menu denk mee beslis mee maak mee

100 Ways to Meet You #2

Het publiek als gemeenschap

Veem Huis voor Performance
22 september 2018 tot 31 december 2018
dans, theater
volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

100 Ways to Meet You #2

Het publiek als gemeenschap

afbeelding van Nienke SCholts

Ingediend door:

Nienke SCholts

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken en betrekken we zo veel mogelijk mensen met verschillende expertises bij ons platform?

Wat ga je doen?: 

100 Ways to Meet You #2 / 100 manieren om je te ontmoeten #2

Het publiek als Gemeenschap: Een plek waar ontmoeting, uitwisseling en ontwikkeling centraal staat.

Wat gaan we doen en waarom:

Van 22 september tot 31 december 2018 vindt het 100 Dagen Huis #2 plaats. In deze 100 dagen komen kunst, politiek, filosofie, nieuwe gedachten en mensen samen. We organiseren geëngageerde programma’s met interdisciplinaire, internationaal opererende kunstenaars van nu, die ons nieuwe perspectieven op het bestaande bieden. Het 100 dagen huis is een plek voor ‘anders kijken’, een plek voor verbeelding, voor samen denken en samendoen. Met het 100 dagen huis doen we een voorstel voor wat een theater in deze tijd volgens ons kan en moet zijn; een artistiek en politiek buurthuis waar je in aanwezigheid van bekende en onbekende mensen naar nieuwe horizonnen mag staren en kan zeggen: daar gaan we naartoe!

Voor ons is theater een plek waar we als publiek, als ‘tijdelijke gemeenschap’, een oefening doen in ‘anders kijken’ en gezamenlijk innovatieve antwoorden zoeken op maatschappelijke vraagstukken. Dat is waartoe wij ons publiek middels de activiteiten van het 100 Dagen Huis uitnodigen en uitdagen.

Essentieel onderdeel van het 100 Dagen Huis is daarom ons Interactie programma ‘100 Ways to Meet You #2’. Dankzij de verschillende activiteiten van dit programma hebben we vorig jaar tijdens de eerste 100 Dagen het fundament gelegd voor een betrokken en geëngageerd publieksplatform voor een actieve betrokkenheid bij podiumkunst in en rond ons huis.

Tijdens het 100 Dagen Huis #2 gaan we met hen – de toeschouwer, de buurtgenoot, de kunstenaar, de ongeoefende kijker – opnieuw de verbinding, het onderzoek, en de dialoog aan. We hebben vorig jaar gemerkt dat de uitwisseling tussen kunst, kunstenaar en toeschouwer, juist ‘tussen’ de presentatiemomenten door zeer waardevol is. We hebben ondervonden dat niet alleen tijdens het kijken naar het werk, maar ook al in de totstandkoming ervan de afhankelijkheid tussen toeschouwer en het kunstwerk essentieel is. We hebben gezien hoe zowel de toeschouwer als het werk van de maker zich ontplooide na aanleiding van deze ontmoetingen en voelen dat er zowel vanuit het veld als vanuit de samenleving behoefte is aan contact, uitwisseling en nieuwe ontmoetingen rondom kunst.

Vorig jaar is de basis gelegd voor een wederzijdse uitwisseling tussen Veem Huis en de buurt. We zien groot belang in het consolideren van die relatie. Om de participatie aan cultuur en kunst waardevol en verrijkend te laten zijn op de lange termijn voor mensen in hun vrije tijd dient die uitwisseling niet bij een jaar te blijven, maar te worden voortgezet zodat huis en buurtbewoners met elkaar kunnen meegroeien. Door de ervaring van vorig jaar bieden wij hen daarom dit jaar een vernieuwd interactie programma aan, dat inzet op actieve kunst participatie door buurtbewoners en andere stedelingen in hun vrije tijd. 

Les Spectateurs: Wekelijks repetitiebezoek door toeschouwers ‘zonder ervaring’, die onder begeleiding van onze ‘interactie expert’ Suze van Miltenburg feedback geven bij repetitieprocessen en met de makers – Margo van de Linde, Ogutu Muraya, Clara Amaral, Silke Huysmans & Hannes Dereere e.a., - van de performances meedenken over hun thema’s en hun werk. Nieuw: Les Spectateurs gaan vaker op bezoek binnen 1 maakproces; hierdoor maken zij het werk letterlijk mee. Deze sessies worden nog sterker vormgegeven als gezamenlijk onderzoek van de theatermakers en Les Spectateurs. (zie toelichting.) Bij de premiere en andere speeldate geven Spectateurs die dat willen inleidingen op het werk. 

