menu denk mee beslis mee maak mee

100 jaar Het Amsterdams Lyceum

Video mapping over de historie van de school

vereniging Het Amsterdams Lyceum
23 oktober 2017 tot 5 november 2017
animatie, e-culture, erfgoed, film
jongeren, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€7.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

100 jaar Het Amsterdams Lyceum

Video mapping over de historie van de school

afbeelding van C.P.F. France

Ingediend door:

C.P.F. France

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Geen specifieke invalshoek, maar alle inbreng is welkom

Wat ga je doen?: 

Het Amsterdams Lyceum bestaat in 2017 honderd jaar en is sinds 1919 gehuisvest in het monumentale pand in Amsterdamse School stijl aan het Valeriusplein 15 te Amsterdam, dat beeldbepalend is voor de omgeving. Het plan is om in het kader van het 100 jarig bestaan van de school een video-projectie op de volledige noord-gevel van Het Amsterdams Lyceum te laten ontwerpen met medewerking van een groep leerlingen in de leeftijd van 14-18 jaar, die dat in hun vrije tijd doen, dus buiten schoolverband. Deze leerlingen waren eerder betrokken bij het Amsterdam Light Festival 2016 toen zij een installatie voor de Illuminade route geproduceerd hebben. Zij zullen nu onder leiding van de bekende lichtkunstenares Irma de Vries meewerken aan haar research en ondersteuning geven bij het creatief proces van video mapping. Hieraan zullen de leerlingen in de maanden juni tot en met september werken. 

De ‘’film’’ behandelt de relatie van de geschiedenis van de school tot zijn omgeving en is van een hoog artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Het project speelt duidelijk in op de ruimtelijke en historische kenmerken van de omgeving. He project biedt de toeschouwers een verrassend nieuwe kijk op hun vertrouwde omgeving en vertelt de rijke historie van Het Amsterdams Lyceum voor een breed publiek. Bijgaand Mood Board geeft een impressie van het resultaat.

De projectie (video mapping) duurt ca. 15 minuten en zal gedurende 14 dagen in oktober s-avond tussen 17:00 en 23:00 uur onafgebroken worden vertoond. Het zal worden gezien door een groot aantal bewoners van Amsterdam Zuid, toevalllige voorbijgangers en ongetwijfeld ook door belangstellenden uit de regio Amsterdam die bewust op het kunstwerk afkomen naar aanleiding van publiciteit. Hoewel dit moeilijk in te schatten is, verwachen wij in totaal zeker 20.000 - 25.000 toeschouwers.

Het publiciteitsplan bestaat uit het verzenden van persberichten als vooraankondiging in augustus en nadrukkelijker uitnodigingen (met pasklaar beeldmateriaal) tot voorbeschouwingen voor de lokale pers en televisie half september. Vanaf begin september zal via sociale media (Facebook, Instagram etc.) uitvoerig aandacht voor het project worden gevraagd met name onder jongeren, waarbij berichten vanuit de schoolgemeenschap worden gedeeld. Daarnaast wordt vanaf vier weken voor én tijdens de weken waarin gedraaid wordt, uitvoerig geflyerd in de wijde omgeving, via hotels in Amsterdam en op daartoe geschikte plaatsen als bibliotheken en kunstinstellingen.

 

Het educatieve doel van dit project is veelzijdig:

* (Wetenschappelijk) Onderzoek waarbij de jeugdige deelnemers elkaar ondersteunen en aanvullen, ongeacht leeftijd. Oudere leerlingen helpen de jongere bij het vinden van een geschikte onderzoeksmethode.

* Bewustwording van de historische context van de eigen school. Centrale rol hierin is weggelegd voor het rectoraat van de oprichter Dr.P.C. Gunning, maar ook komen an de orde: de grondslag van de school, de rol van de school in de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van scholengemeenschap (mavo, havo en vwo) in de zeventiger en tachtiger jaren tot categoraal vwo school met verschillende taaltrajecten anno 2017.

