis een vanzelfsprekend onderdeel van de stad is.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
voorstellingen  100 1050
       
       
       
       
       

* de kick-off, de verschillende repetities in verschillende samenstelling, het doorloop weekend en generale zijn hier niet meegenomen. 

 • minimaal 100 amateurs zullen deelnemen aan dit project (van 8 tot 65 jaar) 
 • minimaal 3 voorstellingen 
 • minimale bezetting van 350 bezoekers per voorstelling.
 • heleboel repetities
 • x-antall uren van studeren 
 • bloed, zweet en tranen 
 • plezier, vreugde en enthousiasme

Meetbaarheid van succes
Bij dit project wordt namelijk iets bijzonders bewerkstelligd wat niet in harde cijfers is uit te drukken. Door middel van monitoring, enquêtes, blogs, interviews, foto’s, gespreksgroepen etc. kunnen alle betrokkenen hun waardering laten blijken.

Wat maakt het project bijzonder?: 

} Wat maakt het project bijzonder?

Dit stadsproject is voor alle deelnemers een mogelijkheid zich niet alleen met kunstbeoefening in de vrije tijd bezig te houden, maar zich ook daadwerkelijk te verbinden aan de wereld waarin ze leven. Door een maatschappelijke gebeurtenis als uitgangspunt te nemen voor het maken van theater en die zodoende weer actueel en theatraal te maken, wordt een verbinding gelegd die bestendiger is dan een les uit een geschiedenisboek. Niet alleen worden de deelnemers op burgerschap aangesproken, maar ook op een actieve houding ten opzichte van maatschappelijke tendensen (lees: vrijheid).

Het project is bijzonder:

 • omdat het een begin is van duurzaam verbindingen; 
 • omdat wij een belangrijke bijdrage leveren aan de oral history en burgers verbinden die nu nog niet verbonden zijn;
 • omdat de deelnemers zelf vorm aan geven aan het verhaal;
 • omdat wij samen dit maken;
 • voor Schouwburg Kunstmin, om nog veel meer het theater van de stad te worden.

 

} Evaluatie

Na afloop wordt geëvalueerd op inhoudelijk, procesmatig, publicitair en kengetallen niveau. De opgedane kennis wordt gedeeld met de verschillende partners en vanuit daar ontwikkelen wij nieuwe plannen, richtingen waarmee wij de band met de diverse groepen kunnen behouden en intensiveren. Concrete kennis wordt ingezet voor nieuwe projecten. Wij willen de kennis delen met anderen die vergelijkbare processen willen doorlopen om zich te vervlechten met de lokale/regionale maatschappij.

→ Dit stadsproject is van belang, omdat het dynamiek oplevert. Het project straalt kwaliteit uit en zet mensen in beweging. Actieve cultuurparticipatie op een vernieuwend manier. De verhalen levend houden voor toekomstige generaties en de herdenking meer context en (persoonlijke) verdieping geven.

Begroting: 

De begroting is bijgevoegd (zie bijlage). Uiteraard hebben wij kritisch gekeken naar kosten en inkomsten. De lasten zijn zowel personele als ook materiele kosten. Er is conservatief begroot.

Vanzelfsprekend is dat iedere partner een bijdrage levert (zowel financieel als gekapitaliseerd). Maar om transparantie te waarborgen is de bijdrage van Da Vinci College (MBO instelling) op pm gezet.

De eigen bijdrage van Kunstmin is 37% van het totaal en bestaat zowel uit een financiële bijdrage (gefinancierd uit de jaarlijks ontvangen subsidie van gemeente Dordrecht, het Kunstmin Fonds, Business Club en horeca inkomsten enzovoort) als ook een gekapitaliseerde (o.a. uit locatiekosten, delen van personeelskosten enzovoort) en i 

Er wordt een bijdrage gevraagd aan FCP van 28% van het totaal. 

} Waarom de aanvraag bij FCP?

Wij vragen een bijdrage aan FCP omdat amateurs in deze productie een cruciale, actieve rol spelen. Amateurs in de regio, verenigd of zelfstandig, met uiteenlopende expertises. Hen wordt gevraagd vanuit die eigen expertise input te leveren. Zij leveren een bijdrage die onmisbaar is om het verhaal te vertellen, een sfeer neer te zetten, een gevoel mee te geven. Zij spelen een voor hun nieuw repertoire in een professionele setting in een voor hun ongewone omgeving. Voor veel amateurs is het een totaal nieuw concept. Een voorstelling, groots van opzet en vernieuwend. Al deze nieuwe combinaties (acteren, nieuwe repetoire/speelstijl) krijgen aandacht in repetities en workshops.