Veemdiners: Deze maandelijkse diners worden door buurtbewoners en kunstenaars gezamenlijk voorbereid geïnspireerd door een van onze thema’s (gezamenlijke verbeelding, diversiteit, duurzaamheid, feminisme). Het zijn avonden waarin buurtbewoners, kunstenaars en toeschouwers samen koken en eten in het theater en van gedachten wisselen. Nieuw: Diners zijn inleiding op performances die direct erna plaatsvinden. Publiek neemt deel aan gesprek over maatschappelijke relevante thema's - die voortkomen uit de performance van die avond. We maken dit toegankeljk door lokale verwante 'bezorgheden' hieraan te koppelen. Het tafelkleed dient als blanko 'kaart' waarop die bezorgheden in kaart worden gebracht. We zetten hiermee door wat we vorig jaar ontdekten: Spectateurs gaan relatie aan met kunst die eerder ‘onbereikbaar’ leek - en het werk van jonge kunstenaars bereikt zo een breed en divers publiek.

At Work: De betrokkenheid van de toeschouwer bij een kunstwerk, die ontmoeting en uitwisseling met de maker en elkaar in repetitie en aan tafel voortbrengt, is merken wij al een belangrijke basisvorm van cultuurbeoefening. Met de nieuwe ‘At Work’ activiteiten gaan we een stap verder, en nodigen we toeschouwers op verschillende manieren uit om zelf mee te denken en om mee te doen. At Work is een doordenk -en doorwerk ruimte met:

 • Wekelijkse bewegingstrainingen, zoals de bewegingsklas Chi Kung, maar ook door deelname aan de voorstelling Schwalbe zoekt Massa van collectief Schwalbe.
 • Twee-wekelijkse leesgroepen waar we samen verdiepende teksten op de hoofdthema’s in het programma lezen.
 • Twee Long Now werkgroepen, die worden vormgeven met kunst –en maatschappelijke – partners en de Veem gemeenschap. De deelnemers van beider werkgroepen committeren zich gedurende de 100 Dagen aan een gezamenlijk onderzoek. Ze komen verschillende keren bijeen, om door te werken aan de vier thema’s van het Veem. Middels de werksessies wordt bijvoorbeeld een gezamenlijke alternatieve valuta ontwikkeld, onder andere.

Expeditie: Nieuw is ook het bewustzijn dat de beweging tussen huis en buurt twee kanten op is, we nodigen hen niet alleen bij ons uit, maar wij komen ook naar hen toe: Door op onconventionele wijze op zoek naar een nieuwe relatie tussen toeschouwer, kunstenaar en het kunstwerk, zetten we in op een toekomstige nieuwe relatie tussen de toeschouwer en podiumkunst. Die ‘praktijk van de toeschouwer’ reikt dan verder dan het Veem. Door verbinding te maken met andere organisaties, plekken en makers hopen we een groter draagvlak te creëren en het contact tussen beide te vergemakkelijken.

 • Dit jaar organiseren wij drie Les Spectateurs sessies buitenshuis en gaan we op visite bij andere organisaties die het werk van jonge kunstenaars stimuleren (Podium Mozaiek, Frascati en Spring festival).
 • Daarnaast geven wij samen met Kunsttraject Amsterdam (West) invulling aan de etalages in de Zeeheldenbuurt.
 • Ook plaatsen we sommige onderdelen van het programma bewust op een andere locatie, zo zal Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sun van Mette Edvardsen, dat in de OBA te zien zijn.

We vragen bij 'Jij maakt het mee' €15.000,- (op een begroting van €30.000,-) aan om binnen dit Interactie programma in 2018 bovenstaande activiteiten te ontplooien.

Hoe ga je te werk?: 

Ons gezamenlijk tot het heden verhouden.

