menu denk mee beslis mee maak mee

1629 Het Beleg van 's-Hertogenbosch

Het keerpunt, een groots en aangrijpend drama

De Meierij Theaterproducties
1 april 2018 tot 31 december 2019
erfgoed, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

1629 Het Beleg van 's-Hertogenbosch

Het keerpunt, een groots en aangrijpend drama

afbeelding van Mieke van Opstal

Ingediend door:

Mieke van Opstal

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
meedenken over het totale plan

Wat ga je doen?: 

1629 is een belangrijk keerpunt gebleken in de geschiedenis van de stad en regio en heeft regionaal en landelijk verstrekkende gevolgen gehad. Opvallend is dat de landelijke geschiedschrijving van de verovering voornamelijk is beschreven vanuit een "Staats" gezichtspunt. Door de Bosschenaar in die tijd werd toch anders gekeken naar de gevolgen van de inname. Wat vóór de verovering een rijk, cultureel enwetenschappelijk belangrijk centrum binnen het Spaanse rijk was, was na de verovering verworden tot een onbelangrijke stad zonder enige landelijke invloed. Deze geschiedenis en gevolgen daarvan zijn nauwelijks bekend in Den Bosch en regio. De hoogste tijd 1629 de aandacht te geven die het verdient.

De aandacht voor 1629 Het Beleg van 's-Hertogenbosch is mogelijk dankzij de geschiedschrijving, de bewaarde verhalen, een grote hoeveelheid schilderijen en prenten, de officiele ondertekening door Frederick Hendrik en diverse materialen die bewaard zijn gebleven in de verschillende musea en het Stadsarchief. 

De activiteiten rond het onderwerp 1629 zullen onder andere bestaan uit de volgende onderdelen: een preview van de muziektheaterproductie op 14 september 2018 waarbij de ondertekening van de overgave wordt herdacht, diverse lezingen en workshops, een educatief programma, een documentaire, een tentoonstelling en in september 2019 een grote muziektheatervoorstelling.

                                                                                     ------------------------------------

Hoe ga je te werk?: 

Muziektheaterproductie: Als uitgangspunt voor het script, decor en muziek is gekozen om tegenstellingen op verschillende niveaus leidend te laten zijn in de ontwikkeling van het stuk. Tegenstellingen op verschillend gebied en de strijd die mensen daarbij moeten leveren. Groots en meeslepend of klein en intiem, op allerlei gebied zullen strijd, moeilijke keuzes en tegenstellingen in het stuk worden behandeld en zullen mensen moeten leren leven in hun nieuwe omstandigheid en de consequenties van die keuzes moeten aanvaarden.

De rode draad in het verhaal zal de strijd zijn van een stads meisje dat twijfelt om als novice in het klooster in te treden en haar leven verder te wijden aan de zieke medemens. Of dat ze zal kiezen voor de liefde voor een vaandrig uit het leger van de prins. Zij is katholiek, hij protestant. Zij de verdedigende partij, hij de aanvallende. Dat tegen de achtergrond van de ontwikkelingen vooraf, tijdens en na het beleg van 's-Hertogenbosch, met al de verwikkelingen en strijdhandelingen die andere hoofdpersonen in zichzelf of op het strijdtoneel voeren.

Decor: een belangrijk gegeven is dat de tegenstellingen tussen de betrokken partijen en personages duidelijk naar voren komt. Deze tegenstellingen worden door de hele voorstelling en in alle lagen verbeeld. Zo ook in het decor. Het verhaal speelt zich af op twee podia die links en rechts van het publiek staan opgesteld: links het Bossche Broek, het terrein van de aanvallende partij met hoofdkwartier van Frederik Hendrik en rechts de stad 's-Hertogenbosch. Recht vooruit zal het beeld al naar gelang de scene door simpele handelingen veranderen in bijvoorbeeld een aanzicht van de Sint Janskathedraal, een doorsnede van de stadswallen, stadspoort, een preekstoel etc. Een en ander zal gerealiseerd worden door projectie dan wel in de vorm van het changeren van panelen. Door de opstelling van het decor worden de scenes als het ware over het publiek heen gespeeld.