* Bewustwording van de sociale context waarin de school een centrale plaats heeft. Het publiek wijzigt in de lop der jaren van een meer uniforme ‘witte’ school in Amsterdam-Zuid.naar een doorsnee/afspiegeling van de samenleving waarin leerlingen betrokken werden uit heel verschillende buurten/milieus zoals Amsterdam-Zuid, de Bijlmer en Amsterdam-West.

* Ontwikkelen/samenstellen van een collage van found footage, afnemen van interviews, digitaliseren van beeldmateriaal en het aanleren van technieken de vereist zijn bij video mapping.

 

BEGROTING  en DEKKINGSPLAN

Totale kosten: € 68.110 incl. BTW. Vermindering wegens kortingen en sponsoring leveranciers: € 16.442. Netto kosten: € 50.712

Fondswerving: € 42.000. Kleinere sponsors: € 3.000. Eigen bijdrage Het Amsterdams Lyceum: € 6.000. Totaal: € 51.000

Gedetailleerde begroting met dekkingsoverzicht is voor belangstellenden beschikbaar.

                                           

 

Hoe ga je te werk?: 

Het Amsterdams Lyceum bestaat in 2017 honderd jaar en is sinds 1919 gehuisvest in het monumentale pand in Amsterdamse School stijl aan het Valeriusplein 15, dat beeldbepalend is voor de omgeving. In het kader van jubileumviering is de bekende lichtkunstenares Irma de Vries bereid gevonden om een lichtprojectie te ontwerpen over de volle breedte van de noordgevel, die s-avond tussen 17:00 en 23:00 uur zichtbaar zal zijn voor buurtbewoners en voorbijgangers.

De ‘’film’’ behandelt de relatie van de geschiedenis van de school tot zijn omgeving en is van een hoog artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Het project speelt duidelijk in op de ruimtelijke en historische kenmerken van de omgeving en zal ongetwijfeld worden gezien door een groot aantal bewoners van Zuid, voorbijgangers en bewoners van Amsterdam die bewust op het kunstwerk afkomen naar aanleiding van publiciteit.

Het plan is om een groep leerlingen in de leeftijd van 14-18 jaar, die dat in hun vrije tijd doen, dus buiten schoolverband hieraan te laten meewerken.. Deze leerlingen waren eerder betrokken bij het Amsterdam Light Festival 2016 toen zij een installatie voor de Illuminade route geproduceerd hebben. Zij zullen nu aan de research en ondersteuning geven bij het creatief proces van video mapping. Hieraan zullen de leerlingen in de maanden juni tot en met september werken. Zie hieronder over samenwerking.

Met wie werk je samen?: 

Irma de Vries heeft de artistieke leiding en haar vaste producent Pim Smulders wordt belast met de uitvoering. De inbreng van de leerlingen kan als volgt worden samengevat:

IN TOTAAL NEMEN 20-25 LEERLINGEN DEEL

juni

  1. Introductie van het project en video mapping door Irma de Vries. Oriënterend onderzoek. (twee sessies van 4 uur)
  2. Met de vrijwillige hulp van een docent kunstdocent / vakdocent geschiedenis wordt een onderzoek opgezet naar alle facetten van de school: als onderwijsinstituut, een samenleving in het klein, de historische context. (zes sessies van 4 uur)

juni / juli

  1. Verzamelen materiaal onder leiding van deskundige vrijwilligers ( ca. 10 dagdelen per deelnemer)
  2. Introductie Video – technieken door Irma de Vries en de vrijwilliger- begeleider van de aan school verbonden video-club. (vier sessies van vier uur)

augustus

  1. Verder onderzoek, verzamelen materiaal. Samenstellen van het ruwe materiaal. (ca 10 dagdelen per deelnemer)

eind augustus /september

  1. Opfrissen van technieken, aanvulling van de voor de zomervakantie ontwikkelde found footage.(vier sessies van vier uur) - week 35
  2.  Onderzoek / interviews (oud)leerlingen, ouders, buurtgenoten ( ca. 5 dagdelen per deelnemer) -week 36
  3. Video – montage samen met de begeleider video-club. (vier sessies van vier uur) - week 37
  4. Verzamelen redigeren, monteren van al het materiaal. Kunstdocent, Irma de Vries, vrijwilliger (begeleider videoclub).(vier sessies van vier uur) - week 38
  5. In de weken tot aan de projectie periode zal een en ander door Irma de Vries worden geredigeerd en afgemonteerd in de eindproductie.