‘100 Attempts to Meet You #2’ is vindt plaatst in de context van het 100 Dagen Huis #2 van Veem Huis voor Performance, van 22 September tot en met 31 December 2018. Met het 100 Dagen Huis creëren we een plek voor collectieve verbeelding. Ons motto dit jaar is ‘Staying with the Trouble’; problemen, onrust, onrecht, steeds weer aangaan. Er bij blijven. Niet opgeven. Niet versimpelen. Niet ontkennen. Maar pogen en leren om ons gezamenlijk tot het heden – en alles wat daarin onze aandacht vraagt - te verhouden. Dat is waartoe wij ons publiek middels de activiteiten van het 100 Dagen Huis uitnodigen en uitdagen. We gaan met hen – de toeschouwer, de buurtgenoot, de kunstenaar, de ongeoefende kijker – de verbinding, het onderzoek, en de dialoog aan. We benaderen ons publiek als gemeenschap. De gemeenschap is het vertrekpunt van gezamenlijke verbeelding en collectief handelen.

Er bij blijven, betekent voor ons ook het doortrekken van verschillende programma lijnen – en het doorbouwen op het vruchtbare fundament – wat we vorig jaar hebben ingezet. Daarom willen we ook de eerste geslaagde ‘attempts to meet you’ om de ander te ontmoeten van de eerst 100 Dagen nu doorzetten en verdiepen in ‘100 Attempts to Meet You #2’. We willen deze groep toeschouwers continuïteit bieden, ze blijvend actief betrekken bij het huis, maar in die uitwisseling ook verdieping en actieve deelname aanbieden.

Onze doelstellingen zijn:

A. Publiek met uiteenlopende achtergronden actief betrekken bij het ontwikkelen van kunst, en op diverse manieren deelgenoot maken van het huis.

B. Ons publiek middels de performances die we produceren en presenteren nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken bieden.

C.  Het gezamenlijke gesprek met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken die de voorstellingen adresseren aanjagen en de collectieve verbeelding activeren.

D. Gemeenschap bewust en deelgenoot maken van Het 100 Dagen Huis als een casus en experiment. Door (m.b.t. de aangesproken maatschappelijk thema’s) samen met toeschouwer en kunstenaars alternatieven voorstellen te ontwikkelen en aan te aandragen.  

E. Relevante verbindingen tot stand brengen met partners uit de buurt, het Amsterdamse, Nederlandse en Europese culturele veld en andere maatschappelijke sectoren.

Onze doelgroep voor ‘100 Attempts to Meet You #2’ is in het bijzonder de doelgroep ‘Stedelingen’: Mensen uit de omgeving van het Veem Theater, dat zich aan de Diemenkade bevindt; aan de rand van de Zeeheldenbuurt. De bewoners van deze week, en de verdere buurtbewoners in Amsterdam-West, en lokaal publiek in het algemeen uit andere delen van de stad, horen voor ons tot deze groep.

We bereiken hen via een live aanwezigheid van onze Interactie specialist die het ‘100 Attempts to meet You #2’ project gaat leiden. Vorig jaar is belangrijk contact gelegd door het vele aanwezig zijn in de wijk, aanbellen bij buren, koffie’s drinken, hun gedachten en behoeften horen, contact leggen met buurtkamer Palarie, met de moslimse vrouwenpraat groep, met de eigenaar van de Wasserette waar veel mensen samenkomen, e.a. Zij werkt verder met lokale kranten en radio, en brievenbuspost, en de speciale nieuwsbrief van het Interactie programma, die een eigen ‘taal’ bezigt die deze groep aanspreekt. Deze brieven rondbrengen in de buurt, posters ophangen bij sociale culturele plekken (basisschool, BSO, buurthuis), het voorstellen van programma en organisatie bij buurtevenementen (wijkvergadering).

Doordat we al onze toeschouwers aanspreken als deelgenoten – ofwel huisgenoten – smelten ze samen tot een groep die zich de bewoners ofwel de gemeenschap van ons huis kunnen noemen, en hebben we gemerkt; ook grotendeel zo voelen. In deze gemeenschap komen ‘kunstliefhebbers’, ‘vernieuwers’, ‘wereldverbeteraars’, ‘zakenlieden’, ‘partners’ en dus ‘stedelingen’ samen.