Met dit project heeft De Meierij als doel gesteld om een groot en breed publiek bereiken en het bewustwordingsproces over deze ingrijpende gebeurtenis op gang brengen. Daarnaast is het essentieel om zo veel mogelijk deelnemers onderdeel laten zijn van het project, amateurs (van kind tot en met volwassenen) een podium te bieden en een klimaat te creeren waarin artistiek talent zich kan ontwikkelen. Tevens is het doel om medewerkers een belangrijk onderdeel te laten zijn bij de totstandkoming van de theaterproductie. Zoals onder andere in productie, rekwisieten, decorbouw, faciliteiten, kleding, grime en kap etc. 

Deelnemers zijn van amateur tot meer ervaren. De Meierij investeert in talentontwikkeling en professionalisering en om dit te kunnen realiseren wordt er een lerende omgeving gecreëerd op educatief en artistiek niveau, waarbij amateurs samen werken met professionals en waarin alle projectdisciplines en activiteiten aan bod komen. Het hoogste haalbare artistieke en culturele niveau willen we bereiken door naast reguliere repetities deel- en individuele repetities te houden. De inzet van een zangcoach voor koor en solisten, dans/spelworkshops door professionals. Ook deelrepetities met combo, symfonieorkest en blaasorkest en 2 koren o.l.v. de orkestleider. De begeleiding door een professionele kostuumontwerper in werktekeningen/ kledingstukken maken. De grimeurs krijgen een training grimeren en beginnende kappers oefenen met pruiken en worden wegwijs gemaakt door een theaterkapper. De Meierij wil hiermee een zo groot en divers mogelijke groep deelnemers een intensieve kunst- en cultuur beleving bieden en een hiervoor een blijvende interesse opwekken. De spelers/deelnemers, koren en orkesten worden uitgedaagd en begeleid om deel te nemen aan een vernieuwende manier van theater maken door te werken op een buitenlocatie, aan twee kanten voor, naast en met het publiek te spelen.

De uitdaging zit eveneens in de experimentele samenwerking in voorbereiding, proces en uitvoering met een veelheid aan organisaties diverse historici en wetenschappers, daarnaast bestaande verenigingen zoals gilden en tamboerkorpsen, een bestaand gregoriaans- en psalmenkoor en 3 orkesten. Dit is voor De Meierij een werkwijze die een nieuwe en andere aanpak vraagt, vandaar dat we onder andere ook adviseurs inzetten die vanuit de deelnemerskant het proces en de samenwerking begeleiden en bewaken. Hierbij krijgt de hele productie een extra lading met bijzondere elementen. Deze disciplines leveren ook een bijdrage om een andere doelgroep te bereiken, zoals een grotere diversiteit van de deelnemers en bezoekers. 

De belangstelling van de Bosschenaren en de bewoners uit de wijde omgeving voor de geschiedenis van de stad en in het bijzonder de periode rond 1629 en de 80-jarige oorlog is in toenemende mate merkbaar. De groep vrijwilligers breidt zich uit en worden betrokken bij de ontwikkelingen en uitvoering van de diverse projecten die geschiedenis gerelateerd zijn. De grotere aantallen aanmeldingen bij de cursussen en lezingen en het enthousiasme rond de buitenactiviteiten over de geschiedenis van Den Bosch zoals de nieuwe fietsroute, de vaartochten in de binnenstad en stadswandelingen. Ook de Zuiderwaterlinie, die de 11 verschillende vestingsteden door Brabant verbind, waaronder Den Bosch, krijgt steeds meer bezoekers. Voor De Meierij betekent dit dat mede door de samenwerking met de diverse gerelateerde organisaties, er ook in dit geval een nieuwe doelgroep wordt bereikt. 

Met wie werk je samen?: 

De samenwerking is gezocht met verschillende organisaties die in het algemeen een bijdrage kunnen leveren aan het besef rond de gebeurtenissen in 1629 en in het bijzonder aan de muziektheaterproductie. Met hieronder genoemde partners vind op verschillende niveau samenwerking plaats.

Gemeente ’s-Hertogenbosch:

 •  Het creëren van een bewustwording voor historische en culturele ontwikkeling van de stad en de regio.
 •  Afdeling Educatie: Begeleiden en adviseren het educatieve traject.
 •  Afdeling Publiciteit: Beschikbaar stellen van attentieborden langs toegangswegen, voorafgaand aan start productie.