 

Samenwerking met anderen:

In het kader van de co-fianciering wordt steun gezocht bij een aantal subsidiefondsen naast het Cultuurparticipatiefonds en zal Het Amsterdams Lyceum uit de eigen maatschappelijke kring van overheids- en onderwijsinstellingen brede aandcht vragen voor het project. De steun van het stadsdeel Amsterdam Zuid is onontbeerlijk in verband met de benodigde vergunningen. Over dat laatste is reeds succesvol vooroverleg geweest. De kring van leveranciers van de school en ondernemers in de buurt wordt gevraagd via sponsoring deel te nemen.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
       
       
       
       
       
       

VOOR BEREIK LEERLINGENPARTICIPATIE ZIE BOVEN BIJ SAMENWERKING EN ROLVERDELING

De projectie (video mapping) duurt ca. 15 minuten en zal gedurende 14 dagen in oktober 2017 s-avonds tussen 17:00 en 23:00 uur onafgebroken worden vertoond. Het zal gezien worden door een groot aantal bewoners van Amsterdam Zuid, toevallige voorbijgangers en ongetwijfeld ook door belangstellenden uit de regio Amsterdam die bewust op het kunstwerk afkomen naar aanleding van de publiciteit. Hoewel dit moeilijk te schatten is, verwachten wij dat in totaal zeker 20.000-25.000 toeschouwers. Door het openbare karakter van de voorstelling, wordt een zeer divers publiek bereikt.

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het cross-ovver effect, het verbinden van het schoolgebouw als cultureel erfgoed met de eigenheid van een modern lichtkunstwerk dat de geschiedenis ervan vertelt, zal voor een breed publiek een dimensie toevoegen aan de beleving van Het Amsterdams Lyceum, dat een beeldbepalend element in de omgeving vormt.

Een groep jongeren zal in staat zijn de eerder opgedane ervaring bij de Illuminade uit te bouwen en verder te ontwikkelen door deelname aan dit project in hun vrije tijd, daarbij gesteund door deskundigen die als vrijwilliger optreden en door de beroepskunstenares Irma de Vries. Zij leren hoe de resultaten van documentatie-onderzoek kunnen worden omgezet in video mapping, zowel de techniek daarvan, als de inhoudelijke kant, onder andere door het afnemen van interviews met oud-leerlingen en buurtgenoten.

Voor Het Amsterdams Lyceum is het project een bijzondere manier om bij het honderdjarig bestaan de historische verbondenheid met de omgeving te manifesteren en het monumentale pand brede aandacht te geven.

Begroting: 

De Begroting en het Dekkingsplan zijn enigszins bijgesteld ten opzichte van de eerste indiening van het plan bij Jij Maakt Het Mee.

De totale kosten worden geraamd op € 68.200. Hiervan wordt € 16.400 gedekt door kortingen en sponsoring van de bij de productie betrokken bedrijven en ca. € 3.000 door overige kleine sponsors. De eigen bijdrage van Het Amsterdams Lyceum is € 7.000

Naast de bijdrage van het FCP worden als co-financiering bijdragen gevraagd aan: Bouwfonds Cultuurfonds, Stadsdeel Amsterdam Zuid, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSB-fonds, en het Nederlands Filmfonds.

De subsidies (inclusief die van FCP) wordt volledig besteed aan de uitvoering van het project. De uitgaven bestaan voor ca. 19% uit de fee voor de professionele kunstenares en de producent. De rest wordt besteed aan de technische uitvoering, vergunningen en publiciteitskosten (flyer).

Benadrukt wordt dat verder iedereen als onbetaald vrijwilliger aan het project meewerkt, zowel wat betreft de organisatie, als de overige in te brengen deskundigheid bij het aansturen van de jongeren die meedoen in het leerproject.