Toelichting op de activiteiten van ‘100 Attempts to Meet You #2’ – middels het interactie programma van het 100 Dagen Huis:

Les Spectateurs | toelichting volgt

Veem Diners | Al in de voorbereidingen van deze avonden nodigen we Les Spectateurs, buurtgenoten en makers uit betrokken te zijn. Samen spreken en denken zij na over een de vorm van een diner gerelateerd aan een actueel thema dat naar voren is gekomen uit het werk van onze makers. Elke diner wordt voorbereid door verschillende mensen, als plek waar smaken, verhalen en gedachten gedeeld mogen worden. Het vervolg van deze ontmoeting is iedere keer een ander diner. Er is eerste een thematisch inleiding waar het denken over het thema wordt aangezet. Degene die de recepten hebben voorgesteld vertellen een verhaal in relatie daartoe. In gemixte groepjes; buurt, teamleden, kunstenaars e.a., maken ze ieder een deel van het diner. Ze spreken over een specifieke vraag of i.d. die gesteld is nav het thema van die avond. Tijdens het eten is er meer tijd om met elkaar in gesprek en uitwisseling te zijn. Ook zijn er kleine interventies door kunstenaars maar ook door buurtgenoten zelf, die het thema artistiek toelichten/ontvouwen. Het gehele diner vormt een opmaat naar een voorstelling die direct erna te zien is en waartoe de gasten van het diner direct toegang hebben. (gratis/met korting heen kunnen?). Zo komen ook ‘ongeoefende’ kijkers, mensen die relatief onbekend zijn met theater en er minder makkelijk toegang tot vinden e.a., in contact met de kunst.

At Work: De betrokkenheid van de toeschouwer bij een kunstwerk, die ontmoeting en uitwisseling met de maker en elkaar in repetitie en aan tafel voortbrengt, is merken wij al een belangrijke basisvorm van cultuurbeoefening. Met de ‘At Work’ activiteiten gaan we een stap verder, en nodigen we toeschouwers op verschillende manieren uit om zelf mee te denken en om mee te doen. At Work is een doordenk -en doorwerk ruimte met:

 • Wekelijkse bewegingstrainingen, zoals de bewegingsklas Chi Kung, geleid door John Silber. Chi Kung is een training die voor iedereen toegankelijk is. Het richt zich op balans en focust op het proces in plaats van op de uitkomst. In samenwerking met dance space Jaccuzi die op maandag avonden altijd praktijk sessies organiseren zullen er ook ander soortige bewegingslessen aangeboden worden. Door samen fysiek bezig te zijn gaan toeschouwers ook een intuïtieve relatie met elkaar aan. Theatercollectief Schwalbe herneemt dit jaar hun werk Schwalbe zoekt Massa, en nodigt buurtgenoten, Les spectateurs, en andere toeschouwers uit de gemeenschap uit om mee te doen. In Schwalbe zoekt Massa rent een groep van wel 100 mensen samen rond in een grote ruimte, de choreografie wordt gestuurd van binnenuit; door de deelnemers zelf.
 • Twee-wekelijkse leesgroepen waar we samen verdiepende teksten op de hoofdthema’s in het programma lezen. 
 • Twee Long Now werkgroepen, die worden vormgeven met kunst –en maatschappelijke – partners en de Veem gemeenschap. De titel verwijst naar lange termijn denken en ook naar een bewustzijn dat het heden al deel is van de toekomst. The Long Now werkgroepen worden vormgegeven in samenwerking met kunst –en maatschappelijke – partners en de Veem gemeenschap. De deelnemers van beider werkgroepen committeren zich gedurende de 100 Dagen aan een gezamenlijk onderzoek. Ze komen verschillende keren bijeen, om door te werken aan de vier thema’s van het Veem. Op die dagen rekken we samen de tijd op, en in die tijd wordt er iets opgelost, iets in beweging gebracht: Het denken en het gesprek over maatschappelijke vraagstukken wordt omgezet in doen; in concrete voorstellen. Het thema ‘sociale verbeelding’ kan bijvoorbeeld aanleiding zijn te zoeken naar een valuta die lokaal een alternatieve economie in gang brengt of de commons van de Veem gemeenschap in kaart brengen en zichtbaar maken. Vanuit het thema ‘diversiteit’ wordt doorgewerkt in een cursus intersectionaliteit met Patricia Kaersenhout. Het thema ‘duurzaamheid’ biedt aanleiding tot experimenten met betrekking tot het verduurzamen van het Veem. Bijvoorbeeld: Kan de warmte van de aanwezigheid van het publiek ook echt energie opwekken? Een werkgroep stelt op basis van het thema feminisme met activiste en onderzoeker Ilse Ghekiere een code op ter aanpak van sexisme in de dansscene van Amsterdam. Alle voorstellen die voortkomen uit het werk van The Long Now groepen worden publiek gedeeld in de laatste fase van de 100 Dagen.