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch: Nemen nu al 1629 mee in hun verhaal tijdens rondvaarten en stadswandelingen. Flyers met betrekking tot de productie zullen via kaartverkooppunten worden verspreid.

Stadsarchief:

 • Historische, inhoudelijke en educatieve ondersteuning.
 • Mogelijkheden van gebruikmaking van netwerken; gemeente Bergen op Zoom (Stichting HIK), Noord-Brabants Museum.
 • Beschikbaar stellen historisch materiaal en research. Vertegenwoordiger wordt uitgenodigd voor het houden van een lezing voorafgaand aan de voorstelling.

Brabants Historisch Informatiecentrum: Research en (mogelijke) voorstellingslocatie (Citadel). Vertegenwoordiger wordt uitgenodigd  voor het houden van een lezing voorafgaand aan de voorstelling.

Brouwerij Boegbeeld: Ontwikkelen van een bier genaamd 1629. De Meierij Theaterproducties wil ten tijde van het productie jaar 2019, dit bier introduceren.

De Blauwe Engelen: deze City Marketing vrijwilligers organisatie (150 medewerkers) zullen voor de verspreiding van flyers zorgen en de activiteiten op straat promoten. Op deze manier worden zowel bewoners als toeristen geïnformeerd over de productie 1629.

De Groen Vesting: Samenwerking in algemene zin. Het gedachtengoed van de periode 1629 zichtbaar en beleefbaar maken en te houden. Vertegenwoordiger wordt uitgenodigd voor het houden van een lezing voorafgaand aan de voorstelling.

Omroep Brabant, Bastion Oranje en De Bossche Omroep en andere media platforms worden benaderd met de vraag de voortgang van “1629” mee te nemen in de programmering. Alle sociale media, dag-, week- en maandbladen in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij publiceren de belangrijkste nieuwsfeiten tijdens het proces en in de voorstellingsperiode.

Ondernemingen: voor de realisatie van de productie zal in ieder geval met de volgende orgaisaties worden samengewerkt:

 • Podium Gigant
 • Bosch Decor Collectief
 • Idak: licht en geluid
 • Dtale Media
 • PA-Producties
 • etc.

Verschillende enthousiaste organisaties, instanties en individuele personen, volwassenen en kinderen uit cultureel 's-Hertogenbosch gaan een grote rol spelen in de voorbereiding, publiciteit en uitvoering. Een gregoriaans koor en psalmenkoor, diverse gilden, tamboerkorpsen en scholen participeren in dit project waarmee De Meierij een breed draagvlak en maximale maatschappelijke betrokkenheid realiseert.

Wat is verder van belang om te weten?: 

De sociaal culturele invloed van de gebeurtenissen uit de geschiedenis van de periode rond 1629 en de breuklijnen tussen Noord- en Zuid-Nederland uit de 80-jarige oorlog, die er in feite niet meer toe doet, speelt nog steeds een rol in de huidige politiek-culturele oriëntatie. Lange tijd was het zuidelijk deel ondergeschikt en waren tweederangs burgers. Deze oude sentimenten lijken nog altijd een rol te spelen en worden gecultiveerd door zich als niet gehoord te voelen, waardoor deze elementen weer samenkomen. Deze wetenschap krijgt een belangrijke plek in de productie.

Door de Bosschenaar in die tijd werd toch anders gekeken naar de gevolgen van de inname. Wat vóór de verovering een rijk, cultureel en wetenschappelijk belangrijk centrum binnen het Spaanse rijk was, was na de verovering verworden tot een onbelangrijke stad zonder enige landelijke invloed. Er was niet echt sprake van het gevoel "bevrijd" te zijn. Deze geschiedenis en gevolgen daarvan zijn nauwelijks bekend in Den Bosch en regio. 

Als uitgangspunt voor het script, decor en muziek is gekozen om tegenstellingen op verschillende niveaus leidend te laten zijn in de ontwikkeling van het stuk. Tegenstellingen op verschillend gebied en de strijd die mensen daarbij moeten leveren. Groots en meeslepend of klein en intiem, op allerlei gebied zullen strijd, moeilijke keuzes en tegenstellingen in het stuk worden behandeld en zullen mensen moeten leren leven in hun nieuwe omstandigheid en de consequenties van die keuzes moeten aanvaarden. Thema’s van alledag komen in het verhaal aan bod zoals rijk/arm, aanvallers/verdedigers, vrijheid/onderdrukking, haat/liefde etc.