 

 

 

Locatie(s): 
Valeriusplein, Amsterdam Zuid

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Charles, helaas is het niet mogelijk om bijlagen - anders dan de begroting - mee te nemen in onze beoordeling. Ik raad je dan ook aan om de belangrijkste zaken uit de bijlagen mee te nemen in het projectplan in de linkerkolom. Net als Davida ben ik hierbij benieuwd naar de mogelijkheden tot co-creatie. Daarbij valt het me op dat het script een interne focus heeft en ook externe partners ontbreken nog. Dit is echter één van de voorwaarden van Jij Maakt Het Mee. Dus zijn er nog andere partijen/instellingen die een waardevolle bijdrage aan het project kunnen leveren? En wat gaat de verwachte impact zijn van het project op de deelnemers en alle betrokken organisaties? Dit blijkt namelijk nog maar beperkt uit de plannen. Ik lees namelijk ook dat de leerlingen al eerder ervaring opgedaan hebben wat betreft video mapping. Of leren zij in dit traject nieuwe skills?

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond,

Ik denk als coach op dit plaform de nog komende periode van deze fase mee. Het is mooi te zien hoe uitgewerkt het plan is, maar hier zou ik meer aandacht geven aan het proces dat met de leerlingen wordt doorgemaakt. Voor JMHM is vooral het proces richting de oplevering van de film van belang. 

Wanneer het echt een co-creatie is, zou ruimte voor de verhaallijn en de vorm kunnen liggen in samenspraak met de leerlingen en mogelijke nog andere (nog te betrekken) partners binnen het project. 

Hartelijke groet,

Davida

afbeelding van C.P.F. France

Beste Anne,

In antwoord op je vragen heb ik twee bestanden ge-upload, daar in de buurt van "Begroting".

1. Het script waarin duidelijk wordt welke resultaat wordt beoogd met de historische aanpak. In dit script staat steeds ook als opdracht schuin gedrukt wat hier inhoudelijk van de leerling- deelnemers wordt verwacht.

2. Een bestand waarin nader wordt gespecificeerd welke rol de leerlingen zullen spelen. De passages waarin de artistiek/technische vaardigheden aan bod komen heb ik in zwart geaccentueerd.

Je vraag over het aantal deelnemers en het aantal contactmomenten en de duur hiervan heb ik toegevoegd bij: samenwerking en rolverdeling omdat ik dat in dat schema bij bereik niet goed kwijt kon. Bovendien leek dat eerder te gaan over het bereik van het project in de zin van bezoekers / toeschouwers.

Ik hoop dat het je zo duidelijker is.

Met hartelijke groet,

Charles France

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Charles, aan de hand van je aanvullingen heb ik nog enkele vragen. Uit je verhaal begrijp ik dat de video mapping een historische insteek heeft. Kun je meer vertellen over het eindresultaat dat jullie beogen? En over de artistieke/technische vaardigheden die de revue passeren tijdens de workshops? Kun je deze contactmomenten en de duur hiervan ook opnemen in het schema voor het bereik van het project? Daarnaast ben ik benieuwd naar het animo onder de leerlingen. Hoeveel leerlingen zullen er deelnemen? Misschien willen de leerlingen ook meedenken over het project in de chatsessie hier in de rechterkolom…

afbeelding van C.P.F. France

Beste Anne,

Ik heb inmiddels aan je verzoek hieronder voldaan en hoor het graag als er nog verdere vragen of onduidelijkheden zijn.

 

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Charles, welkom op Jij Maakt Het Mee! De komende weken denk ik graag met je mee om de plannen voor dit prikkelende idee aan te scherpen. Ik zie dat je al een eind bent in de ontwikkelfase. Het lijkt me handig als je de huidige informatie alvast verwerkt in ons format. Hiervoor klik je bovenaan de pagina op het tabblad ‘bewerken’ en vervolgens op ‘denk mee – meer projectinformatie’. Hierin lees ik ook graag meer over het proces dat de leerlingen doorlopen. Wat komt er zoal aan bod tijdens de samenwerking met Irma de Vries? Ook kun je alvast de begroting indienen in ons format. Vergeet hierbij niet de afzonderlijke posten te specificeren.