 

Expeditie: Is een nieuw onderdeel in 2018 waarmee de vorig jaar ingezette beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, wordt geconcretiseerd en uitgebreid. Ons theater is de plaats waar alles samenkomt, maar sommige onderdelen van het programma plaatsen we bewust op een andere locatie. Daar ontmoeten we een ander publiek en hebben we een uitwisseling met een andere organisatie/context. Door op onconventionele wijze op zoek naar een nieuwe relatie tussen toeschouwer, kunstenaar en het kunstwerk, zetten we in op een toekomstige nieuwe relatie tussen de toeschouwer en podiumkunst. Die ‘praktijk van de toeschouwer’ reikt dan verder dan het Veem. Door verbinding te maken met andere organisaties, plekken en makers hopen we een groter draagvlak te creëren en het contact tussen beide te vergemakkelijken.

 • Dit jaar organiseren wij drie Les Spectateurs sessies buitenshuis en gaan we op visite bij andere organisaties die het werk van jonge kunstenaars stimuleren (Podium Mozaiek, Frascati en Spring festival). Toelichting: Verder in de toekomst kijkend dromen wij dat dit platform over een aantal jaar een autonoom bewegende groep toeschouwers is die zich door de stad beweegt om betrokken te zijn bij het maak proces van nieuwe theater- en dansvoorstellingen en als mede-eigenaars en ambassadeurs betrokken zijn bij het werk van jonge makers. We beogen met Les Spectateurs een platform dat in de toekomst symbool staat voor de nieuwe relatie tussen de toeschouwer en het werk. Omdat wij voelen dat er zowel vanuit de maker als vanuit de toeschouwer een vraag is naar een andere betrokkenheid, doen wij met Les Spectateurs een voorstel om dit te stimuleren. De eerste stappen die we willen maken in de ontwikkeling van autonomie is door naar buiten te gaan. Door Les Spectateurs niet alleen in Veem uit te nodigen maar ook verbinding te maken met andere organisaties, plekken en makers hopen we een groter draagvlak te creëren en het contact tussen beide te vergemakkelijken. Dit jaar organiseren wij drie sessies buitenshuis en gaan we op visite bij andere organisaties die het werk van jonge kunstenaars stimuleren; Podium Mozaiek, Frascati en Spring festival. Ondanks de gastlocatie vertrekken de sessies vanuit dezelfde kern: een uitwisseling tussen de expertise van de kunstenaar en die van de toeschouwer
 • Daarnaast geven wij samen met Kunsttraject Amsterdam (West) invulling aan de etalages in de Zeeheldenbuurt. ( Aanvulling volgt).
 • Ook plaatsen we sommige onderdelen van het programma bewust op een andere locatie:  Zo programmeren we de voorstelling Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine van Mette Edvardsen tussen de boeken in de (OBA) Openbare Bibliotheek Amsterdam en de nieuwe voorstelling van Ogutu Muraya met randprogramma in Podium Mozaïek. Deze expedities leiden ertoe dat ons publiek door de stad (en soms het land) reist, dat we bovendien nieuw publiek bereiken en dat het werk een relatie aan gaat met de context. We hebben daarnaast een aantal projecten waarbij kunstenaars de buurt ingaan om er vervolgens een project van en mee te maken. Zo opent het 100 Dagen huis met een project van kunstcollectief MOHA over en met onze buurt. Theatercollectief Schwalbe brengt met de voorstelling Schwalbe zoekt massa mensen van de zeeheldenbuurt bij ons op het Podium.
Met wie werk je samen?: 

Kunsttraject Amsterdam - Frans van Tartwijk
Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, stadsdeel West. Kunsttraject verzorgt tentoonstellingen in etalages in de Staatsliedenbuurt en in de Zeeheldenbuurt. Daarnaast organiseert Kunsttraject projecten op het gebied van beeldende kunst, voornamelijk in stadsdeel West. Komend jaar werken wij samen met kunsttraject door samen invulling te geven aan de etalages in de Zeeheldenbuurt. Op deze manier zetten we de etalages in als verlengstuk van onze ontmoetingsruimte en betrekken we de buurt op actief bij het platform.