Het logo is ontwikkeld om te gebruiken voor de herkenbaarheid van alle activiteiten die rond 1629 worden georganiseerd.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 kick-off  300  
8 zangrepetiies spelers 30 x 8 = 240  
zangrepetities koren 30 x 5 = 150  
3 zangrepetities solisten 6 x 3 = 18  
10 regierepetities 30 x 10 = 300  
2 orkestrepetities 20 x 2 = 40  
2 dansrepetities 5 x 2 = 10  
4 workshops dramaturg, zangcoach solisten, grime/kleding 45 totaal  
2 doorlopen met orkest 80 x 2 = 160  
10 kledingatelier 10 x 10 = 100  
1 kleding/kap/grime avond incl deelnemers en productieteam 50  
1 preview muziektheaterproductie  80 250-500
25 zangerepetities spelers 60 x 25 = 1500  
25 regierepetities  60 x 25 = 1500  
12 zangrepetities koren 70 x 12 = 840  
8 zangrepetities solisten 12 x 8 = 96  
dansrepetities 10 x 5 = 50  
10 orkestrepetities 50 x 10= 500  
8 workshops dramaturg, zangcoach koor/solisten, Spaanse dans, grime, kleding, kap, decor 100 totaal  
1 tentoonstelling 10 medewerkers 5000
doorlopen met orkest 180 x 3 = 540  
10-... educatie-div. onderdelen 15 medewerkers 4000 (onderwijs)
8 lezingen 8 x 8 = 56 4500-5000
2 kleding/kap/grime avond incl deelnemers en productieteam 220  
10 voorstellingen incl try-out  300 x 10 = 3000 4500-5000

 

Deelnemers: spelers, koren, orkesten, dansers, medewerkers in productieteams, rekwisieten, decorbouw, kleding/kap/grime, facilitair (repetities, doorlopen en werkweekenden) facilitair voor/tijdens de voorstelling zoals decorvervoer, op- en afbouw, kaartcontrole, verkoop programmaboekjes gastheren/dames) en adviseurs.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project is van groot belang voor De Meierij theaterproducties, de doelgroep en de kunstbeoefening in de vrije tijd omdat het voldoet aan de visie en het doel van De Meierij. 

De Meierij Theaterproducties heeft als kernactiviteiten spel, zang, dans, muziek, artistieke en technische productie en organisatie. Het streeft naar verassende muziektheatervormen in uitvoering, locatie en stijl. Creëert door locatie en decorkeuzes een hoge mate van publieke betrokkenheid, waarmee de traditionele theateropstelling wordt doorbroken. De Meierij hecht waarde aan een evenwichtige aandacht voor het orkest als volwaardig visueel onderdeel van het totaal. Het biedt een platform voor medewerkers om een belangrijk onderdeel te zijn bij de totstandkoming van een theaterproductie, zoals onder andere in productie, rekwisieten, decorbouw, faciliteiten, kleding, grime en kap en biedt een podium aan amateurs en jong talent uit de gemeente ’s-Hertogenbosch en regio. Daarnaast wordt een klimaat gecreëert waarin artistiek talent zich kan ontwikkelen en kansen gecreëert voor elke leeftijdsgroep om zich te presenteren aan een groot en divers publiek. Het laat de verschillende disciplines in script, regie, composities en decor gezamenlijk optrekken, waarbij het uiteindelijke resultaat verassend en hoogstaand creatief muziektheater oplevert. Dit geldt zeker voor alle spelers, supportteams en diverse organisaties die ook bij deze procesgang nauw worden betrokken. Tijdens regelmatige overlegsessies worden processen besproken, bediscussieerd en waar nodig bijgestuurd.

Het bijzondere van het proces en de realisatie van dit project, is de intensieve samenwerking met diverse partijen. Deze samenwerking is een uitdaging door een grote diversiteit van de betrokkenen partijen, waarmee de De Meierij Theaterproducties een breed draagvlak en maximale maatschappelijke betrokkenheid tracht te realiseren.

