menu denk mee beslis mee maak mee

200 jaar historie molen "Hermien"

200 jaar molen "Hermien" ten tonele brengen

Toneelvereniging Hervelo
1 november 2018 tot 15 mei 2019
erfgoed, theater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€10.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

200 jaar historie molen "Hermien"

200 jaar molen "Hermien" ten tonele brengen

afbeelding van Karel ten Have

Ingediend door:

Karel ten Have

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
geluidswering in verband met naastgelegen N18

Wat ga je doen?: 

Het bestuur van Toneelvereniging Hervelo en het bestuur van de molen "Hermien" hebben in overleg met elkaar besloten om voor het jubileum (200 jaar) van de molen een openlucht toneelstuk ten tonele te brengen in 2019 omdat de molen dan 200 jaar bestaat. Het openlucht toneelstuk wordt speciaal geschreven voor het 200 jaar bestaan van de molen "Hermien" en vindt plaats in en om deze Molen. Het script wordt geschreven door een werkgroep en er wordt gebruik gemaakt van historisch archief. Wij vinden het belangrijk om de historie van de Harreveldse Molen, en het vroegere leven in de agrarische sector onder de aandacht te brengen bij diverse generaties. Diverse verenigingen zullen meewerken aan dit bijzondere openluchtspel zoals de muziekvereniging. Als aanvulling op de molen wordt er een boerderij, een kasteel en een cafe bijgebouwd. Dit decor en kleding van de spelers zal worden gemaakt door vrijwilligers uit de gemeenschap. In verband met geluidsoverlast van de N18 zal er een geluidswerende wand moeten worden geplaatst. 

Hoe ga je te werk?: 

De Harreveldse molen Hermien bestaat volgend jaar 200 jaar. In overleg met het bestuur van Belkorenmolen Hermien en het bestuur van toneelvereniging Hervelo is besloten om dit jubileum op een bijzondere manier te vieren. We willen een openlucht toneelstuk ten tonele brengen, welke zich afspeelt in en rondom Beltkorenmolen Hermien. Er wordt speciaal voor deze gelegenheid een toneelstuk geschreven over 200 jaar historie van de molen. Ons doel is om het vroegere leven in en rondom de molen aan een ieder zichtbaar te maken. Wat was het belang van de molen voor de agrarische sector. Tevens was de molen een ontmoetingsplek voor de gemeenschap, waar veel sociale contacten waren, en vele ervaringen werden gedeeld. We willen de jeugd laten ervaren dat er vroeger geen andere communicatiemogelijkheden waren (social media) en dus een ontmoetingsplek als deze molen een belangrijke plek was voor sociale contacten. Tevens willen we voor de ouderen weer een herkenning van het vroegere leven geven. 

Toneelvereniging Hervelo geeft jaarlijks in oktober een toneeluitvoering in een sportzaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande podia aangepast aan het desbetreffende toneelstuk. Wat dit project voor ons bijzonder maakt is dat het een openluchtspel betreft op de locatie bij de molen. Deze locatie moet geheel worden ingericht, er zal een boerderij, kasteel en een cafe worden bijgebouwd. Er moet  een tribune worden gehuurd. Omdat er een snelweg langs de Molen loopt, moet er een geluidswal worden aangelegd. 

Met wie werk je samen?: 

Het bestuur van toneelvereniging Hervelo werkt samen met het bestuur van Beltkorenmolen Hermien. Het openluchttoneelstuk zal grootst worden opgezet en enkele verenigingen van Harreveld zullen hun medewerking hieraan verlenen. Het is de bedoeling dat de muziekverenging St.Agatha welke reeds haar 50 jarig jubileum heeft gevierd voor muzikale ondersteuning zorgt. Ook de sportvereniging zal hier hun medewerking aan verlenen. Door meerdere verenigingen bij het project te betrekken willen we de samenhorigheid binnen de gemeenschap versterken.  

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het gehele project zal worden georganiseerd en uitgevoerd door vele vrijwilligers uit de Harreveldse gemeenschap. Harreveld staat bekend om zijn vele vrijwilligerswerk. Zo is het dorpshuis, de kerk en de basisschool door vele vrijwilligers gebouwd en/of gerenoveerd. 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 openluchtspel 50 4*600
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is bijzonder omdat het geen bestaand openluchtstuk is maar speciaal voor deze gelegenheid wordt geschreven en ten tonele wordt gebracht. 

Het project moet toeschouwers en spelers enthousiast maken en laten zien dat cultuur een goede vrijetijdsbesteding is, dat je door gezamenlijke inspanning iets moois neer kunt zetten. 

Locatie(s): 
Beltkorenmolen Hermien Harreveld

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Karel,

Kan het zijn dat je een lege begroting hebt geüpload? ik zie geen getallen in het document.

Ik lees dat jullie project behoorlijk ambitieus is. Toch is je plan nog steeds te beknopt om te kunnen zien of het aansluit bij de regeling Jij Maakt Het Mee. Mijn inschatting op basis van de tekst die je hebt geplaatst, is dat dat niet het geval is. Zo wordt nog niet duidelijk wat de samenwerking met de sportvereniging precies inhoudt, en de samenwerking met de fanfare. Daarnaast zie ik nog niet goed in hoe vernieuwend dit project is ten opzichte van eerdere projecten. Dat jullie niet in een binnenlocatie, maar buiten spelen is interessant, maar is het ook relevant voor de artistieke ontwikkeling voor de deelnemers? 
Je hebt nog twee weken om je plan aan te passen. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Karel,

Bij het tabblad 'bewerken' -> Denk mee (meer projectinformatie) vind je verschillende invulvakken, die helpen misschien bij het uitwerken van je plan. Je zou ook kunnen kijken naar andere plannen die op jijmaakthetmee.nl zijn ingediend en die in de Maak mee-fase zijn gekomen. Dan krijg je een beetje een idee van wat een succesvolle aanvraag is. Op dit moment is je aanvraag voor ons nog te beknopt.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Karel,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Via het tabblad 'bewerken' -> 'Denk mee (meer projectinformatie)'  kan je je aanvraag uitbreiden en concreet maken. Ik lees graag meer. Succes!

afbeelding van Karel ten Have

Beste Alexander,

De door ons ingediende aanvraag hebben we al zo uitgebreid en concreet mogelijk gedaan. Op dit moment heb ik hier geen aanvulling op. Mocht je tips hebben, dan horen we die graag!

Met vriendelijke groet,

Karel ten Have