Parlarie
Is de buurtkamer in de Zeeheldenbuurt. Een plek waar de buurt samen mag komen voor zelf geïnitieerde bijeenkomsten. Er komen o.a. groepen vrouwen samen om elkaar te ondersteunen door samen te leren, lezen en ontwikkelen. Het is een plek waar buurtbewoners vanuit de gemeente gestimuleerd worden samen te werken, activiteiten te organiseren en nog veel meer. Samen met Parlarie en de buurtcoördinator leggen we contact met verschillende bewoners uit de buurt en zorgen we dat er betrokkenheid ontstaat. Parlarie is in aanloop naar- en tijdens de 100 dagen een van de ontmoetingsplekken buiten ons eigen gebouw. Naast deze uitwisseling activeren we- en ondersteunen we elkaar door elkaars evenementen en initiatieven aan te vullen en te verspreiden.

Podium Mozaïek
Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam West, gevestigd in de voormalige Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg. Het interculturele Podium presenteert grootstedelijk theater, cabaret, dans, muziek, spoken word en alle mogelijke cross-overs daarbinnen. Tijdens de 265 dagen van donkerte zijn wij begonnen met een uitwisseling tussen Mozaïek en Veem. Dit jaar nodigen we Les Spectateurs uit om ook in podium mozaïek betrokken te zijn bij het proces van hedendaagse theater- en dansmakers.

Wat is verder van belang om te weten?: 

100 Dagen Huis #2 | Publiek als Gemeenschap

Van 22 september tot 31 december 2018 vindt het 100 Dagen Huis #2 plaats. In deze 100 dagen  komen kunst, politiek, filosofie, nieuwe gedachten en mensen samen. We organiseren geëngageerde programma’s met interdisciplinaire, internationaal opererende kunstenaars van nu, die ons nieuwe perspectieven op het bestaande bieden. Het 100 dagen huis is een plek voor ‘anders kijken’, een plek voor verbeelding, voor samen denken en samendoen. Met het 100 dagen huis doen we een voorstel voor wat een theater in deze tijd volgens ons kan en moet zijn; een artistiek en politiek buurthuis waar je in aanwezigheid van bekende en onbekende mensen naar nieuwe horizonnen mag staren en kan zeggen: daar gaan we naartoe!

De samenleving polariseert en verschillen worden explicieter: standpunten lijken steeds verder uit elkaar te liggen. Het onvermogen om de ander te begrijpen of te willen begrijpen neemt toe en de angst voor het onbekende groeit. Wij geloven dat kunst deze status quo ter discussie kan stellen en ons kan laten zien dat het anders kan. Dat het andere standpunten invoelbaar kan maken. Ons empathie laat oefenen. En bovenal; ons uitdaagt om collectief alternatieven te verbeelden. Kunst kan ons nieuwe perspectieven bieden op maatschappelijke problemen waar we geen antwoord meer op lijken te hebben. Theater in het bijzonder kan mensen samenbrengen en een ruimte creëren waar we collectief op zoek gaan naar andere zienswijzen. De ervaring van een voorstelling kan een nieuwe manier van kijken en een ander gesprek tussen mensen tot stand brengen. Voor ons is theater een plek waar we als publiek, als ‘tijdelijke gemeenschap’, een oefening doen in ‘anders kijken’ en gezamenlijk innovatieve antwoorden zoeken op maatschappelijke vraagstukken.