Begroting: 

De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie zal worden besteed aan de productiekosten van het project. De overige inkomsten komen van de subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds (reeds ontvangen), het VSB-fonds (in aanvraag), de gemeente 's-Hertogenbosch en Vught (in aanvraag), de procincie Noord-Brabant (in aanvraag) en eigen bijdrage door de deelnemers bij inschrijving, voor de regie/zang/danslessen en deelname workshops. Daarnaast de inkomsten van sponsoren, advertenties en verkoop programmaboek.

Locatie(s): 
Kasteel Maurik te Vught
De Citadel te 's-Hertogenbosch/de Kaaihallen te 's-Hertogenbosch

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Mieke, het einde van de Denk mee-fase komt alweer in zicht. Een goed moment om de plannen nog een laatste keer aan te scherpen. De samenwerkingen die jullie noemen zijn sterk instrumenteel gericht, terwijl er ook inhoudelijk veel van elkaar geleerd kan worden. Bovendien ontbreken de namen van verenigingen, en toedracht van de samenwerking, in deze opsomming. Het project komt hierdoor top-down over. Want hoe is het draagvlak vanuit de verenigingen, en hoe zit het met de onderling artistiek-inhoudelijke uitwisseling? Het leest alsof de disciplines gescheiden van elkaar voorbereiden. Plus welke impact gaat dit alles hebben op de deelnemende organisaties en de culturele verbindingen binnen ’s Hertogenbosch? Impact is een belangrijk criterium binnen deze regeling. Wellicht een interessante oefening om eens na te gaan wat dit niet tot een typisch Meijerij project maakt, maar wat dit tot een typisch JMHM project kan maken. Altijd handig om hierbij de regeling er nog eens op na te slaan.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Mieke, Dank voor de aanvullende informatie. Aanpak en proces zijn nu inderdaad helderder. In 2013 was het 300 jaar geleden dat De Vrede van Utrecht werd getekend. heeft destijds geleid tot een groot aantal cultuurevenementen in stad en regio Utrecht. Mijn tip is om de website www.vredevanutrecht2013.nl te bekijken en je te laten inspireren.

afbeelding van Mieke van Opstal

N.a.v. je vragen het volgende: 

Wat deze productie anders maakt is dat wij voor de eerste keer met een een veelheid aan organisaties en een diversiteit aan deelnemers samenwerken, in de voorbereiding, proces en uitvoering van het totale project. Voor De Meierij is dit een nieuwe uitdaging die een andere aanpak vraagt, vandaar dat we onder andere ook adviseurs inzetten die vanuit de deelnemerskant het proces en de samenwerking begeleiden en bewaken.

We hebben inderdaad contacten gelegd met de organisaties, ik heb vraag naar de behoeften van de organisaties en de betreffende deelnemers gesteld. Hoop hier op korte termijn een reactie op te krijgen.

De urgentie van het project heb ik voorgelegd aan het Stadsarchief;

Het project 1629 van De Meierij Theaterproducties sluit uit aan op de plannen van de gemeente richting 2029. In 2029 wordt de uitzonderlijke belegering herdacht, 400 jaar na dato. Op weg naar die herdenking is de Stichting Groene Vesting en de afdeling erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch, i.s.m. met de buurgemeenten, druk doende om de belegering en de gevolgen daarvan steeds meer onder de aandacht te brengen. Zo in 2017 de fietsroute 1629 geopend, een route langs nog aanwezige relicten in het veld, wordt er een app daaromheen gebouwd en worden er diverse relicten in het veld in ere hersteld danwel aangeduid. Ook is er een boek in de maak en diverse activiteiten worden in de loop van de komende jaren georganiseerd om toe te werken naar 2029.

Zo ook voor de komende periode: in sept 2018 wordt de onderkenning van het Beleg herdacht in kasteel Maurik welke door De Meierij Theaterproducties in een theatrale en muzikale vorm wordt gegoten. In diverse samenwerkingsverbanden wordt educatief materiaal ontwikkeld, de grote theaterproductie in 2019 uitgevoerd, er zijn gesprekken gaande over een tentoonstelling in het Noord-Brabants museum en een documentaire wordt gemaakt.