Voor ons onderschrijft dit totale project ons DNA: zo willen we werken! Met elkaar als gemeenschap. Nog nooit eerder hebben we hier in Dordecht gewerkt met zoveel verschillende amateurs uit diverse disciplines en leeftijdgroepen. We willen amateurs duurzaam aan ons te binden, door hun later te mogen inzetten voor andere projecten, door individuen te scouten die willen doorgroeien naar professioneel niveau. En natuurlijk hopen we dat zij een vaste bezoeker worden van de vele voorstellingen die we nog gaan produceren en/of presenteren.

Dit project draagt bij aan actieve cultuurparticipatie op een vernieuwend manier onder de doelgroep amateurs en verdieping en verbreding van het amateurveld in Dordrecht en de regio.

 

Locatie(s): 
Schouwburg Kunstmin (grote zaal)
Schouwburg Kunstmin (diverse andere ruimtes als kelder, zolder)
buiten voor Schouwburg Kunstmin (park)
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

4 zonen en 1 stad is een cultuurproject, dat aansluit bij het beleid van Schouwburg Kunstmin, zo laten jullie ons weten. Jullie geven aan dat daarbij de artistiek-maatschappelijke betekenis van het theater grotere nadruk krijgt en jullie je duurzaam willen verbinden aan nieuwe en bestaande publieksgroepen, in alle diversiteit. Prachtige visie voor een toekomstbestendig theater in de stad en waardering voor de aanjaagfunctie die jullie willen vervullen. Jullie hebben een stadbrede impact met dit project voor ogen, maar hoe dit bereikt wordt met de gekozen inhoud en aanpak wordt echter onvoldoende overtuigend onderbouwd. Er komen nog teveel vragen op over het hoe en waarom. Vragen als: hoe sluit de thematiek aan bij wat er bij de bewoners aan wensen en behoeften speelt, waarom is er gekozen voor deze specifieke kunstvormen, waarom werken juist deze organisaties samen en hoe kruisbestuiven zij en hun deelnemers elkaar concreet? Of dit project de realisatie van een eenmalige gezamenlijke theaterproductie overstijgt en tot duurzame nieuwe verbindingen in de stad leidt, blijft dan ook teveel gissen. Hoe nieuwe, diverse doelgroepen betrokken worden om de actieve kunstbeoefening in de stad te vernieuwen, vereist eveneens nadere toelichting. De aanvraag geeft zeker blijk van wil en energie om beweging in gang te zetten, maar sluit qua aanpak helaas nog onvoldoende bij deze regeling aan.

afbeelding van Jan Zobel

Een goede middag, 

Ik heb de aanvraag doorgezet naar de beslis mee-fase.

Dank voor jullie steun, opmerkingen ...

Een collegiale groet, 

Jan

 

afbeelding van Jan Zobel

Goede morgen,

Opnieuw gesleuteld en hier en daar teksten ingekort.

Nog opmerkingen of mag ik de aanvraag doorsturen naar de beslis mee-fase? 

Groet Jan

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ik ga het lezen en kom er een deze dagen op terug. Je kan sowieso een verzoek indienen zodat je dat niet vergeet en als ik nog op- of aanmerkingen heb die belangrijk zijn voor de beoordeling van het plan zal ik dat deze week nog met je delen.

afbeelding van Jan Zobel

Goede middag, 

Wij hebben geprobeerd om alle vragen te beantwoorden. En de duurzame insteek te benaderen, omdat het voor ons allen niet de zoveelste productie/ voorstelling is, maar de opmaat voor stadsbrede projecten die voorkomen uit vragen van de stad. 

Daarnaast hebben wij een paar zinnen geschreven mbt tot marketing. 