Wij geloven dat aan deze plek van collectieve verbeelding weer meer dan ooit nood is. En dat we juist nu deze plek weer maatschappelijk in moeten zetten. Wij geloven dat theater anno nu niet gaat over een avondje ‘uit’, maar juist over een avondje ‘aan’. Het theater moet een plek zijn waar je een voorstelling ziet die je iets nieuws toont en waarna je vervolgens in gesprek gaat en met onbekenden tot nieuwe inzichten komt. Inzichten waar je alleen – zonder voorstelling, zonder uitwisseling – niet toe was gekomen.

Daarom bouwen we in 2018 met Het 100 Dagen Huis #2 door op het fundament dat we in dat eerste jaar gelegd hebben. Nog meer dan in het eerste jaar, zien we ons theater - ons huis - als een honderd dagen ‘verbeeld-, doe- en denktank’. Vanaf 22 september 2018 gaan we honderd dagen verbeelden, denken en doen.

In 2018 willen we deze uitwisseling verder verbreden en verdiepen. Verbreden door mensen met uiteenlopende achtergronden actief te betrekken bij het huis, zodat de gemeenschap groeit in diversiteit. Verdiepen door de gemeenschap nog meer deelgenoot te maken: we willen vanuit de perspectieven die de kunst biedt en de gesprekken die we naar aanleiding daarvan aanjagen tussen kunstenaars en toeschouwers, ook tot handelen overgaan: Kunnen we samen met ons publiek tot voorstellen komen die reageren op maatschappelijke vraagstukken?

Wat maakt het project bijzonder?: 

 

 1. Veem Huis is een zichzelf steeds bevragende en vernieuwende organisatie. We zijn toonaangevend in de zoektocht en her-verbeelding van wat een huis voor performance kunst vandaag moet en kan zijn met en voor haar publiek. Voorop staat dat we niet alleen ons artistieke programma maar ook onze manier van produceren, (samen)werken, organiseren en publieksrelaties inhoudelijk benaderen. Issues als duurzaamheid of diversiteit zijn zowel thema in het programma als ook binnen onze manier van organiseren
 2. Specifiek content cureren is de sleutel tot het creëren van een gemeenschap. We organiseren geëngageerde programma’s met interdisciplinaire, internationaal opererende kunstenaars van nu. Kunstenaars die publiek actief betrekken en ons op die manier nieuwe perspectieven op het bestaande bieden. De programmatische onderdelen Performance, Discours, At Work en Interactie bieden verschillende manieren om ‘anders te kijken’ en nieuwe voorstellen te formuleren. Zo is het 100 Dagen Huis een artistiek en politiek ‘buurthuis’ waar je in aanwezigheid van bekende en onbekende mensen samen verbeeldt, denkt en doet.
 3. Met 100 Attempts to Meet You verbinden we blijvend een belangrijke maatschappelijke groep aan ons theater: stedelingen – en met name; de buurt; mensen uit de directe omgeving van Veem die veelal onbekend waren met het kijken en spreken over kunst. Met het interactie en at work programma ‘100 Attempts to meet you #2’ zoomen we verder in op ‘de praktijk van de toeschouwer’ en gaan we op onconventionele wijze op zoek naar een nieuwe relatie tussen toeschouwer, kunstenaar en het kunstwerk.
 4. Naar aanleiding van het afgelopen jaar, onze eerste ervaring als het 100 dagen huis, hebben we gemerkt dat de uitwisseling tussen kunst, kunstenaar en toeschouwer, juist ‘tussen’ de presentatie momenten door zeer waardevol zijn. We hebben gezien hoe zowel de toeschouwer als het werk van de maker zich ontplooide naar aanleiding van deze ontmoetingen en voelen dat er zowel vanuit het veld als vanuit de samenleving behoefte is aan contact, uitwisseling en nieuwe ontmoetingen rondom kunst. We geloven dat wanneer verschillende mensen en wereldbeelden naast elkaar aan tafel zitten, de mooiste gesprekken en daadkrachtige acties ontstaan.
 5. We doen dit door onze lokale omgeving een actieve rol in ons huis te geven, en op onze beurt actief in hun leefomgeving te zijn. Door de betrokkenheid van buurtgenoten tot het werk van de makers, voelt deze zich mede-eigenaar van hun werk. We hebben gemerkt dat de lokale omgeving waarde hecht aan iets bij kunnen dragen; al is het maar het uitlenen van een pan voor het diner. Of waarde halen uit het betrokken zijn bij een maakproces, serieus genomen worden in wat jij ziet en de feedback die je geeft. We veroorzaken uitwisseling die zowel de praktijk van de toeschouwer als die van de kunstenaar ontwikkeld. We vinden een nieuwe taal om met elkaar over hedendaagse kunstwerken te praten. Met 100 Attempts to Meet you #2 hopen we niet alleen een breder discours te ontwikkelen rondom de rol van de toeschouwer, maar hopen we ook een ruimte te openen en een beweging te stimuleren waarin ook de ontwikkeling, ofwel; de route naar het kunstwerk toe, gedeeld wordt. Dit, omdat wij er in geloven dat er niet alleen tijdens het kijken naar het werk, maar ook al in de totstandkoming van het werk de afhankelijkheid tussen toeschouwer en het kunstwerk essentieel is.