De belangstelling van de Bosschenaren en de bewoners uit de wijde omgeving voor de geschiedenis van de stad en in het bijzonder de periode rond 1629 en de 80-jarige oorlog is in toenemende mate merkbaar. De groep vrijwilligers breidt zich uit en worden betrokken bij de ontwikkelingen en uitvoering van de diverse projecten die geschiedenis gerelateerd zijn. De grotere aantallen aanmeldingen bij de cursussen en lezingen en het enthousiasme rond de buitenactiviteiten over de geschiedenis van Den Bosch zoals de nieuwe fietsroute, de vaartochten in de binnenstad en stadswandelingen. Ook de Zuiderwaterlinie, die de 11 verschillende vestingsteden door Brabant verbind, waaronder Den Bosch, krijgt steeds meer bezoekers. Voor De Meierij betekent dit dat mede door de samenwerking met de diverse gerelateerde organisaties, er ook in dit geval een nieuwe doelgroep wordt bereikt. 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Mieke, het is goed om nog even te benadrukken dat dit platform echt is bedoeld voor nieuwe en experimentele projecten. De Meijerij heeft al een aardig aantal theaterproducties op zijn naam staan, dus wat maakt deze productie anders? Is het bijvoorbeeld de eerste keer dat jullie met een veelheid aan verenigingen samenwerken? En voor de verenigingen zelf? Uit je bericht begrijp ik dat jullie nog geen contact hebben met de deelnemers. Wel met de verenigingen neem ik aan? Dus wat zijn hun behoeften, en wat kunnen ze vertellen over die van de deelnemers? Fijn als zij in de rechterkolom nog mee kunnen denken! Daarnaast ben ik nog wat zoekende naar hoe de urgentie voor het project gecreëerd wordt. Want waarom beginnen jullie nu met een jaarlijkse herdenking, en hoe kun je er voor zorgen dat het raakt aan de belevingswereld van de deelnemers, het publiek en de Bosschenaren? En hen ook meenemen in de ontwikkelingen? Wellicht een interessant vraagstuk voor de historici en wetenschappers waarmee jullie willen samenwerken.

afbeelding van Mieke van Opstal

Beste Anne, de projectinformatie is geplaatst inclusief de begroting.

Graag hoor ik welke vragen of onduidelijkheden nog nader uitgewerkt moeten worden.

 

 

afbeelding van Mieke van Opstal

Beste Anne, excuus voor mijn late reactie, ben een paar dagen weggeweest.

Ik ben begonnen om de projectinformatie te plaatsen, zodat er al een beter beeld ontstaat over het geheel. Er staan nog twee vragen open die ik grotendeels al in de overige vragen heb beantwoord. Komend weekend zal ik het beter uitsplitsen en afmaken, ook wordt de begroting nog toegevoegd.

In antwoord op onderstaande vragen.

We hebben nog geen intensief contact met de beoogde deelnemers, anders dan dat het contact formulier wordt gebruikt om hun enthousiasme te delen en vragen te stellen over de stand van zaken. 

Geïnteresseerde aspirant deelnemers worden middels advertenties in regionale dag- en weekbladen uitgenodigd om deel te nemen aan audities waarbij getalenteerde spelers, zangers en muzikanten worden geselecteerd. Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau. Daarnaast wordt er ook een oproep gedaan voor productiemedewerkers.

We willen zo vroeg mogelijk beginnen, 1 april is de datum van de geplande kickoff waarna meteen de repetities starten.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Mieke, voor het verder uitwerken van het projectplan in de linkerkolom kun je ons format gebruiken. Dat geeft net wat meer houvast. Daarvoor klik je bovenaan de pagina op het tabblad ‘Bewerken’ en vervolgens op ‘Denk mee – meer projectinformatie’. Zoals Daniëlle terecht aangeeft is de door jullie beoogde muziektheaterproductie het meest passend bij JMHM. Ik lees dan ook graag meer over het traject dat jullie in gaan; van repetitie/workshop tot eindvoorstelling en welke organisaties daarbinnen een rol spelen. Ook ben ik benieuwd of jullie al contact hebben gehad met beoogde deelnemers. Zijn ze enthousiast, en wat zijn hun behoeften? Tot slot over de looptijd van het project. Als startdatum hebben jullie 1 april 2018 opgegeven. Klopt het dat dan de repetities beginnen?