 

Wij horen graag jullie feedback

Groet Jan  

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Fijn om te lezen dat jullie plan in ontwikkeling is! Jullie willen het theater van de stad zijn/worden en dan rijst de vraag uiteraard welke stad dat is; hoe die stad eruit ziet, waar haar bewoners behoefte aan hebben als het gaat om cultuurparticipatie, waarin zij zich herkennen en waardoor zij aangetrokken worden. Hebben jullie daar een beeld van en kan je aangeven hoe zich dat vertaalt naar de keuze specifiek voor deze samenwerkingspartners met ieder hun specifieke discipline? En wat is daarbij de onderlinge samenhang tussen of overkoepelende doel van die partners en haar deelnemers? Hebben jullie wellicht ook andere partners, doelgroepen en/of disciplines overwogen, en zoja waarom dan deze keuze? Om de impact van het project voor jullie als theater van de stad, voor de stad en haar bewoners en voor de kunstbeoefening in die stad goed in te kunnen schatten, is het voor ons belangrijk hier meer inzicht in te krijgen. Anders vrees ik dat het toch snel “gewoon” een volgende theaterproductie wordt waarin verschillende partijen een rol spelen. Hoe helpt deze productie julllie dat theater van de stad te worden? Hopelijk kan je hier nog verder induiken en toelichten.

afbeelding van Jan Zobel

Een goede middag, 

Wij hebben geprobeerd de participatie heldere te beschrijven, de professionele begeleiding duidelijk in kaart te brengen, innovatieve inhoudelijke bijdragen zichtbaar maken.

Wij horen graag jullie feedback. 

Groet

afbeelding van Jan Zobel

Goede middag, 

de bijeenkomst was heel vruchtbaar.

Wij zijn nu bezig om de aanvraag te herschrijven om de participatie en kruisbestuiving helderere te krijgen.

groet 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

We zijn over de helft van de Denk mee fase. We zien jullie concretisering o.a. wat betreft de rol, bijdrage, ontwikkeling en uitwisseling van de vele deelnemers tegemoet. De bestaande tekst kan wellicht wat beknopter en meer to the point, zodat het een aansprekend en prettig leesbaar plan wordt.

Succes deze laatste 2,5 week!

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Jan,

Hoe is de bijeenkomst gegaan? Heeft dit nieuwe input opgeleverd voor jullie project?

Groet! Davida

afbeelding van Jan Zobel

Beset Stefanie en Davida, 

Dank voor jullie 1ste reactie. Wij hebben de begroting met dekkingsplan en toelichting bijgevoegd. Hoor graag jullie comentaar. 

Wij begrijpen goed jullie opmerking en proberen deze te verwerken. Participatie in alle verschillende disciplines, hun begeleiding door professionals en de ondelringe uitwisseling en kruisbestuiving tussen de deelnemers en disciplines Morgen hebben wij met de partners een bijeenkomst om jullie vragen goed te kunnen beantworden. 

Wordt vervolgd.

Groet Jan 

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Jan,

Ook namens mij welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur van het Fonds denk ook ik de komende weken met jullie mee.

Mooie aanleiding om een verbindend cultuurproject op te zetten in Dordrecht. Jij maakt het mee is gericht op de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd. Ik raad je dan ook aan je aanvraag te focussen op de participatie van de vrijetijdskunstenaars in alle verschillende disciplines, hun begeleiding door professionals en de ondelringe uitwisseling en kruisbestuiving tussen de deelnemers en disciplines. De concrete rol en bijdrage van de vier samenwerkende partijen mag in dat begeleidingsproces ook een duidelijke beschrijving krijgen. 

Succes de komende tijd!

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Jan, 

Welkom op het platform Jij Maakt het Mee! Ik ben als coach verbonden aan dit platform en denk graag met je mee de komende periode. Ook de adviseurs van het fonds zullen gaandeweg een bijdrage leveren. 

Jullie hebben een indrukwekkend pallet aan samenwerkingspartners in het professionele vlak. Dat is mooi om te zien, tegelijkertijd zie ik nog niet wat de bijdrage vanuit de amateurs is. Wellicht is het goed om niet alles rondom de inhoud voor de start van het proces met de amateurs vast te leggen of om meer duidelijk te maken wat de bijdrage van de amateurs is en hoe dit experiment oplevert. Het experiment is een belangrijk onderdeel van deze regeling en zou concreter kunnen worden uitgelegd aan de linkerkant van de projectpagina. Daarnaast krijgen wij ook beter inzicht in het project wanneer je een begroting als bijlage upload. Die is alleen voor de coach en adviseur te zien. 

Ter inspiratie kunnen jullie bijvoorbeeld ook kijken bij het VFonds en de projecten die daar gehonoreerd zijn in het kader van 2018 jaar van het verzet. 

 

Hartelijke groet, Davida