 


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Nienke,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Jij Maakt Het Mee ondersteunt geen bestaande activiteiten. Jullie zijn vorig jaar al ondersteund door Jij Maakt Het Mee. Dat betekent dat we niet nog een keer aan hetzelfde project gaan toekennen. Alleen als je project volledig nieuwe onderdelen kent waarin de cultuurparticipatie in de vrij tijd centraal staat, kunnen we eventueel alleen die onderdelen ondersteunen. Dat lijkt nu niet het geval te zijn, je schrijft:
"We zetten behalve op continuïteit, in op de verdere verbreding van ons publiek, en op de verdieping van het Interactie programma". 

Dat is onvoldoende nieuw en vernieuwend om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Jij Maakt Het Mee.

afbeelding van Nienke SCholts

Beste Alexander, fijn dat je meedenkt!

De activiteiten van '100 ways to meet you #2' bestaan op dit moment niet. De groep mensen die vorig jaar betrokken zijn willen we hun betrokkenheid bij dit huis en de kunstenaars dit jaar continuiteit geven door hen opnieuw activiteiten voor kunstparticipatie in de vrije tijd aan te bieden. Enkele onderdelen zetten we vernieuwd voort, andere onderdelen zijn geheel nieuw in dit programma, juist ook omdat we dus nog meer in willen zetten op de actieve deelname. Ik zal dit in de tekst duidelijke proberen te framen. 

 

 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Nienke,

Ik ben benieuwd naar je aanvullingen. Houd er daarbij rekening mee dat wij zoeken naar projecten die de actieve cultuurparticipatie - dus het actief maken van kunst en cultuur - op een vernieuwende manier vormgeven. Dat vernieuwende zie ik in je tekst zeker terug. Maar vaak gaat het daar nog over 'het publiek'. wij zoeken eerder naar 'de deelnemer'. Je zou ervoor kunnen kiezen om de onderdelen waar de cultuurparticipatie niet écht actief is, maar eerder passief, dus vanuit een toeschouwersrol, uit je plan te laten.

afbeelding van Nienke SCholts

Dag Alex, in deze activiteiten nemen mensen inderaad actief deel, het publiek wordt hier deelnemer. Wij begrijpen het publiek niet als een groep passieve toeschouwers, maar als actieve leden van een gemeenschap. De activiteiten waar er alleen gekeken wordt - dus bijvoorbeeld het kijken naar een voorstelling - zijn al geen onderdeel van dit interactie/at work programma. Dus het zit sterk in de verwoording denk ik. Ik zal dat ook meenemen en aanpassen!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Nienke,

Zorg er daarbij wel voor dat het geen semantische discussie wordt over wat actieve en passieve cultuurparticipatie is. Wij zien mensen die een kaartje hebben gekocht voor een voorstelling en daar dan een interactie aangaan met de makers niet snel als actieve cultuurparticipatie. Net als 'in gesprek gaan'. Zorg er dus voor dat je dat goed uitwerkt en dat je goed inzichtelijk maakt wat die deelnemers precies gaan doen, wat voor een traject ze gaan doormaken, hoe ze zich gaan ontwikkelen, etc.  
Nog een waarschuwing: je schrijft dat je op een begroting van €30.000 bij ons €15.000 aanvraagt. Dat is in verhouding vrij veel. Ik ben daarom benieuwd naar de begroting.