afbeelding van Mieke van Opstal

Beste Danielle, ik heb in de linkerzijde delen uit het projectplan geplaatst die een inzicht geven op de vragen die je hebt gesteld. Ik hoor graag of deze informatie een beter beeld geeft van onze aanpak en het proces.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Mieke, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Even vrij meedenkend over de hier en nu vraag die Anne aan jou heeft gesteld: ik kan me zo voorstellen dat je Het Beleg van ’s-Hertogenbosch thematisch verbindt aan de invloed van recentere beleggen. Waarom herdenken en vieren we de vrijheid? Wat is de (sociaal culturele) invloed van internationale bezettingen op de hedendaagse bevolkingssamenstelling in Den Bosch?

Je schrijft dat je de plannen al klaar hebt liggen; dat is mooi. Kun je aan de linkerkant alsjeblieft een samenvatting geven? Daarbij het onderdeel theaterproductie uitgelicht en specifiek het cultuurparticipatieproces op weg naar de voorstelling? Doen er amateurs en professionals mee en zo ja, hoe werken ze samen in de repetities? Wie leert wat van wie? Kennen mensen elkaar al of zijn er nieuwe ontmoetingen? Wie heeft inspraak op het plan? Dat zijn zomaar een paar vragen die je kan beantwoorden, waardoor wij een beter beeld krijgen van jullie plan om 1629 nieuw leven in te blazen.

afbeelding van Mieke van Opstal

Beste Anne, fijn dat je meedenkt. In reactie op je vragen:

Waarom kiezen jullie specifiek hiervoor in 2018 en 2019: in 2018 wordt de start gemaakt met de jaarlijks terugkerende herdenking van de ondertekening van Het Beleg van 's-Hertogenbosch, op de plek waar dit destijds heeft plaatsgevonden. Het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch heeft de samenwerking gezocht met De Meierij Theaterproducties om een theatrale en educatieve bijdrage te leveren aan deze herdenking, vandaar 2018. Dit wordt tevens gezien als de start van diverse activiteiten die rond het thema 1629 worden georganiseerd, zoals de tentoonstelling, de documentaire, diverse lezingen en educatieve activiteiten. Deels 2018 en 2019 wordt gebruikt om in het najaar 2019 de grote muziektheaterproductie 1629 op de planken te brengen.

Zien jullie ook kans om dit aan het hier en nu te koppelen: Begrijp niet zo goed wat je hiermee bedoeld, probeer onze visie hierop te benoemen. Het is een gebeurtenis die in ’s-Hertogenbosch en omgeving weinig bekend is. We willen hier de nodige aandacht aan geven. De gevolgen van deze periode is volgens de etnologische begrippen nog steeds merkbaar in Brabant.

Waarvoor willen jullie specifiek een bijdrage aanvragen bij JMHM: Voor het realiseren van de diverse activiteiten zoals eerder genoemd, preview en grote muziektheaterproductie, de lezingen gerelateerd aan deze periode, de documentaire en diverse promo’s, de diverse educatieve activiteiten. De tentoonstelling valt hier buiten (deze wordt door De Meierij geïnitieerd echter niet zelf uitgevoerd).

Ik heb een vraag: het projectplan, marketing en publiciteitsplan, monitoring en evaluatieplan zijn reeds opgesteld. Kan ik deze nu als bestand toevoegen zodat je wat meer inzicht krijgt in het geheel of moet ik dit in de “beslis meefase” pas doen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Mieke, welkom op Jij Maakt Het Mee! Als adviseur van het fonds denk ik graag met je mee om de aanvraag verder aan te scherpen. Met dit project willen jullie de aandacht vestigen op het jaar 1629. Waarom kiezen jullie specifiek hiervoor in 2018 en 2019? En zien jullie ook kans om dit aan het hier en nu te koppelen? Als ik het zo lees hebben jullie uiteenlopende plannen. Waarvoor willen jullie specifiek een bijdrage aanvragen bij JMHM? Houdt er hierbij rekening dat dit een regeling voor actieve cultuurbeoefening is. Veel succes en ik lees graag meer over de onderdelen waarvoor jullie willen aanvragen!